You are on page 1of 8

10 05 17

Mar
MIE
IIIIIIIIIIIIIII PARA PUBLICAR IIIIIIIIIIIIIII
Champagnat 2551
avisos@lacapitalmdq.com.ar
4788490 INT 6 /// FAX 4781038
Crdoba 1865
avisoscordoba@lacapitalmdq.com.ar
INDICE DE RUBROS EN PAGINA 2 4950009 /// FAX 4935771

1 1/2 Y 2 AMB. 1 AMB. Amp. divisible bal- 2 AMB. ESTRENAR


* 1 Amb. exter. c/bcn. Impec. cn. Apto crd. Olazbal 900 Pza. Mitre c/coch. u$s
Gascn 1800 u$s 58.000 * 2 D. 48.000 / 472-8880 130.000 Ap.crd. www.cer-
Amb. a calle c/bcn. s/expens. / 156-803085 R. 3258 propiedaes.com 223
Independ.-Alberti u$s 65.000 www.saporittiprop.com.ar 4550171 R. 3346
* 2 Amb. externo lumin. im- V:26/05/2017 T: A: 2019968 V:29/05/2017 T: 2551 A: 2017312

pec. Corrientes al 1900 u$s - -


- 1 AMB. calle, coc. sep., 9 2 AMB. Fte Brown y
1 1/2 AMB. La Perla v. mar u$s 80.000 * 2 Amb. m/lumin. op-
cin coch. Falucho 4800 u$s de Julio - Cordoba u$s Lamadrid u$s 68.000 A/C
65.000 * 1 1/2 amb. mts. mar 44.000 * 1 amb., Cba - R. 3270 Ulivi Prop.
coc. sep. u$s 55.000 financ. * 2 68.000 Troglio & Ca. 492-
0 9 9 2 / 4 9 3 - 2 7 1 5 Coln u$s 34.000 C. Lamadrid 2339 Tel.
amb. Peaton./y La Costa urg. Ordieres 493-8498 R 2236438394
u$s 60.000www.inmobilaria- Independencia 2320 R. 3494.
V:14/05/2017 T: 48901 A: 2004378 3477 V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023251
demaio.com.ar 493-2293 / -
- 3 AMB. c/cochera 2 baos
154-568263 R. 3075 V:31/05/2017 T: A: 2016860
2 AMBIENTES
1/2/3/4 AMB. solicita inmueb. - z o n a L a P e r l a
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2017758 para venta. Z/La Perla/otras 1 AMB. c/cochera frente a 76 m. c/doble balcn 2236882331
- www.inmobiliariademaio.c estrenar, dueo u$s Z/Roca/Alem D. 220.000 V:15/05/2017 T: 11739 A: 2023424
1 1/2 Amb. P. Mogotes vista mar om.ar 493-2293 R. 3075 60.000 Independencia-11 Premiun 223 4550171 R. 3346 -
coch. u$s 60.000 * 3 Amb. vista V:12/05/2017 T: 2551 A: 2022516 de Sept. 223154-370015. www.cerropropiedades.com 3 AMB. dplex coch. cub.
mar cochera baulera, Mendoza - - V:26/05/2017 T: 2551 A: 2020455
Caisamar pque. ap. crd.
Bolivar u$s 160.000 * Chalet lo- V:31/05/2017 T: 7213 A: 2008196 - u$s 120.000 * Duplex 3 A.
te 12x20 Corrientes - Saavedra - 2 AMBIENTES
1 AMB. crta.fte. amobl. gge. Pompeya Ap. crd. D.
350 mts. u$s 330.000 * Chalet Cocina com. coch. Gascn- 96.500 * 4 am. chalet lote
360 m2 sobre lote 30x60 Rioja - Jujuy 1818 u$s 42.000 E.Ros ap. crd. D. 88.000 /
con renta. 473-4979 R. 10 x 33 V. Prim. u$s
Matheu Consulte * Triplex 98 2234550171 R. 3346 115.000 * 3 am. chal.
m2. Matheu-Jujuy u$s 120.000 3098. www.cerpropiedades.com Pque. Luro u$s 150.000
Del Valle Sta. Fe 3161 / 496- V:31/05/2017 T: A: 2019229 V:24/05/2017 T: A: 2020511
Quini Tejedor 831 / 471-
3434 / 155-816622www.estudio- - - 1030 / 155-497139 R.
delvalle.com R. 2886 1 AMB. div. a calle coc. 2 AMBIENTES 2 AMB. luminosos edif. 2856
V:14/05/2017 T: 9951 A: 2014273
sep. Sta. Fe-Peatonal u$s contraf. vista abierta sol lav. nuevo E. Ros-Alberti D.
- 58.000 * 2 amb. later. 9 piso 40 m. La Perla Ctgro 63.500 C. Ordieres 493- V:31/05/2017 T: 2551 A: 2018941

Z/Shopping u$s 60.000 * 2 D 68.000 Inmob. Casamayor 8498 R. 3477. -


1 1/2 AMB. Tucumn-Coln, 3 AMB. Dumbledor Sgo.
coc. separ. u$s 45.000 * 2 amb. 50 m2 exter. vista + 155625995 R 2228 V:31/05/2017 T: A: 2020657
Amb. Alberti-Alsina lumin. escritorio Sta. Fe-9 de V:28/05/2017 T: 1803 A: 2022969 - Estero 80 m2. coch. u$s
Julio u$s 90.000 * Casa - 2 AMB. NUEVO 150.000 y cuotas. * 3 Amb.
u$s 65.000 * 2 Amb. so im- Pza. Mitre 80 m2. coch.
pec. Roca - Crdoba Apto cr- americana 3 amb. pque. 2 AMB. La Perla reciclado PARQUE LURO
dito u$s 78.000 * 1 1/2 Amb. gge. qcho. Rivadavia- c/patio Oportun. PH c/terraza de 80 m2 doble amenities u$s
A calle divid. Tucumn - Champagnat u$s 75.000 Consulte 156825645 Oportunidad u$s 68.000 185.000 * 3 Amb. estrenar
Falucho u$s 52.000 * Chalet * 2 amb. lateral 38 mts. 156823780 R 3132 Navarro 451-1930 / 154- Crdoba-9 Julio 103 m2.
Pza. Mitre u$s 80.000 * 3 V:10/05/2017 T: 11793 A: 2023622 548904 R. 2492 coch. doble amenities u$s
Div. Rostro lote 10x33, 5 235.000 * 4 Amb. Maral
amb. pileta u$s 330.000 * amb. P.H. Z/Materno pa- - V:14/05/2017 T: 1363 A: 2021446
Chalet 3 Amb. + depto 2 tio u$s 65.000 Forcic - La Perla vista mar, coch.
amb. Pea 6600 u$s 90.000 Prop. 493-3557 / 155- 2 AMB. Pea y Rioja u$s d o b l e * 4 A m b .
Del Valle Sta. Fe 3161 / 752225 R. 3266 59.000 A/C R. 3270 Ulivi Dumbledor Pya. Chica
1 AMB. moderno cfte
496-3434 R. 2886 V:03/06/2017 T: 11733 A: 2023345 Prop. Lamadrid 2339 Tel. 168 m2. coch. triple vta.
- C r d o b a y B r o w n u $ s 2236438394 mar! Paula R. Ramos
V:14/05/2017 T: 8527 A: 2006240
1 AMBIENTE 43.000 Apto crdito 495-8298 / 154-975300 R.
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023254
- z/Plaza Mitre, semipiso 3
div. coc. sep. interno, buena - 2838.
luz 24 m., pintado Pza Coln amb., 3 bs., edi. 4 aos, co- V:26/05/2017 T: 1250 A: 2019980
2 A v/Mar Indepen 600,
chera, quincho comun. 91
D 45.000 liq. inmob. calle Bcon D 82.000 * 2 A. -
Casamayor 155625995 R m2. Cel. 156-838404 /
s/piso Calle bcn. sol exc.
2228 495. Tel. 492-1814
S. Martn - Salta D 80.000
V:10/05/2017 T: A: 2023635
V:28/05/2017 T: A: 2022970 www.Inmobiliariademai
- 1 -
AMB. Rawson y o.com.ar 4932293 R 3075
1 AMB. Libertad 5984 PB V:31/05/2017 T: A: 2022114
Lamadrid u$s 35.000 R.
fte u$s 35.000 / 4782911 / -
3270 Ulivi Prop.
155200579 (hay facilida- 3 A. calle sol impec. calef.
Lamadrid 2339 Tel.
des) rad. coch. 14 Julio-Riv. D.
2236438394
V:11/05/2017 T: 1864 A: 2023287 125.000 * 3 A. lat. vta. sol
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023253
- - Riv.-Jujuy D. 75.000
1 AMB y medio Falucho y Jujuy 1818 / 473-4979 R.
Entre Rios u$s 55.000 3098.
V:31/05/2017 T: A: 2021792
A/C R. 3270 Ulivi Prop.
-
Lamadrid 2339 Tel.
3 AMB. al fte. b/edificio Bs
2236438394
As. y Falucho, bao y toi-
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023252
- lette, bcn. corrido coch.
2 AMB. Cfte Las Heras y urgencia de venta $s
Brown u$s 56.000 R. 3270 117.000 T. 155-496200
Ulivi Prop. Lamadrid Reg. 3220
V:10/05/2017 T: 1757 A: 2023417
2339 Tel. 2236438394
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023250
-
-
2 AMB. COCHERA
ROCA-FUNES
Oportun. u$s 70.000 Toma
menor financia Navarro
451-1930 / 154-548904 R. 2492
V:14/05/2017 T: 1159 A: 2019352
-
2 AMB. ESTRENAR
APTO CREDITO
Chauvin desde u$s 70.000
Navarro 451-1930 / 154-
548904 R. 2492
V:14/05/2017 T: 1159 A: 2019379
-
02 Mar del Plata, mircoles 10 de mayo de 2017

4 A P. Mitre 135 M. reci- CHALET 4 amb. c/garaje


clado dueo 155011288 Mogotes u$s 127.000 R.
V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023664 3270 Ulivi Prop. Lamadrid
- 2339 Tel. 2236816605
ADM. Cerrito dto. 2 amb. V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023258
Alberti/Independ. crta. -
fte. v/panorm. impec. lu- CHALET 4 amb. sobre 3 lo-
min. u$s 74.000 / 154- tes 1350 piscina Bosque P.
370884 R. 1529 Ramos. Consulte R. 3270
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2018656 Ulivi Prop. Lamadrid 2339
- Tel. 2236816605
ADM. Cerrito PH 3 amb. V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023259
amp., patio interno, terre- - DO. 1 amb. alq. perfec. LOCHOCKI Rumenc
no libre 10x10 J. P. CHALET 5 AMB + est. bo. coc. compl. ctri- L/Lomas estren. 240 m.
Ramos / 12 Octubre / 154- DEPTO 3 AMB co. lum. 24 M. s/muebl. pisc. pque. 451-0259 /
370884 - 4914593 R. 1529 z/GRUTA DUEO oferta $ 4.300 / 155- 155-043026 R. 2307
DEPTO EXTERNO APTO CREDITO 1 Piso escalera V:27/05/2017 T: 1736 A: 2022617 oportunidad. Apto credito 421991 / 491-6932 www.lochocki.net.
- BESSONE lote 14 x 49 m. u$s 74.900 / 155407509
Living cocina, 2 dormit., 1 bao con 60 m2 edificados + V:10/05/2017 T: 935 A: 2023671 V:31/05/2017 T: 192 A: 2023584
APTO crdito chalet 4 V:02/06/2017 T: 1842 A: 2023178
Chile y Garay u$s 65.000
amb. patio entrada auto planos de chalet de 220 - - -
CASA PH 3 amb. Apto crdito Garay y Juncal m2 Mariani-Roffo.Vendo CHALET DUEO DO liquida casa nueva OPORTUNIDAD
2 dormit., bao completo, patio, parrilla p/varios construccin mo- 02942-15579140 3 amb. coch. Colon 1700 85
d e r n a B a r r i o urgte. x viaje hoy D. 127 OPORTUNIDAD
u$s 51.000 mil 475-6694 / R. 2413 esq. D. Bosco 3 amb. + coche- V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023663 mts. v/mar u$s 160.000 ap.
Constitucin. Consulte
CASA PH 3 amb. Apto crdito
Reg. 3204 / 156-188212 / V:30/05/2017 T: 2551 A: 2021831 ra + local u$s 94.900 Apto - crd. 2234550171 R. 3346
Patio, living amplio, cocina, 2 baos, terraza - crdito 155407509 Dueo DTO 4 amb. S. Fe 1300 www.cerpropiedades.com
amplia seguir construyendo 474-3010 Lum., bo, coc. amplios
V:10/05/2017 T: 1895 A: 2023516
BESSONE PH 2 1/2 V:02/06/2017 T: 1842 A: 2023179
V:29/05/2017 T: A: 2021649
Mateotti y 12 de Octubre (muy lindo y amplio) Jujuy - 9 Julio, c/patio - u$s 135.000 Tel. 4861251 -
u$s 65.000 - / 155688409 ORDIERES 3 A. dep. ser.
APTO crdito chalet 3 Todo a nuevo D 62 mil CHALET
LOTE 10x45 CON CASA ANTIGUA 475-6694 R. 2413 Liv. comedor 4 dorm., gje do- V:14/05/2017 T: A: 2023626 v/parc. mar D. 150.000 *
amb. 2 baos gge. patio
Tucumn y Azcunaga Muy buen entorno
amplio. Todo a nuevo. V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932816 ble, 3 baos, 180 m. cub - S/Piso 3 A. dep. serv. coch.
u$s 160.000 - 10x23 Jdin, parr., lav. Stella DUEO depto. 2 amb. pi- S. Maris, P. Gde. v/mar D
Moreno 3600. Consulte
Reg. 3204 / 156-188212 / BIDALUN Maris Gemes D 360.000 so alto, mucha luz. Av. 280.000 / 486-4030 / 154-
474-3010 Casa 4 Amb. + Dto. 3 Amb. I n m o b . C a s a m a y o r C o l n y L a R i o j a u $ s 376036 R. 1368.
3 AMB Fte c/coch Gascon para recicl. demoler Brown 155625995 R 2228 70.000 Tel. 154-396644 V:31/05/2017 T: A: 2021563
y Entre Ros u$s 120.000 V:10/05/2017 T: 1892 A: 2023517
2600 D. 170.000 V:10/05/2017 T: 1757 A: 2023460 -
A/C R. 3270 Ulivi Prop. - V:28/05/2017 T: 1803 A: 2022964
PH 2 amb., coch ptio parr.
APTO crd. oport. Esc. oferta * P.H. 6 A. pasillo - -
Lamadrid 2339 Tel. sta. Cruz 5700 D. DUEO Ant. D 23940 Sdo. 16xu$s
2236438394 Inmuebles desde u$s 997,50 z/Coln y Champ.
80.000 / 223 479-5900 / 154- 100.000www.bidalumpro- MITRE/RIVADAV.
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023248
piedades.com 223-4213030 / 1 amb. div. 8 piso lat. muy 155409569
- 662348 / 154-662347 R.
2707 Claudia Quintana. 492-0456 R. 3406. soleado ptimo estado, ex. V:13/05/2017 T: 215 A: 2023477
3 AMB. Fte reciclado V:31/05/2017 T: A: 2021261 edif. u$s 52.000 / 494-6384 / -
Falucho 1700 u$s V:31/05/2017 T: A: 2019040
- 156-883968 PH 3 amb. La Perla u$s
125.000 R. 3270 Ulivi - 70.000 R. 3270 Ulivi
APTO CREDITO CASA 3 amb + 2 deptos 2 V:11/05/2017 T: 1881 A: 2023370
Prop. Lamadrid 2339 Tel. amb. c/u u$s 34.900. - Prop. Lamadrid 2339 Tel.
2236438394 Dueo vende excelente cha- 2236438394
let Crdoba 3200 2 plantas 4 Posesin ya! Saldo a conve- DUEO urgnte vde.
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023255
ambientes, patio, terraza, nir zona 1 Junta y Juncal PH. t/casa 3 A. patio, te- V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023256
- Hay que reciclarla. Reg. r r a z a , q c h o . 1 -
3 AMBIENTES cocheras, dependencias 160 PH 3 amb. Z/San Jos 85
m2 / 155-949290 2209 Brown 4553 gestcas- cuadra/mar D. 80.000 /
1 Piso amp. exc. calle balc. 2 sulo@yahoo.com.ar Anexo 223 5044680 mts. cub. Reciclado, impe-
baos, lav. Tomo vehculo V:07/06/2017 T: 11770 A: 2023594
gestora Cassulo Mat. 8599 cable u$s 89.000 T. 155-
Coln-Olavarra u$s 95.000 - B E S S O N E 1 A . e x t . V:12/05/2017 T: 1770 A: 2022302
496366 Reg. 3483
APTOS CREDITO / 154970708 -
Inmobil. Casamayor 155- c/Bcn. Vja. Term., coc. V:12/05/2017 T: 1712 A: 2022525
365945 R. 2228. Casa 3 amb. gge. pque. qcho. V:10/05/2017 T: 1852 A: 2023154 DUPLEX c/escritura San
separ. D. 54.900 / 475- - Salvador 6100 u$s 55.000 -
V:31/05/2017 T: A: 2020336 losa Villa Primera u$s 6694 R. 2413 P.H. 4 A. calle Pza. Rocha 160 m.
139.000 * Depto. 3 amb. CASA 5 amb. Arenales / 478-2911 / 155-200579
- V:30/05/2017 T: 14489 A: 1964844 3300 Consulte R. 3270 D. 130.000 * 2 A. c/dep.
* 3 AMB. nuevo Crdoba coch. S. Estero-S. Lorenzo V:11/05/2017 T: 2551 A: 2023429
alle/Brown/Lamadrid D. 85.000
u$s 170.000 Navarro 451- - Ulivi Prop. Lamadrid -
2100 cochera 2 bos. u$s BESSONE 1 A. vista pa- 2339 Tel. 2236438394 * 3 A. lat. cbcn. S. Juan 3000 D.
165.000 * Duplex 3 amb., 1930 / 154-548904 R. 2492 GUARINO
normica mar Luro- V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023246 2 A. Lat. v./calle Exc. 75.000www.walterburga.com
patio entr. auto Tejedor V:02/06/2017 T: 1399 A: 2023189
- 223 4743368 R. 2722
2000 u$s 95.000 * 3 amb. - Corrtes. D 68 mil 475- Lamadrid-Gascn * 2 A. 1 P
A REFACCIONAR 3 de- 6694 R. 2413 CASTREJE Bolivar y V:19/05/2017 T: 2551 A: 2022715
exter. bcn. Espaa- x esc. Guido-Laprida *
Mendoza, 3 dorm., liv. Casa 4 A. P.H. 2 baos, patio -
Gascn u$s 100.000 * partamentos, s/lote 240 V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932872
PH 5 amb. Olazabal 2500
mts. Olazbal y Maip, - com., bao y toilette, cocina CHALET moderno La t e r r .
Chalet 3 amb. pque. gge. amplia, habit. y bao serv. Florida c/pileta Consulte macrocentro.www.guari- u$s 200.000 R. 3270 Ulivi
BESSONE 2 A. 2 B (1 sui-
95 m2. Caisamar u$s 3 A. P.H. Z/Fasta 64 M. c/espacio areo. Tomo va- te) Bolvar-Catamarca. Excel. vista al mar, cochera R . 3 2 7 0 U l i v i P r o p . noinmobiliaria.com.ar 155- Prop. Lamadrid 2339 Tel.
155.000 apto crd. * u$s 80.000 Jujuy 1818 / lores u$s 139.000 Tel. Todo externo D 78.900 / fija u$s 260.000 Tratar Cel. L a m a d r i d 2 3 3 9 T e l . 130288 R. 3273. 2236438394
Semip. 4 amb., Pza Mitre, 473-4979 R. 3098 155-290661
475-6694 R. 2413. 155-371344 Reg. 1981 2236816605 V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023257
95 m2, cochera u$s V:15/05/2017 T: 3838 A: 2023046 V:31/05/2017 T: A: 2021565
- -
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2019781 V:12/05/2017 T: A: 2023633
- -
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023260
190.000 * 1 Amb. dividido V:30/05/2017 T: A: 2007018
nvo. sol Salta-Libertad 3 A. Semip. coch. priv. La ATENDEMOS crditos - - - L A C A L E T A C a s a 2 PH a la calle 2 amb. garaje
Procrear c. Quintana CHALET 3 Amb. + 2 PH a
BESSONE 3 A. ext. + gje CHALET Pedraza 624, 4 amb., coch, jdin, fdo, parr. 70 m2 sin exp. t/serv. hoy
u$s 60.000 Forcic 493- Perla mts. mar, calle, balc. recicl. Libertad 4100 u$s u$s 50.000 Rawson 5480
3557 / 155-752225. R. Pedraza/Estrada 223 Estrenar La Perla D 150 dorm., gje (3) piscina, cali- ant. D 29940 Sdo 24xD
recic. D. 149.000 * 3 A. 130.000 / 156-803085 d a d s u p e r i o r L l a d a - 850 / 155409569 Deltamar San Juan 967 /
3266. coch. fte. Pza. Espaa exc. 4795900 / 154-662348 / m., Oportun!! 475-6694
154-662347 R. 2707 R. 2413 www.saporittiprop.com. Tejedor 465 Tel. 4713939 473-4738 Reg. 1506
V:22/05/2017 T: 9148 A: 2009817 vista mar D 165.000 * Piso ar R. 3258. Reg. 2858 V:13/05/2017 T: 215 A: 2023476
V:11/05/2017 T: A: 2023546
- 3 A duplex Mitre 1200 Cat. V:31/05/2017 T: 2551 A: 2019360 V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932845 V:31/05/2017 T: 136 A: 2018212
- -
V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023670
3 AMB PH lat. Pompeya - - -
u$s 80.000 A/C R. 3270
D 165.000 www.inmobilia- - L O C H O C K I c h a l . L . RUMENCO * Los Tilos 3
riademaio.com.ar 493- BESSONE 1-2-3 AMB. pi- BESSONE 4 A 4 B. coche- CHALET 3 A. patio, gge. CHALETS!! * Alvarado- Troncos 650 m2 2 lotes dor. lote 800 mts. u$s
Ulivi Prop. Lamadrid 2293 R. 3075. s o s v i s t a a l m a r ! d e ra Rioja - 25 de Mayo Impec. Marconi 4000 D. 140 m. cub. posibil. am- 310.000 * Los Ceibos 3
2339 Tel. 2236438394 G. Paz 4 amb. c/dep. a re-
V:31/05/2017 T: A: 2019969 C o n s t i t u c i n a P l a y a v/sol, piso alto 4756694 R 80.000 Jujuy 1818 / 473- ciclar u$s 230.000 * S. pliar 451-0259 / 155- dor. pileta lote 750 mts.
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023249 - Grande 475-6694 R. 2413. 2413 4979 R. 3098. Estero-Almafuerte 4 0 4 3 0 2 6 u$s 360.000 * Los Tilos 3
- 3 A. Yrigoyen/3 Febrero V:30/05/2017 T: A: 1997152 www.lochocki.net. R. dor. pileta, lote 700 mts.
3 A. P.H. luminoso exc.
V:30/05/2017 T: 2551 A: 2000442 V:31/05/2017 T: A: 2020332 amb. c/dep. 4 baos qcho.
a m p l i o l u m i n o s o D . - - - p i l e t a u $ s 2 9 5 . 0 0 0 * 2307 u$s 425.000 * Los Pinos 3
apto crdito D. 75.000 85.000 C. Ordieres 493- BESSONE 1, 2, 3 A. pisos BESSONE 4 A. + gge. V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023582
dor. pileta u$s 460.000
Gascn 5500 / 472-8880 / Alvarado al 400 s/lote 230
8498 R. 3477 + de 40 emprendimientos Plaza Rocha s/piso 100 mts. / 200 mts. cub. 3 dor. - Paula R. Ramos Prop.
156-803085 www.sapo- en pozo o terminados. m2. D 178 mil 475-6694 L O C H O C K I 495-8298 / 154-975300
rittiprop.com.ar R. 3258
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2020715 2 bos. + dep. serv. jardn,
- G e m e s , P l a y a G d e . , R. 2413. gge. u$s 300.000 * Gascn Diag./Moreno 3 A. balco- Buscanos en face! R. 2838
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2020044
4 AMB. COCHERA Chauvn, Perla, Centro 953 5 amb. c/dep. 4 baos nes v/panor. escrit. coch. V:26/05/2017 T: 1250 A: 2020059
- CHAUVIN Planes de pago. 475-6694 V:30/05/2017 T: A: 2019062 110 M. D. 179.000 / 486- -
- OPORTUNIDAD impec. u$s 360.000 * S.
A estrenar a calle tipo P.H. R. 2413. 0 6 5 1 / 1 5 5 - 0 4 3 0 2 6 R . S. CLARA Dto 1 amb., fte
BESSONE Chal. 5 A + gje 2 AMB ext. Falucho - Sta Fe Maris 3 dor. en suite play 2307 www.lochocki.net
oportunidad Navarro 451- V:30/05/2017 T: A: 2018936
qcho. (5 aos antiguedad) mar tza lav. Ant. D 23.400
CRONOS XVII 1930 / 154-548904 R. 2492 - f r e n t e p l a z a R o c h a + u$s 65.000
u$s 460.000 Paula V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023342 S d o . 1 8 x D 9 0 0 /
Dtos 2 y 3 amb. BESSONE 1 A. 40 m2 di- pque. Unico!! 475-6694 R. 2 AMB c/Dep. terraza Es- Rodrguez Ramos Prop. - 155409569
V:27/05/2017 T: 130 A: 2017528
Z/Torren coc. separ. 2413
CATEGORIA - vis. D. 47.000 / 475-6694 R.
paa - 9 de Julio u$s 68.000 154-975300 R. 2838 LOCHOCKI estrenar La V:13/05/2017 T: 215 A: 2023478
4 AMB. COCHERA V:30/05/2017 T: 14489 A: 1979700
BOLIVAR 2889 4917188 Perla 3 A. dde. D. 120.000 -
Indep. y Ayacucho
V:26/05/2017 T: 1250 A: 2020054
PQUE. S. MARTIN 2413. - - / 451-0259 / 155-043026 SELECTO 2 A. Bolivar /
BESSONE Chal. P.Luro R 2563
V:30/05/2017 T: A: 1977967
Vista mar, excelente estado. - 3 A. 2 gge. parque, recicla- COCHERA Ituzaing www.lochocki.net. R. La costa v. mar D 80.000 *
Tel. 4914018 Oportundiad Navarro 451- 5245 u$s 84.000 / 478- 2307 2 Dup. Alfar block u$s
do M/b. neg. 475-6694 R.
crossprop@hotmail.com 1930 / 154-548904 R. 2492 2413.
2911 / 155-200579 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023341 165.000 www.selectopro-
- piedades.com 486-3388 /
V:27/05/2017 T: 1304 A: 2017529 V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022655
- V:30/05/2017 T: A: 2019064 - LOCHOCKI Gemes 3 155-156366 R. 3325.
4 AMB. Dumbledor vista - DANTE amb. calle balc. coch. nue- V:31/05/2017 T: A: 2019041
mar, cochera Consulte BESSONE chal. P. Luro 2 / 3 Amb. PH reciclados vo 100 m2 451-0259 / 155- -
156825645 156823780 250 m2. de categ. parque. e/autos Olazbal-Ituzaingo 043026 R. 2307 www.lo- S E L E C T O 3 A .
R 3132 Tomo pta. 475-6694 R. D. 72.000 / 472-7300 / 155- chocki.net. coch./baul. Gemes D.
V:10/05/2017 T: 11793 A: 2023623 2413. 129889 R. 3418. V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023581 169.000 * Chal. 4 A. lote
- V:30/05/2017 T: A: 2019060 V:31/05/2017 T: A: 2021259 - 11 x 25 Corrie./Garay D.
4 AMB. fte c/coch 9 de - - LOCHOCKI Namuncur 2 7 0 . 0 0 0 * 3 A . d e p .
Julio y T. del Fuego u$s BESSONE edificio al cos- DANTE 300 casa lote 10,30 x C h a u v i n 1 0 x 2 0 D .
78.000 R. 3270 Ulivi to Z/Playa Grande (fidei- P.H. 3 amb. s/gastos ap. crd. 23,30 id. depos. D. 75.000 190.000 / 486-3388 / 55-
Prop. Lamadrid 2339 Tel. comiso) cerca del mar. R. 11 Sept./Jara D. 79.500 / 472- / 1 5 5 - 0 4 3 0 2 6 R . 2 3 0 7 516366 / R. 3325 www.se-
2236438394 2413 7300 / 155-129889 R. 3418 www.lochocki.net lectopropiedades.com
V:10/05/2017 T: 1857 A: 2023247 V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932818 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023142 V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023583 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2021781
- - - - -
Mar del Plata, mircoles 10 de mayo de 2017 03

ESTRUCTURA de hor- 1 AMB. Tempor. invierno


mign 1200 mt2 s/gta z/Perla $ 3.500 /
Guanahani/Pescadores 155-408602.
V:24/05/2017 T: A: 2020446
u$s 74.000 / 478-2911 / -
155-200579 1 AMB., y 2 amb. 4857454
V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022664
- R 2874
V:11/05/2017 T: 11792 A: 2023655
GALPON Ituzaing 5245 -
u$s 84.000 / 478-2911 / 1 Y 2 AMBIENT.
155-200579 1 1/2 Amb. 1 x escalera reci-
V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022657
- clado elctrico S. Martn-1
GALPON Ortiz de Zarate Mayo $ 4.000 * 1 Amb. inter-
- Posadas (ex lavadero) no m/bueno L. Heras-Brown
SELECTO 4 Amb. Pya. VDO. fdo. de comercio $ 4.600 * 2 amb. Mitre 1900
Gde. de categora c/dep. perfumera ubic. Z/Av. salida ambas calles
155200579 c/lavadero, impecable $
190 m2 2 coch. v. mar te- Jara y French 154- V:11/05/2017 T: 1864 A: 2023291 7.000 * 3 AMB. P.H. patio
rraza propia * 3 A. 381656 - Saavedra-Italia $ 6.000 * PH
V:12/05/2017 T: 1923 A: 2023599
Torren v. mar D.
140.000 / 486-3388 / 155- - L O C A L 1 1 0 m t s . E . 2 amb. patio, Castelli - S.
VENDO fondo de comer- Ros/Belgrano Juan $ 4.700 Troglio & Ca.
516366 R. 3325 www.se- www.guarinoinmobiliaria.c 492-0992 / 155-395419 R.
lectopropiedades.com cio, casa de te y restau-
rant, Sierras de los om.ar 155-130288 R. 3273 3494.
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2017140 V:10/05/2017 T: 2551 A: 2022717 V:27/05/2017 T: 10145 A: 2013597
- Padres 156953323 Digna - -
SELECTO 4 amb. semip. deV:14/05/2017 ver Acepto permuta
T: 1927 A: 2023640
LOCAL 300 M2 24 M 1 amb. centro $
nuevo 150 mts. 3 baos, - MORENO-MITRE 4.500 Tel. 155255796
coch. doble amenities Sta. VENDO fondo de comer- Toma permuta, financia. Reg. 3277 Zelaschi
Fe - Pea u$s 395.000 / c i o z o n a P l a z a M i t r e Consulte! Oportunidad LOCHOCKI Acantilados Propiedades
V:10/05/2017 T: 11726 A: 2023472
486-3388 / 155-516366 R. 2235240091 Vernica Navarro 451-1930 / 154- lote 12 x 23 pisc./prgola - 24 M. 2 amb. ext. balcn
3325 www.selectopropie- V:13/05/2017 T: 11782 A: 2023643 548904 R. 2492. luz/agua alambra./escri- 24 M. * 1 Amb. P. Luro $
dades.com - V:22/05/2017 T: A: 2020140 recilcado bao 494-6889
- turado D. 27.000 / 486- 5.500 amoblado * 3 amb. V:12/05/2017 T: 11698 A: 2023529
V:31/05/2017 T: A: 2016540
LOCAL D. 75.000 0651 / 155-043026 frente al mar desde $ -
- 24 M. 2 amb. Z/Falucho
VENDO 1 amb. 1/2 con co- Z / S H o p . A l d r e y www.lochocki.net. R. 13.000 ms expensas * A
Arenales/Alberti 52 m2 exc. 2307 estrenar 1 y 2 amb. 2400 $ 6.000 cel. 223
chera u$s 57.000 / 154- V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023340
Centro desde $ 5.000 * 6 5181832
379233 Gascn 3300 inver. inmob. Casamayor - V:12/05/2017 T: 2551 A: 2022206
155-625995 R. 2228 amb. Constitucin $ -
V:10/05/2017 T: 11773 A: 2023593 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2020335 LOCHOCKI Alsina/Alva. 15.000 * 3 Amb. Alvarado
- - 20.60 x 30 R. 4 inmej. ubi- 24 M. 3 amb. a estrenar
- al 6000 PH $ 5.000 T. 155- amenities $ 13.000 ext.
LOCHOCKI J.P. Ramos c a c . 4 5 1 - 0 2 5 9 / 1 5 5 - 110777 R. 3050
BESSONE 22 h. Lote do- 2100 local/vivienda D. 043026 R. 2307 www.lo- V:12/05/2017 T: 1196 A: 1978079 c/coch. 494-5225 Reg. 2316
ble cocheras. Varese 475- 150.000 * San Juan 2300 chocki.net
V:12/05/2017 T: 11698 A: 2023511
-
6694 R. 2413. V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023575 -
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1979701 300 M. D. 280.000 c/rta. - 24 M. 2 A Cfte. coch. $ 7.800 24 M, 3 amb. * dep., cenro
- 451-0259 / 155-043026 LOCHOCKI Coln 4.900 / Fte. Est. Ferroautomotora * $ 11.000 Tel. 155255796
BESSONE Complejo 27 w w w . l o c h o c k i . n e t R . 10 x 40 R. 88 fracc. 5000 / 3 A. calle impec. Reg. 3277 Zelaschi
cabaas+restaurant Fte 2307 Luro/Espaa $ 10.000 * PH 4 Propiedades
- mar Playa propia R 2413 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023338 10.000 / 22.000 M. * A. calle, terr. terraza prop. $ V:10/05/2017 T: 11726 A: 2023473
BESSONE 1-2-3 a Pisos V:30/05/2017 T: 14489 A: 2005447 - Alsina/Alvarado 20 x 30 10.500 Coln-Francia / 1 A. -
efectivo. Pago ya. 475- - LOCHOCKI pque. in- R. 4 exc. ubizcin 451- L u r o / E s p a a $ 24 M 4 amb. Duplex
6694 R. 2413 BESSONE hoteles exper- dust. galpones 2000 m. 0 2 5 9 / 1 5 5 - 0 4 3 0 2 6 R . 5.000www.walterburga.co Colinas $ 9.000 Tel.
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932851
tos compro, venta, per- s/14.000 M. Tierra escrit. 2307 www.lochocki.net. m 223 474-3368 R. 2722. 155255796 Reg. 3277
- mut. M.d.P. y zona 25 de V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023339
486-0651 / 155-043026 R. - V:19/05/2017 T: A: 2018913
Zelaschi Propiedades
BESSONE casas, chalet Mayo 3765 / 4756694 / 2307 www.lochocki.net - V:10/05/2017 T: 11726 A: 2023471
P H c o m p r a m o s h o y 155-194533. R 2413 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023337 LOCHOCKI Coln 4900 24 M., 2 amb. a calle -
4756694 R 2413 V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932836 - 1 0 x 4 0 / R . 8 8 f r a c c . c/bcon Castelli - 24 M, Dto 1 amb. 2 Y 3 AMBIENT. ALQ. 24 M
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932853 - OFICINAS 5000/10.000 / 20.000 M. Independ. $ 5.500 * Casa Lamadrid 2200 - 5 Piso $ 24 M.2 amb. interno, lumi- TEMP. INV.
- BESSONE Hotel fami- OPORTUNIDAD 451-0259 / 155-043026 3 amb., Alberti - Chaco 5 . 0 0 0 / 4 7 2 3 9 1 3 / noso amobl.Luro 2300 $ 1-2-3 y 4 AMB
liar + local z/ferroaut. 12 Do vde 24 m2 u$s 28.000 fi- w w w . l o c h o c k i . n e t R . lav. cub. y amplio patio 156825580 Reg 3178 5.500 * 2 Amb. coch Alberti - 4 9 1 - 4 0 1 8 / 8 5
hab. + b.D 270 mil R 2413 nancio, algunos muebles ex- 2307 parrilla $ 7.300 Castelli V:10/05/2017 T: 1925 A: 2023638 Independ. $ 8.000 * 2 amb. crossprop@hotmail R. 1376
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932849 V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023589
ternas. San Martn entre - 4956473 R 2089 - interno. Rivadavia 2500 $ V:08/06/2017 T: 2551 A: 2014626
- 24 MES. 4 amb. casa gge. 6.300 * 2 amb. c/dep. estre- -
Rioja y Catamarca, 6 piso LOE 8,66 x 34 c/constr. V:10/05/2017 T: 11793 A: 2023625
CHALET y/o departa-
BESSONE Ideal gremio 0223-5178181 - 2 Bque. P. Ramos $ 7.500 nar categora Alberti-S.
hotel rural s/2 has 1.800 V:31/05/2017 T: A: 2023679
Moreno 4156 D. 189.000 24 M. 2 amb. amplio www.bidalunpropieda- Juan $ 8.300 * 3 amb. estre- mento full equip. da se-
m2 cub. Impecable R 2413 - www.walterburga.com. Elcano-Sta. Fe (1 x esca- des.com 223 4213030 / nar categor. Alberti-S. Juan mana, 223 6888347
- V:30/05/2017 T: 14489 A: 2005448 223 4743368 R. 2722 lera) terraza $ 5.700 * 3 492-0456 R. 3406 $ 9.000 Otro 3 amb. c/dep. $
V:10/05/2017 T: 1115 A: 2013173
AG. LOTERA Centro 30 -
V:19/05/2017 T: 1901 A: 2023437
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2022513 -
- a m b . F r a n c i a - 9.500 Troglio & Ca. DEP. $ 2.600 z/Regional
a o s c / n a c i o n a l 0 2 2 3 BESSONE Mar Chiquita LOTE Gianelli y 67 $ Almafuerte, 1 x escalera - Independencia 2320 TE:
5364901 mts. mar a nuevo. Hotel 24 MESES dpto. 4 amb. 492-0992 / 155-395419 R. 156065837
110.000 / 156928014 m/luminoso $ 5.500 * V:10/05/2017 T: 1912 A: 2023548
V:11/05/2017 T: 1741 A: 2023527 16 h. + chalet R 2413 V:11/05/2017 T: 1864 A: 2023289 Chalet 3 amb. 11 c / c o c h e r a Z / L a P e r l a 3494 -
- V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932847
- Valentini Inmob. Reg.
AG. quiniela Z/centro - Septiembre-Armenia (ex V:27/05/2017 T: 11641 A: 2022833 DEVINCENZI
LOTE Posadas - Ortiz de 182) patio garage, exce- 1596 TE: 495-0615 - 24 M. 2 A. c/coch. centro amo-
t/vehculo finan. 156- BESSONE Sierra de los - Zarate u$s 47.000 /
V:13/05/2017 T: 11688 A: 2023108
2 Y 3 AMBIENT.
883975 Padres, cabaas boutique l e n t e $ 8 . 0 0 0 C a r l o s - blado $ 7.000 * 3 A. c/Fte.
475-6694 R. 2413. BESSONE local galpn 4782911 / 155200579 Fontana 476-1318 / 156- 2 Amb. PH inter. patio. Moreno - E. Ros $ 8.500 R.
V:17/05/2017 T: 1830 A: 2023140
cochera depsito 475- V:11/05/2017 T: 1864 A: 2023290 24 MESES Malvinas 2300 $ 3.500 * 2 3228 / 155-498374
- V:30/05/2017 T: A: 1985312
- 201414 R. 3179 ROCA-FUNES
F/C vdo. almacn y fiam- - 6694 Reg. 2413
TANDIL 10 lotes B
V:07/06/2017 T: 2551 A: 2023036
2 Amb. c/cochera $ 7.800 * 3
Amb. luminoso Brown - V:31/05/2017 T: A: 2022132
brera, bna. caja
V:30/05/2017 T: 2551 A: 2021258 - Alsina $ 5.800 * Casa P.H. 4 -
- Ecolgico a 10-12 c. centro 24 M. 2 amb. estrenar 70 A m b . c / c o c h . $ 9 . 8 0 0 amb. parque D. Bosco 3700 $ DOS amb. sin muebles
Z/Shopping 15 aos de
antiguedad T. 154-
Apto emprendim. caba- m 2 c o c h . B r o w n - Navarro 451-1930 / 156- 1 0 . 0 0 0 * C h a l e t 3 A m b . cfte. Alsina y Gascn $
392610
as acep. pta. en M.d.P. L a m a d r i d $ 9 . 8 0 0 * 3 852856 R. 2492.
V:22/05/2017 T: 1250 A: 2019982 c/dep. gge. vivienda o profes. 5.500 + serv. Aufet Porp.
V:15/05/2017 T: 1908 A: 2023576 Cel. 223 5495910 amb. balcn espacio coch. - Catamarca 2600 $ 16.000 Tel. 491-2220 Reg. 2780
V:12/05/2017 T: 1180 A: 2010417
- - 2 x escalera Crdoba- 24 M LOS TRONCOS Troglio & Ca. 492-0992 / V:12/05/2017 T: 2551 A: 2023608
F D O c o m . c a f e Vieytes $ 8.000 * 3 amb. 155-395419 R. 3494 -
z/Tribunales con o sin lo- -
CHALET 4 AMB
exter. Lamadrid-Gascn Gje pileta quincho parque V:27/05/2017 T: 10145 A: 2013598 DTO 2 y 3 amb. f/mar ca-
cal consulte 156823780 / BESSONE Hotel compro - losa radiante coch. sup. $ escritorio radiadores catego- - teg. Temp. inv z/Const.
156825645 R 3132 v e n d o 4 7 5 6 6 9 4 / 1 5 4 - 10X43,30 Colin. Per. Ramos 12.000 * 3 amb. exter. S. ra $ 28.000 Navarro 451- 4 A M B . c h a l . B q u e . P . 156883975
V:17/05/2017 T: 1493 A: 2021503
V:10/05/2017 T: 11793 A: 2023624
482755 R 2413 u$s 45.000 * 20x30 Colin. Lorenzo-Sarmiento 2 ba- 1930 / 154-548904 R. 2492 Ramos pque. 1500 mts. pis-
- V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932833
os coch. sum $ 16.000 * 3 cina gge. 3 dorm. en suite $ -
FDO. de comercio s/im- - Verdes $ 310.000 * 400 mts. amb. Ripalda Sarmiento -
V:02/06/2017 T: 1399 A: 2023190
18.000 Monteagudo 476- G A R A N T I A 1 / 2 M . T .
portante avenida Z/Jara y La Caleta u$s 27.000 * 155-306660 / 494-3575
coch. $ 26.000 * Otro 4 24 M. monoambiente fte. 4000 R. 3215
Libertad distribuidora de Sierra d.los Padres 1.200 - V:14/05/2017 T: 1901 A: 2023428 (Marta)
mts. u$s 70.000 * 30x60 BESSONE casa antigua amb. $ 32.000 Paula R. m a r e x c . $ 4 . 5 0 0 * V:10/05/2017 T: 1908 A: 2023525
-
pollos y fiambres c/cma- Ramos TE: 495-8298 / Monoamb. Pque. Luro, -
ra 223 5488528 Chauvn (R4) * Lote Sierra lote bien ubicad. 4756694 4 AMB PISO
de los Padres 20x50 u$s R 2413 154-975300 Seguinos en mts. mar solar compart. GARANTIAS 154392529
V:12/05/2017 T: 3295 A: 2022282 24 M. z/Gemes p. privado, / 4955525 Sra. Laura
- 35.000 Del Valle Santa Fe V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932828 face! R. 2838 coch. opc. * Chal. temp. inv. qcho., estrenar 105 M. coch.
- V:26/05/2017 T: 11509 A: 2022760 V:02/06/2017 T: A: 2000354
FRANQUICIA, reparto 3161 / 496-3434 / 155- - 3479-5900 A. pque. coch. $ 6.800 / /2 $ 20.000 / -
p o s t a l y e n c o m i e n d a s . - 816622 R. 2886. * 154-662348 / 2234550171 R 3346 GARANTIAS alquiler se-
I n c l u y e r e c e p t o r a . APTO Crdito local 108 - 154-662347 R. 2707
V:10/05/2017 T: 8394 A: 2005536
wwwcerpropiedades.com rias seguras 155-050308
Excelente ganancia. Zona m. chalet p/alta + dep. ga- V:26/05/2017 T: 1770 A: 2022304 V:31/05/2017 T: 1936 A: 2023673 V:07/06/2017 T: 10787 A: 1978037
BESSONE 10x33. Lote - - -
exclusiva. Desde $ 60.000. raje 356 m. edificados lote Sarmiento 2800 Unico!! 24 M PH Fte 3 dorm., 1 Junta ADM. Cerrito 24 M. P.H. LOCHOCKI 2 amb. coch.
Tel. 011-1530119759 467 m. Ali 3169 t/serv.
V:10/05/2017 T: 1882 A: 2023522 Deltamar San Juan 967 / 1/2 cuadras Paseo Aldrey 3600 $ 11.000 / 4723913 / p . a . S t a . c a l l e b a l c n
- 473-4738 Reg. 1506 475-6694 R. 2413 156825580 Reg 3178 Cecilia/Bouchard, 3 Ctes./Falucho $ 9.000 /
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1955231 - V:10/05/2017 T: 1925 A: 2023639
451-0259 / 155-043026 R.
LAVADERO de autos y V:10/05/2017 T: 106 A: 2023132
- 1 1/2 AMB. Moreno - 20 - dorm. liv. com. lav. qcho.
camiones muy buena caja - BESSONE 17 X 43 Plaza 2 A M B . $ 6 . 5 0 0 / terraza $ 7.500 / 154- 2307 www.lochocki.net
y ubicacin 2235098400 BESSONE galpn100 a Rocha, lote ideal p/edifi- Setiemb $ 5.500 * 1 1/2 370884 - 4914593 R. 1529 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023374
Amb. P. baja, patio 25 154244828 -
V:12/05/2017 T: 11583 A: 2022561 2000 m2 en distintas zo- car 475-6694 R. 2413. V:16/05/2017 T: 1938 A: 2023650 V:26/05/2017 T: 1787 A: 2022842
- nas 475-6694 R. 2413. V:30/05/2017 T: 14489 A: 1968620
Mayo - Jara $ 5.200 * 1 1/2 - - ORDIERES 24 M. 2 A. es-
OFICINA Libertad 5984 amb. coc. separ. Alberti y 2 AMB. a estrenar c/ame- ADM. Cerrito 3 A. Dto. critorio coch. Pya. Ch.
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1964434 - 1P. x esc. Funes -Bolivar
P.B. fte. u$s 35.000 / 478- - BESSONE 370 M. Lote Sta. Fe $ 5.500 * 2 Amb. P. nities La Perla $ 8.500 v/mar $ 10.000 * 2 A. calle
2911 / 155-200579 (Hay BESSONE Local 100 m2 L o s T i l o s D . 4 9 . 0 0 0 baja lav., S. Lorenzo - 20 Cel. 156-838404 / 495. exc. $ 8200 * PH 1 A. balc. Pya. Ch. 2 p. x esc. $
facilidades) esquina J. B. Justo - 1 de Gran oportunidad! 475- Setiemb. $ 6.500 * 3 amb. Tel. 492-1814 Alvear 1700 $ 4.000 / 6.500 / 486-4030 / 154-
V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022656
P. baja H. Regional $ 154370884 376036 R. 1368.
- Mayo 4756694 R 2413
V:30/05/2017 T: 14489 A: 2007244
6694 R. 2413.
V:30/05/2017 T: A: 1980571 5.000 * 3 Magallanes
V:10/05/2017 T: A: 2023636 V:31/05/2017 T:
- - -
A: 2022115 V:31/05/2017 T: A: 2021562
PANADERIA funcionan- - - 5400 P. alta m/amplio $ 2 AMB. ext. cochera La
do Muy buena caja dueo BESSONE Local 3 x 20 BESSONE lote microcen- 10.000 * 4 amb. Pza. Perla $ 8.000 x mes /
v d e F i n a n c i i o 0 2 2 3 - s t a n o 4 x 8 . S g o . d e l tro 450 m2. Ideal desarro- 2 AMB. Ext. Falucho -
Mitre pta. alta $ 11.000 Sta Fe $ 6.000 4725466 Reg 2623
155595224 Estero e/Rivad.-Belgr. llo / 475-6694 R. 2413 Del Valle 496-3434 / V:10/05/2017 T: 11790 A: 2023648
V:12/05/2017 T: A: 2022967
V:30/05/2017 T: 2551 A: 1999734 2 AMB c/terraza Salta -
- 475-6694 R. 2413. - 155-816622 R. 2886
V:14/05/2017 T: 8527 A: 2022016 - Belgrano $ 5.500 2 AMB. Modesto Alberti -
PANCHERIA Fdo comer- V:30/05/2017 T: 7213 A: 2004298
BESSONE lote Mitre 1152 - BOLIVAR 2889 Los Andes $ 2.500 / DEPTO 3 amb. 1 por escalera con patio Saavedra
cio z/Colegios H. Yrigoyen - - 1/2 cuadra del mar v/sol D 1 1/2 AMB. Moreno - Funes 4725466 Reg 2623 N 2800 $ 8.000
esq. 9 Julio Acepto veh- BESSONE Local centro 295 mil 475-6694. R 2413. 4917188
200 m2. ideal gastrono- $ 3.500 / 155467800 R 2563 V:10/05/2017 T: 11790 A: 2023647 DEPTO 2 amb. Impecable a la calle c/balcn Mo-
culos 154428687 V:30/05/2017 T: A: 1996293 V:10/05/2017 T: 11788 A: 2023652 - reno y Crdoba $ 8.000
V:11/05/2017 T: 1937 A: 2023644 ma D. 250 M. 475-6694 - 2 A. V. Primera $ 4.200 * 2
- R. 2413. - DEPTO 2 amb. 1 escalera a la calle c/balcn, co-
V:30/05/2017 T: A: 2019063
BESSONE lote Plaza Mitre. 1 1/2 AMB. Z. Casino c. A. loft estrenar $ 7.500 * 3 chera Alsina y Laprida $ 6.500
- Ideal para edificio horizon- balcn 100 mts. mar im- A. P.H. B 9 de Julio $ 7.000 DEPTO 3 amb. con cochera, patio, Lanzilota y 12
B E S S O N E P l a y a tal 475-6694 R. 2413. pec. h/dic. 156-134156 * 2 A. Constit. $ 6.000 de Octubre $ 6.000
Estacionamiento varias V:30/05/2017 T: 14489 A: 1955701 V:10/05/2017 T: 160 A: 2019876 Quini. Tejedor 831 / 471- DEPTO 3 amb. externo, balcn 2 piso escalera Av.
micro-macrocentro. 475- - - 1030 / 155-497139 R. 2856
J. B. Justo y Tucumn $ 5.500
6694. R. 2413. CASTREJE Los Troncos 1, 2 Y 3 AMBIENTES estudian- V:31/05/2017 T: 17702 A: 2022301
V:30/05/2017 T: A: 1997988 excelente chalet 380 m2 tes T. 155-110777. R. 3050. - DEPTO 2 amb. Impecable a la calle c/balcn te-
- sobre 700 m2 de terreno. V:12/05/2017 T: 1013 A: 2018197 2 Y 3AMB.DEPTOS. rraza San Juan y Roca $ 5.500
DUEO vende local es- Oportunidad u$s 570.000 - SIN GARANTIAS DEPTO 2 amb. contrafrente 1 piso escalera, elc-
quina 240 mts. todo rubro T o m a m e n o r v a l o r . 1 AMB., temp. invierno Vigilados. Dueo. Llamar a trico Saavedra 2800 $ 4.700
zona Luro y Jara. Tel. Tratar Cel. 155-371344 wifi z/centro Tel. los tels. 487-9324 / 487-7278 DEPTO 2 ambientes cocina, bao, terraza. Giral-
155-985433 o 155-249091 Reg. 1981 155765668 y 155-723341 des y Santa Cecilia $ 3.200
V:17/05/2017 T: 1886 A: 2023446 V:12/05/2017 T: A: 2023634 V:12/05/2017 T: 11726 A: 2023649 V:12/05/2017 T: 2551 A: 2023523
- - - -
04 Mar del Plata, mircoles 10 de mayo de 2017

SELECTO 24 M. Chal. BESSONE 20 has Batn


Rumenc 4 A. s/2 lotes agrc. 100% + casco + me-
pisc. $ 40.000 + exp. * 4 A. joras. 475-6694 R. 2413.
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1980741
Rumenc pisc. $ 25.000 +
exp. * 3 A. coch. z/Gemes -
$ 20.000 * 4 A. coch. v/mar BESSONE 320 has.
Pya. Gde. 190 m. $ 30.000 Tandil 220 has. cra 100
- has. agric. D. 5.900 / 475-
www.selectopropieda- A/COMPARTIR habita-
des.com 486-3388 / 155- 6694 R. 2413.
cin $ 2.300 p/mes p/per- V:30/05/2017 T: A: 2008748
516366 R. 3325. sona. Excelente sobre Av. -
V:31/05/2017 T: A: 2019582
- Constitucin 479-6444 / BESSONE Agropecuaria
S E L E C T O 2 A . 155-388308 expertos compra - venta
Gascn/Costa coch. fte. $
V:01/06/2017 T: 1757 A: 2023120 campos Pcia. Bs. As. - 25
- de Mayo 3765 / 475-6694 /
11.000 * 2 amb. P Adrey ALOJ. mensuales estu- 154-482800 R. 2413
c/fte. $ 7.900 * 3 amb. diantes. Hotel Canciller. V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932868
coch. v/mar amobl. Ed. Exc. sevicio. Gascn 1639 -
Torres Golf $ 18.000 + V:20/05/2017 T: 1372 A: 2022218 BESSONE Alvarado 450
exp. 486-3388 / 155- - h s/ruta mixto casco gpon
516366 R. 3325 www.se- ALQ. mensual calef. ca- loz. trabaj. R 2413
lectopropiedades.com ble wifi $ 3.500. Salta V:30/05/2017 T: 14489 A: 1956105
V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023580 1462 TE: 495-4947 -
- V:27/05/2017 T: 11641 A: 2022840 BESSONE Batn 50 h. 43
SELECTO * Ap. prof. 3 - agr. casco + 5 h. cantera
priv. sala esp. / reun. ALQUILER mensual. 475-6694 R. 2413
Chauvin $ 20.000 * 2 A Centro hab. c/b. priv. coci- V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932865
vista lateral al mar / na TV calefaccin. Tel. -
Torren $ 8.500 posibil. 494-9509.
V:12/05/2017 T: 11400 A: 2021708
alq. cochera www.selecto-
propiedades.com 486- -
3388 / 155-516366 R. GERIATRICO
3325. Con control psiquitrico en
V:31/05/2017 T: A: 2016545 Parque Luro ofrece atencin
- mdico clnico, psiquiatra,
UN amb. amobl. muy soe- enfermera 24 hs. TO, educ. -
lado cfte. Luro y fsica, serv. social, podloga BESSONE Compro, ven-
Corrientes $ 4.00 + serv. $ 15.000 solic. entrevista do administro campo
Aufet Prop. Tel. 491-2220 Tel. 156-347920. 4756694 R 2413
V:13/05/2017 T: A: 2020206
Reg. 2780 V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932857
V:12/05/2017 T: 2551 A: 2023607 - -
- HAB. c/b priv. TV Ctro.
abierto t/ao, precios eco-
nmcois. Belgrano 2851
V:13/05/2017 T: 10792 A: 2018440
-
HABITAC. x mes.
Crdoba 2337
V:17/05/2017 T: 1159 A: 2019375
- -
- HOTEL 3 estrellas alq. 2 G A R R A F A S 1 0 K
36 M. galpn Chile-Garay hab. mensual Entre Ros 4759630
430 mts. altura acceso 2,5 1648 / 491-9944 V:11/05/2017 T: 1875 A: 2023545
mts. oficinas, baos y offi- V:10/05/2017 T: 2551 A: 2022716
-
c e $ 28. 000 * G al pn - ALQ. Cochera Crdoba - -
Brown 5200/1.000 mts Rivadavia $ 100 por da HOTEL Andora dde. $ 3.300 A ANTIGUEDADES
entrep. ofic. + vivienda 478-2911 / 155-200579 mar/nov./hab., bao priv. LIQUIDACION
entr. camin $ 70.000 * V:11/05/2017 T: 1864 A: 2023288 TV/cable, wifi free, HASTA EL 50%
Local + oficina + depsito - a c c . c o c . f a m i l i a r . Muebles, araas, adornos,
salida 2 calles $ 75.000 * DUEO San Juan 2464 / Catamarca 1153www.hote- pinturas. Matusaln.
Galpn + local + depsito 90 mt2 blindex, persiana, landora.com Saavedra 2939 de 12 a 17
+ ofic. 1600 mts. J.B. nuevo. T. 0223-155197394 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2021349
hs.
Justo-OHiggins entr. ca-
V:10/05/2017 T: 1774 A: 2022340 -
- HOTEL muy familiar V:26/05/2017 T: 50154 A: 2012351
min $ 95.000 Paula R. GALPON 500 m. con -
Ramos 495-8298 / 154- Marzo/Nov. single $ 3.500
8.000 m. playa estac. ofic. doble $ 4.000 x mes Op. ALMACEN SUELAS
975300. R. 2838 trifas. s/Ruta 88 a/pasos Insumos p/zapateros, com-
V:17/05/2017 T: 11461 A: 2021959 c/comida Ideal para estu-
- MdPlata San Juan 967. diantes - 4950882 - post. calzado/marroquinera
36 M. Galpn c/maq. de T: 155500566 Reg. 1506
V:11/05/2017 T: A: 2023547 www.hotelelectra.com.ar face marialavaca. Dorrego
carpintera 170 m2 Coln - V:31/05/2017 T: 577 A: 2015798 1727 / 474-5781
6300 $ 9.500 / 4723913 / L O C H O C K I - V:31/05/2017 T: 2551 A: 2020921
156825580 Reg. 3178 REG. HABI. c/bao, sola -
Cent./Sgo./S. Martn exc. cocina Uruguay 1376
V:10/05/2017 T: 1925 A: 2023617
ALQUILER
- local 70 m. 451-0259 / V:01/06/2017 T: 1822 A: 2023064

ADM. Cerrito local San 155-043026 R. 2307 - Vajilla mantelera cubre si-
V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023587
Juan 1169 45 m. cub. a - llas mesas redondas tablo-
mejorar 154-370884 R. LOCHOCKI galp. 240 m. nes c/caballetes, living
1529 Camusso 00 $ 145.000 * p/eventos, telas p/decora-
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2023375 cin.www.casa-
- Local Alberti/Indep. 40 hernandez.com.ar
m2 $ 7.000 451-0259 /
A ESTRENAR! 155-043026 www.lochoc- 472-5268 Rivadavia 4076
COLON-INDEPEN. ki.net. R. 2307 casi Olazbal
325 m2 en 2 plantas $ 50.000 V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023586 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1950516 LA CASA DEL
Otro Moreno-Mitre 250 m2 - -
e n p t a . b a j a $ 2 2 . 0 0 0 LOCHOCKI galp.de- HELADERO
CELULARES Productos artculos materia-
Navarro 451-1930 / 156- pos.300/400/600/1000/16 Power reparacin, ventas. les p/heladeras 25 de Mayo
852856 R. 2492 00/2000/3000 m. 451-
V:14/05/2017 T: 1159 A: 2019374
0259 / 155-043026 R. H o r . 9 a 2 0 h s . 3872 / 223 4725339 / 475-5016
- 2307 www.lochocki.net Independencia 1621 L. 51 / V:31/05/2017 T: 48999 A: 1973878
ALQ. oficina estudio V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023585 491-7733. -
Corrientes - Castelli Sala - V:31/05/2017 T: 48999 A: 1946863 MAYORISTA
espera + priv. $ 4.500 L O C H O C K I o f i c . e s t r e n . - POLIRRUBRO
C a s t e l l i 4 9 5 6 4 7 3 R s/Gemes 40/80 M. dde. $ 10.000 CLOROMAR Art. kiosco bazar librera jugue-
2089 / 451-0259 / 155-043026 R. 2307 Accesorios, productos qu-
V:10/05/2017 T: 11793 A: 2023621 tera limpieza ferretera.
www.lochocki.net micos p/limpieza x
- V:31/05/2017 T: 1925 A: 2023588 Rivadavia 3443 / 476-4655
CHALET apto hogar de - mayor/menor 470-3979 / Tel./FAx. 223 4764654 lun./vier.
da 290 mts. 6 dor. 3 bos. ORDIERES 2235346399. 8.30 a 18 hs. sb. 8.30 a 13 hs.
liv. com. (3,80 x 9) qcho. Local Rivadavia/Sta. Fe 7 x 30 V:31/05/2017 T: 48999 A: 2003808 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1962597
patio pileta climat. radia- c/stano 7 x 16 $ 75.000 / 486- - -
dores $ 30.000 * Oficina 4030 / 154-376036 R. 1368 DISTRIBUIDORA OJOS DE BUEY
Coln-Jujuy estrenar 55 V:31/05/2017 T: 2551 A: 2020930
De pescados/mariscos BOCINAS DE BAR
mt. coch. $ 12.000 * -
ORDIERES Local Sgo. Timbo 223 4924415 / 155- COS, BRUJULAS
Oficina S. LuisJ.B. Justo
130 mts. terraza 80 mts.2 Estero-Diag. Bautista 385265 CATALEJOS
bos. coc. coch. segur. $ Alberdi 5x12 $ 14.000 / 486- V:31/05/2017 T: 2551 A: 2019359 Remos c/ganchos, ancla an-
23.000 * Local Belgrano 4030 / 154-376036 R. 1368. - t i g u a , e t c . 1 5 5 - 7 6 3 7 7 0
V:31/05/2017 T: A: 2020966
3255 /140 mts. + patio 100 ENVASES y Liquido todo el lote.
-
mts. $ 24.000 Paula R. COSMETICOS V:11/05/2017 T: 1504 A: 2021579
Ramos TE: 495-8298 / M a t e r i a s p r i m a s . -
154-975300 R. 2838 Envases p/la industria QUE ME PONGO?
V:07/06/2017 T: 1412 A: 2023592
cosmtica farmacutica. Feria americ. Ropa moderna,
-
Veterinaria Castelli 3755 actual. Impec. estado. Nuevas
DEPOSITO disc. calzados, carteras, acc.
/ 2234725798
BELGRANO-E. RIOS moda. Lun./ Vier. 10.30/13 y
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1992693
160 m2 impecable $ 15.000 -
Venta o alquiler Permuta - 16.30/1930. Sb. 10.30/13.30
BESSONE Country EVENTOS San Martn 3326 / 474-7885.
Navarro 451-1930 / 154- Costa del Sol cpra. vta.
548904 R. 2492 475-6694 R. 2413 Decoracin ambien. tarj. V:31/05/2017 T: A: 2014431
V:22/05/2017 T: 1250 A: 2020060 V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932827 souvenirs mesa dulce, fotoc. -
- - Jujuy 1988 / 223 5057464 TALLER DE
Face Red Balloon MARCOS
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2017314 Enmarcamos ttulos, espe-
- jos, portarretratos, restau-
- FABRICA ramos leos, antigedades,
DEPOSITO de 200 mts Impecable 2 baos, patio BESSONE 15 km. MdP 8 Placares cajoneras inter. marcos exclusivos. Alberti
h. kiwi x ao 180.000 Kgr. Gaboto 5354 / 483-1897 2986 / 495-1050 Studio.
San Lorenzo y Av. 180 $ 12.000
LOCAL con patio y depto de 1 amb. Laprida e H. p/exportar 475-6694 R. V:31/05/2017 T: 48999 A: 1893437 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1881756

Yrigoyen $ 8.000 2413 - -


LOCAL 3x9 bao con antebao, Echeverra y Solis
V:30/05/2017 T: 14489 A: 1932870 HAMBURGUESAS TEXTILxMAYOR
- EASY PARTY Fabrica de remeras vende-
$ 6.000 BESSONE 15 Km M. d.
LOCAL 50 mts. aproximado 11 de Setiembre y Plata 250 h. s/asfalto Panchos, snacks, tarj. db. mos todo p/sublimar / estam-
Per $ 6.000 M/B negocio Varios crd. Delivery Coln 2582 / par Envos todo el pas Jujuy
LOCAL de 100 mts. Santiago del Estero y Av. Juan destinos 475-6694 R. 495-2827 Tejedor 2195 / 475- 1988 / 2235499331 Face:
Jos Paso $ 10.000 2413 0029. Quiromel Silvia Melian
V:30/05/2017 T: A: 2005498 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1974808 V:31/05/2017 T: 1936 A: 2023672
- - -
Mar del Plata, mircoles 10 de mayo de 2017 05

LA ANTIGUA
RELOJERIA
Taller de reloj /joy-
era c/de pilas com-
p r o
antiguedades/jugu
- etes antiguos. Luro
ANTIGUEDADES 3050 L. 10 223-
D e c o r a c i n F a c e L o d e l 6856761.
Ciruja 475-5108.
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1894521 V:31/05/2017 T: 48999 A: 2002357
- -
COMPRO muebles retiro LIBROS
ya 223 5200887 COMPRO
V:01/06/2017 T: 1819 A: 2023065
- Pago ms doy a domic. 155-
FERIA AMERICANA 743327.
Compro ropa actualmente V:07/06/2017 T: 10712 A: 2018065
de moda. Nueva. Discon. -
Seminueva. Tapados. ZAHIR COMPRA
Camperas. Saquitos. Adornos, araas, fotos,
Sweters s/bolitas. Camis. cuadros, carteles, art. de
Remeras. Buzos actuales. campo, relojes, platera,
Inv. 1/2 est. Zapat. botas. cuchillos, monedas,
p/redom. Borceg. Carter. postales, juguetes, radios li-
cuero Impec. estado Llame bros, estatuas, bijou / ant.
antes San Martn 3326 cam. fotos 4811575 / 155-
Lun./Vier. 16.30 / 19 / 223- 823552 / 51
474-7885. V:31/05/2017 T: 48999 A: 1974794
V:31/05/2017 T: A: 2020955
- -
06 Mar del Plata, mircoles 10 de mayo de 2017

ASISTENTE y aux. en-


fermera Pres. c/CV y tit-
ulo comprob. Puan 2332
V:12/05/2017 T: 1935 A: 2023666
-
AUTO c/chof. 155471797
V:12/05/2017 T: 480 A: 2012778
-
AYUDANTE pizzero
Pres. Pasteur 989
V:11/05/2017 T: 935 A: 2023665
-
CARNICERIAS El
Mudo busca carniceroy
CORSA 2010 Base 4 ptas. encargado c/exper. Excel.
da liq. c/transferencia remuner. 155223581
V:10/05/2017 T: 11755 A: 2023629
incluida $ 115.000
m/bueno 1.4 con 65.000 -
km. buscas, pichincheros, CARNICERIAS
etc. Abstenerse Brown RAFFE
Necesita carniceros c/exp.
- 4553 - gestcassulo@ya- Presentarse J.P. Ramos 865
207 Compac 5 puertas hoo.com.ar - 154970708
V:10/05/2017 T: 1852 A: 2023155 (Feria) de 8 a 10 hs.
2012 / 223 5643153 - V:25/05/2017 T: 1406 A: 2023444
V:10/05/2017 T: 2551 A: 2023422
-
- CORSA Diesel 3 P. 2002 CHOFERES nec
307 HDI 2.0 / 2010 / 110 con dir. dueo $ 95.000 T. p/remise c/carnet profe-
H P 8 6 . 0 0 0 k m . 155-197394 V:10/05/2017 T: 1887 A: 2023430 sional Av. 39 N 3726 Tel
155209369 - 4801205
V:11/05/2017 T: 11793 A: 2023654
- CUATRICICLO V:03/06/2017 T: 480 A: 1994438

YAMAHA -
308 1.6 Active 25.000 Km. CHOFER semirremolque
2014. Dorrego 2165 Raptor 700 Mod 2017 s/ro-
V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022881 dar equipado 2233125494 curriculum carnet
- V:28/05/2017 T: 1803 A: 2022965 Charlas y psicofsico al
BMW 335 - da Presentarse en Marie
Impec. 2009 Coup exc. DODGE 100 Perkins 4 ca- Curie 5957 da 12-05 de
equipamiento M rod. 19 tit. ja mudancera grande $ 9.30 a 13 hs
V:11/05/2017 T: 217 A: 2023619
223 3125494 80.000 / 156835851
V:10/05/2017 T: 1911 A: 2023549
V:31/05/2017 T: 2551 A: 2022515 M. BENZ C 350 08 -
- - 50 M. km. Kit ANG ful nvo. COCINERO /A y ayu-
C-3 EXCLUSIVE ECOSPORT 2017 dueo perm. + - val. 156- dante de cocina c/ref.
Diesel 2005 tit. Pap. al da. T i t a n i u m P t o . P r e d i o 208070 Presentarse en Jara 801
223-3125494. Carrefour V:15/05/2017 T: 1404 A: 2023442 esq. Chacabuco c/CV de
V:31/05/2017 T: A: 2020965 V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023660 - 12 a 15 hs
- - MERCEDES C200 Blue V:12/05/2017 T: 1940 A: 2023678
CELTA LT 1.4/2012 GNC FIAT Idea HLX 06 GNC Effi. / 2013 11.000 Km. -
3 ptas. full. Dorrego 2165 5 GENER. t 154473405 Dorrego 2165 COSTURERA oficial rec-
V:11/05/2017 T: 1908 A: 2023677
V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022872 V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022882 ta - over interno 4745934
- - - V:10/05/2017 T: 316 A: 2023542
CHERY NEW QQ FIAT MOBI MERCEDES C-320 -
Confort 2016 full full 2016 pto. Predi Carrefour Elegant CE 2002 titular EDITORIAL Incorp.
V:12/05/2017 T: 1840 A: 2023038
Impec. 11.000 Km. 223- - liquido impecable. T. 223- Pers. masculino Exc. in-
5214495. 5200872 gresos 11 de Setiembre
V:31/05/2017 T: A: 2018363 FIAT Punto 2010 - 1.4 U. V:11/05/2017 T: 2551 A: 2022714 5817 / 9 a 13 hs
- dueo $ 135.000 nego- - V:10/05/2017 T: 1926 A: 2023637
CHEVROLET Agile LT / c i a b . 2 2 3 - 5 4 8 3 2 6 3 MOTO Rowser Bajaj NS -
2012 1.4 Spirit. Dorrego Estefania 200 / 2015 - 48 mil $ EMPLEADO para verd-
2165
V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023668 t/menor 2236046045 ulera con experiencia.
- V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023386 Presentarse de maana
FIAT PUNTO - en Av. Independencia N
V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022879
MOTO Suzuki 800
- 2015 pto. Predio Carrefour
V:12/05/2017 T: 1840 A: 2023040 Boulevard 2005 - 268 mil
3555 (verdulera)
V:10/05/2017 T: 1908 A: 2023674
CHEVROLET C10 /71 - $ t/menor 2236046045 -
GNC 110 mil $ Imp. toma FIAT QUBO V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023385 EMPRESA de telecomu-
auto camiones o moto 2014 Pto. Predio Carrefour - nicaciones incorporar
2236046045 V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023658 PEUGEOT 206 /05 - 95 operadores de 18 a 30
V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023387 - mil $ T/menor auto o moto aos con experiencia en
- FIAT Strada Trekking 2236046045
CHEVROLET C10 /76 2013 c. GNC 5 full M.BE V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023392
venta telefnica. Se
Diesel 130 Mil $ Toma au- pto. fcio. 155-524471 - ofrece sueldo en blanco,
to camioneta o moto PEUGEOT 307 comisiones y premios.
2236046045
V:11/05/2017 T: 1296 A: 2019945
2009 pto. Predio Carrefour Enviar CV rrhh@blue-
V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023391 - V:12/05/2017 T: 1840 A: 2023039 groupsa.com
- FIESTA 5 P Titanium - V:10/05/2017 T: A: 2023627
CLIO 1.2 / 2005 A/A Dir. 2012 Impecable. Pto. Fcio POLO 06 1.9 D M/B 155- -
140.000 kms. $ 95.000 - T 155767424 257321 FARMACIA
V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023616
2234466833 Estefania V:13/05/2017 T: 1837 A: 2023515 Personal con experiencia.
V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023669 - - Enviar C.V. a:
- FIESTA KINETIC REMIS c v f a r m a c i a
2015 Pto. Predio Carrefour Tramsfiero licencia 223 2015@hotmail.com
V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023659
- FORD F100 GNC 83 $ HONDA CIVIC 4561666 V:23/05/2017 T: 2551 A: 2023465

AUDI Q5 PACK FOCUS Trend Plus 2.0 1 2 0 m i l T o m a a u t o 2013 Pto. Predio Carrefour
V:11/05/2017 T: 901 A: 2023439
-
-
JOVEN para verdulera
/ 2009 5 ptas. Dorrego c a m i o n e t a o m o t o V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023615
SPORT 2165 2236046045 -
IVECCO Daily 2012 /
REMIS
Transfiero urgente licencia
responsable. Presentarse
en Talcahuano 560
2.0T 225 cv linea nueva V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022873

V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023389
- V:10/05/2017 T: 11770 A: 2023595
2013 autom de 8va 62.000 - 95km., caja de fro funcio- oficial 223 3125494
V:31/05/2017 T: 1787 A: 2022841 -
FORD Explorer XLT / FOX 2008 PTO nando $ 750.000 Pto x
- LAVADOR de autos con
km techo panor cuero 1995 4 x 4 manual full p. F i n a n c i a c i n P r e d i o men. valor Tel.
RENAULT Duster 1.6 / registro $ 400 + presen-
levas al volante llantas de dueo. Dorrego 2165 Carrefour 2291504144
2013 Confort Plus 45.000 tismo + beneficios impor-
V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023661 V:14/05/2017 T: A: 2023158
20-2 DVD audi system led - - Km. Dorrego 2165 tante propina. Pres. de
V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022875
sensores y cmara - FOX Hailan 5P 2012 ex- L 200 MOD. 2005 V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022874 7.30 a 10 hs. en
- Acquajet
M.atrs full gomas nuevas FORD F100 /76 GNC 85 c e l e n t e P t o . F c i o Pto. fcio. Predio Carrefour
RENAULT Fluence 2011 V:10/05/2017 T: 1908 A: 2023577
impecable dueo mil $ Toma auto camione- 155767424 -
V:12/05/2017 T: 1840 A: 2023054 Confort 1.6 con 75.000
ta o moto 2236046045 - Kms. valor $ 175.000 T.
223 6848498 V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023388
-
V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023657
- LICENCIA taxi trans- 154223430 (W.A.)
MECANICO y ar-
mador de bicis c/exp.
GESTORA fiero con Corsa 2012 / 155- V:11/05/2017 T: 1908 A: 2023675 y ref. 25 a 35 aos.
Matriculada. Seriedad/re- 015333 - T r a e r C V a :
spons.Transf. en todo el pas V:12/05/2017 T: 11697 A: 2023106 RENAULT Logan excel. Independencia 3565
Inform. de infracciones - 2 0 0 9 8 2 m i l k m . 1 5 6 -
Chaco 715 de 14 a 17 / 155- LICENCIA 813441 V:13/05/2017 T: 2551 A: 2023606

789830 / 155023122 Transf. lic. remis oficial 155- V:12/05/2017 T: 11734 A: 2023423 -
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1982297 214495 - TOYOTA Hilux 98, 4x4 NEC. mecnico p/tren de-
- V:10/05/2017 T: 2551 A: 2022677 RENAULT Sandero Cab. S 90.000 km. Motor lantero construccin
HILUX 2001 SR5 full full - S t e p w a y 1 . 6 / 2 0 1 2 . hecho en agencia com- 6361
$ 275.000 / 478-2911 / LUSTROMANIA lustra- Privilege. Dorrego 2165 prob. $ 215.000 / V:13/05/2017 T: 1901 A: 2023438
dos y encerados de autos. V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022880
155-200579
V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022650 S e h a c e n t r a b a j o s d e - 2235483263 Estefania -
V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023667
- mantenimiento, agencias SIENA 2016 GNC SELECCIONAREMOS
- - carpintero - vidriero - Enviar
HONDA Civic 2008 LXS y concecionarias y empre- Pto Fcio Predio Carrefour TOYTOA SW4/2011 4 x 4 COMPRO auto o Pick Up CV a:
V:12/05/2017 T: 1928 A: 2023614
Unica mano $ 185.000 sas y particulares TE: - D. 7 asientos tope d/gama bien o mal de papeles aluminio.dobuti@gmail.com
Tel. 155249221 154-361951 SUBARU Forester 2.0 XS $ 499.000 / 223 3056534 0223-4216633 V:12/05/2017 T: 1937 A: 2023645
-
V:14/05/2017 T: 11465 A: 2023215 V:17/05/2017 T: 1822 A: 2023126 V:11/05/2017 T: 2551 A: 2023369
- - /2008 4 x 4, full. Dorrego V:21/05/2017 T: A: 2022149
- - TALLER de costura,
2165 VENTO 2012 TDI 2.0
V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022876 nec. remalladora in-
- L u x u r y D S G M / B terna y rectista -
SUZUKI Fun 06 / 90 mil $ 104.000 km. do vde hoy overloquista inter-
Toma menor auto o moto 155014201 V:10/05/2017 T: 1909 A: 2023483 na c/exp. Tejido pun-
2236046045 - to 223-5964620
V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023384 V:10/05/2017 T: 26 A: 2023567
- TOYOTA Hilux 98, 4x4 -
TAXI compl 155474238 Cab. S 90.000 km. Motor
V:15/05/2017 T: 11763 A: 2023550 hecho en agencia com- VENDEDORAS
- Incorporate
- p r o b . $ 2 1 5 . 0 0 0 / a Arbell cos-
* ABOGADA * mtica natural Perf. simil
TAXI completo transfiero 2235483263 Estefania Estud. jurdico c/exper. y re- import. 493-8448
Voyage 2013 Tel. V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023667
fer. Horario cortado CV a:
2236565393 avilamaria21@yahoo.com.a -
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1904637

V:10/05/2017 T: A: 2023651 VENTO GLI r VENDEDOR


- Excelente 2017 titular 223- V:10/05/2017 T: 11748 A: 2023628
TOYO Hilux 99 c/doble 3125494 - Importante distribuidora
170 mil $ Toma auto ADMINISTRATIVO /A rea marcas lderes sexo indistin-
camioneta o moto V:31/05/2017 T: 303 A: 2022968
recursos humanos c/exp. to excluyente movilidad
2236046045 - Conoc. contables y liq. experiencia CV c. foto-
VW Bora 2.0 Trendline sueldos (excluyente) entre busquedapersonal2018@ho
V:11/05/2017 T: 11746 A: 2023390
- full / 2009 Dorrego 2165
TOYOTA Hilux 2005, V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022878 25 y 35 aos Ref. compr. CV tmail.com V:10/05/2017 T: 1914 A: 2023605
lines nva SRV 4x2 doble - a : -
c a b i n a 4 x 2 T e l . 2 2 3 - VW Voyage / 2011 / 48.000 recursoshumanos1705@gm VENDEDOR Inmob.
5603150 Km. Dorrego 2165 ail.com tmgerula@gmail.com
V:15/05/2017 T: 1393 A: 2022877 V:10/05/2017 T: 26 A: 2023566 V:11/05/2017 T: 11792 A: 2023656
- - - -
V:11/05/2017 T: 1937 A: 2023646
Mar del Plata,mircoles 10 de mayo de 2017 07

C O C I N E R O p i z z e r o GASISTA mat. plomeria, SEORA para limpieza


piedra, molde, minutero albailera 2235534826 de casas de familia por la
V:19/05/2017 T: 1613 A: 2022070
156913171 maana y por hora con
V:14/05/2017 T: 1700 A: 2022482 - referencia 4701333
- GASISTA 155117146
COLOCADOR de mem- Matriculado plomera con- V:16/05/2017 T: 1937 A: 2023620
b r a n a 4 7 0 5 1 0 7 / sorcios instalaciones 643- -
- 155672945 8101 / 155042751 SEORA se ofrece para
ABACO ES V:25/05/2017 T: 1733 A: 2022610 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1953372 cuidar gente mayor de
DESTAPONNE - - noche con buenas referen.
DESTAPE CON CORTINAS GASISTA matriculado - Tel. 4700599 - cel.
MAQ.ELECTR.SIN Reparacin. 155-298879 / Plomero 156915896 T. 2236324228
ROMPER PISO NI 481-3247 4695497 V:19/05/2017 T: 1867 A: 2023283

PARED CLOACAS
V:01/06/2017 T: 48449 A: 2001802 V:08/06/2017 T: 1933 A: 2023641 -
- - SERVICIO
PILETA CAERIAS CORTINERO cambio de GASISTA Plomero servi-
GRAL.TEL.4879715 TECNICO
cinta, taparollo arreglo ceintegral Marcelo 223- Electrodomsticos cocinas,
URG.155206642 4761335 5110873 termot. calef. calefactores
V:17/05/2017 T: 7120 A: 2005032 V:11/05/2017 T: 1487 A: 2021530 V:28/05/2017 T: 1789 A: 2022916
- - - ret./ Entrega a domicilio
ACOMPAANTE ter- CUIDADO de mayores HOMBRE se ofrece p/tar- T/las tarj. 14 de Julio 3245 /
aputica se ofrece para 4652659 eas rurales, completo 472-0038 / 473-3300 / 479-
atencin en todas las V:27/05/2017 T: 1770 A: 2022787 c/exp. y ref. 02291460960 0 7 4 4 w h a t s a p p
reas y patologas 156- - o parquero 2235866848..
019050 CUIDADO de persona V:15/05/2017 T: 1716 A: 2022583 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1956273
V:11/05/2017 T: 1750 A: 2022703 con discapacidad o adulto - -
- con ttulo referencial HOSPITAL DEL SERVICIO
AIRE Acondicionado in- 2235922066 CELULAR TECNICO
stalador matriculado, V:13/05/2017 T: 1790 A: 2022926 Pilas especiales control rem.
reparaciones. 155- - Reparaciones en el da, acce-
tel. PC microondas, tocadis-
899462 CUIDADORA p/adulto o sorios Trab. garantidos cos, TV, LCD. Face: con to-
V:29/05/2017 T: 106 A: 2013842 discapacidad con ttulo y Castelli 2690 / 4931030
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1983003 das las pilas. Jujuy 1832 /
- referencia a domicilio - 474-7352
ALBAILERA en gral., 2233125518 JOVEN se ofrece
JARDINERO V:31/05/2017 T: 48999 A: 1933108
pintor trabajos con V:13/05/2017 T: 1790 A: 2022925 - p/limpieza domstica
garanta, referencias - Parques - Jardines - Cercos SILLETERO c/equipo c / r e f e r $ 5 0 l a h o r a
comprobables T. 4872016 CUIDO persona mayores 4710958 156891006 Sr. Luis
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1991321 hidrolavado altura 487- 155902698 V:13/05/2017 T: 11750 A: 2023497
de da o noche respons- -
153126921
V:16/05/2017 T: A: 2023631 able buen trato con refer- JOVEN 23 aos se ofrece
0417 y 154-394599
V:06/06/2017 T: 11345 A: 2021332
-
- - MUCAMA 156913171
encias T. 4702689 para tareas varias re- V:14/05/2017 T: 1700 A: 2022483 -
ALBAILERIA en gral. V:18/05/2017 T: 1846 A: 2023173
- sponsable exp. Pen de al- TAPICERO - A A A C R E D I C R E D
223 5211340 Presup. sin cargo, fbrica de SE OFRECE cuidadora Prestamos para todos
V:01/06/2017 T: 1839 A: 2023053 CUIDO persona mayor bal y ayudante de pintor sillones, tapicera en gral. domiciliaria rec. en la
- en mi casa 154365910 Tel.V:16/05/2017 156017153 HIPOTECAS s/ Limites y
T: A: 2023618 154-981067 Facultad de Psicologa, s/ gastos adelantados.
ALBAIL gral. 487-0417 Pta. Mogotes - V:03/06/2017 T: 480 A: 2005819
/ 154-394599 V:10/05/2017 T: 1935 A: 2023662
PANADERO facturero SE OFRECE joven con - cuido adultos mayores a Tel. 491-3116/ 155-
V:06/06/2017 T: 11345 A: 2021341 - J O V E N d e 1 8 a o s s e camioneta utilitario en TECHISTA, Colocador 053169
partir de las 13 hs. 156- 231030. Ester.
- CUIDO personas may- ofrece para trabajar Tel. 156913171 V:22/05/2017 T: 38970 A: 1906395
ALBAIL grl. 4819177 ores de noche o da, re- 4784987
V:14/05/2017 T: 1700 A: 2022481 regla p/repartos y/o mini- d e m a m b r a n a s V:17/05/2017 T: 11608 A: 2023101 -
V:25/05/2017 T: 11590 A: 2022557
V:19/05/2017 T: 1929 A: 2023613 - fletes 2235292144 156028087 / 4823080 - ABOGADA
sponsable con referencia, - PARQUERO limpieza de
- V:17/05/2017 T: A: 2021900 V:10/05/2017 T: 1477 A: 2021462
SE OFRECE muchacho
- responsable para oficial Jubilaciones Rep. histrica.
ALBAIL losa techista
buen trato Tel. 4702689
V:03/06/2017 T: 1846 A: 2023281
LASER terreno, mantenimiento - Divorcios. Sucesiones 483-
CORTE GRABADO en general 4873707 / SE OFRECE joven con TECHISTA en gral. tra- albail. Comunicarse al
p i n t o r 4 7 0 1 5 8 1 / - b a j o s g a r a n t i z a d o s 154-563837 o 487-3646 1897 De 17 a 20 hs.
154555429 DANIEL construcciones Corte de materiales p/maquetas ar- 153062376 moto para dleivery 475- V:31/05/2017 T: 48999 A: 2004743
V:11/05/2017 T: 11394 A: 2021507
del cimiento hasta el quit. alumnos 20% dto. Sellos tazas V:11/05/2017 T: 1843 A: 2023177 6308 / 223 6879711 154660480 / 4801807 -
V:12/05/2017 T: 1821 A: 2023063
- techo con revestimiento. sublimadas, placas, premios, in- - - - $$$ A Comerciantes ya!!
V:12/05/2017 T: 1899 A: 2023447 V:24/05/2017 T: 173 A: 2013483

ALBAIL y colocador Tel. 487-5401 PINTOR PROF. - SE OFRECE seora para


sumos p/artsticas. Souvenirs x may-
HIDROLAVADOS SE OFRECE joven con T E C H I S T A z i n g u e r o limpieza o cuidado de 156-243038
cermico. 156-171307. V:07/06/2017 T: 11767 A: 2023597 or, regalos personalizados. Salta Celiberti, seguro 478- abuelos /a Tel. 155961255 -
V:17/05/2017 T: 7873 A: 1997870
-
V:06/06/2017 T: 11345 A: 2021319
1660 / 155-044680. Pinturas en gral. int. ext. camioneta para reparto
- DESTAPES Emerg. 155- V:31/05/2017 T: 48999 A: 1978754 2233066926 / 460-2663. 475-6308 / 223-6879711 2911 / 155-200579 por hora AHORA CREDITOS!!
V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022652
-
V:12/05/2017 T: 399 A: 2023466
ALUMINIO 899462
V:31/05/2018 T: 48999 A: 2000004
- - V:19/05/2017 T: 1866 A: 2023284 $ 10.000 en 12 cuotas de $
y madera carpintera a me- V:29/05/2017 T: 106 A: 1981998 LIMPIEZA de casa de fa- - SE OFRECE joven para
-
TECHOS Construccin SE OFRECE seora todo 1.390. Rivadavia 2333 5
dida fb., reparacin, insta- - milia por hora, cidado de PINTURA DE OBRA
todo tipo de trabajo con g a r a n t i z a d o s trabajo domstico por piso Of. 551 Tel. 496-0222
lacin. 471-2549 / 156- EL CACEROLAZO gente mayor, limpieza de TRAB EN GRAL int. 32 Te. 155-183215.
secundario completo Cel. 2234491712
836030 Venta / colocacin de asas, departamento por hora 2236851266 V:07/06/2017 T: 1917 A: 2023541 mes, p. hora, cama aden- V:03/06/2017 T: 480 A: 1982337
- tro, buena referencia. TE: -
V:20/05/2017 T: 628 A: 2010107 V:17/05/2017 T: 11463 A: 2021891 2236948232
manijas, ollas, pavas, Tel. 4873707 / 155629942 -
- sartenes. Rep. marmicoc. / V:11/05/2017 T: 1843 A: 2023176
V:19/05/2017 T: 1867 A: 2023282
- YESERA Revestimiento 223 4384606 / 489-7082 COMPRO CHEQUES
AYUDANTE albail se essen / sold. de punto Av. - PLOMERO gasista matr. SE OFRECE joven para durlock PVC etc. 156- V:14/05/2017 T: 1809 A: 2022994 emitidos x administra-
o f r e c e c / e x p e r i e n c i a Coln 3252 / 494-9198. MARDELEKTRO 156-915896 Tel. 469-5497.
915896.
- ciones, consorcios, etc. Todos
V:11/05/2017 T: 1506 A: 2021568 ayudante de albail, pin- SE OFRECE Sra c/cama los gremios. Sin lmite $$$
154480786 o verdulera V:31/05/2017 T: 48999 A: 1994897TV DVD LCD, Led audio - tura, carga y descarga o V:11/05/2017 T: 1506 A: 2021567
con referencia - prof. contrl remotos deport. PLOMERO cualquier trabajo con - p / c u i d a d o a n c i a n o s o ya comercios. Pago diario
V:24/05/2017 T: 1937 A: 2023632
ENFERMERIA domi- elct. fuentes notebook, net- YESERO - Revestimiento nios 154558694 Tel. 2236187676
- cilio, todo tipo de control y GASISTA MATR. muchas ganas de traba-
D u r l o c k P V C E t c . V:16/05/2017 T: 1902 A: 2023479 V:12/05/2017 T: 11465 A: 2023185
book PC Moreno 3317 / 491- Calefones, termotanques, jar 487-9921 / 155-209206 -
AYUDANTE de albail curaciones electrocardio-
4177. 156915896 -
Cel. 155817824 calefactores, limpieza, pr- / 155-212983 V:08/06/2017 T: 1933 A: 2023642 SE OFRECE sra p/cuidar CREDIPLUS $$$
grama y traslados Mat. V:31/05/2017 T: 48999 A: 2004299
V:13/05/2017 T: 1589 A: 2022000
- didas, conexiones.
V:19/05/2017 T: 1872 A: 2023360
- - abuelos de noche c/refer- Jub. y pens. IPS, ANSES,
- Prov. 107099 / 155488352 Instalac. de calef. x radi- encias 155361832
V:21/05/2017 T: 1903 A: 2023475 MUCAMA por hora o se- SE OFRECE joven para benef. 40 empl. M.G.P., nac.
BICHO TALADRO - mana de tarde c/refer. adores etc. Trabajos de
V:24/05/2017 T: 1864 A: 2023286
Guillermo exterminacin bi- oficios varios con ganas de - prov. y privados. En el da.
EXPRESO 2234482330 plomera en general. trabajar Tel. 4654908 SE OFRECE sra. x hora, T e l . 6 2 8 3 6 8 6 ( w s )
cho taladro / polilla en MARPLATENSE V:11/05/2017 T: 11755 A: 2023494
Presup. sin cargo. Cel. 155- V:17/05/2017 T: 1931 A: 2023611
limpieza p/anchado $ 80 2235014346. Catamarca
techos, seguro 478-2911 / Puerta a puerta, enco., mu- - 399959 - c/ref. 156-808459 2276
155-200579 danzas Mar del Plata, Bs. MUEBLES RESTAU- SE OFRECE joven traba- V:12/05/2017 T: 9607 A: 2001689
475-2125 V:17/05/2017 T: 1821 A: 2023128
- -
V:11/05/2017 T: 1755 A: 2022653
- As., La Plata, Miramar, RACION LUSTRADO V:18/05/2017 T: 41272 A: 1960568 jos varios 475-6308 / 223
BUSCO tabajo muchacho Rivadavia 3402 / 473-2390. LAQUEADO - 6879711 SEORA p/limpieza o S U C R E D I T O N a d i e
joven 223 5964877 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1945240 2236851266 PULIDO V:12/05/2017 T: 1899 A: 2023448
cuidado de personas c/ref- queda afuera Nos avalan
V:12/05/2017 T: 1818 A: 2023123 - V:17/05/2017 T: 1367 A: 2021890
PARQUET - erencias 2235167575 20 aos de creditos,
- -
FLETES P l a s t i f i c . - c o l o c a c i o n - SE OFRECE maestro V:14/05/2017 T: 1865 A: 2023285 HIPOTECAS s/ Limite y
CALDERAS inst., serv. 4 7 F l e t e s , m u d a n z a s , flotantes Te. 470-3244 pizzero con exp. y ref- - s/ gastos adelantados.
coloc. Urgencias T. 155- guardamuebles desde / hacia V:24/05/2017 T: 886 A: 2017330 erencias , ayudante SEORA se ofrece acom- T e l . 4 9 6 - 0 1 1 2 / 1 5 5 -
899462 Buenos Aires, camiones c/ayud. - cocina 155-964054 / p a a n t e o c u i d a d o d e 230837 Anibal.
V:29/05/2017 T: 106 A: 1981995 carga desc. seguridad. 473-5383 PULIDOR de mosaico. 1 5 4 - 2 3 1 1 3 6 / 4 8 3 - nios 156820222 V:22/05/2017 T: 38970 A: 1906396
- V:31/05/2017 T: 48999 A: 1985662 Marmol 155010367 0452 V:18/05/2017 T: 1849 A: 2023223 -
C A R P I N T E R I A a l u - - V:21/05/2017 T: 11527 A: 2022376 V:28/05/2017 T: 1801 A: 2022953 -
minio y madera a medida FLET/MUDANZAS - - SEORA se ofrece para
cerramientos tabiques Todos los das 4746976 SASTRE SE OFRECE oficial pin- ayudante de cocina o
techos traslcidos mam- V:22/05/2017 T: 883 A: 2006589 Oscar Castro Jujuy 1448 / tor-durlero y albail 153- cuidado de nios c/refer.
paras Tel. 471-2549 Cel. - 474-8232 Lun. a juev. De 16 010505 / 487-3155 4875744 / 155898055
156-836030 FRIO DEL MAR a 19 hs. V:21/05/2017 T: 1652 A: 2022318 V:14/05/2017 T: 1876 A: 2023317
V:20/05/2017 T: 628 A: 2010108 Calefaccin Eskabe aire V:31/05/2017 T: 48999 A: 2001227 - -
- acondicionado, dist. of. York - SE OFRECE persona SEORA se ofrece para
CARPINTERO a domi- - Alberti 3917 / 410-7698 / 99 SE OFRECE ayudante c o n e x p e r i e n c i a e n limpieza de lunes a
cilio 4761335 / 1544919 ID128*9278 panadera o medio pintor moldera, corte y con- viernes o tres veces a la
V:11/05/2017 T: 1487 A: 2021531 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1959724 155278936 feccin completa de semana cuatro o cinco ho-
- - V:13/05/2017 T: 1915 A: 2023543 sweaters para trabajo ras por da de maana o
CARPINTERO muebles - en fabrica (no taller) tarde. 2236216575
de cocina Coloc. de SE OFRECE ayudante Cel. 2235942820 V:19/05/2017 T: 1879 A: 2023363
aberturasTrab. en gral. albal o medio oficial V:13/05/2017 T: 11773 A: 2023630 -
156321531 / 4775036 155278936 - SEORA se ofre p/cuidar
V:29/05/2017 T: 1331 A: 2001930 V:13/05/2017 T: 1910 A: 2023544 SE OFRECE seora abuelos o chicos p/hora
- - joven para limpieza por - 02291-461684
CELULARES S E O F R E C E c a s e r o hora Tel. 4784695 Cel. CUIDO abuelas, francos V:13/05/2017 T: 1856 A: 2023213
Fix Up. Reparacin serv. tc. p / c a m p o c / e x p . 156919075 geritricos, limpieza, ref- -
Presup. s/cargo Acc. aten- 155964969 V:19/05/2017 T: 1930 A: 2023612 erencias. Tel. 223 S E ORITA se ofrece
V:03/06/2017 T: 11728 A: 2023319 para tareas domsticas,
cin al gremio. Belgrano
3346 / 495-3769.
- - 4975011
limpieza, niera 465-
SE OFRECE chica para tar- SE OFRECE seora para
V:20/05/2017 T: 1641 A: 2022256
V:31/05/2017 T: 48999 A: 2002838 - 3260 / 465-6537
- eas domsticas 155-303524 limpiarcon disp horaria CUIDO personas may- V:20/05/2017 T: 1636 A: 2022234

ores de noche o da, re- -


CHICO se ofrece para V:16/05/2017 T: 1752 A: 2022701 2235476661
- V:31/05/2017 T: 707 A: 2023198
bachero, repositor, SE OFRECE chico para - sponsable con referencia, SIN mensaj. unic. fijo
descargas, volantero, SE OFRECE sereno buen trato Tel. 4702689 c/cama, cuido abuela o
ayudante de albail o de compaa para persona
limpieza, encomienda y plomero con ganas de vIGILANCIA C/EXP. V:03/06/2017 T: 1846 A: 2023280
ayudante de cocina. 478- 1124209580 - mayor 154-365829.
traajar 155-449880 CUIDO personas noche / V:30/05/2017 T: 1333 A: 2000044
4575 o 155-854387 V:10/05/2017 T: 11711 A: 2023222
da, buenas referencias -
V:16/05/2017 T: 1752 A: 2022702
V:17/05/2017 T: 1540 A: 2021976
- - - SIN MENS. c/o s/cama,
SE OFRECE cocinero o SE OFR. maestro 155442209 / 4828424
CHOFER con carnet, li- panadero 2233014524 V:18/05/2017 T: 1849 A: 2023164 cuido abuela hago francos
ayudante de cocina od e - y / o r e e m p l a z o s .
breta y experiencia en mozo con disponibilidad Raul
remis para trabajar turno V:16/05/2017 T: 11787 A: 2023653 JOVEN se ofrece p/todo 156866399 Compaa
de horario, turno - t i p o d e t r a b a j o 1 5 6 - p/mayores.
noche fijo, das de semana maana. Llamar al tel-
hasta las 12 de la noche y SEORA joven para 845792 V:30/05/2017 T: 1333 A: 1959977
fono 487-6087 limpieza x hora referen- V:17/05/2017 T: 1541 A: 2021977 -
fines de semana turno V:15/05/2017 T: 1888 A: 2023445 -
completo. Cel. 155- cias 155522554 SRA. cuidados abuelos
- V:18/05/2017 T: 1845 A: 2023174 JOVEN se ofrece para to- E
con referencias 487-3405. -
399959. SE OFRECE joven 27 aos - do tipo de trabajos pen V:21/01/2018 T: 1293 A: 2020356
V:12/05/2017 T: 2551 A: 2023530
- para cualquier tipo de tra- SEORA joven se ofrece de albail ayudante de - APOYO ESCOLAR
CHOFER transportista bajo, puntual, responsable, para limpieza, hora y pintura de coloccin de SRA se ofrece cuidado de Ingreso al Illia todas las ma-
repeartidor cnrt y reg- buena presencia, con cuidado de personas may- cermicos de durlock de abuelo por hora, cama terias. Contab. + Mat. Fis.
istro al da TE: 481-0723 o ganas de trabajar Tel. ores Tel. 4831127 Cel. tehcista 487-1908 / 223 adentro referencia com- Qui. Leng. Ing. Maip 3248 /
223 4433452 4879957 / 2235678925 2234554755 5706446 probable T. 154222769 474-5895.
V:18/05/2017 T: 1913 A: 2023604 V:17/05/2017 T: 1543 A: 2021901 V:07/06/2017 T: 1418 A: 2023540 V:01/06/2017 T: 1823 A: 2023127 V:05/06/2017 T: 901 A: 2023474 V:31/05/2017 T: 48999 A: 1902065
- - - - - -
08 Mar del Plata,mircoles 10 de mayo de 2017

MASAJE relax 154- de Mar del Plata, cita y Abogada. Secretaria. de Mar del Plata, cita y de Mar del Plata, notifica
V:12/05/2017 T: 11795 A: 2023682
005157 Mat.18796 emplaza por treinta das emplaza por 30 das a a Ud. en los autos caratu-
V:12/05/2017 T: 11695 A: 2023037 a herederos y acreedores - herederos y acreedores de lados: VILLALBA GER-
- de NICOLAS PEDRO El Juzgado Civil y David Ruben OVIEDO. ARDO JAVIER c/BUR-
MASAJES Depilacin JULIANO (DNI N Comercial N 14 del Mar del Plata, 18 de abril CAIZEA HERNAN
masculina 4937069 4.294.154). Mar del Plata, Departamento Judicial de 2017. Dr. Ral Fabin DIEGO y otro /a s/INCI-
V:10/05/2017 T: 1936 A: 2023676 de Mar del Plata, cita y
- 21 de abril de 2017.
emplaza por treinta das
BORDET. AUXILIAR DENTE (Expte. N
MASAJES deportivos - Daniel Pellegrino. LETRADO. 65350) la siguiente res-
Secretario. a herederos y acreedores V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023693 olucin judicial: Mar del
citica - lumbago dolores V:11/05/2017 T: 11771 A: 2023538 de ALFREDO FRANCIS- -
musculares y articula- Plata, 8 de agosto de
- CO GONZALEZ (DNI N El Juzgado Civil y 2016. Por presentado, ti-
ciones 1 1/2 hora $ 350 El Juzgado Civil y 11.714.679) Mar del Comercial N 10
Tel. 223-6103663 nese al compareciente en
V:03/06/2017 T: 963 A: 2021439 Comercial N 16 de la ciu- Plata, 14 de marzo de Secretara Unica del el caracter invocado y
- dad de Mar del Plata, en 2017. Gabriela R.L. Departamento Judicial domicilio legal constitui-
MASAJES masoterapeu- Expte. N MP-11580- Martinez. Auxiliar de Mar del Plata, cita y do. Martes y viernes para
ta matriculado 2017, cita y emplaza por Letrada. Juzgado Civil y emplaza por 30 das a notificaciones en secre-
156190083 Mat. 7719 30 das a herederos y Comercial N 14. herederos y acreedores de tara. Agrguense las fo-
V:07/06/2017 T: 11755 A: 2023489 acreedores de GENTILE V:12/05/2017 T: 11789 A: 2023683 Alberto RODRIGUEZ.
- MARIA SUSANA -DNI - Mar del Plata, 5 de mayo tocopias acompaadas.
MASAJES oriental E l J u z g a d o C i v i l y de 2017. Dr. Ral Fabin Atento a lo dispuesto por
10757504- y MONTES el Art. 531 del CPC el pre-
2233017841 Matr. 088 OMAR RUBEN DNI C o m e r c i a l N 1 0 Bordet. Auxiliar Letrado.
V:22/05/2017 T: 11561 A: 2022440 Secretara Unica del V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023694 sente incidente tramitar
- 10532734. Mar del Plata,
2 de mayo de 2017. Departamento Judicial - como juicio sumario. Del
MASAJES relajante de Mar del Plata, cita y E l J u z g a d o C i v i l y incidente de extensin de
Sedativo, descontrac- Maximiliano Jess responsabilidad traslado
Villalba. Secretario. emplaza por 30 das a Comercia N 16 de la ciu-
turante, relax c/turnos. herederos y acreedores de dad de Mar del Plata, en a la demandada con en-
Tel. 155348163 Mat. 3184 Juzgado Civil y trega de copias por el tr-
V:03/06/2017 T: 128 A: 2017561 Comercial N 16. ALICIA DEL VALLE Expte. N MP-12179-
DAVID. Mar del Plata, 23 2017, cita y emplaza por mino de DIEZ das, o la
- V:11/05/2017 T: 11771 A: 2023539

MASAJES relajantes. - de diciembre de 2016. 3 0 d a s a h e r e d e r o s y ampliacin legal que cor-


El Juzgado Civil y D r a . S t e l l a M a r i s acreedores de AMBRUE- responda en razn de la
Reflexologa. Turnos al distancia, a quien se cita y
223 6197270 (Mat. 568) Comercial N 14 del Dominella. Secretaria. SO MARIA ESBELSEN -
Departamento Judicial V:12/05/2017 T: 11785 A: 2023684 DNI F 213562. Mar del emplaza para que com-
V:13/05/2017 T: 10812 A: 2021954
- de Mar del Plata, cita y - Plata, 4 de mayo de 2017. parezca a contestarla y
MASAJES. Tel. 223 emplaza por treinta das E l J u z g a d o C i v i l y Juan Manuel Caete. estar a derecho dentro del
155600665 Matr. 1234 de a herederos y acreedores Comercial N 5 Secretara A u x i l i a r L e t r a d o . expresado plazo bajo
8 a 20 de JUAN CARLOS Unica del Departamento J u z g a d o C i v i l y apercibimiento de lo de-
V:26/05/2017 T: 1759 A: 2022730 LENCISA (DNI N Judicial de Mar del Plata, Comercial N 16. terminado en el art. 28 de
- 4.447.371) Mar del Plata, cita y emplaza por 30 das V:10/05/2017 T: 11795 A: 2023696 la ley 11.653. Notifquese
MASAJ. masculino 223 28 de abril de 2017. FER- a herederos, acreedores y - (art. 137 C.P.C.) Dr. Jos
6332088 Mat. 18796 NANDO JOSE MENDEZ todos los que se consid- E l J u z g a d o d e P a z Mara Casas, presidente.
ACOSTA. Juez Civil y eren con derecho a los bi- Letrado de Gral Guido, a Mar del Plata, 28 de
V:18/05/2017 T: 11641 A: 2022836
enes de ANA DOLORES c a r g o d e l D r . M a r t i n setiembre de 2016.
- Comerecial.
LASA DNI 1.778.859 a Eduardo Ibarlucia, juez
SILVIA PINELLI V:11/05/2017 T: 2551 A: 2023570 Tinese por ampliada la
- hacer valer sus derechos. d e P a z L e t r a d o demanda en los trminos
Po d l o g a / P e d i c u r a , RUBEN Y KARINA El Juzgado Civil y Mar del Plata, 26 de abril Subrogante por disposi-
uas encarnadas. Pie di- Espiritualistas. Tarot y del art. 331 del C.P.C.
Comercial N 16 de la ciu- de 2017. Dr. Federico cin de la S.C.B.A., secre- Notifquese conjunta-
abtico, plantillas. buzios. Ms de 50 aos dad de Mar del Plata, en A d r i n V i c e n t e . tara nica a cargo del Dr.
Atenc. abuelos, belleza, de experiencia, avalan mente con el provedo de
Expte. N MP-10676- S e c r e t a r i o d e Walter Jess Arias, cita y fs. 45 (art. 137 C.P.C.). Dr.
pies / manos dep. trat. nuestros trabajos, en 2017, cita y emplaza por Actuaciones. emplaza por 30 das a
corp. Olavarra 2938 L 1 parejas infalibles. Ap. V:12/05/2017 T: 11791 A: 2023686
Jos Mara Casas.
30 das a herederos y herederos y acreedores de Presidente. Mar del
/ 451-4502 / 155-574774 caminos, salud, etc. acreedores de RUSSANO - d o n A l d o A l b e r t o
Face Podologa Silvia t/das. Tel. 471-3630 E l J u z g a d o C i v i l y PRANDIN. Gral Guido, Plata, 1 de marzo de
COSME DAMIAN - DNI 2017. Atento a lo pedido,
Pinelli Mat. 126903. M 409127 y BEZZONE Comercial N 5 Secretara 2 4 d e a b r i l d e 2 0 1 7 .
V:12/05/2017 T: 44858 A: 1980871 Unica del Departamento Walter Jesus Arias, sec- habiendo dado resultado
V:31/05/2017 T: 50136 A: 2012128 - CARLOTA ANA MARIA - negativo las diligencias
Judicial de Mar del Plata, retario.
- DNI F 145113. Mar del
cita y emplaza por 30 das V:12/05/2017 T: 1932 A: 2023685
practicadas tendientes a
UNA Experiencia distin- Plata, 21 de abril de 2017. conocer el domicilio de la
Maximiliano Jess a herederos, acreedores y -
ta, masajes relajantes, todos los que se consid- El Juzgado en lo Civil y demandada BUR-
sedativos, descontrac- Villalba. Secretario. CAIZEA HERNAN
Juzgado Civil y eren con derecho a los bi- C o m e r c i a l N 7 ,
turante. Seguro que e n e s d e A N G E L A Secretara Unica cita y DIEGO, segn as resulta
volvers 156-835217 Comercial N 16. de las constancias de los
V:11/05/2017 T: 1881 A: 2023571 M A L A V E N T O D N I emplaza a herederos y
Mat. 13237. - 3.651.974 a hacer valer acreedores del causante informes acompaados y
V:03/06/2017 T: 480 A: 1955693
lo dispuesto por los arts.
- - E l J u z g a d o C i v i l y sus derechos. Mar del MONTOTO DORA ES-
145 y 146 del CPC, prac-
El Delegado Regional de Comercia N 16 de la ciu- Plata, 3 de mayo de 2017. TER por el plazo de 30
Mar del Plata del dad de Mar el Plata, en D r . F e d e r i c o A d r i n das a fin de que se pre- tquese por edictos la no-
CURSO DE Ministerio de Trabajo de Expte. N MP-12325- Vicente. Secretario de senten a hacer valer sus tificacin ordenada a fs.
SERIGRAFIA la Provincia de Buenos 2017, cita y emplaza por Actuaciones. derechos. Mar del Plata, 4 45 al demandado indica-
Aprenda a estampar Aires, cita y emplaza por 30 das a herederos y V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023687
de mayo de 2017. Dra. do, los que se publicarn
banderas, remeras, quince das hbiles a acreedores de PASTORE - Dominique E. Arnaud. por el plazo de dos das en
gorros Informes quienes creyeren con MARIA ANA JUANA - E l J u z g a d o C i v i l y Abogada. el Boletn Oficial diario
2234736305 derecho a ser parte en el DNI 93561712.- Mar del Comercial N 2, La Capital de esta ciudad,
- Secretara Unica de la -
V:11/05/2017 T: 11760 A: 2023531
dejndose constancia en
ABONAS AL expediente 21528-4165- Plata, 5 de mayo de 2017.
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1992694 17-00 en que se tramita el Juan Manuel Caete. ciudad de Mar del Plata, El Juzgado en lo Civil y los mismos que la parte
- RESULTADO cobro de indemnizacin cita y emplaza por treinta C o m e r c i a l N 1 , actora litiga con el benefi-
TAROT SR. RIOS Auxiliar Letrado.
CURSOS TALLERES por fallecimiento de SAN- Juzgado Civil y das a herederos y acree- S e c r e t a r a U n i c a d e l cio de pobreza que le otor-
Jardinera paisajis- Unin de Parejas corto TOS, VICTOR RAMON - dores de PEDRO PABLO Departamento Judicial ga la ley del fuero (art. 22
daos 4931443 / 155493001 Comercial N 16.
mo Roca 2787 / 223- D N I 14. 591. 149, baj o V:11/05/2017 T: 1881 A: 2023572 T A P P I ( D N I N de Mar del Plata cita y Ley 11653)...Dra. Rosa
492-1437 info@vil-
V:31/05/2017 T:
-
A: 2014875
apercibimiento de contin- - 1 2 . 7 8 2 . 8 1 2 ) M a r d e l emplaza por 30 das a A m a l i a G o m e z
laray.com.ar / ANDREA: videncias, uar las actuaciones con El Juzgado Civil y Plata, 24 de abril de 2017. herederos y acreedores de Presidente. Mar del
www.villaray.com.a tarot, todo tipo de tra- quienes hubieran acredi- Comercial N 5 Secretara D r a . K a r i n a A . Jorge Florindo Di Plata, 27 de abril de 2017.
r baos. especialistas en tado derecho. Mar del Unica del Departamento M i n e r v i n i . A u x i l i a r Giacomo, en los autos Toms Santiago Nutter.
V:31/05/2017 T: 577 A: 2015797
uniones, amarres de Plata, jueves 28 de abril Judicial de Mar del Plata, Letrada. GIACOMO JORGE Auxiliar Letrado.
- cita y emplaza por 30 das V:12/05/2017 T: 11784 A: 2023688 V:11/05/2017 T: A: 2023698
ESCUELA SEA parejas. Retornos ya!! TE: de 2017. Liliana
a herederos, acreedores y - FLORINDO s/ SUCE- -
Cursos cap. lab. tc. - 472-2980 Goyeneche. Delegado.
todos los que se consid- E l J u z g a d o C i v i l y SION AB-INTESTATO.
Comercia N 16 de la ciu- Mar del Plata, 27 de abril
V:12/05/2017 T: 10812 A: 2018772 V:10/05/2017 T: A: 2023697
masajista, depilacin, ABADEJO Masajista tc- - - eren con derecho a los bi-
uas esc. pintura, nica descontract. seda- El Juzgado Civil y e n e s d e G U I D O dad de Mar del Plata, en de 2017. Mariano Rubn
ANGEL y ALDANA E x p t e . N M P - 1 0 7 0 3 - Bini. Auxiliar Letrado.
decor. maquillaje, tivos. Lunes a sbado. No te cobro Tarot, viden. a Comercial N 16 de la ciu- BERNASCONI LE
Salta 1660 /& 493- Turnos 223 155-620185 voluntad. Alvarado 322 / dad de Mar del Plata, en 1286656 a hacer valer sus 2017, cita y emplaza por J u z g a d o C i v i l y
1278 / 155-044680 Mat. 178. Expte. N MP-11744- derechos. Mar del Plata, 3 0 d a s a h e r e d e r o s y Comercial N 1.
V:03/06/2017 T: 480 A: 2012670 486-3786 / 2236876508 / acreedores de FERNAN- -
V:11/05/2017 T: 1177 A: 2023535
www.escuelasea.com. 2017, cita y emplaza por 25 de abril de 2017. Dr.
ar - 156040016 30 das a herederos y DEZ JUAN CARLOS - El Juzgado en lo Civil y -
A B A J O e l e s t r e s s -
V:12/05/2017 T: 2551 A: 2012385 Federico Adrin Vicente.
acreedores de GONZA- S e c r e t a r i o d e DNI 10179907 y ROB- Comercial Nmero 12, POR 5 DIAS se hace saber
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1948717 masajes terapeuticos, lin- ATRAE Y AMARRA LES MARIA DEL CAR- Secretara nica de Mar que la Sra. Huang
- f o t e r a p i a , l a b o r a l e s , Ivan: tarot, se fue? Te dej? LEZ GARCIA VICENTA Actuaciones.
- DNI 93206541- Mar del V:11/05/2017 T: 1881 A: 2023573 MEN - DNI 11349538. del Plata, cita y emplaza Qiaoping, de nacionali-
PELUQUERIA m a s a j e s c / v e n t o s a s , Engaos amorosos? Ya a tus - Mar del Plata, 5 de mayo por 30 das a herederos y dad china, DNI N
m a s a j e s d e p o r t i v o s pies!! fuerte amarres eter- Plata, 4 de mayo de 2017.
CANINA Juan Manuel Caete. El Juzgado Civil y de 2017. Juan Manuel acreedore de Mara Celia 93.880.150 domiciliada
Cursos, clases tericas prc- T u r n o s 2 2 3 - 5 7 4 5 4 5 4 nos. Alejamiento de ter- Comercial N 14 del Caete. Auxiliar Letrado. A Y N E S T O D N I en la calle Av. Peralta
Mat. 130 Auxiliar Letrado.
ticas. Esttica canina ceros. Endulzamientos. Juzgado Civil y Departamento Judicial J u z g a d o C i v i l y 3.695.591. Mar del Plata, Ramos N 746/750 de la
V:03/06/2017 T: 1534 A: 2021740
Mariana Milln 472-1594 / - D e s t r a b e s . L i m p i e z a s . Comercial N 16. de Mar del Plata, cita y Comercial N 16. 4 de agosto de 2015. SAB- ciudad de Mar del Plata,
223 156-861835. A B S O L U T A a r m o n a Cortes de maleficios. Tel V:11/05/2017 T: 11766 A: 2023532 emplaza por treinta das V:12/05/2017 T: 11795 A: 2023689 RINA P. MARTINEZ. Partido de Gral.
- a herederos y acreedores - SECRETARIA. Pueyrredon provincia de
V:31/05/2017 T: 48999 A: 1997600 para tu cuerpo, masajes 472-2980 / 223 54-10680. El Juzgado Civil y
- descontracturantes, sen- V:12/05/2017 T: 10812 A: 2018794 El Juzgado Civil y de MILAGROS ESTER V:11/05/2017 T: 11771 A: 2023537 Buenos Aires, transfiere
- Comercial N 15 del SANTAMARIA (DNI N C o m e r c i a l N 1 3 , - el fondo de comercio del
sitivos, sedativos.Tel. B E A T R I Z f a m o s a v i - Secretara nica cita y El Juzgado en lo Civil y
155-908254 (Mat. 4436) Departamento Judicial 10.262.894). Mar del establecimiento del rubro
V:12/05/2017 T: 10812 A: 1981606 dente, solo trabajo para el de Mar del Plata, cita y Plata, 28 de abril de 2017. emplaza a herederos y C o m e r c i a l N 8 , d e l alimentos minorista
- bien, con Dios y Jesus. emplaza por treinta das Daniel Pellegrino. acreedores del causante Departamento Judicial Supermercado sito en la
ABSOLUTA relajacin, T r a b a j o s e n g e n e r a l . a herederos y acreedores Secretario. BOTTARO ALBERTO Mar del Plata cita y em- calle Av. Peralta Ramos
masajes antiestres T e l . 2 2 3 5 7 4 4 1 2 0 / de CABRERA CARMEN V:12/05/2017 T: 795 A: 2023680 por el plazo de 30 da a fin plaza a los herederos y N 746/750 de la ciudad de
Turnos 155560474 Mat 155344334 VIRGINIA (DNI N - de que se presenten a hac- acreedores de Doa OIL- Mar del Plata de General
3673 V:10/05/2017 T: 10812 A: 2022094
5.913.181) Mar del Plata, El Juzgado Civil y er valer sus derechos. L A T A G U E R R E , Pueyrredon, provincia de
- V:03/06/2017 T: 480 A: 1998934 - 18 de abril de 2017. Mara Comercial N 2, Mar del Plata, 21 de abril AMELIA MARTA a hacer Buenos Aires, a la sra.
VENDO motor Yamaha - ESTER Tarot curac. a Paz Lujn. Auxiliar Secretara nica de la ciu- de 2017.- Federico Font. valer sus derechos. Mar Xiong Lele, de nacionali-
2009 u$s 4.300 / 4782911 / ANTIESTRES, masajes t r a v e s d e l a s m a n o s Letrado. dad de Mar del Plata, cita Secretario. del Plata, 05 de mayo de dad china, DNI N
155200579 sensitivos, relajantes. Te. Uniones. Moreno 2244 V:11/05/2017 T: 11765 A: 2023533 y emplaza por treinta V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023690 2017. Dra. Virna Silvana 95.481.704, en su calidad
V:11/05/2017 T: 1429 A: 2021123 156-234489 (Mat. 4648). Loc. 38/54 - 493-1064 / - das a herederos y acree- - Rondinella. Secretaria.
- 155-565592 El Juzgado Civil y de socio gerente del
V:12/05/2017 T: 10812 A: 1967377 El Juzgado Civil y dores de EMILIO OSCAR V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023691
- V:03/06/2017 T: 49732 A: 1999229
Comercial N 6 del VERA (DNI N 5.310.448) C o m e r c i a l N 1 0 - Grupo XXF SRL, con
CLINICA DEL - Departamento Judicial S e c r e t a r a U n i c a d e l El Juzgado en lo Civil y domicilio en la calle Av.
ESTRELLA Rodrguez Mar del Plata, 24 de abril Constitucin N 5073,
PIE de Mar del Plata, cita y de 2017. Lionel Bruera. Departamento Judicial C o m e r c i a l N 9 d e l
Atencin especializada en 6 sentido declarado de de Mar del Plata, cita y Departamento Judicial piso 2 Depto. 3 de la ciu-
emplaza por 10 das a los Auxiliar Letrado. dad de Mar del Plata par-
podologa / promocin PAMI int. municipal. Tarot, herederos y/o sucesores V:12/05/2017 T: 11795 A: 2023681 emplaza por 30 das a de Mar del Plata, cita y
mar / juev / esmalt. Semi per- ayudas espirituales, cur- - herederos y acreedores de emplaza por treinta (30) tido de Gral. Pueyrredon
de don Alberto Antonio provincia de Buenos
man. pie diabtico plantillas sos. Te: 155-110369. San Rambaut (DNI N El Juzgado Civil y R o s a V I E Y T E S S E - das a herederos y acree-
Luis 1836 (Loc. 26) Comercial N 7, Aires. Reclamos de ley en
- Av. Coln 3407 / 4910059 / V:12/05/2017 T: 10812 A: 2004352 5.318.694) y doa Laura
Secretara nica cita y
Q U E I R O S . M a r d e l dores de SQUEO FRAN-
el domicilio de Garay N
156843775 Face Clnica del - Mercedes Dezorzi (DNI P l a t a , 1 3 d e m a y o d e CISCA. Mar del Plata, 25
PELUQUERIA Pie emplaza a herederos y 1991 de al ciudad de Mar
GABRIELA 5.199.412). Mar del Plata, 2016. Dr. Ral Fabin de abril de 2017. Dra.
LAVADERO CANINO V:31/05/2017 T: 48999 A: 1998413 acreedores del causante BORDET. AUXILIAR Mara Magdalena Young. del Plata, partido de Gral.
Traslado mascotas, cortes, - TAROT VIDENCIA 29 de Marzo de 2017. Pueyrredon provincia de
Andrea E. Broeders. SANTILLAN Miguel LETRADO. Secretaria.
bao, pulguisida, promo- E S T E T I C I S T A Todo tipo de trabajos Antonio por el plazo de 30 V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023692 V:12/05/2017 T: 1881 A: 2023695 Buenos Aires. Paula
ciones. Belgrano 3348 / masajista depiladora uni-uniones, amarres, retornos, Auxiliar Letrado. - - Karina Urciuoli,
V:10/05/2017 T: 11771 A: 2023536 das a fin de que se pre-
2236042451 presup. x what- 100% solucin en la primera -
sex, zona centro de 9 a 21 senten a hacer valer sus El Juzgado Civil y POR 2 DIAS - El Tribunal Abogada. T X F 172
sapp. Face: Peluquera y hs. Mat 6699 T. consulta. Turnos 482-6141 / E l J u z g a d o C i v i l y derechos. Mar del Plata, Comercial N 10 de Trabajo N 1, C.A.M.d.P T. 60 F 954
lavadero canino Guaguau 2235270372 155-620256 Comercial N 14 del 29 de marzo de 2017. Dra. Secretara Unica del Secretara nica del C.F.A.M.d.P.
V:31/05/2017 T: A: 2016168 V:12/05/2017 T: 10812 A: 2022095 V:05/06/2017 T: 48488 A: 1958903 V:13/05/2017 T: 1881 A: 2023574
Departamento Judicial Departamento Judicial
- - - Departamento Judicial Dominique E. Arnaud. -

Related Interests