You are on page 1of 3

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAB 5 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN

CADANGAN
TAJUK SP KBSM DSP KAEDAH TARIKH
PENTAKSIRAN
NISABAH,
KADAR DAN 5.3 (vii) B5D4E2 Bertulis
KADARAN

Nama :__________________________________ Kelas :____________________

1) Diberi bahawa a : b : c = 3 : 1 : 4 dan nilai bagi a+ b + c =120. Cari niilai


bagi a , b dan c.
2) Diberi bahawa x : y : z = 6 : 11 : 5 dan nilai bagi y z = 84. Cari nilai bagi x ,
y dan z.
3) Dalam kempen Bumi Hijau, 121 pohon pokok telah disumbangkan oleh
sebuah nursery kepada tiga buah sekolah , A , B dan C, mengikut nisbah 2 : 6
:3. Hitung bilangan pokok yang diterima oleh setiap sekolah.
4) Sejumlah wang telah dikutip oleh Tingkatan 2 Alfa, Tingkatan 2 Beta dan
Tingkatan 2 Gama dalam acara jogathon mengikut nisbah 3 : 8 : 7.Jika beza
kutipan wang antara Tingkatan 2 Alfa dan Tingkatan 2 Beta ialah RM 800,
hitung jumlah wang yang dikutip oleh setiap kelas.

1 3

2 4
Jawapan:
CADANGAN
TAJUK SP KBSM DSP KAEDAH TARIKH
PENTAKSIRAN
NISABAH,
KADAR DAN 5.3 (vii) B5D4E2 Bertulis
KADARAN

Nama :__________________________________ Kelas :____________________

1) Diberi bahawa a : b : c = 3 : 1 : 4 dan nilai bagi a+ b + c =120. Cari niilai


bagi a , b dan c.
2) Diberi bahawa x : y : z = 6 : 11 : 5 dan nilai bagi y z = 84. Cari nilai bagi x ,
y dan z.
3) Dalam kempen Bumi Hijau, 121 pohon pokok telah disumbangkan oleh
sebuah nursery kepada tiga buah sekolah , A , B dan C, mengikut nisbah 2 : 6
:3. Hitung bilangan pokok yang diterima oleh setiap sekolah.
4) Sejumlah wang telah dikutip oleh Tingkatan 2 Alfa, Tingkatan 2 Beta dan
Tingkatan 2 Gama dalam acara jogathon mengikut nisbah 3 : 8 : 7.Jika beza
kutipan wang antara Tingkatan 2 Alfa dan Tingkatan 2 Beta ialah RM 800,
hitung jumlah wang yang dikutip oleh setiap kelas.

1 3 Sekolah A = 22
a =45 Sekolah B = 66
b = 15 Sekolah C = 33
c = 60

2 4 Tingkatan 2 Alfa = RM 480


x = 84 Tingkatan 2 Beta = RM 1280
y= 154 Tingkatan 2 Gama = RM 1120
z = 70