You are on page 1of 2

Uvoenje novog informacionog sistema u zdravstvu

Po odluci Ministarstva zdravlja u aprilu ove godine, i ZC u Surdulici je poeo sa primenom


IZIS-a - intergisanog zdravstvenog informacionog sistema.
Novine u radu su velike i zahtevaju dodatna pojanjenja,radi ostvarivanja lake i
pristupanije zdravstvene zatite.
Izabrani lekar (o tome smo vie puta priali), Svaki pacijent treba da ima svog lekara,koji
e ga pratiti,leiti i poznavati.
U ovom sistemu izabrani lekar je jedini lekar koji moe da izdaje upute, odnosno da sve
preglede zakae kod specijalista odreene specijalnosti.Zakazuje datum ,vreme pregleda,ime i
prezime specijaliste kod koga se pacijent upuuje.Termini su jasno definisani za svakog
specijalistu znai nije mogue odmah i sada,osim kada je pacijent hitan!Tako izdat uput vai
est meseci!
Izabrani lekar nije u mogunosti da u kraem periodu izda uput za istu specijalnost,jer to
sistem ne dozvoljava!Kontrole kod specijalista zakazuju sami specialisti,tj. njihove sestre!
Pregledi specijalista se zakazuju kako u Surdulici, tako npr. i u Niu.
Zakazivanje prijema kod izabranog lekara za redovnu terapiju (pregled
dokumentacije,laboratorija,izvetaje specijalista) moe biti telefonom 017-815-081 lokal 117,ili
lino na alteru, ili kod timske sestre.Slobodni termini su poznati na poetku meseca i od tada
se mogu zakazivati za ceo mesec.Pacijent e takoe dobiti datum i sat pregleda kod izabranog
lekara odnosno termin pregleda.
Ako se radi o pacijentu koji za pregled nije hitan ,pacijent bi trebalo da dodje na poetku
smene tog lekara,kako bi mogao da se ubaci u sistem.Prilikom ovakvog pregleda izabrani lekar
propisuje terapjiu za trenutno stanje.Za redovnu,hroninu terapiju pacijent mora imati
prethodno zakazan termin pregleda.
Pacijenti koji su hitni javljaju se prvo Slubi hitne medicinske pomoi,a ako su oni odsutni
,javljaju se izabranom lekaru ili bilo kom drugom lekaru u smeni!
Zamolila bih pacijente koji su nepokretni ili slabo pokretni ili zbog teine svog
zdravstvenog stanja nisu u stanju da dou do Slube opte medicine da obaveste portira,koji e
pozvati lekara da sie i pregleda pacijenta!
Svaki pacijent ima pravo da bira svog lekara!Ukoliko iz bilo kog razloga eli da ga
promeni ,to moe da uradi bez ikakvog obrazloenja nakon godinu dana!
Ukoliko eli da ga menja u periodu kraem od godinu dana,mora podneti zahtev za
promenu lekara u Pravnoj slubi ,uz navoenje razloga promene!
Svaki pacijent koji eli da izabere odreenog lekara bi trebalo prvo da poznaje tog
lekara!Lekar nema pravo da pacijentu kae da ne moe ili nee da ga lei!Ukoliko je lekar imao
problem sa nekim pacijentom i smatra da nije u mogunosti da ga prihvati kao pacijenta mora
da napie izjavu-razlog zato tog pacijenta nije u mogunosti da lei.Tek nakon odluke direktora
da odobrava takav postupak lekara,lekar nema obavezu da prihvati tog pacijenta! Bez obzira na
izbor lekara hitne pacijente mora da pregleda svaki lekar!!!(ako njegov lekar nije prisutan).
Izabrani lekar je u obavezi da pacijentu prui sve usluge-pregled, konsultaciju, propisivanje
terapije,bolovanje,upuivanje specijalisti,obradu predmeta za IK-a,tuu negu i pomo...
Zamolila bih pacijente da potuju pravila kako ne bi dolazilo do nesporazuma i stvaranja
prevelikih guvi!Takoe ukoliko imaju neki problem mogu se obratiti Naelniku Opte medicine
(van radnog vremena) ili Pravnoj slubi! Svaku primedbu mogu dostaviti u pisanoj formi i dobie
pojanjenje u najkraem roku!Svaki problem se moe reiti na miran nain,samo uz malo
strpljenja i razumevanja,zato to smo jedni drugima potrebni!

Dr.Ivana Davidovi Tasi