You are on page 1of 11

BBN-TR-211 KZPKORI MAGYAR TRTNELEM 1.

(ELADS)
KOMBINLT VIZSGA KVETELMNYRENDSZERE

A BBN-TR-211 tanegysg (Kzpkori magyar trtnelem 1.) elvgzse a Hallgati Kvetelmnyrend-


szer (ELTE Szervezeti s Mkdsi Szablyzat II. ktet 86. -a c) bekezdsben rgztett A tpus
kombinlt vizsga lettelvel lehetsges.

A vizsga szbeli rszt megelzen az egyes eladsokra a flv elejn feliratkozott hallgatk kzs
rsbeli vizsgn vesznek rszt. A vizsga idpontjt s helyt a Kzpkori s Kora jkori Magyar Trt-
neti Tanszk hirdeti ki. A vizsga 90 percig tart. Az rsbeli vizsgn sszesen elrhet 40 pont felnek
(20 pont) megszerzse esetn a hallgat szbeli vizsgt tehet. Az rsbeli vizsgn megfelelt hallgatk
listja az adott rsbelit kvet naptl megtekinthet a Kzpkori s Kora jkori Magyar Trtneti
Tanszk hirdettbljn, vagy az ETR-ben. Az eredmnytelen rsbeli vizsga rdemjegyt az a tanr
rja be a leckeknyvbe (ill. rgzti az ETR-rendszerben), akinl a hallgat szbeli vizsgra jelentkezett.

Az rsbeli vizsgn szerzett pontokat a kvetkez mdon szmtjuk t az rsbeli rszosztlyzatv:

019p = elgtelen (1)


2024p = elgsges (2)
2529p = kzepes (3)
3034p = j (4)
3540p = jeles (5)

Az rsbeli vizsgra kapott jegyeket 50%-os arnyban vesszk figyelembe a vgleges vizsgajegynl,
amelyet a msik 50%-os arnyban a szbeli teljestmnyre adott osztlyzat hatroz meg. Amennyiben
a vizsgz az rsbeli vizsgn megfelelt, m a szbeli vizsga eredmnye elgtelen lesz, az rsbeli vizs-
gt ugyanazon vizsgaidszakon bell nem kell megismtelnie (teht a korbban szerzett rsbeli
eredmnye rvnyben marad, ptvizsgt csak a szbelin kell tennie). Sikertelen vagy elhagyott szbeli
vizsga esetn a sikeres rsbeli vizsga eredmnye egy ksbb vizsgaidszakra nem vihet t.
A tanszk a kombinlt vizsgra kln kvetelmnyrendszert llt fel: ez ktelez tanknyveket, az
ajnlott s vlaszthat irodalom jegyzkt (amelybl hrom ttel ismerete szksges a szbeli vizs-
gn), fogalmak, vszmok, forrsok, trtnelmi szemlyisgek s trtneti fldrajzi objektumok isme-
rett foglalja magban.

I. Ktelez tanknyvek

KRIST GYULA: Magyarorszg trtnete (8951301). Osiris tanknyvek. Bp. 1998.


ENGEL PLKRIST GYULAKUBINYI ANDRS: Magyarorszg trtnete (13011526). Osiris tanknyvek.
Bp. 1998.
2

II. Ajnlott s vlaszthat irodalom


A kollokviumon legalbb hrom ttelnek (tanulmnyktet esetn a ktet legalbb hrom
tanulmnynak) az ismeretrl kell szmot adni. A vlasztott irodalom kzl legalbb egy
ttelnek monogrfinak vagy monogrfiarszletnek kell lennie. Az eladst tart tanr
ha a flv elejn ismerteti ezt a hallgatkkal eltrhet ettl, s sajt ktelezen vlaszt-
hat irodalmat rhat el.

BERTNYI IVN: A magyar Szent Korona. Bp. 1996. 7108., 142151.


BOLLA ILONA: A jogilag egysges jobbgyosztly kialakulsa Magyarorszgon. rtekezsek a trt-
neti tudomny krbl. j sorozat 100. Bp. 1983. (Msodik kiadsa: U: A jogilag egysges job-
bgysgrl Magyarorszgon. Bp. 1998. 7207.)
BNA ISTVN: Vrak Szent Istvn korban. llamalapts, trsadalom, mvelds. Szerk. KRIST
GYULA. Trsadalom- s mveldstrtneti tanulmnyok 27. Bp. 2001. 101106. (Megjelent mg:
Szent Istvn s az llamalapts. Szerk. VESZPRMY LSZL. Nemzet s emlkezet. Bp. 2002. 296
301.)
ENGEL PL: Honor, vr, ispnsg. (Vlogatott tanulmnyok). Millenniumi magyar trtnelem. Histo-
rikusok. Bp. 2003. [legalbb hrom tanulmny ismerete]
FGEDI ERIK: Koldul bartok, polgrok, nemesek. (Tanulmnyok a magyar kzpkorrl). Bp. 1981.
[legalbb hrom tanulmny ismerete]
GALAVICS GZAMAROSI ERNMIK RPDWEHLI TNDE: Magyar mvszet a kezdetektl 1800-ig.
Egyetemi Knyvtr. Bp. 2001. 9283.
Gazdasg s gazdlkods a kzpkori Magyarorszgon: gazdasgtrtnet, anyagi kultra, rg-
szet. Szerk. KUBINYI ANDRSLASZLOVSZKY JZSEFTTH PTER. Bp. 2008. [legalbb hrom tanulmny
ismerete]
GERICS JZSEF: A korai rendisg Eurpban s Magyarorszgon. Bp. 1987. 1527., 215321.
GERICS JZSEFLADNYI ERZSBET: A Szent Istvn lndzsjra s koronjra vonatkoz forrsok r-
telmezse. In: Levltri Szemle 40 (1990) 2. sz. 314. (Megjelent mg: Szent Istvn s az llam-
alapts. Szerk. VESZPRMY LSZL. Nemzet s emlkezet. Bp. 2002. 201208.)
KRIST GYULA: Magyar historiogrfia I. (Trtnetrs a kzpkori Magyarorszgon). A trtnettu-
domny kziknyve. Bp. 2002.
KRIST GYULA: Nem magyar npek a kzpkori Magyarorszgon. Kisebbsgkutats knyvek. Bp.
2003.
KUBINYI ANDRS: A Mtys-kori llamszervezet. In: Hunyadi Mtys. (Emlkknyv Mtys kirly
hallnak 500. vforduljra). Szerk. RZS GYULAV. MOLNR LSZL. Bp. 1990. 53147.
KUBINYI ANDRS: Fpapok, egyhzi intzmnyek s vallsossg a kzpkori Magyarorszgon.
METEM-knyvek 22. Bp. 1999. [legalbb hrom tanulmny ismerete]
Magyar mveldstrtnet. Szerk. KSA LSZL. Bp. 1998. 54135. (BERTNYI IVN szerzi rsze)
3

Magyarorszg gazdasgtrtnete a honfoglalstl a 20. szzad kzepig. Szerk. HONVRI JNOS.


Bp. 1996. 780. (DRASKCZY ISTVN szerzi rsze)
MAKK FERENC: Magyar klpolitika (8951196). Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr 2. Szeged 1996.2
SOLYMOSI LSZL: A fldesri jradkok j rendszere a 13. szzadi Magyarorszgon. Bp. 1998.
SOLYMOSI LSZL: rsbelisg s trsadalom az rpd-korban. (Diplomatikai s pecsttani tanulm-
nyok). Bp. 2006. 156169., 193215.
SZAKLY FERENC: A mohcsi csata. Sorsdnt trtnelmi napok 2. Bp. 1981.3
SZAKLY FERENC: A trkmagyar kzdelem szakaszai a mohcsi csata eltt (13651526). In: Moh-
cs. (Tanulmnyok a mohcsi csata 450. vfordulja alkalmbl). Szerk. RUZSS LAJOSSZAKLY FE-
RENC. Bp. 1986. 1157.
SZCS JEN: Nemzet s trtnelem. (Tanulmnyok). Trsadalomtudomnyi Knyvtr. Bp. 1974.
[legalbb hrom tanulmny ismerete]
THOROCZKAY GBOR: rsok az rpd-korrl. Trtneti s historiogrfiai tanulmnyok. TDI-knyvek
9. Bp. 2009. [legalbb hrom tanulmny ismerete]
TRINGLI ISTVN: Megyk a kzpkori Magyarorszgon. In: Honoris causa. Tanulmnyok Engel Pl
tiszteletre. Szerk. NEUMANN TIBORRCZ GYRGY. Trsadalom- s mveldstrtneti tanulmnyok
40. Analecta mediaevalia III. Bp. 2009. 487518.
ZSOLDOS ATTILA: Az rpdok s alattvalik. Magyarorszg trtnete 1301-ig. Trtnelmi Kziknyv-
tr. Debrecen 1997.
ZSOLDOS ATTILA: Szent Istvn vrmegyi. In: llamalapts, trsadalom, mvelds. Szerk. KRIST
GYULA. Trsadalom- s mveldstrtneti tanulmnyok 27. Bp. 2001. 4354. (Megjelent mg:
Szent Istvn s az llamalapts. Szerk. VESZPRMY LSZL. Nemzet s emlkezet. Bp. 2002. 420
430.)

III. Trtnelmi fogalmak ismerete


Az albbi fogalmak ismerete ktelez. Meghatrozsukat lsd a tanszk oktati ltal sz-
szelltott Kzpkori magyar trtneti adattrban (Bp. 2012).

Adomnybirtok Besenyk
Ajndk (munus) Beszllsols (descensus)
Alispn Bszrmnyek (izmaelitk)
Alldium Ch
Apt Collecta (rendkvli ad)
rumegllt jog Dkoromn kontinuits-elmlet
Bn Dekrtum
Bandrium (vexillum) Dnr
Bnyakamara Domanilis jvedelem
Br Dusnok (torl)
4

Egyhzi nemes (prdialista) Honor


Egyhzmegye Horvt-dalmt-szlavn bn
Egytelkes nemes (kurilis nemes) Hospes
Ekealja (aratrum) Ifjabb kirlysg
Erdlyi vajda Immunitas
Erdispnsg Ispn
rsek Istentlet
vknyv (annales) Jszok
Familiris Jegyajndk
Fekete magyarok Jobbgy
Fists Jobbgytelek
Fogott br (arbiter) Jogar
Forint Kabarok (kavarok)
F- s titkos kancellr Klizok
Fesperes Kamara
Fispn Kamarahaszna
Fkancellr Kancellr
Fkapitny Kancellria
Fkegyri jog Kanonok
Fldbr (census, terragium) Kpolnaispn
Fldkzssg Kptalan
Fstad (fumarium) Kapuad (portlis ad)
Garas Katonai ksret
Generalis congregatio Katonai segdnp
Gerb Keltjobbgyfi
Gesta Kenz
Gyep(elve) Ktnyomsos gazdlkods
Hrmasknyv (Tripartitum) Kilenced
Harmincad Kincstart
Hromnyomsos gazdlkods Kirlybr (billogos)
Hatalmaskods Kirlyi jog (ius regium)
Hatrispnsg (marchia) Kirlyi kpolna
Hatrvrmegye Kirlyi serviens
Hegyvm Kirlyi szolglnpek
Herceg (dux) Kirlyi tancs
Hercegsg (duktus) Kirlyi tetszvnyjog (placetum regium)
Hitbr (dos) Kirlyi vrmegye
Hiteleshely Kirlylndzsa
5

Kondicionrius Patrimonilis kirlysg


Konvent Penza
Kormnyz (gubernator) Pnzverkamara
Koronzsi palst Poroszl
Kttt szabad Prdium
Kznemes Prpost
Kzszabad Prms
Krajcr Primogenitra
Krnika Pspk
Kunok Reglejvedelem
Klns jelenlt brsga (praesentia Rendi orszggyls
specialis) Robot
Lenynegyed Skamara
Legenda Soltsz
Levirtus Sttusper
Libertinus Szabad kirlyi vros
Lf szkely Szabad kltzsi jog
Magnegyhz (ecclesia propria) Szabadok dnrai
Magszakads Szszok
Mansio Szavrd magyarok
Mrka Szk
Megyei trvnyszk (sedes iudiciaria, Szkely eredetelmletek
sedria) Szkely szkek
Ndor Szkelyek
Nemes Szemlyes jelenlt brsga
Nemesi vrmegye (praesentia personalis)
Nemzetsg Szemlynk (personalis)
Nemzetsgi monostor Szemlynki vros
Nyestbrad (marturina) Szeniortus
Obulus (fldnr) Szent kirly szabadja
Oppidum (mezvros) Szent Korona
Orszgalma Szolga (servus)
Orszgbr Szolgabr
Orszggyls Trnoki tlszk
rkltt birtok Trnoki vros
sisg Trnokmester
Pallosjog Tartomnyr
Ppai tizedjegyzk Telekkatonasg
6

Titkos kancellr Vallonok


Tized (dzsma, decima) Vradi regestrum
Udvari szervezet Vrispnsg
Udvarispn Vrjobbgy
Udvarnok Vrnp
Ugar Vrdj (homagium)
j berendezkeds (novae institutiones) Vitz (miles)
Urbura Vlachok
riszk Zszlsr
tknyszer Zsellr
Vadtalajvlt gazdlkods

IV. Trtnelmi esemnyek vszmainak ismerete


Ktelez a magyar kirlyok uralkodsi dtumainak ismerete, ill. a tanszk oktati ltal
sszelltott Kzpkori magyar trtneti adattrban (Bp. 2012.) felsorolt vszmok s
esemnyek.

V. Trtnelmi szemlyisgek ismerete


A felsoroltakon kvl minden magyar kirly letrajzi adatait is ismerni kell. Az egyes sze-
mlyek letrajzt lsd a tanszk oktati ltal sszelltott Kzpkori magyar trtneti
adattrban (Bp. 2012.).

Gza Hartvik pspk


Az erdlyi Gyulk Borisz
Gizella kirlyn Belos bn
Koppny Lukcs rsek
As(e)rik-Anasztz rsek P. mester (Anonymus)
Heribert C Uros pannohalmi apt
Ken vezr Gertrd kirlyn
Ajtony vezr Bnk bn
Csand ispn Ampod fia Dnes
Szent Gellrt pspk Pecorari Jakab
Szent Imre herceg Julianus bart
Vazul herceg Ktny fejedelem
Mr pcsi pspk Rogerius mester
Vid ispn rpd-hzi Szent Margit
lmos herceg Rosztyiszlv herceg
7

kos mester Npolyi Lszl ellenkirly


Gutkeled nembeli Joachim Kanizsai Jnos esztergomi rsek
Hder nembeli Kszegi Henrik s fiai Pier Paolo Vergerio
Flp fermi pspk Garai Mikls ndor, helytart
Kzai Simon Budai Nagy Antal
Lodomr rsek Marchiai Jakab
Thomasina Morosini Hunyadi Jnos
kos nembeli Istvn Szilgyi Erzsbet
Bicskei Gergely Szilgyi Mihly
Lokietek Erzsbet (Zrednai) Vitz Jnos
Kotromanics Erzsbet Garai Lszl ndor
Csk Mt Kapisztrn (Kapisztrnoi) Jnos
Boccasini Mikls bboros, ppai legtus Cillei Ulrik
Aba Amd jlaki Mikls
Gentilis bboros, ppai legtus Szcsi Dnes esztergomi rsek
Kn Lszl Vrdai Istvn kalocsai rsek
Szcsnyi Tams erdlyi vajda Guti Orszg Mihly
Npolyi Johanna kirlyn Janus Pannonius (Csezmiczei Jnos)
Druget Vilmos ndor Ernuszt Jnos
Zh Felicin Aragniai Beatrix kirlyn
Nekcsei Dmtr Hess Andrs
Klti Mrk Bthori Istvn
Kkllei Jnos (Ttsolymosi Aprd Jnos) Kinizsi Pl
Himfi Benedek Szapolyai Imre
Lackfi Istvn Szapolyai Istvn
Garai Mikls ndor Thurz Jnos
Kont Mikls Corvin Jnos
Opuliai Lszl Vradi Pter kalocsai rsek
Szepesi Jakab Nagylucsei Orbn
Horvti Pl pspk Galeotto Marzio
Szcsi Mikls orszgbr Thurczy Jnos
Cillei Hermann Petrus Ransanus (Pietro Ransano)
Bebek Detre
8

Antonio Bonfini Habsburg Mria kirlyn


Temesvri Pelbrt Verbczi (Werbczy) Istvn
Laskai Osvt Szatmri Gyrgy
Pernyi Imre ndor Szalkai Lszl
Bakcz Tams Tomori Pl
Szapolyai Jnos (1526 eltti tevkenysge) Brodarics Istvn
(Szkely) Dzsa Gyrgy

VI. Trtnelmi forrsok ismerete


A kombinlt vizsgn cmmel megadunk egy rpd-kori, vagy egy 13011526 kztti ma-
gyar trtnelmi forrst. A hallgatknak ezt kell elemezni. A ktelez forrsok a kvetke-
zk:
a) Trvnyek, jogknyvek
Szent Istvn I. s II. trvnyknyve. [Mindkt trvnyknyv egsze] In: Az llamalap-
ts kornak rott forrsai. Szerk. KRIST GYULA. Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr 15. Szeged
1999. 4677.
Szent Lszl III. (1-3., 11., 13., 16., 17., 20., 2526. tc.-ek), II. (13., 67., 1112.,
14., 17. tc-ek) s I. trvnyknyve (15., 9., 18., 19., 21., 22., 25., 28., 42. tc.-ek). In:
rott forrsok az 10501116 kztti magyar trtnelemrl. Szerk. MAKK FERENCTHOROCZKAY GBOR.
Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr 22. Szeged 2006. 8598., 111118., 146161.
Klmn kirly I. trvnyknyve (Bevezets, 2., 10., 2022., 25., 35., 45., 4649. tc.-
ek), Klmn zsidtrvnye (24. tc.-ek), az n. I. esztergomi (35., 68., 69. cap.-ok),
ill. az n. II. esztergomi zsinat (5., 811., 16. cap.-ok) hatrozatai. In: rott forrsok az
10501116 kztti magyar trtnelemrl. Szerk. MAKK FERENCTHOROCZKAY GBOR. Szegedi
Kzpkortrtneti Knyvtr 22. Szeged 2006. 169192., 265266., 218235., 248251.
Az 1222. vi Aranybulla [egsze] s 1231. vi megjtsa (21. tc.). In: Magyar trtneti
szveggyjtemny (10001526). Szerk. BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 268277.
Az 1267. vi trvny. In: Magyar trtneti szveggyjtemny (10001526). Szerk. BERTNYI
IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 279280.
Az 1290. (15., 911, 14. tc.-ek) s 1298. vi trvnyek (Bevezets, 10., 13., 21., 23.,
33. tc.-ek), valamint a keltezetlen kirlyi tancsi hatrozat (69. tc.). In: Magyar trtneti
szveggyjtemny (10001526). Szerk. BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 283302.
1351. vi trvnyek. [egsze] In: Magyar trtneti szveggyjtemny (10001526). Szerk.
BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 303310.
1405. vi trvnyek (vrosi trvnyek: 12., 4., 67., 1112., 1415., 17., 21/15. tc.-
ek; II. [n. III.trv.]: 7., 1011., 14., 16. tc.-ek). In: Magyar trtneti szveggyjtemny
(10001526). Szerk. BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 311327.
9

Rszletek a Budai Jogknyvbl. In: Magyar trtneti szveggyjtemny (10001526). Szerk.


BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 432434.
1486. vi trvnyek (12., 8., 9., 35., 60. tc.-ek). In: Magyar trtneti szveggyjtemny
(10001526). Szerk. BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 337342.
1492. vi trvnyek. In: Magyar trtneti szveggyjtemny (10001526). Szerk. BERTNYI
IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 347349.
1498. vi trvnyek. In: Magyar trtneti szveggyjtemny (10001526). Szerk. BERTNYI
IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 352355.
1514. vi trvnyek. In: Magyar trtneti szveggyjtemny (10001526). Szerk. BERTNYI
IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 359364.
Werbczy Istvn: Hrmasknyv (rszletek). In: Magyar trtneti szveggyjtemny (1000
1526). Szerk. BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 365376.

b) Oklevelek
Pannonhalmi alaptlevl (1002). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levlt-
raibl (10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998.
1821.
Guden oklevele (1079). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levltraibl
(10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998. 3233.
Mrton ispn oklevele (1137 e.). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levlt-
raibl (10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998.
5354.
Froa asszony oklevele (1181). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levltraibl
(10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998. 6365.
Kehidai oklevl (1232). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levltraibl
(10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998. 109111.
Gyri kivltsglevl (1271). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levltraibl
(10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998. 183186.
Magyarcseh kereskedelmi egyezmny (1336). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Ma-
gyarorszg levltraibl (10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA.
Bp.Szeged 1998. 257260.
Kont Mikls s Lks lendvai urbriuma (1358). In: Magyar trtneti szveggyjtemny
(10001526). Szerk. BERTNYI IVN. Osiris tanknyvek. Bp. 2000. 424425.
V. Orbn ppa engedlyezi a pcsi egyetem megalaptst (1367). In: Levltrak kincs-
trak. Forrsok Magyarorszg levltraibl (10001686). Kzreadja: BLAZOVICH LSZLRSZEGI G-
ZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998. 274276.
Osztrkmagyar bkekts (bcsjhelyi bke) (1463). In: KBLS JZSEFSTT SZILRD
SZENDE KATALIN: Magyar bkeszerzdsek (10001526). Ppa 2000. 190197.
10

X. Le ppa Bakcz Tamsnak engedlyezi trkellenes keresztes hadjrat tervezst


(1513). In: Levltrak kincstrak. Forrsok Magyarorszg levltraibl (10001686). Kzreadja:
BLAZOVICH LSZLRSZEGI GZATURBULY VA. Bp.Szeged 1998. 399401.

c) Elbeszl forrsok
Merseburgi Thietmar: Krnika. In: Az llamalapts kornak rott forrsai. Szerk. KRIST GYULA.
Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr 15. Szeged 1999. 107114.
Chabannes-i Admar: Az angoulme-i fpapok s grfok trtnete. In: Az llamalapts
kornak rott forrsai. Szerk. KRIST GYULA. Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr 15. Szeged 1999.
163169.
Szent Istvn kirly legendi. In: rpd-kori legendk s intelmek. (Szentek a magyar kzp-
korbl I.). Szerk. RSZEGI GZA. Millenniumi magyar trtnelem. Forrsok. Bp. 1999. 1146. vagy
Az llamalapts kornak rott forrsai. Szerk. KRIST GYULA. Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr
15. Szeged 1999. 268343.
Anonymus: A magyarok cselekedetei. In: Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. PAIS DEZS.
Jegyz. GYRFFY GYRGY. Bev. THOROCZKAY GBOR. Szent Istvn knyvek. Bp. 2003. vagy Anonymus:
A magyarok cselekedeteiKzai Simon: A magyarok cselekedetei. Millenniumi magyar trtnelem.
Forrsok. Bp. 1999. 949.
Rogerius mester: Siralmas nek. In: A tatrjrs emlkezete. Szerk. KATONA TAMS. Pro
Memoria. Bp. 1987. 137191. vagy Thurczy Jnos: A magyarok krnikjaRogerius mester: Si-
ralmas nek. Millenniumi magyar trtnelem. Forrsok. Bp. 2001. 399439.
Thurczy Jnos: A magyarok krnikja. In: Thurczy Jnos: A magyarok krnikja. Ford.
HORVTH JNOS. Pro Memoria. Bp. 1980. vagy Thurczy Jnos: A magyarok krnikjaRogerius
mester: Siralmas nek. Millenniumi magyar trtnelem. Forrsok. Bp. 2001. 7397.
Brodarics Istvn: Igaz trtnet a magyarok s Szulejmn trk csszr mohcsi tk-
zetrl. In: Mohcs emlkezete. Szerk. KATONA TAMS. Bibliotheca Historica. Bp. 1987. 930.

VII. Trtnelmi fldrajzi ismeretek


A trtnelmi fldrajzi ismeretek egy Krpt-medenct brzol vaktrkpen bejellt hely-
sgek, tjegysgek azonostst foglaljk magukban. Feldolgozsukhoz az ajnlott iroda-
lom: BAK BORBLA: Magyarorszg trtneti topogrfija. Histria Knyvtr-Monogrfik
9/12. Bp. 1997. Az albbi objektumok ismerete ktelez:

Bnsgok: Dalmt, Horvt, Jajcai, Macsi, Veszprm, Zgrb, (Bta)szk (Cikdor),


Szlavn, Szrnyi Bnsg Arad, Bakonybl, Budaszentlrinc,
Egyhzi kzpontok: Bcs, Csand, Eger, Garamszentbenedek, Jk, Jsz, Kerc, Ko-
Esztergom, Gyr, Gyulafehrvr, Kalocsa, lozsmonostor, Lelesz, buda, csa, Pcs-
Nyitra, Pcs, Szenternye, Vc, Vrad, vrad, Pozsony, Szvaszentdemeter, Sz-
11

kesfehrvr, Szentmrton (Pannonhalma), Mezsg, Murakz, Nagykunsg, Nyrsg,


Szepeshely, Tihany, Titel, Vradhegyfok, rsg, Rbakz, Szermsg, Temeskz,
Vasvr, Zalavr, Zirc, Zobor, Zsmbk, Zgrb-mez
Zselicszentjakab Trnoki s szemlynki vrosok: Brtfa,
Erdlyi vrosok: Beszterce, Brass, Kolozs- Buda, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pest,
vr, Marosvsrhely, Medgyes, Nagysze- Pozsony, Sopron, Esztergom, Lcse, Sz-
ben, Segesvr kesfehrvr stb.
Szkely szkek: Aranyosszk, Cskszk, XV. szzadi vgvrak: Eszk, Jajca, Macs,
Kzdiszk, Marosszk, Orbaiszk, Nndorfehrvr, Orsova, Ptervrad, Sza-
Sepsiszk, Udvarhelyszk bcs, Szrnyvr, Temesvr
Tjegysgek: Bodrogkz, Csallkz, Jsz-
sg, Kiskunsg, Mramaros, Mtyusfld,

Bp., 2012. prilis 17.

Kzpkori s Korajkori Magyar Trtneti Tanszk