You are on page 1of 1

Krjournal fr

r/mnad Period Registreringsnummer

Namn Anstllningsnummer Avdelning

Ingende mtarstllning i km vid periodens ingng, manuellt verfrda frn fregende krjournal

Besks flera platser under samma dag utan mellanliggande privat krning registreras krningen p samma
rad, t ex kontoret - ort A - ort B - ort C - kontoret.
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0
Datum rende/Uppdrag Mtarstllning slut Krda kilometer

Resvg (frn - till) Mtarstllning brjan


0

Totalt 0

Privat krning 0

?
Utgende mtarstllning i km vid periodens slut, verfrs manuellt till nsta krjournal

terstll Skriv ut
Datum och underskrift Attest

Mall fr krjournal
Visma Spcs AB
frn vismaspcs.se