You are on page 1of 1

1. S se scrie o procedur pentru calculul suprafeei unui dreptunghi.

Rezolvare
Sub aria_dreptunghi()
Dim a As Single
Dim b As Single
a = InputBox("introduceti latimea dreptungiului", "date dreptunghi")
b = InputBox("introduceti lungimea dreptunghiului", "date dreptunghi")
aria = a * b
c = MsgBox(aria, vbOKOnly, "aria este")
End Sub

2. S se scrie o procedur pentru calculul perimetrului unui dreptunghi.


3. S se scrie o procedur pentru calculul suprafaei unui cerc.

Rezolvare
Sub aria_cerc()
Dim r As Single
r = InputBox("introduceti raza cercului", "date cerc")
aria = 4 * Math.Atn(1) * r ^ 2
b = MsgBox(aria, vbOKOnly, "aria este")
End Sub

4. S se scrie o procedur pentru calculul circumferinei unui cerc


5. S se scrie o procedur pentru calculul volumului unui cub.
6. S se scrie o procedur pentru calculul volumului unui paralelipiped
dreptunghic.
7. S se scrie o procedur pentru calculul discriminantului ecuaiei de gradul
al doilea.

Rezolvare
Sub discriminant()
Dim a As Single
Dim b As Single
Dim c As Single
a = InputBox("introduceti coeficientul lui X^2", "coeficienti")
b = InputBox("introduceti coeficientul lui X", "coeficienti")
c = InputBox("introduceti termenul liber", "coeficienti")
Delta = b ^ 2 - 4 * a * c
d = MsgBox(Delta, vbOKOnly, "discriminantul ecuatiei este")
End Sub
8. Prpounei trei aplicaii asemntoare cu cele anterioare i rezolvai-le!