You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | SK LARKIN 2

PENDIDIKAN MORAL

Minggu Hari Ahad Tarik 1 Januari 2017


1 h
Kelas Mas 9.40pagi10.40pagi M/P Pendidikan Moral
3 Baiduri
a

1 Tajuk/Tema Kepercayaan kepada Tuhan.


2 Standard 1. Menghormati Kepelbagaian perayaan.
Kandungan

3 Standard 1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia.


Pembelajaran

4 Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


pembelajaran 1. Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia dengan betul.

5 Aktiviti PDP 1. Murid dipaparkan dengan kad imbasan perayaan.

2. Murid dikehendaki menjalankan aktiviti sumbangsaran tentang


perayaan di Malaysia.
3. Murid dikehendaki menulis ciri-ciri dan membentangkan
perayaan di Malaysia mengikut kumpulan.
4. Murid dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.

5. Guru membuat rumusan pengajaran.


6 Elemen Ilmu: Pendidikan Moral.
Merentasi
Kurkulum
7 Bahan Bantu Kad imbasan, kertas mahjong.
Belajar
8 Penilaian PDP Murid dapat menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia.

9 Nilai Murni Toleransi, kerjasama.

10 Refleksi:
Impak dan
Kerja Rumah