You are on page 1of 8

Seminar curs 4

1.Echilibrul economic general reprezinta pe termen lung:


A.o tendinta spre egalizarea ofertei si cererii pe toate pietele;
B. o conditie pentru o economie eficienta;
C.un raport intre consum si investitii;
D.o egalitate intre cererea si oferta bunurilor economice;
E. o constanta a economiilor moderne.
a. A+B+C;
b. C+D+E;
c. B+D+E;
d. A+D+E;
e. B+C+D.
2.Echilibrul economic dinamic consta in:
A.modificarea starii economiei sub actiunea contradictorie a factorilor cresterii si dezvoltarii
economice;
B.modificarea raportului dintre resurse si nevoi, dintre cererea globala si oferta globala, dintre
subsistemele
economiei nationale;
C.starea neschimbata a economiei nationale de la o perioada la alta;
D.existenta in permanenta a unor abateri considerabile ale economiei de la trendul dezvoltarii,
care nu pot sa
fie solutionate;
E. toate subsistemele economiei nationale evolueaza in aceeasi directie si cu aceeasi intensitate.
a. B+C;
b. D+E;
c. A+B;
d. A+E;
e. B+E.
3.Prin dezechilibru economic se intelege:
a. starea economiei nationale sau a unei componente a acesteia de a nu fi in echilibru;
b. starea vremelnica si intamplatoare a economiei in cadrul careia fortele contrarii sunt egale;
c. permanent ca o stare de dezorganizare a structurilor sistemului economic;
d. permanent ca o stare in care componentele economiei nu se modifica;
e. o stare de miscare a economiei in care exista numai surplus de cerere agregata.
4.Dezechilibrele economice imbraca mai multe forme, dintre care cele mai semnificative sunt:
A.excesul de oferta agregata pe piata bunurilor si pe piata muncii;
B. excesul de cerere agregata simultan pe piata bunurilor economice, a monedei si pe piata
muncii;
C.excesul de cerere agregata pe piata bunurilor combinat cu excesul de oferta agregata pe piata
muncii;
D.cresterea somajului combinat cu diminuarea productiei, adica inrautatirea conditiilor de viata
ale consumatorilor;
E. egalizarea cererii agregate cu oferta agregata.
a. A+D+E;
b. C+D+E;
c. B+C+D+E;
d. A+C+D+E;
e. A+B+C+D.
5.Presiunea este generata de mai multe cauze, printre care:
A. disproportiile intre ramurile de productie;
B. satisfacerea insuficienta a aspiratiilor consumatorilor;
C. cresterea concomitenta a salariilor si a preturilor, inflatia avand un rol precumpanitor;
D. cresterea volumului investitiilor din economia nationala si formarea unui surplus de capacitati
de productie;
E. dominatia incertitudinii pe piata.
a. A+B+D;
b. A+B+C;
c. C+D+E;
d. B+C+D;
e. B+D+E.
6.Dintre cele doua forme fundamentale de dezechilibru presiunea si absorbtia avantajele cele
mai mari le aduce presiunea, daca prin politica economica generala se realizeaza cateva conditii:
A. intensitatea aspiratiei de vanzare sa fie suficient de puternica, incat producatorii sa fie in mare
masura interesati de reusita vanzarii;
B. existenta unei tensiuni moderate intre aspiratia de vanzare si vanzare efectiva;
C. dominatia incertitudinii pe piata;
D. cresterea volumului investitiilor din economia nationala si formarea unui surplus de capacitati
de productie;
E. sa existe suficiente forte si procese ale pietei care sa neutralizeze sau cel putin sa atenueze
efectele negative ale presiunii.
a. A+B+C;
b. B+C+D;
c. D+E;
d. A+C+D;
e. A+B+E.
7.Presiunea este generata de mai multe cauze. Dintre acestea nu fac parte:
A. disproportiile intre ramurile de productie;
B. satisfacerea insuficienta a aspiratiilor consumatorilor;
C. cresterea concomitenta a salariilor si a preturilor, inflatia avand un rol precumpanitor;
D. cresterea volumului investitiilor din economia nationala si formarea unui surplus de capacitati
de productie;
E. dominatia incertitudinii pe piata.
a. A+B;
b. A+B+C;
c. C+D+E;
d. B+C+D;
e. B+D+E.
8.Care din conditiile de echilibru de mai jos nu sunt corecte?
A. D = C+I;
B. Y = C+S;
C. C+ S = C+I;
D. D>C+I;
E. Y>C+S.
Unde: D cererea globala; Y oferta globala; C cererea pentru bunuri de consum;
I cererea pentru bunuri investitionale; S economiile.
a. A+E;
b. B+D;
c. D+E;
d. A+B+C;
e. B+C+D.
9. In perioada de absorbtie:
A. indiferent daca se manifesta pe termen lung sau scurt, povara nesigurantei (incertitudinii) este
suportata de vanzator;
B. cumparatorul gaseste pe piata tot ceea ce doreste si nu se simte in nesiguranta;
C. vanzatorul se simte in siguranta;
D. povara incertitudinii este suportata de cumparator, care cumpara bunurile dorite numai atunci
cand le gaseste pe piata si nu in momentul in care si-a manifestat intentia de a cumpara;
E. selectia bunurilor o face cumparatorul, si are ca rezultat la producatori diversificarea
(diferentierea) si imbunatatirea calitatii bunurilor.
a. A+B+E;
b. B+C+D;
c. C+D;
d. C+D+E;
e. A+B+C.
10.Presiunea:
A. desemneaza dezechilibrele economice anormale;
B. desemneaza dezechilibrele economice normale;
C. aduce avantaje mai mari decat absorbtia asupra pietei;
D. aduce avantaje mai mici decat absorbtia asupra pietei;
E. nu aduce niciodata avantaje asupra pietei
a. A+C;
b. B+C;
c. A+E;
d. B+E;
e. B+D.
11.Absorbtia:
A. desemneaza dezechilibrele economice normale;
B. desemneaza dezechilibrele economice anormale;
C. aduce avantaje mai mici decat presiunea asupra pietei;
D. aduce avantaje mai mari decat presiunea asupra pietei;
E. nu aduce niciodata avantaje asupra pietei.
a. A+C;
b. B+C;
c. A+E;
d. B+E;
e. B+D.
12.Printre adeptii teoriei echilibrului economic general se numara:
A. Joseph Schumpeter;
B. Francois Perroux;
C. Henry Guitton;
D. Leon Walras;
E. J. M. Keynes.
a. A+B+D;
b. A+C+E;
c. B+C+D+E;
d. A+B+C;
e. D+E.
13. Care este relaia condiiei de echilibru economic :
14. Care dintre urmtoarele mrimi constituie un exemplu de injecie in fluxul circular al
venitului:
a) economiile;
b)investiiile;
c) taxele i impozitele;
d) importurile;
e) deficitul bugetar.
15) Care dintre variantele de mai jos cuprinde componentele ce formeaz injeciile in fluxul
circular al venitului:
a) investitii, cheltuieli guvernamentale, economii, exporturi;
b) exporturi, investitii, cheltuieli guvernamentale, importuri;
c) importuri, economii, taxe, investiii;
d) exporturi, investiii, cheltuieli guvernamentale;
e) economii, investiii, exporturi.
16. Dac statul ar avea un deficit bugetar de 100 u.m. i investitiile firmelor sunt de 300 u.m.,
aflai S (n condiii de echlibru macroeconomic)

Dificitul bugetar =100 => G>Tnete


G Tnete =100 si I=300
S=G- Tnete + I
S=100+300
S=400

17. Y 100 u.m. t = 0,16 T = ?

18. I cu 20 u.m., c = 0,8, t = 0,25. Y =?

Y 1 1 1
Mi = --------- = ---------- = --------------- = ----------- = 2,5
20 [1-c(1-t)] [ 1-0,8(1-0,28)] 0,4

Y
2,5 = --------- => Y =50
20
19. n ara A: cA = 0,8, iar tA = 0,2. n ara B: cB = 0,6, iar tB = 0,25. Dac Invstiiile cresc
cu aceeai sum n rile A i B, n care dintre ri venitul se va majora mai mult?
cA > c
B tA < t B
MiA > MiB => Y A este mai mare decat Y B

Presupunem c variaz cheltuielile guvernamentale (G)

Y 1
G = Y[1-c(1-t)] => M G = ---------- = ----------- -> Multiplicatorul cheltuielilor
G [1-c(1-t)]
guvernamentale -> arata cu cat se modifica venitul nationnal (Y) ca urmare a variatiei
gheltuielilor guvernamentale
M i= M G

Presupunem c variaz taxele autonome (Ta)


-c Ta =Y[1- c(1-t)]

Y -c
MF = ---------- = ------------------ - -> multiplicatorul fiscal ->arata cu cat se modifica venitul
Ta [1-c(1-t)]
national ca urmare a variatiei taxelor autonome.

MF = -cM G = -cMi

Presupunem c variaz transferurile (TR)


c TR = Y[1-c(1-t)]

Y c
MTR = ------------ = ------------- = multiplicatorul transferurilor
TR [1-c(1-t)]
M TR = cM i =cM G = -MF

20. C = 100 + 0,8Yd


T = 10 + 0,25Y
TR = 30
G = 14
I = 70
Determinati
a) Nivelul de echilibru al venitului naional (Y).
b) Nivelul de echilibru al VN dac Ta = 10.
c) Nivelul de echilibru al VN dac G = 80.
Rezolvare :
a) Cag = Y=>C+I+G= Y=> 100+ 0,8 Yd + 84 =Y
184+0,8Yd = Y
Yd = Y-T TR
Yd= Y -10 0,25 Y + 30
Yd =0,75 Y +20
184+0,8 * 0,75Y + 0,8 * 20 =Y
0,6Y-Y = - 184-16
0,4Y = 200 => Y=500

b)
-c -0,8
MF = -------------- = -------------------- = -2
[ 1-c(1-t)] [1-0,8 (1-0,78]

Y
MF = ---------- = -2 => Y = 20
Ta Y0 = 500

c) 1 Y
MG = -------------------- = 2,5 = -------------- => Y = -25
[1-c (1-t)] G Y0 =500

21 Economiile sunt 500, investiiile 400, iar deficitul bugetar 50. Aflai surplusul/deficitul
comercial (n condiii de echilibru macroeconomic).
S=500
I=400 100-50=50 =>surplus comercial de 50 u.m
Def bug =50=> T nete G = -50
S- I+T nete G=Exp-Imp

22) S=I=500, deficitul comercial = 50, iar G = 300. Aflai taxele nete i soldul bugetar (n
condiii de echilibru macroeconomic).
Dificitul comercial =50, rezulta Exp Imp= -50
S-I+T nete G= Exp Imp
0+ T nete -300= -50
Sectorul privat este in echilibru (S=I) => dificitul se va transforma in dificit comercial
23) Deficitul comercial n t0 a fost de 12% din PIB, iar deficitul bugetar de 5,5% din PIB, S fiind
de 15% PIB. Aflai ponderea investiiilor n PIB n anul t0 (n condiii de echilibru
macroeconomic).
S-I+T nete G= Exp-Imp
Dificitul comercial =>Exp < Imp =>soldul comecial = 12% PIB
Dificitul bugetar => Tnete < G => soldul bugetar = - 5,5% PIB
15%PIB I-5,5%PIB= 12%PIB
-I+9,5%PIB= -12%PIB
-I= -21,5 PIB
I=21,5 PIB
24) Deficitul comercial n t0 a fost de 5,5%PIB, iar deficitul bugetar de 6,5% PIB. S = 17%PIB.
Aflai ponderea investiiilor n PIB n anul t0 (n condiii de echilibru macroeconomic).
S-I+Tnete G= Exp-Imp
17%PIB-I-6,5%PIB= -5,5%PIB
-I= -5,5%PIB + 6,5%PIB 17%PIB
-I= -16%PIB
I=16%PIB

25 ) C = 100 + 0,7Yd si I = 150 Calculai:


a. Nivelul venitului disponibil (Yd) n condiii de echilibru macroeconomic.
b. Aflai noul nivel de echilibru al venitului, dac investiiile cresc cu 50 u.m.
a)
S=I
S=Yd C =Yd -100 -0,7 Yd = -100 + 0,3 Yd

280
S=I => -100 +0,3 Yd=150 => Yd =------- =833,33
0,3
b) C=100+0,7 Yd
I=200
Yd=C+I=>Yd=100+0,7 Yd +200 =>0,3 Yd =300 => Yd=1000

26) nclinaia marginal spre consum (c) n ara A este de 0,9, iar c n ara B este de 0,6.
Dac investiiile cresc cu acelai nivel n fiecare dintre cele 2 ri, n care din ele venitul se
va modifica mai mult?

IA=IB

YdA 1
M i A= ----------------- = ------------------- => YdA = 10 IA

IA 1- cA

YdB 1

M i B = -------------------- = ----------------- => YdB = 2,5 IB

IB 1-cB

Raspuns: In tara A

Concluzie : Daca c => 1-c => => Mi . Cu ct ceste mai mare, cu att Mi

cretemai mult (se multiplic mai mult).