You are on page 1of 18

1

PLAN DE NVMNT valabil ncepnd din anul universitar 2017-2018 III. NUMRUL ORELOR PE SPTMAN

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA


Semestrul I

Anul I 16
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR
Anul II 16
Domeniul: INFORMATIC ECONOMIC
Specializarea/Programul de studii: Modelarea afacerilor i calculul distribuit/Business modeling and distributed
computing
Limba de predare: Englez
IV.EXAMENUL DE DISERTAIE - perioada iunie-iulie
Titlul absolventului: Master's Degree
Proba: Prezentarea i susinerea lucrrii de disertaie - 10 cr
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de nvmnt: cu frecven

I. CERINE PENTRU OBINEREA DIPLOMEI DE MASTER V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPIO

120 de credite din care: Sem. 1: Se alege o disciplin din pachetul: EMX0078: EM

106 de credite la disciplinele obligatorii; Sem. 2: Se alege o disciplin din pachetul:EMX0079: EME

14 de credite la disciplinele opionale;


i:
10 credite la examenul de susinere a disertaiei

Pentru a ocupa posturi didactice n nvmntul liceal, postliceal i universitar, absolvenii trebuie s posede Certificat de n contul a cel mult 3 discipline opionale generale, studentu
absolvire a Programului se studii psihopedagogice, Nivelul II, a Departamentului pentru pregtirea personalului didactic. discipline de la alte specializri ale facultilor din Universi
Disciplinelor Departamentului li se repartizeaz 30 de credite (+ 5 credite aferente examenului de absolvire)

II. DESFURAREA STUDIILOR (n numr de sptmani) VI. UNIVERSITI EUROPENE DE REFERIN:


Stagii de UNIVERSITY OF VIENNA, AUSTRIA
Activiti didactice Sesiune de examene L.P Vacan UNIVERSITY HYATT-WATT, UK
practic/dise
comasate CARDIFF UNIVERSITY, UK
Sem I Sem II I V R rtaie iarna prim vara
Anul I 14 14 3 3 2 0 0 3 1 12
Anul II 14 12 3 2 2 0 3 3 1 12

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
2

VII. TABELUL DISCIPLINELOR


ANUL I, SEMESTRUL 1

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
EME0301 Sisteme distribuite 8 2 0 2 4 10 14
EME0655 Modelarea proceselor de afaceri 8 2 0 2 4 10 14
EME0654 Metodologii de cercetare i scriere academic 7 2 0 2 4 9 13
EME0615 Programare paralel 7 2 0 2 4 9 13
0 2 2
TOTAL 30 8 0 8 16 40 56

ANUL I, SEMESTRUL 2

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
EME0653 Metode de Data Science 8 2 0 2 4 10 14
EME0647 Ageni inteligeni i aspecte algoritmice ale teoriei jocurilor 8 2 0 2 4 10 14
EME0650 Big Data i aspecte computaionale n Web 7 2 0 2 4 9 13
EMX0078 Disciplin opional 1 7 2 0 2 4 9 13
TOTAL 30 8 0 8 16 38 54

ANUL II, SEMESTRUL 3

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
EME0652 Managementul semantic al proceselor de afaceri 8 2 0 2 4 10 14
EME0651 Cloud i calcul de nalt performan 8 2 0 2 4 10 14
EME0649 Analiza deciziilor i proceselor 7 2 0 2 4 9 13
EMX0079 Disciplin opional 2 7 2 0 2 4 9 13

TOTAL 30 8 0 8 16 38 54

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
3

ANUL II, SEMESTRUL 4

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
EME0659 Proiect de cercetare avansat n informatic 11 3 0 3 6 17 23
EMR0673 Cercetare stiintific pentru elaborarea lucrrii de disertaie 8 0 0 2 2 15 17
EME0674 Stagiu pentru elaborarea lucrrii de disertaie 8 0 0 3 3 4 7
EME0656 Practic n modelarea afacerilor 3 0 0 7 7 0 7

TOTAL 30 3 0 15 18 36 54

DISCIPLINE OPIONALE

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
DISCIPLIN OPIONAL 1 (an I, semestrul 2)
EME0658 Proiectarea i implementarea instrumentelor de modelare a ntreprinderii 7 2 0 2 4 11 15
EME0567 Tehnici avansate de cutare i optimizare 7 2 0 2 4 11 15
DISCIPLIN OPIONAL 2 (an II, semestrul 3)
EME0657 Procesarea limbajului natural 7 2 0 2 4 9 13
EME0648 Algoritmi paraleli avansai 7 2 0 2 4 9 13

TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL


14 4 0 4 8 20 28
DISCIPLINE
56 0 56 112 280 392
TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI
112 392

Anex la Planul de nvmnt specializarea / programul de studiu:

DISCIPLINE DE PREGTIRE FUNDAMENTAL (DF)

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
4

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
Semestrele 1 - 3 (14 sptmni)
EME0655 Modelarea proceselor de afaceri 8 2 0 2 4 10 14
EME0615 Programare paralel 7 2 0 2 4 9 13
EME0654 Metodologii de cercetare i scriere academic 7 2 0 2 4 9 13
EME0301 Sisteme distribuite 8 2 0 2 4 10 14
TOTAL 30 8 0 8 16 38 54

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL
30 8 0 8 16 38 54
DISCIPLINE
112 0 112 224 532 756
TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI
224 756

DISCIPLINE DE SPECIALITATE (DS)

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
Semestrele 2 - 3 (14 sptmni)
EME0653 Metode de Data Science 8 2 0 2 4 10 14
EME0647 Ageni inteligeni i aspecte algoritmice ale teoriei jocurilor 8 2 0 2 4 10 14
EME0650 Big Data i aspecte computaionale n Web 7 2 0 2 4 9 13
EMX0078 Disciplin opional 1 7 2 0 2 4 9 13
EME0652 Managementul semantic al proceselor de afaceri 8 2 0 2 4 10 14
EME0651 Cloud i calcul de nalt performan 8 2 0 2 4 10 14
EME0649 Analiza deciziilor i proceselor 7 2 0 2 4 9 13
EMX0079 Disciplin opional 2 7 2 0 2 4 9 13
TOTAL 60 16 0 16 32 76 108
Semestrul 4 (12 sptmni)
EME0659 Proiect de cercetare avansat n informatic 11 3 0 3 6 17 23
EME0674 Stagiu pentru elaborarea lucrrii de disertaie 8 0 0 3 3 4 7

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
5

EME0656 Practic n modelarea afacerilor 3 0 0 7 7 0 7


EMR0673 Cercetare tiinitic pentru elaborarea lucrrii de disertaie 8 0 0 2 2 15 17

TOTAL 30 3 0 15 18 36 54
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL
90 19 0 31 50 112 162
DISCIPLINE
260 0 404 664 1496 2160
TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI
664 2160

BILAN GENERAL
ORE ALOCATE STUDIULUI
COD DISCIPLINE ORE FIZICE %
F I T
1 OBLIGATORII 776 776 1776 2552 87%
2 OPIONALE 112 112 280 392 13%
TOTAL 888 888 2056 2944 100%

MODUL PEDAGOCIC - Nivelul II: 30 de credite ECTS + 5 credite ECTS aferente examenului de absolvire

PROGRAM DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

Credite Ore fizice sptmnale Ore alocate studiului


COD DENUMIREA DISCIPLINELOR
ECTS
C S LP F I T
An I, Semestrul 1
XND 1101 Psihopedagogia adolescenilor, tinerilor i adulilor 5 2 1 0 3 6 9
XND 1102 Proiectarea i managementul programelor educaionale 5 2 1 0 3 6 9
An I, Semestrul 2
Didactica domeniului i dezvoltriI n didactica specialitii (nvmnt liceal,
XND 1203 5 2 1 0 3 6 9
postliceal, universitar)
XND 1204 Disciplin opional 1 5 1 2 0 3 6 9
An II, Semestrul 3
Practic pedagogic (n nvmntul liceal, postliceal i universitar)
XND 2305 5 0 0 3 3 6 9

XND 2306 Disciplin opional 2 5 1 2 0 3 6 9

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
6

An II, Semestrul 4
Examen de absolvire: Nivelul II 5
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI 35 8 7 3 18 36 54

112 98 42 252 504 756


TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI
252 756

DF Discipline de extensie a pregtirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii)


DP Discipline de extensie a pregtirii didactice i practice de specialitate (obligatorii)
DO - Discipline opionale

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
7

R PE SPTMAN

Semestrul I Semestrul II
Corect
16 16 Corect
16 18 Corect
Corect

RTAIE - perioada iunie-iulie (1 sptmn)


erea lucrrii de disertaie - 10 credite
Verificai standardele specifice domeniului dumneavoastr pentru a
evita incongruenele.
E A DISCIPLINELOR OPIONALE

din pachetul: EMX0078: EME0658, EME0567

N TOATE TABELELE DIN ACEAST MACHET, TREBUIE S INTRODUCEI


din pachetul:EMX0079: EME0657, EME0648 DATE NUMAI N CELULELE MARCATE CU GALBEN

exceptie pagina de garda!

line opionale generale, studentul are dreptul s aleag 3


zri ale facultilor din Universitatea Babe-Bolyai. Tabelele/rndurile necompletate se terg sau se ascund (dac afecteaz formulele)
HIDE
ROPENE DE REFERIN:
A, AUSTRIA
ATT, UK
UK

Corect
Corect

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
8

Forme de evaluare
Felul disciplinei
E C VP
E DF
E DF
C DF
E DF

3 1 0 4DF Corect

Forme de evaluare
Felul disciplinei
E C VP
E DS
E DS
E DS
C DS
3 1 0 4DS Corect

Forme de evaluare
Felul disciplinei
E C VP
E DS
E DS
E DS
C DS

3 1 0 4DS Corect

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
9

Forme de evaluare Felul


disciplinei
E C VP
E DS
C DS
C DS
E DS

2 2 0 4DS Corect

Forme de evaluare Felul


disciplinei
E C VP

C DS
C DS

C DS
C DS

0 2 0 12.50%

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
10

Forme de evaluare
Felul disciplinei
E C VP

E DF
E DF
C DF
E DF
3 1 0

0 0 0

3 1 0 25%

Forme de evaluare
Felul disciplinei
E C VP

E DS
E DS
E DS
C DS
E DS
E DS
E DS
C DS
6 2 0

E DS
C DS

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
11

E DS
Err:522 C Err:522 DS

2 2 0
8 4 0 75%

NR. DE CREDITE
%
AN I AN II
87% 53 53
13% 7 7 Corect
100% 60 60

Forme de evaluare Felul


disciplinei
E C VP

E DF
E DF

E DP

E DO

C DP

E DO

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
12

5 1 0

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
13

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
14

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
15

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
16

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
17

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
18

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT,


Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Conf.univ.dr. Rzvan V. MUSTA Prof.univ.dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI