You are on page 1of 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI

14000 BUKIT MERTAJAM

PENCAPAIAN UPSR ( 2014 - 2016 )

GAGAL
BILANGAN % LULUS
TAHUN 5A / 6A 4A 1B SEMUA GPS
CALON KESELURUHAN
SUBJEK

2014 77 6 9 68.83 24 2.33

2015 66 8 4 69.7 20 2.25

2016 65 1 7 73.85 17 2.83

PERATUS PENCAPAIAN MENGIKUT MATAPELAJARAN & GPMP

B.MELAYU B. MELAYU B. INGGERIS B. INGGERIS


MATEMATIK SAINS
TAHUN BIL. CALON PEMAHAMAN PENULISAN PEMAHAMAN PENULISAN

% LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP

2014 77 90.9 1.86 90.9 1.78 79.2 2.66 0 0 76.6 2.66 81.8 2.68

2015 66 93.9 1.83 95.5 1.5 77.3 2.85 0 0 83.3 2.52 83.3 2.53

2016 65 89.23 2.14 90.77 2.18 84.38 2.75 78.13 3.7 78.13 3.27 92.19 2.94
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
120

100 93.9
90.9 89.23

80

2014
60 2015
2016
40

20

BAHASA MELAYU PENULISAN


120

100 95.5
90.9 90.77

80

2014
60 2015
2016
40

20
2016
40

20

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN


120

100

84.38
79.2 77.3
80

2014
60 2015
2016
40

20

BAHASA INGGERIS PENULISAN


120

100

80 78.13

60
2016
80 78.13

60
2016

40

20

3.7
0
1 2

MATEMATIK
120

100

83.3
80 76.6 78.13

2014
60 2015
2016
40

20

SAINS
120

100
92.19
120

100
92.19

81.8 83.3
80

2014
60 2015
2016
40

20

JUM. LULUS KESELURUHAN UPSR 3 TAHUN


120

100

80
73.85
68.83 69.7
2014
60 2015
2016

40

20

0
20

PENCAPAIAN KESELURUHAN MP UPSR 2016


% LULUS MATAPELAJARAN
120

100 92.19
89.23 90.77
84.38
80
78.13 78.13

60

40

20

0
2014
2015
2016
R 2016

92.19