You are on page 1of 68

Bender Podwójny Kierowcy

pyta Tuska zapłacą


o „NCz!” noworoczny progresywnie

Rok XX
Nr 1–2
(1024–1025)
2–9 stycznia 2010
Cena 7 zł w tym 7% VAT
NUMER PODWÓJNY
www.nczas.com

INDEKS 366692 ISSN 0867-0366

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 I


II
KALENDARZ POSTĘPOWCA 2010 ROK Europejski Rok Walki z Biedą i Wykluczeniem Dekada Kości i Stawów (2000-2010)
Dekada Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się,
Społecznym
STYCZEŃ LUTY Międzynarodowy Rok Bioróżnorodności zwłaszcza w Afryce (2001-2010)
1. Dzień Domeny Publicznej 1. Dzień Gumy do Żucia 16. Dzień Mincerza Międzynarodowy Rok Zbliżenia Kultur Dekada Piśmienności: Edukacja dla Wszystkich (2003-2012)
1. rocznica Rewolucji Kubańskiej 1. Światowy Dzień Chorych 16. urodziny Kim Dzong Ila Rok Demokracji Lokalnej Druga Międzynarodowa Dekada Likwidacji Kolonializmu
1. Światowy Dzień Pokoju 2. Dzień Świstaka 17. Światowy Dzień Kota Rok Fryderyka Chopina (2001-2010)
3. Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego 4. Światowy Dzień Walki z Rakiem 20. Światowy Dzień Sprawiedliwości Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania
9. Dzień Ligi Ochrony Przyrody 6. Międzynarodowy Dzień Walki z Społecznej Rozwoju (2005-2014) Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym Świecie (2001-2010)
10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Okaleczaniem Żeńskich Narządów 21. Międzynarodowy Dzień Języka Międzynarodowa Dekada Ludności Tubylczej na
11. Dzień Sprzątania Biurka Płciowych Ojczystego Świecie (2005-2014)
11. Dzień Wegetarian 6. rocznica Okrągłego Stołu 22. Europejski Dzień Praw Ofiar Międzynarodowa Dekada „Woda dla Życia”
15. Dzień Wikipedii 7. Światowy Dzień Ochrony Obsza- Przestępstw MARZEC (2005-2015)
16. Światowy Dzień Solidarności z Chorymi na Astmę rów Wodno-Błotnych 22. początek Tygodnia Świadomości 1. Dzień Puszystych
17. Dzień Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego 9. Dzień Bezpiecznego Internetu Zagrożeń związanych z Zaburzeniami 1. Międzynarodowy Dzień Walki przeciw Zbrojeniom
17. Dzień Judaizmu 9. Międzynarodowy Dzień Pizzy Odżywiania Atomowym KWIECIEŃ
17. początek Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy 11. Dzień Dokarmiania Zwierzyny 23. Ogólnopolski Dzień Walki z 1. Międzynarodowy Dzień Zniesienia Kary Śmierci
17. urodziny Marcina Lutera Kinga 1. Międzynarodowy Dzień Ptaków
Leśnej Depresją 1. urodziny Michała Gorbaczowa 5. Dzień Grzeczności za Kierownicą
18. początek Tygodnia Ekumenicznego 11. Światowy Dzień Chorego 27. Antynarkotykowy Łańcuch Czy- 3. urodziny Jacka Kuronia
23. Dzień bez Toreb Foliowych 5. Dzień przeciw Ogrodom Zoologicznym
12. Międzynarodowy Dzień Dzieci- stych Serc 4. Światowy Dzień Walki z Wykorzystywaniem Seksu- 7. Światowy Dzień Zdrowia
24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Żołnierzy 27. Dzień TransAkcji (Edukacji o alnym
25. Dzień Pracownika Handlu 8. Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec GMO
12. urodziny Karola Darwina Problemach Transseksualistów) 5. Dzień Teściowej 8. Międzynarodowy Dzień Romów
25. Ogólnopolski Dzień Sekretarki i Asystentki 14. Dzień Chorego na Epilepsję 27. Międzynarodowy Dzień Niedź- 5. urodziny Róży Luksemburg
26. Dzień Transplantacji 8. rocznica złożenia przez RP wniosku o członkostwo
14. Ekumeniczne Święto Cyryla i wiedzia Polarnego 7. Dzień Skruchy Kościoła Rzymskokatolickiego w UE
27. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu Metodego 28. Ogólnopolski Dzień Zdrowia wobec Innych Kościołów
28. Dzień Ochrony Danych Osobowych 11. Dzień Walki z Bezrobociem
14. Walentynki i Sportu 8. Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie 12. Dzień Czekolady
28. Dzień Ziemniaka 8. rocznica Marca ’68
31. Dzień Dialogu z Islamem 12. Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
10. Światowy Dzień Mężczyzn 12. Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem
31. Międzynarodowy Dzień Walki z Trądem 11. Dzień Sołtysa 14. Światowy Dzień Ludzi Bezdomnych
12. Dzień Wolności Słowa w Internecie 15. Międzynarodowy Dzień Kombatanta
12. urodziny ks. Józefa Tischnera 17. Dzień Milczenia (w proteście przeciw dyskrymi-
MAJ CZERWIEC 14. Światowy Dzień Liczby Pi nacji mniejszości seksualnych LGBT)
1. Święto Ludzi Pracy 1. Międzynarodowy Dzień 20. Dzień Promocji Zdrowia 15. Światowy Dzień Konsumenta 18. Dzień Dysleksji
1. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej Dziecka Seksualnego 16. Światowy Dzień Pracy Socjalnej 18. Europejski Dzień Praw Pacjenta
2. Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu 2. rocznica wejścia w życie zno- 20. Światowy Dzień Migranta i 17. Dzień Patryka 18. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
2. Dzień Walki z Homofobią i Seksizmem welizowanego Kodeksu Pracy Uchodźcy 18. Międzynarodowy Dzień Słońca 18. urodziny Tadeusza Mazowieckiego
5. Dzień Rady Europy 3. Dzień Solidarności Społecznej 21. Dzień Muzyki Europejskiej 19. Dzień Wędkarza 19. Europejski Dzień Pamięci Holokaustu
5. urodziny Karola Marksa 5. Dzień Szkoły bez Przemocy 21. Światowy Dzień Humanisty 20. Dzień bez Mięsa 19. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
8. rocznica powstania „Gazety Wyborczej” 5. Światowy Dzień Ochrony 21. Światowy Dzień Modlitw 20. Międzynarodowy Dzień Astrologii 20. Międzynarodowy Dzień Marihuany
9. Dzień Unii Europejskiej Środowiska o Pokój 20. Światowy Dzień Młodzieży 22. Międzynarodowy Dzień Ziemi
9. Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem 6. Światowy Dzień Naturystów 21. Światowy Dzień Deskorolki 21. Dzień Wagarowicza 22. urodziny Włodzimierza Lenina
15. Dzień bez Samochodu 9. Dzień Powszechnego Ubez- 22. Dzień Kultury Fizycznej 21. Dzień Wiosny w Europie 23. Międzynarodowy Dzień Dłubania w Nosie
17. Światowy Dzień przeciwko Homofobii pieczenia Zdrowotnego 23. Noc Kupały 21. Dzień Ziemi 23. początek Tygodnia Zdrowia Mężczyzny
18. Międzynarodowy Dzień Muzeów 11. Dzień Tolerancji i Społecznej 26. Międzynarodowy Dzień 21. Światowy Dzień Walki z Rasizmem i Dyskrymina- 23. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
20. Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń

NR 1-2 (1024-1025)
Akceptacji wobec Homoseksu- Miłości do Chłopców (święto cją Rasową 24. Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
21. Dzień Czynu Partyjnego alistów i Lesbijek pedofilskie) 21. Światowy Dzień Leśnika 24. Międzynarodowy Dzień przeciwko Wiwisekcji
22. Dzień Praw Zwierząt 12. Światowy Dzień Sprzeciwu 26. Międzynarodowy Dzień 22. Światowy Dzień Wody 25. Dzień Alicji (święto pedofilów)
23. Światowy Dzień Żółwia wobec Pracy Dzieci Solidarności z Ofiarami Tortur 23. Międzynarodowy Dzień Meteorologii 25. Dzień Pingwina
25. Europejski Dzień Sąsiada 15. Europejski Dzień Wiatru 26. Międzynarodowy Dzień 24. Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy 26. Dzień Służby Więziennej
27. Dzień Samorządu Terytorialnego 15. rocznica powstania Amnesty Współpracy na rzecz Pokoju i 26. Dzień Janosika 26. Światowy Dzień Własności Intelektualnej
27. Światowy Dzień Wyzwolenia Afryki International Demokracji 26. Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Trans- 27. Dzień Przedsiębiorczości
28. rocznica wyniesienia krzyży ze Żwirowiska 16. Międzynarodowy Dzień 26. Międzynarodowy Dzień atlantyckiego Handlu Niewolnikami 27. Światowy Dzień Rysunku Graficznego
29. Święto Polskiej Szkoły Pomocy Dzieciom Afrykańskim Walki z Narkomanią i Nielegal- 27. Międzynarodowy Dzień Teatru 28. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

2-9 STYCZNIA
30. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 17. rocznica likwidacji apar- nym Handlem Narkotykami 29. Międzynarodowy Dzień Trzeźwości 29. Międzynarodowy Dzień Tańca
30. Międzynarodowy Dzień bez Stanika theidu 30. Dzień Polskiego Ateizmu 30. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
31. Światowy Dzień bez Tytoniu 31. Międzynarodowy Dzień Solidarności z Tybetem

2010
przygotował MACIEJ MADELSKI
(maciej.madelski@wp.pl)
OD REDAKTORA

Synergia 2010
R
ok 2009, delikatnie pisząc, nie był dla wszystkich polskich organizacji konserwatyw-
środowiska wolnościowego szcze- no-liberalnych – zarówno partii, stowarzyszeń,
gólnie udany. Kompletnie przegrane jak i think tanków, fundacji czy wydawnictw –
wybory do unioparlamentu, dekom- by zadziałał efekt synergii i by całe środowisko

FOT. R. GRAD
pozycja UPR (miejmy nadzieję, że odwracal- jako grupa miało znacznie większą siłę prze-
na), powstanie partii WiP, wreszcie, niezależna bicia. Bo trzeba brać pod uwagę fakt, że silny
już od nas, przegrana irlandzkich przeciwników front wolnościowy potrzebuje trzech współpra-
traktatu z Lizbony – to tylko niektóre zeszło- cujących ze sobą skrzydeł: tworzących myśl
roczne porażki. Czasem odnoszę nawet nie- polityczną think tanków, realizujących ją do
przyjemne wrażenie, że na- tanków oraz organizacji
sze środowisko popycha do pomagających zapewniać
JEDYNĄ
przodu już tylko siła inercji finansowanie. Bez stworze-
OPTYMISTYCZNĄ
i przyzwyczajenia. I nie jest nia takiego sytemu cała pra-
zbyt wielkim pocieszeniem RZECZĄ W OBECNEJ ca to tylko harcownictwo i
fakt, że w podobnej sytuacji SYTUACJI JEST improwizacja.
znajdują się także obie naj- ŚWIADOMOŚĆ, ŻE Jest pretekst, by do takie-
większe polskie partie, bo SPRAWY IDĄ TAK ŹLE, go spotkania różnych orga-
one cały czas mają rzeczy IŻ W NOWYM, 2010 nizacji doszło. Pod koniec
w polityce najważniejsze – ROKU MOŻLIWA JEST marca planujemy zorga-
LOGIKA FILMOWCA
władzę i pieniądze. JUŻ TYLKO POPRAWA nizowanie kilku imprez z
Nie można też nie zauwa- okazji 20. rocznicy istnienia P. Andrzej Wajda wystąpił
żać, że do takiego stanu rzeczy w dużej mierze naszego tygodnika. Jeśli pojawi się zaintereso- w roli Autorytetu Absolut-
przyczyniają się wewnętrzne spory personalne, wanie, będzie można się spotkać i zastanowić nego, oświadczając: „Pod-
a także nieszczęśliwe usytuowanie organizacyj- nad utworzeniem luźnej, ale w jakiś sposób czas Okrągłego Stołu Po-
ne niektórych osób, które decydują się na obej- ustrukturyzowanej federacji konserwatywno- lacy pierwszy raz wykazali
mowanie określonych funkcji, by potem działać liberalnej. Już teraz zapraszam wszystkich za- się rozumem!”...
bardziej na szkodę niż dla pożytku środowiska. interesowanych. ...ale – pomijając kwestię,
W sumie jedyną optymistyczną rzeczą w obec- A my niedługo zaczynamy trzecie dziesięcio- czy realizowanie planów
nej sytuacji jest świadomość, że sprawy idą tak lecie naszej działalności. W tym roku planuje- bezpieki jest rzeczą rozum-
źle, iż w nowym, 2010 roku możliwa jest już my znaczne nasilenie aktywności wydawniczej ną – warto zapytać: czym
tylko poprawa. Aby jednak rzeczywiście popra- – być może uda się nam opublikować ok. 10 wykazywali się Polacy,
wa zaistniała, musi nastąpić wzrost aktywności książek polskich autorów wolnościowych. Już chodząc za PRL-u na filmy
oraz współpraca poszczególnych organizacji, teraz zapraszam do ich lektury i tradycyjnie ży- p.Wajdy?!
których nie jest przecież mało. Być może warto czę: Do siego roku! JKM
by było nawet stworzyć coś w rodzaju federacji TOMASZ SOMMER

Grzelak (Gornoałtajsk), Sklep internetowy: Prenumerata:


Krzysztof M. Mazur, Marek www.nczas.com/sklep Prenumeratę pocztową prowadzi
Arpad Kowalski, Rafał Pazio, książki można zamawiać Redakcja. Koszt w prenumera-
Tomasz Teluk, Marcin Masny, także telefonicznie pod nr: cie krajowej wynosi 219 złotych.
TYGODNIK Robert Wit Wyrostkiewicz Zamówienia dokonuje się po prostu
796 207 936 poprzez wpłatę tej sumy na konto
KONSERWATYWNO-LIBERALNY 63 1910 1048 2256 0156 5988 0003,
Najwyższy CZAS! Okładka: Wydawca: podając jednocześnie dokładny ad-
Nr 1-2 (1024-1025) 2-9 stycznia 2010 Radosław Watras 3S MEDIA SP. Z O.O. res, na który ma być wysyłane pismo.
Indeks 366692, ISSN 0867-0366 ul. Mickiewicza 20/53, Prenumerata wysyłana priorytetem
Opracowanie graficzne (teoretycznie powinna wszędzie do-
01-552 Warszawa, cierać w środę) kosztuje 279 zł.
Założyciel: i łamanie: NIP 113-23-46-954, Reklamacje dotyczące prenumeraty
JANUSZ KORWIN-MIKKE Robert Lijka RLMedia REGON 017490790, proszę zgłaszać pod nr: 796 207 936
Tel/fax. 0-22 831 62 38 lub na adres mailowy:
Redaktor Naczelny: Korekta i adiustacja: reklamacje@nczas.com.pl
Maciej Jaworek Sprzedaż i kolportaż za granicą
TOMASZ SOMMER Druk: wymagają pisemnej zgody Wydawcy.
Drukarnia Bałtycka Sp. z o.o.
Redaktor Prowadzący: Adres do korespondencji: ul. Wosia Budzysza 7 Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany
ul. Mickiewicza 20/53, tytułów, skracania i redagowania nadesła-
MACIEJ KAJETAN SOŁDAN 80-612 Gdańsk nych tekstów, nie zwraca materiałów nie
01-552 Warszawa, www.drukarniabaltycka.com.pl zamówionych, nie ponosi odpowiedzialno-
Publicyści: ści za treść ogłoszeń.
E-mail: Redakcja zastrzega sobie prawo do
Stanisław Michalkiewicz, E-prenumerata: nieopłacania materiałów opublikowa-
Dariusz Kos, Marek Jan Choda- redakcja@nczas.com.pl http://ewydanie.nczas.com/ nych w internecie za wiedzą ich au-
kiewicz (Waszyngton), Kataw torów w przypadku opublikowania ich
wcześniej niż dwa tygodnie po mo-
Zar (Tel Awiw), Adam Wielom- Strona internetowa: Biuro reklamy: mencie wydrukowania ich w tygodniku
ski, Marian Miszalski, Wojciech www.nczas.com tel.: 606 88 88 82 „Najwyższy CZAS!”.

NR 1-2 (102
(1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 III
WASIUKIEWICZ

KTO CZYTA
CZYTA, NIE BŁĄDZI
W „Gazecie Polskiej” Antoni Łepkowski napisał o polskim wy- odwrotną. W Zjednoczonym Królestwie Kanclerz Skarbu jest
miarze sprawiedliwości: Pomiędzy dyskutantami brak sporu co obywatelem polskim i mówi, że finansowanie floty brytyjskiej
do tego, że podstawową bolączką naszej Temidy jest przewle- należy radykalnie obciąć, ponieważ Wielkiej Brytanii raczej
kłość wszystkich postępowań sądowych. Gdybyśmy poradzili nikt nie zaatakuje w najbliższych miesiącach. Otóż tego właśnie
sobie z tą plagą sądownictwa, moglibyśmy odetchnąć i odtrąbić sobie wyobrazić nie mogę. (...) Niemiecki Trybunał Konstytucyj-
koniec kryzysu wymiaru sprawiedliwości. Problem w tym, że ny rozpatrzył właśnie skargę na traktat lizboński. Skargę wnie-
prawniczym korporacjom nadal nadają ton ludzie uformowa- sioną przez grupę obywateli RFN, którzy uznali, że instytucje i
ni w dobie Peerelu. Ze zrozumiałych względów taka skaza nie prawo europejskie nie są lepszym zastępstwem dla niemieckich,
pozostaje bez wpływu ani na fachowość, mniejszą niż u prawni- ale mogą je, przynajmniej w niektórych ważnych aspektach, po-
ków wykształconych w dobie walki konkurencyjnej, ani na ła- gorszyć. I Trybunał tę skargę przyjął, zalecając poprawki gwa-
twość akceptowania nowych, rewolucyjnych zasad procesowa- rantujące nadrzędność niemieckiego prawa. Znów odwróćmy
nia się przed sądami. (...) Gdy spojrzymy na liczebność naszej sytuację: czy w polskim Trybunale znalazła się podobna skarga
korporacji sędziowskiej i porównamy ją z odpowiednią liczbą i czy możemy sobie w ogóle wyobrazić jej poważne rozpatrywa-
sędziów na przykład w Izraelu, gdzie sądy działają nadzwy- nie? Zawieszam i to pytanie jako czysto retoryczne.
czaj sprawnie, zrozumiemy, że reforma wymiaru sprawiedli- Złośliwości z rubryki „Z życia koalicji” w tygodniku „Wprost”:
wości, zdejmująca z sędziów gros zajęć wykonywanych przez Człowiek taki zarobiony jest, że naprawdę nie wiadomo, do
urzędników lub sekretarzy sądowych i usprawniająca proce- czego się zabrać. Wiec najlepiej się nie zabierać – koncypował
dury, sprawi, że zatrudnienie straci trzy czwarte osób obecnie Donald Tusk i przed świętami zajmował się głównie lanserką
zasiadających w sędziowskich togach. Dla wszystkich – także w mediach. Na ten przykład premier pofatygował się do Ja-
prokuratorów, radców i adwokatów – usprawnienie procedur niny Paradowskiej do Tok FM. Ech, jaka szkoda, że to radio!
oznaczać musi konieczność bardziej wydajnej i przede wszyst- Zobaczyć Janinę i Donka to byłoby doprawdy niezastąpione
kim bardziej profesjonalnej pracy, którą wymusi nieuchronny przeżycie. Coś jak ten, no, jak on się nazywa... A, orgazm. Ale
wzrost konkurencji na rynku usług prawnych. Nie będzie też prawdziwy cymes to świąteczna okładka „Gali”, na której pod
można, tłumacząc się przed klientami, zrzucić wszystkiego na choinką siedzą sobie Tuskowie z córką i wnuczkiem (rodziców
nieudolny system i niefachowych sędziów. wnuczka do fotki nie dopuszczono, więc albo niewyjściowi są,
W „Arcanach” profesor Andrzej Nowak o postpolityce: Przy- albo – i to bardziej prawdopodobne – normalni i nie chcieli
pominam sobie, jak na początku 2009 roku minister Rostowski robić sobie obciachu). Matko, czego ten Photoshop [kompute-
stwierdził, że Polsce nie zagraża w najbliższym czasie konflikt rowy program graficzny] nie robi z człowiekiem! Donek ostatni
zbrojny, zatem można odłożyć na kilka lat program moder- raz tak wyglądał trzydzieści lat temu! I ile ma włosów! A swo-
nizacji polskich sił zbrojnych i zredukować budżet obrony do ja drogą, jeśli te sesje robiono jakieś półtora miesiąca przed
poziomu, który znamy z czasów saskich. Minister Finansów świętami, to musiałoby znaczyć, że Tuskowie ubierają choinkę
jest obywatelem brytyjskim. Teraz wyobraźmy sobie sytuację gdzieś tak na Święto Niepodległości. KL

IV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


W NUMERZE
WSZYSTKIE KŁAMSTWA OŚWIĘCIMSKIE
Czy na pewno obozy koncentracyjne to
niemiecki pomysł? Według historyka
Władysława Konopczyńskiego,
Rosjanie tworzyli je już w drugiej
połowie XVIII wieku dla... Polaków –
konfederatów barskich. Czekali w nich
na zesłanie na Syberię.
Ta „tradycja” przetrwała dwa wieki
– do połowy XX stulecia. Rozwinęła
ją następczyni Rosji carskiej – Rosja
bolszewicka. Na masową skalę obozy
koncentracyjne wyrastały w Związku
Sowieckim już od początku istnienia
tego państwa, od 1917 roku. Były
nazywane GUŁAGIEM („Gławnoje
Uprawlenije Isprawitielno-Trudowych
Łagieriej i Kołonij”, czyli „Główny
Zarząd Poprawczych Obozów Pracy”).

CZYTAJ na str. XLII


PUBLICYSTYKA BENDER PYTA PREMIERA
XXXIX Postępy postępu Po grudniowym artykule w „NCz!” pod
KRAJ tytułem „Rozbiór ściśle tajny” senator RP
XLIII Wszystkie kłamstwa oświę-
VI ■ Postęp w kraju cimskie – TADEUSZ M. PŁUŻAŃSKI Ryszard Bender skierował oświadczenie
VII ■ Niemiecka siatka XLVII Podróże kształcą, czyli zapi- do Donalda Tuska. Powołując się na infor-
– LESZEK SZYMOWSKI sujcie się do KRUS – JACEK KOBUS macje stanowiące tajemnicę dziennikarską,
X ■ Spółdzielnie prawie uwolnione XLV Pokolenia prawicy napisaliśmy mianowicie, że latem 2009
– RAFAŁ PAZIO – ADAM DANEK roku w Moskwie został podpisany tajny
XII ■ Tuska państwo totalne XLVI Podbój Korei – ANDRZEJ SOŁDAN pakt wojskowy. Władze Rosji w pakcie
– DARIUSZ KOS XLVIII Czy nierząd i cudzołóstwo tym zagwarantowały rządowi Niemiec, że
XIV ■ Za rok w wolnej Polsce! są szkodliwe dla społeczeństwa? jeśli Rosja podejmie decyzje o interwencji
– MARCIN MASNY – MIROSŁAW SALWOWSKI zbrojnej w Polsce, zatrzyma swoje wojska
XV ■ Swoboda dokręcana – DARIUSZ KOS XLIX Senator pyta premiera na linii Wisły i Sanu. Byłaby to współcze-
XVII ■ Zamykanie oczu – RYSZARD BENDER sna realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow.
– JANUSZ KORWIN-MIKKE LI Marks i Hitler nie są diabłami na- Senator Bender publicznie pyta: czy rząd
XIX ■ Wobec nadchodzącej kultury obo- szych czasów – FILIP MEMCHEs polski wie o wspomnianym pakcie rosyj-
zowej – KRZYSZTOF M. MAZUR LII Hans-Hermann Wielki sko-niemieckim i co o nim wie?
XX ■ Progresywne mandaty – JAKUB WOZINSKI CZYTAJ NA STR. XLIX
– MIROSŁAW BŁACH LII Ewolucja – siła przypadku
XXI ■ Dyktatura bez terroru? – MARCIN ADAMCZYK
– MARIAN MISZALSKI LVI Przegląd patologii i brzydoty
– JAN BODAKOWSKI
S WIAT
Ś
XXIII ● Postęp w świecie FELIETON
XXV ● Bliżej eurosocjalizmu
XLI MAREK JAN CHODAKIEWICZ KIEROWCY ZAPŁACĄ
– TOMASZ MYSŁEK
LX JANUSZ KORWIN-MIKKE PROGRESYWNIE?
XXVII●USA: Opowieść wigilijna Oba- LXI STANISŁAW MICHALKIEWICZ Pomysł posła Platformy Obywatelskiej ze
my – PAWEŁ ŁEPKOWSKI LXII ADAM WIELOMSKI Śląska jest tyleż prosty, co lewacki – tzw.
XXIX ● Chiny: Monsieur Butterfly LXIII BARBARA BUONAFIORI mandaty progresywne, których wysokość,
– OLGIERD DOMINO LXIII MAREK ARPAD KOWALSKI przy tym samym przekroczeniu prędkości,
XXXI ● Rosja: Komunista-wolnorynko- byłaby tym większa, im lepiej zarabiałby
wiec – WOJCIECH GRZELAK INNE DZIAŁY kierujący pojazdem. – Bogaci kierowcy po-
XXXII ● Zielone piekło – TOMASZ TELUK winni płacić za łamanie przepisów więcej
LVIII Kącik kreacjonistyczny niż kierowcy biedni... No bo jaka to sprawie-
XXXIII ● Niemcy: Więcej choinek, mniej
LVIII Czarna Księga dliwość, jeśli zarówno emeryt dostający na
piwa – TOMASZ MYSŁEK
LXIV Największe Głupstwo Tygodnia miesiąc tysiąc złotych, jak i bogacz zarabia-
XXXV ● Rosja: Argument kułaka LXIV Szachy jący parędziesiąt tysięcy płacą 200-złotowy
– WOJCIECH GRZELAK LXV Brydż mandat – tłumaczy autor pomysłu poseł
XXXVII ● Izrael: Święto dwóch króli LXV W pajęczynie Henryk Siedlaczak. Rozumowanie godne
– KATAW ZAR LXVI Film takich klasyków jak Maks czy Lenin.
CZYTAJ NA STR. XX

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 V


POSTĘP W KRAJU
P
Eurostat podaje również, że Polska niać warunek
po raz pierwszy znalazła się w odpowiedniego
gronie sześciu największych gospodarek „urybaczenia”
UE: nasz dochód narodowy liczony przy obszaru, czyli
uwzględnieniu realnej siły nabywczej liczby pracują-
złotego był w 2009 roku większy niż cych w rybac-
dochód Holandii! Przed nami znalazły twie na 1000
już tylko kraje tzw. wielkiej piątki, czyli mieszkańców.
państwa, których ludność jest wyraźnie Wskaźnik ten
większa niż Polski: Niemcy, Wielka Bry- musi wynosić
tania, Francja, Włochy i Hiszpania. minimum 0,4.
Nieźle. I pomyśleć: gdyby jeszcze u nas A co z dotacja- Krakowski oddział pio-
była gospodarka wolnorynkowa... mi do wędkar- nu prokuratorskiego IPN
stwa spławiko- ogłosił wczoraj, że umarza
JE Jolanta Fedak, ministerka pracy, wego? śledztwo o zbrodnię wojen-
potwierdziła, że jej resort pracuje nad po- ną „w stosunku do Adolfa
mysłem, by umożliwić Polakom decydo- MSWiA Hitlera, Heinricha Himmlera i Ericha von dem Bacha
wanie o tym, kiedy chcą przejść na eme- przedstawiło na Zelewskiego” wobec śmierci sprawców. Dotyczy-
ryturę. Zgodnie z nim, rząd lub parlament swojej stronie ło ono wysiedlania Polaków z dawnego powiatu
ustalałby, ile wynosi „minimalna godna internetowej wadowickiego w latach 1940-1942, czyli zbrodni
emerytura”, a osoba, która wypracowała- projekt zmian w wojennej, która się nie przedawnia, a prowadzone
by sobie świadczenia przekraczające ten ustawie o zgro- było od 2001 roku na wniosek trzech pokrzywdzo-
pułap, mogłaby odejść z pracy niezależnie madzeniach: nych. Przesłuchano 171 osób, w tym potomków
od wieku. Jej zdaniem, najważniejsze jest przewiduje on wysiedlonych. Art. 17 kodeksu postępowania kar-
ustalenie, jak będzie wyglądała wypłata, m.in., że oprócz nego, na który powołuje się IPN, mówi o umorzeniu
i określenie kwoty oszczędności, która zwykłych śledztwa w przypadku śmierci oskarżonego. Ale ten
pozwoli na przejście na emeryturę, tak by zgromadzeń, sam artykuł precyzuje, że postępowania w pewnych
osoba ta mogła się z niej utrzymać. które trzeba by przypadkach w ogóle się nie wszczyna – chodzi
Ależ się rozszalała liberalnie minister- zgłaszać naj- o oskarżonych, o których powszechnie wiadomo,
ka, no, no. później cztery że nie żyją, głównie postaci historyczne.
dni przed do No dobra, ale jeśli Hitler jednak żyje gdzieś w Puszczy
Prof. Władysław Bartoszewski, minister urzędu gminy Amazońskiej?
w kancelarii premiera i inicjator powo- lub miasta (dziś
łania Fundacji Auschwitz-Birkenau, są to trzy dni), można by było organi- nie na ich relacjach z koalicjantem.
poinformował, że Niemcy wyłożą 60 mln zować zgromadzenia spontaniczne „w Każdy ma swoją Samoobronę. Ani chybi
€uro na konserwację muzeum obozu Au- celu wspólnego wyrażenia stanowiska CBA już szykuje jakąś prowokację na
schwitz-Birkenau. Teraz najważniejszym w związku z zaistniałym wydarzeniem wicepremiera Pawlaka.
problemem jest ochrona i monitoring nagłym i niemożliwym do wcześniejsze-
Muzeum. go przewidzenia (...), którego odbycie P. Andrzej Olechowski zapowiedział,
Może Niemcy znów powinni pilnować w innym terminie byłoby bezcelowe lub że wystartuje w wyborach prezydenckich
obozu? mało istotne z punktu widzenia debaty jako kandydat niezależny. Jego zdaniem,
publicznej”. O takim zgromadzeniu polską politykę trzeba skierować na nowe
Ponoć zleceniodawcą kradzieży napisu trzeba by uprzedzić komendanta powia- tory, by nie była, jak obecnie, podporząd-
znad bramy obozu Auschwitz była towego lub miejskiego policji. kowana walce o władzę oraz by stworzyć
szwedzka grupa neonazistowska lub Jak to było? Stan wojenny. Młody alternatywną propozycję wobec pp. Do-
kolekcjoner z tegoż kraju. Wg nowojor- milicjant jedzie radiowozem ze starszym nalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego.
skiego „Daily News”, neonazistowska kolegą. W pewnym momencie widzi P. Olechowski nie zamierza startować
grupa zamierzała sprzedać znak kolekcjo- tłumek ludzi. Niewiele myśląc, wyskakuje jako kandydat SD, mimo że z nim współ-
nerowi, a pieniądze uzyskane z transakcji z radiowozu i zaczyna pałować stojących, pracuje.
przeznaczyć na przeprowadzenie ataków wołając: – Rozejść się, to nielegalne A propos współpracowania. Mamy
terrorystycznych w Szwecji. zgromadzenie! Zadowolony wraca do ra- stosowny wierszyk wyborczy:
Uff, jak to dobrze. Teraz to Szwedzi diowozu. – I jak? – pyta kolegę. – Nieźle, Każdy nań głosuje, kto ma dobry gust;
będą oskarżani, że antysemityzm wyssali tyle że to był przystanek autobusowy. naszym prezydentem będzie agent Must.
z mlekiem matki.
Fiskus zablokował konta PSL i domaga 27 posłów domaga się powołania przy
UE przeznaczy dla Polski 1,3 mld zł się zapłaty 18 mln zł (w tym połowa to MSWiA specjalnego zespołu monitorują-
na rewitalizację stawów, naprawę dróg, odsetki) z powodu błędów w sprawozda- cego strony pedofilskie i homoseksualne.
mostów i chodników, budowę wiosek niu wyborczym z kampanii w 2001 roku. Chcą również, by ministerstwo ujawniło
rybackich oraz inwestycje w agrotu- Podobno US nie godzi się na rozłożenie informacje na temat liczby wykrytych w
rystykę. Program skierowany jest do spłaty na raty, a władze PSL są przeko- ciągu ostatnich 10 lat przypadków pedo-
stowarzyszeń opartych na partnerstwie nane, że za rygorystycznymi decyzjami filii, z wyszczególnieniem przypadków
samorządu gminnego, przedsiębiorstw i urzędników skarbówki stoi PO, i nie pedofilii homoseksualnej.
osób fizycznych. Kandydaci muszą speł- ukrywają, że może się to odbić negatyw- Ale zaraz – z nazwiskami czy bez?

VI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PRENUMERATA

2010
UWAGA!
Superprezent – książka
a
„Najlepsze Teksty Polskiej
skiej Prawicy
P
Prawiicy –
KONSERWATYZM”
dla każdego Czytelnika, który wykupi
prenumeratę przed upływem końca
2009 roku! OSTATNIA SZANSA!

Szanownii Państwo,
S P ńt oto
t cennik ik prenumeraty t na 2010 rok. We wpłacie prosimy podać dokładne nazwisko i adres wraz
z kodem pocztowym oraz numerem telefonu. Prosimy przypilnować Panie na poczcie, by na przelewie znalazły się kompletne
informacje – dzięki temu unikniemy reklamacji.
Kraj: prenumerata zwykła – 219 złotych, prenumerata priorytetowa – 279 złotych; Europa, Rosja i Izrael: prenumerata zwykła
– 409 złotych, prenumerata priorytetowa – 539 złotych; Stany Zjednoczone i Kanada: prenumerata zwykła – 439 złotych, prenumerata
priorytetowa – 679 złotych; Australia i Oceania: prenumerata zwykła – 439 złotych, prenumerata priorytetowa – 959 złotych.

Koszt prenumeraty: Cena numeru pojedynczego: 4,20 z³; Cena numeru podwójnego: 6,30 z³; Cena za ca³y rok 2010

Prenumerata tygodnika
„Najwy¿szy CZAS!” za 2010 rok
Prenumerata redakcyjna jest wysyłana we wtorki
o godz. 13.00 pocztą zwykłą. Czas dotarcia zależy od
Do zap³aty: 219 z³
sprawności Poczty Polskiej SA. Słownie: dwieście dziewiętnaście złotych data podpis
Uwaga: Na blankiecie proszê wpisaæ dok³adny adres pod który ma byæ wysy³ana gazeta

nazwa odbiorcy
3S Media Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 20/53
3S Media Sp. z o.o.
01-552 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 01-552 Warszawa ul. Mickiewicza 20/53
63 1910 1048 2256 0156 5988 0003
63 1910 1048 2256 0156 5988 0003
kwota
219 z³ 219 z³
nazwa zleceniodawcy

tytułem
Prenumerata tygodnika
„Najwy¿szy CZAS!” Prenumerata tygodnika „Najwy¿szy CZAS!”
za 2010 rok
za 2010 rok

Prenumerata wysyłana jest poprzez Pocztę Polską we wtorki. Prenumerata priorytetowa powinna docierać do adresatów krajowych
we środy, natomiast zwykła po 3-4 dniach.
Prenumerata zagraniczna priorytetowa dochodzi w ciągu 2-3 dni, na zwykłą trzeba czekać średnio 7-10 dni, a czasem nawet do 2 tygodni.
W prenumeracie zwykłej krajowej numer zwykły kosztuje 4,20 złotego, a podwójny 6,30 złotego. Pieniądze prosimy wpłacić na nasze konto
podane w poniższym kuponie z dopiskiem „Prenumerata 2010”.
NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 VII
KRAJ

Niemiecka siatka
Emila Wąsacza zastąpił Wiesław Kacz-
marek (kilka miesięcy później Wąsacz
został zatrzymany przez Centralne
Biuro Śledcze i usłyszał zarzuty korup-
cyjne). Dwa miesiące później Jarosław

H
Największą konkurencję istoria tego niezwykłego pre- Maciej Wojdal, reprezentujący STOEN
dla służb rosyjskich dzia- cedensu zaczyna się 12 wrze- Nieruchomości, podpisał zaskakującą
śnia 1997 roku w Warszawie, umowę z warszawską firmą Multis sp.
łających na terenie Polski kiedy w Ministerstwie Skar- z o.o. Spółka ta powstała 18 lipca 2001
stanowi od lat wywiad nie- bu Państwa powołano do życia spółkę roku, a jej założycielem i prezesem jest
miecki. Jego największym STOEN Nieruchomości. Była to spółka Waldemar Sielski – współzałożyciel i
sukcesem jest przejęcie skarbu państwa zależna od STOEN-u – były wieloletni prezes Microsoft Pol-
kontroli nad polskim ryn- państwowego potentata energetycznego. ska. Z akt rejestrowych spółki wynika,
STOEN zajmował się dostarczaniem że kapitał założycielski Multisa wynosił
kiem energii elektrycznej energii elektrycznej dla Warszawy i oko- 10,5 miliona złotych. – Pieniądze te za-
i zasilanie swojego budżetu lic. Rząd AW„S” zamierzał sprzedać robiłem ze sprzedaży akcji Microsoftu
operacyjnego pieniędzmi STOEN. Aby to ułatwić, Ministerstwo – powiedział nam Sielski. 21 grudnia
polskiego płatnika. Skarbu Państwa (którym kierował wów- 2001 roku Waldemar Sielski i Jarosław
czas Emil Wąsacz) zleciło przeprowadze- Maciej Wojdal spotkali się w kancela-
nie w spółce audytu i określenie jej war- rii notarialnej w centrum Warszawy i
LESZEK SZYMOWSKI tości. Okazało się, że spółka warta jest w imieniu swoich spółek podpisali akt
4,5 miliarda złotych, z czego 3 miliardy notarialny, którego przedmiotem była
warte są należące do niej nieruchomości, budowa lokali użytkowych na działce
w tym 368 działek, sieci przesyłowe, słu- przy ul. Sobieskiego. Na podstawie tego
py i transformatory. dokumentu STOEN Nieruchomości
był zobowiązany do wybudowania na
Zdefraudowane nieruchomości wspomnianym terenie lokali o łącznej
Wartymi 3 miliardy złotych nierucho- powierzchni użytkowej 7032,2 m2, a na-
mościami na terenie Warszawy i okolic stępnie do ich sprzedaży spółce Multis.
zarządzać miała właśnie spółka STOEN Na parterze budynku miała mieścić się
Nieruchomości. Jej dyrektorem zarzą- klinika ortopedyczna. Łączna cena lo-
dzającym został Jarosław Maciej Woj- kali i działki miała wynosić 4.080.985
dal – w czasach PRL związany ze Służ- dolarów amerykańskich netto. Z doku-
bą Bezpieczeństwa. W latach 90. Wojdal mentu wynika, że cena 1 m2 powierzch-
zajmował kierownicze stanowiska w ni użytkowej i biurowej wynosiła 424
spółkach skarbu państwa. W czerwcu dolary. Tymczasem wartość rynkowa
2000 roku Ministerstwo Skarbu Państwa powierzchni wynosiła 1010 $ za m2, a
podjęło kolejną, zaskakującą uchwałę. koszty inwestycyjne (koszty wybudo-
Wniosło aportem do spółki STOEN Nie- wania biurowca) – 850 $ za m2. STOEN
ruchomości cztery ogromne działki w Nieruchomości musiał więc dopłacać do
Warszawie. Z dokumentów spółki wyni- transakcji. Ponadto kolejne paragrafy
ka, że wówczas ich łączna wartość wy- określały kary należne za nieterminowe
nosiła 17.968.000 złotych. Zarząd STO- wykonanie prac. Po przeliczeniu oka-
EN-u zdecydował, że na tych działkach zało się, że każdy dzień zwłoki będzie
powstaną lokale mieszkaniowe i usługo- kosztował STOEN Nieruchomości oko-
we. Realizacją inwestycji miał się zająć ło 8 tys. dolarów kary na rzecz Multisa.
prezes Jarosław Wojdal. W wystawio- Harmonogram spłat został dobrany w
nym dla niego pełnomocnictwie znalazł taki sposób, że największa rata płatności
się intrygujący zapis: „Prezes Zarządu – 1,2 mln dolarów – miała zostać prze-
STOEN Nieruchomości upoważniony kazana dopiero po odbiorze budynku.
jest do sprzedaży działek wniesionych Umowa ta miała klauzulę niezrywalnej.
aportem za cenę nie mniejszą niż cena Faktycznie uzależniła ona STOEN Nie-
gruntu”. W praktyce oznaczało to zgo- ruchomości od Multisa.
dę na wybudowanie lokali i sprzedanie
całości po cenie Ciepła posadka
KONTRWYWIAD ALARMOWAŁ, ŻE RWE działek. Kilka dni po podpisaniu aktu notarial-
POWIĄZANE JEST Z NIEMIECKIM WYWIADEM. W paździer- nego Jarosław Maciej Wojdal w dziwny
niku 2001 roku sposób zakończył pracę w spółce STO-
ABW JUŻ W 2005 ROKU OSTRZEGAŁA, ŻE
wybory parla- EN Nieruchomości. – Po prostu prze-
SPRZEDAŻ STOEN-U TEJ SPÓŁCE DE FACTO
mentarne wy- stał przychodzić do pracy – mówi jeden
OZNACZA UZALEŻNIENIE RYNKU ENERGII grał Sojusz z dyrektorów spółki. Okazało się, że
ELEKTRYCZNEJ OD NIEMIECKICH SŁUŻB Lewicy De- Wojdal porzucił pracę, a nową posadę
SPECJALNYCH. mokratycznej. bardzo szybko znalazł sobie w zarzą-

VIII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ
dzie Polskich Kolei Państwowych. Jego raturze zawiadomienie o przestępstwie. otrzymał 5 mln dolarów odszkodowania.
późniejsza ścieżka zawodowa pełna była – Nie miałem innego wyjścia – opo- W zamian zrzekł się roszczeń wynika-
stanowisk i funkcji, o których wielu biz- wiada. – Gdybym tego nie uczynił, sam jących z tytułu dalszych kar za zwło-
nesmenów może tylko marzyć. Był m.in. mógłbym później odpowiadać za nie- kę. STOEN Nieruchomości dostał więc
członkiem zarządu spółki Jagiełły Re- zgłoszenie przestępstwa. aportem ogromnej wartości działkę w
sidence, a w sierpniu 2007 roku został Sprawa szybko się wydała. Pomianow- Warszawie, zbudował na niej kilka apar-
komandytariuszem w spółce Multis – tej skiego wezwano na posiedzenie Rady tamentowców i zapłacił 5 mln dolarów
samej, z którą w imieniu państwowej fir- Nadzorczej STOEN-u i udzielono mu za to, że przejęła je inna spółka! Walde-
my podpisał niekorzystną umowę! ostrej reprymendy. – Członkowie rady mar Sielski mówi jednak, że drugi raz nie
mówili wprost, że nie mogę się wtrą- podpisałby tej umowy. – Nie wiedziałem,
Problemy z budową cać, że sprawa się nie wyda, bo jesteśmy że SN nie dotrzyma terminów umowy –
Wojdal pozostawił spółce wyjątkowo kryci politycznie przez obóz Kwaśniew- mówi. – Wpłaciłem tyle pieniędzy na
trudną do zrealizowania umowę z firmą skiego – opowiada Pomianowski, który tę inwestycję, straciłem nerwy i czas na
Multis. Jego następcą na stanowisku pre- walczył o to, aby zakończyć obowiązy- kłótnie z tą spółką.
zesa został inż. Rajmund Pomianowski – wanie niekorzystnej umowy. Gdy kil- Sprawą zaczęli interesować się dzienni-
wcześniej zatrudniony w spółce jako dy- kakrotnie nie chciał podporządkować karze, biznesmeni, a później kontrolerzy
rektor techniczny. z Najwyższej Izby Kontroli. W sporzą-
Pomianowski od- dzonym raporcie napisali, że umowa z
FOT. R. LIJKA

powiedzialny był grudnia 2001 roku była „wyraźnie nie-


za realizację umo- korzystna” i „nosiła cechy przestępcze”.
wy z Multisem. – Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa
Ta umowa była nie w Warszawie. Od 2004 roku trafiło do
tylko niekorzystna niej łącznie pięć zawiadomień w związku
dla nas, lecz rów- z nieprawidłowościami przy prywatyza-
nież niemożliwa cji STOEN-u. Jednak za każdym razem
do zrealizowa- śledczy sprawę umarzali. – Prokuratorzy
nia w tak krótkim nie dopatrzyli się przestępstwa – uzasad-
czasie – opowia- nia Mateusz Martyniuk, rzecznik stołecz-
da Pomianowski. nej prokuratury.
Jego celem stało
się wówczas wy- Prywatyzacja giganta
powiedzenie lub Działka na Stegnach to tylko przykład
zerwanie feral- defraudacji nieruchomości należących
nej umowy. – Od wcześniej do STOEN-u. Podobny był
początku jednak los pozostałych nieruchomości. Szereg
sprzeciwiali się niekorzystnych umów zawartych przez
temu członkowie kierownictwo spółki doprowadziło do
rady nadzorczej porozumień, w wyniku których kon-
STOEN-u – mówi trahenci przejęli działki, zrzekając się
Pomianowski. – roszczeń. To spowodowało, że w 2005
Było to niczym roku STOEN, pozbawiony nieruchomo-
nieuzasadnione, ści, wart był już nie 4,5 miliarda, a nie-
bowiem każdy całe 1,7 miliarda złotych. I za tę cenę
etap tej budowy STOEN został sprzedany niemieckiemu
przynosił dla nas koncernowi energetycznemu RWE. Tak
określone straty. Za 1,7 miliarda złotych STOEN został sprzedany powstała firma RWE STOEN – dziś
niemieckiemu koncernowi energetycznemu RWE.
Potwierdził główny dystrybutor energii elektrycznej
to raport firmy Tak powstała firma RWE STOEN – dziś główny w Warszawie.
dystrybutor energii elektrycznej w Warszawie.
PriceWaterho- Co ciekawe, minister skarbu Wiesław
useCoopers, któ- Kaczmarek otrzymywał tajne notatki z
ra przeprowadziła audyt w spółce. się decyzjom, wezwano go do centrali i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W najważniejszym fragencie raportu zwolniono z pracy. Następcy Pomianow- Kontrwywiad alarmował, że RWE powią-
czytamy: „Umowa notarialna zawarta skiego nie zdążyli z realizacją kontraktu i zane jest z niemieckim wywiadem. ABW
w dniu 21.12.2001 pomiędzy STOEN spółka musiała płacić karne odsetki. Była już w 2005 roku ostrzegała, że sprzedaż
Nieruchomości a Multis sp. z o.o. nosi to kwota ok. 8 tys. $ dziennie (a więc STOEN-u tej spółce de facto oznacza
cechy umowy zawartej z naruszeniem 240 tys. $ miesięcznie) za zwłokę. uzależnienie rynku energii elektrycznej
przepisów prawa (...). Konieczne wy- od niemieckich służb specjalnych. Jed-
daje się powiadomienie prokuratury o Ugoda u notariusza nak rząd SLD zlekceważył te meldunki.
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia W konsekwencji 22 października 2004 W dodatku kontrwywiad ABW wska-
przez b. prezesa Zarządu przestępstwa roku przedstawiciele STOEN Nierucho- zywał osobę z kierownictwa STOEN-u,
niegospodarności i narażenia spółki na mości i Multis zawarli notarialną ugo- która pracowała dla niemieckiego wy-
straty”. Rajmund Pomianowski w krótki dę. Na jej podstawie Multis przejął całą wiadu (człowiek ten odegrał istotną rolę
czas później złożył w stołecznej proku- inwestycję na Stegnach i dodatkowo w przeprowadzeniu prywatyzacji). Po

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 IX


KRAJ

Spółdzielnie
prywatyzacji, gdy zmieniło się kierow-
nictwo spółki, osoba ta otrzymała mniej
ważne stanowisko i dużą podwyżkę.
Sprawa o tyle nabiera znaczenia, że od
2005 roku opłaty za prąd w Polsce sys-

prawie uwolnione
tematycznie rosną. Bezsilne są nawet
interwencje Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów oraz Urzędu Regula-
cji Energetyki. Mimo ich decyzji RWE
STOEN systematycznie podnosi ceny
prądu (jest to tym bardziej zaskakujące, Na ostatnim w 2009 roku posiedzeniu Sejmu została
że w innych krajach europejskich ceny te uchwalona zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
spadają). W grudniu 2009 roku przecięt-
ny rachunek wzrósł o około 25 procent
wych. Zmiana dotyczyła określenia warunków finansowych,
w porównaniu do końca ubiegłego roku. na podstawie których będą dokonywane przekształcenia
A wszystko wskazuje na to, że to dopiero spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo wła-
początek. sności, co ma służyć zwiększeniu na rynku nieruchomości
liczby lokali będących przedmiotem potencjalnego obrotu
Fundacje, media, opinie
RWE nie było jedyną instytucją rozpra-
i stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
cowywaną przez polski kontrwywiad. RAFAŁ PAZIO
Od wielu lat ABW zwracała uwagę rzą-
du na rosnące wpływy niemieckich fun-

U
dacji i instytucji działających w Polsce. chwałę przyjmowano

FOT. R. PAZIO
Chodziło głównie o instytucje sponsoru- w zabójczym tempie.
jące stypendia, m.in. dla dziennikarzy. 17 grudnia odbyło się
Dla przykładu: jedna z takich fundacji trzecie czytanie. Tego
wśród grona swoich stypendystów ma samego dnia przedstawiono sta-
dwóch dziennikarzy ogólnopolskiego nowisko Senatu, a już 18 grudnia
pisma. Dziennikarze ci wyróżniali się projekt został znów przedstawio-
wyjątkową napastliwością w atakowa- ny Sejmowi. Zgodnie poparli go
niu polityków opowiadających się za posłowie Platformy Obywatel-
twardą polityką dyplomatyczną wobec skiej oraz Prawa i Sprawiedli-
Niemiec. Przykładem może być atak wości. W tekście pojawiła się
na senator Dorotę Arciszewską-Mie- poprawka posłanki Lidii Staroń
lewczyk, która w latach 2005-2007 z PO, która uzyskała poparcie
próbowała doprowadzić do uchwalenia wielu posłów z klubu. Natomiast
ustawy unieważniającej przedwojenne kluby Lewicy i Polskiego Stron-
księgi wieczyste na terenie dawnych nictwa Ludowego sprzeciwiły
Prus Wschodnich. Zaniechanie wpro- się zmianom, twierdząc, że usta-
wadzenia tej ustawy doprowadziło do wa nadal jest niekonstytucyjna.
tego, że obywatele Niemiec mogą dziś
w majestacie prawa przejmować domy i Ułatwić uwłaszczenie POSŁANKĘ Lidię Staroń znowu
kamienice zamieszkane od końca wojny Zanim przyjęto ustawę, próbo- chcieli karać jej partyjni szefowie,
przez Polaków. Ironią historii jest to, że wano ją uzupełnić poprawkami bo za bardzo troszczy się o zwykłych
z pozwami najczęściej występują dzieci senackimi. Pierwszą z nich był obywateli
oficerów armii hitlerowskiej, którzy w zapis mówiący o tym, że nie-
czasie wojny mordowali Polaków i gra- uzasadnione jest, aby spółdzielnia miesz- stawne interesom członków – mówiła na
bili polską ziemię. Ironią losu jest też to, kaniowa uzyskiwała jakiekolwiek korzy- posiedzeniu 1 grudnia posłanka Staroń.
że rząd Platformy Obywatelskiej, który ści kosztem swoich członków. Była to – Chciałam podkreślić, że właściciela-
obiecywał uregulować tę kwestię, zaraz poprawka najsilniej eksponowana już na mi spółdzielni są członkowie. Dlatego w
po objęciu władzy o obietnicy tej zapo- poprzednich posiedzeniach Sejmu przez imieniu grupy posłów Platformy Obywa-
mniał. posłankę Lidię Staroń. telskiej składam na ręce pana marszałka
– Od czasów zimnej wojny charakter – Podstawową cechą spółdzielczości poprawkę do rządowego projektu, w przy-
działań wywiadów zmienił się – uważa jest to, że członkowie się zrzeszają po padku którego parlament podejmuje decy-
Konstanty Miodowicz, wieloletni szef to, żeby uzyskiwać wspólnie określone zję ustrojową. Chodzi bowiem o to, czy
kontrwywiadu UOP, dziś poseł PO i korzyści, wspólnie realizować określone spółdzielnie mieszkaniowe będą ewolu-
członek sejmowej komisji ds. służb spe- cele. W związku z tym nie może być tak, owały w stronę państwa obywatelskiego,
cjalnych. – Dziś tajne służby starają się aby spółdzielnia uzyskiwała jakiekolwiek w stronę własności i będzie to rzeczywi-
osadzać w innych krajach tzw. agentów korzyści kosztem swoich członków. To ście w zgodzie z ideą spółdzielczości, czy
wpływu, dzięki którym można uzyski- się po prostu kłóci z ideą spółdzielczości. będą tkwiły jeszcze głęboko w dawnych
wać korzystne decyzje polityczne. Spółdzielnia nie ma i nie może mieć wła- czasach – dodała.
LESZEK SZYMOWSKI snych interesów, które byłyby przeciw- Według posłanki Staroń, wprowadzone

X NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ
rozwiązanie ma ułatwić uwłaszczenie.
Władze klubu PO odstąpiły od ukara-
nia koleżanki za to, że bez konsultacji z
klubem złożyła w Sejmie projekt zmian
w ustawie o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Projekt ten poparło 30 innych po-
słów, którzy również musieliby być uka-
rani. Donald Tusk musiał ustąpić. Warto
przypomnieć, że klub PO już próbował
ukarać posłankę Lidię Staroń za zapo-
wiedź zmian w ustawie o ogrodach spół-
dzielczych.

Lewica razem z PSL


Przedstawiciele Lewicy przypominali w
Sejmie, dlaczego Trybunał Konstytucyjny
odrzucił wcześniejsze rozwiązania doty-
czące spółdzielni mieszkaniowych.
Poseł Wiesław Szczepański mówił
18 grudnia podczas posiedzenia, że
17 grudnia 2008 roku Trybunał Konsty-
tucyjny uznał część przepisów ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych za nie- CZY OBROŃCY spółdzielczej nomenklatury w Trybunale
konstytucyjne. Chodziło o przepisy do- Konstytucyjnym przywrócą pełnię finansowej władzy prezesów
tyczące przekształcenia formy własności nad mieszkańcami spółdzielczych lokali?
mieszkania „za złotówkę” oraz obowiąz-
ku karania prezesów, jeśli w ciągu trzech konstytucyjnych ustaw – zapewniał poseł ulec wzmocnieniu poprawką – tłumaczył
miesięcy nie przekształcą mieszkań. Try- Józef Racki z PSL. minister Styczeń.
bunał Konstytucyjny dał Sejmowi rok na Według przedstawiciela ministerstwa in-
dostosowanie prawa. 8 września do Sej- Akceptacja zamiast kary frastruktury, zapis, że „Spółdzielnia miesz-
mu wpłynął projekt rządowy do kolejnego – Rząd zaproponował przepisy, które w kaniowa nie może odnosić korzyści ma-
rozpatrzenia. jego ocenie mają chronić prawa członków jątkowych kosztem swoich członków, w
Klub Lewicy negatywnie odniósł się spółdzielni, zachować ich uprawnienie szczególności z tytułu przekształceń praw
przede wszystkim do słynnej poprawki do przekształcania spółdzielczego prawa do lokali”, uzasadnia istnienie przepisów,
Lidii Staroń, która prawdopodobnie połą- które tylko z tytułu spłaty zobowiązań
czyła kluby PO i PiS. WRAZ Z LEWICĄ PRZECIW ciążących na lokalu oraz zadłużeń umoż-
– Proponuje się, aby spółdzielnia miesz- liwiają członkowi dokonanie przekształ-
ZMIANIE USTAWY
kaniowa nie mogła odnosić korzyści ma- cenia prawa do lokalu spółdzielczego w
O SPÓŁDZIELNIACH
jątkowych kosztem swoich członków, w prawo własności. Po drugie – brzmienie
szczególności z tytułu przekształceń praw WYSTĄPILI POSŁOWIE PSL tej poprawki bardzo szeroko rozciąga się
do lokalu. Rodzi się pytanie: Od kiedy to na wszystkie typy lokali, które znajdują się
podmiot gospodarczy ma działać non pro- w prawo własności, jak również podjął we władaniu spółdzielni lub co do których
fit, czyli nie uzyskiwać żadnej korzyści? próbę uregulowania niektórych bardzo może istnieć roszczenie ze strony człon-
– pytał poseł Szczepański. palących kwestii nie związanych wprost z ka lub osoby uprawnionej o przeniesienie
Wraz z Lewicą przeciw zmianie ustawy treścią wyroku Trybunału Konstytucyjne- prawa własności na jego rzecz. Wszystkie
o spółdzielniach wystąpili posłowie PSL. go – tłumaczył w imieniu rządu Donalda przeniesienia będą odbywały się zgodnie z
– Rząd przedłożył pod obrady Sejmu i Tuska Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w zasadą, że spółdzielnia mieszkaniowa nie
Komisji Infrastruktury ustawę o zmianie Ministerstwie Infrastruktury. będzie mogła odnieść korzyści majątkowej
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Wydaje się jednak, że pierwsza popraw- jakimkolwiek kosztem swoich członków.
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ka Senatu, którą tak ochoczo poparli po- – Może to oznaczać, że spółdzielnia nie
zgodną z orzeczeniem Trybunału Konsty- słowie Prawa i Sprawiedliwości, w jakimś będzie mogła odnosić korzyści majątko-
tucyjnego. Komisja Infrastruktury przyję- sensie zmusiła rząd do zmiany stanowi- wych szeroko rozumianych, czyli rozumia-
ła tę ustawę, uważając, że trzeba wykonać ska. Jak się okazało, w samej Platformie nych nie tylko jako związane z prawem do
wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak powstała grupa nacisku, która postawiła lokali – stwierdził minister Styczeń.
jak jest on zapisany. W drugim czytaniu rządowi warunki. Zamieszanie wokół nowelizacji ustawy
grupa posłów zgłosiła poprawki. Biuro – Mamy dzisiaj do czynienia z projek- o spółdzielniach mieszkaniowych może
Legislacyjne Kancelarii Sejmu zgłosiło tem, który poszedł dalej, to znaczy zacho- skutkować ponownym zakwestionowaniem
uwagi do tych poprawek, mówiąc wy- wuje uprawnienia członków w taki spo- ustawy przez Trybunał Konstytucyjny lub
raźnie, że są one niekonstytucyjne. Pol- sób, że w niektórych sytuacjach przepisy, uwolnieniem przekształceń na szeroko ro-
skie Stronnictwo Ludowe nie głosowało w szczególności dotyczące zasad prze- zumianym rynku spółdzielczym od ograni-
za przyjęciem żadnej z tych poprawek; kształcania prawa lokatorskiego w prawo czających je zapisów. Nie można wykluczyć
głosowaliśmy za ich odrzuceniem, bo nie własności oraz prawa spółdzielczego wła- żadnego scenariusza. W styczniu dojdzie do
będziemy brali udziału w tworzeniu nie- snościowego w prawo własności, musiały konkretnej interpretacji przepisów.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XI


KRAJ
ROK 2010 ROKIEM INWIGILACJI

Tuska państwo totalne


ABW przejęła kontrolę nad d
NASK, najważniejszą insty-
tucją polskiego internetu
internetu.
Rząd przygotował projekt
prawa cenzurującego treści
w sieci, a służbom specjal-
nym i policji dał możliwość
śledzenia internautów i abo-
nentów komórek. Czy pre-
mier Donald Tusk buduje w
Polsce państwo totalitarne
na wzór „Roku 1984”? Czy
też jest zwykłym pionkiem
w wojnie razwiedek o jak
najgłębszą kontrolę nasze-
go życia?
DARIUSZ KOS

N
a początku listopada „Najwyższy powołana przez ministra nauki i szkolnic-
CZAS!” ostrzegał, iż Agencja twa wyższego. ABW do komisji „wsadzi-
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ła” dwóch swoich ludzi, w tym podwład-
tajna policja, chce przejąć kon- nego płk. Chrzanowskiego. Oficjalnie
trolę nad NASK – instytucją przydziela- reprezentowali ministerstwo nauki. Wyni-
jącą polskie domeny i sprawującą techno- ki konkursu były w tej sytuacji do prze-
logiczną pieczę nad polską częścią sieci. widzenia. Komisja konkursowa za najlep-
To właśnie w NASK nastąpiło pierwsze, szą kandydaturę uznała oczywiście osobę
historyczne polskie połączenie interneto- czynnego oficera tajnej policji. Wyniki
we. W połowie listopada szefem NASK konkursu ogłoszono w połowie paździer-
mianowano pułkownika ABW w czynnej nika tego roku. Ostateczne słowo należało
służbie. W tym samym czasie rząd przy- do minister nauki i szkolnictwa wyższego
gotował projekt zmian w ustawach dający p.Barbary Kudryckiej. Ta zwlekała mie-
tajnym specsłużbom prawo inwigilacji i siąc z mianowaniem. W tym czasie rozwi-
cenzurowania internetu. Przypadek? jała się afera hazardowa, a premier Tusk
ogłosił plan likwidacji hazardu m.in. w
Domeny ABW internecie. W rządzie trwały intensywne
Pretekstem do przejęcia kontroli nad prace nad odpowiednią ustawą. Projekt
NASK było odwołanie poprzedniego zakładający inwigilację i cenzurę Sieci
szefa tej jednostki naukowej po kontroli ogłoszono w tym samym mniej więcej
finansowej. Ministerstwo Nauki i Szkol- czasie, co ostateczne postawienie na czele
nictwa Wyższego ogłosiło konkurs na no- NASK oficera ABW. Minister Kudrycka
wego dyrektora. W ostatnim dniu konkur- powołała płk. Chrzanowskiego na dyrek-
su przedłużono go o kolejne dni. Działo tora NASK 16 listopada tego roku. Od tej
się to wszystko w październiku, w czasie chwili NASK stał się de facto kolejnym
gdy wybuchła afera hazardowa. Gdy prze- departamentem Agencji Bezpieczeństwa
dłużono konkurs, swą kandydaturę zgłosił Wewnętrznego. Trzeba sobie uzmysłowić,
oficer ABW, płk. Michał Chrzanowski, że polskie domeny internetowe przydzie-
szef Departamentu Bezpieczeństwa Tele- la teraz ABW. Kupując sobie adres inter-
informatycznego tej tajnej służby. Kandy- netowy, dajemy zarabiać specsłużbom.
datów na nowego dyrektora NASK oce- Korzystając z sieci radiowego dostępu do
niała pięcioosobowa komisja konkursowa internetu stworzonej przez NASK, korzy-

XII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ
danych każdego internauty, jego numeru Kowalski zadzwoni do Nowaka, to opera-
PESEL czy e-maili. Policjant mógłby też torzy będą musieli zapisywać każdy krok
sprawdzać, jakie strony internauta odwie- tych dwóch i przechowywać te dane przez
dzał. Dziś też o podobne dane może wy- kilka lat. Gdy specsłużby i policja o te
stępować do operatorów komórkowych dane wystąpią, muszą je otrzymać. W ten
czy właścicieli portali, ale w większości sposób rząd Tuska wprowadził po prostu
przypadków dopiero z nakazem sądowym. całkowitą inwigilację społeczeństwa, bo-
Rząd takie przepisy tłumaczy „ochroną wiem łatwiej jest zliczyć tych, co komó-
społeczeństwa przed skutkami niektórych rek nie mają.
negatywnych zjawisk”. Jak w PRL. Dziś także można śledzić osoby roz-
Co prawda tuż przed świętami minister mawiające przez telefon, ale tylko pod-
Michał Boni zapowiedział, że rząd wy- słuchiwane, na co zgodę wydaje sąd.
cofa się z części przepisów, ale trzeba Projekt rozporządzenia nie przewiduje
poczekać, bowiem to tylko zapowiedź, a żadnego sądowego nadzoru nad danymi
konkretne artykuły nie zniknęły jeszcze pochodzącymi z inwigilacji Polaków.
z projektu ustawy. Według słów ministra Tajemnicą poliszynela jest to, że pracow-
Boniego, nie będzie nowych uprawnień nikami departamentów przechowujących
policji do inwigilacji internautów, a stro- dane o połączeniach klientów oraz ich
ny „propagujące faszyzm” nie będą blo- śledzących w firmach będących opera-
kowane, bowiem „trudno o jasną defini- torami telefonii komórkowej są wyłącz-
cję”. ABW i policja nie będą nakazywać nie byli pracownicy specsłużb i policji.
wpisania jakieś strony do rejestru witryn W ten sposób różnego rodzaju tajne
zakazanych. O tym będzie decydować tyl- policje mają nieograniczony wgląd w
ko sąd. Ostateczny kształt prawa poznamy nasze dane. Bez jakiejkolwiek kontroli.
w pierwszej połowie stycznia. Nie łudźmy Z drugiej strony byli pracownicy jednej
się jednak, iż specsłużby tak łatwo odda- specsłużby pracujący u operatora ko-
dzą nowe prerogatywy, które są na wycią- mórkowego niechętnie przekazują takie
gnięcie ręki. Inwigilacja i cenzurowanie dane specsłużbom będącym w konflikcie
Sieci to zbyt łakomy kąsek, by z niego z byłym pracodawcą. Po prostu jak ktoś
zrezygnować bez walki. był z ABW, to nie przekazał informacji
ludziom z WSI i na odwrót. Do tego w
stamy z infrastruktury całkowicie kontro- Permanentna inwigilacja czasach rządów PiS dochodziły animozje
lowanej przez tajną policję. NASK i ABW Gdy wszyscy zajęci byli patrzeniem, polityczne. Pozostały zresztą do dziś.
stały się jednością. jak rząd Tuska walczy z hazardem, także
w internecie pojawił się projekt rozpo- Wypowiedzieć wojnę zaufaniu
Cenzorzy z razwiedki rządzenia, który wprowadza permanent- Jeśli więc nie chcesz być śledzony przez
Tymczasem w połowie listopada pre- ną (dosłownie!) inwigilację posiadaczy specsłużby, to po prostu wyrzuć komór-
mier Tusk ogłosił, iż Urząd Komunikacji telefonów komórkowych. Minister In- kę, odłącz internet, przestań korzystać z
Elektronicznej będzie cenzurować inter- frastruktury musi wydać nowe rozporzą- komunikacji publicznej (przynajmniej
net i blokować te witryny, które specsłuż-
by uznają za „strony niedozwolone” w GDY WSZYSCY ZAJĘCI BYLI PATRZENIEM, JAK RZĄD
myśl ustawy. A projekt zakłada, że będą TUSKA WALCZY Z HAZARDEM, TAKŻE W INTERNECIE
nimi witryny z e-hazardem, pedofilskie i
POJAWIŁ SIĘ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA, KTÓRY
propagujące faszyzm. O tym, jakie to kon-
WPROWADZA PERMANENTNĄ (DOSŁOWNIE!) INWIGILACJĘ
kretne witryny znajdą się w tym rejestrze,
ma decydować ABW i policja. UKE ma POSIADACZY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
prowadzić jedynie rejestr „usług i stron
niedozwolonych”, a w ciągu sześciu go- dzenie do nowelizacji prawa telekomuni- w Warszawie, bo nowe bilety okresowe
dzin od wpisania danej strony do rejestru kacyjnego, które weszło w życie w lipcu mają zakodowany PESEL i pozwalają
musi wysłać do dostawców internetu in- tego roku. Dokument czeka już tylko na śledzić drogę użytkownika), zdemon-
formację o tym. Ci z kolei natychmiast podpis ministra, a w treści rozporządze- tuj satelitę, no i nie wychodź w ogóle z
muszą zablokować dostęp do tej witryny. nia są trzy słowa „oraz jego trwania”. mieszkania, by nie namierzyła cię kamera
Oczywiście definicje, jakie strony interne- Chodzi o lokalizację osoby, która właśnie miejskiego monitoringu, a jeśli posiadasz
towe stanowią te zakazane, są rozmyte i wykonała połączenie telefonem komórko- dom, od razu wypowiedz umowę z firmą
nieostre. Projekt prawa wprowadza więc wym. Operatorzy telefonii muszą zbierać ochroniarską i pozbądź się czym prędzej
po prostu cenzurę, a ze specsłużb robi i przechowywać dane o tym, kto do kogo jej systemu czujek. Dziś trudno funkcjo-
cenzorów. Jednak to nie wszystko. Do zadzwonił oraz z jakiego miejsca doko- nować w świecie bez inwigilacji. Pytanie,
projektu wpisano przepisy umożliwiające nano połączenia inicjującego rozmowę. czy można się przed nią obronić. Nawet
śledzenie internautów, a właściwie ich ru- Dotyczy to wszystkich posiadaczy komó- jeśli nie do końca, to można wydać jej
chu w Sieci bez wyroku sądu. W połowie rek bez wyjątku. Jednak dopisanie trzech chociaż wojnę. Inaczej nasze dzieci będą
grudnia dodano kolejne inwigilatorskie powyższych słów powoduje, że operato- żyły w „Roku 1984”, zbudowanym przez
artykuły. Rząd Tuska chce, by policja bez rzy będą musieli śledzić każdy krok roz- tych, dla których zaufanie to podstawa
zgody sądu mogła żądać od operatorów mówców. Wszystkich bez wyjątku. Jeśli rządów miłości.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XIII


KRAJ

Za rok w Wolnej Polsce!


kontrolę nad Polską, tego nie wie zapewne
nawet sam minister finansów i jego patroni,
panowie Bielecki i Balcerowicz. Jednym z
instrumentów tego procederu jest polityka

P
Przez lata w świecie nagro- isząc w poprzednim numerze o stóp procentowych. Dlatego za kilka tygo-
madziło się tyle materiału „chuzestańskim stepie” w kon- dni nowy skład Rady Polityki Pieniężnej
tekście inwazji na Iran, miałem będzie ważniejszy niż to, kto jest premie-
wybuchowego, że do zapo- na myśli Chorasan – wschodnią rem. Bardzo skrupulatne przeegzaminowa-
bieżenia eksplozjom trzeba prowincję graniczną, resztkę Wielkiego nie kandydatów jest zatem obowiązkiem
nie lada sapera. Na razie Chorasanu, którego częścią jest obecny posłów i mediów. Pytania muszą sięgać da-
narastające napięcie nie Afganistan. Wielki Chorasan był przed leko w przyszłość, bo efekty dysparytetów
sprzyja marzeniom o wolnej wiekami kluczowym obszarem imperium stóp i przesunięć fazowych w ich ewen-
perskiego, które w wieku XX przeżywało tualnym podnoszeniu (lub obniżaniu!) w
Polsce. Mimo to przypo- słabość, a nawet poddało się rozbiorowi roku 2010 wpłyną na nasze losy przez wie-
mnijmy sobie stare życze- sowiecko-angielskiemu, a potem od 1953 le lat następnych. Ten rok będzie ważny,
nia, któreśmy sobie składali roku dominacji amerykańskiej. Niestety bo jest „oknem wyborczym”. Strategiczne
za komuny. zamieszkały przez Arabów Chuzestan, ruchy w Europie muszą zacząć się jak naj-
stan (ostan) graniczący z Irakiem i kluczo- szybciej, bo w razie przedłużającego się
MARCIN MASNY wy dla gospodarki naftowej, przez separa- kryzysu zbyt wysokie jest ryzyko sukcesu
tystów zwany Arabistanem, też może być nowej sił politycznych. Nawet w szczycie
kluczowym kierunkiem inwazji. Dzisiej- prosperity ograniczone do kilku miast roz-
szy Iran, choć otoczony, jest jednak praw- ruchy sprowokowane przez wywiad izra-
dopodobnie niemożliwy do opanowania, elski wprowadziły Sarkozy’ego do pałacu
podobnie jak zresztą Afganistan. Ponadto Elizejskiego. W kryzysie rozruchy na dużo
Iran dysponuje wpływami (i rakietami) większą skalę będzie mógł sprowokować
nie tylko wokół Izraela, ale bardzo wie- niemal każdy. Byłoby nową jakością w
lu miejscach na świecie. Wywiad irański dziejach Europy, gdyby i tu Pekin stał się
nawiązał bliskie relacje ze wszystkimi czołowym rozgrywającym.
siłami wrogimi wobec amerykańskiej he- Jest doprawdy ciekawe, czy w niewypła-
gemonii. Trudno też przewidzieć, czy da calnej Polsce znalazłaby się ekipa zdolna
się w ogóle myśleć o akcji w Iranie bez oprzeć się presji „rynków”.
uprzedniego zabezpieczenia się w atomo-
wym Pakistanie, na co z kolei trudno uzy- Bez tarczy i miecza
skać zgodę atomowych Chin. Oczywiście Polska właśnie wyrzeka się własnej poli-
dotychczasowa symbioza Ameryki i Chin tyki zagranicznej. Dlatego wywiad – głów-
właśnie obumiera, bo Ameryka przestała ne narzędzie dyplomacji – można zlikwi-
kupować w Chinach, a Chińczycy już nie dować do szczętu. Ten proces właśnie trwa.
chcą amerykańskich papierów dłużnych Powstanie superpaństwa jednak wcale nie
za gotówkę. To oczywiście sprzyja ewen- wywołuje takich samych efektów w Niem-
tualnej konfrontacji obu mocarstw, także czech, Francji i Wielkiej Brytanii. Wywia-
na arenie militarnej, a teatrów konfliktu dy tych państw rosną w siłę. Dwa miesiące
jest kilka – od Korei, poprzez spory gra- temu Tomasz Sommer w emocjonalnym
niczne indyjsko-chińskie w Himalajach, wstępniaku, apelując o stworzenie suwe-
aż po Pakistan i postsowieckie republiki rennych służb, ukazał niepełny obraz, pi-
Azji Środkowej. Chiny są silnie zaanga- sząc, że nie szpiegujemy Niemiec i Izraela.
FOT. www.defenselink.mil

żowane nawet u wrót USA – na Kubie. Polska wyrzekła się już dawno nawet osło-
Wypada powtórzyć uwagę sprzed roku, ny kontrwywiadowczej przeciw tym pań-
że polskie zaangażowanie w środkowow- stwom, częściowo zresztą już za rządów
schodnią awanturę może być ryzykowne generałów. Nie mamy więc nie tylko mie-
niewspółmiernie do zysków. Na pewno cza, ale i tarczy. Dlatego dyplomaci obcych
operowanie korpusem ekspedycyjnym nie państw oraz wysłannicy biznesu mają tak
posłuży restaurowaniu polskiej suweren- ogromną przewagę nad – pożal się Boże –
ności. aparatem ministra Sikorskiego i polskimi
A może jest ktoś w armii chętny do odbu- negocjatorami, choćby w rozpoczętych na
dowy wojska tu, w Polsce, a nie na odle- nowo procesach prywatyzacyjnych. Dlate-
głych pustyniach? go polska energetyka zostanie oddana za
bezcen. A PZU?
W niewolę za długi I znowu pojawia się pytanie: czy jest w
Obecne zadłużanie państwa na bardzo Polsce ktoś zdolny odbudować służby spe-
niekorzystnych warunkach również pro- cjalne i na jakiej kadrze miałby się oprzeć.
wadzi do dalszej wyprzedaży resztek su- Czy na harcerzach?
CZY POLSKIE wojsko ma werenności, podobnie jak w latach 70. Czy Polska ma jeszcze kadrę zdolną od-
istnieć tylko na pustyni? i 80. Kto w elitach finansjery przejmuje budować niepodległe państwo?

XIV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ
ZMIANY W PRAWIE GOSPODARCZYM

Swoboda dokręcana
C
Szykują się spore zmiany zęść zaprojektowanych zmian rownictwo ministerstwa gospodarki mówi
dla wielu przedsiębiorców. przedstawiliśmy w poprzednim o swym projekcie „ustawa czyszcząca”,
numerze „Najwyższego CZA- bowiem ma wyczyścić i uporządkować
Resort gospodarki kierowa- SU!”. Jednak zakres jest tak ob- wszystkie przepisy dotyczące ograniczeń,
ny przez Waldemara Pawla- szerny, iż nie udało się napisać o wszystkim. barier w prowadzeniu działalności gospo-
ka zdecydował się na jedno- Teraz skoncentrujemy się na wadach. Przy- darczej i zbytecznych, urzędowych pro-
czesną nowelizację blisko pomnijmy, że projekt zakłada przejście z cedur, niepotrzebnie wydłużających za-
100 ustaw, likwidując część „kultury zaświadczeń” na „kulturę oświad- łatwienie sprawy. Zadanie tyleż ambitne,
czeń”. Przedsiębiorcy bowiem będą składać co niełatwe. Problem bowiem w tym, że
koncesji, zezwoleń i innych pod rygorem odpowiedzialności karnej je- to sami urzędnicy mieli zdefiniować, co
sposobów reglamentowania dynie oświadczenia, że np. nie zalegają z po- jest potrzebną, a co zbyteczną procedurą,
działalności gospodarczej. datkami, opłacają składki ZUS na czas czy ograniczeniem czy reglamentacją przed-
Planuje się także uwolnienie są wpisani do KRS pod takim a takim nume- siębiorczości Polaków. Ministerstwo Go-
części zawodów, co już wy- rem, a ich REGON to ten i ten. Urzędnicy w spodarki – jak czytamy w obszernym, bo
myśl projektowanej ustawy mają sami póź- liczącym 187 stron formatu A4 (tyle, co
wołuje protesty ich przed- niej sprawdzać, czy oświadczenia są zgodne średniej wielkości książka) uzasadnieniu
stawicieli. Choć co prawda z prawem. Tym samym nie trzeba będzie do do projektu ustawy – przeanalizowało
to nie liberalna rewolucja wszelkich urzędowych spraw przedstawiać 205 ustaw odnoszących się do prowadze-
i daleko projektowi do słyn- choćby wypisu z KRS. Niepotrzebne będą nia działalności gospodarczej. Z tego mi-
nej „ustawy Wilczka” wszelkie urzędowe zaświadczenia. Likwi- nisterialni urzędnicy zidentyfikowali 129
dacji ulegnie reglamentowanie przez gminy ustaw, które nakładają różnego rodzaju
– dobre i to. punktów sprzedaży alkoholi, co de facto ograniczenia na konstytucyjną zasadę wol-
oznacza, iż zezwolenie na sprzedaż trunków nej przedsiębiorczości i ją reglamentują.
DARIUSZ KOS uzyska każdy, kto o nie wystąpi. Zmniej- W tym kompleksowym przeglądzie pra-
szone mają zostać kary dla przedsiębiorców wa doszli nawet do swoistego kuriozum,
w kodeksie karnym skarbowym i w innych że aż 15 ustaw reglamentuje działalność
ustawach. Wydłużono czas na dostarczanie wolnych zawodów. De facto więc kon-
dokumentów do ZUS i łatwiejsze mają być stytucyjna zasada wolności prowadzenia
rozliczenia z tą instytucją. działalności gospodarczej, wyrażona w
art. 20 Konstytucji RP, jest fikcją. Nie ma
takiej dziedziny przedsiębiorczości, która
nie jest w jakiś sposób ograniczana. Na-
wet wydawanie prasy podlega podwójnej
regulacji, bowiem trzeba zarejestrować się
jako przedsiębiorca, a potem prosić sąd o
zgodę na wydawanie pisma.
Polskie prawo koncesjonuje sześć dzie-
dzin prowadzenia przedsiębiorstwa.
Zezwolenia trzeba uzyskiwać w aż 29
branżach i zawodach, a 22 ustawy regu-
lują działalność przedsiębiorcy dopiero po
wpisaniu go do specjalnego rejestru dzia-
łalności regulowanej. Do tego dochodzą
jeszcze licencje – dwie kategorie – i zgody
– jedna. No i owe 15 wolnych zawodów,
których działalność jest reglamentowana.

Zmniejszyć jak najmniej


Projektowana „ustawa czyszcząca” ma
Fikcja wolności właśnie zamiar usuwać takie podwójne
Wszystkie projektowane zmiany mają reglamentowanie tego samego biznesu.
zostać uchwalone poprzez „ustawę o Jednak w odniesieniu do wydawania
Czy PRZEDSIĘBIORCOM ograniczaniu barier administracyjnych prasy tego nie robi. Co może świadczyć,
rzeczywiście będzie łatwiej? dla obywateli i przedsiębiorców”. Kie- iż w wielu branżach nadal będzie trzeba

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XV


KRAJ
uzyskiwać podwójne zgody. Takie „nie- Odkręcanie przez dokręcenie biorca będzie musiał: sporządzić w for-
dbalstwo” przy projektowaniu tej usta- Do tego, żeby nie było zbyt różowo, mie aktu notarialnego plan przekształ-
wy jest zapewne wynikiem jej pisania w projekt ustawy wprowadza obowiązek cenia, w którym musi być zawarta suma
różnych zespołach. Nie sposób bowiem posiadania kas fiskalnych dla wszyst- bilansowa majątku przedsiębiorcy; zło-
nie odnieść wrażenia, że część przepi- kich, którzy teraz są z tego zwolnieni. żyć w formie aktu notarialnego oświad-
sów likwidujących koncesjonowanie Dlatego zobaczymy je w przychodni, czenie o typie spółki, kapitale i nazwi-
przedsiębiorczości pisali czytelnicy gabinecie lekarskim czy u prawnika, a skach członków zarządu nowej spółki;
„NCz!”, a cześć urzędnicy, którzy pra- nawet w przedszkolu czy szkole. Obo- ustanowić notarialnie akt założycielski
ce przy tej ustawie traktowali jako karę wiązek posiadania kas fiskalnych będą spółki; dokonać wpisu do KRS i wykre-
i z niechęcią pozbywali się władzy nad mieli nawet przedsiębiorcy prowadzący ślenia się z rejestru przedsiębiorców. Do
obywatelem. Trudno bowiem dostrzec badania rynku i opinii publicznej oraz tego plan przekształcenia się w spółkę
spójność w tym, iż w jednej dziedzinie usługi związane z rekreacją, kulturą i musi być poddany badaniu przez bie-
likwiduje się w ogóle zezwolenia na sportem. Tym samym ziściła się prze- głego rewidenta, którego wyznaczy sąd
rejestrowy. Oznacza to, że łatwiejsze i
szybsze jest obecne wyrejestrowanie się
i założenie spółki od nowa, bowiem wy-
maga to sporządzenia tylko jednego aktu
notarialnego, zamiast zaprojektowanych
trzech, i wyrejestrowania się w urzędzie
gminy oraz w skarbówce i ZUS. Z no-
wego „ułatwienia” nikt w takiej postaci
nie będzie korzystał. Tym bardziej że
Ministerstwo Sprawiedliwości w odnie-
sieniu do spółek z o.o. chce w ogóle zre-
zygnować z wymogu sporządzania aktu
notarialnego założenia spółki i zastąpić
go zwykłym formularzem.

Uwolnić zawody i leasing


Wręcz rewolucyjne zmiany szykują się
w prawie autorskim. Pobierać tantiemy
będzie jedna organizacja, ustanowiona
poprzez ustawę. Tylko ona będzie pobie-
rać opłaty za np. granie muzyki w radiach.
Także maksymalna stawka takich opłat
ŻEBY NIE BYŁO ZBYT RÓŻOWO, projekt ustawy wprowadza zostanie określona.
obowiązek posiadania kas fiskalnych dla wszystkich, Uwolniono zawody psychologa, spedy-
którzy teraz są z tego zwolnieni tora i pośrednika nieruchomości. Projek-
towana ustawa znosi obowiązek posiada-
nia licencji dla takich pośredników i w
prowadzenie działalności gospodarczej, powiednia władz UPR z 2004 roku, ten sposób każdy będzie mógł świadczyć
a w innej zamienia się je na wpis do re- kiedy przestrzegały, iż wprowadzenie tego typu usługi po wpisaniu do KRS
jestru działalności regulowanej. Tego owych kas do taksówek spowoduje, że czy gminnego rejestru przedsiębiorców.
drugiego modelu jest więcej. Ustawa w u lekarza i u prawnika także będziemy Jedynym ograniczeniem będzie obowią-
większości przypadków zamienia jedy- dostawali paragony fiskalne – to tylko zek wykupienia zawodowego OC. Uwol-
nie wyższą kategorię reglamentacji na kwestia czasu. nienie zawodu spedytora już spotkało
niższą. Oczywiście są przypadki, gdzie Projektodawcom udało się także się z krytyką ze strony tej branży. A fir-
czytelnik „NCz!” postanowił zlikwi- utrudnić to, co miało być w teorii uła- my spedycyjne już przygotowują się do
dować wszelkie ograniczenia, jak np. twieniem. Chodzi o przekształcenie jed- protestów. Nie inaczej zapewne będzie
w zawodzie pośrednika nieruchomości noosobowej działalności gospodarczej z pośrednikami nieruchomości, którzy
czy spedytora. Tych jest jednak zniko- w spółkę. Dziś tego nie można zrobić. np. w Warszawie ustalili sobie sztywne
ma liczba. Przeważa sposób myślenia Trzeba się po prostu wyrejestrować z stawki prowizji za swą działalność. Nie
taki jak zawarty w uzasadnieniu zmian gminy jako przedsiębiorca i założyć trzeba dodawać, że są one dość wysokie.
w ustawach regulujących transport dro- nową spółkę poprzez akt umowy spółki Konkurencja cenowa w ogóle nie ist-
gowy. Urzędnicy Ministerstwa Gospo- i wpis do KRS. Projekt „ustawy czysz- nieje. W innych zawodach czy usługach
darki uznali, iż nie da się likwidować czącej” umożliwia takie przekształce- ustawa likwiduje podwójne zezwolenia,
w tej dziedzinie licencji i zezwoleń, nie. I chwała za to. Jednak gdy wczytać jak np. w usługach detektywistycznych.
bowiem ograniczenia w prowadzeniu się w szczegółowe przepisy regulujące Z kolei producenci alkoholi i wyrobów
działalności gospodarczej są uzasad- tę kwestię, okazuje się, iż stwarzają one tytoniowych nie będą musieli starać się
nione dbaniem przez państwo o życie i dodatkowe bariery biurokratyczne, za- w Ministerstwie Rolnictwa o obowiąz-
zdrowie obywateli. Dlatego zmiany w miast je likwidować, jak w powyższym kowe wpisanie do rejestru działalności
transporcie drogowym dotyczą rzeczy przykładzie kas fiskalnych. By móc regulowanej, by móc prowadzić swój
drugorzędnych, choć też uciążliwych. przekształcić firmę w spółkę, przedsię- biznes. Wystarczy, że dostaną zezwole-

XVI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ

Zamykanie oczu
nie na prowadzenie składu podatkowego.
Obecnie potrzeba obu: i wpisu do reje-
stru, i zezwolenia.
Dla zwykłych obywateli nowością bę-
dzie wzięcie samochodu w leasing. Do
tej pory mogli kupić tylko auto na kre-
dyt. Ustawa o ograniczaniu barier zmie- Tygodnik „PRZEGLĄD” nieoczekiwanie zamieścił wywiad
nia ustawy podatkowe w ten sposób, by nt. polityki zagranicznej III RP z bardzo poważnym czło-
tzw. leasing konsumencki był opłacalny.
W ten sposób będziemy mieć większą
wiekiem, p.prof. Janem Ciechanowskim, legendą polskiej
konkurencję między bankami a firmami historiozofii, którego książka o Powstaniu Warszawskim,
leasingowymi. Teraz zwykły Kowal- wydana w Londynie, kursowała w podwójnym podziemiu:
ski przy kupnie samochodu zdany jest zakazana w PRL i tępiona przez „patriotyczną” opozycję
tylko na kredyt bankowy. Jeśli zmiany typu „solidarnościowo-piłsudczykowskiego”. Wywiad
wejdą w życie będzie mógł wziąć auto,
także używane, w leasing. Czym się to
został zatytułowany „Wciąż nam się śni Polska od morza
będzie różnic? Samochód leasingowany do morza” i opatrzony podtytułem: „Jeżeli stale będziemy
jest cały czas własnością firmy leasingo- zadzierać z Rosją i Niemcami, to nie dziwmy się, że wielu
wej, która tylko umożliwia korzystanie z poważnych Europejczyków mówi, że Polska jest państwem
niego osobie prywatnej. To firma opłaca sezonowym”.
ubezpieczenie, naprawy gwarancyjne itp.
rzeczy. Po okresie leasingu można samo- JANUSZ KORWIN-MIKKE
chód odkupić.

Z
Test prawicowości tą drugą tezą całkowicie się PRL-owi Ziemie Zachodnie – wymusza-
Trudno opisać wszystkie zaprojekto- zgadzałem do 1 grudnia. Obec- jąc tym samym na PRL-u sojusz z ZSRS.
wanie ułatwienia. Jeśli ustawa przejdzie nie polska republiczka weszła To były typowe dywagacje. Wracam
w tej formie po wyczyszczeniu tego, w skład Unii Europejskiej – i to do wypowiedzi p.Profesora, z którymi
co raczej utrudni niż ułatwi działalność Bruksela mogłaby ewentualnie zadecydo- w większości się zgadzam. Jednak nie ze
przedsiębiorców – będzie to jednak ja- wać, żeby wschodnie ziemie Polski oddać wszystkimi, a wybrzydzanie zacznę od
kiś krok naprzód. Pytanie tylko, czy Federacji. UE ma zapędy iście imperial- tytułu.
musi być tak malutki. Trzymajmy jed- ne, ale jeśli Kreml tupnie nogą, a z drugiej Otóż jeśli niektórym politykom byłej
nak kciuki i za to, bowiem urzędnicy in- strony pomacha banknotami podlanymi III RP śniła się Polska od morza do mo-
nych resortów, których projekt pozbawia ropą – to różnie może być. Sprzedać nas rza – to bardzo dobrze! Polityk, który
uprawnień do wpisów, wydawania zgód zawsze mogą. Na razie jednak Ukrainą nie myśli o ekspansji swojego państwa,
i zezwoleń mogą blokować zmiany, a rządzi (parę tygodni już tylko) amerykań- to żaden polityk. P. Profesor mieszka
nawet je unicestwić. Przykładem już ski mianowaniec, a Białą Rusią bardzo w Anglii już 65 lat, więc na pewno zna
wręcz wzorcowym jest to, co stało się niezależny p.Łukaszenka – więc groźba, bajkę śp. Karola L. Dodgsona (ps. „Le-
z pierwszym projekt ustawy wprowa- że mój Józefów k. Otwocka zostanie ob- wis Carroll”) o Krainie Czarów, gdzie
dzającej tzw. pakiet Szejnfelda. Podczas jęty programem „zbierania ziem ruskich”, obowiązywała zasada: „By pozostać w
konsultacji międzyresortowych urzęd- wydaje się odległa. miejscu, musisz biec tak szybko, jak to
nicy wprowadzili ponad 600 poprawek, Choć wcale nie musi być tak bardzo jest możliwe”. Polityk musi myśleć, jak
de facto likwidując wprowadzenie pro- odległa. A drugie prawo Murphy’ego po- rozszerzyć zakres swojego władania –
jektu w życie. Obecny projekt ustawy o wiada: „Jeśli coś może pójść źle – to pój- w przeciwnym razie jego państwo czeka
ograniczaniu barier w administracji jest dzie!”. los Francji ukrytej za linią Maginota.
jeszcze przed konsultacjami w innych Na to jednak nie mamy już żadnego I dziwię się np. Szwajcarom, że w 1945
ministerstwach. Trafił do tzw. konsul- wpływu. Poza takim, że drażniąc Berlin, nie chcieli przyłączyć do Konfedera-
tacji społecznych. Tam też może zostać możemy spowodować, że wpływowe w cji Przedarulanii, Trydentu i Tyrolu (w
częściowo poszatkowany. Trudno bo- Brukseli lobby niemieckie przekona fede- tym i Tyrolu Południowego, czyli Gór-
wiem liczyć, by samorząd pośredników rastów, iż warto oddać pół Polski za dobre nej Adygi). Teraz za to płacą, bo jako
w obrocie nieruchomościami zgodził się stosunki z Moskwą. mniejsze państwo są pod silniejszym
na całkowite otwarcie dostępu do tego Przypominam, że Sowiety w 1955 roku naciskiem UE.
zawodu. Z kolei samorządy gminne oddały ćwierć Austrii, a w październiku Państwo, jeśli chce przetrwać, musi
będą sprzeciwiały się zabraniu im moż- 1990 roku ćwierć Niemiec – tylko dla marzyć o stworzeniu imperium. Oczywi-
liwości ustalania, ile sklepów handlują- polepszenia stosunków. Skoro nazywa- ście w tym celu trzeba przede wszystkim
cych alkoholami może w gminie działać my często UE „Związkiem Socjalistycz- w dotychczas okupowanych ziemiach
i komu się te zezwolenia należą. nych Republik Europejskich”, to dlaczego utrzymywać takie porządki, by ludność
Ciekawe więc, jaki będzie ostateczny mamy sądzić, że UE nie jest zdolna do okolicznych krajów chciała się przyłą-
efekt zaprojektowanej ustawy i kto będzie tego samego? czyć – i czekać cierpliwie na okazję.
najbardziej protestował. Będzie to też test A może „Europa od Atlantyku po Ural” Co obecnie starają się robić (na szczę-
dla opozycyjnego PiS na jego gospodar- (i dalej...) – z Przedwiślańskim Krajem ście niezbyt udacznie) Niemcy.
czą prawicowość. zarządzanym z Moskwy jako gwarantem P. Profesor twierdzi, że wejście do NATO
DARIUSZ KOS trwałości tego związku? Tak jak Stalin dał gwarantowało III RP bezpieczeństwo. Nie

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XVII


KRAJ
jest to prawda: nie gwarantowało – tyl- ale i wysokiej zapomogi na zbrojenia!! ki zaiste wyjątkowym stosunkom z USA
ko, zgoda, zwiększało je. Natomiast po P. Profesor radzi nam utrzymywać – a i tak musiał ugodzić się najpierw z
wejściu do UE (a nawet jeszcze do WE) dobre stosunki z Izraelem... Moim zda- Królestwem Transjordanii (godząc się
III RP straciła busolę i zaczęła „bać się niem, nie powinniśmy utrzymywać – na przyłączenie do niego przedjordań-
Niemiec”. Zdaniem p.Profesora, RP po- poza dyplomatycznymi i handlowymi skiej części Palestyny i utworzenie Kró-
winna włączyć się jak najściślej do „Trój- – żadnych stosunków z Izraelem, tzn. lestwa Jordanii), a potem z Arabską Re-
kąta Weimarskiego”... nie powinniśmy wtrącać się w spory publiką Egiptu (oddając jej Synaj).
I tu się całkowicie nie zgadzam! Po międzysemickie (oraz w inne egzo- Zainteresowanie III Rzeczypospolitej
pierwsze: harmonia w Trójkącie mogłaby tyczne...). Po prostu nasza chata z kra- Gruzją p.Profesor słusznie określa jako
zapanować, gdybyśmy przyjęli rozwiąza- ja, mamy własne problemy – Izrael ma „niepoważne” – ale teraz nie ma już o
nia gospodarcze RFN i RF – czyli okrop- swoje i życzę Izraelowi, by je pomyśl- czym pisać. Przejdźmy do sprawy zasad-
ności socjalizmu. Po drugie: jest prawdą, nie rozwiązał. Dalej p.Ciechanowski niczej.
że „RFN nie chce ani zmiany granic, ani zauważa słusznie, że po wejściu do UE Otóż p.Profesor uważa, że polska repu-
bliczka powinna dbać, by polityka rol-
na, energetyczna, obronna i zagraniczna
były wspólne – czyli jak najszybciej nie
tylko formalnie, ale i praktycznie zejść
do roli stanu USA. Dodaje: „Na NATO
możemy jeszcze polegać, ale gdyby do-
szło do utworzenia armii europejskiej
pod przywództwem Unii, byłby to moc-
ny argument we wspólnej polityce za-
granicznej”.
Otóż to jest właśnie zasadnicze pytanie.
JE Benedykt Hussein Obama za trzy lata
przestanie być prezydentem Stanów; jego
następcą zapewne zostanie Republikanin
– i wtedy Bruksela wróci do idei utwo-
rzenia armii europejskiej. Oczywiście
wrogiej – pozostającemu pod hegemonią
USA – Paktowi.
Czy wówczas Rzeczpospolita, posiada-
jąca jeszcze przecież wojsko, które skła-
RZECZPOSPOLITA, wciąż jeszcze posiada wojsko, które składa dało przysięgę na wierność jej, a nie Unii,
przysięgę na wierność jej, a nie Unii.. Ale jak długo? winna starać się wybić na niepodległość,
opierając się na USA – czy też wraz z in-
nymi państwami UE wystąpić z NATO i
powrotu wysiedlonych do Polski”. Jed- prowadzenie polityki „jagiellońskiej”, prowadzić pod hegemonią Niemiec poli-
nak na miejscy ZSRS powstała FR, na czyli utworzenie federacji z Białej Rusi, tykę antyamerykańską?
miejscu PRL powstała III RP, a w wy- Litwy, Polski i Ukrainy (może i Nad- Ja lubię jasne odpowiedzi na proste py-
niku kryzysu gospodarczego na miejscu dniestrza?) przestało być aktualne – jak tania – a takiej od p.Profesora nie otrzy-
Republiki „Weimarskiej” – III Rzesza. też i prowadzenie jakiejkolwiek poli- małem...
Co się stanie, gdy obecny kryzys się po- tyki zagranicznej sensu stricto. Trzeba Zakończenie tego bardzo obszernego
głębi i na miejscu RFN powstanie inne to więc powtórzyć: „Wydawało się, że wywiadu świadczy o bezradności p.Pro-
państwo? Które wystąpi – bo kto je po- Polska może być liderem w regionie, fesora. Pisze On: „Marszałek Piłsudski
wstrzyma – z UE? że tak się dzieje, a tymczasem przesta- kiedyś powiedział, że Europa Zachod-
P. Profesor pisze o orientacji na USA: jemy nim być?” – pyta p.Paweł Dybicz, nia jest parszywieńka. Można się z tym
„To poważny błąd polskiej polityki za- a p.Profesor odpowiada; „Do pewnego zgodzić, ale, jak powiedziałem, innej
granicznej. Owszem, podpisana niedaw- stopnia przestaliśmy, ale jest to skut- nie ma”. Dobrze – ale dlaczego trzeba
no umowa, która określa zasady pobytu kiem naszego wejścia do Unii”. Otwar- się łączyć z parchatymi??? Parchy są
amerykańskich żołnierzy w Polsce, ma cie powiedziane. zaraźliwe!!
znaczenie – ale nie łudźmy się, że jest to Skoro mówimy już o historii, to pa- P. Profesor innej możliwości nie widzi.
najistotniejszy gwarant naszej niepodle- miętajmy, ze śp. Józef Piłsudski mógł Owszem, dostrzega możność rozpadu
głości i że to jakoś niebywale wzmacnia był uprawiać „politykę jagiellońską”, bo UE. I jaką daje nam radę na taką ewen-
naszą pozycję w UE”, gdyż dla USA naj- miał, jako agent niemiecki, dobre stosun- tualność? „I dlatego powinniśmy działać
ważniejszym państwem w tym rejonie są ki z Berlinem. Dlatego III RP – dopóki na rzecz wzmocnienia [UE], a nie głosić
Niemcy. To prawda. Jednak p.Profesor istniała – powinna była się zdecydować: jakichś nierozważnych kasandrycznych
myli pojęcia: w 1938 roku dla USA też prowadzimy politykę „piastowską”, wieści o zagrożeniu Polski laicyzacją, a
najważniejszym państwem w tym regio- opierając się na Rosji lub przynajmniej całej Unii islamizacją”.
nie były Niemcy – ale gdyby Roosevelt Międzymorzu – czy „jagiellońską”, Jeśli nie jest to zamykanie oczu na rze-
wiedział, co nastąpi, to przysłałby do opierając się na Niemczech. Izrael mógł czywistość – to co to jest, panie Profeso-
Polski ze dwie dywizje, trochę okrętów prowadzić politykę antysyryjska, anty- rze?
i udzielił nie tylko wysokiej pożyczki, jordańską i antyegipską wyłącznie dzię- JANUSZ KORWIN-MIKKE

XVIII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ

Wobec nadchodzącej
kultury obozowej
O
Cała polska policja, a za wo dobro kultury to – jak przyczynę, dla której ten napis
rozgorączkowanymi medial- wspomniano w pierwszym ma być traktowany prawie jak święta
zdaniu – kilka powykręcanych relikwia, gdyż przecież każdy zachowują-
nymi newsami również całe metalowych rurek układają- cy zdrowy rozsądek wie, że nie jest to żad-
społeczeństwo zostało po- cych się w napis, przy czym takie same lub ne dobro kultury. Na tej samej zasadzie za
stawione na nogi, gdyż kilku podobne napisy esesmani kazali wieszać dobro kultury można uznać knut, którym
złodziei ukradło z bramy w większości obozów koncentracyjnych, ubowcy sprawiali skórę schwytanym wro-
oświęcimskiego obozu- a stylistyka napisu w Oświęcimiu wyni- gom reakcji lub szczypce służące im do
kała z fantazji obo- wyrywania paznokci.
muzeum kawałek blachy zowego kapo, Kurta Skądś jednak wszy-
układający się w napis PRAWICA W POLSCE,
Müllera, który żąda- scy wiedzą, że krzy-
„Arbeit macht frei”. Oddech ny kształt napisu miał A TAKŻE NA ŚWIECIE że należy ściągać ze
wstrzymała nie tylko cała narysować na ziemi. WALCZY, A CZĘŚĆ ścian budynków, ko-
Polska, ale nawet część Wprawdzie żyjemy PRZYNAJMNIEJ STWARZA ścioły można okra-
w czasach, kiedy za POZORY WALKI Z LEWICĄ, dać i profanować,
świata, o czym świadczyłyby sztukę uchodzą jesz- NIE PYTAJĄC, PO CO gdyż przy wykrywa-
np. telefony na najwyższym cze bardziej kontro- WŁAŚCIWIE LEWICA niu sprawców takich
szczeblu z Izraela, przyna- wersyjne dzieła, a si- PODEJMUJE OKREŚLONE przestępstw organy
glające do jak najszybszego kanie obszczymurka HASŁA I DZIAŁANIA ścigania przyjmują
odzyskania wspomnianego na ścianę niektórzy raczej standardową,
gotowi nazywać in- a nie nadzwyczajną
„dobra kultury”. stalacją artystyczną, ale zaangażowanie, procedurę, a równocześnie skądś wiado-
zgiełk i egzaltacja towarzyszące kradzie- mo, które sprawy ocierają się o religię
KRZYSZTOF M. MAZUR
ży w Oświęcimiu skłaniają do pewnej politycznej poprawności i w ich ściganiu
refleksji. Przede wszystkim do takiej, że i wykrywaniu uchodzi nawet ściąganie
nawet polska policja, kiedy portek przez głowę. Pod koniec stycznia,
dostanie taki rozkaz podany dziesięć dni po tzw. Dniu Judaizmu, ma
podobno przez samego pre- być uroczyście obchodzona kolejna rocz-
miera, potrafi w ciągu kilku nica wyzwolenia obozu i kto wie, czy
dni przetrząsnąć całą Polskę i goście przybyli na obchody nie będą mu-
odnaleźć kawałek metalu – i sieli padać na kolana przed autorskim po-
to, jak się okazało, już nawet mysłem kapo Müllera. Sam napis może
pocięty na kilka kawałków nawet powędruje za kuloodporną szybę,
oraz zakopany w ziemi. Nie- a na jego miejsce wystawiać się będzie
stety gdyby przykładowemu wykonaną naprędce kopię.
Kowalskiemu ukradziono Inną sprawą jest to, że wyzwolenie
najdroższy samochód, a na- obozu koncentracyjnego wiązało się z
wet cały dom, to można być popadnięciem w niewolę drugiego tota-
prawie pewnym, że mógłby litaryzmu, tym razem sowieckiego typu,
jedynie liczyć na umorzenie który trwał kilkadziesiąt lat i podobno
sprawy. Gdyby ukradziono „się skończył”. Nawet gdyby było to
jakiś prawdziwie zabytkowy prawdą, narodowy socjalizm – w ramach
i cenny obraz lub rękopis czy którego Niemcy zwalczali m.in. bezrobo-
gdyby porwano lub nawet za- cie pod hasłem „Arbeit macht frei”, a gdy
mordowano człowieka, skala już zwalczyli bezrobocie, to zabrali się
poszukiwań i nagrody dla do mordowana mniej wartościowych na-
informatorów nie byłyby tak rodów – oraz socjalizm międzynarodowy
skuteczne jak w przypadku w wykonaniu Sowietów pozostawiły po
owego kawałka złomu zwane- sobie skutki, które prowadzą nas obecnie
go dumnie „dobrem kultury”. w objęcia trzeciego totalitaryzmu.
Bo doprawdy nawet bardzo Prawica w Polsce, a także na świecie
się starając, trudno zrozumieć walczy, a część przynajmniej stwarza

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XIX


KRAJ
pozory walki z lewicą, nie pytając, po co

Progresywne mandaty
właściwie lewica podejmuje określone ha-
sła i działania. Z pozoru takie postawienie
sprawy wydaje się bezsensowne, gdyż wy-
dawać by się mogło, że socjalizm buduje
się dla socjalizmu, wierząc, że taki ustrój

D
jest lepszy od innego, z krzyżami walczy o rabunku na drogach szykują daty wprowadzono w Finlandii by-
się w imię tolerancji religijnej, homosek- się politycy z ugrupowań po- najmniej nie po to, by zwiększyć bez-
sualna propaganda służy wolności sumie- dobno liberalnych. Poseł Hen- pieczeństwo na drogach, co przyznaje
nia, a narodową tożsamość i tradycję pod- ryk Siedlaczak z PO zapropo- nawet dziennik „Polska”, wprost pisząc
ważać należy w imię walki z ksenofobią. nował, by mandaty płacić w zależności o stawkach mandatów: „Górnej grani-
Być może spora część różnych lewackich od zarobków kierowcy, co zaprowadziło cy nie ma, ale w praktyce biednych się
aktywistów nawet wierzy, że gdyby np. by „sprawiedliwość społeczną” na pol- oszczędza, a bogatych łupi”.
wyrugować Pana Boga oraz religię z tzw. skich drogach.
sfery publicznej, to na świecie zmniejszy Pomysł posła platformy ze Śląska jest Głupota czy zawiść
się liczba konfliktów i wojen. Ale z takie- tyleż prosty, co lewacki – tzw. mandaty To jest właśnie jedyny powód zaprowa-
go przekonania wynika obarczenie Pana progresywne, których wysokość, przy dzenia tej sprawiedliwości społecznej:
Boga odpowiedzialnością za zło na świe- tym samym przekroczeniu prędkości, łupienie ludzi bogatych, czyli bardziej
cie, czyli – jak pisał C. S. Lewis – posa- byłaby tym większa, im lepiej zarabiałby pomysłowych, pracowitych i zaradnych,
dzenie Pan Boga „na ławie oskarżonych”. kierujący pojazdem. – Bogaci kierowcy przez nową polityczno-urzędniczą kla-
To samo dotyczy innych spraw, tj. socja- powinni płacić za łamanie przepisów sę pasożytów żerujących na społeczeń-
lizmu, politycznej poprawności, globalne- więcej niż kierowcy biedni... No bo jaka stwie okradanym pod postacią coraz to
go ocieplenia, feminizmu (vide: parytety), to sprawiedliwość, jeśli zarówno emeryt wymyślniejszych podatków. W Polsce
gdyż te cząstkowe rozwiązania układają dostający na miesiąc tysiąc złotych, jak nie jest to pierwszy tego rodzaju pomysł
się w pewną spójną wizję ideologii, która i bogacz zarabiający parędziesiąt tysięcy uderzający w kierowców, by przypo-
ma zająć miejsce przekonań, na których płacą 200-złotowy mandat – tłumaczy mnieć słynny projekt opracowany w
zbudowana była nasza cywilizacja. Służą autor pomysłu poseł Henryk Siedlaczak. Ministerstwie Sprawiedliwości, który w
temu także nowoczesne technologie, po- Rozumowanie godne takich klasyków maju 2007 roku czekał już tylko na pod-
zwalające skuteczniej kontrolować, a na- jak Marks czy Lenin. Chyba do takich pis premiera, by skierować go do Sejmu.
wet wpływać na decyzje. W okresie, kiedy wzorców nawiązuje kolega posła Hen- Zakładał on taką nowelizację kodeksu
Polacy będą pogrążeni w świątecznej nir- ryka, sosnowiecki poseł platformy Ja- karnego, by za jazdę z 0,5 promila alko-
wanie, czyli pomiędzy Bożym Narodze- rosław Pięta, bez żenady twierdzący, iż holu lub więcej konfiskować jadącemu
niem a Nowym Rokiem, Rada Ministrów „idea warta jest przedyskutowania”. Czy jego samochód! Dodajmy, iż tyle pro-
ma przyjąć założenia do nowej ustawy o idee „czerwonego Sosnowca” wciąż są mili we krwi można mieć już po wypi-
dowodach biometrycznych, bo okazuje żywe? Znamienne, iż podobne zdanie ciu zaledwie dwóch 0,5 litrowych piw.
się, że te dowody, które Polacy wymienia- jak „liberalna” platforma ma „prawico- Skonfiskowane auta miały być sprze-
li masowo zaledwie kilka lat temu, lada wy” PiS, którego jeden ze znanych poli- dawane na licytacjach. Pomysł ten od-
chwila okażą się „nieważne”. Ale oczywi- tyków, Jacek Kurski, stwierdza: „pomysł woływał się więc do zasady stosowanej
ście nowe dowody będą „za darmo” i aż z kosmosu, ale sprawiedliwy”. skutecznie również przez łysoli z bej-
wstyd, że po tylu latach uczenia się eko- W takiej sytuacji nie zdziwiłbym się, zbolami – zabrać, ile się da. Masz polo-
nomii ktoś może publicznie powtarzać ta- gdyby złożona w Sejmie interpelacja po- neza – weźmiemy poloneza; masz nowe-
kie androny (oczywiście, bo jakżeby ina- sła Siedlaczaka zaczęła pomału nabierać go mercedesa – weźmiemy mercedesa,
czej, koszty wymiany, tj. ponad 230 mln złowrogiej realności. czyli wszystko, co masz. Ten pomysł na
zł, zostanie sfinansowany z budżetu UE). szczęście przepadł, ale jak będzie z po-
Czyli celem tych wszystkich działań jest Finlandyzacja Polski mysłem posła Siedlaczka, nie wiadomo.
zbudowanie nowego porządku, któremu Autor pomysłu zaprowadzenia spra- W końcu żyjemy w kraju progresyw-
służą nowe kultury budowane pieczoło- wiedliwości społecznej na polskich nych podatków, gdzie ludziom bardziej
wicie w ramach starej cywilizacji, w tym drogach odwołuje się – jak to często z pracowitym za zarobienie na podstawie
ujawniająca się coraz wyraźniej kultura przepychaniem lewackich pomysłów umowy o pracę większych pieniędzy
obozowa. Dociekanie faktów już ujęto w kolejnych krajach bywa – do przy- odbiera się już nie 19%, ale znacznie
w paragrafy negacjonizmu, zrównując kładu Finlandii, gdzie od lat takie pro- więcej kasy. Z drugiej strony wciąż zbyt
to niemalże z propagowaniem ideologii gresywne mandaty funkcjonują. Dane dużo Polaków albo nie zauważa bandyc-
faszystowskiej (co ciekawe, jakby w po- o zarobkach kierowców potrzebne do kiego charakteru tych pomysłów, albo co
przek temu można obserwować nadzwy- wystawienia mandatu w odpowiedniej gorsza ma podobną mentalność, skoro
czajny wysyp bogato wydanych publika- wysokości tamtejsi policjanci otrzymu- popiera taką sprawiedliwość społeczną.
cji nt. kolejnych dywizji Wehrmachtu, ich ją z centralnego rejestru podatkowego. Można to było zauważyć na jednym z
uzbrojenia i kampanii), teraz jako dobra W kraju tym bezrobotny za przekrocze- portali internetowych, który zrobił son-
kultury każe się nam czcić obozowe na- nie prędkości o 20 km/h zapłaci mini- dę na temat pomysłu posła Siedlaczka –
pisy, za chwilę to samo będzie odnoszone malną stawkę 115 euro, natomiast po- ku memu zaskoczeniu, w momencie jej
do kawałków betonu z krematorium. Kto tentat branży mięsnej Jussi Salonoja w oglądania 68% internautów poparło ten
wie, jakie bałwany będziemy lepić za lat 2004 roku za dwukrotne przekroczenie projekt. Głupota to tylko czy już zwykła
kilka lub kilkanaście. prędkości dostał mandat w wysokości zawiść?
KRZYSZTOF MAZUR 170 tysięcy euro (!). Progresywne man- MIROSŁAW BŁACH

XX NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KRAJ
PIESIEWICZ A POLAŃSKI ■ TUSK JAKO PAN OD HISTORII ■ KOLEJNY SPOCONY KOLEŚ?...
■ WOJCIECHOWSKI, NARUTOWICZ, MOŚCICKI – „BOLEK”, „ALEK”, „CAREX”, „MUST”...
■ MNIEJSZA O BUDŻET – PIJAR WAŻNIEJSZY ■ BUDUJMY POMNIK OFIAR KRYZYSU!

Dyktatura bez terroru?


C
Casus pascudeus senatora hodzi o to, że na liście
Wildsteina figuruje
Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Marek Pie-
Krzysztofa Marka Piesiewi- siewicz z sygnaturą
cza, skłania do moralnego 001052/1726. Z tego moralnego
niepokoju – i nie tylko. – i nie tylko – niepokoju wyni-
kają moje pytania: czy senator
MARIAN MISZALSKI był szantażowany tylko ostatnio
i tylko przez dziwki spod „Mar-
KRZYSZTOF PIESIEWICZ
riotta”, czy jeszcze przez kogoś? Czy to utalentowany scenarzysta.
bywał szantażowany wcześniej, jako se- Chyba nie musi być politykiem?
nator lub adwokat, przez tajne służby?
I przede wszystkim: czy teraz zrzeknie
się także mandatu senatora? Na razie liceum żeńskie byłoby szczęśliwe, ma-
„Filozof” z Lublina i „Stokrotka” z ak- jąc tego magistra historii za profesora,
tywu stołecznego dają zaporowy odpór. a nastolatki przykładałyby się pilniej do
Co do „Filozofa” – wprawdzie nie krąży tego nudnego w ich wieku przedmiotu,
po internecie żaden film, ale tu i tam sły- mając takiego pana od historii. A i on
sam – czy nie byłby bardziej w swym
żywiole, otoczony na przerwach ko-
TYMCZASEM W NASZEJ MŁODEJ łem dorastających panienek, z którymi
DEMOKRACJI LUDZIE DZIWNIE ZATRACAJĄ flirtowałby i które kokietowałby, ma
UMIAR I SKROMNOŚĆ. PCHAJĄ SIĘ DO się rozumieć, całkiem niewinnie? A tu
POLITYKI OSOBNIKI NAWET SKĄDINĄD diabli nadali, że zabrał się do polityki i
UTALENTOWANE, ALE AKURAT BEZ akurat traf chciał, że „Bolek” potrzebo-
KWALIFIKACJI POTRZEBNYCH W TEJ wał posłusznego rządu Jana Krzysztofa
BRANŻY. NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM JEST Bieleckiego... Ot, i korzenie całej póź-
SAM TUSK. niejszej politycznej konkiety „Kongresu
Aferałów”.
„Czym skorupka za młodu nasiąk-
chać uporczywe pytanie, czy ma jakieś nie...” – więc po aferze hazardowej
miłe lub niemiłe wspomnienia z cze- mamy kolejnego „spoconego kolesia”,
skiej Pragi... Co do „Stokrotki” – padało eurodeputowanego Liska, co to „przele-
już pytanie, czy poddała się lustracji, ale wał z pustego w próżne, a sobie na kon-
odpowiedź, zdaje się, nie padła... to”. Jeszcze PO nie zdążyła zamieść pod
Krzysztof Piesiewicz to utalentowany dywan „hazardu”, a już coś nowego (acz
scenarzysta; widać po filmach Kieślow- ze starego repertuaru)! Wygląda na to,
skiego, że moralne niepokoje nie są mu że rozpoczął się festiwal afer, a zanim
obce. Chyba nie musi być politykiem? się skończy, Tusk „zdystansuje się” od
Trzeba brać przykład z Polańskiego: też całej PO...
utalentowany, też ma szczególne upodo- Tak, tak – ludzie u nas nagminnie mi-
bania, ale do polityki się nie pcha! Pil- jają się z powołaniem. Dług publiczny
nuj, szewcze, kopyta! grozi już wariantem argentyńskim, w
Tymczasem w naszej młodej demo- ochronie zdrowia bez zmian (to zna-
kracji ludzie dziwnie zatracają umiar i czy coraz gorzej), drożyzna postępuje,
skromność. Pchają się do polityki osob- resztówka socjalistyczna w gospodarce
niki nawet skądinąd utalentowane, ale ma się coraz lepiej, podobnie biuro-
akurat bez kwalifikacji potrzebnych w kracja, suwerenność państwa przeputa-
tej branży. Najlepszym przykładem jest na... – a PO nic, ino konsekwentnie do
sam Tusk. Wyobrażam sobie, że każde bólu i śmieszności skupiona na swych

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXI


KRAJ
głównych celach: dożynaniu watahy steśmy znów państwem policyjnego naprzeciwko byłej katowni UB-eckiej,
i promowaniu Tuska na prezydenta. terroru, to na pewno jesteśmy już znówgdzie dziś mieści się szkoła im. St. Wy-
40-milionowy naród stał się zakładni- „państwem służbowym” partyjnych no- spiańskiego, poety od „miałeś, chamie,
kiem politycznego ambicjonera i kole- złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór”.
menklatur i wszystko jeszcze przed nami:
gów – sprawnych, owszem, w kręceniu pełzająca rewolucja. Bywają ofiary powodzi, burzy, tsunami,
swych własnych lodów na boku, ale lawin górskich. Piszemy im na tablicach:
Tyle naszego, co sobie nastawiamy po-
przecież można kręcić całkiem dobre „Ofiary lawiny... pioruna... powodzi”.
mników w mitach i architekturze, nim się
lody i poza polityką. Bo to nie brak uta- Ale komunizm nie był kataklizmem przy-
zacznie lizbońskie dokręcanie śruby... Co
lentowanych krętaczy lodów, co to nie do mitów – jeden „pomnik” już powsta- rody, tylko tworem ludzkim. Czemu więc
pchali się do polityki? Ci mi imponują: jest to „Pomnik Ofiar komunizmu” – a
je w postaci tezy: „»Solidarność« obaliła
nie sztuka kręcić lody z pieniędzy po- nie „Pomnik Ofiar
datnika, w osłonie majestatu władzy – Komunistów”?
sztuka kręcić lody kosztem nienasyco- Żyjemy w czasach
nej, pazernej władzy! demokratycznego
Przed wojną też mieliśmy utalentowa- rozmywania od-
nych obywateli, ale ci, którzy pchali się powiedzialności,
do polityki, nie kręcili lodów na boku. gdy protestuje się
nie przeciw prze-
POMNIK DLA stępcom, a przeciw

FOT. www.premier.gov.pl
UPAMIĘTNIENIA „OFIAR „przestępczości”
KOMUNIZMU” POWINIEN albo „przemocy”,
to i są ofiary ko-
BYĆ WIĘKSZY NIŻ
munizmu, a nie
PAŁAC KULTURY W
komunistów...
WARSZAWIE ALBO PAŁAC Tylko patrzeć, jak
POZNAŃSKIEGO W ŁODZI jakiś chytry euro-
lisek zgłosi projekt
Prezydent Stanisław Wojciechowski „Pomnika Ofiar
był wybitnym spółdzielcą, ale nigdy DŁUG PUBLICZNY grozi już wariantem Kryzysu”! Ho,
nie przydzielił sobie spółdzielczego argentyńskim, w ochronie zdrowia bez zmian ho! Może zaraz
mieszkania poza kolejnością. Prezy- (to znaczy coraz gorzej), drożyzna postępuje, zostanie „autory-
dent Gabriel Narutowicz był wybitnym resztówka socjalistyczna w gospodarce ma się tetem moralnym”
coraz lepiej, podobnie biurokracja, suwerenność
chemikiem, a nigdy nie starał się o kon- na Unię Europej-
państwa przeputana... – a PO nic, ino
cesję na handel paliwami. Prezydent ską? Kuszący był-
konsekwentnie do bólu i śmieszności skupiona
Ignacy Mościcki, też wybitny chemik, na swych głównych celach: dożynaniu watahy by także „Pomnik
pod względem osobistej uczciwości i promowaniu Tuska na prezydenta. Ofiar Globalnego
bez zarzutu... Nie musieli podpierać się Ocieplenia” albo
„świadczeniem usług konfidenckich”, „Pomnik Ofiar
żeby zaistnieć politycznie. Dziś na od- komunizm”. Co do architektury – właśnie Globalizacji”. Czy filantrop Soros nie
cinku prezydentury „Bolek”, „Alek”... – w Łodzi odsłonięto pierwszy w Polsce mógłby ich sfinansować? A co z „Po-
a w kolejce na najbliższe lata ustawiają „Pomnik Ofiar Komunizmu”. Szlachetna mnikiem Ofiar Nietolerancji, Ksenofo-
się „Carex”, „Must”... Ktoś przed wojną intencja, ale środki skromne – więc i po- bii i Antysemityzmu”? Takie pomniki
powiedział złośliwie o Tuwimie, że tak mnik skromny, skromniutki. A przecież powinny stanąć na wszystkich placach
bardzo „wgryzł się w polszczyznę, że (nazwa zobowiązuje) ofiar komunizmu miast, miasteczek, osiedli i osad, jak UE
aż przegryzł się na drugą stronę”. Nasz były miliony! Nie czepiam się małostko- długa (w długach...) i szeroka, a data
młody ustrój tak wgryzł się w demokra- wo, ale dla upamiętnienia „ofiar komuni- powstania nowej UE byłaby okazją dla
cję spod okrągłego stołu, że aż przegryzł zmu” pomnik powinien być większy niż organizowania „spontanicznych ma-
się nazad do PRL? Pałac Kultury w Warszawie albo pałac nifestacji” ludności. No a potem – jak
Krótko mówiąc: jeśli jeszcze nie je- Poznańskiego w Łodzi. Pomnik stanął za rewolucji francuskiej: szybciutko
od „demokracji służbowej” do państwa
R E K L A M A policyjnego. Właśnie poseł Napieral-
ski obwieścił, że „lewica ma wyłącznie
przyszłość”. To już nie ma przeszłości?
No tak – im więcej wymazanej prze-
szłości, tym bardziej jest to przyszłość
kusząca... Wszystko od nowa: krzyże
zdejmować, pamięć zacierać, małych
skrobać, starych gazować, prawdę gło-
sować, podatki podnosić!
Przed „dyktaturą relatywizmu” prze-
strzegł ostatnio Benedykt XVI, a czy
dyktatura może obejść się bez terroru?
MARIAN MISZALSKI

XXII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


POSTĘP W ŚWIECIE
EUROPA rach: „Szalom
Hiszpania od 1 stycznia objęła rotacyjne alejchem” oraz
kierownictwo w UE. Priorytetem ma być „Hawa nagila”.
(na świecie) doprowadzenie do powsta-
nia państwa palestyńskiego, żyjącego w Kanada odma-
pokoju z Izraelem oraz (wewnątrz Unii) wia wiz czeskim
równość obywateli, konkurencyjność i Cyganom, więc
równowaga między krajami. P. Michał Ci, którzy już tam
Moratinos, szef dyplomacji, zapewnił, zamieszkali i cze-
że jego kraj nie będzie konkurował z kali na krewnych,
nowymi władzami UE – jej prezydentem setkami wracają do
p.Hermanem van Rompuyem i szefową Czech.
dyplomacji p.Katarzyną Ashton. Ciekawe, to nie
Nie będą konkurować? Też konkurencja mogła im tego
– wart Pac pałaca... wywróżyć jakaś
Cyganka?
FOT. WIKIPEDIA

Przyjęta w listopadowym referendum


decyzja o zakazie budowy w Szwajcarii Senat USA prze-
minaretów została zaskarżona do Euro- głosował w Wigilię
pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Bożego Narodzenia
Strasburgu przez pochodzącego z Algierii reformę systemu
muzułmańskiego działacza, p.Hafida Izba poselska w Madrycie przyjęła nową, opieki zdrowotnej,
Ouardiriego. Uważa on, że zakaz budowy liberalną ustawę o przerywaniu ciąży, która która ma dać ubez-
minaretów narusza Europejską Konwen- pozwala na aborcję na życzenie do 14. tygo- pieczenie 30 milio-
cję Praw Człowieka. dnia ciąży po ukończeniu 16 lat, a aż do 22. nom Amerykanów.
No to szacowny trybunał ma zgryz, tygodnia będzie można usunąć ciążę w przy- Wszyscy Repu-
szczególnie po niedawnym orzeczeniu w padkach gwałtu, uszkodzenia płodu oraz za- blikanie głosowali
sprawie krzyży. grożenia życia lub zdrowia matki. Po przyjęciu przeciw. W zamian
przez Senat ustawa stanie się prawem. za zbudowanie
Serbia złożyła oficjalny wniosek o Ale za to coraz głośniejsze są żądania, by zakazać większości lewe
członkostwo w UE. zabijania byków na korridach. skrzydło Demokra-
Kilka wieków oporu przeciw Imperium tów oraz JE Barack
Otomańskiemu na nic. Teraz Turcy zajdą Czarnogóry przy jednoczesnym utrzyma- Obama musieli zrezygnować z powołania
ich od strony Niemiec. niu obowiązku wizowego w stosunku do państwowego ubezpieczyciela, który miał
Turcji. rywalizować z firmami prywatnymi. Teraz
Światowy Kongres Żydów uznał za A było przegrywać pod Wiedniem? państwo ma dopłacać do ubezpieczeń
„niepożądaną i przedwczesną” decyzję dla uboższych oraz rozszerzyć darmowy
JŚw. Benedykta XVI, która otwiera drogę P. Jerzy Papakonstantinou, grecki mini- program ubezpieczeń Medicaid dla naj-
do beatyfikacji śp. Piusa XII. ster finansów, zapowiedział, że rząd bę- uboższych. Do ostatecznego uchwalenia
Czy nie pora, by sprawami beatyfikacji dzie pracował na rzecz odnowy systemu ustawy droga jeszcze daleka.
w Kościele rzymskokatolickim ŚKŻ zaj- podatkowego. Ma zwiększyć dochody Zwłaszcza że w tzw. międzyczasie szlag
mował się od początku do końca? budżetu i zwalczać wyłudzenia podat- może trafić USA. Wystarczy przeczytać
kowe. Jest to część planu mającego na poniższą informację.
Francuska Unia na rzecz Ruchu Lu- celu pomoc w wyjściu Grecji z kryzysu
dowego pracuje nad projektem ustawy, ekonomicznego, jednego z największych Senat podwyższył także pułap amery-
który zakłada całkowity zakaz noszenia w UE, który niepokoi też eurokratów w kańskiego długu publicznego do
burek w miejscach publicznych. Nie Brukseli. 12,4 bln $. Rząd będzie mógł dzięki temu
odnosi się on bezpośrednio do samych Krótko mówiąc: rząd zamierza zwięk- wyemitować dodatkowe obligacje skarbu
burek, tylko ma regulować kwestie chust szyć podatki. państwa, które pokryją koszty działalno-
zakrywających twarz. Zdaniem Partii Ko- ści rządu do około połowy lutego przy-
munistycznej, propozycja „dolewa oliwy AMERYKA szłego roku. I tutaj wszyscy senatorowie
do ognia” w debacie nad tożsamością P. Beniamin Szalom Bernanke, szef republikańscy głosowali przeciw.
narodową i „nie pomoże kobietom, które Fed, został wybrany przez Senacką No właśnie. I już co niektórzy próbują
skrywają się pod tymi materiałami”. Komisję ds. Bankowości na kolejną ratować się na własną rękę.
Całe szczęście, że nie zajęli się zbyt kadencję. Wcześniej został on wybra-
krótkimi spódniczkami paryżanek, nazbyt ny Człowiekiem Roku przez magazyn P. Dawid Heineman, republikański guber-
dużymi dekoltami i nadmiernie wysokimi „Time”. Komisja wybrała p.Bernankego nator stanu Nebraska, stwierdził w imieniu
obcasami, bo by tożsamość narodowa stosunkiem głosów 16 do 7, a jej prze- swoim i mieszkańców tego stanu, że nie
Francuzów mocno ucierpiała. wodniczący, WDost. Krzysztof Dodd, chce wsparcia finansowego rządu, które w
nie szczędził mu pochwał, mówiąc m.in., zamian za poparcie reformy służby zdrowia
Turecka dyplomacja zakwestionowała że jego „mądre przywództwo” oznacza wywalczył dla tego stanu p.Beniamin Nel-
zniesienie przez kraje strefy Schengen pogodną przyszłość. son, senator demokratyczny.
wiz dla obywateli Serbii, Macedonii i Czyli radosne tańce przy znanych utwo- Nebraska wystąpi z USA?

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXIII


POSTĘP W ŚWIECIE
JE Evo Morales, prezydent Boli- kach międzyna-
wii, ogłosił, że po fiasku szczytu rodowych w celu
klimatycznego w Kopenhadze zorga- zasilenia budżetu.
nizuje w kwietniu 2010 roku światową Skądś na nowe
konferencję ruchów społecznych w pociski balistyczne
sprawie zmian klimatycznych. muszą brać.
P. Morales nie zgadza się z oskarże-
niami ze strony Brytyjczyków, którzy Rosja zrezygno-
odpowiedzialność za niepowodzenie wała z eksporto-
konferencji zrzucają na Chiny, Wene- wania w stycz-
zuelę i Boliwię. niu ropy przez
Czyli powinniśmy chyba pochwalić porty ukraińskie i

FOT. www.rnw.nl
Moralesa? A także Chiny i Wenezuelę? wyraziła obawy,
czy Ukraina bez
Wenezuelski rząd opublikował rezo- problemów zapłaci
lucję, która ma na celu racjonalizację za dostarczony
zużycia energii elektrycznej w kraju, jej gaz ziemny, co
m.in. w centrach handlowych, w go- według Reutera
dzinach między 11 a 21. Zmusza także sygnalizuje możli- Wg „New York Times”, JE Barack Obama nie
zakłady przemysłowe, które zużywają wość powtórzenia zamknie więzienia w Guantánamo na Kubie w
więcej niż 5 megawatów miesięcznie, się noworocznych roku 2010, a najwcześniej w 2011. Prezydent
i inne przedsiębiorstwa zużywające sporów cenowych już jesienią przyznał, że wyznaczony przez nie-
więcej niż 2 megawaty do ograniczenia między Moskwą a go termin jest nierealny. Chociaż ponad 100
zużycia energii o 20%. Kijowem, zakłó- terrorystów przeniesiono do więzienia Thom-
W Wenezueli energia jest dotowana, cających dostawy son w stanie Illinois, ponad 200 km na zachód
więc mieszkańcom oraz np. samorzą- gazu do państw od Chicago, to na przeniesienie pozostałych
dom nie opłaca się nawet gasić świateł UE. Wg anality- brakuje pieniędzy, a na przystosowanie obiek-
w domach ani wyłączać latarni w ciągu ków, jest jednak tu do zaostrzonych standardów potrzeba pra-
dnia! mało prawdopo- wie roku.
dobne, by Rosja E tam, Obama boi się, że potem sam trafi do tego
ŚWIAT wzmogła obecnie więzienia.
JE Barack Obama oraz przywódcy naciski na Ukra-
Chin, Indii, Brazylii i RPA osiągnęli inę, bowiem pogarszałoby to szanse pro- chronić irańskie zasoby ropy przed hitle-
na szczycie klimatycznym w Kopen- rosyjskich kandydatów w styczniowych rowcami?
hadze porozumienie, które będzie wyborach prezydenckich nad Dnieprem.
„historycznym krokiem naprzód”. Czyli dla nas jedyny ratunek to jak Pomimo kategorycznego sprzeciwu
Wg agencji dpa, porozumienie dotyczy najdłuższe wybory na Ukrainie. Najlepiej MinFinu, rząd Japonii przyznał 562 mld
weryfikacji działań podejmowanych kilka tur, tak gdzieś do maja. jenów (6,2 mld $) producentom ryżu,
przez Chiny i Indie w celu ochrony aby wyrównać straty tym, którzy w ciągu
klimatu, a decyzje w sprawie celów Wg timesonline.co.uk, najbliższa ostatnich kilku lat sprzedawali ryż poni-
dotyczących redukcji emisji gazów rodzina Osamy ibn Ladena ukrywa się żej kosztów produkcji. Wsparci zostaną
cieplarnianych do 2020 roku zostaną w Iranie. Ponoć jedna z żon ibn Lade- również farmerzy, którzy zdecydują się
podjęte w styczniu. na, sześcioro jego dzieci i 11 wnucząt zmienić typ swoich upraw na soję lub
Na razie prawie cała Ameryka Północ- mieszka niedaleko Teheranu, nie mając pszenicę. Dotacje obiecano rolnikom
na jest sparaliżowana przez największe przy tym żadnego kontaktu ze światem podczas kampanii wyborczej Japońskiej
od wielu lat śnieżyce i mrozy! zewnętrznym. Obecnie rodzina stara się Partii Demokratycznej i rząd zamierza
o wyjazd z Iranu, aby nawiązać kontakt z dotrzymać obietnic, mimo iż wcześniej
Z powodu kryzysu Gazprom wydo- pozostałymi krewnymi. podjęto decyzję o nieobniżaniu podatku
będzie w tym roku o 16% gazu mniej Żadnego kontaktu ze światem? A skąd od paliwa – wbrew deklaracjom składa-
niż przed rokiem. Zapowiadany spadek 11 wnucząt??? nym podczas kampanii.
wydobycia to 60% całego eksportu rosyj- Zdaje się rząd chce zachęcać do wlewa-
skiego gazu do Europy Zachodniej JE Mahmud Ahmadineżad będzie się nia do baków sake zamiast benzyny.
Zwolennicy globcia powinni chwalić domagał rekompensaty za straty po-
pod niebiosa Gazprom! niesione przez Iran w czasie II wojny Mieszkańcy Szanghaju nie godzą się na
światowej. Nakazał on swoim urzędni- to, aby do szkół finansowanych z ich po-
Rosyjskie ministerstwo finansów kom obliczyć straty, jakie poniósł Iran w datków chodziły dzieci nowo przybyłych i
sprzedało Bankowi Centralnemu Rosji czasie, kiedy stacjonowały tam wojska najuboższych mieszkańców miasta, którzy
30 ton złota za 1 mld $, by złagodzić koalicji – ZSRS, USA i Wielkiej Brytanii. podatków nie płacą. W 18-milionowym
obecny kryzys budżetowy. Na razie nie Do 1942 r. Iran był neutralny, ale już w Szanghaju mieszka prawdopodobnie aż
wiadomo, co bank centralny zamierza sierpniu 1941 r. wkroczyły tam wojska 5 mln migrantów ze wsi. Nie mają oni
zrobić z nabytym kruszcem, ale minister brytyjskie i sowieckie, aby chronić irań- żadnych przywilejów socjalnych.
finansów oświadczył w październiku, że skie zasoby ropy przed hitlerowcami. Cóż za wielki rynek dla prywatnego
rząd rozważa sprzedawanie złota na ryn- Czyżby teraz to Izrael koniecznie chciał szkolnictwa!

XXIV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
WIEŚCI Z UE – NOWE KONTROLE, NADZORY, REGULACJE I KOSZTY

Bliżej eurosocjalizmu
T
„Szczyt klimatyczny” ONZ o deklarowane
w Kopenhadze okazał się wsparcie opie-
wa na ogromną
ogromnie kosztownym, kwotę 30 mi-
marnotrawnym i bezowoc- liardów dolarów rocz-
nym happeningiem kilku- nie do roku 2012. A do
nastu tysięcy biurokratów roku 2020 suma ta ma
z Europy i innych konty- wzrosnąć do 100 miliar-
dów dolarów rocznie (!).
nentów. Ten sabat różnych, Czy ta skandaliczna de-
w większości czerwono- klaracja zostanie kiedyś
zielonych, zawodowych zrealizowana? Okaże się
marnotrawców pieniędzy to oczywiście dopiero
podatników uchwalił sobie, odpowiednio za trzy i
10 lat.
że globalnemu klimatowi Jaką część tego „euro-
nie będzie wolno ocieplić klimatycznego” haraczu
się o więcej niż 2 stopnie na rzecz zabobonów i
Celsjusza do roku 2050. Na ideologii światowej le-
szczęście ta liczna gromada wicy zapłacą podatnicy
polscy? Tego jeszcze nie
budżetowych pasożytów wiadomo, bo podział ha-
świata nie zdołała uchwalić raczu między kraje UE
żadnych wiążących regulacji ma nastąpić dopiero za parę miesięcy. Ale więksi ocieplacze i emitenci gazów na tej
polityczno-prawnych. Udało na podstawie różnych, jeszcze niepełnych planecie w końcu muszą stać się pionie-
jej się jednak, głównie pod informacji i przewidywań prasowych rami [walki z ociepleniem klimatu] – na-
można spodziewać się kwoty co najmniej wet w razie wątpliwości i także bez gwa-
wpływem władz niektórych kilkudziesięciu lub stu kilkudziesięciu mi- rancji, że do tej walki przyłączą się inni.
państw UE, uchwalić dekla- lionów euro (kilkuset milionów złotych) 15 najbardziej uprzemysłowionych państw
rację, że państwa zamoż- rocznie. Kwoty obciążającej polskich po- świata odpowiada bowiem za blisko
ne, w tym należące do UE, datników i polskie przedsiębiorstwa prze- 80 proc. światowej emisji dwutlenku wę-
zobowiązują się do wsparcia mysłowe. Ciekawe, jak na to zareagują gla. Wszystkie te państwa podkreślały
za kilka lat polscy poddani eurokomuny? w Kopenhadze, jak ważna jest dla nich
państw „rozwijających się” W tym szczególnie ci prywatni przed- ochrona klimatu. Teraz politycy tych
w „walce z ociepleniem kli- siębiorcy czy rolnicy, którzy do tej pory państw muszą to udowodnić czynami. A
matycznym”. I z redukcją ich przynależność naszego kraju do eurokoł- wyborcy muszą ich sprawdzać, żeby nie
przemysłowej i innej emisji chozu, z racji różnych ułatwień ekspor- wybrać ich ponownie, jeżeli nic nie zro-
dwutlenku węgla. towych czy „środków UE”, raczej sobie bią”. Czy socdemokratyczny komentator
chwalili? Czy w ogóle o tym haraczu, z Frankfurtu miał też na myśli „wybor-
TOMASZ MYSŁEK który będą płacić w różnych wyższych ców” chińskich, rosyjskich, południowo-
kosztach ukrytych, w tym w większych afrykańskich czy indyjskich?
kosztach energii, będą coś wiedzieć?
Tymczasem niemal zerowe (pozytywne) Nowe kontrole i regulacje UE
efekty ogromnej konferencji w Kopenha- Tymczasem 19 grudnia agencje poda-
dze zirytowały nawet niektóre media le- ły radosną nowinę, że ponad 50 tysięcy
wicowe – do tej pory przychylne „walce urzędników UE dostanie podwyżki płac
z globalnym ociepleniem klimatu” i po- „tylko” o 1,85 proc., a nie o 3,7 proc. – jak
dobnym neokomunistycznym wymysłom planowano wcześniej. Europejskich po-
współczesnego eurolewactwa. Np. nie- datników ma to kosztować ponad 130 mln
miecki dziennik „Frankfurter Rundschau” euro w samym roku 2010. Tego samego
skomentował 21 grudnia: „Kontynuowa- dnia przewodniczący Komisji UE José
nie tego cyrku – kolejnych konferencji Manuel Barroso zażądał dokonania „kon-
klimatycznych ONZ – nie ma sensu. Je- troli jakościowej” finansów państw UE w
dyną szansą, jaka pozostała, jest to, że naj- celu „podwyższenia udziału wydatków

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXV


S WIAT
Ś

FOT. R. LIJKA
wspierających inwestycje i wzrost gospo- w poszczególnych krajach
darki” w budżetach tych państw. Wraz z itd. A także wprowadzenia
tą planowaną nową kontrolą władze UE nowych, specjalnych po-
wyciągają konsekwencje z ciężkiego kry- datków na rzecz Unii od
zysu finansowego i ogromnego zadłuże- każdego „obywatela UE” i
nia Grecji. I pragną zapobiec powtórzeniu każdego przedsiębiorstwa
się kryzysu greckiego w innych krajach w Europie.
Europy. 18 grudnia szefowie rządów
państw UE oświadczyli, że UE potrzebu- Zakaz
je „bardziej efektywnego i przejrzystego dłuższej pracy
kierowania gospodarką” poszczególnych Parlament Unii Euro-
krajów. A „kontrolowanie i ocenianie pejskiej najwyraźniej po- BĘDĄ DOTKLIWIE KARAĆ wszystkich tych
narodowych polityk fiskalnych” ma „de- zazdrościł ww. projektów rybaków, którzy przekraczają tzw. limity
cydujące” znaczenie dla przyszłości Unii władzom wykonawczym połowowe
Europejskiej. Najwyraźniej zgodzili się na UE, bo 17 grudnia uchwalił
interwencje Brukseli i dalsze ograniczenie zakaz pracy dłuższej niż 48 godzin tygo- tę aż 480 mld euro (!). I przeznaczył około
swej finansowo-politycznej suwerenności dniowo. Ten projekt przeforsowała oczy- 400 mld euro na różne poręczenia kredy-
(„Frankfurter Allgemeine Zeitung”). wiście radykalna eurolewica, ale nie tylko towe oraz 80 mld euro na bezpośrednie
Brukselscy komisarze pragną obowiąz- socjaliści, zieloni czy różni komunistyczni wsparcie finansowe kilkunastu banków.
kowych wspólnych standardów finanso- „demokraci”. Eurodeputowani znaczną Niewiele mniejsze kwoty i poręczenia kre-
wo-budżetowych dla poszczególnych kra- większością głosów uznali, że pod żadnym dytowe zaakceptowały władze Francji.
jów. Konkretne i szczegółowe propozycje pozorem, nawet w przypadku dobrowolnej
mają zaprezentować w styczniu br., a decy- zgody obu stron, tydzień pracy nie może być ...i karanie rybaków
zje mają zapaść na początku lutego – pod- dłuższy niż 48 godzin. Stanowisko europar- Rządy wszystkich państw UE zgodziły
czas specjalnego „szczytu” UE. Komisarze lamentu przewiduje też, że w zawodach, w się na początku grudnia, aby dotkliwie
i politycy UE zdają już sobie sprawę, że których pracownik ma regularne dyżury, karać wszystkich tych rybaków, którzy
reguły tzw. Europejskiego Paktu Stabili- cały czas tego dyżuru (zarówno ten, w któ- przekraczają tzw. limity połowowe. Ryba-
zacji, funkcjonujące od 1993 roku, nie są rym pracownik jest w gotowości, jak i ten, w kom niepokornym grozi nawet dożywot-
już wystarczające, aby zapobiegać gwał- którym wykonuje zawód) musi być liczony nia utrata wymaganych przez UE licencji.
townym wzrostom długów państw. Dowo- do tygodniowego czasu jego pracy. Nowe rozporządzenie UE przewiduje
dzi tego dobitnie właśnie przykład Grecji. Gdyby ta bardzo „postępowa” propo- specjalny system punktów karnych dla ry-
Optują więc za nowymi wymaganiami UE, zycja weszła w życie, Polska musiałaby baków łamiących europrzepisy. Po popeł-
za dodatkowymi regułami i kontrolami. znacznie zmienić swoje prawo pracy. Na nieniu określonej liczby wykroczeń i ze-
Niektórzy ich doradcy, jak np. Jakob von szczęście sporo wskazuje na to, że szan- braniu odpowiedniej liczby tych punktów
Weizsäcker (z brukselskiego instytutu ba- se realizacji tego eurosocjalistycznego ma to prowadzić do automatycznej utraty
dań gospodarki im. Bruegla), postulują, projektu są niewielkie. Bo wedle proce- licencji – albo na kilka miesięcy, albo na
aby władzom UE umożliwić „punktowe dur UE, ostateczny kształt legislacji w zawsze. Wedle projektu UE, nowy system
interwencje” w wybrane dziedziny polityki tej dziedzinie musi być przyjęty wspólnie kontroli i wykorzystanie na wielką skalę
gospodarczej i socjalnej najbardziej zadłu- przez Parlament i Radę UE, czyli rządy satelitarnego systemu monitorowania stat-
żonych państw członkowskich UE. państw. A na ww. zakaz dłuższej pracy na ków ma pozwolić na szybki przepływ in-
19 grudnia weszło w życie nowe prawo pewno nie wyrazi zgody Wielka Brytania formacji i dokładne śledzenie, kto, gdzie,
telekomunikacyjne UE. Z jednej strony i kilka innych krajów. Według informacji kiedy i ile ryb złowił i jakiego gatunku.
ma ono podobno istotnie wzmocnić prawa PAP, za zakazem pracy dłuższej niż 48 Czy to oznacza, że już za kilka miesię-
użytkowników telefonów czy internetu oraz godzin tygodniowo głosowała większość cy z polskich sklepów mogą zniknąć nie-
ochronę danych klientów i firm. Ale z dru- eurodeputowanych z Polski, w tym więk- które gatunki tradycyjnie spożywanych u
giej strony wymaga ono od poszczególnych szość posłów z SLD, PSL i PiS. nas ryb? Może nie znikną, ale na pewno
państw znacznie większych niż do tej pory będą droższe. Bo „regulacje” i przepisy
regulacji i silnej kontroli całej branży teleko- Zgoda UE UE oznaczają nie tylko europostęp, ale i
munikacyjnej. W styczniu ma podjąć pierw- na dalsze wspieranie banków... powszechną drożyznę towarów i usług –
sze prace tzw. europejski urząd ds. teleko- Komisja UE wyraziła zgodę na przedłu- zasadniczo największą na całym świecie.
munikacji. Ma on pilnować wprowadzania żenie o kolejne sześć miesięcy planów Tylko dlaczego za to wszystko muszą pła-
w całej Europie jednolitych regulacji i sku- wspierania wielkich banków, realizo- cić również ci Polacy i ich dzieci, którzy
piać przedstawicieli odpowiednich urzędów wanych w Niemczech, Francji i sześciu w czerwcu 2003 roku głosowali przeciwko
z poszczególnych krajów UE (dpa). innych krajach UE. Pierwotnie te plany „akcesji” naszego kraju do eurokomuny?
Symbolem tego nowego „europejskiego miały być ograniczone i obowiązywać Niech dodatkowo płacą tylko ci frajerzy
projektu” jest Herman van Rompuy z Bel- tylko do końca 2009 roku. Komisarz UE i pokomunistyczni niewolnicy, którzy z
gii – nowo mianowany „przewodniczący ds. konkurencji Neelie Kroes podkreśli- przekonania bądź z głupoty głosowali „za
Rady UE”. Ten radykalny eurofederasta i ła, że dla „odciążenia sytuacji na rynku Unią Europejską”. Niestety, utworzenie
zwolennik skasowania wszelkich symboli finansowym” prawdopodobnie będzie ko- takiego sprawiedliwego systemu segrega-
narodowych na rzecz unijnych, jest też zwo- nieczne dalsze wspieranie banków ze stro- cji obywateli RP nie wydaje się możliwe.
lennikiem możliwie największego ujednoli- ny budżetów państw UE. W listopadzie i A w coraz bardziej socjalistycznej UE nie
cenia praw w krajach UE, licznych nowych grudniu 2008 roku np. rząd RFN wdrożył jest możliwe w żadnej mierze.
regulacji, kontroli, interwencji władz UE plan „ratowania banków” na ogólną kwo- TOMASZ MYSŁEK

XXVI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
STANY ZJEDNOCZONE

Opowieść wigilijna
dla Obamy
D
Wszyscy zapewne pamię- la niejed-
tamy wspaniałą „Opowieść nego z nas
taka wizyta,
wigilijną” Karola Dickensa podobnie
– jedną z najmądrzejszych jak dla dickensow-
i najjaśniej bijących szcze- skiego Scrooge’a,
gólnym światłem dobra byłaby wielkim prze-
książek w dziejach ludz- budzeniem. A jak
taka przygoda wigi-
kości. Wszyscy w wieczór lijna wyglądałaby dla
wigilijny powinniśmy umieć prezydenta Baracka
wyobrazić siebie samych Husajna Obamy?
w miejscu Ebenezera
Duch Lincolna OBAMA jednak nie będzie drugim Scrooge’em
Scrooge’a. Czego dowie-
Wyobraźmy sobie,
dzielibyśmy się o swoim że w noc wigilijną Biały Dom nawiedza by się po odwiedzinach Abrahama Lin-
postępowaniu od duchów duch Abrahama Lincolna – człowieka, colna? Zapewne przeniósłby prezydenta
Bożego Narodzenia, które który w imię ideałów wolnościowych i w do Chicago z roku 2007, kiedy młody
nawiedziłyby nas w noc wyniku własnej, jakże nieudolnej polity- senator rozdawał na lewo i prawo obiet-
wigilijną? ki i chorobliwej ambicji wciągnął Stany nice wyborcze natychmiastowego wypro-
Zjednoczone w najstraszniejszą, brato- wadzenia wojsk amerykańskich z Iraku i
PAWEŁ ŁEPKOWSKI bójczą wojnę, która pozostała w pamięci Afganistanu. Obama miałby okazję po-
Amerykanów jako szczególna porażka słuchać naiwnego polityka, nie mającego
ideałów leżących u podstaw powstania najmniejszego pojęcia o kulisach władzy
ich wielkiej republiki. Lincoln, kreowany w Waszyngtonie. Duch pokazałby także
przez historyków jankeskich na wielkiego prezydentowi gazety sprzed roku. Wów-
wybawcę narodu, pojawiłby się Obamie czas notowania poparcia opinii publicznej
w bardzo długich łańcuchach, których dla Obamy były rekordowe. Zanim jesz-
każde ogniwo symbolizowałoby jedno cze Barack H. Obama rozpoczął w pełni
amerykańskie życie utracone w wojnie urzędowanie w Gabinecie Owalnym, czo-
secesyjnej 1861-1865. łowe dzienniki i tygodniki amerykańskie
Co powiedziałby Lincoln Obamie? oceniały jego przyszłą prezydenturę na
Przed czym mógłby go ostrzec? Na ba- A+ (polska szóstka).
zie własnych doświadczeń 16. prezydent W poprawnych politycznie mediach
USA ostrzegłby Obamę, że pcha Amery- wschodniego i zachodniego wybrzeża
kę do rozłamu, którego skutkiem może USA panował entuzjazm połączony z hi-
być wielka bratobójcza konfrontacja, taka sterią graniczącą z północnokoreańskim
jak ta z lat 1861-1865. Swoje spotkanie kultem Kim Ir Sena. „Obama here, Oba-
z obecnym gospodarzem Białego Domu ma there, Obama everywhere” („Obama
duch Lincolna zakończyłby, pokazując tu, Obama tam, Obama wszędzie”) było
ślad po kuli w głowie i dodając ironicznie powiedzonkiem odzwierciedlającym na-
i ostrzegawczo: sic semper tirannis. strój zeszłorocznego Bożego Narodzenia
w USA.
Duch Przeszłych Ale kto wysoko wchodzi, ten nisko i bar-
Świąt Bożego Narodzenia dzo boleśnie spada. W ciągu roku notowa-
Co ukazałby Obamie pierwszy duch nia popularności Obamy zaczęły lecieć na
z powieści Dickensa, Duch Przeszłych łeb, na szyję. Obietnice w sprawie wyco-
Świąt Bożego Narodzenia, który zjawił- fania wojsk amerykańskich spoza granic

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXVII


S WIAT
Ś
USA zostały złamane. Zamknięcie ośrod- cie dla ustawy uzależnił
ka więziennego w bazie Guantánamo na od zapewnienia ze stro-
Kubie było nic nie wnoszącym aktem pro- ny rządu federalnego, że
pagandowym. Mimo setek miliardów do- wszystkie ponadnorma-
larów wpompowanych w skorumpowaną tywne wydatki funduszu
gospodarkę w ramach tak zwanych pla- Medicaid dla stanu Ne-
nów stymulacyjnych, jedynym efektem braska zostaną pokryte z
był stały, progresywny wzrost bezrobocia kasy państwowej. Nawet
oraz spadek wzrostu gospodarczego i no- taki kryptosocjalista jak
towań dolara. senator Bernie Sanders ze
Tymczasem podczas niedawnego, spe- stanu Vermont musiał do-
cjalnego wydania świątecznego progra- stać odpowiednią „zachę-
mu prowadzonego przez Oprah Winfrey tę”, żeby zagłosować za
dla telewizji ABC prezydent wystawił kontrowersyjną reformą
sobie ocenę B+ (4+) za pierwsze 11 Obamy.
miesięcy sprawowanych rządów. Trze- Ale reforma ochrony
ba przyznać, że pana prezydenta Obamę zdrowia nie jest jedyną
charakteryzuje niesamowita skromność! niedźwiedzią przysługą
Kiedy podniecona i pełna zachwytu wyświadczoną Ameryka-
Oprah Winfrey spytała prezydenta, dla- nom na koniec tego roku.
czego nie wystawił sobie wyższej noty, Coraz większą dyskusję
Obama odpowiedział, że „jego rząd wywołuje projekt usta-
wciąż pracuje nad odpowiedzią na naj- wy reformy imigracyjnej
większe wyzwania od czasu tych, jakie zgłoszonej przez demo-
stanęły przed Franklinem Delano Ro- kratycznego kongresmena
oseveltem”. Chyba wszystkie konie, psy CO UKAZAŁYBY OBAMIE duchy Luisa Gutierreza z Illino-
i koty śmiały się z tego komentarza w z powieści Dickensa? is. Zaproponowana przez
wigilijną noc. W charakterystyczny dla kolegę Obamy ze stanu
siebie sposób Obama wysoko ocenił pra- Illinois reforma polityki
cę swego rządu i jeszcze przyznał sobie wzrost notowań byłej gubernator Alaski imigracyjnej nie zadawala ani imigrantów,
zasługi w ustabilizowaniu gospodarki, – Sary Palin. ani Amerykanów. Z jednej strony obiecu-
sprawną organizację planu wyjścia Ame- 8 grudnia 2009 roku „Los Angeles Ti- je się legalizację pobytu osobom, które
rykanów z Iraku oraz naprawę wizerunku mes” podał informację, że poparcie dla fizycznie przebywają w grudniu tego roku
Stanów Zjednoczonych w oczach świata. Sary Palin jako polityka i ewentualne- w Stanach, z drugiej strony ta legalizacja
Na końcu samochwalnej oracji dodał, że go kandydata Partii Republikańskiej na jest kadłubowa i nie ma nic wspólnego z
jego zdaniem to tylko część zadań, które prezydenta wzrosło do 47%. Nikt już prawdziwą i konieczną amnestią dla 11
udało mu się zrealizować. nie zamierza rzucać w nią zgniłymi po- milionów ciężko pracujących ludzi, któ-
Ludzie w Ameryce siedzieli przed tele- midorami, wyzywając od niedouczonej rzy często od dziesięcioleci mieszkają
wizorami i przecierali oczy ze zdumienia. mamuśki. Palin ma jasno określone, kon- nielegalnie w USA.
serwatywne społecznie poglądy na świat W oczach zdecydowanej większości
Duch Obecnych i liberalne na gospodarkę. Wzrost jej obywateli amerykańskich wydanie po-
Świąt Bożego Narodzenia popularności jest projekcją bankructwa zwolenia na pracę ponad 11 milionom lu-
Jaki obraz ukazałby w tym roku Ba- afrykańskiego socjalizmu Obamy, który dzi (nikt do końca nie wie, ile osób prze-
rackowi Obamie Duch Obecnych Świąt doprowadził na koniec 2009 roku do po- bywa w USA nielegalnie) może oznaczać
Bożego Narodzenia? Rok temu Barack nad 10-procentowego bezrobocia. katastrofalne pogłębienie i tak bardzo wy-
Husajn Obama tryskał humorem i sa- Oliwy do ognia w nastrojach antyoba- sokiego już bezrobocia.
mozadowoleniem. Poparcie dla Obamy mowskich dolewają dwa projekty legisla-
przed inauguracją wynosiło 70 procent. cyjne, które mogą całkowicie odmienić Duch Przyszłych
Na koniec grudnia 2009 roku poparcie amerykański rynek pracy. Świąt Bożego Narodzenia
dla Obamy kształtuje się na poziomie Pierwszy to projekt ustawy zdrowotnej, A co ukazałby Obamie duch Bożego Na-
45% „za” i 43% „przeciw”. W tych bada- która rodzi się w nadzwyczajnych bólach rodzenia, które dopiero nadejdzie? Miej-
niach nie chodzi o popularność jakiegoś i wymaga nie lada przekupstwa politycz- my nadzieję, że Barack Obama ujrzałby
konkretnego projektu, lecz o wyrażenie nego establishmentu na Kapitolu. swoje ostatnie Boże Narodzenie w Białym
prostej sympatii i aprobaty dla prezyden- Senatorowie wiedzą, że Obamie zależy Domu w 2012 roku. Jednak do radosnej
ta i kierowanego przez niego rządu. Spa- na jak najszybszym wprowadzeniu refor- daty końca prezydentury tego człowieka
dek popularności o 25% w pierwszym my zdrowotnej w USA, ponieważ będzie zostały jeszcze trzy lata, w czasie których
roku rządów oznacza w praktyce, że przy to jedyny element kampanii wyborczej, może wydarzyć się dużo niedobrego.
tej skuteczności działań Obama nie ma który uda się przynamniej połowicznie Jestem przekonany, że dwie wspomnia-
najmniejszej szansy na reelekcję w 2012 zrealizować. Niektórzy wykorzystują ten ne reformy społeczne: służby zdrowia i
roku. I to jest w zasadzie znakomita wia- fakt do zbicia jak największego kapitału polityki imigracyjnej zakończą się osta-
domość dla całego świata. Jeszcze lepszą politycznego i finansowego. Przykładem tecznie klęską i bankructwem. Obama
wiadomością jest fakt, że wraz ze spad- może być demokratyczny senator Ben w miarę upływu lat będzie zbliżał się do
kiem notowań Obamy następuje wyraźny Nelson z Nebraski, który swoje popar- wizerunku i postawy doktora Roberta Ga-

XXVIII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
briela Mugabe, który zamienił mlekiem i POLSKA-CHINY
miodem płynąca Rodezję w krainę nędzy,
głodu i katastrofalnego bezhołowia nazy-
waną Zimbabwe.
Niech nikogo nie zwodzi niewinny
uśmiech Obamy. To człowiek bezwzględny
przy realizacji swojej socjalistycznej uto-
Monsieur Butterfly
pii. Znamienna była w tym roku jego wy-
powiedź na temat blogów internetowych. Tuż przed świętami niektóre polskie media zasugerowały,
Według prezydenta Stanów Zjednoczo- że zaginiony parę miesięcy temu szyfrant, chorąży Stefan
nych, decentralizacja mediów prowadzić
może do zakłamania faktów i manipulacji.
Zielonka, zdradził ojczyznę i od lat kolaborował z chińskim
Blogi internetowe są według Obamy nie- wywiadem.
potrzebne i zagrażają korporacyjnej prasie
(czytaj: reżimowej propagandzie). Dlatego OLGIERD DOMINO
w okresie kryzysu (czytaj: na stałe) rząd
USA planuje wprowadzenie ulg podatko-

C
wych dla prasy drukowanej (czytaj: me- óż miał w ofercie polski szyfrant, cieniu innych agencji wywiadowczych. Za
diów lewicowych, poprawnych politycznie co tak zaciekawiło skośnookich profesjonalizm, motywację współpracow-
i popierających „jedynie słuszną linię dro- agentów? Chińczyków, ow- ników i gotowość do poświęceń zawsze
giego przywódcy”) kosztem – jak można szem, mogły interesować depe- najwyżej stawiano izraelski Mosad. Dru-
się domyślać – opodatkowania prowadze- sze polskiego wywiadu wojskowego, ale gie miejsce w tym rankingu – ze względu
nia blogów internetowych. jak dowodzi „Dziennik Gazeta Prawna”, na nieograniczone fundusze i zdolności
baczniejszą uwagę zwrócili na jego zna- techniczne – przyznawano amerykań-
Epilog z Iranem w tle jomość metod komunikowania się państw skiej CIA. Na „pudło” łapało się także
Hasłem kampanii wyborczej Obamy NATO oraz wiedzę o tzw. nielegałach, to sowieckie KGB (obecna Służba Wywia-
było słowo „zmiana” i naiwny ten, kto jest agentach wysyłanych w świat bez dy- du Federacji Rosyjskiej). Doceniano jego
wierzył, że to tylko slogan! plomatycznego statusu. bezwzględność i sukcesy w werbowaniu
Co jeszcze pokazałby prezydentowi Zaginięcie Zielonki ujawniono w maju współpracowników. A przed Chińczykami
Duch Przyszłych Świąt Bożego Narodze- 2008 roku. Ale przepadł jeszcze wcze- stawiano jeszcze byłe NRD-owskie HVA,
nia? Kilka dni temu brytyjski dziennik śniej. Chorąży wyszedł z domu w pierw- brytyjskie MI5 i MI6, wywiad francuski,
„The Times” doniósł, że w Iranie ukrywa szy dzień Świąt Wielkanocnych. Kilka zachodnioniemieckie BND, a nawet służ-
się najbliższa rodzina Osamy bin Ladena. dni później jego zaginięcie zgłosiła policji by włoskie. Nie ma się więc co dziwić, że
Natychmiast nasuwa się proste i może jego żona. Jak donosiła prasa, przełożeni o agentach Mosadu, CIA czy KGB nakrę-
nieco naiwne pytanie: co robi sunnicka szyfranta przez dwa tygodnie nie wiedzie- cono kilometry taśmy filmowej i spisano
rodzina znanego terrorysty wahabickiego li o zaginięciu człowieka, który dyspono- miliony stron książek, a o agentach Gu-
w szyickim Iranie? Tego już „The Times” wał tak niebezpieczną wiedzą. Początko- oanbu panuje kompletna cisza.
nie podał. Wiadomo tylko, że żona i dzie- wo służby wywiadowcze bagatelizowały Tymczasem chiński wywiad jest niemal
ci najbardziej poszukiwanego terrorysty sprawę. Przekonywały, że prawdopodob- tak stary jak cała chińska cywilizacja. Dziś
świata żyją w pilnie strzeżonej kryjówce nie popełnił on samobójstwo. Podobno penetruje właściwie każdy kraj na świecie.
niedaleko Teheranu i nie mają kontaktu ze mocno pogmatwało się mu życie osobiste Bezustannie poluje na informacje doty-
światem zewnętrznym. i popadł w depresję. Potem zagadkę tego czące nowoczesnych technologii, polityki
Znamienne, że właśnie teraz i właśnie zniknięcia starano się wyjaśnić, utrzymu- i wojskowości. Ma z oczywistych powo-
w Iranie brytyjscy dziennikarze odnaleźli jąc, że pewnie miał wypadek. Wreszcie dów nieograniczone możliwości kadrowe,
rodzinę Osamy bin Ladena. W jaki sposób za najbardziej prawdopodobny wariant a przy obecnym boomie gospodarczym
udało im się przechytrzyć służbę bezpie- przyjęto, że został wywieziony za grani- także finansowe. I odniósł szereg spektaku-
czeństwa Republiki Islamskiej, pozostaje cę przez obce służby. Niemal do ostatnich larnych sukcesów. Przez cztery dekady w
tajemnicą. Dla opinii publicznej świata dni nie wierzono w jego zdradę. amerykańskiej Służbie Informacji o Zagra-
wniosek z tego faktu ma być prosty i zro- nicznych Programach Radiowych i Telewi-
zumiał: Iran jest powiązany z Al-Qaidą! Trop chiński zyjnych (agenda CIA) działał tłumacz Lar-
Czy to wystarczający powód do wojny, Tropy wiodące chorążego Zielonkę na ry Wu-Tai Chin. W 2003 roku aresztowano
której skutki pokazałby duch w noc wigi- Daleki Wschód pojawiły się stosunkowo Katrinę Leung, pracownicę FBI zajmującą
lijną prezydentowi Obamie? późno, ale są dzisiaj najpoważniejszą spe- się swego czasu m.in. gromadzeniem fun-
Na koniec tej opowieści wigilijnej Oba- kulacją tłumaczącą jego przepadnięcie. duszy dla Partii Republikańskiej. Do 2008
my nie ma żadnej puenty. Obama nie bę- Zwłaszcza że zakłada się jego długoletnią roku działał w koncernie Boeinga Chung
dzie drugim Scrooge’em – nawróconym współpracę z Chińczykami. Służba Wy- Dongfan, który przekazał do Pekinu tajne
grzesznikiem, który doznał iluminacji. wiadu Wojskowego konsekwentnie odma- materiały dotyczące promów kosmicznych
Każdy rok jego prezydentury będzie wia wszelkich komentarzy, a prokuratura oraz rakiet wynoszących satelity na orbitę
przynosił coraz większe rozczarowania wojskowa zasłania się dobrem przedłużo- okołoziemską. Agent Chi Mak zdobył twar-
i spadek popularności. Pozostały jeszcze nego o kolejne miesiące śledztwa. de dyski, na których były dane o cichych
trzy lata jego rządów. Oby nie było to o Chiński wywiad nie jest specjalnie do- napędach do łodzi podwodnych. Tysiące
trzy lata za dużo. ceniany przez fachowców. W rankingach zaś innych szpiegów codziennie zdobywa
PAWEŁ ŁEPKOWSKI tajnych służb znajduje się on zawsze w dane o nowych technologiach w przemy-

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXIX


S WIAT
Ś
śle, elektronice, komunikacji. Można śmia- z powodu woli surowego ojca, który chciał strzałową kobietę, której zazdroszczą mu
ło przyznać, że to oni są motorem napędza- mieć syna, a tymczasem urodziła mu się koledzy z ambasady, spłodził syna, a na
jącym rozwój chińskiej gospodarki. córka. Niech przynajmniej ta odzieżowa dodatek awansował. Teraz zaczął pra-
mistyfikacja sprawi, że pragnienia starego cować w sekcji zajmującej się nie tylko
Idylla Chińczyka zostaną spełnione. Chinami, ale cała Azją Południowo-
Z metodami działania chińskiego wy- Wzruszony Francuzik całkowicie uwie- Wschodnią. Jest cały czas w rozjazdach
wiadu jest też związana najdziwaczniejsza rzył w tę historyjkę. Zadurzył się po uszy. – a to do Sajgonu, to znów do Ułan Bator,
love story, o której kiedykolwiek słysza- A kusicielka Shi Pei Pu użyła wszelkich Hanoi czy Seulu.
no. To historia francuskiego dyplomaty, sztuczek, by całkowicie owinąć go wokół
który oszalał z miłości do przepięknej ko- palca. To nic, że do stosunków seksual- Propozycja
biety, śpiewaczki chińskiej opery, i był na- nych dochodzi bardzo rzadko, zawsze w Wraz z rewolucją kulturalną nadciągnę-
wet przekonany, że mają razem dziecko. pośpiechu i w kompletnych ciemnościach. ły jednak czarne chmury. Rzekomo do-
Potem, po blisko 20 latach szczęśliwego Boursicot tłumaczy to sobie wielką nie- piero wtedy związkiem Francuza i Chin-
związku, doznał wstrząsu, jak- ki zaczął interesować się chiński wywiad.
by kt oś zdzielił go obu- I parę skutecznie odseparowano. Bo-
chem siekiery. „Kobieta”, ursicot umierał z tęsknoty i rozpaczy. I
którą kochał, w rzeczywistości wówczas zjawił się znikąd niejaki Kang
była mężczyzną. I na dodatek Sheng – człowiek chińskich tajnych
szpiegiem, który cały czas wy- służb. Zaoferował przysługę za przysłu-
ciągał od Francuza państwowe gę. Umożliwi miłosne schadzki, a w za-
tajemnice. mian Francuz od czasu do czasu wyniesie
Połowa lat 60. ubiegłego z ambasady jakiś „papierek”. Postraszył
wieku. Bernard Boursicot jest przy tym europejskiego naiwniaczka, że
jeszcze żółtodziobem, ale nie- życie Shi Pei Pu jest w niebezpieczeń-
spodziewanie trafiła mu się stwie.
znakomita posada. W Pekinie Propozycja Shenga była z tych „nie do
właśnie wznawia działalność odrzucenia”, ale otwarcie trzeba przy-
ambasada francuska. Jest to znać, że Bernard nie wahał się zbyt długo.
pierwsza placówka dyploma- Poszedł na współpracę. W latach 1969-
tyczna państw zachodnich w 1972 wyniósł z francuskiej ambasady w
Chinach od czasów wojny Pekinie, a później, od 1977 do 1979 roku,
koreańskiej. Pewnego dnia z palcówki w Ułan Bator przeszło pół ty-
20-letni Boursicot napotyka w siąca tajnych dokumentów dyplomatycz-
recepcji przepiękną gwiazdę CHIŃSKI WYWIAD JEST NIEMAL nych. W zamian mógł się sporadycznie
opery pekińskiej, Shi Pei Pu. TAK STARY JAK CAŁA CHIŃSKA widywać z kochanką i ich wspólnym syn-
Chociaż kobieta nosi się z mę- CYWILIZACJA. DZIŚ PENETRUJE kiem.
ska, zaintrygowała młodego WŁAŚCIWIE KAŻDY KRAJ NA W 1979 roku Boursicot powrócił do
dyplomatę. Ale cóż się dziwić. ŚWIECIE. BEZUSTANNIE POLUJE Francji. Trzy lata później udało mu się
Bernard jest Francuzem, ale o NA INFORMACJE DOTYCZĄCE ściągnąć do Paryża Shi Pei Pu oraz syn-
ars amandi nie ma zielonego NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, ka. Ale pobyt pod jednym dachem dy-
pojęcia. Jak skrzętnie zapisy- POLITYKI I WOJSKOWOŚCI. MA plomaty i obywatelki komunistycznych
wał w swym intymnym dzien- Z OCZYWISTYCH POWODÓW Chin od razu zwrócił uwagę francuskiego
niczku, jego doświadczenia NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI kontrwywiadu. A że w Service de Docu-
seksualne sprowadzały się do- KADROWE, A PRZY OBECNYM mentation Extérieure et de Contre-espion-
tychczas wyłącznie do związ- nage (SDECE) nie pracują sami idioci,
BOOMIE GOSPODARCZYM TAKŻE
ków z kolegami ze szkolnego parę kochanków szybko aresztowano.
internatu. Desperacko pragnął FINANSOWE. Jeszcze w policyjnym areszcie Boursicot
spotkać kobietę i zakochać się był święcie przekonany, że Shi Pei Pu jest
w niej na zabój. Uroków nocnego paryskie- śmiałością swej partnerki oraz „zacofa- kobietą, kiedy jednak przedstawiono mu
go życia nawet nie liznął, bo nadarzyła mu niem” chińskiego wychowania. zeznania „kobiety”, w jaki sposób ukry-
się wyprawa do dalekiego Pekinu. I tam Idylla kochanków trwała parę miesięcy. wała swe męskie genitalia, by wywieść go
zaraz po przyjeździe figlarnie uśmiechnę- Ale gdzieś w połowie 1965 roku Shi zako- w pole, załamał się kompletnie. Poderżnął
ła się do niego atrakcyjna Chinka. munikowała Bernardowi, że jest w ciąży. sobie nawet gardło, ale cudem go odrato-
Przez parę tygodni Boursicot chodził Znikła na długi czas, a gdy przyszła od- wano. Za szpiegostwo na rzecz Chin pa-
otumaniony. Wreszcie tuż przed Bożym powiednia dla kobiet pora, pokazała ko- rze wlepiono po sześć lat więzienia. Nie
Narodzeniem 1964 roku, spotkał Shi po- chankowi uroczego bobasa. Chłopczyka posiedzieli jednak zbyt długo, bo w 1986
nownie. Na okolicznościowym przyjęciu nazwała Shi Du Du, choć Bernard i jego roku prezydent Franciszek Mitterrand uła-
w ambasadzie. Okazało się, że ona nie tyl- rodzina woleli zwać go z europejska Ber- skawił ich w celu „polepszenia stosunków
ko śpiewa w pekińskiej operze, ale także trandem. Naiwni nie wiedzieli, że malca między obu państwami”. Bernard Bour-
uczy francuskich dyplomatów podstaw ję- kupiono od lekarza-położnika gdzieś w sicot dożywa swoich dni w domu opie-
zyka chińskiego. Jak zwykle ubrana była prowincji Sinkiang. ki. Jego partner(ka) Shi Pei Pu zmarła w
po męsku, ale przy lampce szampana wy- Tymczasem wydaje się, że pełnia szczę- ostatni dzień czerwca 2009 roku.
jaśniła Francuzowi, że musi się tak ubierać ścia Bernarda nie ma granic. Posiadł wy- OLGIERD DOMINO

XXX NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
ROSJA

Komunista-wolnorynkowiec
U
Ojegorzyli, ogajdarzyli – ważany jest on za inspiratora cji pisma »Kommunist« albo w dziale
takie powiedzenie weszło reform gospodarczych, jakie ekonomicznym gazety »Prawda«, na-
przeprowadzono po rozpadzie gle zrobił się znawcą wolnego rynku i
do języka rosyjskiego jakieś Związku Sowieckiego. Ich demokratą? Wierzę, że czytał on jakieś
15 lat temu. Znaczy ono charakter, zakres, a zwłaszcza sposób książki o wolnym rynku (w tajemnicy
tyle, co „oskubali do cna”, przeprowadzenia przysporzyły Gajda- przed swoimi zwierzchnikami), ale ni-
a ukute zostało od imienia rowi wielu krytyków – zarówno z lewa, gdy nie żył w kraju o gospodarce ryn-
i nazwiska Jegora Gajdara skąd zarzucano mu rzekome zmarnotra- kowej. Stąd jego pomysły dziwacznych
wienie niewykorzystanego potencjału reform, prywatyzacji, która przerodziła
– ekonomisty, który przez gospodarki sowieckiej, jak i z prawa, się w zwykłe oszukaństwo. W rezulta-
sześć miesięcy w 1992 roku gdzie na przykład negatywnie przyjęto cie tacy jak on »demokraci« w ciągu
stał na czele rządu Federa- uwolnienie cen w warunkach gospodar- dwóch lat zdyskredytowali to, o co my
cji Rosyjskiej, a kilkakrotnie ki zmonopolizowanej. Co mówił o nim walczyliśmy przez lat trzydzieści”. Z
zajmował stanowisko wice- lud, który potracił oszczędności ciułane kolei Włodzimierz Żyrynowski otwar-
w bolszewickich bankach, lepiej nie po- cie utrzymywał, że CIA dała Gajdarowi
premiera. wtarzać. O wiele więcej psów wieszano 50 milionów dolarów, aby przeprowa-
jednak na Gajdarze niż, powiedzmy, na dził prywatyzację i zniszczył gospodar-
WOJCIECH GRZELAK Balcerowiczu. kę. Michał Chodorkowski w napisanej w
więzieniu książce zauważa: „Nie sądzę,
Timur i jego drużyna aby Gajdar i jego stronnicy zamierzali
Gajdar był wnukiem dwóch znaczą- oszukać Rosję. Byli oni (...) szczerze
cych pisarzy sowieckich: Pawła Bażowa przekonani o historycznej słuszności
i Arkadego Gajdara, liberalizmu, o konieczności przeprowa-
autora kultowej w dzenia »liberalnej rewolucji« w zmęczo-
ZSRS powieści mło- nym kraju, który praktycznie nie zaznał
dzieżowej „Timur i dotąd wolności. Ale do tej rewolucji
jego drużyna”. Rów- liberałowie, którzy nieoczekiwanie uzy-
nież ojciec Jegora, ad- skali władzę, podeszli powierzchownie,
mirał, chętnie chwytał wręcz lekkomyślnie”.
za pióro, a jego drugą
żoną była córka Ar- Przeciwnik Putina
kadego Strugackiego, Nie brak jednak również stronników
znanego autora utwo- rosyjskiego reformatora, wśród których
rów science-fiction. wyróżnia się Anatol Czubajs, którego
Zapewne to rodzinne zdaniem z Gajdarem „tylko niewielu w
uwikłanie w literaturę, świecie mogło równać się siłą intelek-
w tym fantastyczną, tu, a także rozumieniem przeszłości,
sprawiło, że Galfryd teraźniejszości i przyszłości”. Zwolen-
Sachs, swego czasu nicy premiera z epoki Jelcyna twierdzą,
doradca rosyjskiego że uchronił on Rosję przed rozpadem i
premiera, zauważył wojną domową.
po latach „kolosalną Jegor Gajdar był zaciekłym przeciwni-
przepaść pomiędzy re- kiem Włodzimierza Putina. Przed trzema
toryką reformatorów laty, kiedy przebywał w Irlandii, promu-
JEGOR GAJDAR przeszedł a ich rzeczywistymi jąc swoją nową książkę krytykującą poli-
frapującą ewolucję działaniami”. tykę Kremla, trafił do kliniki w Dublinie
Jegor Gajdar prze- z objawami ciężkiego zatrucia. Niektó-
szedł frapującą ewolucję od członka rzy powiązali ten wypadek z zastrzele-
partii bolszewickiej, poprzez ugrupo- niem dziennikarki Anny Politkowskiej i
wania, w nazwach których wyróżniał otruciem Aleksandra Litwinienki. Gajdar
się przymiotnik „demokratyczny”, aż zmarł 16 grudnia 2009 roku, w 53. roku
po Sojusz Sił Prawicy. Słynny dysy- życia, w swoim moskiewskim mieszka-
dent Włodzimierz Bukowski szczerze niu. Jako przyczynę jego śmierci podano
dziwił się: „Jakim sposobem Gajdar, obrzęk płuc, który został wywołany ata-
który całe życie przesiedział w redak- kiem serca.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXXI


S WIAT
Ś
GLOBALNE OCIEPLENIE odruchem uczciwości któregoś z na-
ukowców.
Przy okazji wyszło na jaw, w jaki spo-

Zielone piekło
sób „naukowcy” z głównego nurtu badań
nad klimatem zmieniają się z uczonych w
polityków i chcą światu narzucić swoją
wizję przyszłości. Naukowcy z Rosji za-
uważyli, że przesyłane do Wielkiej Bryta-
nii wartości różnią się od wykazywanych

G
Szczyt w Kopenhadze za- lobalny szczebel biurokracji przez pomiary. Okazało się bowiem, że
kończył się sukcesem. stanowiący o tym, ile ton ce- ich koledzy z Hadley Research Unit do-
mentu może wyprodukować bierali tylko te dane, które im odpowia-
Realizacja wizji zielonego Polska. Dodatkowe podatki dały, np. wyższe temperatury z okolic
piekła: globalnego rządu, dla rodzin wielodzietnych jako „prze- wielkomiejskich. Wcześniej Brytyjska
nakazowo-rozdzielczego stępców klimatycznych”. Abor-
systemu decydującego, kto, cja i eutanazja jako narzędzie
co, ile i gdzie może produ- gwarantujące wzrost globalnej
temperatury „nie więcej niż
kować, została odłożona o 2 stopnie Celsjusza”. Indywi-
w czasie. dualne tachometry do samocho-
dów osobowych ograniczające
TOMASZ TELUK maksymalny ruch kołowy do
500 km miesięcznie. Biurokraci
uznali, że na wprowadzenie zie-
lonego totalitaryzmu jest jeszcze
zbyt wcześnie.
To, co „spektakularnym fia-
skiem” nazywają ekofanatycy po
konferencji klimatycznej w Ko- EKOFANATYCY w tym roku przekroczyli
penhadze, jest dla posługującego już wszelkie granice śmieszności
czło
się rozumem człowieka, zwy-
zdrowe
cięstwem zdrowego rozsądku.
corocz konferencja COP15 Organizacja Meteorologiczna zapowie-
W zasadzie coroczna
o
mogłaby się nie odbyć. Po raz kolejny działa weryfikację pomiarów temperatur
m
zmarnowano miliony euro na popraw- z ostatnich trzech lat, co nie skończy się
polityczn bicie piany, o milio- prędzej niż w 2012 roku. Do tego czasu
nie polityczne
nach ton wyemitowanego CO2 nie należy się więc spodziewać żadnego
nie wspo
wspominając. globalnego porozumienia w kwestii walki
z tzw. ociepleniem klimatu.
Afera e-mailowa Ekofanatycy w tym roku przekroczyli już
Nie po
podpisano żadnego wią- wszelkie granice śmieszności. Pseudoeko-
żącego dokumentu. Kraje bo- lodzy z nosami dłuższymi niż Pinokio z wy-
tan kosztem wykupiły piekami na policzkach mętnie tłumaczyli,
gate tanim
się od po
pomocy humanitarnej na że mimo iż pomiary wykazują w zasadzie
pańs słabo rozwiniętych. brak globalnego ocieplenia, a naukowcy
rzecz państw
Czym jest bowiem zobowiązanie fałszowali pomiary temperatur, właściwie
do redukcji ememisji gazów cieplarnia- nie było to fałszerstwo, a globalne ocie-
nych, skoro mało kto przestrzega usta- plenie i tak nam zagraża. Szczyt kompro-
lenia Protokołu z Kioto? Czym jest wy- mitacji pobił jak zwykle król cieplarnianej
pomo
asygnowane pomocowe 30 mld dolarów hipokryzji, Al Gore, który powołując się na
uz
do 2012, skoro uzależnione od pomocy dane polskiego badacza, próbował dowieść
między
międzynarodowej reżimy na forum, że jeśli zaraz porozumienie kli-
domag się kwoty 100 mld matyczne nie zostanie zawarte, to w 2012
domagały
rocznie
rocznie? roku roztopią się wszystkie lodowce i oce-
k
W kwestii formalnej nie any zaleją Himalaje.
dok
zmieniło się dokładnie nic. Jednakże
zaszły widoczne zzmiany, jeśli chodzi o Spektakularne fiasko
postrzeganie tzw. problemu zmian kli- Naturalnie wszyscy się bardzo przestra-
matu. Niewątpliwie przyczyniła się do szyli, a najbardziej „aktywiści” z wio-
tego tzw. afera e-mailowa, nie będąca dących organizacji typu Zielony Pokój,
żadnym atakiem hackerów czy działa- którzy natychmiast sięgnęli po kamienie.
niem rosyjskich służb specjalnych, jak Paląc samochody i rozbijając witryny
sugerowali podejrzani, lecz zwykłym sklepów, próbowali powstrzymać ocie-

XXXII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
plenie klimatu. Najbardziej wnikliwi su- WIEŚCI Z NIEMIEC – W ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
gerowali, że planetę może uratować tylko
ponowna lektura dzieł Karola Marksa,

Więcej choinek,
wprowadzenie dyktatury chłopów i robot-
ników oraz wskrzeszenie Mao Tse Tunga
i Che Guevary.
„Spektakularne fiasko” jest naturalnie
„pierwszym i ważnym krokiem”, a więc

mniej piwa
„wspaniałym sukcesem” wszystkich przy-
byłych na dwutygodniową konferencję w
Kopenhadze. Największym sukcesem
jest oczywiście przyjęta deklaracja, która
przewiduje podjęcie wszystkich możli-
wych działań, „aby średnia temperatura na Tegoroczne święta Bożego Narodzenia upłynęły w Niem-
Ziemi nie wzrosła o więcej niż 2 stopnie” czech w trochę innej atmosferze niż w ostatnich latach.
w porównaniu z epoką preindustrialną.
Doszło więc do tego, że politycy, którzy
Wedle doniesień mediów, w ostatnich dniach przed Święta-
posiedli unikalną moc przewidywania i mi i w samych dniach świątecznych było mniej niż dawniej
modyfikacji praw rynku (patrz: kryzys masowych zakupów, picia piwa i wielkiej konsumpcji.
finansowy), wznieśli się już na wyższy
poziom i obecnie są w stanie zmieniać TOMASZ MYSŁEK
prawa fizyki. Po uregulowaniu tempera-
tur prawdopodobnym kolejnym krokiem

S
będą dekrety wprowadzające ujednolice- pędzano za to więcej czasu w dzie panuje atmosfera bezwzględności i od
nie ciśnienia atmosferycznego, poziomu domach. Zanotowano większą wszystkich wymaga się wciąż, żeby byli
opadów, a nawet wysokości fal przybrzeż- niż zazwyczaj sprzedaż świą- silni – bo to jest nieludzkie”. Słowa kry-
nych, bo i te zaczęły sprawiać ostatnio tecznych choinek i ozdób, a tyki skierowała też pod adresem uczestni-
sporo kłopotów. także telewizorów plazmowych. A kil- ków „klimatycznej” konferencji ONZ w
W przyszłości państwom będzie przy- ku niemieckich biskupów katolickich i Kopenhadze: „Ta konferencja zakończyła
znawany nie tylko limit na emisję dwu- ewangelickich napiętnowało w świątecz- się fiaskiem, ponieważ zabrakło odwagi,
tlenku węgla, ale także limity na ilość do- nych kazaniach „stawianie ludziom coraz a górę wziął egoizm. A jedynie wspólne
puszczalnych trzęsień ziemi i wyładowań wyższych wymagań i zmuszanie ich do działanie może uratować naszą planetę dla
atmosferycznych, które, jak wiadomo, są nadmiernego wysiłku”. przyszłych pokoleń”. Käßmann wezwała
coraz częstszą przyczyną nerwic, co nad- Przewodniczący katolickiego Episkopa- też, aby w konflikcie afgańskim szukać
miernie obciąża i tak nadwyrężone już bu- tu Niemiec, arcybiskup Robert Zollitsch, rozwiązań „bardziej kreatywnych”. Oznaj-
dżety opieki zdrowotnej. krytykował w kazaniu wygłoszonym we miła więc twórczo: „Za pomocą broni nie
Jednym z głównych winowajców obec- Fryburgu fakt, że nadmierne wymaga- przywróci się pokoju w Afganistanie (...).
nego braku porozumienia jest oczywiście nia edukacyjne stawia się już dzieciom. Istnieją jeszcze inne formy rozwiązywa-
Polska. Ten zaściankowy i antysemicki Wg jego opinii, wywiera się na nie zbyt nia konfliktów”. I przypomniała: Przed
kraj, gdzie wszędobylskie krzyże perma- dużą presję, aby dostały się do lepszych 20 laty też się podśmiewano z modlitw i
nentnie łamią podstawowe prawa człowie- szkół. „Już najmłodsze dzieci widzą, że zapalonych świec w [kościołach ewange-
ka, zasługuje na potępienie i międzynaro- bez odpowiednich stopni nie otworzą się lickich] NRD („Deutsche Welle”).
dowy ostracyzm. Nieprzypadkowe jest też przed nimi pomyślne perspektywy w życiu P. Käßmann oznajmiła również: „Nie
sprofanowanie obozu zagłady w Oświęci- i będą należeć do przegranych. A w życiu możemy tolerować prześladowania chrze-
miu (jak zauważyła policja – miejsca kul- zawodowym ludzie znajdują się pod coraz ścijan w świecie – zwłaszcza w Korei Pół-
tu religijnego) w przeddzień podpisania większą presją, wymaga się od nich nad- nocnej, Chinach, Wietnamie, Indonezji,
porozumienia klimatycznego. ludzkich wysiłków i wysokich zarobków... Iraku i Arabii Saudyjskiej. I zapowiedzia-
Wyjaśnił to szef delegacji Sudanu, Lu- Ale my, ludzie, nie jesteśmy śrubkami w ła, że 28 lutego zamierza zorganizować
mumba Stanislas Di-Aping, przewod- maszynach... W życiu ważniejsze są relacje w całych Niemczech Dzień Prześlado-
niczący tzw. Grupy 77, skupiającej 130 z Bogiem i innymi ludźmi, wzajemne kon- wanych Chrześcijan. Nadszedł już czas,
państw rozwijających się. Lumumba Sta- takty i wsparcie. Boże Narodzenie przypo- aby upomnieć się o prawa chrześcijan
nislas Di-Aping celnie zauważył, że ko- mina o tym, że miłość jest bezwarunkowa i – prześladowanych, mordowanych i po-
penhaskie ustalenia to holokaust, bowiem nie zależy od tego, czym się ktoś wykazał” zbawianych podstawowych praw w wielu
w wyniku porozumienia wielu Afrykanów – mówił w homilii arcybiskup Fryburga. krajach. Chrześcijanie są dziś najbardziej
czeka pewna śmierć. I krytykował społeczeństwo, które wciąż prześladowaną wspólnotą religijną świata
Tak więc Polska po raz kolejny zapraco- goni za sukcesem i karierą. – przypomniała Käßmann.
wała na swój kiepski wizerunek za grani- Pani biskup Margot Käßmann, od dwóch
cą. Nie dość, że rozpętała II wojnę świa- miesięcy przewodnicząca Rady Kościoła Akcje charytatywne
tową i wypędziła Niemców z ich domów, Ewangelickiego, przypomniała natomiast Okazuje się też, że mimo „kryzysu”
to jeszcze w wyniku wyuzdanej konsump- w kazaniu w Hanowerze o niedawnym Niemcy nadal chętnie pomagają innym i
cji wody skazuje na śmierć z pragnienia dramatycznym samobójstwie bramkarza angażują się licznie w różne akcje charyta-
mieszkańców Sudanu. Jak katolicy, to futbolowej reprezentacji RFN – Roberta tywne. Prezes Niemieckiego Czerwonego
mordercy – i wszystko jasne. Enkego: „Niedobrze się dzieje, gdy wszę- Krzyża (DRK), Rudolf Seiters, w związku

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXXIII


S WIAT
Ś
z tym w Wigilię Bożego Narodzenia nie ła jednak do sądu skargę na to śledcze i e-maili. Operatorzy mają udostępniać
szczędził słów uznania wobec obywateli uwięzienie. I ta skarga została rozpatrzo- uzyskane informacje władzom na potrzeby
za ich szczodrość i „zaangażowanie spo- na pozytywnie. Sąd uznał bowiem, że nie różnych śledztw. Już w marcu 2008 roku
łeczne”. Na łamach gazety „Bild” stwier- ma mocnych dowodów świadczących Trybunał ograniczył stosowanie ustawy.
dził: Kryzys nie wpłynął ujemnie na goto- o tym, iż Becker brała udział w zabój- Orzekł, że dane telekomunikacyjne mogą
wość niesienia pomocy. To zadziwiające, stwach. „Frankfurter Rundschau” pisał być przekazywane władzom jedynie w
że tak wielu ludzi myśli o innych, choć w związku z tym o miłosierdziu państwa przypadku dochodzeń w sprawach cięż-
sami muszą zaciskaćć pasa. Niemiecki wobec byłej ter terrorystki: „Sędziowie kich przestępstw – i za zgodą sądów.
Czerwony Krzyż niee narzeka na brak okazali w jej pprzypadku tyle samo Nowa ustawa od początku budziła wiel-
ochotników. Milionyy charytatywnych miłosierdzia, co wobec innych prze- kie zastrzeżenia licznych niemieckich or-
poiwo trzymają-
wolontariuszy to „spoiwo stępców [z RAF
RAF]. Oznacza to, że ich ganizacji broniących praw obywatelskich
ce społeczeństwo” absurdalna »wojna« i instytucji odpowiedzialnych za ochronę
– mówił Seiters. z państwem już od danych osobowych. 15 grudnia autorzy
Sam DRK ma po- dawna należy do skargi podkreślili, że ich wniosek dotyczy
nad 4 mln członków w p
przeszłości, zbędna „precedensowego przypadku nie mającej
i 400 tys. wolonta-- je zatem szczegól-
jest granic rejestracji codziennego życia oby-
riuszy (!). A ponadd surow
na surowość. Państwo prawa wateli – niewinnych i nie stwarzających
110 tys. niemieckiej młodzie- poradzi sobie z byłymi wro- żadnego zagrożenia”. A „traktowanie całe-
ży aktywnie zwalcza za biedę gami zza pomocą zwykłych go społeczeństwa jak potencjalnych prze-
wśród dzieci. Mimo tej do- środkó
środków”. Ten optymizm stępców oraz prewencyjna rejestracja ich
abiega
brej sytuacji Seiters zabiega prasy socjaldemokratycz- kontaktów nie jest postępowaniem god-
o wzmocnienie wolontaria- nej kwestionują niektórzy nym demokratycznego państwa prawa”.
tu. I twierdzi: „Można sobie wyobrazić komen- tatorzy konserwatywni. Szefowa partii Zielonych, Claudia Roth,
mniej biurokracji i np. uznanie naszego Przypominają, że z przeszłości i zbrodni oświadczyła przy tej okazji, że RFN, wpro-
czasu pracy przez urzędy skarbowe”. RAF pozostało jeszcze sporo zagadek do wadzając nowe przepisy, „już zmierza w
Szef DRK uważa też, że młodym lu- wyjaśnienia, a konkretni sprawcy kilku kierunku państwa inwigilacji”. W wyniku
dziom pracującym ochotniczo w Czer- zamachów, zabójstw i podpaleń do dziś prewencyjnego gromadzenia danych każ-
wonym Krzyżu czy innych organizacjach nie są znani. Zaś lewackie idee terrory- dy obywatel automatycznie staje się podej-
pomocy należałoby pomóc w uzyskaniu stycznej walki z „imperialistyczną” RFN rzanym – uznała Roth i większość innych
miejsca na uczelni czy też nawet przyznać jeszcze całkiem nie umarły. autorów sądowej skargi, w tym szereg
im prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu Z kolei Urząd Ochrony Konstytucji działaczy współrządzącej obecnie FDP.
w sektorze publicznym. W tym roku DRK ostrzegł w Wigilię niemieckie przedsiębior- Sekretarz generalny FDP Christian
pozyskał aż 3,5 miliona dawek krwi – to stwa przed wzmożoną ostatnio aktywno- Lindner zapowiedział więc parlamentarną
80 proc. zaopatrzenia w krew w Niem- ścią obcych służb szpiegowskich. Jeden z inicjatywę na rzecz zmiany tych kontro-
czech. Prezes Czerwonego Krzyża stwier- dyrektorów Urzędu, Burkard Even, powie- wersyjnych przepisów. Kilku polityków
dził więc z dumą: „Inne państwa byłyby dział prasie, że już w roku 2009 konkret- przypomniało mu więc, że obowiązek
szczęśliwe z tak wielkiego zaangażowa- nym zagrożeniem były szpiegowskie ataki gromadzenia danych telekomunika-
nia obywateli w tej dziedzinie”. ze strony chińskiej i rosyjskiej. I ostrzegł, cyjnych wynika nie tylko z życzeń ro-
iż szczególnie w czasie gospodarczego dzimych służb śledczych, ale również z
Szpiedzy i terroryści kryzysu takie szpiegostwo może pociągnąć wyraźnej dyrektywy Unii Europejskiej
też świętowali? za sobą nieobliczalne skutki dla niemiec- w tej kwestii. Z kolei wg pełnomocnika
Tę świąteczną atmosferę zmąciło jednak, kich przedsiębiorstw. Wg kontrwywiadu ds. ochrony danych osobowych, Petera
jak zwykle, kilka wydarzeń o znaczeniu RFN, zagrożone są zwłaszcza branże, w Schaara, niektórzy operatorzy gromadzą
politycznym. Od połowy grudnia trwa w których Niemcy odgrywają wiodącą rolę znacznie więcej danych, niż nakazuje
Niemczech szeroko zakrojone śledztwo w świecie – jak przemysł motoryzacyjny, ustawa – po to, aby uchronić się przed
i nerwowa debata w sprawie tragicznych zbrojeniowy czy telekomunikacja. wysokimi karami finansowymi za niedo-
skutków ostrzelania przez niemieckie woj- pełnienie ustawowych wymagań. A spe-
sko w Afganistanie cywilnych obiektów. Państwo inwigilacji cjaliści nadal alarmują, że na podstawie
Do dymisji podał się już w związku z tym Trybunał Konstytucyjny RFN rozpatru- tych danych władze państwa (i UE) mogą
jeden minister, a zwolnionych ze służby je pisemną skargę 35 tysięcy obywateli, uzyskać znaczną wiedzę na temat zawo-
zostało kilku urzędników i wojskowych. którzy zakwestionowali ustawę zobowią- dowego i prywatnego życia obywateli.
23 grudnia, na mocy decyzji sądu, zo- zującą teleoperatorów do gromadzenia Należy więc przypuszczać, że niemiecki
stała zwolniona z więzienia śledczego wszelkich danych telekomunikacyjnych, Trybunał anuluje przynajmniej część posta-
znana terrorystka Frakcji Czerwonej Ar- w tym wykazów połączeń telefonicznych i nowień niebezpiecznej teleustawy. Niestety,
mii (RAF) – Verena Becker. Jest ona od e-maili. Jest to największa zbiorowa skarga na podobne co w Niemczech prawne ograni-
32 lat podejrzana o udział w zabójstwie sądowa w historii RFN. Wyrok Trybunału czenia inwigilacji obywateli nie zanosi się w
(w 1977 r.) prokuratora generalnego w tej sprawie spodziewany jest wiosną br. Polsce – już od miesięcy teleinwigilowanej
RFN Siegfrieda Bubacka, jego ochronia- Obowiązująca od stycznia 2008 roku i podsłuchiwanej przez różne tajne służby
rza i kierowcy. 57-letnia dziś Becker po ustawa nakazuje przechowywanie przez państwa (też na podstawie dyrektyw władz
dawnej odsiadce 12 lat została ponownie sześć miesięcy wykazów wszelkich połą- UE). I niemal nikt z parlamentarzystów czy
aresztowana w sierpniu br. A od 32 lat czeń telefonicznych i internetowych. Obo- wielkich mediów naszego kraju przeciw tej
milczy w kwestii konkretnych sprawców wiązkowi gromadzenia danych nie podle- inwigilacji jakoś nie protestuje.
tych i innych zabójstw RAF. Skierowa- gają ponoć same treści rozmów, SMS-ów TOMASZ MYSŁEK

XXXIV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
ROSJA

Argument kułaka
R
Obie wiadomości pojawiły ada Bezpieczeństwa Fede-
się w rosyjskich serwisach racji Rosyjskiej zakończyła
prace nad ostateczną redak-
w takiej samej kolejności: cją nowej doktryny wojennej.
najpierw ta o „jądrowej pię- W dokumencie tym Rosja rezerwuje sobie
ści”, którą właśnie „Rosja prawo do ataku uprzedzającego i użycia
pokazała światu”, a potem broni jądrowej wobec państw, które bę-
zaraz ta druga, jako uzupeł- dzie podejrzewać o agresywne zamiary.
Szef rosyjskiego sztabu generalnego Mi-
nienie poprzedniej. kołaj Makarow ujawnił, że wyraźnie spre-
cyzowano, w jakich przypadkach jego
WOJCIECH GRZELAK kraj może to uczynić. – Po pierwsze: dla
obrony własnej i swoich sojuszników w
oręża – powiedział Bałujewski i jako
przykład wymienił Stany Zjednoczone,
które mają koncepcję globalnego ude-
rzenia błyskawicznego, to znaczy pre-
wencyjnego użycia swojej siły bojowej
włącznie z głowicami jądrowymi.
Jednakże do nowego projektu niektó-
rzy eksperci odnieśli się z rezerwą. Od-
ważniejsi z nich napomknęli, że pojęcie
„zagrożenia agresją” jest zbyt nieokre-
ślone. Niedawno minęła 70. rocznica
wybuchu Wojny Zimowej – jak ogólnie
wiadomo, Związek Sowiecki, którego
istnienie, z powodu zagrożenia przez
imperialistyczną Finlandię, zawisło
wówczas na włosku, zmuszony był do
dokonania ataku uprzedzającego.
– W ZSRS istniała koncepcja kontrude-
rzenia jądrowego. Oznaczało to, że jeśli
tylko w naszą stronę poleciały rakiety
agresora, to my także natychmiast po-
winniśmy odpalić nasze. To znaczy „za-
grożenie” rozumiano zupełnie dosłow-
BORYS KUSTODIEW, przypadku zastosowania broni jądrowej nie – oświadczył generał Wiktor Jesin,
„Kułaczy bój na rzece Moskwie” przez przeciwnika. Po drugie: w przy- członek Sztabu Generalnego Federacji
padku zagrożenia istnienia Federacji Ro- Rosyjskiej, który uważa, że straszyć
syjskiej. Obowiązująca dotąd doktryna, potencjalnych agresorów nieokreśloną
przyjęta w 2000 roku, zakłada sięgnięcie formą ataku jądrowego nie ma sensu
przez Moskwę po swój arsenał jądrowy i lepiej nie zmieniać dotychczasowej
tylko w odpowiedzi na odpalenie w jej doktryny obronnej Rosji.
kierunku uzbrojonych w ładunki nuklear- Jak zapewniają specjaliści od broni
ne rakiet przeciwnika. jądrowej i wywiadu, nie jest możliwe
dokładne określenie momentu, w któ-
Kiedy nacisnąć guzik? rym należy przeprowadzić uderzenie
Według Jerzego Bałujewskiego, który nuklearne, opierając się jedynie na po-
kilka lata temu odszedł ze stanowiska dejrzeniu przeciwnika o niecne zamiary.
szefa sztabu generalnego rosyjskich sił Ponadto, niezależnie od tego, co zosta-
zbrojnych, Rosja użyje broni jądrowej nie zapisane w doktrynie, ostateczna
wyłącznie w wypadku zagrożenia jej decyzja o użyciu broni jądrowej nale-
egzystencji. – W końcu żadne państwo ży do prezydenta Rosji, który zgodnie
posiadające oficjalnie czy nieoficjalnie z konstytucją jest zwierzchnikiem sił
broń atomową nie wyklucza użycia tego zbrojnych. – Nie wiadomo, czy Dymitr

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXXV


S WIAT
Ś
Miedwiediew uzna argumenty zwolen- niętych stołów zwierała się z prawą w doktrynie wojennej dotyczył pierwszej
ników zmian naszej doktryny – zauwa- bezpardonowej bijatyce, a w ruch szły wizyty w Moskwie sekretarza generalne-
żył Jesin, choć z kolei Mikołaj Makarow nie tylko ręce, ale także wszystko, co go NATO Andrzeja Fogha Rasmussena.
zapewnia, że jest to kwestia najbliższe- znalazło się w ich zasięgu. 17 grudnia wygłosił on w Moskiewskim
go czasu. Można dopatrzyć się w „kułaczym boju” Państwowym Instytucie Stosunków Mię-
jakiejś włościańsko-plebejskiej analogii dzynarodowych wykład, w trakcie któ-
Kułak dobry i zły zachodnich pojedynków: tak samo jak rego obiecał, że pakt nigdy nie napadnie
Pięść (po rosyjsku kułak) jest mocno one był zwalczany – okresowo przez na Rosję. Nie pozostawił również wątpli-
wpisana w dzieje Rosji. Dość powszech- państwo i konsekwentnie przez Cerkiew. wości co do morale dowództwa sojuszu,
nie za carów używano jej do pouczania kiedy wyraził przy tym skromną nadzieję,
podwładnych. Jako termin i symbol że Rosja nie będzie napadać na NATO.
ochoczo została podchwycona przez Rasmussen zaproponował zbadanie
bolszewików, przy czym przez dłuższy możliwości integracji systemów obrony
czas zachowała ona także, na przykład przeciwrakietowej Rosji, europejskich
w Armii Czerwonej, rolę instrumentu członków NATO oraz Stanów Zjedno-
wychowawczego. Kiedy w Sowietach li- czonych. Jego zdaniem, realizacja takie-
kwidowano kułaków, czyli pracowitych go projektu, oparta na wspólnej ocenie
chłopów, równocześnie komuniści po- zagrożeń dokonanej przez wszystkich
zdrawiali się gestem wzniesionej pięści. zainteresowanych, przyczyni się wydaj-
Ich ideowi krewniacy znad Renu witali nie do wzrostu bezpieczeństwa na naszej
się, jak wszyscy wiemy, bardzo podob- planecie.
nie, tyle że rozwartą dłonią, akcentując – Wyzwania, przed jakimi stoi dzisiejszy
wolę walki w sposób nawiązujący bar- świat – terroryzm, ekstremizm, handel
dziej do tradycji karate niż pięściar- bronią – są wspólne dla NATO i Rosji –
stwa. Przyjmować postawy zbliżone do uznał Rasmussen. – Dlatego musimy ra-
bokserskich lubił szczególnie sekretarz zem je zwalczać.
generalny partii bolszewickiej Nikita PIĘŚĆ (PO ROSYJSKU – NATO nie zabiega aktywnie o nowych
Chruszczow. Do dzisiaj emblemat pięści KUŁAK) JEST MOCNO członków – wyjawił gensek paktu – nie-
chętnie jest używany przez wytrwałych WPISANA W DZIEJE ROSJI. mniej polityka otwartych drzwi pozosta-
bojowników przeciwko faszyzmowi, DOŚĆ POWSZECHNIE nie priorytetem dla sojuszu. Rasmussen
którzy nigdy więcej nie życzą sobie ta- ZA CARÓW UŻYWANO natychmiast uspokoił swoich rosyjskich
kiej konkurencji. JEJ DO POUCZANIA
słuchaczy, dodając, że wszelkie próby
„Kułaczy bój” był dawną rozrywką rozszerzenia NATO będą uwzględniały
PODWŁADNYCH. JAKO
wschodnich Słowian. Współcześnie, interesy Moskwy.
kiedy w Rosji (i na Ukrainie) ten rodzaj TERMIN I SYMBOL Gość z zachodu oświadczył, że sojusz
„sportu” odradza się dzięki stowarzy- OCHOCZO ZOSTAŁA uzyskał już „stabilne granice”, gdy przy-
szeniom miłośników, przypisywane są PODCHWYCONA PRZEZ stąpiły do niego państwa sąsiadujące z
mu wartości wychowawcze, szczególnie BOLSZEWIKÓW, PRZY Rosją. Zdaniem Rasmussena, Gruzja i
patriotyczne. Wolno jednak wątpić, czy CZYM PRZEZ DŁUŻSZY Ukraina, które ubiegają się o członkostwo
istotnie szarpanina ta, w której na Rusi CZAS ZACHOWAŁA ONA w NATO, tymczasem nie spełniają warun-
zaprawiali się już mali chłopcy, podob- TAKŻE, NA PRZYKŁAD ków niezbędnych do wstąpienia do paktu,
nie jak ich rówieśnicy na całym świecie W ARMII CZERWONEJ, dlatego kandydatury tych państw zostały
uwielbiający mocować się, wyrabiała ROLĘ INSTRUMENTU odrzucone.
jakąś szczególną „gotowość do obrony WYCHOWAWCZEGO. Możliwe, że były duński premier, który
ojczyzny” – tak bowiem utrzymują ba- poglądy ekonomiczne ma całkiem trzeź-
dacze dziejów „kułaczego boju”. Twier- we, specjalnie, jak to mówią w Rosji, listił
dzą oni nawet, że zmagania w wydaniu Być może elegantsze było zakłuwanie się (kadził, podlizywał się) swoim moskiew-
wschodnim górowały nad boksem an- szpadami (które, nota bene, nasi antenaci skim gospodarzom, pragnąc nakłonić ich
gielskim, w którym przepis dotyczący pogardliwie nazywali „francuskimi roż- do większego zaangażowania się w Afga-
zakazu bicia leżącego wprowadzono do- nami” i woleli bigosować się karabelami nistanie. Z pewnością jednak nie robił
piero w połowie XVIII wieku, podczas i szerpentynami), na pewno za to staroru- tego w stylu licującym ze stanowiskiem
gdy na dżentelmeńskiej Rusi był on re- ska walka na nagie pięści, jeśli tylko do przywódcy politycznego najpotężniejsze-
spektowany od niepamiętnych czasów, a tego się ograniczała, powodowała mniej- go sojuszu wojskowego świata. Tym bar-
może i dużo wcześniej. Reguły walki na szy upływ najlepszej w narodzie krwi. dziej że niczego konkretnego nie uzyskał.
pięści i sposoby zadawania ciosów były Rosja wszakże uczciła wizytę natow-
ponoć ściśle określone, w rzeczywistości Moskiewska skiego dygnitarza, odpalając w Wigilię
jednak prawdopodobnie rozgrzani bójką gimnastyka Rasmussena z Uralu na Kamczatkę rakietowy pocisk
„zawodnicy” tłukli się, jak popadło. Po- Zwykle trzeba uderzyć pięścią w stół, balistyczny, zdolny do przenoszenia gło-
chodzący ze wsi Rosjanie w poważniej- aby odezwały się nożyce. Moskwa udo- wic jądrowych na dystansach międzykon-
szym wieku opowiadali mi o walkach wodniła, że wystarczy tylko pokazać tynentalnych, zwany „Wojewodą”, a w
toczonych podczas imprez towarzyskich: pięść, aby uzyskać taki sam efekt. Ten klasyfikacji Paktu Północnoatlantyckiego
gdy bez wyraźniejszych powodów nad- drugi news podany przez rosyjskie serwi- oznaczany jako SS-18 „Satan”.
chodził punk krytyczny, lewa strona zsu- sy łącznie z informacją o zapisie w nowej WOJCIECH GRZELAK

XXXVI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


SWIAT
Ś
FAKSEM Z TEL AWIWU petycje samozwańczych strażników Za-
głady, nakazujące domniemanym, opie-

Święto dwóch króli


szałym obibokom znad Wisły „wszczęcie
od zaraz śledztwa celem odzyskania na-
pisu i przykładnego ukarania rabusiów,
którzy odważyli się podnieść rękę na czo-
łowy relikt Holokaustu”.

A
Nie ma rady. Trzeba poko- więc tak: nazajutrz po prze- Przez długie dwa dni, podczas których
nać odrazę i cofnąć się do sławnej klęsce poniesionej los tablicy z Auschwitz pozostawał nie-
przez kurnikową ekspedycję znany, hebrajskie media darły szaty i
wojny w Libanie rozpęta- karną hebrajski pisarz Dawid łamy, cytując despotyczne reprymendy,
nej przez Olmerta Lepkie Grossman, który zapłacił za awanturę parafowane przez monarchę Netanjahu
Paluszki. Inaczej trudno wojenną Olmerta Lepkie Paluszki śmier- od sreber i monarchę Peresa od pokoju.
będzie zrozumieć, dlaczego cią syna-żołnierza, poraził tropikalny ży- Dla podkreślenia ciężaru gatunkowego
na wieść o kradzieży szyldu dostan dramatycznym przemówieniem, kurnikowych apeli przemilczano tsuna-
opartym na oskarżeniu „Nie ma króla w mi uczuciowe, które przeszło równolegle
„Arbeit Macht Frei”, figuru- Jerozolimie”. nad Wisłą, a kierownictwo Jad Wasze-
jącego od 67 lat nad bramą Czołowi notable żydowskiej siedziby mu puściło w świat kuriozalną, obsce-
obozu Auschwitz, narodowej: premier Beniamin Netan- niczną deklarację, że kradzież napisu
w odległym syjonistycz- jahu, któremu – w jaskrawym przeci- „Arbeit Macht Frei” to achraza al mil-
nym Kurniku tropikalnych wieństwie do przesadnie pamiętliwego chama (wypowiedzenie wojny).
pismaka „NCz!” – kurnikowe media li-
Żydów rozpętała się burza tościwie przemilczają próbę zwinięcia z Perec wysłałby samoloty
niepoczytalnej histerii. siedziby szefa rządu sreber i kryształów, Zar nie ma wątpliwości, że gdyby kur-
oraz Oszust Pokojowy Peres, piastujący nikowym ministrem obrony pozostawał
KATAW ZAR reprezentacyjną funkcję prezydenta po nadal marokański głupek z miasta Sde-
zbereźniku Kacawie, świntuszącym na rot, Amir Perec, który pospołu z Olmer-
sekretarkach – wykorzystali aferę napi- tem Lepkie Paluszki i asem telawiwskiej
su z Auschwitz giełdy, generałem-spekulantem Danem
celem pokazania Halucem, przegrał był z Hezbollahem
Grossmanowi, nieszczęsną kampanię w Libanie – kur-
że na przekór nikowe F-16 już by latały nad barakami
jego żałobnym obozu Auschwitz, jak to już swego cza-
trenom jest król su uczyniły ze względów symboliczno-
w Jerozolimie, wspominkowych, przez co wystraszone
a nawet dwóch. oświęcimskie kury przez pół roku nie
Malchotejnu ka- znosiły jajek.
jemet we sore-
ret („My, król, Powrót do obozu
jesteśmy; my, Kilkuosobowa grupa niedoholokausto-
król, rządzimy”) wanych Żydów, mieszkańców przytułku
SPRYTNE zagranie monarchy:
Netanjahu pozbawia Ciporę (Kakadu)
zabrzmiało w Hajfie, panów i pań w wieku b’erech
Liwni mrzonek o rządzeniu Kurnikiem dumnie ze sto- (mniej więcej) Oszusta Pokojowego Pe-
i deklasuje opozycyjną Kadimę licy żydowskiej resa, ale znacznie mniej żwawych od
siedziby naro- krzepkiego Oszusta z winy przebytych
dowej, po czym prześladowań, w gettach i obozach, chro-
odpalono kurnikowe elaboraty, nadzia- nicznego niedożywiania i niedomagań,
ne hebrajskim patosem jak koszerny utrudniających poruszanie się o własnych
karp rodzynkami. siłach, wyruszyła do obozu Auschwitz,
żeby – jak zapowiedzieli na plazmie –
Użyteczna afera „przeprowadzić na własną rękę wiary-
Odrodzona żydowska monarchia uży- godne śledztwo i trzymać wartę honoro-
ła incydentu z napisem do rozrachunku wą pod okaleczoną bramą”.
z wrogim światem, hołubiącym na pod- Wszechogarniająca żydostan histeria,
brzuszu hydrę antysemityzmu, a w cen- uruchomiona na szczycie syjonistycznej
trum zmasowanego ataku znalazł się rząd monarchii narodowej przez królewski
RP, połajany ostentacyjnie z Jerozolimy duet tropikalny, przyjęta została z dobro-
za nieupilnowanie przed neonazistami dziejstwem inwentarza (w postaci rzecz-
hitlerowskiego hasła, przeobrażonego w ników rządowych i parlamentarnych)
mojżeszową świętość narodową. przez hebrajskie media, które nie popu-
Obaj niepodzielni władcy Kurnika mieli ściły sobie dramatycznych nagłówków i
swoje święto: hebrajskie media smakowa- równie dramatycznych komentarzy, po
ły z uznaniem bezceremonialne monarsze czym znalazła rekordowy oddźwięk na

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXXVII


S WIAT
Ś
forach internetowych, stanowiących try- ze wstydu, że rozdmuchały
bunę elokwentnych tropikalnych Żydów. żenujący incydent ponad mia-
Gdyby Zar istotnie był niepoprawnym rę, a może zeszły z tematu
prześmiewcą i praktykującym sadystą, o odzyskanego symbolu epoki
co go pomawia Wikipedia, to by te fora pieców z powodu tłoku na ła-
cytował, ale Zar, zamiast dokuczać kur- mach, z winy braku czasu an-
nikowemu żydostanowi, wyrażającemu tenowego i wolnego miejsca
jak umie swoje nadzieje i obawy – woli na plazmie, wałkującej pery-
używać klawiatury wiernego ThingPada petie żołnierza Gilada Szalita,
do tropienia i piętnowania przestępczej tkwiącego od ponad trzech lat
sitwy trzymającej władzę w rządzie i w w niewoli Hamasu. Kurnik
GDYBY ministrem obrony był nadal głupek
Knesecie w porozumieniu z wielkim ka- obiecał zapłacić za więźnia
ze Sderot, Perec, kurnikowe F-16 już by
pitałem Kurnika i po jego myśli. latały nad niemieckim obozem Auschwitz
wolnością tysiąca terrorystów,
ale nie dotrzymuje słowa, ule-
Kto na tym zyskał gając sprzeciwowi jastrzębiej
Według podejrzliwego pismaka wanych głów przyłączył – maleje w za- połowy żydostanu. Oszust Pokojowy się
„NCz!”, śledzącego dla rozrywki i po- straszającym tempie. nie wyraża, a Netanjahu chciałby odzyskać
głębienia wiedzy żywą działalność kur- Szalita bez zwalniania terrorystów, „ma-
nikowych celebrytów rządowych, parla- Skarb odzyskany jacych ręce zbroczone żydowską krwią”,
mentarnych i finansowych, incydent ze Po dwóch dniach podsycania histerii wo- ale przereklamowany wywiad Szabaku nie
skradzionym napisem przysłużył się mi- kół kradzieży napisu z Auschwitz kurniko- potrafi ustalić, gdzie Hamas trzyma jeńca,
łościwie panującemu monarszemu tan- we media podały oszczędnie o przyłapaniu wobec czego akcja zbrojna jest niemożliwa
demowi, stadninie pochlebców na dwo- rabusiów i odzyskaniu zrabowanego sym- do przeprowadzenia. Zresztą Kurnik zebrał
rze i w Knesecie tudzież rzeszy najętych bolu XX wieku, po czym zamknęły hebraj- fatalne doświadczenia po nieudanej próbie
doradców i strategów, bo zaaplikował ska japę al raw baryjach (na kłódkę). Tylko uwolnienia dzieci szkolnych w Maalot i po
żydostanowi niezbędna dawkę niepoko- dokuczliwy pismak „NCz!” nadal śledzi za nauczce z odbijaniem żołnierza Nachszona,
ju. Nastraszonymi tropikalnymi Żydami rozwojem wydarzeń i próbuje rozszyfro- trzymanego przez terrorystów. Namierzono
łatwiej jest dyrygować przy pomocy 31 wać tożsamość „szalonego kolekcjonera”, wówczas kryjówkę przy pomocy wyszuka-
ministrów i 120 członków Knesetu, a który próbował ściągnąć sobie hitlerow- nego sprzętu i jednostka specjalna szefa
zdrowo przestraszonych tropikalnych skie hasło, żeby je mieć na własność. Zaro- sztabu przystąpiła do pokazowego ataku.
Żydów łatwiej jest namówić do posłu- wi daleko wprawdzie do detektywa Filipa Nie przewidziano tylko, że terrorysta strze-
szeństwa. Odpowiednio wystraszony Marlowa, powołanego do życia przez Ray- gący Nachszona zlikwiduje go, po czym
tropikalny Żyd nie weźmie się także za monda Chandlera, bo Zar nie ma 40 lat, jak zastrzeli także dowódcę komandosów.
zadawanie banalnych pytań w rodzaju Marlowe, nie przepadają za nim kobiety i
„jakim cudem minister obrony Barak nie wykazuje (już) inklinacji do alkoholu, Kurnik idzie na wojnę?
(będący, żeby było zabawniej, przywód- nie mniej to i owo odkrył, więc rozgląda Zamiast rabunku 14 żelaznych liter, bu-
cą przaśnej Partii Pracy!) zdołał wysu- się za właściwym bukmacherem, w Londy- dzącego palpitacje serca u bielszej, asz-
płać ze skarpetki 10 milionów dolarów nie bądź w Pernambuco celem postawienia kenazyjskiej części żydostanu (napisy
na zakup superluksusowego aparta- miesięcznych dochodów na wskazanego zdobiące Auschwitz nie dotykają samopo-
mentu w szklanym wieżowcu Akirowa, przez siebie zamawiacza napisu. czucia osiadłych w Kurniku afrykańskich
wzniesionym w centrum Tel Awiwu dla Żydów), zaradny Netanjahu zadbał o
żydowskich krezusów zza Oceanu?”. Zar stawia na Hirschsona! nową sensację, elektryzująca tropikalnych
Dlatego na wskroś cyniczne hebrajskie Złodziej milionów Abraham Hirschson, Żydów bez względu na kolor skóry, orien-
media, usłużne nadzianym właścicielom były kurnikowy minister skarbu, dostaje tację polityczną i stopień dewocji mojże-
Kurnika (do których należą), wykorzy- skrętu kiszek, oglądając w więziennym te- szowej. Poinformował media, że zaprosił
stały kradzież w obozie Auschwitz, by lewizorze wymyślony przez siebie Marsz szefową kurnikowej opozycji parlamen-
wzbudzić grozę, ostrzec tropikalnych Żywych, ciągnący do Auschwitz pod wodzą tarnej Ciporę (Kakadu) Liwni, że zapoznał
Żydów przed niebezpieczeństwem czy- innego wodzireja. Niepotrzebna, głupia od- ją z tajnymi dokumentami przedstawiają-
hającym zza węgła na syjonistyczną sie- siadka z żelazem u nogi pozbawiła nieszczę- cymi katastrofalne położenie Kurnika i
dzibę narodową. W dniach powszednich snego Hirschsona należnego mu przywileju zaproponował Ciporze, by Kadima pod
Kurnika w roli użytecznego straszydła, postępowania na czele głęboko uczuciowe- jej przywództwem przystąpiła do koalicji
które krótko ale skutecznie zabrylowało go, dorocznego korowodu żywych między- z Likudem na takiej zasadzie, na jakiej
na miejscowej scenie politycznej, głosząc narodowych Żydów tudzież odseparowała opozycjonista Menachem Begin przyłą-
o „zawładnięciu przez neonazistów sym- zdetronizowanego celebrytę pasożytującego czył się wraz ze swoim prawicowym Hej-
bolem Holokaustu przy cichej akceptacji na Zagładzie od kręcenia biznesu na biletach rutem do rządu lewicowej partii Mapaj w
antysemitów”– występują pogróżki Tehe- uczestnictwa w pochodzie. Tylko napis „Ar- przededniu wojny 1967 roku.
ranu. Ale Ahmadineżad zwykł się powta- beit Macht Frei”, pocięty na trzy kawałki, by „Dramatyczna sytuacja państwa wymaga
rzać, obiecując Żydom pogrom rakietowy, nie wystawał spod pryczy, potrafiłby ulżyć utworzenia rządu zagrożenia narodowe-
lecz nie wysyłając rakiet, przez co jego wziętemu w dyby więźniowi Syjonu. go!” – trąbią na trwogę hebrajskie media,
skuteczność jako mobilizatora żydostanu pozostawiając tropikalnemu żydostanowi
pod sztandarem dwukrólewia – Netanjahu Inne ruchy w mediach prawo domyślania się, że Kurnik idzie na
od sreber i kryształów, Oszusta od pokoju Takoż więc kurnikowe media nie wspo- wojnę.
i milionera Baraka, co się do obu korono- minają już perypetii wokół napisu. Może KATAW ZAR

XXXVIII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


POSTĘPY POSTĘPU
Amerykańska firma Odyssey, szukająca podwod-
nych skarbów, która niedawno wydobyła kilkana-
ście ton srebrnych i złotych monet z hiszpańskiego
statku „Las Mercedes”, który zatonął na początku
XIX wieku, ma 10 dni na oddanie skarbu rządowi
Hiszpanii. Monety przewożono w 1804 r.
z Peru i innych hiszpańskich kolonii do Kadyksu,
a u południowych wybrzeży Portugalii hiszpański kon-
wój zaatakowali Anglicy i wielka fregata poszła na
dno wraz ze skarbem. Hiszpania wypowiedziała wte-
dy Anglii wojnę, a rok później w słynnej bitwie pod
Trafalgarem admirał Horacy Nelson rozbił połączone
floty Hiszpanii i Francji. Firma Odyssey Marine Explo-
ration potajemnie wydobyła skarb na powierzchnię
i przewiozła go do Gibraltaru, a stamtąd do USA.
Hm, a wiadomo, jaką trasą będzie teraz płynął ten skarb?

12-letni uczeń jednej z brytyjskich szkół Wronkach i na wielu innych, które mają czoną liczbę żołnierzy, dlatego potrzebuje
został zawieszony za nielegalne rozpro- krótkie perony. Zgodnie z przepisami, każdego z nich. Zakaz płodzenia dzieci
wadzanie wśród kolegów... chipsów, pociąg nie może być dłuższy od peronu. dotyczy też małżeństw, które razem służą
które sprzedawał o 50 pensów drożej niż A nie mogą zatrzymywać się na raty? w Iraku.
w sklepie. Złamał on po raz drugi zakaz Zaraz! A jak się obecność w Iraku
sprzedaży na terenie szkoły tuczącego Parlament w Barcelonie debatuje, czy przedłuży do np. 20 lat? Będą żołnierze
jedzenia. Przepis zaleciło brytyjskie tradycyjne hiszpańskie walki byków jak się patrzy!
ministerstwo edukacji, by przeciwdziałać będą całkowicie zakazane w Katalonii.
problemowi nadwagi wśród młodzieży. Ekolodzy i obrońcy praw zwierząt przez Szwedzka partia pn. Inicjatywa Femini-
Dyrektor szkoły przyznał, że na jej tere- trzy lata zebrali w Katalonii ponad styczna lansuje nowe hasło – że feminist-
nie grasuje kilku regularnych dealerów 127 tys. podpisów pod projektem całko- ki są lepsze w seksie. Slogan ma zachęcić
tuczących przekąsek. witego zakazu walk byków. Uznają je za Szwedów do zapoznania się z ideologią
Mafia przekąskowa? Ostrzegamy: w bestialstwo i torturę zwierząt. Znaleźli tej partii i być może zagłosowania na nią
czasach prohibicji w ten sposób narodziła sojuszników wśród lokalnych nacjona- w wyborach w przyszłym roku. Na razie
się mafia w USA! listów, którzy domagają się większej partia ma marginalne poparcie i nie ma
niezależności Katalonii od Madrytu, a posłów w parlamencie.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niektórzy nawet niepodległości. W przy- Nie wiemy, jak w Szwecji, ale u nas
przyjęła rozporządzenie nakazujące sta- pływie uczuć narodowych i antyhiszpań- feministki nijak nie kojarzą się z seksem,
cjom telewizyjnym kontrolę wszystkich skich pięć lat temu rada miejska Barcelo- no, chyba że z mocno perwersyjnym.
reklam, by nie były głośniejsze niż pro- ny ogłosiła miasto „wolnym od korridy”,
gramy, przy których są nadawane. Nowe choć jej ówczesny burmistrz przestrzegał Związek włoskich rolników indywidu-
przepisy mają wejść w życie za pół roku. przed „potępianiem tych, którzy mówią alnych Coldiretti szacuje, że na wigilijne
A żeby były trochę mądrzejsze to się da innym od naszego językiem”. kolacje oraz uroczyste obiady w Boże
jakoś załatwić rozporządzeniem? Za jednym zamachem niech uchwalą Narodzenie Włosi wydali w tym roku
zakaz spożywania wołowiny. łącznie 2,8 mld euro. Włoskie potrawy
Tradycyjny wigilijny karp w tym roku świąteczne przygotowane wyłącznie z
po raz pierwszy ma specjalne prawne Mróz, który zatrzymał w przedświą- włoskich produktów coraz bardziej wy-
„przywileje”: żywy nie może przebywać teczny weekend superszybkie pociągi pierają żywność z zagranicy.
w zbyt małym baseniku, nie może być Eurostar pod kanałem La Manche i spa- Czyli oscypek nie ma szans. Ale to do-
przenoszony w foliowej reklamówce, a raliżował świąteczne plany 75 tys. osób, brze, będzie u nas tańszy.
jedyną metodą jego uśmiercania może był gorącym tematem we Francji.
być mocne uderzenie w głowę. Bez- JE Mikołaj Sarkozy zażądał od szefa Pakistański Sąd Najwyższy nakazał,
względnie nie może odbywać się to w Eurostar, by pociągi łączące Paryż i aby władze tego kraju zezwoliły trans-
obecności dzieci, więc w punktach sprze- Brukselę z Londynem ruszyły we wtorek, westytom i eunuchom określać się jako
daży powinny być wydzielone specjalne a rząd zapowiedział, że przeprowadzi oddzielna płeć. Ma to pomóc w prze-
miejsca, gdzie karp będzie zabijany i gruntowne śledztwo w sprawie awarii. strzeganiu ich praw. Rząd Pakistanu ma
patroszony. Osoba, która ma się tym Szykuje się inwazja Francji na Wyspy wydać im specjalne dowody osobiste
zajmować, powinna mieć co najmniej Brytyjskie? oraz podjąć kroki zapewniające, że nie
wykształcenie zasadnicze zawodowe. będą oni prześladowani.
Magistrowie mile widziani. Mogą być Gen. Antoni Cucolo, dowódca ame- Specjalne dowody? Znaczy się z jednej
po studiach medycznych, najlepiej po rykańskich wojsk w północnym Iraku, strony chłop, a z drugiej baba? Na brodę
chirurgii. zabronił żołnierkom zachodzić w ciążę. Proroka!
Nieposłuszne czeka sąd wojskowy, tak
Pociągi Tanich Linii Kolejowych nie samo jak sprawców ciąż. Generał uważa, Wg „China Daily”, 21 chińskich multi-
mogą zatrzymywać się na stacji we że ma misję do zrealizowania i ograni- milionerów zapłaciło po 10 tys. euro, by

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XXXIX


POSTĘPY POSTĘPU
wziąć udział w balu w luksusowym mon: Kerepakupai-Meru. P. Chávez
hotelu Juan Wang Fu w Pekinie, na ma nadzieje, że przynajmniejniej jego
którym szukali żony wśród 22 mło- zwolennicy zastosują się do jego
dych kobiet. Dziewczyny nie musiały życzenia.
nic płacić za udział w balu. Zostały let do
Jak to było? – Proszę bilet
wybrane z uwzględnieniem różnych Katowic. – Teraz nie ma Katowic,
kryteriów. Niektóre były modelkami, szę do
jest Stalinogród. – To proszę
inne wygrały konkursy piękności, a część Stalinogrodu. A ja se i takk pojadę do
„zwerbowano” w różnych miastach Chin. Katowic.
Nie wiemy, czy sobie chłopaki znaleźli
żony, ale na pewno nieźle się zabawili. Kierowcy w Rzymie są na grani-
Chiny, jak widać, modernizują się na cy wytrzymałości nerwowej wej
całego. z powodu gigantycznych
korków, które w ostat-
Radni stolicy Meksyku jako pierwsi w nich tygodniach stały się
Ameryce Łacińskiej przyznali pełne pra- nie do zniesienia. Organi--
wa małżeńskie parom homoseksualnym. zacja praw konsumentów w
Zmiana pozwoli związkom tej samej płci Codacons skierowała
na adopcję dzieci, ubieganie się o wspól- wniosek do prokuratury Tajwańscy rolnicy walczą
ny rachunek bankowy, spadek i korzyści przeciwko władzom środo
z zanieczyszczeniem środo-
wynikające z ubezpieczenia małżonka. miejskim i zażądała, aby wiska, ucząc świnie korzy-
Decyzja wzywa do zmiany definicji mał- ruchem w Wiecznym Mieście kierowało stania z toalety: w ramach pi-
żeństwa w miejskim kodeksie cywilnym. wojsko. W Rzymie samochody parkują lotażowego programu świnie
Obecnie jest ono określane jako związek w kilku rzędach, co bardzo ogranicza w dużych hodowlach są uczo-
mężczyzny i kobiety. Nowe sformuło- przejezdność ulic, a chaos pogłębiają ne załatwiania się w obrębie
wanie to „wolny związek dwojga ludzi”. organizowane niemal każdego dnia specjalnych pomieszczeń,
Konserwatywna partia JE Filipa Caldero- manifestacje i protesty, które zmuszają przez co czyszczenie farm
na zobowiązała się do walki z legalizacją policję do ograniczania ruchu i zamyka- staje się znacznie prostsze,
związków tej samej płci w salach sądo- nia ulic. bardziej higieniczne i tańsze.
wych. Decyzji radnych ostro sprzeciwił U nas kiedyś armia kierowała ruchem. Rozumiemy, że obowiązkowego
się meksykański Kościół. Owszem, był porządek, i to na tyle, że mycia raciczek po wyjściu
Widok dwu wąsatych mariachis w szero- w pewnych godzinach w ogóle nie było z toalety także?
kich kapeluszach, całujących się w ichnim ruchu. I komu to przeszkadzało?
urzędzie stanu cywilnego – bezcenny.
Komisja Wyborcza Filipin zabroniła po- cież teraz przyjdzie jej płacić więcej za
Ks. Tymoteusz Jones, 41-letni duchow- siadania broni w miejscach publicznych żywność.
ny z kościoła Świętego Wawrzyńca w w okresie wyborczym, tj. od Australijscy urzędnicy rady regionu
Yorku (północna Anglia), podczas wygła- 10 stycznia do 9 czerwca 2010 roku. Słoneczne Wybrzeże w stanie Queensland
szania kazania stwierdził, że w pewnych Tylko umundurowani funkcjonariusze wpadli na pomysł ocenzurowania firmo-
przypadkach życiowych sklepowa kra- policji będą mogli poruszać się z bronią wych kartek świątecznych – usunęli z nich
dzież jest akceptowalna. Jego zdaniem, palną. Zezwolenia, które posiadają osoby słowa „Boże Narodzenie”. Kartki wysy-
kradzież z dużych sklepów sieciowych prywatne czy ochroniarze, zostają na łane do klientów przez samorządowców
dla osób najsłabszych jest czasem naj- okres wyborczy zawieszone. z owego regionu mówią o „życzeniach
lepszym rozwiązaniem. Prosił też, by nie I niech ktoś powie, że u nas obyczaje sezonowych” i „okazjonalnych”.
okradać małych firm rodzinnych, a duże polityczne są brutalne. Tak się kończy nadmierne przebywanie
przedsiębiorstwa. na słońcu.
To nic, że koszty będą ostatecznie prze- Departament rolnictwa Guam zakazał
noszone na resztę klientów w postaci wyż- wwożenia do kraju żywności wyprodu- Australijski rząd zobowiązał od przy-
szych cen. Tak rodzi kowanej na Wyspach Mar- szłego roku dostawców usług interne-
się teologia wyzwole- shalla, nawet na prywatny towych do instalowania specjalnych
nia po angielsku. użytek. Aby bez problemów filtrów. Władza w ten sposób zamierza
móc wwieźć na Guam wa- „chronić” obywateli przed „materiałami
JE Hugo Chávez, rzywa i owoce wyproduko- kryminalnymi”, np. pornografią dzie-
prezydent Wenezueli, wane na Wyspach Marshal- cięcą. Niewykluczone, że Nowa Zelan-
chce zmienić nazwę la, należy teraz wykupić dia pójdzie śladem Australii, do czego
najwyższego wodo- specjalną licencję, kosztują- wzywa organizacja pozarządowa Fami-
spadu świata Salto cą 10 $. Nowa polityka ma ly First, która uważa, że rząd powinien
Angel, odkrytego na celu ochronę interesów blokować strony zawierające pornografię
przez amerykańskie- miejscowych farmerów, dziecięcą, bestialstwo, przemoc seksual-
go pilota; życzy on sprzedających swoje wy- ną wobec kobiet, a także „instrukcje dla
sobie, by wodospad roby amerykańskim bazom przestępców i narkomanów”.
nazwano w języku wojskowym na Guam. A co z ochroną przed różnymi postępo-
lokalnych Indian Pe- A co na to armia? Prze- wymi pomysłami?

XL NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


V KOLUMNA

Źródła przemocy
w rodzinie
J
akiś czas temu pewien feministyczny komisarz po- stwo spadkobierców ofiar, powstałe z popiołów Holokaustu. We-
litycznej poprawności (femi-kom-pol-pop) wprowa- dług polskiego femi-kom-pol-popu, w państwie żydowskim nie
dził na grunt polski „jedwabinizm” w zakresie stosun- ma prawa być przemocy. Rzeczywistość jest inna.
ków wewnątrzrodzinnych. Według „Rzeczpospolitej” W 1995 roku Ruth Geva, dyrektorka Wydziału Obsługi Infor-
(16 czerwca): „Czy ktoś, kto w czasie wojny wraz z kolegami macji i Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Policji Izraela,
zgwałcił ukrywającą się Żydówkę, po czym skatowaną odtran- w raporcie „Zapobieganie przemocy (prześladowaniu w małżeń-
sportował na gestapo, a potem opijał z stwie) w Izraelu” („Preventing Violence
kolegami swoje czyny – mógł być póź- (Spouse Abuse) in Israel”) pisała: „co-
niej dobrym i czułym mężem oraz ojcem? dziennie policja i gorące linie telefoniczne
Zbrodnie [kazirodczego pedofila] Fritzla, oraz schroniska dla bitych kobiet otrzymu-
które niedawno wstrząsnęły austriackimi ją prośby o pomoc od ofiar prześladowań i
i polskimi mediami, miały swoje korzenie agresji. (...) W ciągu ostatnich czterech lat
w hitleryzmie jego rodziców. W Austrii to odnotowano 104 przypadki morderstw po-
zauważono. Związku między »jak się żony pełnionych na kobietach przez ich partne-
nie bije, to jej wątroba gnije« albo obroną rów lub chłopaków. Tylko w zeszłym roku
prawa do »klapsów« a kondycją moralną (1994) było 19 takich przypadków”.
odziedziczoną po okrucieństwach wojny – Janet Silver Ghent napisała w Jweekly.
nie potrafimy dostrzec. Dla naszego dobra com (7 sierpnia 1998 r.), że „przemoc do-
warto rozważyć, czy wysoka tolerancja dla mowa w Izraelu rośnie. Według Izraelskiej
przemocy (słownej i fizycznej) w naszym Sieci Kobiet, rocznie około 200 tys. kobiet
społeczeństwie nie ma swojego źródła jest w tym kraju bitych. Prawie 40 tys. z
właśnie w wojennej przeszłości”. NIE POTRAFIMY PONOĆ nich trafia na ostry dyżur. W zeszłym roku
Femi-kom-pol-pop sugeruje więc, że po DOSTRZEC ZWIĄZKU 15 ofiar przemocy zmarło. Tylko około
pierwsze – właściwie zło pochodzi głównie MIĘDZY „JAK SIĘ ŻONY NIE 2 tys. takich kobiet składa oficjalne skargi
z Holokaustu. Po drugie – że genetycznie u władz albo szuka pomocy w takich in-
BIJE, TO JEJ WĄTROBA
po rodzicach dziedziczy się odpowiedzial- stytucjach jak Jerozolimskie Schronisko
ność za zbrodnie (a w tym i myślozbrod- GNIJE” ALBO OBRONĄ dla Bitych Kobiet, które corocznie obsłu-
nie, czyli poparcie zbrodniczej ideologii). PRAWA DO „KLAPSÓW” guje 70 kobiet i 100 dzieci”. Według ofi-
Po trzecie – że bezpośrednia i pośrednia A KONDYCJĄ MORALNĄ cjalnych statystyk, na „1,5 miliona dzieci
(odziedziczona) spuścizna zbrodni uze- ODZIEDZICZONĄ PO 20 tys. jest corocznie molestowanych bądź
wnętrznia się dalszymi zbrodniami, w tym OKRUCIEŃSTWACH WOJNY bitych (abused), a około 230 z nich trafia
i skierowanymi przeciw rodzinie, szcze- do dwóch szpitali organizacji Hadassah”.
gólnie przemocą wobec kobiet. A po czwarte – co z powyższego W 2004 roku w opracowanej przez Kathleen Malley-Morrison
wynika – ofiary zbrodni Holokaustu nie mogą popełniać prze- publikacji „International Perspectives on Family Violence and
mocy w rodzinie. Abuse: A Cognitive Ecological Approach” (Lawrence Earlbaum
Skądinąd ciekawa jest kwestia źródeł przemocy. To prawda, że Associates, Inc., Publishers, Mahwah, NJ, 2004) Odelya Pago-
wojna zwykle radykalizuje uczestników, a tym bardziej masowy vich podała, że około 200 tys. (11%) kobiet izraelskich doświad-
mord, jakim był Holokaust bezbronnych Żydów. To prawda, że czyło prześladowań fizycznych i psychicznych (spousal abuse).
typy patologiczne przemocą się podniecają i nakręcają jej spira- Ponoć prawie 30% dzieci doznaje różnych form przemocy, a
lę, nie potrafiąc jej zatrzymać. Czekałem jednak, aż ktoś mery- 31% kobiet podaje, że jako dzieci padły ofiarami rozmaitych
torycznie odpowie na powyższe teorie, ale odezwał się jedynie form molestowania seksualnego. Na ponad 20 tys. dzieci, które
Rafał Ziemkiewicz z polemicznym tekstem, którego tezy w do- zgłoszono jako ofiary do władz, 33% zaznało „przemocy fizycz-
bie moralnego relatywizmu można łatwo zbić, szczególnie że: nej”, 31% „ostrego zaniedbania”, 29% „emocjonalnego prześla-
a) był tylko po polsku i przekonywał tylko konserwatywnych dowania”, a 7% „molestowania seksualnego”.
Polaków, b) stał w zupełnej sprzeczności z liberalną wykładnią Izraelskie feministki twierdzą, że wzrost liczby przypad-
dominującą na Zachodzie. ków tych patologii wynika z kilku czynników. Jeden z nich
A jak się ma sprawa Jedwabnego do przemocy w rodzinie? Po- to zmiany społeczne podminowujące tradycyjną pozycję ko-
mińmy na razie fakt, że komendant Auschwitz Rudolf Höß był biety w rodzinie. Ale ważne są też, przynajmniej do pewnego
wzorowym ojcem i kochającym mężem. Również odepchnijmy stopnia, zmiany demograficzne. Po pierwsze – zjawili się So-
obecnie na bok cywilizacje pozachrześcijańskie, takie jak chiń- wieci, którzy piją ostro, czego rezultatem jest przemoc (przy-
ska, której główny guru, Konfucjusz, powiada: „Bij żonę co- kładowo: w jednym ze schronisk ponad 30% kobiet to post-
dziennie; jak ty nie wiesz za co, to ona będzie wiedziała”. Sowietki). Po drugie – przybyli Falasze, czyli Żydzi etiopscy,
Spójrzmy jednak na statystyki przemocy w Izraelu. Jest to pań- którzy wywodzą się z kultury patriarchalnej, nie dopuszcza-

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XLI


V KOLUMNA
jącej do emancypacji kobiet. Obie gru- TEGO NIE UCZĄ NA LEKCJACH HISTORII
py imigranckie są słabo zintegrowane,
kiepsko mówią po hebrajsku, a Falasze

Wszystkie
do tego często są niepiśmienni. Po trze-
cie – konkluduje Pagovich: „Powstały z
przemocy i czujący groźbę zewnętrznej
przemocy Izrael nie jest wolny od prze-
mocy w domu” („Born out of violence,

kłamstwa
and feeling a constant threat of external
violence, Israel has not been free of vio-
lence within the home” – str. 202). Czyli
winna jest przemoc oraz – tak się suge-
ruje – sam Izrael, a głównie chyba ide-
ologia narodowa, syjonistyczna, z której

oświęcimskie
czynu zbrojnego powstało to państwo.
Z tego wszystkiego mimo wszystko
wyłania się nie prostacki „jedwabinizm”,
a skomplikowany obraz społeczny, do
którego należy dorzucić indywidualne
patologie. Oczywiście powinniśmy być Skradziono „Arbeit macht frei”. Chyba nigdy wcześniej po
bardzo ostrożni w sprawie tych rapor- 1989 roku media na całym świecie nie mówiły tyle o Polsce.
tów i konkluzji. Przecież niektórzy – jak
pisze Pagovich – zaliczają do prześlado-
Oczywiście w niezbyt przyjaznym tonie. Nie mogło zabrak-
wania (abuse) takie sprawy jak nakazy- nąć słów o polskim antysemityzmie. Zbeształ nas nawet
wanie dzieciom posprzątania domu czy premier Izraela Netanjahu. Odnaleziono „Arbeit macht frei”.
odrabiania lekcji bądź karanie ich za – Uratowaliście reputację państwa – stwierdził bez żenady
krnąbrność i nieposłuszeństwo na przy- premier Tusk, wręczając za ten heroiczny czyn każdemu
kład zakazem wyjścia na dyskotekę czy
wyjazdu na wycieczkę. Ponadto femini-
policjantowi zegarek. Ale nikt nie zastanowił się, skąd wła-
styczna czujność powoduje, że kategorie ściwie wziął się ten złowrogi napis na bramie Auschwitz i że
„przemocy” stają się bardzo elastyczne. niekoniecznie pochodzi on z protestantyzmu.
Na przykład w Izraelu „9 procent ko-
biet stwierdziło, iż mąż straszył je, że TADEUSZ M. PŁUŻAŃSKI
je uderzy, 7% – że je uderzył, 6% – że
rzucił w nie jakimś przedmiotem, 5% – nizmem Niemców. Napisali „praca czy-

W
że mąż zmusił je do stosunku wbrew ich Wikipedii czytamy: „Arbeit ni wolnym”, chociaż na własnej skórze
woli, a 2% – że mąż starał się je udusić” Macht Frei (niem. „praca przekonaliśmy się, że praca w Auschwitz
(str. 195). czyni wolnym”) – niemiec- była jedynie metodą uśmiercania więź-
Najważniejsze jest nie to, że problem ka formuła wywiedziona niów. Szybko więc ułożyliśmy takie po-
przemocy istnieje, ale że dyskusja na z rozpowszechnionego w tradycji prote- wiedzonko: Arbeit Macht Frei durch den
jego temat jest mocno przeideologizowa- stanckiej cytatu z Ewangelii Jana (J 8, 32) Schornstein, czyli „praca czyni wolnym
na. I zmonopolizowana przez ideologów Wahrheit macht frei (lit. »prawda czyni [do wyjścia] przez komin”. [Napis – Red.]
politycznej poprawności. W związku z wolnym« czy – wedle Biblii Tysiąclecia – był stałym elementem mojego obozowe-
tym bardzo trudno stworzyć prawne, po- »prawda was wyzwoli«)”. go życia. Mijałem go dwa razy dziennie.
lityczne i społeczne mechanizmy obrony A więc za kaźnią więźniów stoi prote- Gdy moje komando wychodziło do pracy
ofiar, bowiem zdrowa część społeczeń- stantyzm. Czy więźniowie o tym wiedzie- i gdy z niej wracało. Wkrótce, podobnie
stwa i elity konserwatywne słusznie li, można powątpiewać. Zresztą który z jak dla innych więźniów, napis stał się dla
podejrzewają, że nie o pomoc ofiarom niewolniczych pracowników miał czas i mnie symbolem tego miejsca. Symbo-
chodzi, a o kolejne szantaże moralne i siłę, aby to analizować? Dla nich Arbeit lem piekła, jakie zgotowali nam Niemcy.
eksperymenty z zakresu inżynierii spo- macht frei było przede wszystkim jednym Symbolem ich obłudy i okrucieństwa. Od
łecznej, przepychane pod szczytnymi z elementów ich męczeństwa. kolegów, którzy przybywali do Auschwitz
hasłami walki z „patriarchatem”, „fa- później, dowiedziałem się, że gdy po raz
szyzmem”, „rasizmem” etc. Już nie wal- „Nauczyliśmy pierwszy przekraczali bramę obozu, wła-
ka ras, a walka płci i pokoleń śni się po się go dobrze rozumieć” śnie ten napis wywoływał w nich najwięk-
nocach nowoczesnym politrukom. Bo im Kazimierz Albin (nr 118) – jeden z sze przerażenie”.
chodzi o władzę. Wszędzie na świecie, w pierwszych więźniów KL Auschwitz – w Oddajmy jeszcze głos dobrowolnemu
tym w Izraelu i Polsce. I znów po trupie niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpo- więźniowi Auschwitz, rotmistrzowi Witol-
tradycji mamy dojść do kolejnej utopii. spolitej” mówił: „Pewnego dnia, było dowi Pileckiemu (nr 4859, do obozu trafił
Lewacy rozwalili gospodarkę, państwo, to w 1940 roku, wyszliśmy do pracy i 21 września 1940 r.): „Około 10 wieczór
naród, solidarność, a teraz zabierają się brama była jeszcze »goła«. Wróciliśmy pociąg się zatrzymał w jakimś miejscu (...).
za rodzinę. wieczorem i zobaczyliśmy ten napis, jak Słychać było krzyki, wrzask, otwieranie
MAREK JAN CHODAKIEWICZ górował nad obozem. Nigdy nie zapomnę wagonów, ujadanie psów. To miejsce we
www.iwp.edu tego widoku. (...) Byliśmy porażeni cy- wspomnieniach moich nazwałbym mo-

XLII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA
Na masową skalę obozy koncentracyjne
wyrastały w Związku Sowieckim już od po-
czątku istnienia tego państwa, od 1917 roku.
Były nazywane GUŁAGIEM („Gławnoje
Uprawlenije Isprawitielno-Trudowych Ła-
gieriej i Kołonij”, czyli „Główny Zarząd
Poprawczych Obozów Pracy”).
Dodać trzeba, że Niemcy też tworzyli
obozy koncentracyjne, choć później, bo
niedługo przed pierwszą wojną światową,
w swoich koloniach w Afryce. Tworzyli
je też np. Hiszpanie, Brytyjczycy, Ame-
rykanie, a w końcu – po pierwszej woj-
nie – również Polacy. Z tymi Polakami
to oczywiście kłamstwo komunistycznej
propagandy. Miejsce Odosobnienia w Be-
rezie Kartuskiej nawet przez chwilę nie
było obozem koncentracyjnym. A propos
komunistów coś jest jednak na rzeczy –
mentem, w którym kończyłem ze wszyst- wrzucane do wspólnego kotła, określane- Polacy, tyle tylko że sowieccy, razem z
kim, co było dotychczas na ziemi, i zaczą- go terminem „inne narodowości”. towarzyszami z NKWD faktycznie za-
łem coś, co było chyba gdzieś poza nią. (...) Funkcjonariusze owego kłamliwego mykali w takich obozach Polaków-patrio-
Zbliżaliśmy się do bramy, umieszczonej w przedsiębiorstwa zapominają o fakcie pod- tów. To było jednak później – w ramach
ogrodzeniu drutów, na której widniał napis stawowym: napis na bramie w Auschwitz z „wyzwolenia” po 1944 roku. Najczęściej
Arbeit macht frei. Później dopiero nauczy- żydowską Zagładą nie ma nic wspólnego. jednak obozów nie budowali, ale przyspo-
liśmy się go dobrze rozumieć”. Żydzi – w przeciwieństwie do Polaków – sabiali niemieckie katownie. Oświęcimski
nie trafiali do Auschwitz (choć zdarzały się obóz zapełnił się AK-owcami i innymi
Żydzi ginęli w Birkenau wyjątki), nie pracowali niewolniczo w tym „wrogami ludu” – to jeden z przykładów
Wikipedia podaje dalej: „W 1872 nie- obozie (nie mogli zatem wychodzić rano do powszechnej wówczas praktyki.
miecki prawicowy pisarz Lorenz Diefen- pracy i wracać z niej o zmierzchu), tylko od Chociaż o „wyzwoleniu” też jeszcze
bach zatytułował swoją powieść wydaną razu byli kierowani z rampy do komór ga- słowo. Zacytujmy jeszcze raz Wikipedię:
w Wiedniu parafrazą hasła biblijnego: zowych. Takie unicestwianie Żydów doko- „Po wyzwoleniu obozu żołnierze radziec-
Arbeit macht frei. Hasło to stało się po- nywało się nie w Auschwitz, oznaczonym cy załadowali napis Arbeit Macht Frei
pularne w kręgach nacjonalistycznych. przez Niemców numerem I (Auschwitz I), na wagon kolejowy, który miał jechać na
W latach trzydziestych XX wieku było ale w odległym o kilka kilometrów Birke- wschód, jednak były więzień Eugeniusz
używane przez propagandę nazistowską nau (Auschwitz II – Birkenau). Nosal (numer obozowy 693) oraz przy-
w Niemczech w programach zwalczania Dziś przybywające licznie do obozu ży- padkowy furman przekupili pilnującego
bezrobocia”. dowskie wycieczki pytają, dlaczego napis pociągu strażnika butelką samogonu i
Z tym trudno się nie zgodzić. Podobnie, Arbeit macht frei nie znajduje się nad bra- oryginalny napis ukryli w miejskim ma-
jak z uwagą dotyczącą już czasów wojny, mą wejściową do Birkenau. Na zdziwieniu gistracie. Kiedy tworzono Państwowe
że napisy Arbeit macht frei zostały też „na jednak się kończy. Nad tym, aby młodzież Muzeum w Oświęcimiu, napis wrócił na
rozkaz generała SS Theodora Eicke wy- z Izraela prawdy nie poznała, czuwają swoje miejsce przy bramie”. A więc jed-
korzystane przy bramach wejściowych do oficerowie Mosadu, który pilnują też, by nak Sowieci wyzwalali – obozy (łącznie
kilku niemieckich obozów koncentracyj- przy „swoich” nie plątało się za dużo pol- z ich sprzętami), miasta, fabryki, całą Pol-
nych (Dachau, Gross-Rosen, Sachsenhau- skiej młodzieży. Auschwitz to Auschwitz skę, szczególnie Kresy. Szkoda tylko, że
sen, Theresienstadt, Flossenbürg)”, choć (czasem, aby obarczyć winą Polaków, tego słowa unikają nawet byli więźniowie
to Auschwitz jest dziś symbolem, a nawet mówi się: Oświęcim, mimo iż miasto o tej Auschwitz – wielu z nich wkrótce trafiło
synonimem zbrodni nazistów (bo Niem- nazwie znajduje się jeszcze kilka kilome- pod troskliwą opiekę swoich wyzwolicie-
ców już rzadziej) – i to tylko na Żydach. trów dalej). Mieszanie w głowach Żydom li. Dlatego lepiej by było, gdyby słowo
Tylko czy Kazimierz Albin albo Witold to skutek uboczny zakłamywania historii „wyzwolenie” zatrzymać wyłącznie dla
Pilecki i tysiące innych, którzy przecho- dla korzyści materialnych – żerowania na miejsc (w tym obozów), do których dotar-
dzili rano i wieczorem pod napisem Arbeit tragedii ofiar. li alianci zachodni.
macht frei w Auschwitz byli Żydami? Czy
zginęli w tym strasznym miejscu, nieprzy- Zaczęło się w Polsce... Rosyjscy inspiratorzy
padkowo nazywanym przez więźniów Ale czy na pewno obozy koncentracyjne Sowiecki system obozów nie różnił od
piekłem na ziemi, w ramach Endlösung? to niemiecki pomysł? Według historyka nazistowskiego. Fatalne warunki, niewolni-
Tacy świadkowie są do dziś niewygodni Władysława Konopczyńskiego, Rosjanie cza praca ponad siły, rozbudowany system
dla przedsiębiorstwa Holokaust. Oskar tworzyli je już w drugiej połowie XVIII wie- represji. No dobrze, powiedzieć można, że
Schindler – tak; Witold Pilecki – nie. ku dla... Polaków – konfederatów barskich. różna była ideologia dorobiona do tej for-
W Auschwitz byli więzieni i ginęli tylko Czekali w nich na zesłanie na Syberię. my „pracy”. Ale czym różni się motto za-
Żydzi. To pierwsze kłamstwo oświęcim- Ta „tradycja” przetrwała dwa wieki – do warte w słowach: Arbeit macht frei („praca
skie. Jeśli w ogóle wspomina się o mordo- połowy XX stulecia. Rozwinęła ją następ- czyni wolnym”), od innego hasła: Czierez
waniu Polaków czy Cyganów, to ofiary są czyni Rosji carskiej – Rosja bolszewicka. trud k oswobożdieniu („przez pracę do

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XLIII


PUBLICYSTYKA
wolności”). Ten drugi napis nie był prze- szkolili się na sowieckich poligonach, te- mas, zmienił taktykę, zaczął tępić nie-
cież pomysłem niemieckim. Ktoś powie stowali sowiecki sprzęt. Odwiedzali też mieckich komunistów i budować nieza-
znowu: Bolszewicy wzięli go od nazistów, sowieckie obozy koncentracyjne, podzi- leżną ideologię.
przerobili trochę, dostosowując do swoich wiając system GUŁAGU. Szukali wzorów
potrzeb. To drugie kłamstwo oświęcim- i... je znaleźli. Przy okazji zobaczyli napis: Napis wykonał Polak
skie. Jeśli taka wymiana myśli i doświad- Czierez trud k oswobożdieniu. Ciekawy, Na koniec trzecie kłamstwo oświę-
czeń między oboma totalitaryzmami miała głęboki, dwuznaczny. Wystarczyło przeło- cimskie – „polskie obozy koncentracyj-
miejsce, to inspiracje szły w drugą stronę żyć go na niemiecki i wszystko fertig. ne”. Jak to się ma do historii Auschwitz?
– od Rosjan do Niem- 14 czerwca 1940 roku do nowo utwo-
ców. rzonego obozu koncentracyjnego przy-
– To niemożliwe – był transport 728 Polaków – więźniów
żachnie się jakiś postę- politycznych z więzienia w Tarnowie.
powy historyk i badacz Byli to głównie młodzi ludzie, człon-
Zagłady, który będzie kowie podziemnych organizacji nie-
argumentował: oba sys- podległościowych, żołnierze kampanii
temy były śmiertelnymi wrześniowej 1939 roku, których aresz-
wrogami i tylko czeka- towano, gdy próbowali przedrzeć się na
ły na dogodny moment, Węgry, a stamtąd do Francji, by wstąpić
aby zniszczyć się na- do powstającej tam armii polskiej.
wzajem. – Ale prze- Obóz powstał zatem z myślą o eks-
cież w dwudziestoleciu terminacji Polaków; pierwsze transpor-
Niemcy i Rosja blisko ty były wyłącznie polskie; to Polaków
ze sobą współdziałały, zmuszano do budowy baraków; przez
zarówno politycznie, długie miesiące Polacy byli jedynymi
gospodarczo, jak i mili- WIĘŹNIOWIE, KTÓRZY MIELI więźniami – potworny Holokaust Żydów
tarnie, czego dowodem „SZCZĘŚCIE” TRAFIĆ ZARÓWNO DO miał miejsce później; do obozu deporto-
układ w Rapallo z 1922 OBOZU NIEMIECKIEGO, JAK wano w sumie około 150 tys. Polaków, a
roku – stwierdzi ktoś I SOWIECKIEGO MOGLI NIE WIEDZIEĆ 75 tys. spośród nich zginęło (ofiar wśród
dociekliwy. – Zgoda, O RZEKOMO PROTESTANCKIM Żydów, według ostatnich wiarygodnych
ale po dojściu Hitlera do RODOWODZIE NAPISU ARBEIT badań, było około miliona).
władzy stosunki zostały MACHT FREI, ALE NA WŁASNE OCZY Również napis na bramie w Auschwitz
zamrożone – odparuje DOSTRZEGALI DZIWNE PODOBIEŃSTWO wykonał Polak. Aż dziw, że nikomu
postępowiec. Zwień- Z CZIEREZ TRUD K OSWOBOŻDIENIU. nie przyszło jeszcze do głowy, aby po-
czeniem nienawistnych łączyć ten fakt z „polskimi obozami”.
pragnień dwóch państw Jakże pięknie by pasowało.
była operacja Barbarossa. – A pakt Ribben- Wracając do idei. Celem obozów – za- Trzecie kłamstwo oświęcimskie
trop-Mołotow? – wtrąci znów ciekawski. równo niemieckich, jak i rosyjskich – była wzbogaciłoby się o nowy element.
– No dobrze, ale potem Rosja Stalina prze- „reedukacja przez pracę”, czyli w prakty- I nie byłoby istotne, że Jan Liwacz, na
lała najwięcej krwi w antyhitlerowskiej ce wyniszczenie, zagłada, holokaust (nie wolności mistrz kowalstwa artystycz-
koalicji, tysiące żołnierzy Amii Czerwonej tylko przecież żydowski, choć „naród nego, był w obozie więźniem nr 1010
poległo na polskiej ziemi, wyzwalając nas wybrany” przywłaszczył sobie ten termin i pracował pod batem niemieckiego
od niemieckiego okupanta; dziś ich pro- – był jeszcze polski, cygański, ormiań- kapo obozowej ślusarni, niejakiego
chom należy się szacunek – łatwo wraca ski...). Oba totalitaryzmy łączyła ta sama Kurta Müllera.
do głównego nurtu swoich rozważań po- ludobójcza idea. Szczęśliwie na kalumnie o „polskich
stępowiec. Więźniowie, którzy mieli „szczęście” obozach” zaczęły po latach milczenia
O tym „wyzwoleniu”, czyli zastąpieniu trafić zarówno do obozu niemieckiego, reagować polskie władze. Propagando-
jednej okupacji przez drugą, już pisaliśmy. jak i sowieckiego mogli nie wiedzieć wa kampania doprowadziła do zmiany
Teraz inna uwaga: ów pakt zawarty mię- o rzekomo protestanckim rodowodzie przez UNESCO oficjalnej nazwy obozu
dzy Ribbentropem a Mołotowem faktycz- napisu Arbeit macht frei, ale na własne na „Były Niemiecki Nazistowski Obóz
nie był oficjalnym, poważnym traktatem oczy dostrzegali dziwne podobieństwo Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau”.
międzynarodowym. Ale słowo pakt brzmi z Czierez trud k oswobożdieniu. Podob- A więc już nie Oświęcim, tylko Au-
lepiej – jako coś mniej zobowiązującego, ne były nie tylko te dwa hasła, ale cała schwitz. Tej prostej w sumie zasady
mniej ważnego. To w ramach bagatelizo- propaganda, włączając nawet plakaty. bardzo pilnują dziś polskie media, na-
wania zbrodni sowieckich i tego, że Stalin Wystarczy obejrzeć łotewski dokument wet te postępowe. Szkoda jednak, że
jest współwinny wybuchu II wojny świato- „Soviet story” (jeden z najlepszych w tak stanowczo nie zareagowano na
wej, a nawet że bez jego „wsparcia” mogła ostatnich latach, pokazujący analogie ostatnie z oświęcimskich kłamstw –
ona w ogóle nie wybuchnąć. i przenikanie się obu systemów), aby że napis „Arbeit macht frei” ukradli
zobaczyć, jak przejmujący władzę w polscy antysemici. Jaki z tego morał?
Dziwne podobieństwo Niemczech Hitler był zapatrzony w O prawdę historyczną musimy cały czas
Wbrew twierdzeniom postępowego histo- Stalina, jak na bazie socjalizmu inter- walczyć. Również po to, aby polski pre-
ryka, również po 1933 roku kwitła wszech- nacjonalnego tworzył socjalizm naro- mier nie musiał tłumaczyć się światu i
stronna współpraca między Rosją a Niem- dowy. Dopiero gdy zrozumiał, że komu- wręczać zegarków.
cami. Nie jest żadną tajemnicą, że Niemcy nistyczne hasła w jego kraju nie porwą TADEUSZ M. PLUŻAŃSKI

XLIV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA

Pokolenia Prawicy
mera, Juliana i Wacława Stachiewiczów,
Tadeusza Hołówki, Henryka Józewskiego,
Stanisława Józefa Paprockiego, Wacława
Makowskiego, Romana Knolla, Tytusa
Filipowicza, Michała Sokolnickiego, Jana
Na historię Prawicy w Pol- Problem dotyczy najczęściej wieku Kowalewskiego, Adama Skwarczyńskie-
sce składają się dzieje sze- dwudziestego, to jest ostatnich z owego go, Stanisława Cara.
szeregu pokoleń. Dla wielu wzorcem po- Pierwej niż te dwie płomienne genera-
regu różnych pokoleń. Po- zostaje tu pokolenie post 1914, rozkwitłe cje pojawia się wszelako jeszcze jedna
koleń nie tylko w zwykłym u schyłku drugiej i w trzeciej dekadzie – ostatnia, która miała szczęście żyć w
znaczeniu, ale też – jeszcze XX wieku, ukształtowane w świecie wiel- prawdziwie konserwatywnym ustroju po-
bardziej – różnych pokoleń kich napięć politycznych (a więc w duchu litycznym i społecznym – i w nim uczyła
w sensie ideowo-politycz- walki – w sensie dosłownym), na ruinach się arkanów służby dobru publicznemu.
instytucji tworzących niegdyś sprawdzo- To pokolenie ante 1914, przesycone ideą
nym. Pytanie o podstawy ny, konserwatywny porządek społeczno- ładu i oddane poszukiwaniom jego obiek-
tożsamości polskiej odmia- polityczny, znajdujące ostatnią opokę tego tywnie istniejących podstaw normatyw-
ny Prawicy zawsze jest w porządku w narodzie – żywej wspólnocie nych. Przechowało go w swej pamięci,
istocie pytaniem o to, które ducha, ziemi i krwi, która trwa pomimo w której wyniosło go z walącego się w
z owych pokoleń najpełniej przemijania poszczególnych instytucji. To pożodze Wielkiej Wojny starego świata,
generacja Obozu Wielkiej Polski i zrodzo- przerzucając pomost ciągłości pomiędzy
wcieliło w historię ponad- nego zeń „potomstwa obozowego”: ONR, dawnymi, zachowawczymi wspólnotami
czasowe, fundamentalne dla ONR-ABC, RNR, Stronnictwa Wielkiej politycznymi a niepodległym państwem
niej normy i zasady. Polski, Związku Młodych Narodowców – polskim, którego pomiędzy nimi nie było.
z jej ideałami autorytetu, hierarchii, karno- Dzięki temu rozwinęło bodaj najgłębiej
ADAM DANEK ści, dyscypliny, a zarazem dynamizmu (gr. ugruntowaną wizję prawicowego ustroju.
dýnamis – „siła”). Pokolenie Jana Mos- To generacja konserwatystów, pokolenie
dorfa, Stanisława i Bolesława Piaseckich, Władysława Studnickiego, Władysława
Karola Stefana Frycza, Henryka Rossma- Abrahama, Michała Bobrzyńskiego, Ka-
na, Jana Korolca, Edwarda Muszalskiego, zimierza Władysława Kumanieckiego,
Juliusza Sas-Wisłockiego, Witolda No- Stanisława Starzyńskiego, Stanisława Es-
wosada, Adolfa i Mariana Reuttów, Paw- treichera, Eustachego Sapiehy, Michała i
ła Musioła, Wojciecha Wasiutyńskiego, Wojciecha Rostworowskich, Władysława
Jana Zdzitowieckiego, Zygmunta Wojcie- Leopolda Jaworskiego, Stanisława Buko-
chowskiego, Zdzisława Stahla, Tadeusza wieckiego, Ignacego Czumy, Władysława
Gluzińskiego, Mieczysława Piszczykow- Glinki, Antoniego Peretiatkowicza, Ma-
skiego, Klaudiusza Hrabyka, Ryszarda cieja Starzewskiego, Stanisława Kutrze-
Piestrzyńskiego, Adama Doboszyńskiego, by.
Michała Howorki, Jerzego Drobnika. Dziedzictwo którego z tych pokoleń
Owo pokolenie poprzedza jednak w po- winno zostać uznane za najważniejsze i
rządku chronologicznym inne – pokolenie odgrywać przewodnią rolę dziś, kiedy po
1914. Ludzie urodzeni pod zaborami, z kilkudziesięcioletniej przerwie w histo-
LUDZIE URODZENI POD silnym i żywym zmysłem polskiej tradycji rycznym continuum zachodzi potrzeba
ZABORAMI, Z SILNYM historycznej, która musiała być im ojczy- uformowania w Polsce kolejnej genera-
I ŻYWYM ZMYSŁEM zną, ponieważ nie mieli ojczyzny w po- cji Prawicy, osieroconej, bo pozbawionej
POLSKIEJ TRADYCJI staci państwa – i dlatego byli przeniknięci (przez komunę) bezpośrednich poprzed-
HISTORYCZNEJ, KTÓRA marzeniem o własnym państwie, z czego ników?
MUSIAŁA BYĆ IM wypływała stalowa wola jego stworzenia. Pytanie jest źle postawione – chyba że
OJCZYZNĄ, PONIEWAŻ Wola uzbrojona w moc, gotowość dzia- za prawidłową odpowiedź należy uznać:
NIE MIELI OJCZYZNY łania, manifestującą się w kulcie Czynu, każdego. Wszelkie toczone o to spory po-
W POSTACI PAŃSTWA
na przekór atmosferze epoki mieszczań- zostają tyleż jałowe, co bezprzedmiotowe.
skiego, liberalnego gadulstwa. Wrogowie Na przywołane tradycje polityczne, na-
– I DLATEGO BYLI
zastanego porządku, konspirujący prze- zwane tu pokoleniami, nie należy patrzeć
PRZENIKNIĘCI MARZENIEM ciw niemu, lecz noszący w sercach wizję w kategoriach wzajemnego wykluczania
O WŁASNYM PAŃSTWIE, porządku przyszłego, wyrastającą wprost się czy konkurencyjności, ale raczej po-
Z CZEGO WYPŁYWAŁA z tradycji przedrozbiorowej Rzeczypo- strzegać je jako części pewnej większej
STALOWA WOLA JEGO spolitej, z jej wzorca kulturowo-politycz- całości.
STWORZENIA nego, z pominięciem obcych inspiracji. Tradycję często wyobraża się poprzez
To generacja piłsudczyków, pokolenie symbol korzeni. Historyczne polskie
Walerego Sławka, Aleksandra Prystora, awatary Prawicy stanowią tedy korzenie:
Ignacego Boernera, Adama Koca, Igna- splecione ze sobą korzenie tego samego
cego Matuszewskiego, Tadeusza Schaet- drzewa, z których wyrasta – lub powinna
zla, Bogusława Miedzińskiego, Edmunda wyrastać – żywa, organiczna jedność.
Charaszkiewicza, Wiktora Tomira Drym-

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XLV


AUTO-CZAS

Podbój Korei
Co prawda dopiero zaczęła się zima, ale w
światku Formuły 1 wszyscy żyją już nowym
sezonem, który rozpocznie się za niecałe trzy
miesiące wyścigiem w Bahrajnie nad Zato-
ką Perską. FIA ogłosiła oficjalnie kalendarz
imprez na przyszły rok, który – podobnie jak
ubiegły – zakończy się w Abu Dhabi (a nie, jak wcześniej, tradycyjnie w Brazylii).

D
ążenie do rozprzestrzeniania wyścigów jest tak sil- Nastąpiły także przetasowania wśród zespołów i kierowców.
ne, że w kalendarzu znalazła się koreańska prowincja Większość miejsc jest już zajęta, choć nadal nie wiadomo, kto
Yeongam, gdzie budowa toru niedawno... przekroczyła zasiądzie w bolidach nowej stajni USF1. Także Toro Rosso,
półmetek. Gospodarze zapewniają, że wszystko idzie Mercedes i Renault muszą jeszcze zdecydować, kogo zatrud-
zgodnie z harmonogramem i roboty zakończą 5 lipca; nieco pro- nią jako drugiego kierowcę. W tym kołowrotku nas najbardziej
blemów może być jedynie z zakwaterowaniem kibiców! interesuje oczywiście, co zrobi Robert Kubica. Bardzo dawno
Sezon 2010 to również zasadnicze zmiany w kilku istotnych zaangażował się w Renault, jednak zmiany własnościowe, któ-
elementach regulaminów i rozgrywek. Przedstawiony powyżej re nastąpiły ostatnio i nie wiadomo, jak wpłyną na standing
kalendarz oznacza zwiększenie liczby wyścigów z 17 do 19 zespołu w nadchodzącym sezonie, ponownie otworzyły roz-
(poza premierą w Korei odnotować trzeba powrót do Kanady, o grywkę i Kubica może w rezultacie wystartować w zupełnie
czym zresztą mówiono w kuluarach od pewnego czasu). Chyba innych barwach.
istotniejsze jest jednak zwiększenie do 13 (wobec dotychczaso-
wych 10) liczby startujących zespołów, a więc aż 26 maszyn na Wielki show
torze (oczywiście o ile któryś z debiutujących nie wykruszy się Wyścigi Formuły 1 przeżywają prawdopodobnie zwrotny mo-
w międzyczasie). Nie zobaczymy już bolidów w barwach BMW ment w swojej historii, a w nadchodzących sezonach wypra-
(w ich miejsce pojawi się Sauber) i Toyoty, Mercedes po przeję- cowana zostanie nowa ich jakość. Wymusi to – podobnie jak
ciu Brawna wystawia własne maszyny, zupełnie nowe są zespoły większość już wprowadzonych zmian – konieczność nowego
Lotus, Virgin Racing, Campos Meta i USF1. spojrzenia na koszty tej gigantycznej machiny (w nowym sezo-
nie budżet każdego zespołu jest ograniczony do 100 mln euro),
Nowa punktacja a także na atrakcyjność zarówno z punktu widzenia widzów, jak
Duże kontrowersje wzbudza nowy system punktacji kierow- i firm angażujących w ten biznes swoje pieniądze. Producenci
ców. Zwycięzca wyścigu otrzyma 25 punktów (zamiast dotych- samochodów tracą bezpośrednie zainteresowanie (już zniknęła
czasowych 10), pozostali szczęśliwcy „na pudle” odpowiednio: Honda, Toyota, BMW), zastępowani przez prywatne zespoły o
drugi – 20, trzeci – 15. Jako że startować będzie 26 kierowców, innych priorytetach. Wydaje się, że nowy szef Jean Todt, z racji
punktowane będą miejsca aż do dziesiątego, ale w specyficzny swojej wieloletniej pracy w samym centrum wydarzeń na torze,
sposób: od miejsca czwartego kolejno przypadać ma: 10, 8, 6, 5, będzie lepiej rozumiał nowe wyzwania oraz potrzeby zespołów.
3, 2 i 1 punkt. W tym kontekście symptomatyczne są wypowiedzi szefa Ferra-
Niezwykle ważną zmianą jest zakaz uzupełniania paliwa pod- ri – Luki di Montezemolo. Stawia on podstawowe pytanie: jaki
czas wyścigu. Najkrócej ujmując, oznacza to, że bolidy na stra- produkt chcemy sprzedawać? Dla niego Formuła 1 to ekstre-
cie będą znacznie cięższe (zamiast dotychczasowych 80 litrów malne technologie, konkurencja i postęp. I jasne zasady. Zgoda
zbiorniki muszą pomieścić około 250 litrów), co wymusi niejako na oszczędności, na optymalizację zużycia paliwa, emisji CO2 i
automatycznie zwrócenie bacznej uwagi na stan i zużycie opon odzyskiwanie energii (KERS to dobry pomyśl, lecz wykonanie
i hamulców, pit-stopy będą krótsze (prawdopodobnie nawet ok. było złe) – lecz nie kosztem zamrażania postępu np. rozwoju sil-
4-5 sekund), no i oczywiście strategia (i szczęście) w doborze ników. Albo sprawa jazd testowych w trakcie sezonu – przecież
opon będzie miała zasadnicze znaczenie. nonsensem jest zmuszanie kierowców do prowadzenia jazd w
Wobec większej liczby kierowców podczas pierwszych dwóch bolidach z poprzedniego sezonu, a więc istotnie różniących się
sesji eliminacyjnych odpadać będzie każdorazowo osiem boli- od aktualnie używanych.
dów, tak by w ostatniej, trzeciej części rywalizowało 10 najlep- Powstają nowe pytania. Formuła 1 to wielki show – czy aby na
szych. pewno musi odbywać się w niedzielę o godzinie 14.00, gdy lu-
dzie w wolnym czasie chętniej robiliby co innego? Po co jeździć
Gdzie trafi Kubica? przez bite dwie godziny, podczas gdy na ostatnich okrążeniach
Z technicznych zmian wspomnieć trzeba jeszcze o tym, że idzie zazwyczaj tylko o oszczędzanie silników? Czy bilety wstę-
przednie koła będą węższe (245 mm zamiast 270 mm) i znikną pu muszą kosztować tyle, co krótki urlop? Itd., itp. Wydaje się,
na nich aerodynamiczne osłony (dla bezpieczeństwa, gdyż przy że od właściwej odpowiedzi na te i wiele innych pytań – przez
skróconych pit-stopach zbyt duże byłoby ryzyko ich niedokład- szefa FIA Berniego Ecclestone’a, szefów zespołów, ich sponso-
nego montażu). Do obsługi każdego zespołu w okresie wyścigu rów, jak również zainteresowane media – zależeć będzie przy-
(czyli od eliminacji do samego wyścigu) może być zaangażowa- szłość Formuły 1.
ne najwyżej 45 osób. ANDRZEJ SOŁDAN

XLVI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA

Podróże kształcą, czyli...


zapisujcie się do KRUS!
J
Podróże kształcą, a mnie akieś półtora roku temu, latem, Białobrzegów, gdzie sytuacja się powtó-
najbardziej kształcą podró- jechaliśmy razem po nawozy rzyła. Pozostało pojechać do Radomia –
na moje ugory – klucząc moż- ale pacjent musiał wrócić do krów, bo
że z druhem moim serdecz- liwie jak najdzikszymi objaz- już wypadała pora udoju. Skończyło się
nym Radkiem. Radek dami, bo laweta, którą pożyczyłem za na ciemnych okularach, które mu poda-
w młodości (tj. zanim musiał wstawiennictwem Radka, druha mego rowałem, a po kilku dniach dolegliwość
wziąć odpowiedzialność za serdecznego, w pewnych punktach nie sama przeszła.
potomstwo) zwiedził grun- do końca zgodna była z prawem oku- Co wcale nie znaczy, że mieszkańcy
pującej nas III RP, by nie rzec wręcz, wsi się nie leczą albo że do znachora
townie całą okolicę i o każ- że była całkiem lewa (co nota bene nie chodzą! Znaczy się do innego znachora
dym niemal skrawku pola miało najmniejszego wpływu na jakość niż fundowany przez KRUS i NFZ. Tyle
potrafi opowiedzieć bardzo jazdy!). W pewnym momencie wjecha- że aby się leczyć na wsi, trzeba mieć
pouczające historie. liśmy najpierw w liściasty zagajnik, a dużo wolnego czasu i końskie zdrowie.
zaraz potem po obu stronach wyboistej
JACEK KOBUS drogi pokazały się zmurszałe szczątki
drewnianych ogrodzeń, za którymi pa- ZDECYDOWANIE NAJLEPIEJ
noszyły się bagienne zarośla. – O! Tu JEST LECZYĆ SIĘ
też mają wspólnotowe pastwisko – po- PLANOWO I WYŁĄCZNIE
kazał Radek. NA TAKIE PRZYPADŁOŚCI,
Innym razem druh mój serdeczny Ra- KTÓRYCH LECZENIE NIE
dek zaniemógł. Na oczy. Bolały go, a tu GROZI POWAŻNIEJSZYMI
KONSEKWENCJAMI DLA
ZDROWIA

Stąd też leczy się matka


Radka – bo inaczej by
jej płatny z KRUS urlop
przepadł, więc na naświe-
tlanie laserem nadwyrę-
żonego ramienia codzien-
nie do Białobrzegów
dojeżdża. Szczegół, że
równocześnie wstaje co
rano o 5.30, by obrządzać
krowy (Radek – czy to
na skutek skłonności do
zbyt długiego siedzenia w
nocy i ciężkiej pracy oraz
młodej żony, czy to z po-
NALEŻĄC wodu jakichś zaburzeń
do KRUS, może robota w polu czeka, krowy trzeba kar- metabolicznych – nie jest w stanie na
nie będziemy mić i doić – a jak to wszystko robić po ogół wygrzebać się z łóżka przed 8.00,
lepiej leczeni, omacku i jeszcze zwijając się z bólu? a bywa że i przed 9.00! Kilka razy zda-
ale przynajmniej Zabrałem więc druha mego serdecznego rzało mi się nawet przyjeżdżać po niego
o wiele mniej Radka do samochodu (akurat przyszły i budzić, gdy mieliśmy robić coś razem
za to zapłacimy jakieś honoraria, więc miałem na pali- z samego rana – sam przyznał, że wsta-
wo) i pojechaliśmy – najpierw do War- wanie o świcie jest o wiele bardziej eko-
ki. Miejscowa przychodnia nawet ma na nomiczne, ale na swoją przypadłość nic
stanie okulistę – ale przyjmuje on tylko poradzić nie umie...). Leczy się też nasz
przez kilka godzin w tygodniu i to nie wspólny kolega Piotr, który co roku,
były te godziny. Pojechaliśmy dalej, do zimą, do sanatorium przez KRUS fun-

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XLVII


PUBLICYSTYKA
dowanego wyjeżdża, wzbudzając tym
wielki podziw sąsiadów (bo zwykle taki
przywilej co drugi rok wypada i zaiste
Czy nierząd i cudzołóstwo są
obrotnym trzeba być, żeby to sobie poza
kolejnością załatwić!).
Zdecydowanie najlepiej jest leczyć
szkodliwe dla społeczeństwa?
się planowo i wyłącznie na takie przy- „Jeśli dwoje dorosłych ludzi dobrowolnie sypia ze sobą, to
padłości, których leczenie nie grozi nie czynią innym krzywdy. Jest to więc ich prywatną sprawą
poważniejszymi konsekwencjami dla – prawu, rządowi i społeczeństwu nic do tego!”. Ile razy sły-
zdrowia. Nie da się bowiem ukryć, że
większość lekarzy, którzy tu trafiają, do szeliśmy tego rodzaju hasła? Pewnie dziesiątki albo i setki.
wybitnych specjalistów nawet nie pró- Przekonanie o nieszkodliwości dobrowolnie podjętych przez
buje się zaliczać (sam, postradawszy dorosłe osoby działań seksualnych stało się jednym z „do-
na początku mieszkania na wsi palec w gmatów” liberalnie nastawionej opinii publicznej. Owszem,
głupim wypadku przy ładowaniu konia, nie kwestionuje się jeszcze prawa osób wierzących do nazy-
musiałem przez miesiąc regularnie od-
wiedzać miejscową przychodnię chirur- wania niemałżeńskich aktów seksualnych mianem „złych”
giczną i nikomu nie polecam: przyszyty czy „niemoralnych”, jednak pomysły wprowadzenia karalno-
palec zrósł się krzywo, więcej mam te- ści przynajmniej pewnej części z nich z miejsca określa się
raz z nim kłopotu niż pożytku). W czym jako „zamordystyczne” czy „totalitarne”.
nie ma nic dziwnego: ludzi mniej niż w
wielkim mieście, to i obrót mniejszy, MIROSŁAW SALWOWSKI
więc tylko tych mniej zdolnych zado-

A
walać musi i doświadczenia wolniej to wszystko właśnie w imię stanowi ulżenie własnej pożądliwości).
przybywa. poglądu, iż jeżeli tylko coś jest Wydaje się więc, iż zakładając, że żad-
Skoro o KRUS mowa, nie sposób na czynione dobrowolnie i bez po- na ze stron nierządu nie dokonuje zdrady
koniec nie zaapelować: ludzie, zapisuj- gwałcenia czyjejś wolności, to swego aktualnego partnera lub też nie
cie się do KRUS! Tzw. składka, czyli jako nie przynoszące szkodę innym oso- jest wprowadzana w błąd bądź psycho-
obowiązkowa danina dla molocha, jest bom winno być wyjęte spod ingerencji logicznie manipulowana (np. poprzez
nie do porównania niższa niż minimalna władz cywilnych. wspomniane wyżej wyznania gorącej
w ZUS, instytucja jest przy tym przyja- Czy jednak owo przekonanie jest reali- miłości, mające ukrywać czystą żądzę
zna i łatwo dostępna – wszędzie można styczne w stosunku do wielu przed- i po- uciech seksualnych), szkoda tej praktyki
wleźć i zapytać, a miłe panie zawsze po- zamałżeńskich działań w dziedzinie sek- ogranicza się do faktu naruszenia przez
mogą; formularze są przy tym naprawdę su? Czy rzeczywiście można powiedzieć, jej uczestników prawa Bożego. Choć po-
proste i jest ich ledwo kilka. Przy zgło- iż dorośli, a współżyjący ze sobą dobro- gwałcenie Bożych zasad moralnych jest
szeniu do KRUS pracownika jest miej- wolnie ludzie co najwyżej szkodzą tylko zawsze złe, a co za tym idzie szkodliwe,
sce na numer PESEL lub na numer pasz- sobie, a nie np. innym osobom? Przypatrz- to czy jest sens karania i represjonowa-
portu – ale nie ma na numer pozwolenia my się zatem domniemanej prawdziwości nia owej nieprawości wówczas, gdy de-
na pracę, z czego by wynikało, że w ten tego przekonania na przykładzie dwóch cydujące się na nią osoby dopuszczają
sposób KAŻDY może być w Polsce le- popularnych nieprawości z tej sfery: nie- się jej dobrowolnie, w pełni świadomie
galnie „ubezpieczony”. Byle tylko nie rządu (obcowania płciowego dwóch wol- co do zamiarów i intencji drugiej strony,
podejmował pracy na podstawie umowy nych osób płci przeciwnej) i cudzołóstwa a swym działaniem nie naruszają dóbr in-
o pracę, ale od czego są umowy o dzie- (zdrady małżeńskiej). nych osób? Innymi słowy: ludzie czynią-
ło na przykład? Po dwóch-trzech latach cy nierząd wydają się wyrządzać szkodę
można też otworzyć działalność gospo- Osobista sprawa? tylko sobie, a więc ich zło nie szkodzi
darczą i nadal pozostawać w KRUS – a Powierzchownie rzecz biorąc, można społeczeństwu.
ostatnio przeczytałem też o czymś takim by powiedzieć, że w przypadku nierządu
jak „współpraca w prowadzeniu działal- jeśli ktoś odnosi szkodę, to tylko osoby „Owoce” nierządu
ności gospodarczej”, pod co chyba da się zaangażowane w ów niemoralny proce- i cudzołóstwa
włożyć absolutnie wszystko. To jaki jest der. W swym założeniu nierząd nie musi Tego rodzaju argumentacja przy bliż-
sens, jeśli ktoś nie musi, bo np. pracuje się bowiem wiązać ze zdradą względem szym przyjrzeniu się zarówno samej
„na państwowym”, pozostawać w ZUS osoby trzeciej (choć w rzeczywistości naturze, jak i prawdziwym owocom
i dawać się łupić okupantom? Jak ktoś nieraz się z tym łączy, np. wówczas, gdy nierządu nie wytrzymuje jednak kryty-
nie ma wymaganego hektara, to ja mogę chłopak w tajemnicy współżyje z dwie- ki. Pomijając już fakt, iż tak naprawdę
przecież dowolną liczbę pracowników ma dziewczętami naraz, mówiąc obu, większość stosunków przedmałżeńskich
zgłosić i zarejestrować... Że co, że jak iż są one jego jedynymi partnerkami). jest dokonywana poprzez wprowadzanie
wszyscy (którzy tylko mogą) tak zrobią, Jako taki nierząd nie musi też zakładać w błąd lub manipulowanie drugą stroną,
to cały system diabli wezmą i Rudowło- jawnej nieuczciwości względem drugiej to nawet w wypadku pozostałej mniej-
sy będzie musiał zgasić światło? Już osoby (chociaż i w tym wypadku często szości praktykowanie nierządu wiążę się
gdzie jak gdzie, ale wśród Czytelników z czymś takim mamy do czynienia, np. z ogromnym ryzykiem zadawania szkód,
„NCz!” to chyba akurat nie powinno ni- gdy mężczyzna uwodzi kobietę, wyzna- ran i cierpień osobom, które nie są weń
kogo martwić? jąc jej miłość, tymczasem zaś głównym zaangażowane. Przyjrzyjmy się wszak
JACEK KOBUS lub zgoła jedynym celem jego działania bardzo ścisłym związkom pomiędzy

XLVIII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA
przedmałżeńskim seksem a prokreacją. owocem całkowicie przygodnego seksu powinna zostać) zastąpiona przez szereg
Biologiczną oczywistością jest, iż seks (uprawianego np. po dyskotece, wizycie często mało przyjemnych obowiązków.
służy płodzeniu dzieci. Trudno jest też w klubie nocnym, pubie etc.). Aborcja jest Nagle okazuje się, iż małżonkowie czę-
zaprzeczyć temu, iż aktywna seksualnie dokonywana dlatego, iż poczęte dziecko ściej niż orgazmy będą przeżywać nocne
osoba po krótszym bądź dłuższym cza- jest tu traktowane jako „przedwczesny” wstawanie do płaczącego dziecka i wię-
sie zazwyczaj zostaje ojcem bądź mat- bądź „uboczny” efekt nierządu, którego cej niż romantycznych kolacji będzie wą-
ką. Dotyczy to ogromnej większości tak najlepiej jest się pozbyć. chania kupek malca. Egoizm, hedonizm
związków małżeńskich, jak i niemałżeń- ● Są mordowane po narodzeniu. Choć i nieodpowiedzialność, jaka kryje się za
skich (oczywiście mam tu na myśli „he- tego rodzaju przypadki są znacznie rzad- nierządem, muszą zostać więc zastąpione
teroseksualne” ich formy). Co więcej, sze niż aborcja, to jednak też się zdarzają. przez obowiązkowość, poświęcenie i od-
realna perspektywa bycia rodzicem prę- I co charakterystyczne, zazwyczaj mają danie. Zwłaszcza młodym mężczyznom,
dzej czy później stoi także przed parami, one miejsce w przypadku konkubinatów, którzy przywykli do rozwiązłego życia,
które regularnie stosują środki i metody a nie małżeństw. Najczęściej mordercą bardzo trudno nagle przestawić się na
antykoncepcyjne (żadne z nich nie są dziecka w takim wypadku jest konkubent owe nowe tory. Dlatego też wielu męż-
bowiem w 100 procentach skuteczne). matki, dla którego malec jest intruzem i czyzn albo po pewnym czasie przestaje
Myślę, że nie trzeba szerokich wywo- przeszkodą w „dobrej” rozrywce polega- przykładać się do małżeńskich i rodzi-
dów, by udowodnić, iż najlepszym, a co jącej na upijaniu się etc. cielskich obowiązków, albo też zaczyna
więcej – jedynym dobrym miejscem, w ● Są maltretowane po urodzeniu. Za- zdradzać swe żony, albo też definitywnie
którym powinny wychowywać się dzie- zwyczaj zdarza się to też w ramach kon- porzuca założoną przez siebie rodzinę.
ci, jest kochający się dom, w którym mąż kubinatów. ● Są porzucane przez jedno lub oboje z
i żona są sobie całkowicie oddani, wierni ● Dziecko rodzi się, jednak w ramach rodziców. Wychowują się zatem albo w
i pełni zaufania. Im bardziej oddalamy małżeństwa, które już na swym starcie niepełnej rodzinie (najczęściej bez ojca),
się od tego tradycyjnego chrześcijańskie- jest bardzo narażone na niestałość, sła- albo w jakimś przytułku.
go wzoru dobrego małżeństwa i rodziny, bość, a nawet rozpad. Małżeństwo takie Oczywiście nie jest tak, iż wspomnia-
tym więcej mamy kłopotów z wychowa- jest bowiem najczęściej zawierane za ne wyżej „owoce” są wyłącznie następ-
niem dzieci. Jakie jednak realne perspek- względu na przedmałżeńską „wpadkę”, stwem nierządu i nie dotyczą w ogóle
tywy stoją przed dziećmi, które są po- a co za tym idzie, osoby je tworzące w tradycyjnych małżeństw. Nie jest też tak,
czynane poza ramami małżeństwa? Oto wielkiej mierze nie są jeszcze do niego że dokładnie w każdym wypadku seks
kilka z nich: przygotowane i dojrzałe. W krótkim bo- przedmałżeński kończy się w taki spo-
● Są mordowane przed narodzeniem. Tak wiem czasie logika przyjemności i bra- sób. Bywają bowiem szczęśliwe małżeń-
dzieje się zwłaszcza w przypadku dzie- ku odpowiedzialności, która stoi za nie- stwa, które poprzedzone były rozpustą,
ci nastolatek, prostytutek bądź będących rządem, musi zostać (albo przynajmniej jak i małżeństwa, w ramach których do-

PO GRUDNIOWYM ARTYKULE W „NAJWYŻ- Czy opinia publiczna mogłaby się dowiedzieć od pańskich mi-
SZYM CZASIE!” POD TYTUŁEM „ROZBIÓR nistrów nieco więcej o wspomnianych rosyjskich manewrach, o
ŚCIŚLE TAJNY” ich sile i zasięgu?
Panie Premierze!

Senator Bender
Tygodnik „Najwyższy CZAS!” w numerze z 12 grudnia 2009
roku podał zatrważająca wiadomość w tekście pod tytułem
„Rozbiór ściśle tajny”. Powołując się na informacje stanowiące
tajemnicę dziennikarską, ale według autora artykułu i redakcji

pyta premiera
wręcz pewne, podaje fakt, który nie mieści się w głowie. Do-
wiadujemy się mianowicie, że latem 2009 roku, co ma wynikać
z meldunku Agencji Wywiadu przekazanego naszemu rządo-
wi, w Moskwie został podpisany tajny pakt wojskowy. Władze
Rosji w pakcie tym zagwarantowały rządowi Niemiec, że jeśli
Oświadczenie kieruję do pana Donalda Tuska, Rosja podejmie decyzję o interwencji zbrojnej w Polsce, zatrzy-
prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. ma swoje wojska na linii Wisły i Sanu. Byłaby to współcze-
Panie Premierze! sna realizacja diabelskiego paktu Ribbentrop-Mołotow w jego
Przed kilkoma tygodniami u wschodnich granic Polski odbyły pierwotnej wersji z 23 sierpnia 1939 roku. Wojska rosyjskie
się manewry wojsk rosyjskich i z nimi sprzymierzonych. Manew- doszłyby do Warszawy, ale okupowałyby wyłącznie jej część
ry, czego nie ukrywano, dotyczyły możliwości przeciwstawie- prawobrzeżną. W zaistniałej wówczas sytuacji militarnej i poli-
nia się ewentualnemu atakowi z kierunku zachodniego, przede tycznej niezajęty przez Rosjan obszar Polski tworzyłby de facto
wszystkim z Polski. O manewrach ewidentnie wrogich wzglę- buforowe minipaństwo, państewko, protektorat niemiecki od-
dem naszego kraju media podawały lakoniczne informacje. Pan dzielający Niemcy od Rosji. Z tekstu zamieszczonego w „Naj-
minister obrony narodowej Bogdan Klich dość powściągliwie wyższym CZASIE!” wynika, że o tym wszystkim wie polska
je charakteryzował. Minister spraw zagranicznych alarmował Agencja Wywiadu.
władze Unii Europejskiej, że manewry antagonizują stosunki Kieruję więc do pana premiera pytanie: czy rząd polski wie o
polsko-rosyjskie i wręcz zagrażają Polsce. Przywołały one sko- wspomnianym pakcie rosyjsko-niemieckim z lata 2009 roku i
jarzenia z podobnymi manewrami wojsk sowieckich u granic co o nim wie? Taka informacja należy się społeczeństwu i zwra-
Polski – manewrami, które poprzedziły stan wojenny w naszym cam się o nią do pana premiera.
kraju. RYSZARD BENDER, SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 XLIX


PUBLICYSTYKA
konywane są aborcje i porzucane dzieci. niedbywanych dzieci, które jakże często 69 proc. czarnych dzieci nie pochodzi
Faktem jest jednak, że natura nierządu własną krwią lub łzami muszą płacić za ze związku małżeńskiego, a 57 proc.
wybitnie sprzyja tym patologiom, zaś „całkowicie prywatne” sprawy swych ro- nastolatków wychowywanych jest przez
słabe, nieszczęśliwe i rozbite małżeństwa dziców. jednego z rodziców (najczęściej przez
najczęściej są po prostu wynikiem wcze- matkę). Szacuje się też, iż odpowiednio
śniejszego rozwiązłego życia (którego Jak seks przed- i pozamałżeński 43 proc. czarnych mężczyzn i 42 proc.
pewnych nawyków nie chce się porzucić niszczy społeczeństwo kobiet nie żyło nigdy w małżeństwie.
także w małżeństwie). Za nierząd i cudzołóstwo płacą też całe Ponad połowa morderstw i 42 proc.
A jak wyglądają „owoce” cudzołóstwa społeczeństwa. Wedle badań przepro- innych ciężkich przestępstw jest doko-
(czyli zdrady małżeńskiej)? Są takie wadzonych w USA, prawdopodobień- nywanych przez kryminalistów wywo-
same jak nierządu. Dodać można przy stwo popełnienia samobójstwa jest o dzących się z 13-procentowej czarnej
tym jeszcze, iż niewierność małżeńska 30 proc. wyższe wśród nastolatków, któ- społeczności. Ocenia się, iż 28,5 proc.
praktycznie zawsze wiąże się z ranie- re wychowały się bez ojca. Podobnie czarnych chłopców trafi do aresztów i
niem osób trzecich (choćby zdradzane- 90 proc. dzieci bezdomnych i uciekają- więzień. W dużych miastach czterech na
go małżonka), a w swej istocie stanowi cych z domu, 3/4 nastoletnich narkoma- 10 czarnoskórych mężczyzn w wieku od
jawną nieuczciwość i złamanie zawartej nów i 85 proc. młodocianych przestępców 17 do 35 lat przebywa w więzieniach.
przez siebie umowy (zobowiązania do (w tym 72 proc. nieletnich morderców i
wierności). 60 proc. gwałcicieli) wzrastało w rodzinie Czy nierząd i cudzołóstwo
Czy do utrzymania jest zatem twierdze- pozbawionej ojca. Z grzechami nierządu winny być karane?
nie, iż jeśli nierząd i cudzołóstwo komuś i cudzołóstwa połączona jest też niema- Jeżeli zatem nierząd i cudzołóstwo w
szkodzą, to jedynie tym, którzy je prakty- ła liczba morderstw, pobić, samobójstw tak wielkim stopniu ranią ludzi, którzy
kują, a zatem czyny te powinny być trak- (dokonywanych np. przez zazdrosnych nie są w nie zaangażowani, to czy moż-
towane jako całkowicie prywatna spra- mężów, konkubentów, kochanków etc.). na się choć trochę dziwić, iż przez wie-
wa osób je praktykujących? Każdy, kto Jaskrawym przykładem tego, do ja- le wieków rządy różnych społeczeństw
pragnie bronić słuszności tej tezy, winien kich konsekwencji prowadzą nierząd i (tak chrześcijańskich, jak i niechrze-
spojrzeć w oczy cierpiących, bo mordo- cudzołóstwo, może być rzeczywistość ścijańskich) prawnie karały te niepra-
wanych, katowanych, porzucanych i za- czarnej społeczności w USA. Obecnie wości? Czy można się dziwić, iż nawet
Magisterium Kościoła katolickiego ofi-
A

cjalnie głosiło, iż niemałżeńskie pożycie


seksualne winno być przez władze cy-
wilne zakazywane i karane?
Pomysły prawnej delegalizacji i pena-
lizacji tych czynów bardziej ukierunko-
wane są na ochronę osób trzecich (dzie-
M

ci, zdradzanych małżonków) i całego


społeczeństwa (przed patologiami, któ-
re są tym większe, iż bardziej przyzwala
się na rozwiązłość seksualną) aniżeli na
„uszczęśliwianie na siłę” tych, którzy
pragną w nich tkwić. Gdyby np. nie-
A

rząd owocował szkodami tylko wzglę-


dem tych, którzy go czynią, to można
by się zastanawiać, czy sensowne jest
jego prawne zakazywanie. Jednak nie-
prawość ta bardziej od dokonywanego,
bezpośrednio tylko na własną szkodę
L

samookaleczenia czy samobójstwa (któ-


re zazwyczaj też są powstrzymywane
za pomocą prawnego przymusu i siły)
przypomina trzymanie we własnym
domu groźnych materiałów wybucho-
K

wych, mogących w każdej chwili eks-


plodować i zniszczyć domy innych.
Tylko ktoś o zupełnie krótkowzrocznym
i nieodpowiedzialnym spojrzeniu może
domagać się legalności trzymania takich
materiałów np. w bloku mieszkalnym,
E

tłumacząc to tym, iż przecież nie naru-


sza się w ten sposób niczyjej wolności
(bo trzyma się je we własnym domu, a
nie zmusza kogoś, by przechowywał je
u siebie).
MIROSŁAW SALWOWSKI
R

L NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA

Marks i Hitler nie są diabłami


naszych czasów
O
Sławomir Sierakowski jest tóż godzi się przypomnieć, że pejskiej – z prawami człowieka, postulatami
ignorantem albo rżnie głu- niemiecki narodowy socja- wolności, równości, braterstwa.
lizm nie zaczął się od obozów Drugi powód dotyczy dziejów XX wie-
pa. Do użycia takich słów koncentracyjnych, ustaw no- ku. W II wojnie światowej sojusznikiem
skłania mnie jego opinia rymberskich i konferencji w Wannsee. państw zachodnich stał się Związek So-
wyrażona niedawno na Wcześniej nazizm przechodził niewinny, wiecki, a nie III Rzesza. Wiemy dobrze,
łamach „Rzeczpospoli- romantyczny okres. Martin Heidegger, że wydarzenia mogły się jednak potoczyć
tej”: „Nie sposób myśleć o Carl Schmitt czy Ernst Junger – wybitni inaczej – wojska niemieckie wspierane
intelektualiści europejscy, którzy w taki przez sojusznicze wojska brytyjskie oraz
nazizmie bez Holokaustu, czy inny sposób poparli Hitlera – w naj- formacje kolaboracyjne z całej Europy
ale można wyobrazić sobie większych koszmarach nie mogli sobie zdobyłyby Moskwę. Ale potem nadeszłaby
komunizm bez gułagu. Idea wyobrazić tego, że swoimi wyborami po- jakaś „odwilż” i z upływem czasu reżim
komunistyczna wyrasta z litycznymi torują drogę do Auschwitz. Re- hitlerowski by upadł (jak upadł realny so-
jednoznacznie pozytywnych wolucja konserwatywna, przygotowująca cjalizm). Przy takim scenariuszu dzisiejsza
ideowy grunt pod nazizm, była formacją europejska opinia publiczna byłaby jed-
intencji” („Łapać i wsadzać dążącą do wydobycia Niemiec z kryzysu nak bardziej wyrozumiała wobec nazizmu
marksistów”, „Rz”, 10 grud- po klęsce w I wojnie światowej. W tym (jako byłego sojusznika w wojnie z ZSRS)
nia 2009 r.). Sierakowski wszystkim chodziło o jedno – o dobro niż wobec komunizmu. A wysokonakłado-
zabrał głos w niekończącym Niemców (tak jak komuniści zatroskani we gazety w Polsce zapraszałyby na swoje
się sporze o to, czy „Mani- byli losem światowego proletariatu), a nie łamy redaktora naczelnego, ale nie „Kryty-
o unicestwienie tego czy innego narodu. ki Politycznej”, lecz czasopisma „Szczer-
fest komunistyczny” Mark- Jeśli Sławomir Sierakowski może sobie biec”. Cóż, historię piszą zwycięzcy.
sa i „Mein Kampf” Hitlera dzisiaj pozwolić na luksus chwalenia Lenina
podlegają symetrycznej (prawie trzy lata temu „Krytyka Polityczna” Kultura antytotalitarna
ocenie. Zanim przejdziemy wydała zbiór jego pism), to tylko dlatego, że Na tym można byłoby poprzestać, gdyby
do samego sporu, warto historia uśmiechnęła się do komunistów, a nie to, że Sierakowski w pewnym sensie
nie do nazistów. A powody są dwa. Komu- ma rację, gdy oburza się na porównywa-
odnieść się do kuriozalnej nizm jest zsekularyzowaną herezją chrześci- nie „Manifestu komunistycznego” z „Mein
myśli redaktora naczelnego jaństwa, natomiast nazizm – zsekularyzowa- Kampf”, w czym lubują się prawicowi piew-
ki Politycznej”.
„Krytyki Politycznej . ną mutacją pogaństwa. Tak się składa,
s że cy wolnego rynku. XIX-wieczny kapitalizm
to chrześcijaństwo, a ni
nie pogań- nie był bajecznym stanem opisywanym w
FILIP MEMCHES
CHES stwo wpłynęło znacząco podręcznikach ideologów liberalizmu. Był
na kształt nnowożyt- natomiast zjawiskiem problematycznym,
c
nejcywilizacji które krytycznej refleksji poddawali nie tyl-
euro- ko twórcy „socjalizmu naukowego”. Pod-
dawał je też – chociaż, rzecz jasna, z innej
pozycji – papież Leon XIII.
Tak więc Marks i Engels to
jeszcze nie Lenin, Trocki
i Stalin.
Spór o traktowanie „Mani-
festu komunistycznego” na
r
równi z „Mein Kampf” ma
j
jeszcze jeden ważny aspekt –
te
teologiczny. Zderzają się tu bo-
w
wiem dwie kultury, które debatę
SPÓR po
polityczną wynoszą na poziom
o Marksa reli
religijny. Obrońcy „Manifestu
i Hitlera kom
komunistycznego” (do nich na-
to spór leży Sierakowski) reprezentują
antykwaryczny lewi
lewicową „kulturę antyfaszystow-
ską”. Faszyzm to dla nich nie tyle
realne zjawisko historyczne, ile iko-
zła a nawet jego istota. Z kolei ci,
na zła,

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LI


PUBLICYSTYKA

Hans-Hermann Wielki
którzy domagają się potępienia w równym
stopniu Marksa i Hitlera, są reprezentantami
prawicowej „kultury antytotalitarnej”. Dla
nich ikonami zła są oba XX-wieczne tota-
litaryzmy. Domagają się oni aktu sprawie- Jeszcze pod koniec lat 70. wydawało się, że niemiecka
dliwości dziejowej i potępienia komunizmu filozofia wzbogaci się o kolejnego profesora szkoły frank-
w ten sam sposób, w jaki został potępiony
nazizm. Do głosu dochodzi więc także hi-
furckiej. Całkiem przypadkowo w rękach owego naukowca
storyczny resentyment i chęć ostatecznego znalazła się jednak książka Ludwiga von Misesa.
wyeliminowania z życia publicznego sił JAKUB WOZINSKI
postkomunistycznych.

T
Wyjątkowy przypadek amto wydarze- dów. Wymieńmy zatem
zalegalizowanego kłamstwa nie zapocząt- choćby najważniejsze
Demonologia „antyfaszystowska” uznaje kowało jedną jego osiągnięcia: teoria
Holokaust za kluczowe, metafizyczne wy- z najbardziej demokracji i procesów
darzenie w dziejach świata. Po Holokauście owocnych przemian in- (de)cywilizacyjnych,
wszystko powinno zostać przewartościo- telektualnych naszych etyka argumentacyjna,
wane. Uczucia patriotyczne, praktyki reli- czasów. Wkrótce Hans- teoria imigracji, teoria
gijne, przywiązanie do wszelkiej tradycji Hermann Hoppe prze- transformacji krajów
– to sprawy co najmniej podejrzane, skoro niósł się do USA i w socjalistycznych, roz-
za ideą „ostatecznego rozwiązania kwestii bardzo krótkim czasie winięcie teorii mono-
żydowskiej” stała zsekularyzowana wer- wyrósł na prawdziwego polu, dóbr publicznych,
sja mitologii „krwi i ziemi”. Ale podobnie lidera libertarianizmu ryzyka, socjologia
jest z demonologią „antytotalitarną”. Tutaj oraz szkoły austriac- opodatkowania czy też
obok Holokaustu pojawiają się też inne kiej. uściślenie metodolo-
kluczowe metafizyczne wydarzenia, mię- Z okazji 60. urodzin gicznych założeń eko-
dzy innymi Wielki Głód na Ukrainie czy Hoppego środowisko nomii i nauk w ogóle.
zbrodnia katyńska. W cieniu podejrzenia ekonomistów austriac- Hoppe dał się po-
znajdują się utopie społeczne i autorytarne kich postanowiło wydać znać przede wszystkim
metody rządzenia, bowiem zwrócone są zbiór esejów poświęconych jego osobie i jako świetny mówca – jego wykłady cie-
one, tak jak bolszewicki terror, przeciw li- dorobkowi naukowemu pod nazwą „Pro- szą się ogromną popularnością na całym
beralno-demokratycznemu kapitalizmowi. perty, Freedom and Society”. Na ponad świecie. Równie dobrze znany jest także
To, że świadkowie zbrodni komunistycz- 400 stronach zamieszczono 35 tekstów jego niemiecki akcent oraz zapożyczenia
nych i nazistowskich mogli mieć poczucie naukowców i publicystów z całego świata. ze swego rodzimego języka (kilku auto-
spotkania z metafizycznym złem, wydaje Liczby te mówią wiele o sukcesie, którego rów z rozbawieniem wspomina rozmowy
się zrozumiałe. Nie można jednak subiek- autorem stał się także sam Hoppe. Jak wspo- z nim oraz jego zwroty w stylu: „Ja, ja,
tywnych odczuć, które zrodziły się z do- mina prof. Walter Block, na początku lat but you see...”). Ogromne wrażenie robią
świadczeń granicznych Aleksandra Soł- 60. cały ruch libertariański liczył zaledwie jego bezkompromisowe poglądy i odwaga
żenicyna czy Eliego Wiesela, rozciągać stu kilkudziesięciu entuzjastów. Dziś, dzię- w myśleniu. Po zaledwie kilku latach po-
do rozmiarów prawdy obiektywnej czy ki charyzmatycznej i niezłomnej postawie bytu w USA zdołał przekonać do swojej
wręcz dogmatu religijnego. Świat po Ko- jego teoretyków, skupiony wokół ekonomii koncepcji etyki argumentacyjnej nawet
łymie czy po Auschwitz nie jest inny niż austriackiej libertarianizm ma swoich zwo- samego Murraya Rothbarda. Nic więc
świat istniejący wcześniej. Nie ma prze- lenników na całym świecie – liczonych nie dziwnego, że po śmierci tego ostatniego
cież takiego grzechu, który nie istniałby w dziesiątkach, ale w tysiącach. Ogromna objął posadę redaktora naczelnego „Jour-
od początku rodzaju ludzkiego. w tym zasługa właśnie Hoppego, który jest nal of Libertarian Studies” oraz zajął jego
Tak więc komunizm i nazizm w sensie ponoć bardziej popularny poza USA niż w miejsce w katedrze ekonomii Uniwersyte-
teologicznym oraz moralnym niczego no- swej nowej ojczyźnie (jego dzieła przetłu- tu Las Vegas.
wego nie dowiodły. One jedynie w brutal- maczone zostały na 21 języków). Wśród Choć część tekstów ogranicza się jedy-
ny sposób potwierdziły znaną już prawdę o eseistów można zatem znaleźć Hiszpana, nie do słów wdzięczności wobec prof.
ciemnej stronie natury ludzkiej, zwłaszcza Belga, Litwina, Bułgara, Austriaków, Cze- Hoppego, wiele z nich stanowi próbkę
to, że piekło jest dobrymi intencjami wy- chów, Anglików, Francuza, a nawet Polaka doskonałego warsztatu naukowego. Jeden
brukowane. I tylko w tym kontekście moż- (fundatora oraz szefa ekspertów polskiego z tekstów został napisany przez goszczą-
na potraktować marksizm jako wyjątkowy Instytutu Misesa – Mateusza Machaja). cego niedawno w Polsce profesora Jesu-
przypadek zalegalizowanego kłamstwa. Nie oznacza to bynajmniej, że Hoppe sa Huertę de Soto, który w błyskotliwy
Jaki stąd wniosek? Zło należy rozpozna- zyskał uznanie jedynie wśród libertarian. sposób wykazuje, że dzisiejszym spadko-
wać w jego aktualnych formach. Dziś w Eu- Kilka esejów w książce zostało napisa- biercą klasycznego liberalizmu jest anar-
ropie przed realnymi problemami stawiają nych nawet przez zdeklarowanych kon- chokapitalizm. Założenia tego pierwszego
nas współczesne demokracje, a nie reżimy, serwatystów oraz klasycznych liberałów. okazują się mylne i stanowią próbę dowie-
które zmiótł wiatr historii. Apokalipsa zaś Lista zasług Hoppego dla świata nauki dzenia „kwadratury koła” (sformułowania
dopiero przed nami. Dlatego spór o Marksa jest bowiem na tyle długa, że czerpią z niej de Soto).
i Hitlera staje się sporem antykwarycznym. nawet osoby nie podzielające w stu pro- Bardzo ciekawe uzupełnienie historii
FILIP MEMCHES centach jego bezkompromisowych poglą- USA przedstawił Luigi Marco Bassani.

LII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA

Ewolucja – siła
W swym eseju o Abrahamie Lincolnie
przedstawił dowody na to, iż ów bohater
zbiorowej świadomości przyczynił się
jedynie do stworzenia w Stanach pań-
stwa na modłę europejską. Zniesienie
niewolnictwa było dla niego jedynie pre-

przypadku
tekstem do zaprowadzenia silnej władzy
centralnej. Jak pisze Bassani: „po wojnie
secesyjnej nie było już zbyt wielu rzeczy,
które nie byłyby opodatkowane”. Wielki
w tym zresztą udział Francisa Liebera
– Niemca, który, w przeciwieństwie do
Hoppego, nie przyjął poglądów wolno- W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.
ściowych Nowego Kontynentu, lecz stał To przypisywane Kantowi stwierdzenie uzmysławia pewną
się głównym w XIX wieku propagatorem
silnego, rozbudowanego państwa. Entu-
głęboką prawdę. Nauka o tyle jest nauką, o ile daje jakieś
zjastą etatystycznych pomysłów Liebera sensowne przewidywania wyników eksperymentów lub
był właśnie Abraham Lincoln... obserwacji. A takie przewidywania, które można później
W innych esejach z tego zbioru Frank potwierdzić albo odrzucić, są właściwie niemożliwe bez
Van Dun kontynuuje swoją polemikę zbudowania jakiegoś modelu danego zjawiska. Modelu
z legalizmem prawa własności, Walter
Block rozważa sposoby pociągania do
matematycznego. Żadna nauka nie jest nauką, o ile nie po-
odpowiedzialności władców państw, Jörg siada testowalnych modeli matematycznych. Modele ma-
Guido Hülsmann analizuje wpływ pie- tematyczne wykorzystuje się nawet w takich dziedzinach,
niądza fiducjarnego na czasową strukturę których nikt by o podobną perwersję nie podejrzewał,
produkcji, Stephan Kinsella poszukuje np. w historii.
rdzenia libertarianizmu, a James Yohe i
Scott Kjar wykazują analogiczność cha- MARCIN ADAMCZYK
rakteru zarządzania spółką akcyjną do
sposobu zarządzania państwem.

M
Jak można się dowiedzieć z książki, ożna w tym miejscu zwrócić powielane przez kolejne generacje kopii.
Hans-Hermann Hoppe planuje wydanie uwagę, że być może pewne Obiekty mające te wymienione właśnie
kolejnej pracy z zakresu etyki i epistemo- zagadnienia, które pragnęliby- właściwości nazwijmy replikatorami.
logii, rozwijającej zagadnienia obecne w śmy zbadać, jak przykładowo Czytelnicy zdążyli już się pewnie zorien-
jego uprzednich dziełach. Mimo ukoń- ludzka psychika, są po prostu zbyt skom- tować, że mowa będzie o organizmach
czonych 60 lat nadal jest bardzo aktywny plikowane, żeby opisujący je choćby z żywych, które są jedynymi znanymi nam
i podróżuje po całym świecie z wykłada- grubsza model matematyczny stworzyć. obiektami w pełni spełniającymi definicję
mi i prelekcjami. Założone przez niego Być może. Ale jeżeli faktycznie tak jest, replikatorów. Dlatego też w dalszej części
Freedom and Property Society rozwija oznacza to, że nie da się też ich opisać w wywodu, opisując replikatory, będziemy
się z roku na rok, a naukowy autorytet żaden inny sposób i zachowanie takich się posługiwać terminologią biologiczną,
profesora nie słabnie. Wszystko to spra- układów staje się całkowicie nieprzewi- choć warto pamiętać, że pojęcie replika-
wia, iż można mieć nadzieję na jeszcze dywalne. tora jest szersze od pojęcia organizmu ży-
wiele lat owocnej działalności Hoppego. W niniejszym eseju zajmę się dziedziną, wego.
Jedną z najważniejszych lekcji, której która, owszem, jest jak najprawdziwszą Replikator zatem buduje swoje kopie,
udzielił współczesności Hoppe, jest po- nauką, czyli posiada stosowne modele czyli się rozmnaża. Czyni tak na podsta-
stawa „antyintelektualnego intelektuali- matematyczne – ale fakt ten, pomimo sze- wie posiadanej instrukcji, zwanej geno-
zmu”. Polega ona na bezkompromisowej rokiego zainteresowania i kontrowersji, typem. W genotypie zapisane są szcze-
walce z utrzymywanymi przez państwo jakie owa dziedzina wzbudza, nie może gółowe przepisy dotyczące powstania i
naukowcami, stosowaniu niemodnych się jakoś przebić do powszechnej świado- wzrostu samego replikatora (organizmu)
metod naukowych oraz oddaniu praw- mości. oraz rodzaju i przebiegu replikacji. Spo-
dzie – wbrew panującym trendom. Hop- Wyobraźmy sobie, że istnieje zbiór sób realizacji genotypu w świecie fi-
pe wypowiedział wojnę pozytywizmowi, obiektów, które z dostępnych w otaczają- zycznym, czyli kształt, budowa i wygląd
empiryzmowi, poststrukturalizmowi, cych ich środowisku zasobów potrafią, na replikatora, jego zachowania, zwłaszcza
sceptycyzmowi, postmodernizmowi, podstawie zakodowanych w sobie instruk- rozrodcze, oraz interakcje, w które re-
historycyzmowi czy też etycznemu re- cji, budować swoje, niekoniecznie nawet plikator wchodzi ze swoim otoczeniem,
latywizmowi. „Property, Freedom and bardzo dokładne kopie, przekazując im w tym innymi replikatorami, nazywamy
Society” odsłania nam obraz zwycięskie- ową instrukcję budowania następnych ko- fenotypem. Genotyp podzielony jest na
go w tej walce intelektualnego bohatera pii. Po drugie: kopie budowane przez je- oddzielne instrukcje zwane genami, z
naszych czasów. den określony obiekt są do niego bardziej których każda odpowiada za jakąś jedną
podobne niż kopie budowane przez inne wybraną cechę fenotypu. Istnieją także
„Property, Freedom and Society”, red. Stephan tego rodzaju obiekty. Po trzecie: podczas geny, w biologii zresztą wcale za geny
Kinsella i Jörg Guido Hülsmann, Ludwig von kopiowania instrukcji mogą zachodzić od sensu stricto nie uważane, które żad-
Mises Institute, Auburn 2009. czasu do czasu błędy, które są oczywiście nych cech fenotypowych nie kodują.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LIII


PUBLICYSTYKA
Oczywiście instrukcja genetyczna nie jej założeń, darwinizmem, od dawna kolejnemu pokoleniu replikatorów. Po-
jest jedynym czynnikiem kształtującym istnieje i funkcjonuje, ale z trudnych do nieważ jednak nic na tym świecie nie jest
fenotyp. Nie mniej istotną rolę odgry- zrozumienia powodów jej istnienia nie doskonałe, w trakcie owego powielania
wają bowiem w tej materii czynniki śro- chcą zauważać zarówno ci, którzy „dar- i przekazywania genetycznej instrukcji
dowiskowe. Jednak tylko te cechy feno- winizm” (czyli tak naprawdę to, co oni zdarzają się błędy. Błędy takie w biologii
typu, które zakodowane są w genotypie, sami za darwinizm uważają) w sposób są znane jako mutacje i istnieje w nauce
dziedziczone są przez kolejne pokolenia iście religijny czczą i wysławiają, jak pogląd, zwany mutacjonizmem, który
replikatorów. Zaś cechy nabyte w trak- i ci, którzy ów mityczny „darwinizm” właśnie mutacjom przypisuje rolę de-
cie życia replikatora – wbrew twierdze- zwalczają. cydującego mechanizmu napędzającego
niom lamarkistów i ich komunistycznej Zaznaczyć trzeba, że teoria ewolucji ewolucję. Istnieje wiele różnych rodza-
proweniencji ideologicznych patronów opisuje zjawisko ewolucji, czyli zgod- jów mutacji, ale nam wystarczy założe-
– dziedziczone nie są. Zachodzące w nie z podaną uprzednio definicją, zmianę nie, że mutacja zmienia wersję a danego
dłuższym okresie czasowym zmiany rozkładu dziedzicznych (genotypowych) genu, na wersję A (a => A). Prawdopo-
dobieństwo zajścia takiej
mutacji wynosi PA. Jeżeli
w danej populacji o łącznej
liczebności danych genów
N, co w przypadku orga-
nizmów rozmnażających
się bezpłciowo odpowiada
liczebności osobników, ist-
nieje już Na wersji genu a
i NA wersji genu A, czyli
zachodzi równość Na + NA
= N, wtedy zmiana względ-
nych ilości występowania
tych dwóch wersji genu
wynosiłaby

dNA = (N - NA) · PA

Oczywiście naiwnością
byłoby oczekiwanie, że
przypadkowe mutacje mogą
działać tylko w jedną stronę.
Gdyby tak było, to wcze-
śniej czy później gen a zo-
WYKRES 1 stałby wyparty przez wersję
A całkowicie, tylko z po-
wodu istnienia możliwości
w dziedzicznych cechach fenotypu, a cech replikatorów zachodzącą w czasie. mutacji. Byłby to mutacjonizm posunięty
co za tym idzie zmiany w genotypie, I tyle. Teoria ta nie zajmuje się dochodze- do skrajności. Najczęściej bywa tak, że
nazywa się ewolucją. Ewolucja w tym niem, jak powstały pierwsze replikatory, możliwe są również mutacje wsteczne,
kontekście to nie jakakolwiek zmiana, nie zajmuje się budową i pochodzeniem zamieniające gen A z powrotem w jego
ale przekazywana z pokolenia na poko- Ziemi, Układu Słonecznego, i całego wersję a. Niech prawdopodobieństwo ta-
lenia zmiana w rozkładzie cech fenoty- Wszechświata. Nie odpowie nam też na kiej wstecznej mutacji wynosi Pa. Wtedy
powych, czyli naprawdę w rozkładzie pytanie, dlaczego Wszechświat ma takie nasze równanie mutacjonistyczne będzie
programujących je genów. W tym sensie właściwości, jakie ma, dlaczego prawa wyglądać tak:
ewoluują replikatory oraz np. ludzkie fizyki w nim obowiązujące są takie, a nie
języki, które przynajmniej niektóre ce- inne, chyba że uda się komuś wykazać dNA = (N - NA) · PA - NA · Pa
chy replikatorów posiadają. Natomiast – a takie próby są jak najbardziej serio
gwiazdy, planety i sam Wszechświat, podejmowane – że Wszechświat również Po podzieleniu stronami przez liczbę
chociaż zmieniają się w czasie i czasami jest replikatorem. genów N otrzymamy względną częstość
pisze się o ich „ewolucji”, nie podlega- Przyjrzyjmy się teraz genom. Nie bę- genu A Q, czyli ostateczną wersję równa-
ją ewolucji w prawdziwym sensie tego dziemy wnikać, w jakiej fizycznej posta- nia mutacjonistycznego:
słowa. ci istnieją geny w organizmie, w jaki spo-
Poniżej podejmę próbę skonstruowania sób instrukcje genetyczne są przekładane (1) dQ/dt = (1 - Q) · PA – Q · Pa
odpowiedniego modelu matematyczne- na cechy fenotypowe czy jak konkretnie
go opisującego tak rozumianą ewolu- geny się powielają przy rozmnażaniu – Równanie to można rozwiązać albo nu-
cję. Postaram się zatem stworzyć teo- replikacji. Wystarczy nam, że określone merycznie, poprzez podstawianie i ite-
rię ewolucji. Oczywiście w nauce taka geny odpowiadają za określone cechy rację kolejnych wartości Q, albo wprost
teoria, zwana od nazwiska naukowca, fenotypowe i że w trakcie rozmnażania analitycznie. Zastosujemy ten drugi spo-
który jako pierwszy sformułował część owe geny są powielane i przekazywane sób, bo w miarę rozbudowy naszej teorii

LIV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA
ewolucji utracimy w znacznej mierze ten nieniem istnienia przypadkowych od- wraz ze wzrostem liczebności populacji.
luksus i zostaną nam tylko iteracje. Załóż- chyleń od średniej, przy założeniu, że Na poniższym wykresie zaprezentowano
my rozsądnie, że prawdopodobieństwo wielkość populacji wynosi 1000 kopii przebieg ewolucji neutralnej dla pierwot-
zajścia mutacji w obie strony jest jednako- genu. Czytelnik sam zechce obliczyć, nej częstości równej 50% i różnych wiel-
we (PA = Pa = P). Po odpowiednich podsta- jakie przyjęto prawdopodobieństwo wy- kości populacji (wykres 2).
wieniach, przekształceniach i całkowaniu stąpienia mutacji P (wykres 1). Jak widać, im mniejsza populacja, tym
otrzymujemy wzór: Oczywiście opisane przed chwilą przy- szybciej dany gen zostanie w niej utrwa-
padkowe odchylenia od średniej nie do- lony bądź z niej usunięty. Jeżeli istnieje
(2) Q(t) = 0,5 · ((2Q0 - 1) · exp(-2Pt) + 1) tyczą tylko mutacji. Jeżeli w populacji jakieś niezerowe prawdopodobieństwo
istnieje już zmienność genetyczna, czyli mutacji, to wcześniej czy później w każdej
gdzie Q0 to początkowa częstość genu A. istnieją różne warianty tego samego genu, skończonej populacji mutant ten wyprze
Jeżeli Q0 = 0, to równanie (2) zredukuje to należy oczekiwać, że częstość tych wa- poprzednie wersje genu. Ewolucja pod
się nam do postaci: riantów w populacji nie pozostanie stała. wpływem czystego przypadku jak najbar-
W każdym następnym pokoleniu może dziej zatem zachodzi, chociaż jej tempo dla
(3) Q(t) = 0,5 · (1 - exp(-2Pt)) się ona losowo zmienić w dowolną stronę większych populacji jest bardzo wolne.
i nie ma żadnej gwarancji, że w kolejnym Omówiliśmy zatem dwa człony budo-
Z równań tych wynika, że mutująca po- ruchu powróci do stanu poprzedniego. wanej przez nas teorii ewolucji: muta-
pulacja dąży do pewnego stanu wysyce- Można to porównać do losowego rzutu cjonizm i neutralizm. Oba opierają się na
nia, w której mutacje zachodzące w obie monetą, w którym prawdopodobieństwo przypadku – przypadkowych mutacjach
strony się równoważą. Możemy znaleźć wypadnięcia orła lub reszki nie zależy od i przypadkowym dryfie genetycznym.
ową równowagową częstość zmutowane- tego, jaki był wynik poprzedniego rzutu. Jednak wbrew dominującej w niektórych
go genu Q, przyrównując równanie (1) do Po pewnym więc czasie, częstość dane- środowiskach opinii, przypadek to nie to
zera, co oznacza brak zmian Q. Otrzyma- go genu w populacji może przyjąć każdą samo, co chaos. Zdarzeniami losowymi
my wtedy: wartość – z 0, czyli całkowitym wygi- rządzą ścisłe matematyczne reguły i dlate-
nięciem, oraz 100%, czyli z wyparciem go możliwe jest – co właśnie uczyniliśmy
Qr = PA/(Pa+PA) z populacji wszystkich innych wariantów – zbudowanie modelu matematycznego
danego genu, włącznie. Zjawisko to na- opisującego czysto przypadkową ewo-
Przekształcając równanie (3), możemy zywa się dryfem genetycznym i istnieje lucję. Ale przecież ewolucja to nie tylko
określić czas t pokoleń, po jakim czę- w nauce pogląd, zwany neutralizmem, przypadek. Gdyby tak było, to nie wiedzą-
stość zmutowanego genu,
startując od zera, osiągnie
określoną wartość Q.

t = -ln(1 - 2Q)/(2P)

Zauważmy, że zarówno
Q równowagi, jak i czas
dojścia do określonej czę-
stości zależy wyłącznie
od prawdopodobieństwa
zajścia mutacji P. Tak
jest oczywiście średnio.
A średnia ma to do siebie, że
możliwe są od niej odchy-
lenia. Ponieważ mutacje są
zdarzeniami losowymi, ta-
kie odchylenia od średniej
będą się oczywiście zda-
rzać. Miarą takiego rozrzu-
tu jest wielkość zwana od-
chyleniem standardowym.
Nie wdając się w detale,
jest ono proporcjonalne do
WYKRES 2
pierwiastka kwadratowego
z wielkości populacji N,
czyli wraz ze wzrostem populacji rośnie który właśnie dryfowi genetycznemu cy nic o mutacjonizmie i neutralizmie Ka-
wolniej niż sama populacja. Im popula- przypisuje rolę decydującego mechani- rol Darwin nigdy by nie wstrząsnął nauką
cja większa, tym względne odchylenie zmu napędzającego ewolucję. Podobnie i społeczeństwem. Odkrył on jednak ist-
od wartości średniej będzie mniejsze. jak w przypadku mutacji losowe od- nienie siły ewolucyjnej znacznie od neu-
Na poniższym wykresie przedstawiono chyłki od istniejącej częstości genu są tralizmu i mutacjonizmu potężniejszej,
wzrost częstości genu pod wpływem proporcjonalne do pierwiastka kwadrato- a przy tym nie mającej nic wspólnego z
mutacji, czyli mutacjonizm – zarówno wego z wielkości populacji, a ściśle: wy- losowością i przypadkiem.
wartość średnią, jak i realną z uwzględ- noszą połowę tego pierwiastka i maleją MARCIN ADAMCZYK

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LV


PUBLICYSTYKA

Przegląd patologii i brzydoty


T
Ekspozycje sztuki nowocze- e biurokratyczne „dobra i nagich panów – w tym jeden bez nogi.
snej są doskonałym przy- usługi” (często epatujące wize- W wyciemnionej sali wyświetlany jest
runkiem narządów płciowych) film tego samego artysty „Berek”, przed-
kładem tego, jak za pienią- produkowane są dodatkowo stawiający biegających gołych facetów w
dze ukradzione podatnikom nie jako afirmacja piękna i witalności, ale obdrapanej piwnicy.
(nie oszukujmy się, dobro- jako propaganda (instrument kreowania Na wystawie można też zobaczyć inne
wolnie nikt by ich nie oddał, pożądanych przez lewicę postaw) wszel- „dzieła” (z klasycznymi motywami gołego
odebrane zostały przez kich patologii i brzydoty. Celem lewicy faceta ze sznurkiem na szyi, gołej emeryt-
jest sterroryzowanie ludzi, a najłatwiej ki ze sznurkiem na szyi, nagiej, brzydkiej
zastraszenie i groźby) biuro- sterroryzować można chorych, zdemorali- kobiety): bardzo interesującą instalację
kracja produkuje „dobra zowanych, pozbawionych wrażliwości na przedstawiającą bałagan (z artystycznie
i usługi”, których podatnicy piękno i prawdę. rozsypanym kurzem i papierami), męż-
nie chcą i nie potrzebują. czyznę, który wycinał sobie na ciele krzyż
Centrum Sztuki Współczesnej i swastykę, bardzo długie filmy z ględzą-
JAN BODAKOWSKI Jedną z instytucji lewicowej propagandy cymi artystami i znudzonymi ich ględze-
jest Centrum Sztuki Współczesnej. Do niem widzami w wieku emerytalnym.
połowy listopada ekstremalnych przeżyć Dowodem, że sztuka ta (sfinansowana
dostarczała znudzonym inteligentom wysta- przez podatników) do mnie przemówiła,
wa „Schizma”, prezentująca dorobek sztuki było to, że gdy korzystałem z ubikacji, za-
współczesnej początku lat 90. w III RP. stanawiałem się, czy przypadkiem nie sta-
Pierwszym eksponatem, który gwałci ję się elementem artystycznej instalacji,
zmysły widzów, jest instalacja Alicji Że- która będzie gdzieś eksponowana, albo
browskiej „Grzech pierworodny” z 1993 czy przypadkiem nie niszczę jakiegoś
roku. W przejściu do sali eksponującej to strasznie drogiego dzieła sztuki.
dzieło wisi mała karteczka głosząca, że
„rodziców i opiekunów dzieci prosimy o Zachęta
zapoznanie się z charakterem pracy, zanim Do niedawna w murach Zachęty mia-
zachcą przedstawić ją swoim podopiecz- ła miejsce wystawa „Siusiu w torcik”.
nym”. Szczęściarz w wejściu do salki eks- W jej ramach raz w tygodniu wyświe-
pozycyjnej może minąć wychodzącą wy- tlany był pierwszy polski pedalski firm
cieczkę licealistek, na których obliczach porno „Chłopcy fantomowcy”. Jak moż-
maluje się obrzydzenie. Nie można im na przeczytać na stronie internetowej
się dziwić. Jednym z elementów insta- dziennik.pl, „Kuratorem wystawy jest
lacji jest ekran, na którym wyświetlano homoseksualny artysta Karol Radzi-
film. Cały ekran zajmowała owłosiona szewski. W filmie nie ma żadnej cen-
wagina. W waginę najpierw wpychano zury i dlatego można oglądać aktorów,
wibrator, potem wlewano czarną sub- którzy odbywają stosunki analne i oral-
stancję (błoto lub fusy), którą później ne zakończone ejakulacją”. Część sal
wypłukiwano wodą. Drugi akt filmu wystawowych podzielona była na małe,
pokazywał, jak wypychano z pochwy niskie, czarne, nieoświetlone pomieszcze-
laleczkę Barbie. Trzeci przedstawiał ja- nia, między którymi były śluzy z dwoma
kiś przedmiot wyłaniający się z waginy. rzędami ciężkich zasłon z grubej gumy.
W okrągłej salce prócz monitora wisiały W salach wyświetlano schizofreniczne
zdjęcia dokumentujące etapy wyłaniania (pozbawione sensu, chore) filmy wideo,
się laleczki z pochwy. co dawało demoniczny efekt pogrążania
Innym równie pełnym humanizmu dzie- się w szaleństwie lub piekle.
łem sztuki była praca Katarzyny Kozyry W lutym i marcu 2009 roku na wystawie
(znanej z zarzynania i wypychania zwie- „Performer” prezentowano prace Jerzego
rząt). Na ogromnych fotografiach naga, Grotowskiego i artystów nim zainspi-
brzydka kobieta (szczodrze owłosiona rowanych. Wśród pokazywanych „dzieł
pod pachami) wylegiwała się na czerwo- sztuki” nie dało się nie zauważyć zdjęć pe-
nym krzyżu lub czerwonym półksięży- nisów w stanie erekcji i ejakulacji czy wy-
cu (na dwu fotografiach miała nogę, na świetlanego z cyfrowego rzutnika filmu,
dwóch nie). na którym kilkumetrowy goły facet naj-
Prace Artura Żmijewskiego wpisywały pierw machał przyrodzeniem, a potem się
się w podobną konwencje naturyzmu, jak odwracał, wypinał, dłońmi odchylał po-
np. „Oko za oko”, gdzie widz ma okazje śladki i prezentował odbyt. Równolegle z
zobaczyć trzy zdjęcia, na każdym dwu wystawą dzieł polskiego „artysty” prezento-

LVI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


PUBLICYSTYKA
wano wystawę
wa bezsens. Nuda i brzydota atakowała widza arność. Według Muzeum, „Interwencje”
ry
rysunków jego ze wszystkich stron. (których inspiratorem był dyrektor) nie są
am
amerykańskich tradycyjną wystawą, a raczej wspólną
ko
kolegów – Paula Muzeum Narodowe akcją kolektywu muzealnego.
M
McCarthy’ego i Za sprawą nowego dyrektora kolejną W ramach „Interwencji” widz natyka się
Be
Benjamina Weis- instytucją lewicowej propagandy stało się więc w galerii XVI i XVII-wiecznego ma-
sm – „Seanse ro-
smana Muzeum Narodowe. larstwa niderlandzkiego na ogromny plakat
bót ręcznych”. Ry-
bótek Niebawem w Warszawie odbędzie się Eu- autorstwa wspomnianej już Katarzyny Ko-
sow
sownicy zza oceanu w roPride 2010 – największa w Europie para- zyry. Plakat przedstawia półnagiego żula
swo pracach (w es-
swoich da pederastów, lesbijek i transseksualistów. o mongoloidalnej twarzy, z obitym ryjem
tet psychopatów lub
tetyce Prócz klasycznej manifestacji zboczeń na i dziarami. Naprzeciw plakatu stoi rzeźba
dw
dworcowych szaletów z ulicach Warszawy, międzynarodowych umęczonego, ubiczowanego Jezusa, obok
czzas
a
czasów PRL) skupili się orgii, propagandowych debat, imprezą to- jest obraz przedstawiający zmartwychwsta-
ek
na eksponowaniu penisów, warzyszącą ma być wystawa sztuki ho- łego Jezusa ukazującego się Marii Mag-
wagin odbytów, krwi i kału.
wagin, moerotycznej „Sztuka queer dla War- dalenie i tryptyk obrazujący męczeństwo
p
Na przełomie 2006 i 2007 w szawy”, zorganizowana przez stołeczne Jezusa. Nie da się ukryć, że bluźniercze
Muzeum Narodowe. Wystawa będzie zestawienie poraża przede wszystkim
LALKA BARBIE jest dotyczyć homoerotycznej sztuki dawnej i swoim prostactwem (praktykowanym od
wdzięcznym tematem współczesnej, jej kuratorem ma być Paweł lat przez pozbawionych talentu pacykarzy).
dla współczesnych „artystów”
Leszkowicz z Uniwersytetu w Poznaniu. W tej samej galerii półtorametrowe coś z
Zdaniem dyrekcji Muzeum, obowiązkiem klocków lego i kawał betonu pomalowa-
Zachęcie odbyła się wystawa „Malarstwo tej placówki jest wypowiadanie się w waż- nego na czerwono (ze złotymi kwadratami)
polskie XXI wieku”, z której wynikało, nych dla współczesności tematach. otoczone są malarstwem przedstawiającym
że malarstwo współczesne w Polsce jest Wystawa ta i zmiana koncepcji dotyczą- sceny biblijne (stojące obok cztery czarne
bardzo jednorodne. Były to głównie jed- cej tego, czym ma być Muzeum Narodo- fotele okazały się jednak tylko fotelami).
nokolorowe blejtramy (bure lub w odbla- we, są owocem zmiany władz muzeum W galerii malarstwa polskiego obok obrazu
skowych kolorach), paski (kilka szerokich (nowym dyrektorem został Piotr Pio- Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” mu-
lub wiele), maźnięcia, pluśnięcia. Obra- trowski, a jego zastępczynią Katarzyna zealnicy umieścili półtorametrowy, drew-
zy kolorowe bez sensu, czasami dało się Murawska-Muthesius). Według nowego niany posąg japońskiego bożka. W sali z
na nich rozpoznać jakiś kształt (twarze z kierownictwa, przymiotnik „narodo- socrealizmem postawiono rzeźbę głowy z V
poodcinanymi nosami, wydłubane oko, we” nie oznacza, że Muzeum zajmuje wieku i wazy z XVI-XVIII wieku. Jedynie
rozcięta krtań, smutne i chorowite nagie się prezentowaniem twórczości narodu rzeźba zrobiona z deszczułek jakoś pasowa-
kobiety, rysunki z estetyki amerykańskie- (którego istnienie jako bytu jest proble- ła do obrazu Chełmońskiego „Bociany”, na
go komiksu). Kilka z kilkuset (każdy z matyczne dla nowych władz placówki), którym chłop z synem wpatrują się w lecą-
60 twórców wystawiał kilka obrazów lub ale to, że zbiory należą do narodu (pew- ce ptaki. Plastikowy, czerwony fotel z 1959
instalacji) aspirowało do miana profa- nie według tej definicji zbiory Muzeum roku ustawiono przed średniowiecznym oł-
nacji. Jednak nie wiadomo, o co twórcy Azji i Pacyfiku nie dotyczą sztuki z rejonu tarzem „Zwiastowanie Maryi”.
chodziło. Profanacja pozbawiona była Azji i Pacyfiku, tylko należą do Azji i Pa- Plany Muzeum Narodowego na najbliższe
sensownej treści (na tle wyrazów „Jezus cyfiku). Cel działalności Muzeum nowe lata też są ciekawe. W przyszłym roku bę-
złożony do grobu”, sylwetki martwego władze widzą w uruchamianiu emocji dzie można zobaczyć wystawę międzyna-
Jezusa i trzech dużych kotów – owieczka i wyobraźni widzów, wyzwalaniu ich z rodowej sztuki współczesnej „Mediatorzy”.
w otoczeniu bizantyjskich aniołów z na- ograniczeń, jakie im narzuciła wiedza. Jej atrakcja polegać będzie na tym, że
pisem „Mała owieczko, nie zjadaj nas”). Widocznym znakiem tego, że nowa dy- prace artystów będą wystawiane w kon-
Fetyszem części twórców były napisy. rekcja nie żartowała, była wystawa „In- tenerach (takich jakie mają robotnicy na
Jeden z autorów pracowicie nabazgrał ty- terwencje” (jednoznaczny komunikat że budowach) przed bramą muzeum. Kolejna
siące białych cyferek na płótnie szarego kultura stała się przestrzenią walki kla- wystawa dotyczyć ma związków Chopina
koloru. Wiele obrazów to napisy graffiti sowej, a muzea mają być bastionami z Francją i sztuki emigracyjnej Polaków
na jednorodnym tle. Oczywiście napisy nowej rewolucji), polegająca na umiesz- w Paryżu. Wystawą tą Muzeum chce się
nie niosą ze sobą żadnej treści. Malarstwo czeniu w galeriach Muzeum prezentu- włączyć w debatę nad migracjami, tożsa-
z Zachęty wywoływało uczucie smutku, jących poszczególne okresy malarstwa mością migrantów, transnarodową tożsa-
zatrucia, zmęczenia, nudy i braku sensu. „dzieł sztuki nowoczesnej”, tak by było to mością artysty. W 2011 roku wystawą poli-
Uczucie to pogłębiają instalacje, składają- zderzenie nowego ze starym, prowokacja. tyczną ma być przygotowana przez samego
ce się z monitorów i odtwarzaczy DVD. Prowokacja ta ma wywołać dyskusje nad dyrektora ekspozycja sztuki współczesnej
Na monitorach widać było prace twórców tym, czym jest muzeum, czym jest historia „Demokracja”, dotycząca związków władzy
nad dziełami (malarz zamalowuje białe sztuki, jak należy prezentować sztukę. Ma i przemocy, uczestnictwa artystów w deba-
blejtramy na czarno). Monitory jednej z też obalać bariery i dać widzom możliwość cie publicznej, przejawów cenzurowania
instalacji niespodziewanymi rozbłyskami interpretacji rzeczywistości, stać się zapro- sztuki przez współczesne władze. Rok 2011
i piskiem wywoływały nudności. Na wy- szeniem do dyskusji między kolektywem ma zakończyć wystawa Kubickich – zapo-
stawie nie było nic pięknego, nic ukazują- kuratorskim wystawy a widzami. Bo fun- mnianych awangardzistów związanych
cego, że twórcy mają jakikolwiek warsz- damentem nowego Muzeum ma być dia- z międzynarodową lewicą lat 20. Ma być
tat czy talent, nic ciekawego. Autorzy log. Akcją „Interpretacje” rozpoczęto dys- to przywrócenie polskiej sztuce artystów
ewidentnie nie mieli nic do powiedzenia, kusję nad nową formą pokazywania stałej dotychczas wykluczonych przez katolicki,
ich dzieła ukazywały wszechogarniający ekspozycji – formą, która ma odrzucić line- prawicowy reżim.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LVII


PUBLICYSTYKA
PUBLICYST
KĄCIK KREACJONISTYCZNY (34)
W OSTATNIEJ PROWADZĄ: JUREK WASIUKIEWICZ I JERZY KRZĘTOWSKI
Czarnej Księdze

Kreacjonizm
wyśmialiśmy
ministra Jacka
Rostowskiego, któ-
ry we francuskiej telewizji publicznej
wychwalał „liberalną politykę go-
spodarczą” Platformy Obywatelskiej.
Chociaż w połowie grudnia polityka
zastygła w przedświątecznym bezru-
do wyboru, do koloru
J
chu, urzędnicy z Wiejskiej zdążyli nas
utwierdzić w przekonaniu, że byliśmy eżeli ktoś postanowi już bliżej „półce” z „produktami” kreacjonizmu
zbyt spolegliwi w ocenie słów ministra zainteresować się kreacjoni- biblijnego mamy m.in. „Kreacjonizm
gospodarki... zmem, może w którymś momen- biblijny starej Ziemi (Wszechświata)
W ramach wigilijnego prezentu cie poczuć się jak mieszkaniec z dosłownym rozumieniem dni stwo-
rząd ogłosił, że planuje zabezpieczyć PRL-u, który idąc do sklepu, nagle zo- rzenia, które jednak miały miejsce nie-
„każdą rodzinę przed kataklizma- staje przeniesiony w czasie i staje przed dawno” czy też „Kreacjonizm biblijny
mi” i dlatego „poważnie rozważa regałami współczesnego hipermarketu. starej Ziemi (Wszechświata) z utoż-
wprowadzenie dopłat do ubezpie- W książce „Stworzenie a ewolucja. Trzy samieniem dni stworzenia z dniami, w
czeń od klęsk żywiołowych”. Jak do- ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej” których Bóg wyrzekł swoje »niech się
wiedziała się „Gazeta Wyborcza”, nad (polskie wyd. Credo, 2008 r.) – która w stanie«”. No cóż, postanowiłeś może,
stosownym projektem pracują specja- swoim zamyśle ma być debatą pomiędzy Drogi Czytelniku, zostać kreacjonistą?
liści resortu spraw wewnętrznych i ad- kilkoma autorami prezentującymi różne Nikt Ci nie obiecywał, że będzie łatwo.
ministracji. Kierujący ministerstwem poglądy naukowe, filozoficzne – przed- Jeśli jednak nie zgadzasz się z teorią
Jerzy Miller nie był w stanie określić, stawiony podział wydaje się jeszcze ła- ewolucji, to już to wystarczy i możesz
czy na rządową pomoc będą mogli li- twy i prosty: kreacjonizm młodej Ziemi i uważać się za kreacjonistę, gdyż wg
czyć wszyscy obywatele. kreacjonizm progresywny (kreacjonizm prof. Jodkowskiego, „kreacjonizm jest
Równocześnie Jacek Sońta z starej Ziemi). Trzecie ujęcie to teistycz- [...] antyewolucjonizmem, wyklucza bo-
MSWiA stwierdził enigmatycznie, że ny ewolucjonizm. W dużym uproszcze- wiem ideę ewolucji (przynajmniej bio-
resort analizuje „możliwość zapew- niu opisując, kreacjonizm młodej Ziemi logicznej) – zarówno w jej ateistycznej,
nienia powszechności ubezpieczeń reprezentują ci, którzy uznają, że wiek jak i teistycznej interpretacji – postulu-
bez wprowadzenia ich obowiązku” Ziemi powinno się liczyć w tysiącach jąc szereg tzw. aktów specjalnego stwo-
(?). Tradycyjnie jedno jest pewne: za lat. Kreacjoniści progresywni uważają, rzenia”.
„ochronę” ze strony rządu tak czy ina- że Ziemia liczy sobie miliardy lat, czyli W Polsce Kościół katolicki nie sugeru-
czej zapłacimy wszyscy. Pocieszające przyjmują powszechnie uznane nauko- je wyraźnie wiernym, jaką mają przyjąć
jest to, że „z uwagi na wysoki stopień we stanowisko w tej kwestii. Teistyczni postawę wobec kreacjonizmu i ewolu-
złożoności problematyki ubezpieczeń” ewolucjoniści to chrześcijanie uznający cjonizmu, ku jakiej „odmianie” kreacjo-
pomysł wejdzie w życie nie wcześniej ewolucję. Nie ma więc człowiek spe- nizmu bądź ewolucjonizmu się skłaniać.
niż za pół roku... cjalnie problemu z wyborem „produktu” Chociaż w „Stanowisku Rady Naukowej
Obok mikołajów z PO przed Święta- dla siebie. Konferencji Episkopatu Polski wobec
mi przypomniały o sobie dobre wróżki Kiedy jednak sięgniemy do naukowej ewolucji” (2006) jest zaznaczone, że
„polskiej liberalnej polityki gospodar- pracy „Spór ewolucjonizmu z kreacjo- Kościół wyraźnie odrzuca tzw. ideolo-
czej”. Trochę zapomniany prof. Jerzy nizmem” prof. zw. dr. hab. Kazimierza giczny ewolucjonizm, a z drugiej stro-
Epaminondas Osiatyński (m.in. mi- Jodkowskiego (publikacja do kupienia ny również odrzuca kreacjonizm młodej
nister finansów w rządzie Hanny Su- w Księgarni „Najwyższego CZASU!”), Ziemi. Ciągle więc katolicy nie bardzo
chockiej) zasugerował, aby Władza wybór „produktów” okazuje się dużo wiedzą, czy iść do „działu ewolucjo-
zwiększyła składkę rentową, wprowa- większy. W jednej z trzech swoich wła- nizm”, czy jednak pozostać w „dziale
dziła 40-procentowy PIT i wywindo- snych klasyfikacji prof. Jodkowski wy- kreacjonizm” i tam znaleźć coś dla sie-
wała wiek emerytalny na pułap 70 wio- mienia dwa podstawowe stanowiska bie. Tymczasem np. świadkowie Jehowy
sen. Na łamach „Pulsu Biznesu” były kreacjonistyczne: kreacjonizm nauko- mają jasno powiedziane, że nie ewolu-
członek Unii Wolności zaproponował wy i kreacjonizm biblijny. Ale myliłby cjonizm, ale kreacjonizm. I to bardzo
również zawieszenie na okres dwóch lat się ten, kto by oczekiwał, że tak prosto konkretny. Jak pisze prof. Jodkowski o
ustawowych sankcji za dług publiczny skończy się ten podział. Bowiem w ra- świadkach Jehowy: „Ich kreacjonizm
większy niż 55% PKB, bo hasło „im mach każdego z tych stanowisk podział ma oryginalny, nigdzie indziej wśród
mniej państwa w gospodarce, tym le- ten następuje dalej. I tak na „półce” z kreacjonistów niespotykany charakter:
piej” to „czysta demagogia”... kreacjonizmem naukowym możemy każdy dzień »tygodnia stworzenia« z
Mając na uwadze powyższe rady Pro- znaleźć m.in. „Kreacjonizm naukowy Księgi Rodzaju rozumieją jako 7000
fesora, wypada nam wystosować apel w młodej Ziemi (Wszechświata) ze stwo- lat; ponieważ do zakończenia siódme-
stylu byłego lidera lewicy: „Donaldzie rzonym pozorem wieku” albo „Kre- go »dnia« zostało nieco ponad 1000 lat,
Tusku, Janie Rostowski: Nie idźcie tą acjonizm starej Ziemi (Wszechświata) więc świat ich zdaniem istnieje blisko
drogą! Nie idźcie tą drogą!”. mieszany co do formy stworzenia (pro- 41.000 lat”.
INKWIZYTOR gresywny i typu fiat)”. Dla odmiany na JUREK WASIUKIEWICZ

LVIII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


LISTY
Boże Narodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
Radosnych świąt Bożego Narodzenia i ob- określa ustawa o gospodarce nieruchomo-
fitości łask Bożych w Nowym Roku życzy ściami, a licencje na wniosek zaintereso-
Krystyna Greń, wanych wydaje Ministerstwo Infrastruktu-
wieloletnia czytelniczka. ry po sprawdzeniu, czy zostały wypełnione
Najserdeczniejsze życzenia świąteczne niezbędne wymagania. Aby wykonywać
i noworoczne dla całej Redakcji, optymi- zawód pośrednika, należy ukończyć wyższe
zmu w próbach łączenia nurtów Prawicy studia oraz studia podyplomowe z zakresu
redaktorowi naczelnemu – panu Somme- gospodarowania nieruchomościami. Nie
rowi, czujnego nosa w dziennikarstwie ma warunku ukończenia studiów podyplo-
śledczym red. Kosowi i żeby nie dał się mowych w przypadku, gdy kandydat na po-
dezinformować razwiedce, a przede średnika ukończył studia, które uwzględnia-
wszystkim stalowych nerwów przy studio- ły w swoim zakresie minimum programowe
waniu mediów głównego nurtu wszystkim określone przez resort infrastruktury dla
redaktorom „NCz!”. Zdrowia i pomyślno- studiów podyplomowych. Zakres tej wiedzy
ści w Nowym Roku życzy jest dostępny na stronie resortu. Ponadto do
Marek Waśko z rodziną. uzyskania licencji niezbędna jest półroczna
Od Redakcji: Listów z życzeniami praktyka w zakresie obrotu nieruchomościa-
otrzymaliśmy kilkadziesiąt. Prawie sto mi oraz potwierdzenie braku karalności za
bożonarodzeniowych wpisów pojawiło przestępstwo przeciwko mieniu. W Polsce
się na nczas.com. Za wszystkie serdecz- licencji zawodowej nie nadaje zawodowy
nie dziękujemy! Ze swej strony dołoży- samorząd. Pośrednik może wykonywać klientami zawierane były na piśmie, i jeże-
my wszelkich starań, aby jakość publi- swój zawód bez przynależności do jakich- li pośrednik ma działać na rzecz obu stron
kowanych tekstów była jeszcze wyższa. kolwiek organizacji zawodowych. Nie jest transakcji – muszą one o tym wiedzieć i
Przepraszamy również Czytelników, któ- też w żadnym akcie prawnym określona wyrazić na to zgodę. Licencja przyznawa-
rzy regularnie odwiedzają nasz portal za wysokość wynagrodzenia. Zwyczajowo jest na jest konkretnej osobie, a nie firmie i nie
problemy techniczne, które w ostatnim to prowizja w wysokości 2,5 do 3 proc. od wiąże się z zezwoleniem na wykonywanie
czasie utrudniały lekturę. Gdy będziecie wartości nieruchomości, z tym, że ustalana działalności gospodarczej: obrót nierucho-
Państwo przeglądać tę rubrykę większość jest każdorazowo w umowie o pośrednictwo mościami. Biuro nieruchomości może za-
trudności powinna być już za nami. Zapra- z klientem. Niektórzy z klientów uważają, łożyć każdy – nie jest to bowiem działalność
szamy również do naszej nowej księgarni że prowizje są zbyt wygórowane. Na całym koncesjonowana. Znane są nam przypadki
(www.sklep-niezalezna.pl). Staraliśmy świecie honoraria pośredników wahają się dużych sieciowych agencji, których właści-
się, aby jej obsługa była jak najprostsza a od 3 do 6 czy 8 procent, w zależności od ciele nie mają licencji pośrednika. Ustawa
asortyment wyjątkowo atrakcyjny. typu umowy i charakteru nieruchomości. jedynie wymaga, aby czynności zmierzające
I nie jest to wynik ogólnoświatowej zmowy, do zawarcia transakcji wykonywane były
Prośba stałego Czytelnika ale rzeczywiste wyliczenie kosztów operacji. przez pośrednika z odpowiednimi kwalifi-
Jestem Waszym stałym Czytelnikiem, Bo przecież pośrednik nie działa w próżni. kacjami i obowiązkowo ubezpieczonego od
dlatego ośmielę się pisać z prośbą. Ostat- Przed wszystkim najpierw musi otrzymać li- odpowiedzialności cywilnej. Taki system
nimi czasy coraz modniejszy staje się cencję zawodową, co łączy się z wieloletnim (wymagania kwalifikacyjne) obowiązuje w
„postcrossing”. Chodzi o wymianę kartek kształceniem i terminowaniem w zawodzie. Kanadzie, USA i wielu krajach Europy Za-
pocztowych na całym świecie. Jestem zało- Musi mieć wynajęte biuro, dostęp do kom- chodniej. Tam, gdzie nie stawia się warunku
życielem pierwszego polskiego forum o po- putera, telefonów, samochodu. Powinien ukończenia szkoły odpowiedniego szczebla,
stcrossingu. Znajduje się ono pod adresem dysponować narzędziami pracy w postaci obowiązują niezwykle trudne egzaminy do-
www.postcrossing.com.pl. Moją prośbą specjalistycznego oprogramowania, syste- tyczące wiedzy na temat obrotu nierucho-
jest to, aby droga Redakcja zrobiła reklamę mów współpracy z innymi biurami, kalkula- mościami. Ma to na celu przede wszystkim
mojego forum (...). Z góry dziękuję. torów kredytowych, najnowszych publikacji bezpieczeństwo transakcji, ochronę konsu-
Bruno Cybulski itp. Nieruchomości nie sprzedają się w ty- menta – dokładnie mówiąc: ochronę jego
Od Redakcji: Ma Pan oryginalne hobby dzień czy miesiąc. Często na jedną transak- majątku. Transakcje na rynku nierucho-
(spodobała mi się zwłaszcza galeria pocz- cję trzeba poświęcić wiele miesięcy, a nie mości dotyczą bowiem bardzo często całe-
tówek z PRL-u). Forum Pana Brunona znaczy to, że oferta w tym czasie jedynie go i jedynego majątku rodzin. Bywają też
polecamy wszystkim Czytelnikom, którzy „wisi” na stronie internetowej. Jest to okres skomplikowane pod względem prawnym i
kolekcjonują kartki pocztowe. zamieszczania reklam w prasie, w interne- finansowym. Pamiętajmy też, że klient zgła-
cie, wykonywania dużej liczby telefonów i szający nieruchomość do sprzedaży ujawnia
Uzupełnienie „Reglamentowanego podejmowania innych czynności w celu zna- swoje dane osobowe, często stan rodzinny,
przywracania swobody” lezienia kontrahenta. Nie można również pokaźny majątek oraz swoje możliwości fi-
W artykule Dariusza Kosa z 19 grud- zapominać o tym, że jeśli wstawiamy swoją nansowe. Jest istotne, aby powiernicy takich
nia 2009 r. znalazło się takie stwierdzenie: nieruchomość do biura o uznanej renomie, informacji reprezentowali właściwy poziom
„Uwolniono część zawodów, np. pośredni- oznacza to, że firma ta na swoją markę pra- wiedzy oraz etyki zawodowej.
ka nieruchomości, który tworzył wręcz qu- cuje już od pewnego czasu, za czym kryją się Janusz Schmidt,
asi-korporacje poprzez wymóg posiadania również wydatki w postaci stałego dokształ- rzecznik prasowy PFRN
licencji nadawanej przez zawodowy samo- cania pracowników, modernizacji sprzętu Za wszelkie pomyłki przepraszamy, prosimy
rząd”. To konkretne zdanie wymaga sprosto- i oprogramowania. Standardy zawodowe o wyrozumiałość i nadsyłanie nam informacji
wania, ponieważ warunki uzyskania licencji dla pośredników wymagają, aby umowy z o dostrzeżonych błędach.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LIX


FELIETON

Słów parę o „parytetach”


P
ani Emilia Korczyńska poprosiła mnie o odpowiedź na kwalifikacje – a potem twierdzi, że większość ludzi wybrałaby
poniższe pytania – OK, odpowiadam! mężczyznę, uważając, że ma większe kwalifikacje... Coś tu nie
1) Czy Pana zdaniem kobiety w Polsce są obecne w sztymuje.
polityce w znacznie mniejszym stopniu niż mężczyźni ze W rzeczywistości nie bardzo wiem, jakie kwalifikacje ma mieć
względu na stereotypy, które nie pozwalają im na „wybicie się” poseł – poza najważniejszą: nie będzie zmieniał barw partyjnych.
– czy dlatego, że nie ma aż takiej liczby kobiet, które chciałyby Z tego punktu widzenia bardziej wierne są kobiety – i to może
poświęcić się politycznej karierze? być przyczyna swego rodzaju nadreprezentacji kobiet na listach
Pytanie jest źle postawione. Nie będę tu wydziwiał nad „kobie- wyborczych. Jest ich tam bowiem procentowo znacznie więcej
cą logiką”, bo podobne błędy popełniają powszechnie również niż na zebraniach dla wyborców.
mężczyźni. To znaczy – odróżnijmy: na zebrania, gdzie mówi się o polity-
Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: ce, przychodzi 5% kobiet. Na zebrania, gdzie poseł wyjaśnia, jak
„Czy Pana zdaniem mężczyźni w Polsce są obecni w pielę- załatwić posadę dla dziecka – 75% kobiet...
gniarstwie w znacznie mniejszym stopniu niż kobiety ze wzglę- Ta sytuacja jest jednak niemożliwa. Kwalifikacji nie ma jak
du na stereotypy, które nie pozwalają im na mierzyć – a gdyby się dawało, to szansa, że
wykształcenie się na pielęgniarkę – czy dla- byłyby jednakowe, jest mniejsza niż prawdo-
NIE BARDZO WIEM,
tego, że nie ma aż takiej liczby mężczyzn, podobieństwo, że rzucona moneta stanie na
którzy chcieliby poświęcić się karierze pielę- JAKIE KWALIFIKACJE sztorc... A poza tym szef partii w ogóle nie kie-
gniarza?” MA MIEĆ POSEŁ – POZA ruje się kwalifikacjami kandydata, lecz tym,
Otóż nie ma takiej liczby mężczyzn – wła- NAJWAŻNIEJSZĄ: kto zbierze więcej głosów. Ponieważ zaś wy-
śnie dlatego, że stereotypy nie pozwalają im NIE BĘDZIE ZMIENIAŁ borcy chętniej głosują na mężczyzn (p.Domi-
zajmować się pielęgniarstwem (czy macha- BARW PARTYJNYCH. nika Sibiga zwróciła uwagę na to, że w ostat-
niem igłą z nitką). Ta alternatywa po prostu nich wyborach prezydenckich jedyna kobieta,
nie jest rozłączna – co więcej: w prawie 100% p.Henryka Bochniarzowa, zdobyła ok 0,5%
wypadków odpowiedź „tak” na drugi jej człon powoduje odpo- głosów – z czego wynika, że 99% wyborczyń wolało głosować
wiedź „tak” na pierwszy! na mężczyzn, choć p.Bochniarzowa to nie jakaś blondynka, ani
Tyle o błędzie logicznym. feministka, tylko prezeska poważnej kongregacji przemysłow-
Druga kwestia: p.Korczyńska używa słowa „stereotyp” jakby ców i była ministerka) – to wybierze mężczyznę. Nie dlatego, że
było to coś, co należy zwalczać. Tymczasem 99% stereotypów on tak chce – tak chce L*d.
pozwala ludziom podejmować szybko i sprawnie rozmaite de- (b) Oczywiście – nie! Kobiety przecież w polityce są.
cyzje. Np. stereotyp, że z mokrymi włosami nie wychodzi się na (c) Raczej zubożą – bo lepszy kandydat zniknie z listy.
mróz. Albo stereotyp, że duże ciężary powinien targać mężczy- 4) Czy nie uważa Pan za słuszne domaganie się przez kobie-
zna. Inne stereotypy nie pozwalają facetom o wzroście 170 cm ty reprezentacji w parlamencie? Do tej pory wszystkie decyzje
pchać się do koszykówki – itd. dotyczące bezpośrednio kobiet – czasu pracy, urlopów macie-
2) Jakie jest Pana osobiste zdanie na temat parytetów na li- rzyńskich, alimentów – podejmowali prawie wyłącznie męż-
stach wyborczych i w ogóle? czyźni. Koloniści brytyjscy w Ameryce zbuntowali się przeciwko
Hmmm... Co znaczy „parytet” i „w ogóle”. Podejrzewam, że nakładaniu nowych podatków bez reprezentacji w brytyjskim
przez „parytet” p.Korczyńska rozumie numerus clausus dla parlamencie w XVIII wieku; dziś mamy XXI wiek – czy kobiety w
mężczyzn – takuteńki jaki na niektórych przedwojennych uczel- Polsce też nie mają prawa buntować się przeciw brakowi odpo-
niach obowiązywał Żydów, a za Gomułki kandydatów na stu- wiedniej reprezentacji?
dia pochodzących z rodzin inteligenckich. Ponieważ nie znoszę A dzieci mają? A starcy po 75. roku życia mają? A idioci mają?
d***kracji, to jestem za – a nawet poszedłbym dalej: proponuję, Nie mają – a mimo to parlament jakoś tych grup nie krzywdzi,
by dla Korwin-Mikków zarezerwować 99,99% miejsc na listach wręcz przeciwnie. Zwracam uwagę, że urlopy macierzyńskie
wyborczych. To jest dalszy krok w tym samym kierunku. przyznały kobietom czysto męskie parlamenty. A przyznanie
A „w ogóle” może oznaczać, że p.Korczyńska chce, by w mał- kobietom jeszcze większych uprawnień spowoduje tylko to, że
żeństwie było 50% kobiet; by ustawowo zagwarantować kobie- pracodawcy nie będą chcieli już w ogóle ich przyjmować. Chyba
tom 49,5% miejsc w Sejmie (1% dla homosiów!) – i diabli wie- że za grosze.
dzą, co jeszcze. Więc co mam odpowiedzieć? 5) Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia parytetów na
3) (a) Wyobraźmy sobie sytuację: ma Pan do obsadzenia na listach wyborczych? Liczba kobiet w parlamencie raczej spadnie
liście wyborczej jeszcze jedno miejsce. Do wyboru ma pan rów- – bo kartki głosujących na kobiety podzielą się między wiele
nie kompetentnych: kandydata i kandydatkę. Kogo Pan wybiera? kandydatek. Gdy na liście jest jedna – na ogół wchodzi...
Czy nie uważa Pan, że większość szefów partii w Polsce wybra- A gdyby weszło ich więcej? P.prof. Małgorzata Fuszara, eks-
łaby w tym momencie mężczyznę, bo stereotypowo postrzegany pertka od tzw. gender studies, powiedziała niedawno: „kobiety,
jest jako bardziej kompetentny, nadający się do polityki, nawet w większym stopniu zainteresowane kwestiami społecznymi,
jeśli nie przemawiają za tym jego kwalifikacje? (b) Czy parytety zwracają baczniejszą uwagę np. na ochronę zdrowia, oświatę i
nie są jedyną szansą dla zdolnych kobiet na zaistnienie w polity- opiekę społeczną”. Ponieważ już wydajemy na to przez budżet
ce? (c) Czy nie mogą przez to wzbogacić polskiej polityki? zdecydowanie za dużo pieniędzy, nastąpiłoby drastyczne pogor-
(a) Znów sprzeczność. Najpierw p.Korczyńska podaje infor- szenie się warunków dla gospodarki.
mację, że ja wiem, iż tych dwoje kandydatów ma jednakowe JANUSZ KORWIN-MIKKE

LX NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


FELIETON
ON

Brakujące ogniwo
W
Boże Narodzenie świat został zaalarmowany wia- powodu planowanej beatyfikacji Piusa XII jest wyłącznie ele-
domością, że jakaś kobieta rzuciła się na Benedykta mentem tresury zmierzającej do narzucenia żydowskiego punk-
XVI i nawet go przewróciła, bo podobno tak bardzo tu widzenia całemu światu. Dlaczego jednak świat, a zwłaszcza
chciała go dotknąć. Czy rzeczywiście nie mogła Kościół katolicki miałby przyjmować żydowski punkt widzenia
już bez tego dotknięcia wytrzymać, czy też tylko tak mówi, żeby – nie wiadomo, chyba żeby wziąć pod uwagę nadzieje niektórych
uniknąć oskarżenia o usiłowanie zamachu, czy wreszcie ma fioła kościelnych dygnitarzy, że w zamian za uległość i nadskakiwanie
– to nieważne. Ważniejsze, że ten incydent pokazuje, jakie nie- „prasa międzynarodowa” nie będzie wytykać im wstydliwych za-
bezpieczeństwa, jakie ryzyka wiążą się z pragnieniem zbyt gwał- kątków z życiorysów.
townego zbliżenia, zwanego niekiedy „pojednaniem”. Teraz świat I kiedy snujemy takie smętne rozważania, „Rzeczpospolita”
opanowało gusło, że wszyscy muszą się ze wszystkimi przyjaźnić, doniosła o epokowym odkryciu. Chodzi naturalnie o pośrednie
a wiadomo, że jak ktoś pragnie przyjaźnić się ze wszystkimi, to ogniwo gatunku ludzkiego. Oryginalności temu odkryciu dodaje
prędzej czy później wpadnie w złe towarzystwo. I rzeczywiście – okoliczność, że nie dokonał go przyrodnik, tylko bakałarz akade-
na przykład Żydzi strasznie się martwią, czy, dajmy na to, papież micki – i to z gatunku dyletantów zwanych nie wiedzieć czemu
Pius XII zostanie ogłoszony błogosławionym, czy nie. Chodzi im „filozofami”. Nie wiedzieć czemu, bo żadne umiłowanie mądro-
o to, że ich zdaniem Pius XII niedostatecznie się angażował w ra- ści w ich przypadku nie wchodzi w rachubę. Przeciwnie – znani
towanie Żydów podczas wojny. Wiadomo bowiem – chociaż nie są raczej z tego, że zatruwają młode umysły swoim grafomań-
bardzo wiadomo skąd – że podstawowym obowiązkiem każdego stwem, które zresztą sprowadza się do zrzynania z innych baka-
człowieka jest bezgraniczne poświęcenie dla Żydów. Więc gdyby łarzy i rozdziobywania na coraz to mniejsze okruszynki cennych
tak Pius XII, powiedzmy, rzucił się na Adolfa Hitlera i udusił go myśli kilku poważnych myślicieli. Ale do rzeczy.
własnymi rękami, to być może Żydzi nie mieliby zastrzeżeń do Otóż pan prof. Jacek Hołówka, bakałarzujący w dziedzinie etyki,
jego beatyfikacji, a tak mają – i to bardzo poważne. Inna rzecz, że w artykule „Kiedy człowiek staje się człowiekiem” twierdzi, że
beatyfikacja nie jest aktem konstytutywnym, tylko deklaratoryj- „zarodek” nie jest człowiekiem, a co najwyżej będzie nim „dopie-
nym; Kościół nie mianuje nikogo błogosławionym czy świętym, ro po pewnym biegu wypadków”, zaś jednym z dowodów na to
tylko to stwierdza. Błogosławionym człowiek się staje na pod- właśnie wskazujących jest to, że „płody” nie mają prawa do gło-
stawie łaski Boga, zatem pretensje Żydów z powodu planowanej sowania. To oczywiście podważa ich człowieczeństwo, chociaż
beatyfikacji Piusa XII są co najmniej dziwaczne, jeśli nie wręcz nie bardzo wiadomo dlaczego, podobnie jak nie bardzo wiadomo,
bluźniercze. A jednak Stolica Apostolska sprawia wrażenie, jakby dlaczego „osoby w śpiączce zasługują na szacunek”, co pan prof.
się nimi przejmowała – bo właśnie dała do zrozumienia, iż beaty- Hołówka stwierdza bez cienia wątpliwości. W ogóle nie wiado-
fikacja Piusa XII nie nastąpi przed ewentualną beatyfikacją Jana mo, dlaczego właściwie nie tylko osoby w śpiączce, ale również
Pawła II. Czy jednak Pan Bóg musi się przejmować takimi socjo- i wszystkie inne miałyby zasługiwać na szacunek, ale mniejsza z
technikami, czy raczej może działać według Swego rozeznania? tym, bo znacznie ciekawsze jest inne odkrycie naszego etyka. Oto
Jeśli zechciałby, dajmy na to, wcześniej uczynić „bardzo szczę- powiada on, że „zarodki, z których miałyby wyrosnąć porzucone
śliwym” papieża Piusa XII, to czyż nawet najbardziej wpływowi i niechciane dzieci, nie powinny być skazywane na życie (...), ale
Żydzi mogliby Mu tego zabronić? też nie powinny być bezceremonialnie traktowane jako odpady”.
Logika podpowiadałaby, że w żadnym wypadku, ale w świetle No dobrze, ale przecież dziecko może okazać się „niechciane” nie
dokumentu przedstawionego przed 10 laty przez Stolicę Apostol- tylko w fazie życia płodowego, ale również po urodzeniu. Czy wte-
ską nie jest to dostateczny argument. Dokument ów stwierdzał bo- dy już powinno być skazane na życie, czy też należałoby je jakoś
wiem, że w przeszłości zdarzały się niewłaściwie interpretacje No- ułaskawić? No a co z dorosłymi? Iluż dorosłych jest niechcianych
wego Testamentu, niekorzystne dla wyznawców judaizmu. Rzecz na przykład przez swoich konkurentów do posad akademickich
w tym, ze interpretowanie Nowego Testamentu jest podstawowym bakałarzy. Co z nimi? Chyba prof. Hołówka nie będzie utrzymy-
zadaniem Magisterium Kościoła, którego działanie odznacza się wał, że okolicznością przesądzająca o człowieczeństwie jest czy-
cechą nieomylności z powodu asystencji Ducha Świętego. Jeśli sto konwencjonalny fakt urodzenia – bo przecież na minutę przed
jednak w przeszłości zdarzały się niewłaściwe interpretacje No- urodzeniem „płód” nie różni się niczym istotnym od „człowieka”
wego Testamentu, to znaczy, że nie mamy już pewności, czy dzia- w minutę po urodzeniu. Chociaż diabli wiedzą – może i będzie
łaniom Urzędu Nauczycielskiego Kościoła można przypisać nie- utrzymywał, bo tu nie chodzi o żadną prawdę, tylko o ubraną w
omylność. Inna rzecz, że skoro takie rzeczy mogły zdarzyć się w „naukowy” kostium propagandę na rzecz zapłodnienia w szklan-
przeszłości, to skąd mamy wiedzieć, czy na przykład wspomniany ce, na które ostatnio snobuje się Salon. Dla potrzeb tej propagan-
dokument mówi nam prawdę? Wygląda na to, że w dążeniu do dy prof. Hołówka postuluje obdarowanie „zarodków” i „płodów”
zaprzyjaźnienia się z Żydami Stolica Apostolska zabrnęła w jakieś ustalonym prawnie statusem specjalnym: jeszcze nie człowiek, ale
głupstwa, których następstwem jest sztorcowanie papieży przez już nie rzecz. Słowem: status brakującego ogniwa pośredniego.
różnych rabinów, że beatyfikują czy kanonizują nie tych świętych, W przeciwnym razie mogłyby pojawić się niesamowite trudności
co trzeba. Kto z chłopem pije, ten z nim pod płotem leży – po- z wyjaśnieniem, dlaczego właściwie „płody” nie zostały objęte
wiada przysłowie i cokolwiek by powiedzieć o Piusie XII, to za ochroną praw człowieka, tak w Eurokołchozie niby rozbudowa-
jego czasów żadnemu rabinowi nie przyszedłby do głowy nawet ną. Ale to tylko pozór, bo oto trochę kryzysu i już okazało się, że
w gorączce pomysł sztorcowania papieża z powodu niewłaściwej do pełni człowieczeństwa należy jeszcze być „chcianym”. A czy
kanonizacji. Pomijam już drobiazg, że z żydowskiego punktu wi- starsi i mądrzejsi nie przypiszą sobie aby prawa decydowania, kto
dzenia kanonizacje, podobnie jak wszelkie inne orzeczenia czy jest „chciany”, a kto nie? Najwyraźniej rok 2010 może być począt-
obrzędy katolickie, nie mają najmniejszego znaczenia, ale nawet kiem nowej epoki.
stąd można wyciągnąć wniosek, że żydowska krytyka papieża z STANISŁAW MICHALKIEWICZ

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LXI


PRO FIDE REGE ET LEGE

Dlaczego legitymizm
jest chimerą?
Ś
wiat polityki zawsze był zdomi- Po drugie – mam osobiście bardzo duże
nowany przez spory o głupoty. wątpliwości czy i ta zasada była na serio
Lewactwo spiera się o rozumie- traktowana przez samych karlistów hisz-
nie praw człowieka w pierwszej, pańskich, skoro istnieli pretendenci po-
drugiej czy trzeciej generacji. Świat kon- siadający legitymistyczne prawa do tronu,
serwatywny też cierpi na podobne pro- których arbitralnie wykluczono z sukcesji, więcej, właśnie z zasady legitymizmu
blemy. Nie jest to w sumie dziwne, gdyż gdyż mieli nazbyt liberalne poglądy. Ja się Metternicha wynikało, że na Kongresie
spieranie się o rzeczy nieistniejące należy zgadzam, że liberałów nie należy dopusz- Wiedeńskim nie odbudowano niepodle-
do kondycji ludzkiej. czać do władzy, ale stanowi to dla mnie głej Rzeczypospolitej. Skoro każdemu
Na polskiej prawicy trwa właśnie taki jaskrawe zerwanie z samą zasadą legity- monarsze przypisano „legitymistyczne”
gorący spór z tzw. łódzką szkołą hiszpań- mizmu, gdyż to nie Bóg – poprzez urodze- prawo do posiadania państwa (nawet w
skiego tradycjonalizmu o legitymizm. nie – ale ludzie decydują, kto ma, a kto nie okrojonych granicach), to sprawa polska
Problem ten uważam za iście palący, ma prawa być królem. była stracona, gdyż legitymistycznego
gdyż jakieś 0,02% Polaków wie, co to Po trzecie – błędem jest przekonanie, władcy nie mogliśmy posiadać z racji
takiego, kojarząc to z formułą Kongre- że legitymizm stanowi rzeczywisty po- tego, że przez stulecia byliśmy monar-
su Wiedeńskiego, gdy książę Metternich wód trwających przez sto lat powstań chią elekcyjną. Próbą zbudowania ta-
ogłosił zwołanie go pod hasłami „legity- karlistowskich w Hiszpanii. Badacze kiego „legitymizmu” było osadzenie na
mizmu i równowagi”. Ale to jeszcze nie hiszpańscy zwracają uwagę, że lud szedł tronie cara Aleksandra jako Króla Pol-
koniec humorystycznego aspektu tego zbrojnie do powstań nie z powodu za- skiego. Nasi przodkowie jednak zbunto-
sporu. Problem nie dotyczy nawet legi- sady dynastycznej, ale dlatego, że rząd wali się przeciwko tej „uzurpacji” już w
tymizmu w rozumieniu Metternicha, ale był antyklerykalny. Lud bronił głów- roku 1830.
legitymizmu hiszpańskiego i jego... prak- nie prastarych przywilejów lokalnych To jednak nie koniec sporu z łódzką
tycznego przełożenia na polskie warun- (fueros), gdyż uniemożliwiały one rządo- szkołą hiszpańskiego tradycjonalizmu.
ki. Trwają więc spory, jak przełożyć na wi centralnemu arbitralne nakładanie po- Rzecz w tym, że szkoła ta popełnia kla-
polskie realia XXI wieku teorię prawną datków. Zniesienie fueros skutkowało ich syczny błąd konstruktywizmu politycz-
ugruntowaną na hiszpańskiej prawicy w wzrostem mniej więcej o 100%. Widać nego (charakterystyczny dla późnego
wieku XIX. to w manifestach lokalnych przywódców Oświecenia francuskiego), polegający na
Prawdę mówiąc, uważam legitymizm karlistowskich, którzy szermowali wła- przenoszeniu rozwiązań charakterystycz-
hiszpański (karlizm) za bardzo interesu- śnie obroną katolicyzmu i fueros, pod- nych dla pewnych krajów w danej epoce
jące historyczne zjawisko XIX stulecia. czas gdy sprawa dynastyczna znajdowa- do innych krajów w innej epoce i przy
To intelektualnie ciekawy nurt historycz- ła się zwykle gdzieś pod koniec tekstu. występowaniu innych okoliczności. Nie
ny hiszpańskiej myśli politycznej, który Pretendent był symbolem oporu wobec dość, że legitymizm dziedziczenia tronu
uzasadniał 100 lat oporu tradycjonalistów rządu i to nadawało mu „legitymizm” w jest w Polsce rzeczą całkowicie obcą po
przeciwko centralistycznej i laickiej mo- odczuciu społecznym. Sztandar legity- śmierci ostatniego z Piastów, to spoty-
narchii w Madrycie, której odmówiono mizmu wniósł do ruchu sam pretendent, kamy się z próbą przenoszenia formuły
prawowitości ze względu na zmianę zasad a potem sprawę tę za kluczową uzna- hiszpańskiego legitymizmu na polskie
dziedziczenia tronu. Jednak jestem bardzo ła myśl polityczna tworzona przez jego życie polityczne. Można tu na przykład
odległy od tego, aby zasady legitymizmu intelektualnych popleczników. Właśnie spotkać pogląd, że legitymizm dynastycz-
generalizować. dlatego tak łatwo karliści pozbywali się ny ma zastosowanie do przywództwa w...
Po pierwsze – pamiętajmy, że zasady pretendentów posądzanych o „libera- partiach politycznych i stowarzyszeniach,
legitymizmu karlistowskiego wcale nie lizm” – traktowali zasadę dziedziczenia zgodnie z zasadą, że jak ktoś coś założył,
są uniwersalne nawet w samej Hiszpanii. czysto instrumentalnie. Pretendent był to winien na zawsze tym czymś kierować
W gruncie rzeczy idea, że koronę dziedzi- na tyle legitymistyczny, na ile wykazy- i pełnić funkcję prezesa. Powinno się tak
czy najstarszy syn, z wykluczeniem kobiet, wał kontrrewolucyjną gorliwość. Takie dziać nawet wtedy, gdy jest nieudolny i
wcale nie jest hiszpańska, lecz francuska. rozumowanie samo w sobie stanowi za- prowadzi swoją organizację na polityczne
Została ustanowiona w Hiszpanii wraz przeczenie świętej zasady legitymizmu o manowce. Zresztą, po co miałby się starać
z zainstalowaniem się na tronie dynastii nienaruszalności porządku dziedziczenia i zasługiwać na szacunek w oczach człon-
burbońskiej. Skoro zasada ta aż do XVIII zawartej w prawie salickim, które zostało ków, skoro i tak dzierży „legitymizm”
wieku nie była w Hiszpanii znana, to jak do Hiszpanii przywiezione wraz z Bur- funkcji prezesa czy przewodniczącego?
można twierdzić, że obowiązuje zawsze i bonami. Czy ta doktryna przypadkiem nie jest
wszędzie? Legitymizm w tej postaci prak- Wszystko są to spory historyczne, które sponsorowana przez braci Kaczyńskich?
tykowany był w Hiszpanii zaledwie przez w sumie kompletnie nie mają nic wspól- Wszak wedle niej, Jarosław jest „legi-
100 lat. Dlaczego więc akurat tę tradycję nego z polskimi realiami ani wieku XIX, tymistycznym” prezesem PiS, a Lech –
prawną mielibyśmy uznać za wzorcową, a ani XX, ani XXI. Myśmy w Polsce żad- „legitymistycznym” prezydentem RP.
inne za „heterodoksyjne” politycznie? nego legitymizmu nigdy nie znali. Co ADAM WIELOMSKI

LXII NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


KĄCIK PRAWDZIWEJ KOBIETY

Hodowla Mężczyzny Dlatego chłopcy powinni być zachę-


cani, by jak najczęściej i jak najostrzej
ze sobą współzawodniczyli. Nie tylko

J
est to czynność odpowiedzialna. Wychowanie ja- w grach sportowych – zarówno fizycz-
łówki jest dość proste – a byk potrafi się rozsza- nych, jak i umysłowych. Również by tłukli się między
leć i nawet zabić swego pasterza lub opiekuna. sobą w sytuacjach, gdy nie ma prostej decyzji.
Z drugiej strony byk potrafi ciągnąć o wiele więcej. Jeśli chłopak przychodzi ze skargą, że inny chło-
Potrafi też obronić. Trzeba go tylko odpowiednio pak zabrał mu zabawkę, a nie jesteś pewna, jaka po-
wychować. winna być decyzja, to odpowiadaj: „To mu ją sam
BARBARA To my, kobiety, wychowujemy przyszłych Męż- odbierz, jeśli masz rację!”.
BUONAFIORI czyzn. To my, kobiety, po swoich Mężczyznach Chłopak musi nauczyć się walczyć o swoje. Wy-
( a omawiamy między sobą ich cechy godzinami, bity ząb czy siniaki, a nawet złamana ręka czy noga
prawda?) widzimy, jakie błędy popełniały nasze to nieuniknione koszty właściwej edukacji Mężczy-
babki. I możemy te błędy naprawić. zny.
Podstawowym błędem, moim zdaniem, jest to, że Natomiast (ale o tym już pisałam) należy surowo
zamiast właściwie kierować ich popędami, usiłuje- karać chłopca, który by dziewczynkę uderzył lub w
my je tłumić. Powoduje to u Mężczyzn dwojakie złośliwy sposób jej dokuczał. Chłopak musi mieć
skutki. U jednych następuje wybuchowa reakcja, wpojone, że nasza płeć nie może być przedmiotem
przejawiająca się w brutalnym zachowaniu w sto- agresji.
sunku do kobiet, w gwałtach i w przemocy. U dru- Czym innym jest sytuacja, gdy chłopak zaczepia
gich odwrotnie – nie potrafią nad kobietą panować, dziewczynki w celu zwrócenia na siebie jej uwa-
nie potrafią jej chronić, nie potrafią się nią opieko- gi. Tu musisz być bardzo tolerancyjna. Chyba nie
wać. Owszem, pieluszki dziecku przewiną, ale czy chcesz, by miał potem kompleksy i stał się impo-
tego właśnie oczekujemy od Mężczyzny? tentem?
To już lepiej byłoby wziąć sobie lesbijkę. Przewi- I chyba swoją kobiecą intuicją bez żadnych trudno-
nęłaby chyba te pieluszki bardziej fachowo. ści odróżnisz od siebie te dwie sytuacje?

NAIWNY CYNIK

N
iedawno miałem możność
wysłuchania bardzo inte-
resującego referatu „Wraż-
Cuda i wiara następującego zdarzenia. Wysze-
dłem od znajomych i podążyłem
na przystanek autobusowy, by
liwość mirakularna w dobie kultury popularnej. Czy wrócić do domu. W pewnym momencie grupa cze-
wciąż oczekujemy cudów? Kilka uwag o misteriach kających na autobus powiększyła się. Doszła dziew-
Męki Pańskiej”. Badaczka, mgr Kamila Baraniecka- czyna ubrana w długą szatę, z wielką lalką na ręku,
Olszewska, podjęła temat religijności w Polsce. przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem. Obok niej
Uważa się mianowicie, że cechą charakterystyczną młody człowiek, też w długiej szacie, czyli św. Józef,
MAREK polskiej religijności jest potrzeba niezwykłości, wręcz a dalej kilka dziewcząt ze skrzydełkami na plecach,
ARPAD KOWALSKI cudowności. Autorka sądzi jednak, że w polskiej re- wyobrażających aniołki, i chłopcy w kożuchach od-
ligijności – co pokazały jej badania – istnieją zjawi- wróconych futrem na zewnątrz – pastuszkowie. Była
ska innego rodzaju wrażliwości religijnej. Zjawiska to grupa – jak można było wywnioskować z rozmów
te ujawniają się w misteriach Męki Pańskiej, których między nimi – odtwarzająca misterium Narodzenia
uczestnicy nie dopatrują się w nich cudowności, zaś Pańskiego. W pewnym momencie „św. Józef” odsu-
owe misteria dotyczą innego rodzaju wrażliwości, nął na bok koleżankę grającą Matkę Boską, mówiąc:
która w znacznej mierze jest kształtowana przez du- „Uważaj, Maryja, samochód” – bo ze sklepu znajdu-
cha dzisiejszych czasów. Postawy wobec misteriów jącego się opodal za nami ruszył samochód dostaw-
Męki Pańskiej mają swoje własne fundamenty. czy, chcąc wyjechać spod sklepu na jezdnię, stąd re-
Od obecności na misteriach nie oczekuje się na przy- akcja kolegi zwracającego uwagę koleżanki na jadący
kład żadnych cudownych uzdrowień czy ujawnienia samochód. Ale charakterystyczne były jego słowa.
się jakiejś cudownej mocy sacrum. Natomiast uczest- Zwrócił się do koleżanki, nie wymawiając jej praw-
nictwo w misteriach ma ludzi odmieniać duchowo, a dziwego imienia, lecz właśnie „Uważaj, Maryja...”.
to dzięki ich zaangażowaniu w przebieg wydarzeń. Utożsamienie się z rolą, ale nie podczas misterium,
Jeśli więc misteria mają moc uzmysłowienia uczest- lecz na ulicy, na przystanku autobusowym? Czy głę-
nikom mocy Bożej, to poprzez własną, indywidualną boka wrażliwość religijna polegająca na użyciu tych
refleksję uczestników nad tym, co obserwują i czego słów w tym miejscu i czasie?
są świadkami, czyli przedstawianą w „widowisku” Kamila Baraniecka-Olszewska stawia na końcu py-
(jeśli można tak to nazwać) historią. Innymi słowy: tanie, czy przedstawione przez nią typy wrażliwości
misteria wyzwalają wrażliwość indywidualną, ta zaś religijnej są istotne dla rozważań nad współczesną
zakłada konieczność tyleż aktywnego, co świadome- religijnością Polaków. Migawka, jaką tu wyżej przed-
go wyboru poprzez równie aktywne i świadome zaan- stawiłem, zdaje się podpowiadać, że tak właśnie może
gażowanie się w inscenizację wydarzenia. być. Dalsze pytanie to na ile to zjawisko może być nie
W okresie Bożego Narodzenia byłem świadkiem jednostkowe, lecz bardziej powszechne.

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LXIII


n
ROZRYWKA
CZARNY KOŃ

g
ajwiększe Puchar Świata dla Gelfanda

t łupstwo REDAGUJE KATARZYNA RADZI


ADZIEWICZ
IE Ivánka – Lazarević
Belgrad, 1972
15 GRUDNIA – magiczna data dla reprezen-
tanta Izraela, 41-letniego Borysa Gelfanda.

ygodnia W Chanty-Mansyjsku zakończył się Puchar


Świata i gracze mogli już spokojnie ode-
tchnąć po trzech tygodniach ciężkiej pracy.
W finale Gelfand grał z Rusłanem Ponoma-
riowem. Pierwsze cztery partie grane tempem
klasycznym zakończyły się remisem 2:2. Nie
rozstrzygnęła wyniku również dogrywka
w szachach szybkich – tu także padł remis
(w czwartej partii Gelfand, prowadzący 4:3,
zagrał Białymi ostro... i – jak zaraz zobaczy-
my – przegrał). Ze zniecierpliwieniem wszy-
scy czekali na partie błyskawiczne, w których
zwyciężył 3:1 bardziej doświadczony Borys Czarne zaczynają i wygrywają
Gelfand. Ostateczny wynik: 7:5. Obie panie to bardzo utytułowane arcy-
mistrzynie, które obecnie kończą już swoją
Gelfand – Ponomariow karierę. Materialna przewaga należy teraz

W
tym tygodniu Nagrodę Chanty-Mansyjsk, 2009 do Węgierki, Marii Ivánki-Budinsky, jed-
Kwaśnego Ogórka za nak Serbka może szybko odbić Wieżę. Py-
Największe Głupstwo tanie tylko, czy powstała pozycja nie będzie
Tygodnia otrzymuje przypadkiem przegrana? Milunka Lazare-
p.Marcin Wrona – dziennikarz te- vić-Marković nie zastanawiała się długo
lewizji TVN, korespondent „Faktów” nad odpowiedzią, gdyż znalazła lepsze roz-
w Stanach Zjednoczonych – który wiązanie, które zagwarantowało jej zwycię-
rozbawił mnie wspaniałym stwier- stwo (i I-II miejsce w turnieju...): 1...Wg8+!
dzeniem: 2.Kh6 H:h2+. To było proste, ale co dalej
„W lipcu 2011 roku rozpocznie po: 3.Wh5? Wieży już zabić nie można, nie
się ewakuacja wojsk USA z Afgani- widać też za bardzo, gdzie dać kolejnego
stanu. Zostaną cywile, aby pomóc szacha (3...Wg6+ 4.H:g6 hg6 5.Wf8×). Cóż
Afgańczykom w przejęciu kontroli więc począć? Proste. Poświęcić Hetmana:
nad ich państwem”. 3...Hd2+! 4.H:d2 Wg6×.
Ja tylko bym prosiła, by szanowny
redaktor zastanowił się przez chwilę: a Posunięcie Czarnych Samuel Loyd
jeśli ta pomoc okaże się nieskuteczna, Po wymianie kilku figur przyszedł czas „250 Chess endgame puzzles”, 1858
jeśli Afgańczycy „nie przejmą kontro- na poważną decyzję: pozostać w rów-
li nad swoim państwem” – to kto ją nowadze materialnej czy zamieszać w
przejmie? pozycji i liczyć na aktywność pary Goń-
Amerykanie już nie. Może Polacy? ców. Ponomariow odważył się i wybrał
Oczywiście Afgańczycy. Ale ci Afgań- bramkę numer dwa: 25...G:b3 26.He4 d5
czycy, których chcą Afgańczycy – a 27.He2 Hd7. W tej chwili Borys Gelfand
nie ci, których chcą Amerykanie. ma przewagę jakości, jednak pozycja się
Innymi słowy: cywile mają właśnie zaostrzyła. Połączone czarne pionki stały
przeszkodzić Afgańczykom w przeję- się poważnym zagrożeniem, które ciężko
ciu kontroli nad ich państwem. Jak cy- jest zneutralizować: 28.We1 Gc4 29.He3
wile pozostawieni przez Sowietów po d4 30.Hc1 Gd3 31.Ha3 Gh7. Gońce już
1949 roku w Polsce. zostały przygotowane do wspierania mar- Białe zaczynają i wygrywają
Ogórek! Ogóreczek! szu piechurów, teraz wystarczy tylko do- Od wieków wiadomo, że dwoma Skocz-
[a.f.] prowadzić je do ostatniej linii: 32.Wa8 kami nie da się zamatować Króla. Ale jeśli
d3 33.Hc1 Hd5 34.Wae8 c4 35.Ha3 d2 przeciwnik ma jeszcze swojego pionka, po-
36.Wd1 c3 37.Hf8+ Kg6 – i koniec ata- zycja staje się korzystniejsza. W tym przy-
ku Gelfanda. Zwycięstwo Ponomariowa padku rozwiązanie problemu jest bardzo
zbliża się z każdą chwilą: 38.Wc8 Hb3 proste: 1.Sh3! Dwoma Konikami ciężko
39.Wc6 H:d1+ 40.Kh2 H:f3 41.g:f3 d1H. zamatować, a jednym to dopiero sztuka!
Wobec ogromnych strat materialnych nie 1...g:h3 2.Kf2 – i okazuje się, że nie ma wy-
było innego wyjścia jak poddać się. boru: 2...h2 3.Sg3×.

LXIV NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


ROZRYWKA

Bloki i „Texas” W PAJĘCZYNIE


http://www.nask.pl/

JANUSZ MIKKE

N
owy Rok zaczniemy od czegoś przeciwnicy nie znają honorów rozgry-
egzotycznego – mianowicie od wającego, pierwszy wist jest pod słab-
końcówki granej na obydwu sto- szy stół.
łach przez tę samą drużynę w ten Nieszczęście powstaje po interwencji
sam kolor – i z takim samym wynikiem: przeciwników. Niektóre pary, nawet naj-
500 dla przeciwników. Razem 1000. wyższego lotu, nie ustalają precyzyjnie,
Było to w Mistrzostwach Indii i doty- kiedy gra się „Texasem”, a kiedy nie.
czyło drużyny Indyjskich Kolei Państwo- Tu N spasował (?!? – ja otwieram z taką W 1991 roku NASK podłączył Polskę
wych. Oto to rozdanie: kartą 1♦), a E otworzył 1BA (14-17PC). do internetu. W swej obecnej formie
Na co S wkroczył 2BA (dwukolorówka z organizacyjnej, jako jednostka badaw-
Treflami), a W powiedział 4♥ w prze- czo-rozwojowa, działa od grudnia 1993
♠ 10 6
konaniu, że partner za chwilę powie 4♠. roku. Jest wiodącym polskim operato-
♥ A8752
Usłyszał jednak: pas – pas – pas... rem sieci transmisji danych. Szkoda,
♦ A 10 8 6 5 3
♣ - Moja sympatia jest po stronie W: od- że od niedawna kontrolowanym przez
zywka 2BA nie powinna zmieniać znacze- służby.
♠ AD987542 N ♠ KW
♥ 9 ♥K43 nia licytacyj 4♦, 4♥ i 4♠. Jednak podobno
♦ K W E ♦ DW974 WE uzgadniali: „Po wejściu wrogów nie http://www.krus.gov.pl/
♣AW 8
♣ K 10 5 S gramy Texasem”.
♠3 Jak było – tak było. Niby: no double
♥ D W 10 6 – no problem, ale zawszeć to po partii.
♦2 Na szczęście przeciwnicy do końca nie
♣D976432 połapali się, że było to nieporozumie-
nie, wistowali jak pijane dzieci we mgle
– i w końcu rozgrywającemu udało się po-
Jak łatwo zauważyć, na linii WE idzie lec tylko bez pięciu.
5♠ – pod warunkiem, że grane jest z ręki Z bloków warto odnotować ładną licyta-
naturalnej, czyli W (z uwagi na przebitkę cje pp.Jarosława Świderskiego i Włodzi-
Trefl). Obrona szlemikiem w Kiery jest mierza Starkowskiego w rozgrywkach o Idealny sposób na tanie ubezpiecze-
już nieopłacalna. Na żadnym stole nie za- Puhar Polski: nie. Zdaniem naszego autora, do Kasy
grano jednak tego kontraktu. Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
W Klozecie N otworzył blokiem 2♥ ♠ A7 go może zapisać się niemal każdy. Nie
(dwukolorówka: Kiery i młodszy), na co ♥ K9862 popieramy obowiązkowych ubezpie-
E spasował, a S skoczył na 4♥. Nie po- ♦ DW6 czeń, ale lepsze to niż ZUS. I znacznie
wstrzymało to oczywiście W, który zgło- ♣ D53 tańsze!
sił 4♠. N zameldował teraz swoje Kara ♠ 54 N ♠ KW63
♥AD http://www.globalsecurity.org/in-
(co E skontrował), a S powiedział 5♥, ♥ 75
które skontrował (?) W. ♦ 10 4 W E ♦ 9873 tell/world/china/mss.htm
♣K 6 2
Ta kontra jest zrozumiała – jednak ♣ A W 10 9 8 7 4 S
E powinien sobie zdawać sprawę z tego, ♠ D 10 9 8 2
że jego ♠KW i ♣AW to potęga, gdy part- ♥ W 10 4 3
ner samodzielnie zaryzykował 4♠ po par- ♦ AK52
tii. Winien więc znieść to w 5♠. Wytrzy- ♣-
mał jednak kontrę – po czym zawistowali
z partnerem optymalnie: ♠Król przejęty P. Paweł Miechowicz otworzył 3♣ i po
♠Asem – i odwrót w atu. Jednak tylko bez pasie N p.Świderski powiedział 3BA (któ-
trzech – za 500. re przecież po naturalnym wiście w kolor
W Open wydarzyło się bardzo popularne starszy – lub w ♦Króla, co blokuje ten
nieszczęście. Otóż dziś niemal wszystkie kolor – i podziale Trefli wychodzi!) – jed- Chiński wywiad Guoanbu jest niemal
pary grają „Texasem”... nak p.Włodzimierz Starkowski nie dał się tak stary jak cała chińska cywilizacja.
„Texas” to konwencja polegająca na wyblokować i powiedział 4♣, co partner Dziś penetruje właściwie każdy kraj na
tym, że po silnym otwarciu partnera zniósł oczywiście w 4♥. Swoje. naszym globie. Jest trzecią co do wiel-
(w 99% wypadków tyczy to otwarcia Kto powinien tu powiedzieć 5♣? Jed- kości – po Stanach Zjednoczonych i
1BA lub 2BA) licytuje się kolory star- nak E... Blokującemu nie wolno po raz Rosji – tego typu instytucją na świecie.
sze o oczko niżej: 4♦ oznacza Kiery, a drugi zabierać głosu bez szczególne- Strukturę organizacyjną ma podobno
4♥ – Piki. Umożliwia to rozgrywanie go układu. P. Świderski nie był jednak zbliżoną do KGB.
z silniejszej ręki, co ma liczne zalety: pewny, czy 4♥ idą...

NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010 LXV


FILM

Wojna
na Pandorze

„AVATAR”, USA, 2009. Scenariusz i reżyseria: James Cameron. Wykonawcy: Sam Worthington, Zoe
Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi i inni. Dystrybucja: Imperial-Cinepix.

P
remierze filmu „Avatar” Jamesa mi jako źródła energii. Reszty można się
Camerona, autora „Terminatora” i JAKE MA DO SPEŁNIENIA domyślić. Jake w postaci Avatara poznaje
„Titanica”, towarzyszy wielki me- PEWNĄ ZŁOWROGĄ MISJĘ, córkę wodza plemienia i do tego stopnia
dialny zgiełk promocyjny i rekla- ZLECONĄ MU PRZEZ zaprzyjaźnia się z tubylcami, że odmawia
mowy. Trudno się temu dziwić, biorąc pod WOJSKOWEGO DOWÓDCĘ zakończenia swojej misji. Dochodzi do
uwagę, że twórca ten zrealizował przecież BAZY. MA STAĆ SIĘ KIMŚ walki, jakiej nie widzieliśmy dotychczas
obrazy będące jednymi z największych hi- W RODZAJU KOSMICZNEGO na ekranie!
tów frekwencyjnych w historii kina. Okazał Ciekawe, że Cameron odwraca schemat
WALLENRODA.
się także prekursorem wielu nowatorskich dominujący dotychczas w kinie fanta-
rozwiązań technicznych. Rekordowy bu- stycznym. Autorzy obrazów tego gatunku
dżet „Avatara” również wzbudzał sensację W „Avatarze” oglądamy istną orgię efek- nieustannie przestrzegają przed wszelkimi
i oczekiwania na zwrot wyłożonych pie- tów komputerowych. Reżyser wykreował eksperymentami medycznymi i biologicz-
niędzy i zarobek. Cameron, także współ- na ekranie dwa światy. Część akcji roz- nymi na człowieku, godzącymi w konse-
producent filmu, wiedział jednak, co robi. grywa się w dalekiej przyszłości wśród lu- kwencji w ludzką tożsamość i godność. Ileż
Reżyser, od młodości wielbiciel literatury i dzi w bazie na dalekiej planecie Pandora, to razy widzieliśmy na ekranie wyhodowa-
kina fantastycznego (m.in. powieści Isaaka gdzie przebywają zespoły naukowców i ne w tajnych laboratoriach (głównie woj-
Asimova i Artura Clarka oraz ich ekrani- oddziały wojska. W drugiej części oglą- skowych) niszczące ludzkość groźne wiru-
zacji), czekał z realizacją „Avatara” 15 lat. damy wirtualny świat fantastycznej krainy sy i cyborgi! Przestroga przed tego rodzaju
Na początku lat 90. XX wieku nie było Pandory, zamieszkanej przez człowiekopo- eksperymentami i nadmiernym rozwojem
bowiem technicznych możliwości wykre- dobne istoty. Do ludzkiej bazy przybywa techniki jest jednym z głównych tema-
owania na ekranie człekopodobnych istot i zdemobilizowany i sparaliżowany marine tów literatury i kina fantastycznego. Autor
dzikiej przyrody na dalekiej planecie Pan- Jake w celu poddania się biologicznemu „Avatara” potraktował natomiast ekspery-
dora, jak to sobie wyobraził autor w scena- eksperymentowi. Zostaje mu wszczepiony ment genetyczny jako coś pozytywnego.
riuszu. Dziś metodami grafiki komputero- gen żyjących tam istot Na’vi. W ten spo- Ponieważ rasa ludzka z nielicznymi wy-
wej można w kinie zrealizować wszystko. sób bohater zamienia się w Avatara, istotę jątkami uległa degeneracji, a pozbawioną
Odnosimy nawet wrażenie, że sztucznie fantastycznie sprawną fizycznie z umysłem zieleni Ziemią rządzą cyniczne korporacje,
wykreowani bohaterowie mogą na ekranie ludzkim. Po tym zabiegu zostaje wysłany to dobrze się stało, że zamieniony w Ava-
zastąpić żywych aktorów. Dlatego „Ava- do najbliższego tubylczego plemienia, ży- tara Jake będzie mieszkał ze stojącymi wy-
tar” zupełnie nie przypomina dawniejszych jącego w symbiozie z przyrodą i uprawia- żej cywilizacyjnie plemionami na planecie
filmów z gatunku fantastyki, powstających jącą pogański kult bogini-matki w postaci Pandora i uprawiał pogański kult przyrody.
przecież przez cały wiek XX, od klasycz- wielkiego drzewa. Jake ma do spełnienia Twórca nie walczy o Ziemię, tylko wysyła
nej „Podróży na księżyc” Meliesa. Kino pewną złowrogą misję, zleconą mu przez nas na daleka planetę! Cameron zrealizo-
fantastyczne, zwane dawniej science- wojskowego dowódcę bazy. Ma stać się wał więc film olśniewający technicznie,
fiction, miało swoje wielkie osiągnięcia kimś w rodzaju kosmicznego Wallenroda. lecz pod względem wymowy ideologicz-
nawet wówczas, kiedy autorzy posługiwali W tym celu musi zaprzyjaźnić się z tubyl- nej absolutnie lewicowy i ekologiczny.
się prymitywnymi efektami technicznymi, cami, aby skłonić ich do opuszczenia zaj- A tymczasem konferencja w Kopenhadze
które bywały jednak bardzo pomysłowe i mowanych przez nich terenów. Wojskowi na temat globalnego ocieplenia zakończyła
nowatorskie, a na ekranie miały niejedno- będą mogli wówczas przejąć znajdujące się się wielkim blamażem!
krotnie wymiar poetycki. tam minerały, które przydadzą się na Zie- MIROSŁAW WINIARCZYK

LXVI NR 1-2 (1024-1025) 2-9 STYCZNIA 2010


LIPIEC SIERPIEŃ
1. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
WRZESIEŃ
1. Dzień Weterana czyszczeń
PAŹDZIERNIK
1. Dzień Psa
1. Światowy Dzień Architektury 1. początek Światowego Tygodnia Promocji Karmienia 1. Międzynarodowy Dzień 21. Dzień Spadochroniarza 1. Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
2. Światowy Dzień UFO Piersią Ruchu Państw Niezaangażo- 21. Międzynarodowy Dzień 1. Międzynarodowy Dzień Muzyki
2. Dzień Dziennikarza Sportowego 2. Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów wanych Pokoju 1. Światowy Dzień Promocji Wegetarianizmu
3. Dzień Spółdzielczości 7. Międzynarodowy Dzień Edukacji i Praw Transwestytów 2. Światowy Dzień Kokosa 22. Europejski Dzień bez 1. Światowy Dzień Uśmiechu
7. Światowy Dzień Musztardy 8. Międzynarodowy Dzień Samochodu 2. Ogólnopolski Dzień Adopcji Zwierząt

NR 1-2 (1024-1025)
4. rocznica Pogromu Kieleckiego
6. Światowy Dzień Pocałunku 8. Dzień Antyklerykała Walki z Analfabetyzmem 22. Międzynarodowy Dzień 2. Światowy Dzień Ptaków
6. Światowy Dzień „Teraz Dzieci” 8. Międzynarodowy Dzień Orgazmu 9. Światowy Dzień Urody Kręconych Włosów 4. Międzynarodowy Dzień Mieszkalnictwa
7. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 9. Międzynarodowy Dzień Ludności Autochtonicznej 10. Światowy Dzień Zapobie- 23. Europejski Dzień Ochrony 4. Światowy Dzień Dzieci
9. Światowy Dzień Dumy Gejowskiej 10. Dzień Przewodników i Ratowników Górskich gania Samobójstwom Środowiska 5. Międzynarodowy Dzień Nauczycieli
11. Światowy Dzień Ludności 12. Międzynarodowy Dzień Młodzieży 11. Ogólnopolski Dzień 23. Ogólnopartyjny Czyn 7. Dzień Pracowników MO i SB
14. Międzynarodowy Dzień Niszczenia Broni 13. Międzynarodowy Dzień Leworęcznych Odpowiedzialnej Sprzedaży Społeczny 8. Światowy Dzień Akcji Humanitarnych
14. rocznica Rewolucji Francuskiej 13. urodziny Fidela Castro Wyrobów Tytoniowych 23. początek Tygodnia Walki 9. Dzień Znaczka Pocztowego
15. Dzień bez Telefonu Komórkowego 14. Dzień Energetyka 12. rocznica powołania rządu z Osteoporozą 9. Międzynarodowy Dzień Zwierząt
22. Międzynarodowy Dzień Prac Domowych 18. Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich Tadeusza Mazowieckiego 23. Światowy Dzień Morza 9. Światowy Dzień Poczty
22. Święto Odrodzenia Polski 19. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 12. Światowy Dzień Gumy 24. Międzynarodowy Dzień 10. Dzień Dobroczynności
24. Dzień Policjanta 22. Dzień Pracownika Ochrony 13. Dzień Programisty Uchodźcy 10. Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci

2-9 STYCZNIA 2010


25. Dzień Bezpiecznego Kierowcy 23. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami 15. Dzień Wolnego Oprogra- 24. Światowy Dzień Sprzątania 10. Światowy Dzień Drzewa
30. Międzynarodowy Dzień Administratora Sieci i jego Zniesieniu mowania 26. Europejski Dzień Języków 10. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Komputerowej 24. Noc Św. Bartłomieja 15. Europejski Dzień Prostaty 26. Międzynarodowy Dzień 11. Dzień Zdrowia i Sportu
31. Dzień Pracownika Skarbowego 25. Dzień Tynkarza 15. Międzynarodowy Dzień Niesłyszących 12. Dzień Bezpiecznego Komputera
28. Dzień Lotnika Demokracji 26. Światowy Dzień Antykon- 12. Dzień Ludowego Wojska Polskiego
29. Dzień Strażnika Miejskiego 16. Międzynarodowy Dzień cepcji 12. Światowy Dzień Walki z Reumatyzmem
30. Dzień Działkowca Ochrony Warstwy Ozonowej 26. Światowy Dzień Serca 14. Dzień Edukacji Narodowej
LISTOPAD 30. Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 19. Dzień Pajacyka 27. Światowy Dzień Turystyki 14. Światowy Dzień Normalizacji
31. Dzień Bloga 19. Dzień Środków Społeczne- 28. Dzień Kotana 14. Światowy Dzień Wzroku
1. Święto Zmarłych 18. Światowy Dzień Walki z Pale- go Przekazu 28. Dzień Prawa do Informacji 15. Światowy Dzień Mycia Rąk
1. Światowy Dzień Wegan niem Tytoniu 19. Międzynarodowy Dzień 28. Światowy Dzień Walki ze 16. Dzień Solidarności z Walczącą Białorusią
3. Światowy Dzień Mężczyzn 19. Światowy Dzień Toalet Pirata Wścieklizną 16. Dzień Szefa
7. rocznica Wielkiej Socjalistycznej 20. Powszechny Dzień Dziecka 20. Ogólnopolski Dzień Nauki 29. Ogólnopolski Dzień Gło- 16. Światowy Dzień Bojkotu McDonaldsa
Rewolucji Październikowej 21. Dzień Pracownika Socjalnego
GRUDZIEŃ 20. Światowy Dzień Mleka śnego Czytania 16. Światowy Dzień Walki z Głodem
8. Światowy Dzień Radiografii 21. Międzynarodowy Dzień Pamięci 21. Dzień bez Emisji Zanie- 30. Dzień Chłopaka 17. Dzień Walki z Rakiem Piersi
9. Międzynarodowy Dzień Walki z Ofiar Wypadków Drogowych 1. Międzynarodowy Dzień Starszych Ludzi 10. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 17. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Nędzy
Faszyzmem i Antysemityzmem 21. Światowy Dzień Telewizji 1. Światowy Dzień Walki z AIDS 11. Dzień Chruścika 17. urodziny Adama Michnika
9. rocznica Nocy Kryształowej 21. Światowy Dzień Życzliwości 2. Chanuka 11. Międzynarodowy Dzień Solidarności z 20. Dzień Misia Koala
9. Światowy Dzień Gry Wstępnej 24. Światowy Dzień Tańca 2. Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Kobietami i Dziećmi Afryki 20. Dzień Przodownika Pracy
9. Światowy Dzień Jakości 25. Dzień bez Futra Zniesienie Niewolnictwa 11. Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 20. rocznica powstania Czerwonych Brygad
10. Światowy Dzień Młodzieży 25. Dzień Kolejarza 3. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 13. Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 21. Międzynarodowy Dzień Mediacji
10. Światowy Dzień Wolności 25. Dzień Tramwajarza 4. Dzień Górnika 14. Dzień Pisania Życzeń Świątecznych 22. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
12. Dzień Środowisk Twórczych 25. Międzynarodowy Dzień bez 4. Dzień Naftowca i Gazownika 14. Światowy Dzień Dziecka w Mediach 23. Dzień Mola
13. Międzynarodowy Dzień Niewi- Mięsa 4. Światowy Dzień Alergii 17. Dzień bez Przekleństw 24. Europejski Dzień Walki z Otyłością
domych 25. Międzynarodowy Dzień Elimi- 5. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na rzecz 18. Międzynarodowy Dzień Emigrantów 24. Międzynarodowy Dzień ONZ
14. Dzień Czystego Powietrza nacji Przemocy wobec Kobiet Rozwoju Gospodarczego i Społecznego 19. Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współ- 24. Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju
14. Dzień Pamięci 25. Światowy Dzień Pluszowego 5. Międzynarodowy Dzień Pomocy Cierpiącym pracy Południe-Południe 25. Dzień Psów Wielorasowych
15. Ekumeniczne Święto Biblii Misia 6. Dzień Odlewnika 20. Dzień Czekisty 25. Święto Wojskowych Służb Informacyjnych
15. Międzynarodowy Dzień Uwię- 27. Dzień bez Zakupów 6. Kanadyjski Dzień Pamięci i Działania prze- 20. Dzień Ryby (walki o humanitarne traktowa- 26. Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
zionego Pisarza 27. Dzień Partnerstwa w Rodzinie ciwko Przemocy wobec Kobiet nie karpi) 27. Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
16. Międzynarodowy Dzień Domina 29. Międzynarodowy Dzień Solidar- 6. Mikołajki 20. Międzynarodowy Dzień Solidarności 28. Światowy Dzień Odpoczynku od Zszarganych Nerwów
16. Światowy Dzień Tolerancji ności z Narodem Palestyńskim 7. Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 21. Dzień Globalnego Orgazmu na rzecz Pokoju 30. Dzień Spódnicy
17. Dzień bez Długów 30. Andrzejki 8. Dzień „Białego” Górnika 21. urodziny Józefa Stalina 31. Halloween
17. Dzień Czarnego Kota 30. Dzień Bezpieczeństwa Kompu- 8. Dzień Kupca 23. Światowy Dzień Snowboardu 31. Światowy Dzień Oszczędności
18. Europejski Dzień Wiedzy o terowego 9. Międzynarodowy Dzień Walki z Korupcją 24. Gwiazdka 31. Światowy Dzień Reformacji
Antybiotykach 30. Światowy Dzień Walki z Karą 10. Dzień Ochrony Praw Dziecka 28. Międzynarodowy Dzień Pocałunku 31. Światowy Dzień Rozrzutności

LXVII
10. Dzień Spółdzielcy 31. Dzień Pokoju i Współpracy Narodów

przygotował MACIEJ MADELSKI


18. Światowy Dzień Filozofii Śmierci
UWAGA NOWOŚCI! KSIĘGARNIA „NCz!” www.nczas.com
NOWOŚĆ

Au

Au

Au

Au

Au

Au
tor

tor

tor

tor

tor

tor
„N

„N

„N

„N

„N

„N
Cz

Cz

Cz

Cz

Cz

Cz
!”

!”

!”

!”

!”

!”
NOWOŚĆ

Tom pierwszy antologii Stanisław Michalkiewicz Tego jeszcze nie było! Jak ekofaszyści Rosja zaczyna znowu grozić. Pierwsza w Polsce książka pre- Czyżby Tomasz Teluk stracił
najlepszych tekstów NCZ! wyjaśnia w pierwszym wywiad- Pierwszy wywiad-rzeka próbują zarobić na szantażu Ale czym jest tak naprawdę dzi- zentująca w syntetyczny sposób wiarę w libertarianizm?
(1990-1996). Jest to zbior zie-rzece co to jest z Januszem Korwin-Mikkem pr- globalnym ociepleniem? siejsza Rosja? Odpowiedź daje funkcjonujące w naszej rzeczy- Drugie, poprawione wydanie
artykułów zwłaszcza tych razwiedka, czym jest zeprowadzony przez Kto stoi za zielonym terrorem? w swojej najnowszej książce wistości politycznej usprawiedli- jego książki o najbardziej rady-
autorów, którzy w naszym „Żywa Cerkiew” i kapitalizm Tomasza Sommera. Jeśli Dlaczego Unia Europejska Wojciech Grzelak, który chciał wienia wymuszania podatków. kalnych zwolennikach niczym
konserwatywno-liberalnym kompradorski oraz kim chcesz dowiedzieć się kim na- tak łatwo ulega szaleństwom w Rosji osiąść na stałe, ale Oczywiście wszystkie są fałszy- nieograniczonej swobody to
świecie, szczególny akcent kła- są polscy żydofile. prawdę jest JKM to jest to po- ekologów? ostatecznie rozmyślił się. Do- we. Sam sprawdź dlaczego krytyka wolnościowej idei!
dli i kładą na konserwatyzm. Musisz to wiedzieć! zycja obowiązkowa. wiedz się dlaczego! i osądź, czy autor ma rację. Przekonaj się sam.
CENA: 29 zł CENA: 29 zł CENA: 29 zł CENA: 22 zł CENA: 28 zł CENA: 19 zł CENA: 28 zł

NOWOŚĆ

Au
tor
„N
Cz
!”
Nieznane i niepublikowane do- Fantastyczny i niepowtarzalny Jest  to lektura obowiązkowa dla Książka o objętości Książka opisująca historię Unikalny podręcznik dla Opus magnum papieża wolno-
tąd opisy krwawych prześlado- podręcznik wolnościowej eko- każdego, kto zastanawia się nad 1 450 stron (dwa tomy) naszego wieku. Autor z nie- przyszłych i obecnych ojców ściowej ekonomii. Jeśli chcesz
wań katolickich duchownych nomii dla dzieci i młodziezy przyszłością gospodarki (a dziś, zawiera opisy zbrodni zwykłą starannością pokazuje – mężów – kochanków – dowiedzieć się jak naprawdę
i świeckich w czasie Wielkiej (zachwyci rownież niejednego w czasie kryzysu, trudno o tym z lat 1939-1945 przebieg historii oraz w nie- narzeczonych! Korwin-Mikke działa gospodarka i jak mogła-
Rewolucji Francuskiej. Kolejna dorosłego...)! Do książki została nie myśleć). Jest to najważniejs- dokonanych przez zwykle przystępny sposób proponuje „zdrowe, konser- by działać gdyby nie socjali-
mocna porcja historii myśli dołączona polska i angielska za praca na temat pieniądza nacjonalistów ukraińskich opisuję ją. Książkę czyta się watywne wychowanie” styczne absurdy, musisz się
konserwatywnej! wersja audio na plycie CD! i bankowości od 1912 roku. na ludności polskiej. jak powieść! – żadnej antypedagogiki!! z tą książką zapoznać.
CENA: 45 zł CENA: 37 zł CENA: 89 zł CENA: 149 zł CENA: 38 zł CENA: 29 zł CENA: 99 zł
NOWOŚCI
Gringo wśród dzikich plemion Wojciech Cejrowski 29 zł
Au
tor

Prawa człowieka i ich krytyka Adam Wielomski, Paweł Bała 25 zł


„N
Cz

Interwencjonizm
!”

czyli władza a rynek Murray Rothbard 33 zł


Egalitaryzm jako bunt
przeciw ludzkiej naturze Murray Rothbard 34 zł
Ukryty ład David Friedman 33 zł
Planowany chaos Ludwig von Mises 17 zł
NOWOŚĆ Kaprys historii Marcin Wolski 29 zł
Co widać i czego nie widać Frederic Bastiat 12 zł
Biurokracja Ludwig von Mises 15 zł
Lektura obowiązkowa dla Najbardziej niepoprawna książ- Kolejny niezwykle ciekawy Najważniejsze dzieło Murraya Fronda nr 52 28 zł
każdego zwolennika ka o Unii Europejskiej na całym numer Pro Fide. Rothbarda – najwybitniejszego Bog, Biblia, Mesjasz ks. prof. W. Chrostowski 39 zł
Wolnego Rynku! świecie! Powstała na podstawie Temat przewodni Sobór ucznia Ludwika von Misesa.
Prawdziwa Biblia „Postępu w Europie” Watykański I Tom I CENA: 29 zł POZOSTAŁE
liberalna! Wydanie „Postępu Postępu” z „NCz!”. i sprawa nieomylności Tom II CENA: 29 zł Spisek tęczowej koalicji Spenser Hughes 34 zł
z dwoma płytami CD. Pośmiej się z nami Papieża, oraz temat Tom III CENA: 39 zł Demokracja bóg, który zawiódł Hermann Hoppe 33 zł
z uniokratów! Traktatu Reformującego. W KOMPLECIE
CENA: 37 zł CENA 19 zł CENA: 12 zł CENA: 95 zł Ekonomia stosowana Thomas Sowell 32 zł
O szkodliwości podatku dochodowego Frank Chodorov 22 zł
Spór o globalizację Johan Norberg 29 zł
Aborcja – trzy punkty widzenia Peter Kreft 15 zł
Mity Wojny domowej Hiszpania 1936-39 Moa Pio 56 zł
NOWOŚĆ W obronie Świętej Inkwizycji Roman Konik 20 zł
Śmierć Zachodu Patrick J. Buchanan 28 zł
Konserwatyzm,
NOWOŚĆ między Atenami a Jerozolimą Adam Wielomski 28 zł
Dobry „zły” liberalizm Stanisław Michalkiewicz 25 zł
Mitologia świata bez klamek Waldemar Łysiak 34 zł
Protector traditorum Stanisław Michalkiewicz 26 zł
Prezes Cezary Zawalski 24 zł
Zbiór artykułów poświę- Książka jest przejrzyście napi- Książka jest przeglądem „Zasadniczo istnieją tylko dwa Wykończyć bogatych! Patrick Jake 28 zł
conych teorii inteligentnego sana, wyważona, autorzy kor- stanowisk uczonych wobec wyjaśnienia pochodzenia Ws- Fakty i mity w ekonomii Thomas Sowell 33 zł
projektu, która – według jej zystaja z wiedzy socjologicz- teorii inteligentnego projek- zechświata, życia i człowieka – Oni wiedzą lepiej Thomas Sowell 29 zł
zwolenników – jest naukową
alternatywą dla darwinows-
nej i mają na celu promowa- tu, w której skład wchodzi naturalizm i nadnaturalizm.” - pis-
nie empatyczmnego trakto- koncepcja nieredukowalnej ze prof. Jodkowski we wstepie
Inflacja – wróg publiczny nr 1 Henry Hazlitt 25 zł
kiej teorii ewolucji drogą do- wania odmiennych światopo- złożoności, oraz głównych monografii wspartej na 1370 po- Niepoprawna politycznie historia USA Thomas Woods 27 zł
boru naturalnego. glądów. tez Behe’ego. zycjach bibliograficznych. Gwiazda i Krzyż Michael Jones 45 zł
CENA: 30 zł CENA: 30 zł CENA: 30 zł CENA: 30 zł Logika wystarczy Stanisław Michalkiewicz 29 zł
Aby zakupić książkę za pośrednictwem naszej księgarni proszę wpłacić na konto 73 1500 1777 1217 7009 1480 0000 sumę odpowiadającą wartości książki oraz w treści
LXVIII
przekazu po dać jej tytuł oraz swój dokładny adres (z kodem pocztowym) i numer telefonu. Cenę książki proszę powiększyć o koszt przesyłki w wysokości 9 zł. Książki wysyłane
są pocztą. Na przykład: T. Teluk, „Libertarianizm” – koszt 28 + 9 = 37. W przypadku jednorazowego zamówieniaNR 1-2niż(1024-1025)
więcej 2-9listySTYCZNIA
5 pozycji z powyższej – wysyłka gra2010
tis!