You are on page 1of 2

Specializarea: Informatic Economic

CONTABILITATE
FINANCIAR
ANUL II Semestrul 1

Cluj-Napoca 2013