You are on page 1of 2

MINIT CURAI

KURSUS PENYEBARAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN C / T TAHUN 3, 2012

Tarikh : 19 22 September 2012


Masa : 8.00 pagi 5.00 petang
Tempat : : Pusat Kegiatan Guru, Bagan
Anjuran : Pejabat Pelajaran Daerah Batu Pahat

19 September 2012 Rabu

1. Nama pegawai : Tn. Hj. Hamdan bin Sairi


Jawatan : Penolong Pegawai Pelajaran Bahasa Melayu Rendah
Perkara : Taklimat Perjalanan Kursus
Masa : 8.00 8.30 Pagi
Bahan yang diedarkan : Jadual kursus, borang tuntutan dan borang penilaian

2. Nama pegawai : En. Zulfakar bin Kahar


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Taklimat Konsep KSSR dan Elemen Merentas Kurikulum
Masa : 8.30 10.00 Pagi
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

3. Nama pegawai : Pn. Zainab binti Abdullah


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Konsep KSSR BM Sekolah Rendah
Masa : 10.30 12.30 Petang
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

4. Nama pegawai : Pn. Siti Rahayu binti Muhammad


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Masa : 2.00 4.30 Petang
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

20 September 2012 Khamis

1. Nama pegawai : Pn. Siti Rahayu binti Muhammad


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Kemahiran Membaca
Masa : 8.00 10.00 Pagi
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

2. Nama pegawai : Pn. Mahani binti Sagi


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Konsep Menulis
Masa : 10.30 11.30 Petang
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

3. Nama pegawai : Pn. Zainab binti Abdullah


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Aspek Seni Bahasa dan Tatabahasa
Masa : 11.30 12.30 Petang
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint
4. Nama pegawai : Jurulatih Utama KSSR
Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Bengkel Aktiviti Didik Hibur
Masa : 2.00 4.30 Petang

21 September 2012 Jumaat

1. Nama pegawai : Jurulatih Utama KSSR


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pembentangan Aktiviti Didik Hibur
Masa : 8.00 10.00 pagi

2. Nama pegawai : En. Zulfakar bin Kahar


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Konsep dan Aplikasi Pentaksiran Berasarkan
Sekolah
Masa : 10.30 12.30 tgh.
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

3. Nama pegawai : En. Zulfakar bin Kahar


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pendedahan Dokumen Standard Prestasi
Masa : 2.00 3.00 Petang
Bahan yang diedarkan : Persembahan Powerpoint

4. Nama pegawai : Jurulatih Utama KSSR


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Bengkel Pembinaan Instrumen Pentaksiran
Masa : 3.00 4.30 Petang

22 September 2012 Jumaat

1. Nama pegawai : Jurulatih Utama KSSR


Jawatan : Jurulatih Utama Kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 3
Perkara : Pembentangan Instrumen Pentaksiran
Masa : 8.00 12.30 tgh

2. Perkara : Refleksi dan Majlis Penutup


Masa : 2.30 4.30 petang

Kursus ditangguhkan pada jam 4.3o petang.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

______________________ ________________________