You are on page 1of 1

Bonswa Remond.

Koman w te pase jounen an?

Jan mwen te pwomet ou, mwen pote yon envitasyon tr espesyal pou ou ak
fanmi ou pou vin asiste komemorasyon lanm Jezikis, Sey nou an. Reyinyon
sa a espesyal, paske l ft yon fwa chak ane.

Poukisa nou selebre evnman sa a?


Paske Jezi kris te bay disip li yo ld pou yo komemore l.

Nap li Lik 22:19 (Vennde vs disnf)

Eske ou ka li li l Silvoupl?

Msi, pou lekti a.

Dapr vs sa a, Jezi di kontinye f sa a pou nou montre nou sonje mwen. Se


konsa, chak ane nou sonje lanm a Jezikri, Sey nou an.

Map montre yon ti video tou kout pou w sa nou f nan reyinyon sa a.

Map kite envitasyon an pou ou, anndan l w ap jwenn jou ak l l ap ft la. M


espere nou ka vini.

Eske ou pa ta renmen konnen kijan ou ka demontre rekonesans pou sa Jezi f


pou nou an. Map retounen menm jou sa a nan menm l a pou m vin reponn
nou kesyon sa a.