You are on page 1of 6

Trezire: Cine sunt eu?

De Annette Gulick 1.10.2001

Lecţia I
Obiectivul lecţiei: Ca tinerii să realizeze onoarea faptului de a fi aleşi să poarte imaginea
lui Dumnezeu şi să dorească să reflecte această imagine.

Pasaj biblic: Geneza 1:1 – 2:7


Adevăr biblic: Omul este singura parte a creaţiei lui Dumnezeu care poartă chipul Său.
Înainte de a începe, vei avea nevoie de:
• Reviste şi, sau ziare
• Lipici
• Foarfeci
• Foi albe de hârtie pentru fiecare tânăr
• Carioci sau creioane colorate
• Biblii
• Copii ale schiţei
• Creioane
• O oglindă

Deschidere:
Aranjează scaunele în cerc sau în jurul unei mese, şi pune pe masă, sau pe jos
revistele, ziarele, foarfecele, lipiciul, şi creioanele colorate sau cariocile, chiar în mijlocul
cercului. După rugăciunea de deschidere, explică faptul că fiecare tânăr va avea 10 minute
pentru a face un colaj care să îi descrie pe ei prin poze (imagini) sau prin cuvinte. Pentru a
îi ajuta să înţeleagă, arată-le un colaj care să te descrie pe tine, pe care l-ai realizat înainte
de întâlnire (devreme ce acesta va fi modelul pe care îl vor imita tinerii tăi, asigură-te de
faptul că este descriptiv în ce priveşte persoana ta). Explică-le pe scurt lucruri despre tine
prin intermediul imaginilor şi cuvintelor, apoi dă fiecărui tânăr o foaie albă de hârtie. În
timp ce fac propriile lor colaje, mergi de jur împrejur, încurajându-i.

Cuvânt pentru lider


După ce au trecut cele 10 minute şi majoritatea tinerilor au terminat colajele lor, dă
fiecăruia şansa să explice colajul să în faţa tuturor. Dacă grupul este mare, împarte-l în mai
multe grupuri mici, cât de multe este necesar, pentru a avea mai puţin de 8 oameni într-un
grup. Asigură-te de faptul că toţi ascultă cu respect pe ceilalţi. Mulţumeşte fiecăruia, pe
măsură ce împărtăşeşte colajul său.

Introducerea mesajului
Doi elevi de liceu aveau foarte multe lucruri în avantajul lor. Proveneau amândoi
din familii aflate în clasa de mijloc. Nu aveau nici o problemă cu sărăcia. Păreau că au
familii stabile. Părinţii nu le erau divorţaţi. Participau la activităţi de genul jocului cu
popice, sau „cercetaşi.” Erau inteligenţi.

1
Ce i-a determinat deci să intre în liceul Columbine şi să scoată un întreg arsenal de arme,
ucigând 12 elevi şi un profesor, şi rănindu-i pe mulţi, pentru toată viaţa lor? Desigur, ei s-
au confruntat cu atitudini de gaşcă, sarcasm şi „mişto.” Însă mulţi tineri sunt abuzaţi de alţi
elevi, fără să comploteze la o răzbunare sinistră.

Cred că rădăcina problemei se află de fapt în sistemul lor de credinţă. Dacă ei au crezut
vreodată în Dumnezeu, atunci L-au neglijat complet. Aşa că, pentru ei, oamenii nu aveau
mare valoare în ei înşişi. Pentru ei, oamenii erau doar la fel ca alte specii de animale. Aşa
că, ce este greşit în a elimina câţiva dintre ei? (Written by Steve Miller, Facts from Angie
Cannon; Betsy Streisand; Dan McGraw; David Whitman; Douglas Pasternak; Chitra
Ragavan; James Morrow; Franklin Foer, Why?. Vol. 126, U.S. News & World Report,
05-03-1999, pp 16.)

Modul în care ne percepem pe noi şi pe alţii constituie o diferenţă extraordinară în


modul în care ne tratăm pe noi înşine şi pe cei din jurul nostru. Azi vom începe un studiu
despre Adam şi Eva. Îi vom întâlni în timp ce ei se plimbă pur şi simplu şi vom încerca să
înţelegem lumea din jurul lor. Aşa cum am văzut prin intermediul acestor colaje, fiecare
din această sală este unic. Avem cu toţii personalităţi diferite, lucruri diferite care ne plac
şi nu ne plac, diferite talente şi abilităţi, diferite puncte tari şi puncte slabe. Această
varietate este minunată! Ceea ce suntem este un dar de la Dumnezeu.

Însă avem cu toţii ceva în comun: onoarea incredibilă de a fi făcuţi după chipul lui
Dumnezeu. Acesta este un concept care ar putea fi greu de înţeles, aşa că, haideţi să ne
întoarcem la Biblie şi să vedem dacă ne va putea ajuta să înţelegem mai bine cine anume
suntem noi.

Aplicaţie biblică
Împarte-i pe tineri în patru grupuri (dacă grupul tău este mai mare de 25, împarte-l în
grupuri mici şi împarte pasajele între grupuri). Dă unul din aceste pasaje pentru fiecare
grup: 1) Geneza 1:1-19, 2) Geneza 1:20-25, 3) Geneza 1:26, 2:1, 4) Geneza 2:4-7. Explică
fiecărui grup faptul că are cinci minute pentru a citi versetele şi pentru a realiza o scenetă
pentru a interpreta versetul lor pentru grup. Accentuează faptul că toţi membrii grupului
trebuie să participe în scenetă, chiar dacă nu vor fi nimic altceva decât copaci, sau luna!
Încurajează-i să fie creativi şi să îşi folosească imaginaţia. Atunci când majoritatea
grupurilor sunt gata să joace (sau când trebuie să mergi mai departe din cauza timpului),
cere fiecărui grup să prezinte sceneta în ordine, în funcţie de versetul pe care ei l-au primit.
După scenete, pune următoarele întrebări şi cere câteva răspunsuri de la mai mulţi tineri:
• Ce diferenţe aţi observat despre modul în care a creat Dumnezeu diferitele lucruri?
(tinerii s-ar putea să nu observe următoarele lucruri, aşa că, după ce vor da câteva
răspunsuri, spune: în capitolul 1, Dumnezeu a spus „haideţi să facem x” pentru toate
lucrurile, în afară de om. Însă, atunci când l-a creat pe om, a spus „haideţi să facem
om după chipul şi asemănarea Noastră” şi apoi l-a „creat” pe om; în capitolul 2, ni
se spune că Dumnezeu „a făcut” pământul şi cerul, dar „a format” pe om şi „a suflat
în nări suflare de viaţă” în el).
• Ce credeţi că înseamnă faptul că omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu?

2
• Cu ce este omul mai diferit decât soarele, luna şi stelele? (el este viu, o persoană cu
minte şi cu sentimente, care poate să aibă relaţii).
• Cu ce este omul mai diferit decât păsările, peştii şi animalele? (el nu acţionează doar
din instinct, ci poate să gândească şi să ia decizii; omului i s-a poruncit de către
Dumnezeu să stăpânească peste animale şi peste lume).
• Aceste lucruri care ne fac distincţi faţă de alte făpturi cereşti şi faţă de animale ne
ajută să înţelegem că „chipul lui Dumnezeu” este în noi. Însă, în mod evident, noi
nu suntem Dumnezeu. În ce modalităţi specifice suntem diferiţi de Dumnezeu? (El
este infinit, noi suntem finiţi, el ştie totul, este peste tot, este atotputernic, nu are
început şi sfârşit, pe când noi nu suntem niciuna din aceste caracteristici; El este duh
pur, în timp ce noi avem un duh şi un trup).

Scoate în evidenţă faptul că, în studiul lor, ei doar şi-au explicat lucrurile de bază cu
privire la ce anume înseamnă faptul că noi suntem făcuţi după „chipul lui Dumnezeu,”
subliniind şi reafirmând observaţii pe care ei le-au făcut ( de exemplu, noi suntem fiinţe
care au minte, aşa încât noi nu trăim în conformitate cu nişte instincte, ci putem o situaţie,
şi putem să acţionăm bazaţi pe gândire şi pe voinţă).

Ilustraţie: Şi ce dacă?
Poate că vă veţi întreba: „Şi ce dacă? Ce diferenţă practică ar trebui să facă aceste
lucruri în viaţa mea, înţelegând faptul că oamenii au fost creaţi după chipul lui
Dumnezeu?” În introducerea noastră, tocmai am văzut ce se poate întâmpla atunci când nu
credem că oamenii sunt făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Klebold şi Harris nu au văzut
valoarea intrinsecă a oamenilor. Aşa că, atunci când oamenii au început să îi umilească,
faptul de a îi ucide ca şi răzbunare a părut o opţiune viabilă. După toate, oamenii nu sunt
decât nişte animale, şi de ce să nu faci lumii o favoare, scăpând de acei oameni care te
necăjesc şi pe care îi consideri mai jos pe lanţul evoluţiei? Gândiţi-vă doar că striviţi un
ţânţar enervant.
Dacă însă îi putem vedea pe oameni ca fiind făcuţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu, acest lucru ne poate schimba vieţile. Lăsaţi-mă să vă prezint o femeie care a
văzut chipul lui Dumnezeu în oameni. Datorită acestei perspective, ea i-a tratat pe oameni
foarte diferit de alţii. Numele ei este Maica Tereza. Ea este cunoscută în toată lumea
pentru că şi-a dăruit viaţa ajutându-i pe cei mai săraci dintre cei săraci, din ghetourile din
Calcutta, India. Ea i-a luat pe acei bolnavi terminali de pe străzi şi i-a iubit, aşa încât ei au
ajuns să moară cu demnitate. Ea a bandajat răni care miroseau urât şi şi-a dat hrana sa
pentru cei care mureau de foame. Inspiraţi de viaţa sa de sacrificiu pentru cei săraci, lucrări
similare au fost stabilite în mai mult de 100 de ţări. Ea a fost onorată cu premiul Nobel
pentru pace. Ce credeţi că a motivat-o să îşi petreacă întreaga viaţă, fără să se îngrijoreze
de modul în care o tratau oamenii, ci slujindu-i pe cei care erau mai ne-norocoşi? (cere-le
să răspundă). În propriile ei cuvinte:
„Isus a spus că „tot ce veţi face unuia din aceşti fraţi ai mei, Mie Îmi veţi face. Dacă
daţi un pahar cu apă în Numele Meu, Mie Mi-l daţi. Dacă primiţi un copilaş în
Numele Meu, pe Mine Mă primiţi.” Din această cauză vreau să îi primesc pe toţi
aceşti copii nenăscuţi. Chipul lui Dumnezeu este în fiecare copil, indiferent cum este
copilul - paralizat, sau frumos, sau urât – este chipul frumos al lui Dumnezeu creat

3
pentru lucruri mai mari – pentru a iubi şi pentru a fi iubit.” ((Mother Teresa, by
Navin Chawla, Element Books, Massachusetts, 1992, p. 208)

Într-o altă ocazie, a spus unei cunoştinţe: „dacă nu credem că acesta este
trupul lui Hristos, nu vom fi niciodată în stare să facem lucrarea Sa. Nici o sumă de
bani nu ne poate face să o facem. În slujirea noastră gratuită şi din toată inima
pentru cei mai săraci dintre săraci, este Hristos Cel pe care Îl atingem în trupurile
frânte, sau în cele înfometate şi sărace. El a spus: „ceea ce veţi face unuia dintre cei
mai mici fraţi ai mei, Mie Mi-aţi făcut.” Apoi, ea a luat mâna persoanei care îi lua
interviul şi a apăsat fiecare deget, în timp ce spunea: „Mie Mi-aţi făcut.” (Mother
Teresa, by Navin Chawla, Element Books, Massachusetts, 1992, p. 61)

Cum credeţi că faptul de a îi vedea pe oameni ca fiind făcuţi după chipul lui Dumnezeu a
motivat-o pe Maica Tereza să îi iubească pe cei mai săraci dintre cei săraci? Cum anume
ne schimbă viaţa înţelegerea acestui adevăr?

Aplicaţie personală
Dă fiecărui tânăr o copie a schiţei (ultima pagină a lecţiei) şi un creion sau pix, şi
explică-le faptul că este posibil să rezume aspecte ale chipului lui Dumnezeu în şase
domenii de bază, aşa cum sunt listate pe schiţă: personal/relaţional, emoţional, raţional,
voliţional, moral, creativ şi domnire peste creaţie. Citiţi împreună schiţa, cerând unui
voluntar să citească numele, versetul şi explicaţia din fiecare categorie, şi apoi discutaţi
fiecare din acestea, până când crezi că au înţeles ceea ce este descris.

Dumnezeu a demonstrat perfect fiecare din aceste calităţi, în timp ce noi, oamenii, cu
limitările şi cu păcatul nostru, reflectăm imperfect chipul Său. Este la fel ca şi această
oglindă (ridică o oglindă care are pe ea murdărie, sau pete de apă, sau altceva care să
distorsioneze imaginea, şi dă-o de jur împrejur) - reflexia pe care o vedeţi în ea nu este
clară. Pentru că imaginea lui Dumnezeu este atât de frumoasă, dorinţa noastră este aceea
de a o reflecta pe cât putem de bine.

În timpul următoarelor câteva minute, vreau ca fiecare dintre voi să scrie o modalitate
specifică prin care să puteţi reflecta mai bine imaginea lui Dumnezeu în cât mai multe
domenii posibile puteţi. De exemplu, puteţi să alegeţi să experimentaţi o bună slujire în
lume, aruncând gunoiul la coşul de gunoi, în loc să îl aruncaţi pe jos.

Mai jos este câte un exemplu pentru fiecare categorie, în caz că tinerii au probleme în a
scrie. Nu le citi înaintea lor; foloseşte-le doar ca şi ajutor extra, dacă este nevoie.

• Personal/relaţional – atunci când cineva face ceva care mă răneşte, îl voi ierta, în loc
să mă răzbun.
• Emoţional – atunci când mă mânii, nu mă voi „vărsa” asupra celor din jurul meu.
• Raţional – voi analiza situaţiile dificile, în loc să reacţionez pur şi simplu la ele.
• Voliţional – voi face ceea ce este bine, în loc să fac ceea ce simt că trebuie să fac
(dacă cele două sunt diferite).

4
• Moral – atunci când îi mint pe părinţii mei, eu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu şi
împotriva lor, aşa că voi cere iertare, lui Dumnezeu şi părinţilor mei.
• Creativ – voi folosi orice talent creativ pe care mi l-a dat Dumnezeu pentru gloria
Sa, nu pentru gloria mea.
• Domnie peste creaţie – voi avea grijă de lumea din jurul meu.

Asigură-te de faptul că tinerii scriu propriile lor răspunsuri pe foaie. Atunci când au
terminat, petrece câteva minute ascultând câteva exemple din ceea ce ei au scris la fiecare
categorie.

Angajament
Toţi am primit marea onoare de a purta chipul lui Dumnezeu. Cei care I-am cerut lui Isus
să fie Mântuitorul nostru reflectăm chipul lui Dumnezeu într-o modalitate mai specifică, ca
şi indivizi şi ca şi grup, pentru că suntem „trupul lui Hristos.”ştim însă toţi că nu facem
acest lucru în mod perfect. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Avem de asemenea
nevoie să vedem chipul Său în ceilalţi din jur, în special în cei pe care suntem tentaţi să îi
neglijăm, sau să nu ne placă de ei. Haideţi deci să ne luăm câteva minute pentru a Îi cere
lui Dumnezeu să ne ajute să reflectăm mai clar chipul Său.

Opţiunea 1 – Liderul se poate ruga, cerându-I lui Dumnezeu să îi ajute pe toţi cei din sală
să reflecte chipul Său şi să Îl recunoască în cei din jur.

Opţiunea 2 – Ridicaţi-vă şi cere-le tuturor să se ţină de mâini. Explică faptul că fiecare


persoană îi va cere lui Dumnezeu să o ajute în domeniile specifice pe care ei le-au scris pe
schiţa lor. Dacă se simt liberi, o pot face cu voce tare, însă dacă preferă să o facă în tăcere,
trebuie să strângă mâna celor de lângă ei, pentru a spune astfel „pas.”

5
Aspecte ale chipului lui Dumnezeu în om
Categorie Textul biblic Explicaţia Aplicaţia la viaţa mea
Personal/relaţional Domnul Dumnezeu a zis: „Nu La fel cum esenţa lui Dumnezeu este
este bine ca omul să fie singur” relaţia dintre membrii Trinităţii, şi la
(Geneza 2:18a) fel cum Dumnezeu doreşte să aibă o
relaţie cu noi, şi noi am fost făcuţi să
avem relaţii şi intimitate cu alte fiinţe
umane şi cu Dumnezeu
Emoţional „Isus i-a răspuns: „Să iubeşti La fel cum, prin Scriptură, Dumnezeu
pe Domnul, Dumnezeul tău, exprimă foarte multe sentimente, şi noi
cu toată inima ta, cu tot avem sentimente şi simţiri.
sufletul tău, şi cu tot cugetul
tău.”
„Să iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi.” (Matei
22 :37,39)

Raţional „Am şi eu minte ca voi, nu Dumnezeu este atotcunoscător şi sursa


Sunt mai pe jos decât voi. Şi pentru toată înţelepciunea. El ne-a dat
cine nu ştie lucrurile pe care minţi ca să putem analiza, să ne putem
le spuneţi voi?” (Iov 12 :3) aminti şi să putem învăţa.

Voliţional „Vreau să fac voia Ta, Voia lui Dumnezeu determină


Dumnezeule.” (Psalmul 40:8) acţiunile Sale şi cursul a tot ceea ce se
întâmplă în univers. Voinţa noastră
determină acţiunile noastre, şi ceea ce
dorim poate fi călăuzit şi controlat de
raţiunea noastră.
Moral „Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Dumnezeu este perfect din punct de
Sfânt.” (Levitic 11:44) vedere moral, şi sfânt. Acţiunile
noastre au o valoare morală; ele pot să
fie bune sau rele din punct de vedere
moral.
Creativ „Moise a zis copiilor lui Dumnezeu şi-a exprimat puterea şi
Israel: „Să ştiţi că Domnul a creativitatea creând tot ceea ce există.
ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, Noi avem dorinţa şi abilitatea de a face
fiul lui Hur, din seminţia lui lucruri, atât de folos cât şi decorative,
Iuda. pentru a ne împlini nevoile şi pentru
L-a umplut cu Duhul lui ne exprima pe noi înşine.
Dumnezeu, duh de
înţelepciune, pricepere şi
ştiinţă pentru tot felul de
lucrări.” (Exod 35:30-31)

Domnie peste „Apoi Dumnezeu a zis: „Să Dumnezeu conduce tot ce există şi a
creaţie facem om după chipul Nostru, dat omenirii sarcina de a guverna şi de
după asemănarea Noastră; el a se îngriji de pământ.
să stăpânească peste peştii
mării, peste păsările cerului,
peste vite, peste tot pământul
şi peste toate târâtoarele care
se mişcă pe pământ.”
(Geneza 1:26)

Material folosit cu permisiunea autorului