You are on page 1of 4

Fructul acela arată bine: În cine pot avea încredere?

De Annette Gulick 1.10.2001

Lecţia IV
Obiectivul lecţiei: ca tinerii să înveţe să deosebească între minciunile lui Satan, dorinţele lor,
şi adevărul lui Dumnezeu.
Pasaj biblic: Geneza 3:1-7
Adevăr biblic: Adam şi Eva au păcătuit, pentru că au dat voie ca minciunile lui Satan şi
dorinţele lor să întunece adevărul lui Dumnezeu.

Înainte de a începe:
• O cutie de bomboane tentante
• Un semn „nu mâncaţi”
• Bomboane
• Bandă adezivă
• O eşarfă pentru legat la ochi
• Biblii
• Tablă, sau o foaie mare de hârtie
• Foi albe de hârtie
• Creioane
• Hârtie cu versete biblice scrise pe ea

Deschidere:
Înainte ca să sosească tinerii, pune cutia de bomboane în mijloc, sau în alt loc unde să poată
fi văzută bine. Deasupra, lipeşte semnul pe care scrie „nu mâncaţi.” Pe măsură ce vin tinerii,
vorbeşte cu ei, ca şi cum cutia nu ar fi acolo, însă caută să vezi cum anume reacţionează. Apoi,
după ce ai spus rugăciunea de deschidere, întreabă-i:
• Cât de dificil a fost să ascultaţi de semn?
• Ce a făcut ca acest lucru să fie şi mai dificil? (îmi place felul acesta de bomboane).
Ce a făcut ca acest lucru să fie mai uşor? (stăteai prea aproape de cutie, şi m-ai fi
putut vedea).
• Care sunt unele din ispitele tipice cu care vă confruntaţi în mod zilnic?

Faptul de a învăţa să recunoaştem şi să învingem ispita este ceva ce poate să ne clădească,


sau să ne distrugă vieţile. În fiecare dimineaţă, mii de oameni se trezesc, dorind să se
„pocnească” datorită ispitelor în care ei cad. Mulţi şi-au pierdut toţi banii într-o schemă de
genul „îmbogăţeşte-te cât mai repede.” Alţii se trezesc cu regretul că au răspuns ispitei de a se
îmbăta, şi că au făcut ca şi rezultat lucrurile ruşinoase pe care le-au făcut. Alţii regretă
lucrurile distructive pe care le-au spus părinţilor sau prietenilor lor, atunci când au căzut în
ispita de a se mânia. Azi vreau să învăţăm cum anume să evităm această durere, învăţând de la
un cuplu care a căzut în faţa ispitei.

Condu în rugăciune, cerându-I lui Dumnezeu să vă ajute să Îl ascultaţi.

Învăţare interactivă
1
Cere ajutorul a 6 voluntari, şi apoi explică-le faptul că vor fi implicaţi într-o activitate în
care se va urmări cât de bine ascultă fiecare. Împarte-i în trei perechi şi dă fiecărei perechi o
eşarfă pentru legat la ochi. Lipeşte pe perete trei bomboane, cam la 4 metri de locul unde stau
voluntarii. Cere fiecărei perechi să lege pe unul din ei la ochi, în timp ce tu le descrii regulile:
persoana legată la ochi va fi învârtită în cerc de trei ori de către partenerul lor, înainte de a
încerca să ia una din bomboanele lipite pe perete. Partenerii lor nu îi pot atinge, însă îi pot
direcţiona verbal înspre bomboană, în timp ce ceilalţi din sală vor da tot felul de indicaţii
eronate. Dacă persoana legată la ochi atinge orice parte a zidului în afară de bomboană, trebuie
să iasă din joc şi să se dezlege la ochi. Însă, dacă persoana respectivă atinge bomboana, fără să
atingă întâi zidul, atunci va putea să o mănânce. Asigură-te că vei avea o bomboană şi pentru
partenerul lor. După ce toate trei echipele au ajuns la zid, cere-le tinerilor să se întoarcă la
locurile lor şi întreabă-i:
• Care echipă a avut cel mai mare succes, şi de ce?
• Cum se aseamănă acest joc cu vieţile noastre? (mulţi oameni ne spun ce să facem, şi
uneori este greu să decidem de cine anume să ascultăm).

Azi vom continua studiul nostru din vieţile lui Adam şi a Evei, căutând să vedem ce s-a
întâmplat atunci când au dat voie minciunilor lui Satan şi dorinţelor lor să întunece adevărul
lui Dumnezeu. Aşa cum am menţionat la începutul întâlnirii, ne confruntăm cu o mulţime de
ispite şi de decizii în fiecare zi, şi nu este întotdeauna uşor să ştim care este cel mai bun lucru,
sau, atunci când îl ştim, să îl facem. Azi vreau să vedem ce putem să învăţăm de la vieţile lui
Adam şi Eva, care ne-ar putea ajuta.

Aplicaţie biblică
Cere ajutorul unor voluntari, şi dă-le următoarele roluri: povestitor, Dumnezeu, şarpele,
şi Eva. În timp ce alţi tineri citesc pasajul în tăcere, cere-le voluntarilor să citească Geneza
2:16-17 şi 3:1-7, în conformitate cu rolurile lor. Apoi cere actorilor să citească din nou pasajul,
de data aceasta punând un accent special pe cuvinte, caş cum ar fi cu adevărat persoana
respectivă.
Scrie pe o tablă, sau pe o foaie mare de hârtie cuvintele „Dumnezeu,” „Satan,” „Eva,” apoi
pune-le tinerilor următoarele întrebări, scriind pe tablă răspunsurile corecte.

• Ce i-a spus exact Dumnezeu lui Adam în 2:16-17?


• Ce i-a spus Satan, sub forma unui şarpe, Evei în 3:1? În 3:4? În 3:5?
• Ce a spus Eva în 3:2-3? În 3:6?

În aceste câteva versete, putem să vedem câteva tipare ale modului în care minciunile lui Satan
şi dorinţele noastre ne conduc înspre păcat. Satan este numit „mincinos şi tatăl minciunii”
(Ioan 8:44) şi aici sunt câteva din strategiile pe care el obişnuieşte să le aplice.
• A minţit el când a spus: „Oare v-a spus Dumnezeu cu adevărat: „Nu trebuie să
mâncaţi din toţi pomii din grădină?” (Nu, dar a distorsionat porunca lui Dumnezeu,
accentuând interdicţia Lui, în locul lucrului pe care El dorea să Îl dea).

Scrie pe o tablă, lângă „Satan” din versetul 1 „distorsionează ceea ce spune Dumnezeu.”
• A minţit el când a spus „nu veţi muri cu siguranţă”? (da, pentru că Dumnezeu a spus
că ei vor muri).

2
Scrie lângă versetul 4 „spune că ceea ce Dumnezeu spune nu este adevărat” şi „spune că nu
vei fi pedepsit.”
• A minţit când a spus: „atunci când veţi mânca din pom, ochii voştri vor fi deschişi şi
veţi fi ca şi Dumnezeu, cunoscând ce este bine şi ce este rău”? (nu, pentru că faptul de
a mânca din pom nu le-a adus lui Adam şi Evei cunoştinţa binelui şi răului). Şi, deşi
aceasta nu era o minciună, era o încercare de a folosi adevărul pentru a îi face să
păcătuiască, spunându-le că ceea ce Dumnezeu le-a spus nu este cel mai bun lucru
pentru ei.

Scrie lângă v.5 „spune că Dumnezeu ne împiedică să avem ceva bun.”

După atâţia ani, Satan mai foloseşte încă aceleaşi strategii pentru noi, nu-i aşa? El
distorsionează ceea ce spune Dumnezeu de fapt, el ne spune că Dumnezeu a minţit, că El nu
ne va pedepsi cu adevărat, şi că El ne împiedică să avem totul.

• Haideţi să ne uităm la ce a făcut Eva. Cum este răspunsul ei din versetul 3 diferit de
porunca originală a lui Dumnezeu? (Dumnezeu nu a spus nimic despre atingere, ci a
spus că nu trebuie să mănânce din fruct).

Scrie lângă v.3 „adăugarea la porunca lui Dumnezeu.”

Este incredibil faptul că aici, chiar la începutul istoriei, atunci când Dumnezeu a cerut
oamenilor să facă un singur lucru, vedem cum omenirea adaugă la porunca lui Dumnezeu. În
tot cuprinsul Bibliei, vedem că oamenii nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu în două
moduri: le-au ignorat, sau au adăugat la ele. Vedem în Scriptură faptul că amândouă
modalităţile de abordare sunt greşite: faptul de a le ignora duce la păcat şi pedeapsă, însă
faptul de a adăuga la ele, aşa cum vedem în cazul fariseilor din zilele lui Isus, ne duce la alte
păcate, aşa cum ar fi mândria şi „auto-neprihănirea” (Luca 18:9-14), care aduc de asemenea
pedeapsă. Este interesant să observăm, şi o avertizare importantă pentru oamenii din biserică,
că cei mai mari critici ai lui Isus au fost fariseii „legalişti” care au adăugat la poruncile lui
Dumnezeu şi s-au focalizat pe exterior.

• Care erau motivele Evei pentru a mânca fructul, în versetul 6? (era bun de mâncat,
plăcut la ochi, şi de dorit pentru a aduce înţelepciune).

Scrie pe tablă: „părea sănătos,” „atractiv,” şi „interesant şi de ajutor pentru „actualizarea prin
puteri proprii.”

• Puteţi să vă gândiţi la un exemplu despre modul în care strategiile lui Dumnezeu, şi


dorinţele noastre ne conduc înspre păcat?

Angajament
Cea mai bună modalitate de a fi în stare să discernem adevărul lui Dumnezeu de
minciunile lui Satan şi de dorinţele noastre păcătoase, este aceea de a căuta în Biblie pentru a
vedea ce spune Dumnezeu despre acest aspect particular. Haideţi să ne uităm la ce spune
3
Cuvântul lui Dumnezeu despre câteva aspecte importante (împarte grupul de tineri în patru
grupuri mai mici, şi dă fiecărui grup un creion sau un pix, o foaie albă de hârtie, şi o foaie
mică de cu următoarele versete pe ea):

Grupul 1: Minciună – Fapte 5:1-11, Proverbe 6:16-21, 12:22.


Grupul 2: Înşelare – Proverbe 10:9, 11:1,3, 13:11.
Grupul 3: Alegerea prietenilor şi partenerilor: Proverbe 12:26, 13:20, 1 Corinteni 15:33, 2
Corinteni 6:14-7:1.
Grupul 4: Sex în afară căsătoriei – Proverbe 5:15, Efeseni 5:3-7, 1 Tesaloniceni 4:1-5.

Fiecare grup trebuie să aleagă un secretar care să ia foaia albă de hârtie, să facă trei coloane şi
să le dea câte un titlu: Adevărul lui Dumnezeu, minciunile lui Satan, dorinţele mele păcătoase.
Apoi, ca şi grup, cere-le să se gândească la unele din minciunile lui Satan referitoare la
subiectul fiecărui grup în parte, şi ce anume dorinţe fac păcatul să fie mai atractiv pentru ei.
Cere-le să scrie cel puţin câte două pentru fiecare categorie. Apoi, ei trebuie să citească
versetele biblice pentru a vedea care este adevărul lui Dumnezeu. După ce au terminat, cere-le
să împărtăşească răspunsurile lor cu restul grupului.

Încheiere
Cu mai multe săptămâni în urmă, am studiat despre modul în care Dumnezeu şi-a pus chipul
Său în noi. Noi reflectăm imaginea Sa, folosind mintea pe care El ne-a dat-o pentru a discerne
ceea ce este bine şi ceea ce este rău. Apoi, folosind voinţa noastră dată de Dumnezeu (întărită
de Duhul lui Dumnezeu), putem să alegem să facem ceea ce este bine. Iată aici câteva sfaturi
care ne pot ajuta să învăţăm să discernem între ceea ce Dumnezeu spune că este bine, şi ce
spune că este rău:

1) Caută să cunoşti ceea ce spune Dumnezeu cu adevărat:


Nu fiţi mulţumiţi doar de faptul de a auzi ce spun cei din jur. Mergeţi direct la Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru a descoperi ce anume spune El cu adevărat. Nu lăsaţi ca alţi oameni să
adauge, sau să scoată din el.

2) Fii atent la conştiinţa ta şi la Duhul Sfânt care se află în tine.


Avem în mod frecvent un simţ că ceea ce facem este greşit, însă îl ignorăm şi facem rapid ce
ne-am propus, oricum. Dacă dorim să cunoaştem că ceva este greşit sau nu, trebuie să Îi cerem
lui Dumnezeu să ne descopere acest lucru. El ne va spune prin intermediul Cuvântului Său,
prin Duhul Său şi prin oamenii Săi.

3) Întreabă oameni pe care îi respecţi.


Părinţi, păstori, învăţători, lideri de tineret, prieteni mai în vârstă şi familia ne pot ajuta cu toţii
să răspundem la întrebări dificile – credeţi că Eva ar mai fi mâncat din pom dacă l-ar fi
întrebat mai întâi pe Adam care era părerea lui?
Cere-le tinerilor să repete împreună cu tine de câteva ori aceste sfaturi. Întreabă apoi dacă este
cineva care le poate spune singur. Cere câtorva voluntari să spună cele trei sfaturi, răsplătind
pe fiecare din ei cu nişte bomboane de la început. În încheiere, spuneţi împreună din nou
sfaturile, şi dă bomboane tuturor.

Material folosit cu permisiunea autorului