Aruncaţi afară: Este vre-o speranţă?

De Annette Gulick 1.10.2001 Lecţia VI Obiectivul lecţiei: Ca tinerii să înţeleagă planul lui Dumnezeu de a îl mântui pe om, şi să se asigure ei înşişi de faptul că sunt mântuiţi. Pasaj biblic: Geneza 3:14-15, 21-24. Adevăr biblic: După ce Dumnezeu pedepseşte păcatul, El ne asigură, prin harul Său, o speranţă, dându-ne câteva informaţii despre modul în care va fi înfrânt Satan. Înainte de a începe: • Hârtie • „lupe” • hârtie cu versete biblice scrise pe ea • bandă adezivă • Biblii • Trei foi de hârtie albă • Creioane • Opţional: video, TV, şi caseta „Prinţul Egiptului” • Snack-uri pentru party, aşa cum sunt chips-urile şi băuturi răcoritoare • Baloane pentru decorare • Muzică (dacă doreşti) Deschidere Nodul uman – cere-le tinerilor să formeze grupuri din 6-8 persoane (număr par) şi să stea într-un cerc. Cere-le să pună mâna lor dreaptă în interiorul cercului, şi să apuce mâna cuiva, altcineva decât cei din dreapta sau din stânga lor. Vor face acelaşi lucru cu mâna lor stângă, şi va rezulta un nod uman foarte mare. Apoi, ei vor trebui să încerce să se deznoade, fără să dea drumul mâinilor pe care le ţin. Atunci când un grup reuşeşte să se dezlege, felicită-i ca fiind câştigători, şi cere-le tuturor să meargă la locurile lor, apoi întreabă: • A fost greu, sau uşor să vă dezlegaţi? • A fost vre-un grup care s-a împotmolit, şi nu a ştiut cum să mai facă vre-un progres? Dacă da, cum anume v-aţi simţit? • Cum se aseamănă faptul de a face parte din acest nod cu viaţa lui Adam şi a Evei, după ce au mâncat din fructul oprit? (Ei au intrat într-o încurcătură – este greu să ieşi de acolo). Învăţare interactivă (Înainte ca lecţia să înceapă, găseşte doi voluntari pentru un skit. Dacă nu poţi să găseşti pe cineva dinainte, pregăteşte-te să interpretezi rolul persoanei care primeşte veştile, pentru a accentua elementul de uşurare. Sceneta constă în două scene. În amândouă cineva stă pe o 1

bancă din parc, mâncând prânzul, când un prieten se apropie. După câteva saluturi, prietenul îi spune celuilalt să nu se îngrijoreze, pentru că nu trebuie să îi plătească nimic. În prima scenă, nu va fi prea mare răspuns din partea celui care stă pe bancă, pentru că nu îi datorează nimic prietenului său. În scena a doua, asigură-te că comunici faptul că cel care stă jos îi datorează prietenului său foarte mulţi bani, aşa că, atunci când i se spune că nu mai trebuie să plătească nimic, el este foarte uşurat şi entuziasmat). Pune-i pe cei care vor juca într-un loc în care toţi să îi poată vedea. Cere-le să joace sceneta şi, după aceasta, mulţumeşte-le şi întreabă-i pe ceilalţi tineri: • De ce a fost atât de diferită reacţia la aflarea veştii, în cele două scene? (în a doua scenă, era cu adevărat o veste bună, pentru că persoana datora o grămadă de bani – era o uşurare). Aplicaţie biblică În acest studiu este foarte important ca tu, ca şi lider, să înţelegi versetele şi să pregăteşti materialele, aşa încât să poţi să îi ajuţi pe tineri să experimenteze cercetarea, şi să ajungă să înţeleagă versetele lor. Sunt câteva modalităţi diferite prin care vei putea face următorul studiu. Cea mai creativă este aceea de a tăia forma unor lupe pentru citit, din cartoane de diferite culori, să scrii câte un verset pe fiecare, şi să le lipeşti în sală, cu versetele în ordine cronologică, de la Geneza, la Apocalipsa. Tinerii sunt detectivii unei investigaţii, căutând indicii. Foloseşte hârtie roşie pentru versetele cu „miel,” purpurii pentru versetele cu „rege,” şi alb pentru cele cu „preot.” Sau, poţi scrie versetele în culori diferite pe bucăţi de hârtie albă şi să le lipeşti prin sală. Versetele cu „preot” sunt mai provocatoare decât celelalte, aşa că studiază-le primele, pentru a vedea dacă sunt cumva prea dificile pentru tinerii tăi. Dacă da, atunci foloseşte doar celelalte două versete. Săptămâna trecută am văzut cum a pedepsit Dumnezeu pe Adam şi pe Eva pentru păcatul lor, şi cum i-a aruncat afară din Grădina Eden, lăsând toată omenirea şi tot pământul într-o stare de blestem. Dumnezeu este drept, şi El pedepseşte păcatul. Însă, El este de asemenea plin de milă, aşa încât a început să pună în practică planul Său de a restaura relaţiile rupte din omenire, şi de a îndepărta blestemul din lume. Cere unui tânăr să citească Geneza 3:21-24 cu voce tare. Apoi întreabă: • Ce lucruri pline de har din partea lui Dumnezeu vedem în versetele 21-24? (Dumnezeu i-a îmbrăcat cu ceva mult mai adecvat decât frunzele; prin faptul că i-a alungat din grădină, El i-a împiedicat de la a mânca din pomul vieţii, evitând astfel ca ei să poată trăi veşnic în starea lor blestemată). • Ce învăţăm din planul lui Dumnezeu în versetele 3-15? (Deşi şarpele – Satan va face ca omenirea să sufere (zdrobirea călcâiului), el va fi în final înfrânt de un om (zdrobirea capului). Afirmaţia „şi voi pune duşmănie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei, El îţi va zdrobi capul, iar tu Îi vei zdrobi călcâiul,” este o primă imagine din Biblie a planului lui Dumnezeu de a salva lumea de la mizeria în care se află. Şi este primul indiciu cu privire la faptul că acest lucru va fi realizat printr-un om, o „sămânţă” a Evei. Tot ceea ce urmează 2

în Biblie este povestea modului în care acest plan este pus în acţiune. Este un proces la fel ca şi răsăritul soarelui. La început poţi cu greu să vezi vre-o schimbare în întuneric, însă, gradual, poţi vedea din ce în ce mai bine umbrele şi lumina, până când soarele iese deasupra orizontului şi umple lumea cu lumina sa. Haideţi să ne uităm timp de câteva minute în Biblie, pentru a căuta indicii ale acestui plan. Miel: Geneza 22: 6-14; Ex 12: 21-28; Lev. 17:11; Is 53:7; Ioan 1:29; Apoc. 5:6-10. Rege: Gen. 49: 8-12; 2 Sam. 7: 12-17; Is. 9: 6,7; Ioan 18: 33-37; 1 Tim. 6: 13-16; Apoc. 15:3,4, 19:16. Preot: Gen. 14: 18-20, Ex. 28: 1, 29, 30; Lev. 4: 20, 26; 1 Sam. 2: 35; Evrei 2: 17, 18, 9: 11-15; Apoc. 21:22. Împarte-i pe tineri în trei grupuri şi dă fiecărui grup o foaie de hârtie şi un creion. Explicăle faptul că sunt detectivi care caută indicii cu privire la planul lui Dumnezeu. Dă câte o culoare fiecărui grup şi spune-le să meargă prin sală, pentru a colecta în ordine indiciile lor. La fiecare indiciu ei trebuie să caute versetul sau versetele, şi să scrie un rezumat al acestora. Atunci când au colectat toate indiciile, ei trebuie să se întoarcă la locurile lor, şi, ca şi grup, să vină cu o explicaţie a planului lui Dumnezeu, conform indiciilor găsite. Atunci când toate grupurile au terminat, cere-le să împărtăşească ceea ce ei au găsit cu celelalte grupuri. Apoi discutaţi: • Au fost vre-unul din versetele voastre greu de înţeles? Dacă da, care din ele? (Dacă tinerii nu înţeleg încă unele din versetele lor, încearcă să îi ajuţi să le înţeleagă, pe cât de mult te pricepi. Pentru acest motiv este importantă pregătirea ta). • Au căpătat versetele voastre mai mult sens, pe măsură ce aţi ajuns la ultimele indicii? Dacă da, de ce anume? • Ce aţi învăţat de la această activitate? • Cum vă face să vă simţiţi cu privire la El planul lui Dumnezeu pentru omenire? Angajament Dacă este posibil, arată-le scene de la Paşte, din filmul „Prinţul Egiptului,” în care izraeliţii pun sânge pe tocurile uşilor, şi în care îngerul morţii merge prin oraş. Dacă nu vei putea să expui scenele din film, cere cuiva să descrie ceea ce s-a întâmplat în timpul paştelui. Dacă nu ştie nimeni, fă un rezumat pentru ei din Exod capitolul 12. Discutaţi apoi: • De ce au mânjit izraeliţii tocurile uşilor cu sângele mielului? (Pentru ca îngerul morţii să treacă şi să nu omoare pe întâiul născut din casă). • Ce s-ar fi întâmplat dacă un izraelit ar fi neglijat să pună sânge deasupra uşii lor? (Primul lui născut ar fi murit). Un lucru pe care noi îl învăţăm din Biblie este acela că Dumnezeu nu salvează oameni „automat,” doar datorită rasei sau religiei lor, sau chiar datorită faptului că au credinţa părinţilor sau a bunicilor lor. La fel cum toate casele trebuiau să aibă sânge deasupra tocului de la uşă, fiecare persoană trebuie să aibă sângele lui Isus acoperindu-i păcatele, pentru a putea să fie iertată. Fiecare persoană trebuie să meargă la Isus, care este Marele Preot, cerându-I să plătească pentru păcatele sale cu sângele Lui, şi să Îl facă Rege al vieţii sale. 3

Unii dintre voi aţi făcut deja acest lucru, şi I-aţi arătat recunoştinţa prin faptul de a încerca să trăiţi aşa cum vrea El. Alţii v-aţi dedicat viaţa pentru Dumnezeu la un moment dat, probabil într-o tabără, sau la o întâlnire evanghelistică, însă aveţi încă îndoieli despre unele lucruri, sau aveţi încă lucruri în viaţa voastră care ştiţi că nu Îi sunt pe plac. Poate că unii dintre voi nu au mărturisit niciodată păcatele lor înaintea lui Dumnezeu, şi nu I-au cerut lui Isus să fie Domnul şi Mântuitorul lor. Dacă aşa sunteţi, poate că aţi ajuns să vă daţi seama de modul în care păcatul vostru a creat o barieră între voi şi Dumnezeu, şi vreţi ca această barieră să fie ruptă. Poată că aţi văzut cât de mult vă iubeşte Dumnezeu, şi cât de mult doreşte o relaţie cu voi. Indiferent care ar fi situaţia voastră acum, Dumnezeu ştie ce este în inima voastră. Haideţi să ne plecăm capetele, şi dacă ştiţi deja că păcatele voastre au fost iertate, mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru acest lucru, şi cereţi-I să vă ajute să împărtăşiţi această bucurie şi cu alţii (permite-le să se roage în gând). Dacă aveţi îndoieli şi lupte interioare în ce priveşte credinţa voastră, cereţi-I să vă înveţe şi să vă întărească prin Duhul Său, şi prin oamenii Săi (lasă-le un moment ca să se roage în tăcere). Dacă nu v-aţi încrezut niciodată în Isus ca Mântuitor şi Rege al vostru, El este aici acum, dorind ca voi să faceţi aşa ceva. Puteţi fie să vă rugaţi în tăcere, crezând că El este Mântuitorul şi Regele vostru, fie să vorbiţi cu mine după întâlnire, pentru a vă spune cum să faceţi acest lucru. Lasă-le tinerilor câteva minute pentru a se ruga, şi apoi încheie cu o scurtă rugăciune, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru planul Său de mântuire. După rugăciune, spune-le tinerilor tăi că vei fi foarte bucuros să vorbeşti cu ei după întâlnire, despre orice eventuală decizie pe care au luat-o, sau despre orice îndoieli pe care le au. Încheiere În încheiere, haideţi să celebrăm tot ceea ce a făcut şi va face Dumnezeu pentru noi. Deschide pungi cu snack-uri pentru party şi decorează sala cu baloane. Cântaţi câteva cântece de închinare, şi încheiaţi cu o rugăciune de mulţumire.

Material folosit cu permisiunea autorului

4