You are on page 1of 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA 2017

MATEMATIK KSSR 5
MASA : 1 JAM 30 MINIT
NAMA
KELAS PPKI WAJA

1. Kertas ini mengandungi 9 halaman bercetak.
2. Baca arahan soalan dengan teliti.
3. Jawab semua soalan.
4. Tuliskan jawapan dengan jelas dalam ruang yang disediakan pada kertas
soalan.

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

……………………………………………………
………………………………………………...
(WAN MOHAMAD IRFAN BIN WAN JOHARI) (PN MASJUWITA BINTI MOHAMAD
REJENI) GURU SUBJEK MATEMATIK PENOLONG KANAN
PENDIDIKAN KHAS