You are on page 1of 2

Berdasarkan hujah yang dikemukan oleh Yang berusaha En. Vidyananda K.

V
Soon , yang merupakan panel 1 wakil dari agama Buddha. Beliau telah
mengulaskan bagaimana agama berperanan dalam mengekalkan kelestarian
alam ini dari sudut perspektif agama Buddha. Menurut beliau, kebanyakkan
masyarakat di dalam dunia ini tidak meletakkan diri di tempat orang lain.
Sebagai contohnya di kepulauan Maldives. Maldives merupakan salah
tempat perlancongan yang menarik menjadi tumpuan di mata dunia. Namun
begitu, keindahan itu tidak akan kekal lama disebabkan kerakusan manusia
mencari keuntungan berlebihan. Revolusi dalam industri telah menyebabkan
suhu meningkat saban hari, tahun demi tahun berlalu namun manusia masih
belum sedar akan impak yang bakal menanti. Ais dikutub utara semakin
mencair menyebabkan paras air laut semakin meningkat sehingga
dijangkakan kepulauan Maldives akan lenyap dari peta dunia dalam tempoh
kurang daripada 30 tahun dari sekarang. Selain itu, perubahan iklim bukan
sahaja meningkatkan suhu dunia, tetapi juga memberi impak negatif kepada
penyebaran denggi hal ini kerana suhu yang panas meningkatkan jangka
hayat nyamuk untuk hidup lebih lama. Apakah punca sebenar perkara ini
berlaku? Punca sebenarnya adalah pembangunan yang berlebihan.
Kebanyakkan manusia apabila membeli sesuatu mengikut nafsu bukanya
keperluan. Daripada sikap tersebut menyebabkan permintaan semakin tinggi
di dalam industri untuk mengeluarkan lebih banyak produk. Implikasinya,
lebih banyak pelepasan gas karbon dioksida dilepaskan di ruang udara yang
menyebabkan peningkatan suhu dunia.

Jadi bagaimanakah agama memainkan peranan yang penting melalui
perspektif agama Buddha?

Menurut en Vidyananda K.V Soon, berdasarkan perspektif agama Buddha,
kita harus bersikap bersederhana dalam kehidupan. Setiap individu perlu
mengambil inisiatif mengubah gaya hidup bersederhana. Sebagai contohnya,
kita seharusnya hanya membeli barang yang diperlukan sahaja atau

“Menggunakan semula”. guru-guru agama baik. kerana manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki.mengunakkan semula barang lama yang masih boleh digunakan. kita tidak seharusnya memperalatkan sifat ketamakkan manusia untuk mencari keuntungan sahaja sehingga menjejaskan ekosistem kerana kelestarian alam itu tidak ternilai harganya berbanding wang ringgit yang diperolehi. masyarakat secara umumnya perlu mengubahkan sistem ekonomi dan juga pentadbiran. lebih banyak gas-gas yang dilepaskan seperti karbon dioksida. Akhir sekali. islam. karbon monosikda dan metana yang merupakan faktor utama pemanasan global. kita perlu mengamalkan sikap “4M”. iaitu “Menolak”. ketamakkan manusia tiada batasnya. dan “Mengkitarkan semula”. kita seharusnya hidup dalam keadaan bersederhana agak kita dapat mengsyukuri dalam semua perkara. Selain itu. Tuntasnya. dari sini merupakan permulaan di mana kita belajar untuk mengawal diri kita dan agamalah yang menjadi panduan kepada pendirian kita supaya kita tidak tersasar daripada landasan. . Oleh itu. jadi melalui pendidikan agama boleh memberi kesedaran kepada manusia kebahagiaan itu bukan terletak kepada berapa banyakkah harta yang kita miliki. kita seharusnya menolak sikap yang hanya terus ingin membeli kerana tertarik dengan iklan yang menarik. Kita juga perlu mengurangkan barangan yang tidak perlu serta menggunakan semula barangan masih dalam keaadan baik serta mengkitarkan semula bahan buangan kerana penghasilan barang baru daripada bahan mentah menggunakan lebih banyak tenaga berbanding menghasilkan barang baru daripada barang terbuang impaknya. Oleh itu. “Mengurangkan”. Kristian. hindu atau Buddha boleh memberi pendedahan ini semasa sesi perkuliahan atau ceramah di tempat beribadat mengikut agama masing-masing.