You are on page 1of 16
SJKC NYUK HWA UJIAN [ 1 ] SEM [ 1 ] TAHUN 2017 BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN TAHUN 5 NAMA : ……………………………………………………………………. KELAS : ………………… TARIKH :………………………… JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini. 3. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. 4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan. _______________________________________________________________________ 0 Bahagian A Disedia No.Soalan kan Markah oleh: 1 2 ………………………………………… [ NURSH 3 AWATI ABD WAHAB] GURU 4 MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU Disemak 5 oleh 6 7 …………………………………….. 8 [ TAN KIAN GIAP ] 9 KETUA PANITIA BAHASA MELAYU 10 Diluluskan 11 oleh 12 13 …………………………………. 14 [ CHU VOON LOO ] 15 GURU BESAR SJKC NYUK HWA 16 17 18 19 20 20 Bahagian B No.Soalan Markah BAHAGIAN A 21 20 a Markah 22 b c 23 a Tiap- b tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, c C, dan 24 a D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. b Soalan c 1-16 25 a b c d 1. “___________ Jumlah dating menghadap 4. Pihak kerajaan menyarankan kerana membawa 30 perkhabaran ____________ kita selalu bersenam gembira untuk tuanku,” kata Datuk untuk lebih sihat dan cergas. Bendahara. A lalu A- Hamba B agar B- Tuanku C untuk C- Patik D dan D- Beta 1 2. Kakak __________ simpul apabila Soalan 5 berdasarkan gambar di diusik oleh pemuda itu. bawah. A- tersengih 5. B- terbahak C- ketawa D- tersenyum Aiman berasa gembira apabila 3. menerima hadiah ___________ sahabat lamanya yang berada di Johor. Kakak menerima____________bunga A- daripada B- pada mawar sempena hari jadinya yang C- oleh ke-26. D- dari A sejambak B seikat C sekuntum D seulas 7. Encik Zulkifli merupakan seorang 11. Kejayaannya meraih pingat emas yang dalam _____dalam membuat sesuatu acara lompat jauh semasa Temasya Majlis Sukan Sekolah-sekolah keputusan. Malaysia A tetap itu merupakan pengalaman paling B tegas _________buat dirinya. C tegap D ramah A manis B pedih C sayu D sedih 8. Pak Ramli menjual enam_________ 12. "Setiap murid di sekolah ini perlulah serai di Pasar Tani Taman Pelangi. mengamalkan ______ yang A ruas baik," kata Cikgu Suraya. 2 B ikat A tatatingkat C ulas B tatacara D papan C tatabahasa D tatasusila 9. Udara di Tanah Tinggi Cameron sungguh 13. _________ bekalan air akan berlaku _______ menyebabkan banyak di seluruh Daerah Gombak pelancong suka bercuti di kawasan A Pengganggu peranginan tersebut. B Gangguan A nyaman C Terganggu B tenang D Mengganggu C aman D damai Soalan 14-15. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 14. Arisya mengajak Zira makan di Restoran 10. Puan Siti Rozita tidak pernah Senyum Selalu sementara menunggu mengambil ibunya datang. kira __________ para pekerjanya sebelum membuat sesuatu keputusan. A Kata Arisya kepada Zira. "Mari kita A pujian makan di Restoran Senyum Selalu B semangat sementara menunggu ibu saya C pendapat datang". D bantahan B Kata Arisya kepada Zira. "Mari kita makan di Restoran Senyum Selalu "Tolong susunkan buku-buku itu di rak kerana ibu saya sudah menunggu di 15. ini," kata kakak kepada Zila. sana". C Kata Zira kepada Arisya. "Mari kita A Kakak melarang Zila menyusun makan di Restoran Senyum Selalu buku-buku di rak itu. sementara menunggu saya datang". B Kakak menggalakkan Zila untuk D Kata Zira kepada Arisya. "Ibu saya menyusun buku-buku di rak itu. sudah menanti kita di Restoran C Kakak memberitahu Zila bahawa Senyum Selalu untuk makan buku-buku itu tidak perlu disusun di bersama". rak itu. 3 D Kakak menyuruh Zila menyusun buku-buku di rak itu. Pilih ayat yang betul. 16. A Abang ke pejabat di jam 7.30 pagi. B Pak Cik Ah Hong Lim sedang memerhatikan para lembunya meragut rumput. C Semua murid-murid sedang mendengar taklimat daripada Guru Besar. D Pantai Tanjung Puteri merupakan pantai yang sangat indah sekali. 4 Soalan 17-20 Baca petikan dibawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Piramid makanan ialah satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan dan sukatan makanan yang sesuai setiap hari. Terdapat beberapa jenis kelas makanan yang terdapat dalam piramid makanan. Contohnya protein, karbohidrat, lemak, mineral, kalsium, zat besi dan vitamin. Setiap kelas makanan ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. Protein berfungsi untuk membina otot-otot badan. Badan kita tidak boleh menyimpan protein. Oleh itu, kita perlu mengambil protein dalam diet setiap hari. Contoh sumber protein ialah produk tenusu, daging, ikan, telur dan kekacang. Karbohidrat membekalkan tenaga kepada badan kita. Sumber-sumber karbohidrat ialah pasta, nasi, roti, kentang, buah-buahan, sayur-sayuran dan bubur nasi. Lemak ialah sumber tenaga yang penting dan membantu badan kita menyerap vitamin tertentu. Kanak-kanak memerlukan lebih banyak lemak daripada orang dewasa sepanjang proses tumbesaran mereka. Hal ini demikian kerana, mereka lebih aktif daripada orang dewasa. Mineral sangat penting untuk pembentukan saraf dan otot yang baik. Kelas makanan seperti kalsium terdapat di dalam produk tenusu dan sayur-sayuran hijau. Zat besi pula terdapat di dalam kebanyakan makanan seperti daging, hati dan sayur-sayuran hjjau. Akhir sekali, vitamin penting untuk tumbesaran kanak-kanak dan kesihatan umum. Vitamin A misalnya penting untuk kesihatan mata. Contoh makanan yang mempunyai vitamin ialah mentega, marjerin, ikan, hati, telur dan susu. 17. Apakah itu piramid makanan? A Satu carta makanan yang membantu kita membeli makanan berkhasiat. B Satu carta makanan yang membantu kita melaksanakan aktiviti harian. C Satu carta yang membantu kita merancang pengambilan dan sukatan makanan yang sesuai setiap hari. D Satu carta makanan yang membantu kita mencegah penyakit. 5 18. Fungsi karbohidrat ialah A membina pembentukan saraf dan otot. B membekalkan tenaga kepada badan. C membina otot-otot. D membina tumbesaran kanak-kanak. 19. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan. A Mineral penting untuk tumbesaran kanak-kanak. B Lemak ialah sumber tenaga yang penting. C Kanak-kanak memerlukan lebih banyak lemak daripada orang dewasa. D Contoh sumber protein ialah produk tenusu. daging. ikan, telur dan kekacang. 20. Berdasarkan petikan tersebut. rangkai kata membekalkan tenaga bermaksud A makanan yang berkhasiat. B membantu urusan kehidupan harian. C memberi rangsangan. D memberikan kekuatan. BAHAGIAN B 6 ( 30 MARKAH ) Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberi. kepada untuk kerana dari daripada yang di pada Sudah menjadi tanggungjawab setiap warganegara Malaysia__________ menyambut Hari Kebangsaan pada setiap tahun. Sambutan ini merupakan detik yang bersejarah bagi setiap rakyat _____________ negara ini. _____________ hari itu setiap rakyat tidak kira bangsa bersama-sama berganding bahu menjadikan sambutan Hari Kebangsaan. Kerjasama ____________ erat ini pasti akan menjadikan negara kita aman sentosa. Walaupun panas terik, para penonton yang datang semasa sambutan fersebut tidak berganjak untuk menyaksikan perbarisan yang penuh bersejarah itu. [4 markah ] Soalan 22 a. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi. Ayat tanya: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7 Jawapan: Tugu Negara dibina untuk memperingati jasa para pejuang negara yang telah terkorban kerana mempertahankan negara yang tercinta. (2 markah) b. tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ( 2 markah ) c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. 8 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ( 2 markah ) Soalan 23 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Negeri Sembilan telah dipelopori oleh Dato' Perpatih Nan Sebatang. Beliau juga merupakan pengasas adat perpatih. Seperti yang diketahui, adat perpatih lebih mementingkan kaum wanita daripada kaum lelaki. Keutamaan kaum wanita dalam adat perpatih sebenarnya lebih kepada mewarisi harta pusaka dan membawa darah keturunan. Adat ini sangat berbeza dengan kesultanan Melayu di Malaysia pada umumnya. Hal ini demikian kerana, harta dan darah keturunan diwarisi oleh kaum lelaki. Menurut adat perpatih, wanita yang mengandungkan dan melahirkan anak, maka wanitalah yang membawa darah keturunan kepada pewaris, iaitu anaknya. Dari segi harta pula, hanya harta pusaka termasuklah tanah dan rumah diwarisi oleh wanita dengan tujuan agar kaum wanita tidak terabai sekiranya diceraikan oleh suaminya. Namun demikian, harta sepencarian ialah milik bersama antara suami dengan isteri yang dibahagikan mengikut hukum Islam. Kesan positif daripada pengamalan adat perpatih ini, harta pusaka tidak tergadai kerana tidak boleh dijual. Hal ini demikian kerana, biasanya tanah pusaka telah terbahagi dari awal keturunan kepada generasi sekarang. Dipetik dan diubah suai daripada laman sesawang https://ms.wikipedia.org 9 a. Dato’ Perpatih Nan Sebatang merupakan pengasas _________________________________. (1 markah ) b. Mengapakah wanita diberi keutamaan mewarisi harta dalam adat perpatih ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Harta sepencarian adalah milik wanita sahaja. Betul Dato’ Perpatih Nan Sebatang ialah pengasas adat perpatih. Salah Adat perpatih mementingkan kaum lelaki lebih daripada kaum wanita. Harta pusaka dalam adat perpatih tidak boleh dijual beli. ( 2 markah ) 10 24. Baca petikan e-mel di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Daripada : Juliana binti Ahmad Perkara : Istiadat Merisik Masyarakat Melayu Kepada : Soon Seng Seng Tarikh :20Jun20l6 Saudara. Merisik atau menengok merupakan adat tradisi masyarakat Melayu yang semakin jarang diamalkan oleh generasi sekarang. Merisik bertujuan untuk meninjau keadaan si gadis yang menjadi idaman si teruna. Meninjau keadaan di sini bermaksud memastikan status sebenar gadis berkenaan serta berkenal-kenalan dengan sikap dan kemahiran yang dimilikinya. Hal ini biasanya diuruskan oleh orang- orang lama yang lebih berpengalaman dalam menilai seseorang. misalnya ibu bapa pihak lelaki dan saudara-mara yang terdekat. Orang kata lak kenal maka tak cinta". Saudara, Mengikut tradisi, waktu untuk bertandang ke rumah pihak perempuan dirahsiakan. Namun kini, sebaliknya pula yang berlaku. Adat ini sebenarnya wajar diteruskan oleh 11 a. Rangkai kata orang-orang lama dalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan ____________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Siapakah yang ditugaskan untuk merisik jika seseorang lelaki telah berkenan dengan seseorang gadis? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ( 2 markah ) c. Setelah selesai adat merisik, apakah adat seterusnya yang perlu dilaksanakan? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) d. Pada pendapat anda, mengapakah waktu merisik dirahsiakan ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) 12 Soalan 25 Baca pantun di bawah , kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pergi ke kedai membeli asam jawa, Jangan lupa membeli serai ; Seluruh rakyat sehati sejiwa, Hidup sentiasa aman damai. Pergi ke kedai membeli laksa, Untuk hidangan para tetamu; Perpaduan kukuh rakyat sentosa, Bergerak bersama aman bersatu, Hari cuti berjalan-jalan, Singgah di kedai membeli baju; Jika sehati sejiwa jadi amalan, Hidup sejahtera Negara maju. Tanam pinang rapat-rapat, Pinang ditanam di tepi lembah; Jika kita sentiasa muafakat, Kerja dibuat menjadi mudah Setiap petang bermain guli, Jangan bermain di tepi jalan Jalur Gemilang dikibar tinggi Tanda perpaduan menjadi amalan 13 a. Apakah maksud rangkap pertama pantun tersebut? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ( 2 markah ) b. Apakah nilai murni yang terkandung dalam rangkap kedua pantun tersebut? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ( 2 markah ) c. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi penyataan yang salah berdasarkan pantun tersebut. Kita janganlah bermain di tepi jalan Kita mestilah mementingkan diri sendiri ( 1 markah ) Jika kita sentiasa muafakat, Kerja dibuat menjadi mudah d. Terangkan maksud baris-baris pantun di atas. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ( 3 markah ) 14 KERTAS SOALAN TAMAT 15