You are on page 1of 1

INSCHRIJFFORMULIER

naam en voorletters mailen of in een


adres gefrankeerde
postcode en woonplaats envelop
telefoon opsturen
E-mailadres naar:

Schrijft zich in voor R. Lammerink


ste Hoogzwanenstraa
Iconen van de 20 eeuw t 108
Bibliotheken 6211 BZ
Maastricht
0 Donderdagmorgen van 09.30-11.30 uur
handtekening
10 lessen 160,-

Inschrijvingsprocedure
Het cursusgeld dient twee weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op girorekening
NL14INGB0002032403 t.n.v. Dhr. R. Lammerink, Hoogzwanenstraat 108, 6211BZ Maastricht.
Inschrijfvoorwaarden
Wanneer u zich inschrijft verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
Het ontbinden van een deelnameovereenkomst is alleen mogelijk tot een week voor aanvang van de cursus,
waarbij de betalingsverplichting vervalt en/of het cursusgeld wordt gerestitueerd. Per annulering wordt altijd
15,- administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren na start van de cursus is niet mogelijk. De
verplichting tot betaling blijft. Het niet deelnemen aan de cursus leidt niet tot ontslag van de
betalingsverplichting.

voor meer informatie, 06-27055841 of E-mail: ruudlammerink@kpnmail.nl