You are on page 1of 5

SULIT 2 012

Bahagian A

[10 markah]

[Masa dicadangkan: 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan suasana menyambut Hari Kemerdekaan di sekolah.

Tulis lima ayat lengkap tentang situasi sambutan Hari Kemerdekaan berdasarkan gambar.

SUASANA
SAMBUTAN HARI
RAYA
012 © Hak Cipta Terpelihara (2016) [Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT 3 012 BAHAGIAN A 10 012 © Hak Cipta Terpelihara (2016) [Lihat halaman sebelah SULIT .

Ingatlah Pesanan Ingatlah pesan ibu Simpanlah mainan selepas diguna Susunlah kasut selepas dipakai Agar mudah diguna semula Ingatlah pesan ayah Nasihat dan budaya baik jadikan amalan Usah diabai keselamatan Sepanjang masa harus berhati-hati Ingatlah pesan guru Berjalan biar tertib jangan tergesa Berhati-hati gunakan tangga Patuhilah peraturan sekolah Agar menjadi cemerlang . 012 © Hak Cipta Terpelihara (2016) [Lihat halaman sebelah SULIT .SULIT 4 012 Bahagian B [15 markah] [Masa dicadangkan: 25 minit] Baca puisi di bawah. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Tulis ulasan tentang puisi di bawah dalam bentuk perenggan.

SULIT 5 012 BAHAGIAN B 15 012 © Hak Cipta Terpelihara (2016) [Lihat halaman sebelah SULIT .

SULIT 6 012 012 © Hak Cipta Terpelihara (2016) [Lihat halaman sebelah SULIT .