You are on page 1of 5

Numele______________

Matematica si explorarea mediului


Adunarea si scaderea in concentrul 0 - 31 fara trecere peste ordin
Stiintele vietii: Surse de energie
Test de evaluare

1. Calculeaz:

14 + 3= 19 14= 27 15=

26 + 3= 22 - 11= 29 27=

24 + 4= 17 + 12= 3 + 16=

2. Afl suma numerelor: 12 i 14; 10 i 18; 25 i 4

3. Af diferena numerelor: 24 i 2; 31 i 11; 29 i 14


4. Af numrul:
a.) Cu 6 mai mare decat 23

b.) Cu 11 mai mare decat 30

c.) Cu 18 mai mic decat 29

5. Probleme
In co sunt 15 mere roii i 12 mere galbene. Cte mere sunt pe mas?

Rezolvare

R:____

In co sunt 15 mere. Ana mnnc 12 mere. Cte mere rmn?

Rezolvare

R:____

Matematicsiexplorareamediului
Adunareaiscdereanconcentrul031frtrecerepesteordin
Stiintelevietii:Sursedeenergie
Testdeevaluare

1. Competentespecifice
1.4.Efectuareadeadunriiscderi,mentalinscris,nconcentrul0100,
recurgndfrecventlanumrare
1.6.Utilizareaunordenumiriisimbolurimatematice(termen,sum,total,diferen,
<,>,=,+.)nrezolvareai/saucompunereadeprobleme
3.1.Rezolvareadeproblemeprinobservareaunorregularitidinmediulapropiat
4.2.Identificareaunorconsecinealeunoraciuni,fenomene,procesesimple
5.2.Rezolvareadeproblemesimplencareintervinoperaiideadunaresauscdere
nconcentrul0100,cusprijinnobiecte,imaginisaureprezentrischematice

2. Descriptorideperformant

Com Calificativul
pe Itemul
tenta Foartebine Bine Suficient
1.4 Rezolvadunrisiscdericudoitermeni
9exercitii 6exercitii 3exercitii
nconcentrul030
1.6 Calculeazsumasidiferenaunor 3perechi opereche
3perechinumere
perechidenumeredate numere numere
Afldiferena; Rezolvare
1.6 Rezolvare
Rezolvunenunmatematic mrestediferena partialcorect
partialcorect
(calculecorecte) (ogreseal)
Rezolvare
5.2 Rezolvproblemedeadunaresiscdere 2probleme corect,planul Rezolvare
cuosinguroperatie corecte problemei partialcorect
incorect
3.1 Identificobiectecarefunctioneazape
3obiecte 2obiecte 1obiect
curentelectric
4.2 Denumetesursedeenergie 3surse 2surse 1sursa

Evaluarefinal

ITEMI CALIFICATIVULFINAL

Rezolvintegralsicorect78itemi FOARTEBINE
Rezolvintegralsicorect46itemi;incorect
BINE
/parialcorectrestulitemilor
Rezolvintegralsicorect24itemi;incorect
SUFICIENT
/parialcorectrestulitemilor
REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:

Nr.
crt
Numelesiprenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
1. BotrcNoemi Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb
2. BulaiEduard Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
3. ComanYannis Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb
4. CuricDarius Fb S Fb S Fb Fb Fb Fb
5. DaniliucAnthony Fb Fb B B B B S B
6. DeyDavid Fb Fb Fb B B B Fb Fb
7. GavriloviciAndreea Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
8. LaurenciucBeatrice Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
9. LazurcMatias Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
10. LuacLevi Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb
11. LuacTimotei Fb Fb B Fb Fb Fb Fb Fb
12. MafteiEstera Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
13. MangalagiuIosua Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
14. OracTheodor Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
15. PuriceLuca Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb
16. RomacanRoxana Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb
17. RotarDarius Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
18. UngurianErika Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
19. UrsuleanLevi Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb

CENTRALIZAREPECALIFICATIVE

Nr.elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
Calificativ
FB 19 18 17 17 17 17 18 123
B 2 2 2 2 8
S 1 1 2
I
Observatii:
FB %
B %
S %
I %

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________