You are on page 1of 4

Jadual Spesifikasi Ujian Bahasa Melayu

Kod 011
Jenis ujian Ujian Bulanan
Mata Bahasa Malaysia (Pemahaman)
pelajaran Tahun 4
Tahun Mac 2017
Bulanan Ujian
Penggubal

NO. ITEM JENIS ITEM ARAS MARKA CATATA
SOAL ITEM H N
AN
1 Kata Ganti Objektif Aneka RENDAH 1
Nama Pilihan
2 Kata Nama Objektif Aneka RENDAH 1
Pilihan
3 Kata Kerja Objektif Aneka SEDERHA 1
Pilihan NA
4 Kata Nama Objektif Aneka SEDERHA 1
Pilihan NA
5 Kata Adjektif Objektif Aneka RENDAH 1
Pilihan
6 Kata Objektif Aneka TINGGI 1
Berimbuhan Pilihan
7 Kata Sendi Objektif Aneka RENDAH 1
Pilihan
8 Kata Hubung Objektif Aneka SEDERHA 1
Pilihan NA
9 Penjodoh Objektif Aneka SEDERHA 1
Bilangan Pilihan NA
10 Kata Objektif Aneka RENDAH 1
Panggilan Pilihan
11 Kata Kerja Objektif Aneka TINGGI 1
Pilihan
12 Kata Adjektif Objektif Aneka SEDERHA 1
Pilihan NA
13 Kata Penguat Objektif Aneka SEDERHA 1
Pilihan NA
14 Bandingan Objektif Aneka TINGGI 1
Semacam Pilihan
15 Ayat Sama Objektif Aneka TINGGI 1
Maksud Pilihan
16 Ayat Yang Objektif Aneka TINGGI 1
Betul Pilihan
17 Soalan Objektif Aneka RENDAH 1
Petikan 1

Pilihan 18 Soalan Objektif Aneka RENDAH 1 Petikan 1 Pilihan 19 Soalan Objektif Aneka SEDERHA 1 Petikan 1 Pilihan NA 20 Soalan Objektif Aneka TINGGI 1 Petikan 1 Pilihan JUMLAH 20 NO. ITEM JENIS ITEM ARAS ITEM MARKA CATATAN SOALA H N 21 Kata Menggaris APLIKASI 4 Adjektif Jawapan 22 (a) Ayat Tanya Membina MENCIPTA 2 Jawapan 22 (b) Dialog Membina MENCIPTA 2 Jawapan 22 (c) Peribahas Respon ANALISIS 2 a Berdasarkan Gambar 23 (a) Petikan Isi Tempat PENGETAHU 1 Kosong AN 23 (b) Petikan Menulis jawapan PEMAHAMAN 2 dengan ayat yang lengkap 23 (c) Petikan Padankan ANALISIS 2 24 (a) Catatan Isi Tempat PENGETAHU 1 Kosong AN 24 (b) Menulis jawapan PEMAHAMAN 2 Catatan dengan ayat yang lengkap 24 (c) Menulis jawapan PEMAHAMAN 2 Catatan dengan ayat yang lengkap 24 (d) Catatan Memberikan SINTESIS 3 .

ITEM JENIS ITEM ARAS CATATAN SOALAN SOALAN / SOALAN TEMA BAHAGIAN A 1 Suasana Di Gambar MENCIPTA Kantin Tunggal BAHAGIAN B Langkah Poster MENGANALIS 1 Pencegahan IS . pendapat 25 (a) Pantun Menulis jawapan PEMAHAMAN 2 dengan ayat yang lengkap 25 (b) Pantun Menulis jawapan PEMAHAMAN 1 dengan ayat yang lengkap 25 (c) Pantun Betul @ salah ANALISIS 1 25 (d) Pantun Memberikan SINTESIS 3 Pendapat JUMLAH 30 Kod 012 Jenis ujian Ujian Bulanan Mata Bahasa Malaysia (Peulisan) pelajaran Tahun 4 Tahun Mac 2017 Bulanan Ujian Penggubal NO.

.. ( ) ........ Denggi BAHAGIAN C Guru Biografi MENCIPTA Guru 1 Kesayangan Saya Sentiasa Autobiografi MENCIPTA Aku Sebuah 2 Selamat Basikal Disediakan oleh........................................... .... .................. Disahkan oleh.. Disemak oleh...... .. ....