You are on page 1of 14

1.

Informatii generale
Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece a fost
inregistrata in Romania in 1993 si este autorizata de catre BNR sa desfasoare activitati
bancare comerciale. Banca realizeaza operatiuni bancare retail si corporate in Romania prin
sediul central din Bucuresti si celelalte orase din Romania.
In octombrie 2003, cel mai important grup financiar din Europa de de Sud-Est,
National Bank of Greece Grup (NBG), a acizitionat pachetul majoritar de actiuni la Banca
Romaneasca, detinand la sfarsitul anului, 99,28% din capitalul social al acesteia.
NBG este o companie care presteaza servicii bancare si financiare, avand sediul
central in Atena, Grecia. Grupul ofera produse si servicii financiare pentru clientii corporativi
si institutionali, alaturi de clientii private si de afaceri. Serviciile includ servicii bancare, de
brokeraj, asigurari de gestionare a activelor, de finantare a transportului maritime, leasing, si
factoring.
Activitatile principale ale bancii si ale subsidiarei sale sunt atragerea de depozite,
administrarea de numerar si creditarea. Grupul ofera servicii si produse bancaretraditionale
clientilor retail si corporate, ca de exemplu operatiuni de cont curent, acceptare depozite plati
interne si international , creditare, emitere de carduri, garantii bancare, si acreditive, precum
si produse de leasing financiar si operational prin intermediul subsidiarei sale NBG Leasing
IFN S.A.
Banca Romaneasca a inceput sa deruleze activitatea de factoring in anul 2013 pentru a
raspunde cererii crescute pentru acest tip de produs.
Banca Romaneasca controleaza activitatile desfasurate de NBG Leasing, detinand
93,57% din capitalul acesteia din anul 2012, cand Banca a participat la majorarea de capital
initiata de catre NBG Leasing , restul de 6,43% din apitalul social al NBG Greece, acestea
detinand impreuna controlul campaniei de leasing.
Sediul social al Bancii este situate in strada Dinu Vintila, nr. 11, sector 2 Bucuresti,
Romania.
Numarul de angajati al Grupului la data de 31 decembrie 2015 a fost de 1,221, din
care 1,176 angajati Banca Romaneasca si 45 angajati NBG Leasing IFN S.A.

Angajati NBG Leasing IFN S.A.; 45

Angajati Banca Romaneasca; 1176

2

Riscul legat de criza greceasca si criza datoriilor europene Depozitele atrase de catre Grupul NBG in Grecia ai scazut cu 7.08%. Baza de capital buna. Banca nu are nicio expunere semnificativa derivand din datorii esterene guvernamentale europene.6 miliarde de lei la finalul anului 2015 1. inclusive depozitele de la banci.8% şi active de 6. 3 . Banca Românească se află pe locul 14 în sistemul bancar românesc. Eurosystem-ul ramane o sursa majora de lichiditati pentru Grupul NBG.Presedinte Ioannis Kougionas Membru Petru Rares Membru Ion Stancu Membru Nicolaos Argyris Stamboulis Membru Nikolaos Christodoulou Membru 1.1 miliarde de euro in 2015.1 Componenta Consiliului de Administrare al Bancii la sfarsitul anului 2015: Marinis Stratopoulos Presedinte Kostantinos Bratos Vice. impreuna cu normele stricte de supraveghere internationala continua sa restrictioneze accesul Grupului NBG la lichiditati de la alte institutii financiare si prin urmare. cu o rata de adecvare a capitalului de 20. In ciuda tendintelor negative la nivel mondial in industria serviciilor financiare precum si a a incertitudinilor legate de evolutiile viitoare ale economiei. Criza din economia Greciei. dar excluzand imprumuturile subordonate. ofera un suport important pentru activitatile in curs ale bancii. cu o cotă de piaţă de 1.La data de 31 decembrie 2015 Banca a primit depozite de la banca mama in valoare de 2 miliarde RON (2014: 1. Banca Romaneasca ramane bine capitalizata si pastreaza o lichiditate satisfacatoare.5 MILIARDE Ron). clienti si alte fonduri imprumutate . ceea ce reprezinta in jur de 36% in 2015(2014: 27%) din resursele totale atrase de Banca.2 Mediul de afaceri .

99.28% Capital2. 99.110 Capital social IFRS (incluzand hiperinflatia).110 actiuni cu o valoare nominal de 2 RON pe actiune.2 social (Registrul Capitalul Comertului) propriu 0. divizat in 374.539 mii RON.28% 99.648 mii RON si valoarea contabila de 835.72% Total 100% 100% 100% 31 decembrie 2013 31 decembrie 2014 31 decembrie 2015 Actiuni 374. Economii hiperinflationiste’’ pana la mijlocul anului 2014.28% 99.648 mii RON.28% Altii 0.110 374. Capitalul social si propriu 2.978 mii 4 .1 Capitalul social Capitalul social statutar al Bancii Romanesti este de 784.339 mii RON este generata de aplicarea IAS 29 .324. Toate actiunile emise sunt platite integral si da dreptl unui singur vot.72% 0. 2. a fost de 22.72% Capitalul propriu al NGB Leasing inainte de achizitie dar eliminand rezulatatul anului curent.110 374.28% 99.72% 0..324. Diferenta dintre valoarea nominala a capitalului social statutar de 748.72% 0.324. Actionari 31 decembrie 2014 31 decembrie 2014 31 decembrie 2015 National Bank of Greece S.A.324.72% 0.28% 99. Banca Romaneasca platind suma de 66.

000 14.573 Rezultat net din achizitie 4. metoda punerii in comun a intereselor”. participatia Bancii in capitalul social al NGB Leasing a fost de 93.560 15. indifferent de data preluarii controlului. 18. 52.517 Interes care nu controleaza (6. Rezultatul net din achizitia NBG Leasing a fost de 4.753 3. Banca aplica . pentru intreaga perioada de raportare.392 Total 22.418 52. La achizitie.. Pentru consolidare.147 .560 mii RON capital social si 54. prin insumarea elementelor similare Diferenta intre costul de achizitie si activul net in entitatea consolidate se reflecta in conturile de capitaluri proprii (nu se recunoaste ca fond commercial).418 mii RON prima de emisiune). la valoarea contabila.539 66.560 Prime de emisiune .978 89. presupunand urmatoarele: Activele si datoriile entitatii consolidate.57% mii RON Inainte de achizitie Aport numerar Dupa achizitie Capital social 1.992 . altele decat cele intragrup se incorporeaza in contul de profit si pierdere consolidate in totalitate. singurele ajustari fiind scopul amortizarii politicilor contabile Veniturile si cheltuielile entitatii consolidate. Informatii prezentate in situatiile financiare IFRS 5 .147 Rezerve 3.43%) 5. RON (14. 3.753 mii RON si a fost inclus in rezultatul reportat.418 Rezultat reportat pana la sfarsitul anului 2011 18. altele decat cele intragrup. prin insumarea elementelor similare. se incorporeaza in bilantul consolidat in totalitate.

483 86. titluri de 12.192 70.90 188. 2013 2015 2015 2014 2014 2013 Grup Banca Grup Banca Grup Banca 191.072 22.A.026 1 5 Venitul net din comisioane 28.99 (167.469 12.28 Venitul net din dobanzi 186.249 28. Dec.857 2.050 94.215 exercitiului financiar.448 21.489 9 0) ) Alte cheltuieli administrative operationale 123.49 131.01 (58.829 pentru riscul de credit ) ) 100. net 34. pensii.216 41.857 plasament.523 2.775 Cheltuieli cu provizioane (62. Dec.923 191.57% din capitalul social NBG Leasing IFN S.81 (105. Dec.469 25.858 16.451 2) ) de impozit 3.952 61.371 82.548 45.914.110 29.467 52.916 21.039 161.389 4.244 2. Dec.15 146.rezultat actuarial) Total rezultatn global al (107.626 26.005 26.57 (60.974 exercitiului financiar 9) ) Alte elemente ale rezultatului global (rezerva. 3.385 130.1 Extras din contul de Profit si Pierdere Consolidat si Individual Dec.108 85. Dec. Dec. Dec.523 25. Banca Romaneasca controleaza activitatiile desfasurate de subsidiarele sale.746 de impozitare 6) ) (Pierderea) Rrofitul (109.341 158. 2015 2015 2014 2014 2013 2013 6 .) (Pierdere) Profitul inainte (106.2 Extras din Pozitia Financiara Consolidata si Individuala Dec. 30.016 (37. detinand 93.00 (98. Dec.427 (amortizarea.010 89.31 (142.177 Cheltuieli cu angajatii 94. Dec.86 (61.971 46. cheltuieli 3 7 3) 4) administrative etc. Dec.

068.531 3.270.773.044 1.170 4. - Total active 6.575.561 1.445 la BNR 6 Titluri de plasament 1.570 35.696 4.749.838 691.585 1.585 2.674 44.810.525 3.074 34.195 acordate clientilor.696 593.37 1.280 3.280 3.049 26.379.401.38 4.151 3.481 532.051 22.091 3.718 3.561 1.208 1.896.48 7.159 2.661 695.226.438.779 banci 9 Depozite atrase de la 3.531 .270. Situatia pozitiei financiare 4.543 35.940 Instrumente financiare 202 202 2.898 37.718 2.424 26.589 44.091 1.295 44.410 .226.163 381.117 6.350.040 3.237.810.159 493 493 derivate Credite si avansuri 4.465 (imprumut subrdonat) Beneficii de pensionare 2.882 548.195.443.973.174 2.44 1.350.068.669 5 Datorii Depozite atrase de la 2.661 873. - Total capitaluri proprii 497.174 1.548 . - Alte datorii 29.988.704 4.076 3.637 7.511 clienti 5 Instrumente financiare 1.902.800 24.934.247 642.208 873.245 4.082. valoare 7 neta Imobilizari necorporale 22.082.433 593.044 1.77 2.731 32.671 45.397 339.452 300.626.589.114 . - Imobilizari corporale 34.086 6.857 3. Grup Banca Grup Banca Grup Banca Active Numerar & contul curent 695.631 123.482.162 6.185 33.363.151 derivate Alte imprumuturi 543.700 4.753 300.445 .389 625. - Alte active 120.374 disponibile pentru vanzare 4 Depozite plasate la banci 339.719.1 Active Tabelul de mai jos ilusteaza structura activelor pentru Grup la sfarsitul anului 2015 si respective 2014: 7 .459 24.195.65 3.

75% Depozite plasate la banci 5.51% 0.50% 67.66% 1.47% Imobilizari corporale 0.80% 1.00% 0.02% Alte active 1.38% 0.79% 1.01% Titluri de plasament 15.65% 0.8% Total 100% 100% 100% Structura activelor Grup 2015 Alte active Numerar si contul curent la BNR Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Titluri de plasament Actiuni Depozite plasate la banci Credite si avansuri acordate clientilor.Structura activelor % Grup 2015 Grup 2014 Grup 2013 Numerar si contul curent la BNR 10.15% clientilor.33% 0.56% Instrumente financiare derivate 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% Imobilizari necorporale 2.32% 13.01% 0. net Structura activelor Grup 2014 Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Alte active Actiuni Numerar si contul curent la BNR Credite si avansuri acordate clientilor.35% 12.65% 15. netTitluri de plasament Depozite plasate la banci Instrumente financiare derivate 8 .02% Credite si avansuri acordate 66.05% 66.90% 17. net Actiuni 0.

170 mii RON (2014: 4.051 mii RON (2014: 45. Valoarea neta a portofoliului de credite a scazut atingand suma de 4.09% din 2013 pana in 2014. (2013:1. Casa si disponibilitatile la BNR in care Banca mentine rezerva minima obligatorii au crescut cu 24% in 2013 fata de anul precedent urmand ca din 2014 sa scada cu 20% (in valoare absoluta 177.674 mii RON iar in anul 2013:53.589.387) in 2015 a fost inregistrata o scadere destul de semnificativa fata de anul 2013 acest lucru s-a intamplat datorita cresterii platilor si derecunoasterii creditelor in suma de 13. Titlurile de plasament au inregistrat un trend ascendent din 2013 pana in 2014 si descendent din 2014 pana in 2015 ajungand la un sold de 1.628 mii RON.847 mii RON ca urmare a scoaterii in afara bilantului (2014:93. in principal.547 mii RON). in anul 2014:45.374 mii RON) Depozitele plasate la banci au crescut cu 0.2013.4%. pozitia “Numerar si contul curent la BNR” a continuat sa scada. Structura activelor Grup 2013 Actiuni Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Alte active Numerar si contul curent la BNR Credite si avansuri acordate clientilor.438. 9 .992 mii RON ) in scadere cu 23.236 mii RON (2014: 72.044 mii RON in anul 2015 (2014: 1.098 mii RON)(2013: 84.749.561 mii RON).(2013: 30.623 mii RON comparativ cu anul trecut.195.302 mii RON) Valoarea neta a imobilizarilor necorporale si corporale a scazut cu 40% la 56. datorita scaderii ratelor de constituire a rezervei minime obligatorii.674 mii RON).995 mii RON aflandu-se in scadere continua. dar din 2013 pana in 2014 s-a inregistrat o crestere a imobilizarilor cu 14.082.700 mii RON)(2013: 4. net Titluri de plasament Depozite plasate la banci Instrumente financiare derivate Dupa cum se poate observa atat in grafice cat si in tabel: Structura activelor s-a modificat nesemnificativ la sfarsitul anului 2015 in compartie cu 2014 . urmand ca in 2015 sa cresca cu 4.068.987) Imobilizarile necorporale au inregistrat un sold de 22. Imobilizarile corporale au atins valoarea neta de 34.185 mii RON in anul 2015.

046 325.939 46.125 24. Banca a acordat credite pentru companii romanesti si persoane fizice.516 Credite ipotecare 9. adica 66.484 6. ponderea creditelor acordate persoanelor fizice fiind de 86% in comparatie cu 83% la sfarsitul lui 2014.969 171.iar in 2014 s-a modificat usor fata de 2013 ponderea persoanelor fizice fiind de 83%.518 95. in cazul creditelor acordate persoanelor fizice si pe industrii pentru imprumuturile acordate companiilor.090 95.Participatia Bancii la capitalul social al NBG Leasing a fost de 93.098 Leasing 33. Structura portofoliului de credite (GRUP) pe industrii arata o concentrare a portofoliului la 31 decembrie 2015 in principal pe segmental persoanelor fizice de 86% (2014:79% din portofoliul de credite ).2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% Persoane fizice Companii 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2014 2013 4. In 2015 structura portofoliului de credite al Bancii s-a modificat usor. dar poate fi indirect expusa riscului din alte tari.5%.978 mii RON.356 110.533 177.037 Credite acordate companiilor 258.2 Datorii 10 . 31 decembrie 2015 31 decembrie 2014 31 decembrie 2013 Grup Grup Grup Credite de consum 7.613 Total valoare justa 309.968 402.2014.si 81% la sfarsitul lui 2013 in timp ce pentru segmentul Companii a scazut la 14% in 2015 de la 17% in 2014 in 2013 procentul fiind de 19%. Banca monitorizeaza concentratia riscului pe produse.264 Structura portofoliului de credite pentru anii 2015.

36% 56.52% 0.41% 32.73% 8.46% 28.51% Depozite atrase de la clienti 54.27% 62. Tabelul de mai jos ilusteaza structura pasivelor pentru Banca Romaneasca la sfarsitul anului 2015 si respectiv 2014 si 2013 Structura datoriilor % Grup 2015 Grup 2014 Grup 2013 Depozite atrase de la banci 36.61% 10.57% 0.98% Instrumente financiare derivate 0.05% Alte imprumuturi 8.05% 0.1% Alte datorii 0.45% Total 100% 100% 100% Structura datoriilor 2015 Depozite atrase de la banci Depozite atrase de la clienti Instrumente financiare derivate Alte imprumuturi Alte datorii 9% 1% 36% 0% 54% Structura datoriilor 2014 Depozite atrase de la banci Depozite atrase de la clienti Instrumente financiare derivate Alte imprumuturi Alte datorii 9% 1% 28% 0% 62% 11 .02% 0.

unul dintre motive fiind rambursarea imprumutului de la BERD in valoare de 20 milioane EURO.810.585 mii RON.88% fiind redimensionate in conformitate cu nevoile de finantare ale Bancii.452 mii RON din 2015 fata de 2014 si cu 20.585 mii RON in 2014 la 2.076 mii RON in 2015.779 mii RON in 2013 la 1.810. 12 . Capitalurile proprii ale Bancii au scazut cu 6. Sursele atrase de la clientela (retail si corporate) au scazut cu 15% din 2015 pana in 2014 atingand un nivel de 3.6% in 2014 fata de 2013. Depozitele atrase de la institutiile de credit au crscut cu 25.379. Alte fonduri imprumutate au scazut usor la 543. iar in 2014 au scazut cu 2% fata de 2013. Structura datoriilor 2013 Depozite atrase de la banci Depozite atrase de la clienti Instrumente financiare derivate Alte imprumuturi 10% 0% 33% 57% Datoriile grupului au scazut la sfarsitul lui 2015 in comparatie cu 2014 cu 2.7% de la 2.3% de la 1.5% in 2015 fata de 2014 si cu 10% in 2014 fata de 2013.226.iar la sfarsitul lui 2014 in comparatie cu 2013 cu 6.174 mii RON in 2015 iar din 2014 au scazut cu 18.270.3%.

45% Credite ipotecare Credite de consum 3.08% 6. 4.31% calculeaza si monitorizeaza o serie de indicatori de lichiditate. 13 ..07% 0.98% a dobanzii 4.46% 3.12%si revizuita annual3. 0.59% 4.21% 11.71% Grup Depozite de4.15% disponibile in vederea 0.83% 3. dar si indicatorii solicitati de Banca Nationala.92% unu nivel sufficient 1.4 la Riscul la rata dobanzii 5.44% 3.81% Credite corporate 6.48% 1.21% 17. aprobata Depozite 2.24% 3.52% pentru a acoperii obligatiile 3.96% este riscul ca valoarea unui instrument 0.83% de active Leasing retail lichide 2.A.29% 3.73% 2.5 la Riscul banci de – rata3. Banca a conceput 5.00% 9.33% la lichiditate prevede mentinerea 0.80% 7.49%numerar reprezinta riscul ca fluxurile 5.) in 2015 si 2014.66% 4.77% financiar sa fluctueze din cauza NBG Leasing modificarii dobanzilor de 0.96% Banca (imprumuturi) 1.31%de risc Leasing corporate 1.71% 4.14% Active financiare 0.53% 6.01% 0. Riscul de rata a dobanzii afferent valorii juste 2.35% 10.30% 5.3 Randamente ( Rata efectiva a dobanzii) Tabelul de mai jos prezinta ratele medii anuale de dobanda aplicate de Grup (Banca si respective NBG Leasing IFN S.81% aferent fluxurilor de 5.06% 4.11% 7.53% Riscul persoane fizice de rata a dobanzii 4.00% .12% Carduri de credit 5.33% 5.29% 15.29% Depozite de la viitoare de numerar ale unui instrument financiar sa flucueze ca urmare a variatiei ratelor in companii piata. Randamente medii Randamente Randamente Banca 2015 medii 2014 medii 2013 Credite RON RON RON Depozite plasate la Valuta Valuta Valuta banci RMO 2.30% 9.76% 7. 4.88% vanzarii (AFS) 0.18% 0.16% 8.72% Depozite 0. Pentru credite ratele prezentate mai jos sunt ratele dobanzii efective si include comisioanele si costurile de tranzactionare ce fac parte din rata efectiva a dobanzii.20% 0.88% Credite retail 3.00% 17.06% 1.52% 0.58% 3.55% cu privire la lichiditate.60% si implementat o strategie scadente.60% Politica Leasing (total) Bancii cu privire 0.85% 8.34% de Consiliul de Administratie.10% Depozite de5.35% 2.00% 0.46% 1. - Depozite de la banci – local 7.34% 0.08% 2.01% piata.

profit nerealizat 202 . (1. 202 . 5.091) 2014 (Banca) Pana la 1 luna 1 -3 luni 3 luni – 1 an Total Derivative pe cursul de 14 . Instrumente financiare derivate In desfasurarea normal a activitatii sale Banca incheie contracte forward si swap pentru gestiunea pozitiei sale valutare. dar si pentru managementul riscului valutar si al celui de dobanda. Rezultatul nerealizat din piciorul forward al derivatelor este prezentat mai jos.pierdere nerealizata (979) (112) . Pierderea din piciorul forward al swap-urilor este compensate de castigul rezultat din oizitia bilateral generate de piciorul spot al acestora. 2015 (Banca) Pana la 1 luna 1 – 3 luni 3 luni – 1 an Total Derivative pe cursul de schimb . distribuit pe maturitatea reziduala a contractelor respective.Instrumentele financiare derivate la 31 decembrie 2015 si 2014 include valorile juste pozitive si negative ale derivatelor pe curs de schimb neajunse la scadenta. .

675) .075 84 .432) 941. sunt prezentate in tabelul de mai sus.280) 2013 (Banca) Pana la 1 luna 1 -3 luni 3 luni – 1 an Total Derivative pe cursul de schimb . . (6.916 (935. 153. sunt supuse unor clause standard de compensare prevazute in contractile reglementate de ISDA 15 . pentru instrumentele financiare derivate.151) Pozitiile extrabilantiere deschise pe valute.902).521 (129.381 - 515. aferente instrumentelor financiare derivate pe cursul de schimb (doar swap-uri) si din operatiunile spot. contrabalansata de pozitii scurte pe valute.170) GBP 13. (29. 5.458) 130. in conformitate cu International Swap Dealers Association (‘’ISDA’’). .151) .587) EUR 80.profit nerealizat 493 . . 153. depozitele la termen plasate/atrase la/de la aceste contrapartide.828) 154.565) CHF .573) (53) (3.190) 633. Sumele de platit/de incasat din tranzactiile cu instrumente financiare derivate.pierdere nerealizata (654) (2.197 636.900 . Banca are o pozitie extrabilantiera lunga pe RON.028) 932.664 (22. (95. schimb . (5.989 (429. 2.635 (516.405 . .profit nerealizat 2.577 (58.958 - JPY .pierdere nerealizata (3. (5.303 .020) USD 172. . 643.342) Politica Grupului este de a incheia acorduri de compensare.400 (942. . 493 .056 (704.895) . (3.512) . Swap-uri pe curs de schimb si operatiuni spot 2015 2014 2013 Active Pasive Active Pasive Active Pasive RON 248.159 .