You are on page 1of 1
Kandungan Nombor Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Jumlah soalan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Nombor Bulat 1.1 Nombor hingga 1,2 / / 2 100000 1.4 Darab dalam 5,8 / / 2 lingkungan 100000 1.6 Operasi 10 / 1 bergabung 3 / / / 5 4 / Pecahan 6 / 7 / 9 / JUMLAH 10 Jadual Spesifikasi Ujian Tahun 4 SJK (C) KG SIKAMAT