You are on page 1of 5

MANUAL PERISIAN

SISTEM PENGURUSAN SOAL SELIDIK PPDa (2SP)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2SP (SEKOLAH) VERSI 1.0

Disamping itu.0 RUJUKAN PERISIAN 2SP (SEKOLAH) VERSI 1. 2. Justeru. Program Ujian Urin dalam kalangan pelajar sekolah menengahtelah dijalankan bagi mengesan dan membimbing pelajar-pelajar yang didapati positif.0 Sebarang kemusykilan boleh dirujuk kepada Pegawai PPDa di PPD masing-masing.0 KEPERLUAN MINIMUM PERISIAN Perisian Microsoft Excell 2007 dan ke atas. Dalam hal ini. Menyedari hakikat ini. pada 28 Februari 1983 Jawatankuasa Kabinet Antidadah telah mengisytiharkan “Dadah Musuh Utama Negara”.1 Terdapat 20 helaian iaitu : 4. Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberitanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah. perisian ini dibina untuk digunakan oleh sekolah.inhalan. PPD. murid-murid tersebut diberikan soal selidik untuk mengesan keterlibatan mereka dengan dadah. 3.1.1.1.Perisian ini telah dibina oleh Unit PPDa. ketenteraman dan keselamatan rakyat.1. Keadaan ini boleh mengancam kepada kesejahteraan.1.1.3 Bahagian A 4. 4.1. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Jabatan Pelajaran dan KPM bagimengumpul maklumat berkaitan.8 Lapor B1 – Lapor B13 Gambar rajah 1 2 .0 PENGENALAN Masalah penyalahgunaandadah dalam kalangan penduduk Malaysia bertambah membimbangkan.2 Demografi 4.4 Analisa A 4.1 Maklumat 4.1.7 Lapor Semua 4.rokok.0 PENGGUNAAN PERISIAN 4.6 Bahagian B 4.5 Soal Selidik 4. MANUAL PENGGUNA 1.alkohol dan seks bebas. KPM.

masukkan maklumat asas berkaitan sekolah. 4.4. 4. Demografi dan Soal Selidik. masukkan maklumat asas berkaitan responden. Gambar rajah 3 3 .2 Masukkan data pada helaian yang berwarna hijau sahaja iaitu pada helaian Maklumat.3 Pada helaian Maklumat.4 Pada helaian Demografi .

lajur berikut : 4.SEMAK SEMULA akan terpapar pada helaian Bahagian A jika terdapat sebarang kesilapan memasukkan data. 2.Paparan DATA TIDAK SELARAS. A-4 : JANTINA A-5 : A-3 : BANGSA A-6 : A-2 : UMUR A-7 : TEMPAT TINGGAL TINGKATAN AGAMA Gambar rajah 4 Helaian ini mengandungi lajur.5 Masukkan angka 1 pada petak berkaitan sahaja. Gambar rajah 5 (Nota: Masukkanangka 1 dan bukannya tanda “/” atau sebagainya. Gambar rajah 6 4 .) 1. Semak data yang telah dimasukkan supaya tidak berlaku sebarang kesilapan. Semua helaian hendaklah dilengkapkan sebelum beralih ke helaian yang lain.

2 Penghantaran Ke PPD Hanya softcopy sahaja yang perlu dihantar kepada Pegawai PPDa di PPDselewat-lewatnya seminggu selepas soal selidik ini dijalankan.0 PENYEDIAAN DATA UNTUK DIHANTAR KE PPD 5.docx 5.5. 5 .1 Penyalinan Data Simpanfail yang telah lengkap dengan menamakan 2SP (nama sekolah).docx dan tarikh untukmemudahkan pencarian. Contoh: 2SP SMK Klang Sept2011.