You are on page 1of 12

I.

évfolyam nappali tagozat
Kötelező előadások

II. évfolyam nappali tagozat

évfolyam nappali tagozat Kötelező előadások 2 . Kötelező előadások III.

IV. évfolyam nappali tagozat Kötelező előadások 3 .

évfolyam nappali tagozat Kötelező előadások 4 .V.

A négy modulba tartozik a fakultatív kurzusok meghatározott köre is.és Jogtudományi Karon az egységes osztatlan jogászképzés nappali tagozatán a 2010 szeptemberétől felmenő rendszerben érvényesülő új tanterv szerint a differenciált szakmai ismeretek körébe sorolt kötelezően választható. SPECIALIZÁCIÓT SZOLGÁLÓ MODULOK A 2010 szeptemberében vagy azt követően beiratkozó hallgatókra vonatkozó szabályok Az Állam. alternatív kurzusok négy modulba (bűnügyi tudományok. Egy modul teljesítésének előfeltételei: 5 . nemzetközi és európai jogi. civilisztikai. valamint közjogi modul) tartoznak.

Az alábbiakban az egyes modulokba sorolt differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó alternatív. . A modul teljesítésére. legalább 6. 6 . a modulba tartozó alternatív kurzus felvétele. és ezzel összefüggésben legalább 18 kredit eredményes teljesítése. a hallgató kérelmére az abszolutórium megszerzését követően állapítható meg. a modulba tartozó fakultatív kurzus felvétele. majd a fakultatív kurzusok áttekintő táblázatát közöljük. § rendelkezései az irányadók. Nem minősül teljesítettnek a modul. és szakdolgozat jó vagy jeles minősítéssel. és ezzel összefüggésben 8 kredit eredményes teljesítése. legalább 4. az erre irányuló kérelem benyújtására és elbírálására a 227.51-ot nem éri el. . amennyiben a hallgató a modulnak megfelelő tantárgycsoport (panel) kötelező kurzusaiból szerzett érdemjegyeinek átlaga. Egy adott modul teljesítése a hallgató tanulmányainak befejezésekor. és emellett külön a modulhoz tartozó alternatív és fakultatív kurzusokból szerzett érdemjegyeinek átlaga a 3. a modulnak megfelelő témából írt egy évfolyamdolgozat. .

7 .

GELLÉR BALÁZS egyetemi docens A fakultatív kurzus címe Tanszék Eutanázia a büntetőjogi Büntetőjogi Tanszék gondolkodásban Kúriai esetek a Büntető Büntetőjogi Tanszék Kollégium gyakorlatából Büntetőjog határterületei Büntetőjogi Tanszék Büntetőjogi jogalkalmazási problémák ügyészi szemmel Büntetőjogi Tanszék ténylegesen megtörtént jogesetek feldolgozásával Büntető Eljárásjogi és Titkos információgyűjtés - Büntetés-végrehajtási Jogi titkos adatszerzés Tanszék Büntető Eljárásjogi és A hazai börtönügy 20. Büntetés-végrehajtási Jogi századi szakmatörténete Tanszék Büntető Eljárásjogi és A fiatalkorúak büntetés- Büntetés-végrehajtási Jogi végrehajtása Tanszék Büntető Eljárásjogi és Transitional Justice Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék A büntetőeljárás Büntető Eljárásjogi és jogorvoslati rendszerének Büntetés-végrehajtási Jogi alapkérdései Tanszék Trusted criminals. BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK MODULJA Modulfelelős: DR. white Kriminológia Tanszék collar criminality (in English) 8 .

MENYHÁRD ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár A fakultatív kurzus címe Tanszék Sajtószabadság kontra Magyar Állam. CIVILISZTIKAI MODUL Modulfelelős: DR.és Jogtörténeti személyiségvédelem Tanszék Újabb családjogi kérdések Polgári Jogi Tanszék Hungarian Tort Law in a Polgári Jogi Tanszék Compoarative Perspection Adatvédelem a Polgári Jogi Tanszék gyakorlatban Szerzői jog és iparjogvédelem BCE Inkubátor Polgári Jogi Tanszék Program 9 .

és Jogtörténeti és jövője Tanszék Magyar Állam.és Jogtörténeti A nők jogállása Tanszék A magyar műemlékvédelem múltja Magyar Állam.és Jogtörténeti Az alkotmánybíráskodás gyökerei Tanszék 10 .különös Alkotmányjogi Tanszék tekintettel az 1989/1990-es évekre A véleménynyilvánítás szabadsága Jog. állam az Alkotmányjogi Tanszék egyházban Politikai jogok az ügyvédi Alkotmányjogi Tanszék gyakorlatban Comparative constitutional law Alkotmányjogi Tanszék Alkotmányos rendszerváltozások Magyarországon .és Társadalomelméleti a bírói gyakorlatban Tanszék Sportjog Közigazgatási Jogi Tanszék Versenyjog Közigazgatási Jogi Tanszék Magyar Állam. KUKORELLI ISTVÁN egyetemi tanár A fakultatív kurzus címe Tanszék Egyház az államban. KÖZJOGI MODUL Modulfelelős: DR.

a Gazdasági Jogi Tanszék személyek és a szolgáltatások szabad mozgása köréből. NEMZETKÖZI JOGI ÉS EURÓPAI JOGI MODUL Modulfelelős: DR. Nemzetközi Magánjogi és Európai La libre circulation des personnes Gazdasági Jogi Tanszék Cross border litigation and Polgári Eljárásjogi Tanszék arbitration 11 . KARDOS GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár A fakultatív kurzus címe Tanszék Strasbourgi jogesetmegoldás Alkotmányjogi Tanszék International Criminal Law Büntetőjogi Tanszék Milestone Cases of International Criminal Justice: from Eichmann Büntetőjogi Tanszék to Karadžić A jogi kultúra megközelítései: kulturális relativizmus és emberi Jog. Válogatott ítéletek az Európai Unió Nemzetközi Magánjogi és Európai Bírósága esetjogából az áruk.An EU law Perspective Gazdasági Jogi Tanszék A dijoni likőrtől a pireuszi kikötőig.és Társadalomelméleti Tanszék jogok A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Mediációs Versenyére Kriminológia Tanszék felkészítő kurzus EU human rights and criminal Kriminológia Tanszék justice Advanced course on the Law of Nemzetközi Jogi Tanszék the European Union International commercial Nemzetközi Magánjogi és Európai arbitration Gazdasági Jogi Tanszék Companies in Private International Nemzetközi Magánjogi és Európai Law .

Jurisdiction and Enforcement Polgári Eljárásjogi Tanszék under the new Brussels Ia-Regulation International Tax Law Pánzügyi Jogi Tanszék 12 .