You are on page 1of 1

INSCHRIJFFORMULIER

naam en voorletters mailen of in een


adres gefrankeerde
postcode en woonplaats envelop
telefoon opsturen
E-mailadres naar:

Schrijft zich in voor R. Lammerink


Wereldculturen,
Hoogzwanenstraa
een andere kunstgeschiedenis t 108
6211 BZ
Maastricht
0 KGS 2
handtekening Vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur

12 lessen 165,-

Inschrijvingsprocedure
Het cursusgeld dient twee weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op girorekening
NL14INGB0002032403 t.n.v. Dhr. R. Lammerink, Hoogzwanenstraat 108, 6211BZ Maastricht.
Inschrijfvoorwaarden
Wanneer u zich inschrijft verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
Het ontbinden van een deelnameovereenkomst is alleen mogelijk tot een week voor aanvang van de cursus,
waarbij de betalingsverplichting vervalt en/of het cursusgeld wordt gerestitueerd. Per annulering wordt altijd
15,- administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren na start van de cursus is niet mogelijk. De
verplichting tot betaling blijft. Het niet deelnemen aan de cursus leidt niet tot ontslag van de
betalingsverplichting.

voor meer informatie, 06-27055841 of E-mail: ruudlammerink@kpnmail.nl