You are on page 1of 4

BAB 1 TINGKATAN 5 - KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI

ASIA TENGGARA
Nota ringkas klik SINI
1.1 Imperialisme Barat Di Asia Tenggara
1.1.1 Imperialis Barat
1.1.2 Faktor-Faktor Imperialisme Barat
1.2 Perubahan Sistem Politik
1.2.1 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat
Filipina / Indonesia / Burma / IndoChina / Tanah Melayu / Thailand
1.3 Nasionalisme Di Asia Tenggara
1.3.1 Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme
1.3.2 Perkembangan Nasionalisme Tahap Pertama / Tahap Kedua

BAB 2 TINGKATAN 5 - NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA
KEDUA

Nota ringkas klik SINI
2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British
2.1.1 Sebab-Sebab Penentangan
2.1.2 Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan
2.2 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
2.2.1 Faktor-Faktor Pemangkin Nasionalisme
2.2.2 Gerakan Islah Dalam Meningkatkan Minda Bangsa
2.2.3 Akhbar, Majalah & Novel Penggerak Kesedaran Kebangsaan
2.2.4 Perjuangan Nasionalisme Oleh Persatuan-Persatuan Melayu
2.2.5 Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun

BAB 3 TINGKATAN 5 - KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Nota ringkas klik SINI
3.1 Latar Belakang Pembinaan Negara & Bangsa
3.1.1 Pembinaan Negara & Bangsa
3.1.2 Ciri-Ciri Negara & Bangsa
3.2 Kesultanan Melayu Melaka - Asas Pembentukan Negara & Bangsa
3.2.1 Ciri-Ciri Negara & Bangsa Dalam Kesultanan Melayu Melaka
3.3 Warisan Negeri-Negeri Melayu
3.3.1 Johor - Undang2 Tubuh Kerajaan Johor
3.3.2 Kelantan - Sistem Jemaah Menteri
3.3.3 Terengganu - Undang2 Tubuh Kerajaan Terengganu (Ittiqan-ilmuluk-
bi-ta'dil il-suluk)
3.3.4 Negeri Sembilan - Prinsip Demokrasi & Persekutuan

BAB 4 TINGKATAN 5 - PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
4.1 Malayan Union
4.1.1 Sebab-Sebab Pengenalan Malayan Union
4.1.2 Ciri-Ciri Perjanjian Malayan Union 1946
4.1.3 Reaksi Terhadap Malayan Union
4.1.4 Tindakan Orang Melayu Menentang Malayan Union
4.2 Persekutuan Tanah Melayu
4.2.1 Faktor2 Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4.2.2 Langkah2 Pembentukan PersekutuanTanah Melayu
4.2.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
4.2.4 Tokoh2 Penggerak Persekutuan TanahMelayu 1948
4.3 Pergerakan Politik Di Sarawak & Sabah

3 Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 5.PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN 8.1.1 Rancangan Pembangunan Lima Tahun 8.2.3 Perikatan & Pakatan Murni Ke Arah Kemerdekaan 5.2 Faktor-Faktor Ekonomi 6.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 5.1.5 Perjanjian Malaysia 1963 6.3.3 Faktor-Faktor Sosial 6.1.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen 7.1 Faktor-Faktor Politik 6.2 Dasar Pembangunan Ekonomi .1 Suruhanjaya Reid 5.1.1.3.2.2 Bendera Kebangsaan 7.2 Perikatan Serta Pilihan Raya Bandaran Negeri & Majlis Perundangan Persekutuan 1955 5.PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA 5.2.2 Faktor-Faktor Ekonomi 6.3.1 Faktor-Faktor Politik 6.2 Pakatan Murni 5.1 Perlembagaan 7.2 Kerajaan Negeri 7.1 Intipati Perjanjian Malaysia 1963 BAB 7 TINGKATAN 5 .3.PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 6.3.3 Lambang-Lambang Negara 7.3 Faktor-Faktor Sosial 6.2.1 Pembangunan Ekonomi 8.SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA 7.2 Raja Berperlembagaan 7.5 Parti Politik Di Malaysia SehinggaTahun 1963 7.1.1 Ciri-Ciri Sistem Ahli 5.1.4 Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia 6.3.4 Peranan Tokoh-Tokoh Kemerdekaan BAB 6 TINGKATAN 5 .3 Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia 6.BAB 5 TINGKATAN 5 .2.1 Reaksi Dalam Negeri 6.1 Jata Negara 7.1 Sistem Ahli 5.1 Cadangan Ke Arah Pembentukan Malaysia 6.1.1.4 Pilihan Raya 7.2 Isi2 Penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 5.1.1.3 Lagu Kebangsaan BAB 8 TINGKATAN 5 .2 Faktor-Faktor Pembentukan Malaysia 6.2 Proses Pelaksanaan & Kepentingan Sistem Ahli 5.2 Negara Persekutuan 7.1 Pakatan Murni PraPerikatan 5.2 Reaksi Negara Luar 6.3 Kuasa Pemerintahan 7.2.5.1 Kerajaan Persekutuan 7.3.1.2.2.3.3.

2.3.2.2.1 Wawasan 2020 BAB 9 TINGKATAN 5 - MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 9.2 Pembangunan & Perpaduan Bangsa 8.2 Kemunculan Blok Dunia & Perang Dingin 9. Indus. Mesir Purba.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan 8.4 Cabaran Masa Depan TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Tamadun Purba (India.2. China.1 Rukun Negara 8. Kemboja dan Vietnam) ((teks 89) Angkor Wat (teks 89) Borobudur (teks 90) Lembah Bujang (teks 91) BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Dunia Islam Sehingga 1600 (teks 100) BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Dunia Islam Sehingga 1600 (teks 119) .2. Yunani / Greece dan Rom (Teks 9) Mesopotamia Sejarah Penulisan Mesir Purba Tamadun Indus China Purba BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Tamadun Yunani Rom (teks 40) Sumber Visual Tamadun China (teks 41) Sejarah Arkitek Landskap (teks 59) BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Asal usul Angkor (teks 76) Srivijaya (teks 87) Monumen di Asia Tenggara (Burma.2.2.1 Perang Dunia Pertama & Perang Dunia Kedua 9.2.3 Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau 9.2 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa 9.2. Hwang Ho.3 Malaysia Ke Arah Negara Maju 8.5 Sukan Untuk Perpaduan 8.1 Dasar-Dasar Luar Malaysia 9. Thailand.1.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan & Falsafah Pendidikan Kebangsaan 8.1 Konflik Antarabangsa 9.1.2 Peranan & Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa 9.3 Akta Bahasa Kebangsaan 8.8.

Kepentingan Hijrah (teks 122) Piagam Madinah (teks 127) BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Dunia Islam Sehingga 1600 (teks 142) Khulafa al-Rasyidin (teks 144) Peta-peta Bersejarah Mengenai Dunia Islam (teks 144) Islam (teks 170) BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA Baitulmal (teks 192) Ekonomi Islam (teks 192) Sumbangan Islam (teks 192) BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Artikel Surat Khabar Tentang Islam & Isu Semasa (teks 208) Islam di Malaysia (teks 212) BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH Renaissance di Alam Maya (teks 217) A Journey Through the Renaissance (teks 220) – (Kuiz Zaman Renaissance) Dunia Moden Awal (teks 223) BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi Malaysia (teks 246) .