You are on page 1of 6

2. ea. Függvények.

Definíció: (függvény)
Legyenek H ⊆ R és K ⊆ R valós számhalmazok. Rendeljünk hozzá minden x ∈ H

számhoz egyetlen y ∈ K számot. Az ilyen egyértelmű hozzárendelést függvénynek
nevezzük.

Feltételezzük, hogy a függvény fogalma a középiskolai tanulmányok alapján
mindenki előtt ismert, valamint az alábbi függvénytani fogalmak is:
Értelmezési tartomány, érték készlet, kölcsönösen egyértelmű leképezés, inverz
függvény, növő illetve csökkenő függvény, páros illetve páratlan függvény,
periodikus függvény.

Definíció: (határérték I.)

Az f(x) függvénynek az x 0 ∈ R helyen létezik a határértéke és az a h ∈R valós

szám, ha bármely ε > 0 számhoz található δ > 0 szám úgy, hogy a
0 < x − x 0 < δ egyenlőtlenséget kielégítő x értékek benne vannak az f(x) függvény

értelmezési tartományában és teljesül az f ( x) − h < ε egyenlőtlenség.

Definíció: (határérték II.)

Az f(x) függvénynek az x 0 ∈ R helyen létezik a határértéke és az a h ∈R valós
szám, ha bármely az f(x) függvény értelmezési tartományából választott és x0-hoz
konvergáló xn sorozat esetén az f(xn) függvényérték sorozat konvergál h-hoz.

lim f ( x) = h
Jelölés: x→ x0

Meg lehet mutatni, hogy a két definíció ekvivalens.

ha lim f ( x ) = lim f ( x ) = h . x → x0+ x → x0− Definíció: Az f(x) függvény határértéke x → +∞ esetén a h ∈ R valós szám. Határértékre vonatkozó tételek: Ha létezik lim f ( x) és lim x→ x g ( x ) . hogy a 0 < x − x 0 < δ egyenlőtlenséget kielégítő x értékek benne vannak az f(x) függvény értelmezési tartományában és teljesül az f ( x) − h < ε egyenlőtlenség. hogy a függvény értelmezve van x>k esetén és ezen x értékekre teljesül az f ( x) − h < ε egyenlőtlenség. lim f ( x ) = h x→x0+ x → x0− Tétel: Az f(x) függvénynek az x 0 ∈ R helyen létezik a határértéke és az a h ∈ R valós szám.Definíció: Jobb oldali határérték. Az f(x) függvénynek az x 0 ∈ R helyen létezik a jobb oldali határértéke és az a h ∈ R valós szám. Definíció: Bal oldali határérték (hasonlóan). ha bármely ε > 0 számhoz található δ > 0 szám úgy. ha bármely ε > 0 számhoz található k valós szám úgy. akkor x→ x0 0 . Jelölés: lim f ( x) = h ill.

lim g ( x ) x→ x 0 x→ x 0 x→ x 0 lim[ f ( x ) ⋅ g ( x )] = lim f ( x) . x → x0 . hogy x →a x →b 0 < x − a < δ esetén g ( x ) ≠ b . akkor lim x →a f ( g ( x )) = c . Tétel: Ha az f. akkor 0 x → x0 lim g( x ) = L. továbbá van olyan δ > 0 szám.lim[ f ( x) + g( x)] = lim x→ x f ( x ) + lim g( x ) x→ x x → x0 0 0 lim [ f ( x ) − g ( x )] = lim f ( x ) . lim g( x ) x → x0 x → x0 x → x0 továbbá. x → x0 Összetett függvény határértékére vonatkozó tétel: Ha lim g( x) = b és lim f ( x) = c . g és h függvények értelmezve vannak az x0 pont egy környezetében és itt f ( x) ≤ g( x) ≤ h( x) . valamint lim x→ x f ( x ) = lim h( x ) =L. akkor x→ x 0 f (x) lim x→ x f (x) lim 0 = x → x0 g(x) lim g(x) . ha lim g( x) ≠ 0 .

ha annak minden pontjában folytonos. lim =1 x→0 x lim (1 + y) x 1 ⎛ 1⎞ 2. lim f ( x) .értelmezve van az x0 helyen és annak környezetében. lim x = 1 x →0 x→0 ax −1 ex − 1 4. x → x0 Definíció: Egy függvény folytonos az (a. .létezik a x→ x 0 . lim x = ln a spec. Definíció: Jobb és bal oldali folytonosság.b) intervallumon. lim f ( x ) = f ( x 0 ) . ha . lim x =1 x→0 x →0 (1 + x ) µ − 1 5.Fontos függvényhatárértékek: sin x 1. lim ⎜1 + ⎟ =e vagy y =e x →∞ ⎝ x⎠ y→0 log a (1 + x ) 1 ln(1 + x ) 3. lim x = log a e = ln a spec. lim x →0 x =µ Definíció: (folytonosság lokálisan) Az f(x) függvény folytonos az x0 helyen.

b] . ha folytonos az (a. b pontban balról folytonos. hányadosa (ha a nevező nem zérus) folytonos.b] zárt intervallumon és f(a)<c<f(b). szorzata. akkor létezik olyan x ∈[ a . ha bármely α és β ∈[ a.b) f ( β ) − f (α ) esetén f ( x) ≤ ( x − α ) + f (α ) . Az [a.b) intervallumon és az a pontban jobbról.) Fordított egyenlőtlenség jel.b] zárt intervallumon folytonos függvény korlátos.Definíció: Egy függvény folytonos az [a. Összetett függvény és inverz függvény folytonossága. b] intervallumon konvex.b]. akkor a minimuma és maximuma között minden értéket felvesz.Weierstrass tétel) Definíció: (konvexitás) Az f(x) függvény az [a.b] intervallumon. Tételek: Folytonos függvények összege. 2. Az [a. és x ∈( a. hogy f(x)=c. (Bolzano . .b] zárt intervallumon folytonos függvény felveszi legnagyobb és legkisebb értékét. (Weierstass tétel) 3. Ha az f(x) függvény folytonos az [a. Zárt intervallumon folytonos függvények tulajdonságai: 1. β −α Definíció: (konkáv fv. (Bolzano . Ha az f(x) függvény folytonos az [a.b] zárt intervallumon.Darboux tétel) 4.

2. ar sh x = ln⎜⎛ x + 1 + x 2 ⎟⎞ ar ch x = ln ⎛⎜ x + x 2 − 1 ⎞⎟⎠ . spec. Elemi függvények: 1. b] intervallumon. y=x-n . tgx. y=xr . x −1 . y = const.: y= n e x és y = ln x . és inverzeik: ⎝ ⎠ . tulajdonságok. cth x = ch x sh x . ctgx és inverzeik. . ch x = . y = x . cosx. akkor folytonos is. 2 2 sh x ch x th x = .. grafikonok. y=ax. y=logax. y=xn. e x − e−x e x + e−x hiperbolikus függvények: sh x = . ⎝ 1+ x x +1 ar th x = ar cth x = 1− x . polinomok. trigonometrikus függvények: sinx.Tétel: Ha az f(x) függvény konvex az [a.