You are on page 1of 7

SULIT

013

Bahasa Inggeris

2017

1 jam 15 minit

SEKOLAH KEBANGSAAN JIJAN, NILAI

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

2017

TAHUN 1

0
1
3 013 - BAHASA INGGERIS

KERTAS 2

1 JAM 15 MINIT

Penilaian - Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan, Nilai
SULIT

NAMA:……………………………………………………………… KELAS:…………… Disediakan oleh. 2. Jawapan hendaklah ditulis di ruangan jawapan yang disediakan 3.Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan. Nilai SULIT . padamkan jawapan yang telah dibuat. Jawab semua soalan. Kemudian tuliskan jawapan yang baharu. Jika kamu hendak menukar jawapan.WAN SUREYANI BT. …………………………… (PN. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. WAN ISMAIL) Guru Mata Pelajaran SULIT 013 Bahasa Inggeris 2017 1 jam 15 minit Penilaian .

Jawab semua soalan. NAMA:……………………………………………………………… KELAS:…………… Penilaian .Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan.BAHASA INGGERIS KERTAS 2 1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kemudian tuliskan jawapan yang baharu. NILAI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 TAHUN 1 0 1 3 013 . padamkan jawapan yang telah dibuat. 2. Jika kamu hendak menukar jawapan. SEKOLAH KEBANGSAAN JIJAN. Jawapan hendaklah ditulis di ruangan jawapan yang disediakan 3. Nilai SULIT .

Nilai SULIT .Disediakan oleh.Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan. NILAI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Penilaian . WAN ISMAIL) Guru Mata Pelajaran SULIT 014 Bahasa Inggeris 2017 1 jam 15 minit SEKOLAH KEBANGSAAN JIJAN.WAN SUREYANI BT. …………………………… (PN.

Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan. Nilai SULIT . padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baharu. Jika kamu hendak menukar jawapan. 2017 TAHUN 1 0 1 4 014 . Jawapan hendaklah ditulis di ruangan jawapan yang disediakan 6. NAMA:……………………………………………………………… KELAS:…………… Disediakan oleh.BAHASA INGGERIS KERTAS 2 1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 4. Jawab semua soalan. 5. Penilaian .

Nilai SULIT .Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan.WAN SUREYANI BT. WAN ISMAIL) Guru Mata Pelajaran SULIT 014 Bahasa Inggeris 2017 1 jam 15 minit SEKOLAH KEBANGSAAN JIJAN. …………………………… (PN. NILAI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 TAHUN 2 0 1 4 014 .BAHASA INGGERIS KERTAS 2 Penilaian .

1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 4. WAN ISMAIL) Guru Mata Pelajaran Penilaian . NAMA:……………………………………………………………… KELAS:…………… Disediakan oleh. padamkan jawapan yang telah dibuat. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis di ruangan jawapan yang disediakan 6. 5. Kemudian tuliskan jawapan yang baharu. …………………………… (PN.Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Jijan.WAN SUREYANI BT. Nilai SULIT . Jika kamu hendak menukar jawapan.