You are on page 1of 2

COMPLETIVA INDIRECTĂ

Propoziţia subordonată completivă indirectă îndeplineşte, la nivelul frazei, rolul complementului indirect. Ea determină:
ci CI
 un verb: Se miră de reuşita ei. → Se miră¹ / [că] a reuşit.²/ P1=PP; P2=CI

ci CI
 un adjectiv: Ei sunt mândri de succesul lui → Ei sunt mândri¹ / [că] el a obţinut un succes răsunător.²/

ci CI
 o interjecţie: Hârşti! o palmă agresorului. → Hârşti! o palmă¹ / [cui] l-a agresat.²/

Elemente de relaţie:
1. Pronume (adjective pronominale) relative : cine, care, ce, ceea ce, cât(ă).
 Nu-mi aduc aminte¹/ [cine] mă iubeşte.²/
2. Pronume (adjective pronominale) nehotărâte: oricine, oricare, orice, oricât(ă).
 Nu te încredinţa¹/ [în orice] îţi spun alţii.²/
3. Conjuncţii (locuţiuni conjuncţionale) subordonatoare : că, să, ca…să, dacă, cum că, cum
să.
 Îmi pare rău¹/ [dacă] refuzi.²/
4. Adverbe relative: unde, când, cum, cât.
 Aminteşte-ţi¹/ [când] ne-am întâlnit prima dată!²/
Topica → postpusă regentei: Nu mă pricep¹/ [cum] trebuie elaborată compunerea.²/
→ antepusă regentei: [Ce] se va întâmpla cu viaţa ei,¹/ nu s-a gândit.²/
→ intercalată în regentă: Hotărându-se¹/ [unde] va studia la anul²/ s-a liniştit.¹/
Punctuaţia → când se află după regentă, nu se desparte prin virgulă de aceasta.
→ când se află înaintea regentei, folosirea virgulei este permisă, dar nu obligatorie.
Exerciţii
1. Realizează expansiunea complementelor indirecte din enunţurile următoare:
 Sunt convins de nevinovăţia lui……………………………………………………………………………………………
 Toţi vorbesc de întâmplarea de ieri………………………………………………………………………………………..
 Profesorii se bucură de sârguinţa elevilor………………………………………………………………………………….
 Spune-i asta unui om de cuvânt……………………………………………………………………………………………
2. Contrage completivele indirecte din frazele de mai jos:
 Este dornic să plece în excursie……………………………………………………………………………………………
 Se îndoieşte că ei vor sosi la timp…………………………………………………………………………………………
 I se aduc laude cui învaţă…………………………………………………………………………………………………..
 Bunicul îşi aminteşte cum era pe vremea lui……………………………………………………………………………….
3. Precizează felul propoziţiilor subordonate din frazele de mai jos, după modelul dat:
 Ana vrea 1/ [să] cânte la pian, 2/ [ însă]ar fi mai bine 3/ [să] mai studieze.4/ P1=PP; P2=CD; P3=PP; P4=SB
 Ea se teme să cânte în prezenţa altor persoane care o deranjează.
 Lui Radu îi place să lucreze la calculator, dar se gândeşte când va citi „Baltagul”.
 Părerea mea este să citească mai întâi romanul ce poate fi interesant.
 Propunerea să învăţăm azi împreună este minunată şi îmi surâde că te-ai hotărât.
 Am auzit că mâine plecaţi în excursia pe care aţi planificat-o mai demult.
 Se spune că nu va veni încă primăvara şi nu mă îndoiesc de ce s-a anunţat la TV.
 Dana se gândeşte că va trebui să înveţe pentru teza ce este programată în mai.
 Ceea ce recomandă medicii înseamnă că este necesar să limităm consumul de sare, zahăr şi grăsimi.
 Dacă te-am respectat este că am considerat să-ţi acord o şansa pe care o meriţi.
 Ideea că te neglijez este o glumă ce trebuie să dispară dintre noi.
 Am auzit că le-ai făcut o farsă cui s-a întâmplat să asculte ce ai povestit.
4. Analizaţi fraza:
„ Fără îndoială că mademoiselle Annette, în alte împrejurări, s-ar fi grăbit să se intereseze de tot ceea ce s-a petrecut în
acei ani tineri şi fericiţi; acum însă gândurile ei erau ca şi apa din pahare, care tremura în colori schimbătoare, străpunsă de razele
filtrate prin florile de gheaţă ale geamurilor.”
( Mihail Sadoveanu – Venea o moară pe Siret )
P1= P3= P5=
P2= P4= P6=
5. Indicaţi felul subordonatelor introduse prin conjuncţia că:

 Este bine
 Bucuria mea este
 Am primit veste că vii la mine.

 Am aflat  Sunt mulţumit .