You are on page 1of 2

Fişă de lucru

1.Scrie pe liniile punctate pronumele personale care pot înlocui substantivele subliniate:

Copiii ............. se dau cu sania. Tică ............ îl ia pe Dan alături. Maria ............. îi atrage atenţia că
băiatul ............ e prea mic pentru acest joc.

2.Identifică pronumele personale din textele date şi completează tabelul de mai jos:

„Să faci bine să-mi dai sare de douăzeci de bani, vorbi Ioniţă, intrând şi întinzându-i jupânului
năfrămuţa pe care o scosese din buzunar.” (Ion Agârbiceanu – „Întâiul drum”)

„Aşteptam cu ei în staţie şi i-am ascultat. Era o frază care mi-a plăcut, o frază foarte frumoasă, despre
arşiţa care l-a întâmpinat pe el, pe colonel, undeva în Arabia.” (Mircea Eliade – „La ţigănci”

„Nu era un fricos ca Turel, băiatul de lângă dânşii, care zbiera şi cerea ajutor de către ori lătra
Grivei.” (Cezar Petrescu – „Fram, ursul polar”)

„Hei, voi, copiilor! De ce daţi cu bulgări în fereastră? Tu, cel mai mare, spune-le că nu e bine!”

Pronumele Forma Persoana Numă- Genul Cazul Funcţia
pronumelui rul sintactică

3.Subliniază cu o linie pronumele personal de politeţe şi cu două linii formulele reverenţioase din
textele următoare:

„– Şeful a venit?
– Acuşica, răspunde aprodul. A ordonat să mergeţi imediat la dumnealui.”
(Ion Luca Caragiale – „Două loturi”)
„Domnia ta, tată, ştii prea bine că n-am ieşit din poruncile Împărăţiei tale nici cât negru sub unghie;
şi dacă acum cutez a stărui în rugăciunea mea, este numai că voiesc, dac-aş putea, să împlinesc o
dorinţă care nu dă odihnă sufletului Măriei tale, dorinţă pe care te sileşte de mulţi ani şi cu mari
cheltuieli să o împlineşti.” (Petre Ispirescu – „Pasărea măiastră”)

4.Construiţi două enunţuri în care pronumele personal dânsul să fie la:

• numărul plural, genul feminin, cazul dativ
.....................................................................................................................................................................
• numărul singular, genul masculin, cazul genitiv
.....................................................................................................................................................................

1

....................... dar se tem ziua........... .................... ......................................” (Romulus Dinu – „Listă de persoane”) 9.................................................................................. Pisica Dianei este mare............................................... Bunica............................. ............................. 6............................................................................ .................................................................................... fusese moaşă în Bolintin................................................................... ........................................... – De unde ştii tu asta? grăi bătrânul...... – Ştiu................... în ziua aceea...................................................................... la adăpost............................ „Iarna e un vestit dulgher..... .................................. fiindcă eram prea mic când a murit............................. ..................................... „Înainte de asfinţitul soarelui............................... ..... veni la bordeiul lui moş Pleşuv nepoţelul său cel mai tânăr........ .......]” (Mihail Sadoveanu – „Vânători de lupi.................... ......Subliniază cu o linie predicatele verbale şi cu două linii predicatele nominale din textul următor: „Bunicul meu..... – La noapte au să vie iarăşi la furat............................... [....5.......... Am văzut urmă prospătă de labă.....Identifică verbele din textul următor şi precizează modul şi timpul.......... Costică Grigorescu.................. La noapte au să vie iarăşi să mă prade.................................................................................... Adusese oile aproape şi le lăsase în sama celor patru câni....... Se ţin aproape................................................................................................ în mâl... albă şi agilă............... ................. ............................... ........ era străin în Bolintin.............................................................................. în veacuri vechi”) .......... ............ ................... Peste râuri pod să puie Că ea poate................................ ........ privindu-şi cu luare-aminte nepotul........... Ei au fost buni prieteni........................... .................................................................................... Fără lemn şi fără cuie...... ............................................................ ..Indică genul următoarelor substantive: Genul Masculin Feminin Neutru Substantivul cal creion muscă peşte pisică scaun şarpe vas 7......................................................... pe care nu-l cunoscusem.. ............ Probabil că din cauza asta ne-am făcut noi toţi trei fraţii medici................................... .............. 2 .....................Subliniază cu o linie numele predicative simple şi cu două linii numele predicative multiple din enunţurile următoare: Răzvan este medic stomatolog..Identifică substantivele din textul următor şi precizează cazul şi funcţia sintactică..” (George Coşbuc – „Iarna”) ......................... ................................................................................ 8.. când am coborât la gura pârăului....................................................... mama mamei........ când voieşte..............................................