You are on page 1of 1

PRONUMELE

Nr. Pronumele Forme Persoana Gen Nr. Dacă Observaţii
crt. devine
adj. pron.
1. Personal N: eu, tu, el, ea numai la - la pers. I şi a II-a nu are forme pentru
noi, voi, ei, ele pers. a III-a - cazul G
dânsul, dânsa, + + - LUI, EI, LOR sunt întotdeauna pronume
dânşii, dânsele personale
- D. posesiv: mâna-i tremurândă
- D. etic: “Vreau să mi te-omoare” (fără
funcţie)
- forma neutră: a luat-o la sănătoasa
2. Personal de Dumneata, dumitale, numai la
politeţe dumnealui, II, pers. a III-a
dumneavoastră, III + -
dumnealor, mata,
matale
3. Reflexiv Forme acc.: sine, - are aceeaşi persoană cu pronumele-
sie, sieşi subiect
Forme neacc.: + - + - - Funcţii – forme neaccentuate:
Ac: mă, te, se, s- c.d în Ac.: El se spală.
ne, vă, se c.i în D: El îşi aminteşte de vacanţă.
D: îmi, îţi, îşi, -şi atr. pron. în D: Luându-şi
ne, vă, îşi haina, a plecat.
-fără funcţie: nu se poate dubla printr-o
formă acc.: El se gândeşte (pe sine)

4. Demons- De apropiere: Valori gramaticale pentru cuvântul CEL:
trativ acesta, ăsta, art. dem.: omul cel rău
De depărtare: acela, - + + + pron. dem.: cel de colo
ăla, aceea, aia adj. pron. dem.: pe cel deal
De identitate:
acelaşi, aceeaşi
De diferenţiere:
celălalt
5. Nehotărât Unul, altul, tot, Nu indică precis obiectul înlocuit
oricare, oricine, Valorile morfologice ale cuv. o:
orice, fiecare, + + + art. hot.: O fată se plimbă
oarecare, cineva, + - - - num. card.: O fată şi doi băieţi
ceva, altceva, adj. pron. nehot.: O fată se joacă, alta scrie.
careva, atâţia, pron. pers.: O văd pe ea.
vreunul, mulţi, vb. aux.: O să vină
puţini, câţiva, interj.: O! Ce vreme bună!
cutare, niscai pron. pers. cu val. neutră: a luat-o la
sănătoasa
subst.: Am învăţat litera o.

6. Posesiv Al meu, al tău, al - arată posesia
său, a mea, a ta, a sa, + + + + - ca pron. are întotdeauna art. posesiv
al nostrum, al - fără art. posesiv – întotdeauna adj.
vostru, a noastră, a - acord: cu posesorul, în persoană
voastră cu obiectul posedat, în gen, nr. şi
caz
- ortografie: noştri, voştri – cu un singur i
7. De întărire Însumi, însămi, -insistă asupra unui pron. pers. sau subst. (îl
înşine, însene, + + + +‫٭‬ întăreşte)
ănsuşi, însăşi, înşişi, - ‫٭‬de obicei este adj. pron. de întărire
înseşi, însele
8. Interoga- Care? Cine? - + + + - apare într-o propoziţie interogativă
tiv Ce? Cât? - - -
9. Relativ Care, cine, ce cât, - + + + - nu apare decât în frază
ceea ce - - - -are dublu rol gramatical: element de
relaţie în frază, are funcţie în propoziţia pe
care o introduce
10. Negativ nici unul, nimeni, - + + + - neagă subst. înlocuit
nimic - - - De nimic = loc. Adj.
Pe nimic = loc. Adv.
Un nimic = subst.