You are on page 1of 33

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД
Одсек: Заштита
Студијски програм: Безбедност и здравље на раду – специјалистичке студије
Предмет: Заштита у акцидентним ситуацијама

СЕМИНАРСКИ РАД
Тема: Токсично угрожавање простора са ацеталдехидом

Студент, број индекса: Ментор:
Драгана Мандић, СБЗ5/16 проф. др Драган Карабасил

Нови Сад, мај 2017.

Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду

Скенирани Пројектни задатак за семинарски рад

Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 1

Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду

Токсично угрожавање простора са ацеталдехидом

Абстракт:
Неочекивани догађај настао људском грешком, отказом опреме или из неких
других разлога, који има штетан утицај на човека као и на животну средину, назива се
акцидент.
У овом раду обрађена је тема токсично угрожавање простора са ацеталдехидом.
Кроз рад се помињу и његове особине, утицај на животну средину као и два симулацион
сценарија. „ Алоха“ је програм помоћу којег су обрађене симулације.
Кључне речи: ацеталдехид, токсично угрожавање, мониторинг удеса, алоха

Toxic endangerment caused by ammonia

Abstract:
An unexpected event occurring human error, airborne equipment, or for other
reasons,which has a detrimental effect on humans and the environment, called the accident.
This paper deals with the toxic threat to space with acetaldehyde. Through the work
mentioned and its characteristics, the impact on the environment as well as the two simulation
scenarios. "Aloha" is a program through which the processed simulation.
Key words: acetaldehyde, toxic threats, accident monitoring, aloha

Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 2

...............................................................................3..................................2.......................2................... Симулација удеса на -6°C ...................................... 9 4.......................... Закључак ............................................ 29 7.......................................... 18 5. 9 4............... 32 Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 3 ..................... 6 3....................................1.................................. 7 3................1..................................................................... Утицај ацеталдехида на људе ..................................................... 8 4...............1............ Симулација удеса на +25°C.. Симулација удеса у компјутерском програму „Алоха“ .................................... Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 1... Подешавање и одабир локације .................................... Литература ........... Садржај .......................................... Мониторинг удеса ............................................................ 11 4...................... Садржај 1...............................2...................... 5 3...................................................................... Увод.................................. Начин прикупљања података ..............................................................1..................................... 31 8...................................... 26 6............... Остали подаци прикупљени о удесу ...... Хитне процедуре ............... 3 2............................................................................................................... Подаци о ацеталдехиду .... 4 3................................................................................................... 5 3........ Интервенција ватрогасне екипе......................................................1................................

Хемијски удес најчешће настаје приликом транспорта опасног терета. Опасност од опасног терета може да се класификује у три категорије:  Опасност I категорије је опасност по живот лица или загађење животне средине с последицама чије је отклањање дуготрајно и врло скупо. Он може бити изазван људском непажњом.Гасови  III . Увод Хемијски удес јесте неконтролисан и изненадни догађај који настаје ослобађањем.Радиоактивне супстанце  VIII . употреби. имовини и животној средини. Опасне материје се класификују у 9 класа. као и због дуготрајних санација.  Опасност III категорије је опасност од наношења лаке телесне повреде лицу или незнатног загађења животне средине.Експлозивне супстанце  II . недовољном осбособљености или неумећем. Учесник у транспорту опасног терета дужан је да се осигура за случај да у транспорту причини штету лицима.Оксидирајуће супстанце  VI . обављањем активности при производњи.Запаљиве чврсте материје  V . одлагању или при дуготрајном неадекватном чувању. пропустима.Отровне (токсичне) супстанце  VII . Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 2.Запаљиве течности  IV . Најчешћи узрок настанка хемијског удеса је људски фактор. изливањем или расипањем опасних материја. може доћу до великих катастрофа. А то су:  I .  Опасност II категорије је опасност од наношења тешке телесне повреде лицу или знатног загађења животне средине и од загађења животне средине на већем простору. ревитализацију и рекултивацију. складиштењу. преради. Санација. Због наведених разлога.Корозивне супстанце  XI . односно ремедијација јесте процес предузимања мера за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће коришћење локације укључујући уређење простора.Мешовите опасне супстанце Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 4 .

. влажност ваздуха. Он је један од важнијих алдехида. ватрогасна служба је имала дојаву од возача цистерне да је дошло до превртања цистерне са ацеталдехидом и до његовог изливања. Подаци о ацеталдехиду Ацеталдехид (етанал) је органско хемијско једињење са формулом CH3 CHO. Подаци које је ватрогасна екипа прикупила су:  Врста материје  Количина материје  Агрегатно стање материје  Температура материје у току транспорта  Димензије цистерне  Величина отвора на цистерни  Висина отвора на цистерни од земље  Тачна позиција акцидента Командни центар. детаљно прегледају место акцидента. земљишту. Прво о чему требају да обавесте командни центра јесте о којој врсти материје је реч. ватрогасци о томе обавештавају хитну помоћ и полицију. 3. облачност и има ли падавина. Свесни опасности која је задесила овај град. Поједини извори га обележавају са MeCHO (Ме = метил). Начин прикупљања података У Санском Мосту.1. Након тога. дана 19. хлебу и зрелом воћу. као и у пићу и диму. до најситнијег детаља. Као што им правила налажу.. године. Биљке га производе као део нормалног метаболизма. да би употпунио ове податке. колика је количина материја која се налази у цистерној. Он се индустријски производи у великим количинама. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 3. брзо су се упитили на место акцидента како би прибавили све потребне податке. О свим прикупљеним подацима обавештавају командни центра. јачини и правцу ветра. мора да прибави податке и од метереолошке службе о температури ваздуха. води. Присутан је у ваздуху. Ацеталдехид се у природи јавља у кафи.04. Ацеталдехид се првенствено користи као Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 5 .2017. на ком месту на цистерној се налази тај отвор. величина цистерне. Он се такође производи путем оксидације етилена и сматра се да је узрок мамурлука након конзумирањаалкохола. величина пукотине-рупе из које материја истиче. који је широко заступљен у природи.

Његов пријатан. Слика 1. Утицај ацеталдехида на људе Акутна изложеност људи до 50 ppm ацеталдехида паре за 15 минута производе благу иритацију ока. производњи пластике. Продужена изложеност ацеталдехиду може произвести поспаност . у производњи козметике.5 ° F). постаје оштар и гуши у високим концентрацијама. на слабим концентрацијама.1. Ова бистра течност кључа на 20. Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 6 .1. воћни мирис.Својства ацеталдехида 3. као конзерванс за рибу. 30 мин произведу благу иритацију горњих дисајних путева. али површну повреду рожњаче.8 ° C (69. Уколико ацеталдехид прсне у очи пријављено је да изазива болну. . међитим употребљава се и индустрији папира. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду супстрат за производњу сирћетне киселине. 200 ppm за 15 минута производе крваве очи и поцрвенеле капке. и 135 ppm.

3. носити одговарајућу опрему за дисање. омогућити му воду за испирање и пиће 5. Ако пацијент повраћа спонтано. Намерно изазивање повраћања је забрањено.  Држати даље од извора паљења. Предузети мере да се обезбеде сопствена безбедност пре давања прве помоћи. снабдевање кисеоником од стране стручног особља према упутствима лекара. 6. Уклонити извор загађења или пацијента извести на место са свежим ваздухом. дозволити му / јој да у потпуности испeре уста водом.  Ако се прогута. Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 7 . Ако дође до заустављања рада срца применити кардио реанимацију. Мере предострожности:  Држати даље од извора топлоте. Ако је пацијент свестан. 4.  Не гутати. Удисање: 1. (Као што је ношење потребне заштитне опреме) 2.  Избегавати контакт са очима. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 3.1. 2. У случају тешкоћа при дисању. жртву треба уклонити из даљег излагања и затражити медицинску помоћ. одмах потражити савет лекара и показати контејнер или етикету. Ако пацијент престане са дисањем применити вештачко дисање од стране обучених професионалаца одмах.2. Гутање: 1. Тражите одмах медицинску помоћ. Неопходно је дати пацијенту 240 ~ 300 ml воде. не удисати гас / дим / пару / спреј. Излагање очију: Ако ацеталдехид или раствор који садржи ацеталехид доспе у очи.  У случају недовољне вентилације. Хитне процедуре У случају случајног излагања ацеталдехду. 4. неопходно их је одмах испрати са великом количином воде.  Носити одговарајућу заштитну одећу. 3.

правилно одлагање отпада. образовање радника. Складиштење: Држати у добро затвореним посудама и избегавати све могуће изворе паљења (варнице или пламен). 3. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Одржавање опреме. V) 3/11/77. 15m/s Подручје урбано/насељено Облачност 7/10 Температура -6C +25C Влажност ваздуха 75% Димензије цистерне (R. L.2. правилна деконтаминација.8 Материја ацеталдехид Агрегатно стање течно Маса хемикалије 24t Димензије удесног отвора r = 5cm Позиција отвора dо подлоге Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 8 . Остали подаци прикупљени о удесу Сценарио 1 Сценарио 2 Ветар источни (Е). коришћење личних заштитних средства су витални аспекти у заштити радника. У великим концентрацијама ацеталдехид може изазвати или допринети повећању смртност или озбиљнијим болестима и стога може представљати потенцијалну опасност за људско здравље.

Додавање града Слика 3. Симулација удеса у компјутерском програму „Алоха“ 4. Подешавање и одабир локације Оба симулациона удеса се догађају у Санском Мосту (координате 44°46'6.61"С / 16°40'15. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 4. .1.Смештање града у државу Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 9 . Слика 2.32"И). .

. .Одабир локације Слика 5.Одабир окружења Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 10 .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 4.

2.Одабир хемикалије Слика 7.Метеоролошки подаци 1 Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 11 . Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 4. . . Симулација удеса на -6°C Слика 6.

.Димензије цистерне Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 12 . .Метеоролошки подаци 2 Слика 9.Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 8.

.Агрегатно стање материје Слика 11.Количина материје Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 13 .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 10. .

Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 12.Димензије удесног отвора Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 14 .Тип удеса Слика 13. . .

Позивија удесног отвора Слика 15. .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 14.Подешавање тла Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 15 . .

. .Дијаграм угрожавања Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 16 .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 16.Текстуални опис сценарија Слика 17.

Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 17 . Ово време је веће од времена које је потребно ватрогасцима да стигну. . што ће представљати меру смањења ефекта удеса на животну средину. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 18. . њихово здравље ће бити озбиљно угрожено. на 23 метра од места удеса. Са слике се види да пешаци морају да буду евакуисани из ове зоне пре него што истекне 12 минута. уколико постоје. треба да се евакуишу из објеката најдаље 20 минута од момента удеса. Слика 19.Концентрација материје на 23m низ ветар у оси Приказана слика је концентрација удеса у првој насељеној кући. болесни. Пре 12-тог минута. То је време довољно за ококчање удеса. Здрави људи који се налазе унутар објеката не морају да се евакуишу више од 60 минута. могу се очекивати благи пропратни ефекти на свим људима који се налазе на отвореном простору. што је сасвим довољно времена. старци.Снага извора током времена Истицање ацеталдехида ће трајати више од 60 минута. Осетљива популација. деца. Према томе. у овом случају постоји потреба да се зачепи удесни отвор. Након овог времена.

потребно је евакуисати људе који се налазе на отвореном простору  Здрави људи који се налазе у затвореним просторима (кућама. из свих 12 кућа обухваћених дијаграмом. уколико постоје технички услови. треба да се евакуишу из затворених простора. гаражама. болесни. могу  Осетљива популација. деца. стари. Симулација удеса на +25°C Слика 21. .Одабир хемикалије Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 18 . највише 20 минута од почетка удеса 4. . Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 20. колима) не морају да се евакуишу.3.Дијаграм угрожавања на карти терена Запажања:  Први објекат је удаљен 23 метра од места удеса  У границама зоне сигурности (жута линија). али.

Метеоролошки подаци 2 Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 19 .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 22.Метеоролошки подаци 1 Слика 23. . .

Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 24. .Агрегатно стање материје Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 20 .Димензије цистерне Слика 25. .

Тип удеса Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 21 .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 26. .Количина материје Слика 27. .

Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 28.Позивија удесног отвора Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 22 .Димензије удесног отвора Слика 29. . .

Текстуални опис сценарија Слика 31. . .Дијаграм угрожавања Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 23 .Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 30.

Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 24 . Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 32. зоне су биле мале и утицај на средину је био готово безазлен. концентрација ће у зони 25 метара од места удеса већ након првог минута након удеса на отвореном простору достигнути смртоносне вредности за здраву популацију. као и у симулационом сценарију 1. Даљом анализом ће се утврдити утицај на људе који живе у оближњим кућама. .Концентрација материје 25m низ ветар Као што се види са претходне слике. Овакав удес би био заиста тежак ударац на животну средину и живот и здравље људи. Како је време цурења веће од 60 минута. У претходном симулационом сценарију. али се мора закључити да би се правовременом уиграном реакцијом велике последице могле избећи. материја истицати из цистерне.Снага извора током времена Може се закључити да ће. јер су они најугроженији. Слика 33. . Јасно је да се одмах мора започети са евакуацијом од места удеса у правцу дувања ветра. али много интензивније. јасно је да постоји потреба за зачепљењем удесног отвора. евакуацију је неопходно спровести у првих 7 минута и за здраву и за осетљиву популацију. Код овог сценарија имамо случај да ће се у ваздуху појавити и смртоносне дозе у ваздуху и то преко 100 метара од места удеса. На тај начин ће се ублажити ефекат удеса на животну средину. Када је реч о људима који се налазе у затвореном простору.

потребно је евакуисати све људе.  У границама топле зоне (жута. евакуација мора почети највише 60 минута након удеса. почевши од оних који се налазе најближе. 45m – 270m). евакуација мора почети највише 4 минута након удеса. потребно је евакуисати све људе. 270m – 840m). па даље у смеру дувања ветра. евакуација мора почети највише 35 минута након удеса. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Слика 34.Дијаграм угрожавања на карти терена Запажања:  Први објекат је удаљен 23 метра од места удеса  У границама вреле зоне (црвено. па даље у смеру дувања ветра. Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 25 . као и осетљиву популацију из затворених простора. почевши од оних који се налазе најближе. 45m). почевши од оних који се налазе најближе.  У границама вруће зоне (наранџаста. потребно је евакуисати све људе са отвореног простора. па даље у смеру дувања ветра. .

Ове информације се користе све до доласка стучних лица.  правац кретања опасне материје. Након тога је потребно утврдити локацију помоћу ''Google maps'' програма који има сателитске снимке на основу којих се може сагледати сама локација и околина. ацеталдехид. односно место хемијског удеса  која је материја у питању. Код интервенција где је дошло до истицања ацеталдехида потребно је опремити се што већим бројем изолационих апарата. На знак узбуне ватрогасци на најбржи могући начин долазе у гаражу. Обично су то следећи подаци:  тачна адреса.. што већим бројем аутоцистерни итд. дежурни радник врши алармирање дежурне смене.  из којег возила истиче материја. техничким возилом за опасне материје. и врши се упознавање са опасностима везним за исту. личну заштиту и заштиту грађана. неопходно је да дежурни у ватрогасној јединици узме што више информација везаних за настали догађај. Пре самог поласка потребно је да се одабере најповољнија маршрута кретања која омогућава безбедан прилазак ватрогасне јединице месту догађаја. оделима за опасне материје. Након пријема дојаве. узимају одговарајућу личну опрему и заузимају место у одговарајућим возилима.  брзина истицања. који се користи за почетну брзу идетификацију опасности. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 5. Узбуна се изводи звучним сигнлима – ручном или електричном сиреном или светлосним сигналима. Интервенција ватрогасне екипе Након дојаве да је дошло до хемијског удеса ватрогасној јединици у Санском Мосту. резервних боца. Свака дојава се региструје на магнетофону што служи као документ у одређеним случајевима. Он мора бити искусан ватрогасац како би за што краћи временски рок сазнао све битне податке што му даје могућност процене које снаге да пошаље на интервенцију. За прво реаговање у ситуацијама са опасним материјама употребљава се ''Водич за одговор на удес'' . а да сама не буде угрожена. непосредно и у околини. На основу добијених информација из базе података узимају се подаци везани за материју која истиче из цистерне. Радник у командно оперативном центру обавештава одељење полиције о насталом догађају у циљу њиховог ангажовања у правцу блокирања саобраћаја на том путном Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 26 .  да ли има угрожених људи.

Током трајања интервенције неопходно је константно праћење временских услова те у складу са променама реаговати. Пошто је у овом случају истицање ацеталдехида настало због отвора који је створен приликом превртања цистерне. Сем тога неопходно је одржавати контакт са хидрометеоролошким заводом ради добијања информација везаних за генералне временске услове. притеже се тракама. потребно је исти што пре затворити. Слика 35. Неопходно је да се скрене пажња на опасности везане за природу опасне материје. Уколико расута течност доспе у канализацију или речни ток. То се може спречити подизањем насипа или преграђивањем течности и зачепљивањем канализационих отвора. Настали отвор се затвара помоћу гумене плоче која се постави преко отвора. Ватрогасна јединица се зауставља на безбедном растојању и врши почетно извиђање места догађаја помоћу двогледа.Затварање удесног отвора јастуком Од велике важности је спречавање да супстанца доспе у водене токове.Принцип зачепљена канализационих отвора јастуком Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 27 . Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду правцу и спречавања приласка грађана месту догађаја. подруме или затворене просторе. потребно је одмах обавестити надлежне органе о загађености. канализацију. Слика 36. а сам јастук се надувава и на тај начин се затвара отвор. поставља се чврста плоча од лима и пнеуматски јастук преко исте. . .

Због насталог хемијског удеса са ацеталдехидом постоји опасност од угрожавања људских живота. и потребно је одредити особу која ће их извештавати о самом догађају и о опасностима и поступцима везаним за решавање догађаја. Изливен ацеталдехид се може уклонити на више начина. пумпама. Након одвожења цистерне ватрогасна екипа врши прање пута и полиција пушта саобраћај у промет. Након претакања и сакупљања разливене течности руководилац акције тражи асистенцију велике дизалице и шлеп службе како би се цистерна подигла на возило шлеп службе и уклонила са пута. а затим се преостала материја у цистерни претаче у другу цистерну. преко локве се може нанети хемипен пенило.Симултано прикупљање опасне материје и прекривање слојем пене Током сакупљања течности. што ће смањити димензије токсичног облака и утицај на животну средину. Приликом оваквих хемијских удеса неопходно је да се успостави и комуникација са медијима. Спашавање непосредно угрожених људи који су се затекли на месту или у близини догађаја је примаран циљ ватрогасне јединице. Руководилац акције оглашава завршетак акције и екипе се враћају у базу. Електрична пумпа може бити прикључена на градску мрежу или електросистем самог возила. По завршетку уземљења обе цистерне врши се претакање течности ел. коју у међувремену треба довести на лице места. ручно или помоћу специјалне опреме. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Kада се спречи истицање течности из цистерне. Слика 37. Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 28 . Запрљана материја се прикупља имерџенсиу судовима и опремом за сакупљање. Информисање грађана је неопходно вршити преко радија и телевизије. Због тога је потребно је што пре приступити спашавању и евакуацији. које ће значајно успорити испаравање материје. . она се млазевима воде потискује што даље од возила.

након удеса. Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 29 . пумпом се кроз цевчицу провуче 100 милилитара ваздуха за који се сумња да је контаминиран. Ово ће резултирати променом боје реагенса. Чим се изврши симулација. Према дефиницији. у очекиваним контаминираним зонама. Мониторинг удеса Постудесни мониторинг представља начин да се на терену потврди или оповргне резултат добијен симулацијама. како би се спречила евакуација људи из неконтаминираних подручја. а најчешће се користе индикаторске цевчице са пумпама или калибрисани дигитални мултиметри. тешко да ће материја стићи до канализације а да пре тога не испари. па се концентрација мери само у неколико необезбеђених околних шахтова. на земљи и у води. ацеталдехид пребрзо испарава и сав мониторинг се заправо огледа у мерењу концентрације испарења у ваздуху. Постоје различити дозиметријски приступи када је ацеталдехид у питању. Слика 38. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 6. једноставно. Ваздух пролази кроз носећи слој док ацеталдехид реагује са слојем реагенса. Што се тиче контроле контаминације земљишта. Слој реагенса се налази испод скале. али и условно преко сигурносних граница (confidence lines – жути обод дијаграма). даље ће кроз цевчицу пролазити чист ваздух и слој реагенса више неће реаговати. Мапа угрожавања која се добије симулацијом предвиђа тачно ширење материје. Тада се са скале може очитати висина реагованог стуба. измерена концентрација ацеталдехида. односно. Оне су запечаћене са обе стране. земљиште не реагује са испарелом материјом. .Индикаторске цевчице Када је реч о индикаторским цевчицама. У овом случају. а унутар се налази носећи слој и слој реагенса. На цевчици је исцртана скала. како би се доказала потреба за спровођењем евакуације са контаминираног подручја. постудесни мониторинг је праћење концентрације опасне материје у ваздуху. У моменту када сав ацеталдехид који је усисан у узорку одреагује са реагенсом. на терен излазе екипе које контролишу развој ситуације и уколико је потребно коригују дијаграме угрожавања. односно. Када се цевчица заломи са обе стране и постави у носач на пумпи. најпознатије су Дрегерове. па се и овај сегмент може занемарити.

Ручни морају имати оператера који њима рукује. Они могу бити ручни и самостални. . Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 30 . дигитални мерач присуства Један од најпознатијих уређаја за ацеталдехид јесте гасни детектор произвођача Nesensor тип GD-CP. постоје уређаји који су развијани искључиво за дозиметрију ацеталдехида. Самостални се могу поставити унутар зоне и даљински очитавати. На овај начин се обезбеђују припадници ватрогасне бригаде од ризика да дођу у контакт са контаминираним ваздухом. Слика 39. на тржишту се може наћи читав низ мултиметара за које постоје калибрисане сонде за ацеталдехид. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду Осим индикаторских цевчица. који се годинама бави искључиво дозиметријом ацеталдехида.Nesensor GD-CP. Такође.

Без обзира на пажњу људи која је на највишем нивоу..)  Екстерни узрочници (ветар. Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 31 . штетни материјали. изложеност екстремним температурама.. људска грешка) Различите течности се у великим количинама превозе аутоцистернама. може доћи до катастрофалних пожара и људских жртава. Неки од узрочника хемијског акцидента су:  Небезбени услови (недовољна осветљења на радним местима.. како на људе тако и на материјална добра и животну средину. Када се деси хемијски акцидент најбитније је брзо реаговати. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 7. емисија токсичних гасова.)  Интерни узрочници (опрема. Код судара аутоцистерни или настајања пукотина кроз које истичне течност.)  Небезбедне радње ( немар од стране радника.. Из тог разлога од велике је важности обучити људе и припремити их на такве ситуације. токсичне хемикалије. организације. ризик за настанак акцидента увек постоји. експлозивне и токсичне. што је веома значајно кад дође до удеса.. хемијска испуштања. а могу бити запаљиве. Закључак Хемијски акцидент је неочекивана и ненамеран догађај са нежељеним последицама.

org/ Семинарски рад –Заштита у акцидентним ситуацијама 32 .: Увод у инжењерство заштите животне средине.gov/ [9] ***http://www. Београд.wikipedia. Миросављевић З. Петровић Гегић А. Нови Сад. Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду 8..epa. Литература [1] Григоријев С... [6] ***http://www.: Опасне и штетне материје.Новаковић М. [3] Material Safety Data Sheet for Acetaldehyde [4] Практикум за полагање стручног испита за обављање послова заштите од пожара [5] Ињац Ј. 2014. ВТШ Нови Сад.: Средства за гашење са тактиком гашења пожара. [2] Штрбац Д.adr24.. ФТН .info [8] ***http://www. 2001.wikipedia. Спаић С.org [7] ***http://www. 2009.