You are on page 1of 8

Continut speta La data de 7 august 2013, SINDICATUL L.A.

O in
contradictoriu cu paratii ITM si CAO, a solicitat anularea inregistrarii CCM – ului
al Companiei pe anii 2013 – 2014, la ITM sub nr 99/01.08.2013, cu cheltuieli de
judecata.

In fapt, a aratat ca parata a solicitat inregistrarea CCM pe anii 2013 – 2014
primind aviz favorabil prin adresa ITM nr 4077/1.08.2013.

A formulat contestatie cu nr 4130/0108.2013 solicitand ITM sa nu
inregistreze CCM – ul intrucat sunt incalcate dispozitiile Lg 62/2011, Lg 5372003
si Regulamentul privind organizarea si functionare al ITM.

I s-a raspuns ca a fost inregistrat CCM – ul sub nr 99/01.08.2013, indeplinind
conditiile prevazute de art. 134 Ba din Lg 62/2011, la dosar fiind depusa sentinta
nr. 11/2010 a Judecatoriei Craiova prin care se atesta reprezentativitatea
sindicatului ce a fost prezent la negociere, respectiv sindicatul Apa Canal Craiova.
Pentru celelalte obiectiuni formulate ITM a comunicat ca nu are competenta de a
analiza modificarea clauzelor din CCM cu privire la reducerea salariilor, chiar daca
s-ar fi incalcat legea.

Considera ca , ITM Dolj a incalcat dispozitiile art. 223 si urmatoarele din Lg
62/ 2011

Parata a depus ca justificare a reprezentativitatii sindicatului participant la
negociere o hotarare judecatoreasca din 2010 care nu mai corespunde realitatii.
Potrivit art 52 si 53 din Lg 62/2011 ar fi trebuit depuse documente pentru
constatarea reprezentativitatii. Sindicatul Apa Canal a depus o hotarare de
modificare a statutului in anul 2012 si trebuia sa obtina reprezentativitatea ceruta de
Lg 62/2011, nu reprezentativitatea obtinuta in 2010 data constituirii sale.
Conform Regulamentului de organizare si functionare a ITM aceasta institutie avea
obligatia legala de a controla aplicarea corecta si unitara a legilor si a celorlalte acte
normative care reglementeaza raporturile de munca.

A sesizat parata cu o serie de incalcari ale legii privind libertatea muncii,
munca fortata, instabilitatea locului de munca, incalcarea legii cu privire la

Toate documentele depuse la ITM DOLJ au fost semnate de reprezentantii administratiei si ai sindicatului.11. cu privire la clauzele nule de drept si cu privire la documentele necesare pentru inregistrarea sa. A depus la dosar plangerea prealabila formulata la ITM . Afirmatiile reclamantului potrivit carora unele clauze din CCM incalca grav dispozitiile din Codul Muncii. Prin Anexa 7 la CCM au fost incalcate disp. Grila de salarizare a . La 11. Contractul a fost negociat cu sindicatul reprezentativ din unitate – Sindicatul Liber Apa Canal. in vigoare. raspunsul ITM.2013 parata a formulat intampinare in care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata. ceea ce incalca CCM –u l la nivel de ramura.Lg 62/2011 privind interzicerea stabilirii unor salarii interioare celor stabilite in CCM la nivel de ramura si fata de CCM anterioare. fiind singurul sindicat reprezentativ la nivel de companie. nu se probeaza in nici un fel. A solicitat anularea inregistrarii CCM si restituirea CCM pentru intrarea in legalitate. aspect care trebuia verificat de ITM si in situatia in care se constata incalcarea normelor legale nu trebuia sa inregistreze CCM si trebuia trimis inapoi la angajator pentru intrarea in legalitate. reprezentanti care au facut parte din comisia paritara care a negociat clauzele CCM. aratand ca inregistrarea CCM s-a facut cu respectarea prevederilor legale. In urma negocierilor. A solicitat proba cu inscrisuri. Sindicatul a depus dovada de reprezentativitate. Documentele depuse la ITM nu corespund exigentelor legii fiind semnate de persoane ce nu au calitatea impusa de lege.modificarea unilaterala a contractelor individuale de munca cu consecinta micsorarii salariului. conform proceselor verbal de negociere. Reprezentantii sindicatului care au participat la negociere au avut mandatul salariatilor pentru a negocia clauzele contractului si pentru a-l semna. compania a depus toate actele necesare la ITM DOLJ.

2013 Compania de Apa Oltenia Craiova. a aratat ca prin adresa nr 4130/1.08.06. reprezentativitate valabila din anul 2010 pana in 2014 conform prevederilor legale. adresa de inaintare a CCM in vederea inregistrarii.08. Reclamantul nu si-a luat reprezentativitatea si nici nu este sindicat reprezentativ astfel ca nu poate solicita anularea inregistrarii CCM.2013 a comunicat reclamantului ca a fost inregistrat in mod corect CCM – ul .2013 prin care a raspuns Companiei de Apa. a solicitat inregistrarea CCM si a depus intreaga documentatie necesara. adresa 4077/1. Prin cererea nr 16554/26.2013 prin care a raspuns solicitarilor reclamantului.11. A depus la dosar adresa 4130/01.2013. 11/7. declaratia liderului de sindicat privind numarul de membri.10. ITM DOLJ a formulat intampinare in care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.07.2013.07. hotararea sedintei extraordinare a Comisiei paritare din 8.2013. data fiind situatia financiara precara a companiei. In drept a invocat prev Lg 62/2011.fost negociata cu reprezentantii sindicatului cu intentia de a evita alte disponibilizari. . CCM – ul a fost semnat de presedintele Consiliului de Administratie al Companiei si Sindicatul reprezentativ. acest lucru fiind un atribut legal al angajatorului. A depus la dosar s. adresa nr 4171/6. reclamantul a formulat un raspuns la intampinarea.2013.12. Cu privire la reducerea salariilor a aratat ca ITM nu are atributiile de verificare si cenzurare.2012 privind incuviintarea si inregistrarea unor modificari ulterioare intervenite in cadrul sindicatului liber apa canal. nr.c. pe care s-a consemnat numarul de inregistrare 99/1. sustinand ca apararile acesteia sunt nedovedite. 54/14. La 22. fiind indeplinite conditiile art 134 Ba din Legea 62/2011 si conditiile de reprezentativitate la nivel de unitate pentru Sindicatul Liber Apa Canal Craiova.2010 care atesta reprezentativitatea Sindicatului Liber Apa Canal si s.08.c.2013 prin care a raspuns din nou reclamantului. nr.08.08. La 9.

deoarece nu a fost aprobata in comisia paritara din 8. 2283/16. Din procesele verbale de negociere ale comisiei paritare rezulta ca nu a fost hotarata incetarea CCM din anii 2013 – 2013 prelungit prin act aditional si intrarea in vigoare a noului CCM. ceea ce impunea depunerea la ITM Dolj a intregului dosar pentru dovedirea reprezentativitatii si nu doar a hotararii vechi.2013. dupa cum nu a fost aprobata nici grila de salarizare. Prin sentinta nr. Hotararea depusa este din 2010 cand situatia si numarul membrilor era alta si nu face dovada reprezentativitatii. Mentiunile de pe adresa de inaintare facute prin scriere olografa nu reprezinta acordul de vointa al comisiei paritare fiind facute de o persoana fara calitate. Nu sunt dovedite limitele mandatului. 12596/63/2013 a fost respinsa cererea retinandu-se urmatoarele: . Semnaturile de pe adresa de inaintare sunt ale administratorului care nu era membru in comisia paritara si nici presedinte al Consiliul de Administratie. Hotararea depusa ca justificare a incetarii CCM 2012 – 2013 incepand cu 31. trebuie respectate conditiile prevazute de noua lege. nu are acoperire legala.2013. Considera ca aceasta hotarare a fost intocmita adhop pentru a convinge ITM sa inregistreze contractul cu 01. Cu privire la reprezentativitatea sindicatului parte in comisia de negociere a sustinut ca reprezentantii acestuia nu au avut mandatul membrilor sa negocieze incetarea vechiului CCM.08. Au fost depuse la dosar CCM –urile si actele care au stat la baza negocierii si inregistrarii. Potrivit Lg 62/2011 pentru a fi valabila reprezentativitatea stabilita anterior intrarii in vigoare a acestei legi.2013.07.2014 pronuntata in dosarul nr.07.04. De asemenea este semnata si stampilata de directorul general al companiei care nu este membru in comisia paritara.

acesta acte se depun la Judecatorie cu ocazia solicitarii si obtinerii reprezentativitatii. Sindicatul reclamant la randul sau nu a facut dovada ca a obtinut pentru sine reprezentativitatea. In mod gresit reclamantul considera ca la inregistrarea CCM ar trebui depuse la ITM toate actele necesare pentru obtinerea reprezentativitatii. 52 si 53 din legea 62/2011. 223 din legea 62/2011 potrivit carora \" reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege\" nu este intemeiata deoarece nu s-a facut dovada ca reprezentativitatea obtinuta inainte de intrarea in vigoare a legii 62/20100 nu ar mai respecta conditiile de reprezentativitate cerute de aceasta lege. peste hotararea judecatoreasca prezentata de semnatarii CCM . Pe de alta parte ITM nu este abilitat sa faca propriile verificari privind reprezentativitatea sindicatului la momentul inregistrarii CCM. dupa care hotararea judecatoreasca este cea care face dovada reprezentativitatii sindicatului participant la negocieri si este . ca ar exista o hotarare judecatoreasca care sa constate ca la data inregistrarii CCM era sindicatul reprezentativ din unitate.2013 sustinand ca a fost incheiat cu un sindicat care nu mai indeplineste conditiile de reprezentativitate cerute de legea 62/2011. ci este abilitat doar sa verifice existenta hotararii judecatoresti prin care se constatase reprezentativitatea sindicatului. cand numarul de membrii era altul decat in prezent. Prin prezenta actiune reclamantul solicita anularea inregistrarii CCM – ului al paratei pe anii 2013 – 2014. acte prevazute de art. hotararea judecatoreasca nr. Nici sustinerea ca ar fi incalcate prevederile art. 99/01. Instanta constata ca aceasta critica este neintemeiata deoarece reprezentativitatea sindicatului participant la negociere. la ITM sub nr.08. 11/2010 ce atesta reprezentativitatea acestuia fiind din anul 2010. Nu exista nici o prevedere legala care sa oblige sindicatul sa dovedeasca reprezentativitatea de la data inregistrarii CCM. 11/2010 era valabila 4 ani conform prevederilor legale.ului. obtinuta in anul 2010 prin sentinta nr.

222 din legea 62/2011 \"Reprezentativitatea organizatiilor patronale sau sindicale poate fi contestata in instanta de catre organizatiile patronale ori sindicale corespondente la nivel national. asa cum s-a procedat si in prezenta cauza. din partea angajatorilor: a) la nivel de unitate. 51 alin.suficient sa se depuna hotararea judecatoreasca. 72 alin. de catre organul de conducere al acesteia. dupa caz\". Potrivit art. lucru pe care nu l-a facut si abia dupa pronuntarea unei hotarari favorabile ar fi putut formula prezenta actiune. (2) Contestatia se depune la instanta judecatoreasca care a acordat reprezentativitatea\". grup de unitati sau de unitati. statut ori regulament de functionare. Asadar pentru nemultumirile reclamantului legate de reprezentativitate acesta ar fi trebuit sa se adreseze mai intai instantei care a acordat reprezentativitatea. . pe baza carora a fost obtinuta reprezentativitatea in cauza. Ca urmare instanta retine ca au fost respectate prevederile art. B. Faptul ca in 2012 a avut loc o modificare a statutului sindicatului reprezentativ operata prin sentinta 54/2012 (modificare componentei organelor de conducere alese a Sindicatului Liber Apa Canal). nu are nici o relevanta sub aspectul reprezentativitatii sindicatului. de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor. A-C. respectiv de art. 134 din legea 62/2011 potrivit carora \"Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii. (1) lit. dupa caz. din partea angajatilor: a) la nivel de unitate. reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza: A. in conditiile in care nu mai sunt indeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevazute de art. A si B. (1) lit. stabilit prin lege. de sector de activitate.

08. conform art. "Dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde: a) contractul colectiv de munca. conform prevederilor art. 4130/01. partea patronala facand dovada constituirii grupului de unitati. in original. plus unul pentru depozitar. f) pentru contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate. semnate de catre parti. 134 lit. 128 alin. (3). 136 alin. c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca. plus unul pentru depozitar. mandatele speciale prevazute la art. 135 alin. presedintele Consiliului de Administratie al Companiei si ai sindicatului reprezentativ.2013 Reprezentantii sindicatului care au participat la negociere au avut mandatul salariatilor pentru a negocia clauzele contractului si pentru a-l semna. asa cum rezulta si din hotararea sedintei extraordinare a Comisiei paritare din 8. dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor partii sindicale. . (2)\". Toate documentele depuse la ITM DOLJ au fost semnate de reprezentantii administratiei. 143 alin 2. Potrivit art. care au facut parte din comisia paritara care a negociat clauzele CCM. Sustinerea reclamantului ca documentele depuse la ITM nu corespund exigentelor legii fiind semnate de persoane ce nu au calitatea impusa de lege este de asemenea neintemeiata. redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt.2013 prin care ITM a raspuns petitiei reclamantului. continand pozitia partilor.07. Instanta constata ca parata a depus aceste acte la ITM asa cum rezulta intampinarea acestui parat si din adresa nr. (2). e) procesele-verbale ale negocierii. din legea 62/2011 Ministerul Muncii. redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt. In cazul grupului de unitati constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de munca la acest nivel. b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere. Familiei si Protectiei Sociale. in vederea negocierii. d) dovezile de reprezentativitate ale partilor. B si art.

Asadar cu privire la clauzele stabilite de partii cu ocazia negocierii nici ITM si nici instanta nu poate interveni asupra lor. nu sunt intemeiate cata vreme sunt semnate atat de reprezentantul patronatului cat si de reprezentantul sindicatului si se regasesc in procesul verbal al sedintei comune din 08. data fiind situatia financiara precara a companiei. Ori aceasta adresa de inaintare nu era necesar sa fie semanata de membri comisiei paritare ci era suficient sa fie semnata de reprezentantii unitatii.fila 32. fiind atributul comisiei paritare sa negocieze drepturile salariale cuvenite salariatilor.2013. Sustinerile reclamantului ca unele clauze din CCM incalca grav dispozitiile din Codul Muncii. Grila de salarizare a fost negociata cu reprezentantii sindicatului cu intentia de a evita alte disponibilizari. Cu privire la reducerea salariilor instanta retine ca ITM nu are atributiile de verificare si cenzurare. decat daca se dovedeste ca prin acestea se incalca prevederi legale imperative. aceste acte fiind depuse si la dosar. Parata a facut dovada cu actele depuse ca au fost convocate partile la negocieri. . ceea ce nu este cazul in speta de fata. nu se arata in ce consta incalcarea acestora. ca participantii au avut mandat sa negocieze noul CCM.07.07. nu se probeaza in nici un fel.2013 au fost inscrise pe adresa de inaintare fara sa fi fost negociate. Sustinerea reclamantului ca mentiunile referitoare la incetarea CCM cu data de 31. astfel ca nici acest sustinerii nu sunt intemeiate. acest lucru fiind un atribut legal al angajatorului. ca s-au incheiat procese verbale in urma negocierilor.Reclamantul se refera la faptul ca adresa de inaintare a noului CCM ce se cerea a fi inregistrat si a documentelor anexate nu ar fi fost semnate de membrii din comisia paritara.