You are on page 1of 2

Evaluare –clasa a VI-a

VERBUL

1.Identifică valorile verbelor a fi, a avea,a vrea(predicativ/copulativ/auxiliar) in
enunţurile următoare:

a.Acolo este palatul zmeului. ............................................. f.Are mult
curaj.........................................................

b.Am discutat mult cu ei................................................ g.Voi pleca
mâine...................................................

c.M-aş fi dus si eu cu ei..................................................... h.Este bine de
ei............................................

d.Voi vreţi sa-l ajutaţi....................................................... i.Este în
clasă,învaţă...........................................

e.Era un copil cuminte si harnic............................................. j.Am o prietenă
bună..............................................
2p(0,20.1o)

2.Construiţi enunţuri în care verbul a învaţa,la infinitiv,să aibă funcţiile
sintactice următoare:a)subiect;b)nume predicativ;c)atribut ;e)complement
1p(0,25.4)

3.Precizează functia sintactica a verbelor marcate:

a.S-a plictisit de scris la matematică................................................

b.Se aude picurând pe acoperiş.....................................................

c.Merge la scoala fără a învăţa poezia.............................................

d.De scris la română este placut........................................................

e.El este de admirat............................................................................ 2p(0,50.4)

4.Se dă textul:

Iarna căzuse peste sat.Pe uliţe se zărea câte un câine rătăcit.Ninsese mult si
copiii nu se inghesuiră să iasă din cauza troienelor uriaşe.Se auzise că are să mai
ningă şi oamenii se temeau să nu-i acopere nămeţii ca în anul trecut când au
reuşit cu greu să iasă din case.De urcat dealul era greu şi,acolo sus se află
singurul magazin de unde puteau să cumpere câte ceva.De venit vreun copil de
la oraş nici nu se mai gândeau.

a)Scrie în spaţiul punctat litera corespunzătoare analizei verbului:

.................ninsese A.indicativ,p.simplu

..................să iasă B.supin

................înghesuiră C.indicativ,p.compus

................au reuşit D.conjuctiv,prezent

b)Datoria lui este de a invata.c-aux.de urcat E..Plecatam mai devreme.D. 2p Barem de corectare 1.El hotărâ să plece.40.e-.g-aux.a=complement(indirect)..a-pred.A.4]=1p 3.Tu rămăsesei în urmă.d-pred.b=subiect..d=subiect.de mod)......h-cop...indicativ.5) 5.j-pred.aux.b-aux..10]=2p 2..5]=2P 5.agreează/plecat-am/sosiserăm/stând/obsevatu-l-am/rămăseseşi/dorindu-ţi/să- i/hotărî/hotărâserăm[0.f-pred.Rescrie corectând greşelile:Nimeni nu il agrează..c=complement(circ.B[0.a)Ainvata e datoria oricarui om.40...d)Doreste a invata o limba straina.cop...25.E.dorinduţi mult săi mai vezi..mmcp 2p(0.20.4]=2p 4.c)Datoria de a invata e sfanta.[0..50..C.Stînd la geam observa-tu-lam .Noi sosisem odată cu ei.i-pred..10]=2p Un punct din oficiu .e=ume predicativ[0.[0.dar noi hotărâsem să mai stăm.20.