You are on page 1of 3

PETA ALIR KAEDAH PAK 21 KAEDAH 3 : STAY & STRAY KAEDAH 5 : PETA ALIR TABLE TALKERS

( Sumber Asal @ CD BPI KPM 2015 )
1. Murid dipecahkan dalam 4 kumpulan. 1. Sediakan 4 stesen - Letakkan buku teks, nota
Perkongsian oleh Ustazah Yasirah Yazid : 2. Setiap murid dalam kumpulan dinomborkan. ringkas dan kad-kad.
Admin Grup Telegram Panitia Pend Islam JB 3. Guru memberikan tajuk untuk tugasan setiap 2. Bina 4 kumpulan murid
kumpulan. 3. Setiap kumpulan berada di stesen - Aktiviti:
KAEDAH 1 : EXPERT GROUP DAN HOME TEAMS 4. Setiap kumpulan melakarkan peta minda bincang dan buat catatan ringkas
berdasarkan tugasan. 4. Bergerak ke stesen berikutnya - Ulang langkah
1. Bahagikan pelajar kepada 5 Kum (pelbagai aras) 5. Murid yang bernombor 1,2,3 dalam kumpulan sehingga selesai
2. Perbincangan sub topik dalam kumpulan akan bergerak keluar menerangkan tugasan 5. Murid diminta melengkap senarai semak.
3. Menulis maklumat dan idea mereka kepada kumpulan lain. 6. Selesai
4. 2 orang wakil kumpulan bergerak ke kumpulan Murid yang bernombor 4,5,6 akan kekal dalam __________________________
yang lain. Beri penerangan. Baki ahli kumpulan kumpulan untuk menerangkan tugasan mereka
berada dalam kumpulan utk menerima maklumat kepada murid yg datang kepada kumpulan mereka. KAEDAH 6 : PARTY DAN SUSUN KAD
5. 2 orang wakil kembali ke kumpulan
6. Perbincangan dalam kumpulan (semua tajuk) PETA ALIR KAEDAH GAMES 1. Guru sediakan bahan laminate
__________________________ - 3 set : Letak di setiap wakaf
1. Guru memilih murid secara rawak. 2. Pembahagian 3 kumpulan
KAEDAH 2 : THINK – PAIR - SQUARE 2. Murid mencabut soalan dalam kotak undi. 3. Kumpulan bergerak ke setiap wakaf
3. Murid yg dipih secara rawak menjawab soalan. - Wakaf 1 : 1 tajuk
1. Murid dipecahkan kepada 4 kump besar (6 orang Guru membuka kepada murid lain sekiranya murid - Wakaf 2 : 1 tajuk
murid 1 kumpulan). dipilih tidak boleh menjawab. - Wakaf 3 : 1 tajuk
2. Setiap kumpulan diedarkan 3 keping kertas A4 4.Guru memberi ganjaran kepada murid yang 4. Dapatkan maklumat dan catatan
(peta i-Think) manakala setiap murid diedarkan berjaya menjawab. 5. Perbincangan suasana ‘Party’
kertas soalan. __________________________ 6. Guru mengumpul semua bahan di tengah kelas
3.Guru memecahkan kumpulan kepada 3 7. Permainan Kad
kumpulan kecil di dalamnya 2 orang murid untuk 1 KAEDAH 4 : PETA ALIR EXPLORACE 8. Soalan lisan oleh guru
kumpulan. __________________________
4. Wakil kumpulan kecil pilih salah satu daripada 3 1. Guru sediakan tugasan.
keping A4 ( peta i-Think). 2. Tentukan Check Point KAEDAH 7 : THINK-PAIR-SHARE
5.Murid berbincang dan melengkapkan peta minda 3. Taklimat
kosong yang mereka telah pilih. 4. Bina Kumpulan 1. Bahagikan murid kepada 4 kumpulan : Terdiri
6. Wakil kumpulan kecil membentangkan tugasan 5. Cabut Undi daripada 6 pelajar
mereka dalam kumpulan besar. 6. Bekalkan 1 kertas mahjong,4 kertas A4 , alat tulis 2. Berikan tugasan
__________________________ 7. Bergerak ke setiap stesyen sehingga selesai 3. Murid melengkapkan tugasan : Berdasarkan
8. Pembentangan maklumat sedia ada

Kumpulan berkumpul semula untuk memulakan 4. Berkongsi maklumat dengan kumpulan besar __________________________ 1. Bentuk kumpulan : setiap kumpulan 8. Menyiapkan tugasan dlm kumpulan home group 6. Setiap kumpulan bergerak ke setiap hentian (5-7 KAEDAH 12 : QUESTION CARD DAN GALLERY 5. Video ditayangkan 5. __________________________ . Kumpulan mencabut undi tugasan (Sub topik) 6. Setelah menguasai tajuk sesi soal jawab (murid mencatat perkara yang tidak Sumber Asal : 5.Berulang-ulang bentuk peta minda. Jawapan salah duduk (bimbingan daripada guru . Pelajar lain menjawab Question Card 1. 5. Setiap kumpulan bergerak ke setiap sudut utk . Murid berbincang dan melengkapkan peta 4. Murid menampal peta minda kumpulan di sudut . TERIMA KASIH diberikan 7.Setiap pelajar mesti menguasai tajuk yang melihat bahan dari kump lain (lihat-bincang-catat) SEKIAN. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan 5. Bina kumpulan baru (colour group) difahami semasa sesi “Galery Walk” untuk Folder Modul PDP Pendidikan Islam oleh Team JU . Penilaian __________________________ KAEDAH 11 : PERMAINAN ‘BEG KACANG’ KAEDAH 9 : BUS STOP 1. Pembahagian 4 kumpulan 2. Free Discussion 1. Bincang hasil perbincangan dengan ahli bahan tersebut) kumpulan baru __________________________ 7. Murid berbincang & melengkapkan peta minda selepas PdP) 2. Bahagikan pelajar kepada 4 kumpulan 8. 7.Setiap kumpulan menerima tugasan yang berbeza yang disediakan 3. Setiap kumpulan diberikan sub topik dalam .4. Permainan beg kacang 2.Rujuk slide 15 dan 16 dikemukakan kepada kumpulan yang membina Pahang @ CD BPI KPM 2015 6. Penilaian 2. Jawapan betul bangun dan tunjukkan jawapan 1. Edar Question Card 9. Guru pamer soalan dan jawapan KAEDAH 8 : HOME GROUP DAN COLOUR GROUP 2. Murid lengkapkan tugasan minit) dan pelajar berbincang serta mencatat WALK 6. Gallery Walk . Pelajar semak jawapan 3. Murid dipecahkan kepada 4 kumpulan 3. Berkongsi maklumat dengan rakan sebelah maklumat di setiap hentian.Bekalkan kertas A 3 dan alat tulis 4.Soal jawab 3.Pamplet (hentian) yang telah ditetapkan. Kumpulan menampal bahan mereka di sudut 9. Guru mengedarkan peta minda kosong kepada 7. Selesai KAEDAH 10 : GALERY WALK 3. Perbentangan kumpulan __________________________ 4. Post It Noted minda dalam kumpulan. Pengukuhan 4. . Menerima tugasan : 5.

Duduk dengan kawan atau kumpulan yang sudah ditulis oleh rakan 3. Boleh juga sehala sahaja. Pelajar memberi pendapatnya kepada rakan . Guru meminta wakil kumpulan memberikan sendiri mengandungi 4 isi atau idea pandangan ahli kumpulan. Fikir apa yang guru soal 1. Guru menyoal atau bertanya pelajar. Tulis dengan cepat dan menyebut dalam menjadi lebih baik setelah melihat hasil kerja kumpulan dengan kuat 1. Bertukar rakan untuk soal dan jawab. ditukarkan bergilir-gilir antara kawan-kawan atau secara bersilang. Meminta pelajar menulis soalan dikad No. Beritahu kawan bergilir-gilir mengikut pusingan 4. Kumpul semua jawapan dan pilih 1 atau 2 yang jam. Menyerahkan kepada pelajar 4.B ke C . Tulis komen positif terhadap hasil kerja 6.Masing-masing menulis dalam kertas. Guru mengumpul kad yang ditulis oleh pelajar rakannya. mencabut dan menjawab soalan.D ke A atau 2. 1. Kertas sebelah kemudian rakan di hadapan seterusnya 1. KAEDAH RALLAY ROBIN . 7. Duduk dalam kumpulan. Pelajar laian tidak dibenarkan menulis idea 2. Setiap pelajar memilih nombor kepada diri sehingga kita mendapat kertas kira semuala yang 3. 2. KAEDAH GALLERY WALK SMK Medini Iskandar Puteri Johor soalan tersebut. 4. Bergerak dari meja anda dan pergi ke paparan 8. KAEDAH FAN N PICK . Pelajar bangun dan mencari kawan yang Ihsan daripada : berlainan kad untuk disoal. . KAEDAH MENYOAL DAN BIMBING No 1 : ambil kad paling atas n baca kpd murid ke 2 1. KAEDAH SHARE N TURN 3.C ke D. 1. Diberi masa untuk pelajar membaca soalan dan 24 Januari 2016 oleh guru) jawapan. Fikir atau tulis apa yang disoal oleh guru kumpulan lain.3 : menilai jawapan betul atau salah 3.Cth 1-2-3-4 3. Secara bergilir-gilir diberi peluang untuk 2. Bercakap dengan rakan berdua 1. KAEDAH IDEA RUSH PANDUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF kumlupan lain atau ambil maklumat atau data yang diminta oleh guru. KAEDAH THINK PAIR SHARE membaca. terbaik . 7. Tunggu guru memberi kad 4.4 : Merumus jawapan tersebut kumpulan apa yang difikirkan olehnya dan juga 3. yang terdapat dalam kelas / lihat hasil kerja kumpulan lain ( guru memberi tugasan apa maklumat yang perlu mereka cari) .A ke B 4.2 : menjawab solan 2. Jawapan ditulis dibelakang. 3. Rakan yang lain boleh menyoal ( soalan diberi 5.PAK 21 : 2. Membentang atau menerangkan dalam 2. 5. No. Perkemaskan tugasan kumpulan anda agar 2. Berfikir sendirian No. 1. Pemegang kad memberi klu utk menjawab Ustazah Norsidah Mat Yusoh 3. 6.