You are on page 1of 9

Jawap semua soalan

1. Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis haiwan.

Gbif (a ) Nyatakan ciri –ciri yang boleh digunakan untuk mengkelaskan haiwan di atas
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( 1 markah )
(b) Lengkapkan jadual pengkelasan bagi haiwan di atas

HAIWAN

Haiwan yang Haiwan yang
bertelur beranak

( 2 markah )
( c) Nyatakan satu ciri sepunya bagi burung dan rama - rama
_____________________________________________________________________________
( 1 markah )

UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 1

2. _____________________________________________________________________________ ( 1 markah ) UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 2 . Rajah 1 (a) Apakah tujuan penyiastan ini ? _____________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (b) Dalam penyiasatan ini. Rajah 1 menunjukkan sususnan radas sekumpulan murid untuk menunjukkan kesan merokok terhadap peparu manusia. bahagian manakah yang mewakili peparu manusia ? _____________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (c) Ramalkan apa yang berlaku kepada kapas pada akhir penyiasatan _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (d)Berikan inferens bagi jawapan kamu di ( c ).

3 . Rajah 2 menunjukkan sistem pernafasan manusia. ( a) Labelkan organ yang terlibat dalam proses pernafasan manusia. Rajah 2 ( 3 markah ) (b) Tuliskan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas ( I ) Menarik nafas: _______________________________________________________________________ ( ii ) Menghembus nafas : _______________________________________________________________________ ( 2 markah ) UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 3 .

Jadual di bawah menunjukkan bilangan kes dan kematian yang disebabkan demam denggi sehingga Julai 2013. UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 4 . Rajah 3. apakahpemerhatian yang dapat dibuat daripada data di dalam jadual ? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ( 1markah ) (c) Berikan inferens ( sebab )tentang negeri yang mempunyai kes demam denggi yang paling tinggi. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (1 markah ) (c) Berapakah jumlah kematian yang disebabkan demam denggi dalam data di atas? ______________________________________________________________________________ (1 markah) (d) Nyatakan negeri yang mempunyai bilangan kes denggi yang paling sedikit ______________________________________________________________________________ ( 1 markah 5.4. Bilangan kes dan kematian yang disebabkan Demam Denggi sehingga Julai 2013 Negeri Bilangan kes Kematian M 347 3 N 993 0 O 5337 7 P 1111 7 Q 509 0 (a) Terdapat 2 negeri yang mempunyai bilangan kematian paling tinggi? Betul Salah [ 1markah] (b) Berpandukan jadual di atas.1 menunjukkan sejenis haiwan .

2 UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 5 .1 (a) Nyatakan organ pernafasan haiwan tersebut __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( b) Berikan satu contoh haiwan lain yang menggunakan organ pernafasan yang sama dengan haiwan di atas ________________________________________________________________________ ( 1markah ) ( c ) (i) Ramalkan keadaan katak jika direndam di dalam air selama satu jam ________________________________________________________________________ ( 1markah ) ( ii ) Nyatakan alas an kamu berdasarkan jawapan di 5(c)(i) ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( d ) Rajah 3.2 menunjukkan kitaran hidup katak Rajah 3. Rajah 3.

Berdasarkan Rajah 3. dia memindahkan data ke dalam carta palang seperti rajah 4 dibawah . Mukri menyiasat kadar pernafasanya apabila melakukan tiga aktiviti dalam tempoh 30 minit setiap satu. Nyatakan aktiviti yang mencatatkan kadar pernafasan yang paling tinggi ? ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (c ) Susun aktiviti mengikut urutan menurun bagi kadar pernafasan Mukri dalam tiga aktiviti yang dilakukan ___________________________________________________________________________ UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 6 .2 di peringkat manakah haiwan ini bernafas menggunakan insang ? Peringkat :___________________________________________________________________ Alasan :___________________________________________________________________ ( 1 markah ) 6.Kemudian . Rajah 4 (a) Nyatakan aktiviti yang mencatatkan kadar pernafasan yang paling rendah ? ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (b).

(a) Apakah tujuan penyiasatan itu ? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (b) Nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat selepas 20 minit.Adam meletakkkan kepala seekor belalang ke dalam bikar berisi air berlabel X manakala Taufik meletakkan bahagian abdomen belalang ke dalam bikar berisi air berlabel Y. ( 1 markah ) (d) Mengapa kadar pernafasan semasa akttiviti cergas adalah paling tinggi ? ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (e) Nyatakan satu faktor lain yang mempengaruhi kadar pernafasan. ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) 7.dua belalang itu di dalam air selama 20 minit. Mereka membiarkan kedua. Adam dan Taufik menjalankan satu penyiasatan ke atas dua ekor belalang. ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( c ) Berikan sebab ( inferens ) untuk menyokong jawapan di (b) UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 7 .

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (d ) Daripada penyiasatan ini. i. Rajah 5 dibawah menunjukkan gambar keluarga Encik Fauzan UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 8 .. nyatakan ……. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) 8.apa yang ditetapkan ( pembolehubah dimalarkan ) ______________________________________________________________________________ ii.apakah yang diperhatikan ( pembolehubah bergerakbalas ) ______________________________________________________________________________ ( 2 markah ) (e) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini .

. Rajah 5 (a ) Apakah ciri rambut yang dimiliki oleh Puan Julia ? ___________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( b) Siapakah antara anak – anak En Fauzan dan Pn Julia yang mewarisi rambut serupa Puan Julia ? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( c) Nyatakan dua ciri pada Encik fauzan yang diwarisi oleh Aleesya. Datin Malihan Bt Mustafa En Ahmad Bukhari B Baharudin Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia UPS 1 SAINS TAHUN 4/2107 9 .___________________________________________________________________________ iii. ……………………………. i.. ____________________________________________________________________________ ( 1 markah ) (d) Nyatakan ciri – ciri yang boleh diwarisi oleh seseorang daripada keturunannya . …………………………..___________________________________________________________________________ Disediakan Oleh Disemak Disahkan oleh ……………………….___________________________________________________________________________ ii.