You are on page 1of 2

POCU/20/4/4.

2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate

Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în urma evaluării tehnico-financiare

Cod My
Nr. Denumirea Categorie Regiune/ Titlul Rezumatul
Smis Adresa Beneficiar punctaj OS Buget total proiect
crt. Beneficiarului Beneficiar Județ proiectului proiectului
1 103049 COMUNA PETRICANI Petricani, România, Str. Principală, UAT Nord-Est / 96.5 POCU/20/4/2 Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin Combaterea sărăciei și integrarea socio-economică a comunității marginalizate Tolici, 14,936,234.05
județul Neamț, cod poștal 617315, Neamț / socio-economice a Comunității marginalizate din Com. Petricani, jud Neamț prin implementarea unui set de măsuri concrete și
România Petricani Țolici, Comuna Petricani - Neamț fezabile de dezvoltare economică care vor conduce la îmbunătățirea nivelului de trai
(diminuarea sărăciei), a nivelului de educație, a capacității de inserție profesională, a
accesului pe piața muncii precum și creșterea accesului la servicii sociale și medicale
pentru minim 552 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, generând
astfel reducerea decalajelor structurale și de dezvoltare atât la nivel de țară cât și față
de celelalte țări membre UE.
2 101157 MUNICIPIUL ALBA IULIA Municipiul Alba Iulia, România, Str. UAT Centru / Alba / 96.0 POCU/20/4/2 Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 20,588,454.42
Calea Motilor nr. 5A, judeţul Alba, Alba Iulia Sociale in comunitatile marginalizate din comunitatile non-roma din Municipiul Alba Iulia prin implementarea de masuri
cod poştal 510134, România Municipiul Alba Iulia-MICESA integrate adresate acestora.

3 101236 ASOCIAȚIA NON PROFIT Municipiul Hunedoara, România, Str. ONG Vest / 95.0 POCU/20/4/2 Comunitatea Ghelari - Acceptă sprijinul nostru Schimbarea statutului de zonă marginalizată din cadrul comunei Ghelari, prin 26,499,732.39
L & C CONSULTING Dacia nr. 25, județul Hunedoara, cod Hunedoara / implementarea de măsuri integrate, ce asigură facilitarea accesului persoanelor din
poștal 331100, România Ghelari zona marginalizată la servicii educaționale, servicii de măsuri active, servicii de
antreprenoriat, servicii sociale și de sănătate, servicii juridice precum și servicii de
facilitare, mediere și voluntariat, într-un termen de 3 ani de la începerea
implementării proiectului.
4 102976 ORAȘUL FLĂMÂNZI Oraș Flămânzi, România, Str. Dumitru UAT Nord-Est / 94.0 POCU/20/4/2 Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de sărăcie și excluziune 20,960,746.34
Iov nr. 284, județul Botosani, cod Botoșani / dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi socială și de îmbunătățire a calității vieții, prin împuternicirea comunității,
poștal 717155, România Flămânzi promovarea unei societăți incluzive și prin implementarea de măsuri integrate în
Orașul Flămânzi, Județul
Botoșani.
5 101898 ORAŞ BAIA SPRIE Oras Baia Sprie, România, Str. Piata UAT Nord Vest / 94.0 POCU/20/4/2 Masuri inovative de ocupare si combatere a Implementarea unor Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, 20,598,526.17
Libertatii nr. 4, judetul Maramures, Maramures / saraciei si excluziunii sociale locuire, asistenta sociomedicala pentru comunitatile marginalizate (non-roma) in
cod postal 435100, România Baia Sprie vederea reducerii saraciei si cresterii incluziunii sociale.

6 102548 COMUNA VALEA CIORII str Mihai Eminescu 65, Valea Ciorii, UAT Sud Muntenia / 93.0 POCU/20/4/2 EUROCOMUNĂ - DEZVOLTARE COMUNITARĂ Reducerea cu 655 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune 23,102,479.06
Ialomita, 927240 Ialomita / PRIN MĂSURI INTEGRATE ÎN COMUNA VALEA sociala din comunitatea marginalizata non roma din Comuna Valea Ciorii, judetul
Valea Ciorii CIORII, JUDEŢUL IALOMIŢA Ialomita prin masuri integrate
7 101902 Primaria Orasului Oras Somcuta Mare, România, Str. UAT Nord Vest / 93.0 POCU/20/4/2 Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare Cresterea gradului de incluziune sociala a membrilor comunitatilor marginalizate 23,393,894.45
Somcuta Mare Somes nr. 17, judetul Maramures, Maramures / integrata (non-roma), prin masuri integrate de ocupare, locuire, educatie, formare
cod postal 437335 Somcuta Mare profesionala, sanatate si asistenta sociala in scopul reducerii fenomenului de saracie
generalizata.
8 102009 COMUNA CIPRIAN Ciprian Porumbescu, România, Str. UAT Nord Est / 92.5 POCU/20/4/2 Crai Nou - Început sustenabil pentru Reducerea ratei de saracie persistenta si excluziunea sociala pentru 150 de gospodarii , respectiv
19,629,929.01
560 de persoane din comunitatea ma
PORUMBESCU PRINCIPALA nr. 207, judetul Suceava, Suceava / comunitatea din Ciprian Porumbescu
cod postal -, România Ciprian
Porumbescu
9 102220 FUNDATIA STAR OF Municipiul Iasi, România, Str. Bariera ONG Nord Est / 92.5 POCU/20/4/2 Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva Implementarea de masuri integrate si prin asigurarea si furnizarea de servicii 13,212,399.99
HOPE ROMANIA Veche nr. 3, judetul Iasi, cod postal Vaslui / Huși in Husi integrate
700198, România
10 101234 ASOCIAȚIA NON PROFIT Municipiul Hunedoara, România, Str. ONG Vest/ 91.5 POCU/20/4/2 Comunitatea Brad - Acceptă sprijinul nostru Schimbarea statutului de zonă marginalizată din cadrul Municipiului Brad, prin 26,196,041.86
L & C CONSULTING Dacia nr. 25, Bl.V3. ap.21, județul Hunedoara / implementarea de măsuri integrate, ce asigură facilitarea accesului persoanelor din
Hunedoara, cod poștal 331100, Brad zona marginalizată la servicii educaționale, servicii de măsuri active, servicii de
România antreprenoriat, servicii sociale și de sănătate, servicii juridice precum și servicii de
facilitare, mediere și voluntariat, într-un termen de 3 ani de la începerea
implementării proiectului.
11 103078 UAT MUNICIPIUL TECUCIMunicipiul Tecuci, România, Str. 1 UAT Sud Est / Galati 90.0 POCU/20/4/2 Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea de masuri integrate, 17,701,473.64
Decembrie 1918 nr. 66, judetul / Tecuci profesionala, ocupare, asistenta sociala continua multi-sectoriale, in comunitatea delimitate din orasul Tecuci, judetul Galati, pentru
Galati, cod postal 805300,Romania si locuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci reducerea numarului de persoane aflate in saracie si pentru incluziunea lor sociala,
insertia pe piata munciiObiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea
de masuri integrate, multi-sectoriale, in comunitatea delimitate din orasul si
imbunatatirea calitatii vietii.
12 101901 FUNDATIA "CENTRUL Municipiul Bucuresti, România, Str. ONG Sud Vest / 89.5 POCU/20/4.2 7 PASI IMPREUNA - SPRE INTEGRARE SOCIALA SI Reducerea riscului de saracie si excluziune sociala pentru un numar de 650 de 20,545,965.00
PENTRU EDUCATIE Bd Dimitrie Pompeiu nr. 5D, Etaj 1 Mehedinți / ECONOMICA, IMPOTRIVA SARACIEI si persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (AROPE) din comuna Corcova.
ECONOMICA SI Camera 7, Bucuresti, cod postal Corcova MARGINALIZARII in comuna CORCOVA
DEZVOLTARE DIN 020335, România
ROMANIA - CEED
ROMANIA"

5 POCU/20/4. sanatate si asistenta sociala. judetul Dolj.298.Masuri Integrate pentru Incluziune Obiectivul general al proiectului este de a reduce numarul de persoane in risc de 15. cod postal 207465.2 Solutii de combatere a marginalizarii prin masuri Cresterea nivelului de trai si incluziune sociala a grupurilor vulnerabile din 17. ocupare. judetul Arges.0 POCU/20/4/2 Măsuri integrate pentru comunități Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate pentru un numar de 455 de personae 10. UAT Sud Muntenia / 89.40 euro . judetul Cluj. România 22 102686 UAT PRIMARIA str Vasile Alecsandri 29. Bucuresti.5 POCU/20/4/2 Servicii comunitare integrate pentru o viata de Cresterea calitatii vietii pentru 550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune 19. ONG Sud Muntenia / 86. România din Comuna Cristian. Str.473.210. 25 103250 COMUNA CRISTIAN Cristian. judetul Teleorman.5 POCU/20/4. antreprenoriat si asistenta sociala si medicala. 140. 24 101947 COMUNA BISTRET Bistret. 21 101510 COMUNA GHIDICI Ghidici. Str. stare de deprivare Nouă materiala si care traiesc in gospodarii cu o intensitate redusa a muncii printr-o abordare integrata entrata pe nevoile comunitatii.094. 7. Piata Libertatii UAT Centru / Braşov 79. Mihai Viteazu UAT Sud Vest / Dolj 82. cod postal / Bistret inovative sociale comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma prin masuri integrate 207065.848. insertia pe piata muncii si imbunatatirea calitatii vietii.225.086.0 POCU/20/4/2 MISOB . comuna Vlad UAT Sud Muntenia / 82. Str. postal -.17 nr. cartier Magura.72 lei 106.765.22 257.708. România.876.757.2 Viitor European: Integrare Limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune sociala in comunitatea 20.903.455. judetul Dolj. cod postal 430311. Str.122.38 CAMPULUNG Arges.644. 37. România Cornesti vederea diminuarii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune NAPOCA sociala. Victor Babes nr. cod postal / Ghidici comunitatea marginalizata (non-roma) din mediul rural 207456. România.756. Bucuresti ONG Sud Muntenia / 83.117. 192. Str. Calarasi. ONG Vest / Caras 88.972.768. Calea Dunarii UAT Sud Vest / Dolj 80. ONG Nord Vest / 89. ocupare.0 POCU/20/4/2 Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si Reducerea cu 565 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune 18.2 Impreuna pentru piata muncii incluziva Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 17.584.98 nr. din 150 de gospodarii din comunitatea 507055.834. Str. cod postal 207055. România.0 POCU/20/4/2 PROCOMUNITATE . 6/1. Baia Mare România 19 101868 UAT COMUNA PODARI Podari. 140044 Teleorman / municipiul Rosiorii de Vede zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de vede. 16 101785 FUNDATIA CIVITAS Municipiul Cluj-Napoca. UNIVERSITATII DE România educational. România locuire. judetul Caras.488.FILIALA CLUJ . România. Str. instrument de Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de saracie si excluziune sociala. Brasov (PIMCES Cristian) marginalizata din comuna Cristian 475. 917295 Calarași / Vlad nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș. prin FRANCEZA ROMFRA Roșiorii de implementarea de masuri integrate. judetul Maramures / calitate. multi-sectoriale.78 BINEFACERE PRO Aleea Tineretului nr.001.medical. Teleorman. Oras Bocsa. DUNARII nr. medical si socio-medical. judeţul Braşov. Jibou roma. 15 102051 ASOCIATIA DE Municipiul Resita. / Birca marginalizata (non-roma) prin masuri integrate de educatie. UAT Sud Vest / Dolj 84. UAT Nord Vest / 85.058.5 POCU/20/4. 18 101853 MUNICIPIUL BAIA Municipiul Baia Mare. 1. integrare pe piata muncii. Romania printr-o abordare integrate a masurilor si serviciilor oferite unui numar de 454 de adulti si 106 de copii. 17 102081 ASOCIATIA DE Str Mihail Kogalniceanu 46-48.Intervenții integrate la Implementarea de masuri integrate.0 POCU/20/4/2 Un viitor mai bun prin eforturi comune in Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 15. ce vizeaza educatia. Severin / Bocsa Sociala in Bocsa.CIVIC sociala dintr-o comunitate marginalizata din Jibou.896. NORD BAIA MARE 14 103450 MUNICIPIUL str Negru Voda 127. judetul Caras-Severin saracie si de excluziune sociala din Judetul Caras-Severin. ocuparea. UAT Sud Vest / Dolj 80. în sărăcie și pentru incluziunea lor socială 23 101916 COMUNA BÎRCA Bîrca. România. 115100 Argeș / economica a persoanelor defavorizate din zona sociala din comunitatea marginalizata (non roma) determinata si delimitata geografic Câmpulung de nord a Municipiului Campulung in Municipiul Campulung.0 POCU/20/4/2 Masuri integrate pentru dezvoltarea si Reducerea prevalentei saraciei in comuna Letca Noua si valorificarea resursei umane 17. VITAM Severin.683. in comuna Vlad Tepes.0 POCU/20/4/2 Program Integrat de Masuri pentru Combaterea Implementarea de masuri integrate pentru diminuarea fenomenului de excluziune 19. sanatatea. cod poştal / Cristian Excluziunii Sociale in comunitatea marginalizata sociala si saracie pentru 560 pers. Calarasi. România. judetul Maramures / inovare sociala" Maramures. Str. ONG Nord Vest / 87. pe parcursul a 36 de luni.5 POCU/20/4/2 "Incubatorul socio .15 CERCETARE SI Dr.82 COMUNEI VLAD TEPES Tepes. Alexandria. România.ACCES acordarea de servicii integrate România 20 102113 FUNDATIA str Popa Tatu 68.5 POCU/20/4. judetul Cluj. in CIVILA . prin furnizarea unei interventii integrate pe domeniile social. România de educatie pentru copii. din care 10% persoane de etnie FORMARE A Maramures. judetul 18. România. calificare pentru adulti.36 judetul Dolj. din 24. cod Cluj / Geaca si marginalizate din Câmpia Transilvaniei din comunitati marginalizate de pe raza comunelor Geaca si Cornesti. formare. 1.766.08 comunitatea marginalizata situata în latur MARE Gheorghe Sincai nr.25 PRIETENIE ROMANO .021. Mihai Viteazu nr.099.13 102223 ASOCIATIA CENTRUL DE Municipiul Baia Mare. Campulung. cod postal 320126. 67. locuire.08 AMFITEATRU Giurgiu / Letca valorificarea potentialului comunei Letca Noua existente in special in randul grupurilor aflate in risc de saracie. Str. / Podari Excluziunii Sociale . judetul Dolj.507. pentru reducerea numarului de persoane aflate in saracie si pentru Țepeș pentru reducerea numărului de persoane aflate incluziunea lor sociala. România.2 Actiuni Comunitare pentru Combaterea Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei în comuna Podari prin 13. cod postal 430112.56 nr.51 PENTRU SOCIETATEA Amos Francu nr. Vede locuirea si implicarea civica.