You are on page 1of 6

"...

Ἐγώ, ὅσο ὠφελήθηκα ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, δὲν
ὠφελήθηκα ἀπὸ ὅλη τὴν ἄσκηση ποὺ εἶχα κάνει
μέχρι τότε..."

Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - Φιλόλογος
Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου -
Περὶ ὠφελείας τῶν ψυχῶν ἀπὸ τὶς ἀσθένειες
Ὅταν τὸ σῶμα δοκιμάζεται, τότε ἡ ψυχὴ
ἁγιάζεται.
Μὲ τὴν ἀρρώστια πονάει τὸ σῶμα μας, τὸ
χωματόκτιστο αὐτὸ σπίτι μας, ἀλλὰ ἔτσι θὰ
ἀγάλλεται αἰώνια ὁ νοικοκύρης του, ἡ ψυχή μας,
στὸ οὐράνιο παλατάκι ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει ὁ
Χριστός.

ὅπως πῆγε νὰ ἀνεβεῖ στὸ ζῶο. ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἀρρώστια. νὰ προτιμᾶ ἀρρώστιες παρὰ ὑγεία. τὰ εἶδαν καὶ τρόμαξαν. ποὺ ἀσκήτευε στὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης. ὀνόματι Ἰερόθεος. Καταλαβαίνω ὅτι ἐξοφλῶ τὴν ἀχαριστία μου στὸν Θεό. εἶχε ἔρθει μιὰ φορὰ ἕνας ἅγιος Ἐπίσκοπος. ἀφοῦ δὲν ἔχω ἀνταποκριθεῖ στὶς μεγάλες Του δωρεὲς καὶ εὐεργεσίες. ἔχει νὰ λάβει. Ἀπὸ τὴν ὑγεία του εἶναι χρεώστης. τὸν βοηθήσουν.Μὲ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ λογική. ὅσο ὠφελήθηκα ἀπὸ τὴν ἀρρώστια. Τὸ μόνο ποὺ δὲν σκέφτομαι εἶναι ὅτι θὰ ἔχω οὐράνια ἀνταμοιβή.. ποὺ εἶναι παράλογη γιὰ τοὺς κοσμικούς. ἂν δὲν ἔχει κανεὶς ὑποχρεώσεις. δὲν ὠφελήθηκα ἀπὸ ὅλη τὴν ἄσκηση ποὺ εἶχα κάνει μέχρι τότε. Καλύτερα νὰ ἔχει κάτι. Ἐκεῖνος τὸ κατάλαβε καὶ τοὺς εἶπε: . Τὴν ὥρα ποὺ ἔφευγε.. Γι’ αὐτὸ λέω. τραβήχτηκε τὸ παντελόνι του καὶ φάνηκαν τὰ πρησμένα του πόδια. ὅταν τὴν ἀντιμετωπίζει μὲ ὑπομονή. Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο. δὲν εἶναι καλά. Ἐγώ. πολὺ γέρος. Ὁ ἄνθρωπος. Οἱ Πατέρες ποὺ πῆγαν νὰ. ὅταν εἶναι τελείως καλὰ στὴν ὑγεία του. χαίρομαι καὶ ἐγὼ καὶ καμαρώνω γιὰ τὶς σωματικὲς βλάβες ποὺ ἔχω..

οἱ ὁποῖοι ὅμως ἴσως μᾶς κάνουν νὰ καυχηθοῦμε. Νὰ σκεφτόμαστε ὅτι ἡ ψυχὴ μᾶς ἔχει μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπὸ ὑπομονὴ καὶ δοξολογία στοὺς πόνους παρὰ ἀπὸ ἀτσαλένιο σῶμα μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ κάνουμε μεγάλους σωματικοὺς ἀγῶνες. γιατί δὲν ἔχει πονέσει καὶ ἡ καρδιὰ του εἶναι λίγο σκληρή. Μεγάλο πράγμα ἡ ὑγεία. Τὸν παρακαλῶ νὰ μὴ μοῦ τὰ πάρει». ἡ ὑγεία δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δώσει! Πνευματικὸ καλό! Εἶναι πολὺ μεγάλη εὐεργεσία.«Αὐτὰ εἶναι τὰ καλύτερα δῶρα πού μου ἔδωσε ὁ Θεός. χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε. . δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει τὸν ἄρρωστο. πολὺ μεγάλη! Καθαρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ὅποιος δὲν ἔχει ἀρρωστήσει. ἀλλὰ καὶ τὸ καλὸ ποὺ προσφέρει ἡ ἀρρώστια. Οἱ ἀρρώστιες βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους. καὶ μερικὲς φορὲς τοῦ ἐξασφαλίζει καὶ μισθό. καλὰ εἶναι νὰ ἀφηνόμαστε στὸν Χριστὸ ἐν λευκῶ. Ὅταν μᾶς βρίσκει μιὰ ἀρρώστια. νὰ «ἐξιλεωθοῦν» ὅταν δὲν ἔχουν ἀρετές. γιατί θὰ νομίσουμε ὅτι μὲ τὸ σπαθί μας θὰ κερδίσουμε τὸν Παράδεισο.

Τὴν ἐξουδετερώνει μὲ τὴν ταπείνωση ποὺ φέρνει. τὴν αἰώνια. τόσο περισσότερο ἐξαγνίζεται καὶ ἁγιάζεται. καὶ τὶς ἐπιτρέπει ὁ Θεός. στὴν . τοῦ τὴν δίνει. Ὑποφέρει ἐδῶ. ζωή. γιὰ νὰ πάρει ὁ ἄνθρωπος λίγο μισθὸ καὶ νὰ τοῦ ἀφαιρέσει ὁ Θεὸς μερικὰ κουσούρια.Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σὰν τὸ χρυσάφι καὶ ἡ ἀρρώστια εἶναι σὰν τὴ φωτιὰ ποὺ τὴν καθαρίζει. καὶ ὁ Χριστὸς εἶπε στὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενεία τελειοῦται».τι ἐπιτρέπει εἶναι γιὰ τὸ πνευματικό μας συμφέρον. ὥστε μὲ τὴν λίγη ταλαιπωρία στὴν ἐπίγεια ζωὴ νὰ ἀνταμειφθεῖ πολὺ στὴν οὐράνια. Ξέρει τί χρειάζεται ὁ καθένας μας καὶ μᾶς δίνει κάποια ἀρρώστια. Ὁ Θεὸς ὅλα τα ἀξιοποιεῖ γιὰ τὸ καλό! Ὅ. Μερικὲς ἀρρώστιες θέλουν μόνο λίγη ὑπομονή. εἴτε γιὰ νὰ ἀνταμειφθοῦμε. Γιατί ἡ σωματικὴ ἀρρώστια βοηθάει στὴν θεραπεία τῆς πνευματικῆς ἀρρώστιας. ἀρκεῖ νὰ κάνει ὑπομονὴ καὶ νὰ τὴν δέχεται μὲ χαρά. Ὅταν ὁ Χριστὸς βλέπει ὅτι κάποιος ἀντέχει μιὰ βαρειὰ ἀρρώστια. εἴτε γιὰ νὰ ἐξοφλήσουμε ἁμαρτίες. ἀλλὰ θὰ ἀνταμειφθεῖ ἐκεῖ. Ὅσο περισσότερο ταλαιπωρηθεῖ μὲ κάποια ἀρρώστια ὁ ἄνθρωπος. Βλέπεις.

μὲ ἀγάπη καὶ ὑπομονή. γιατί θὰ πάει μὲ τοὺς Ὁμολογητὲς καὶ τοὺς Μάρτυρες. Χαίρεται. ἀναπήρους κ. γιατί ὑπάρχει Παράδεισος. γιατί ἡ ἀγάπη τους πρὸς τὸν Χριστὸ ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὸν ἐξουδετέρωνε. Εἶναι πανηγύρι μετὰ ἡ ἀρρώστια. Νὰ χαίρεστε. Ἔλαμψαν ἀπὸ χαρὰ τὰ πρόσωπά τους. Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ξεχνοῦσαν τὸν πόνο. ὑπάρχει καὶ ἀνταμοιβή. Πλησίασα. Καὶ στὸν πατέρα του εἶπα: «Μεγάλη τιμὴ γιὰ σένα νὰ ὑπηρετεῖς ἕναν ἄγγελο. Αὐτοὶ ποὺ διακονοῦν ἀρρώστους. Ὅταν ὅμως τὸν ἀντιμετωπίσει πνευματικά. γιατί ἔνιωσαν τὴν θεϊκὴ παρηγοριά.ἄλλη ζωή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀντιμετωπίσει πνευματικὰ τὸν πόνο. εἶδα σὲ μιὰ ἄκρη ἕναν πατέρα μὲ ἕνα παιδάκι σὲ ἀναπηρικὸ καροτσάκι. τοῦ εἶπα. μπορεῖ νὰ ἀγριέψει. τὸ ξέρεις.λπ. Ἕνα βράδυ τὴν ὥρα ποὺ πήγαινα στὸν ναὸ γιὰ τὴν ἀγρυπνία. ἂν ἔχουν ἁμαρτίες. γιατί θὰ πᾶτε καὶ οἱ δύο στὸν Παράδεισο». . ἠρεμεῖ καὶ παρηγοριέται θεϊκά. «Εἶσαι ἕνας ἄγγελος.». ἀγκάλιασα τὸν μικρὸ καὶ τὸν φίλησα.

ἡ ἀρρώστια θὰ ἀκολουθήσει τὴν φυσική της πορεία. ἂν κάνουμε προσευχή. . ὥστε μὲ τὴν ὑπομονὴ νὰ κερδίσουμε τὸν Παράδεισο. Κάποιες φορὲς βέβαια παρὰ τὶς ἐπίμονες προσευχὲς ὁ Θεὸς ἀφήνει τὴ νόσο. Γι’ αὐτὸ πάντα νὰ κάνετε προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀρρώστους. ἁγιάζονται. Ἂν γιὰ ἕναν ἄρρωστο δὲν κάνουμε προσευχή. μπορεῖ νὰ ἀλλάξει δρόμο. ὡς εἶδος ἀνωτέρας ἀσκήσεως. Ἐνῶ.σβήνουν τὶς ἁμαρτίες τους μὲ τὴν θυσία ποὺ κάνουν• ἂν δὲν ἔχουν ἁμαρτίες.