You are on page 1of 52

4/2009

PFEIFER
SEIL- UND HEBETECHNIK
GMBH
SEMTU AS
PFEIFERi tõmbeelemendid TELEFON +372 606 38 70
FAKS +372 60 38 71

PFEIFER Tension Members E-POST semtu@semtu.ee
INTERNET www.semtu.ee

Trosskonstruktsioonid Cable Structures

PFEIFERi tõmbeelemendid PFEIFER Tension Members
Tõmbeelemente kasutatakse ehituses nii kaasaegsete hoonete The construction industry uses tension members both in sophisticated
juures kui ka vanade ehitiste saneerimisel ja juba olemasolevate new structures and the redevelopment of old buildings or the streng-
kandekonstruktsioonide tugevdamisel. PFEIFER on juba aastaid thening of existing load-bearing structures. PFEIFER have been
spetsialiseerunud nendele rakendusaladele ning välja töötanud specialising in these applications for many years and have developed
mahuka tootevaliku. Selle tagajärjel on erinevate rakendusalade a comprehensive range of products that offers an aesthetic and eco-
ja koormusvahemikuga toodetel välimus esteetiline ning tooted nomic solution for any type of application and load range. All PFEIFER
on ka majanduslikult ökonoomsed. Kõik PFEIFERi tõmbeelemendid tension members do justice to the currently highest technical require-
vastavad kõrgeimatele kehtivatele tehnilistele nõuetele ning neil ments and are vested with the respective approvals in Germany and
on Saksamaal ja Euroopas kasutusload. Europe.

PFEIFERi tootesüsteemid PFEIFER Product systems
Rakendusvaldkonna alusel kasutatakse ehituses erinevaid Depending on the application, different systems are used in the
süsteeme. Kõikide süsteemide ülesanne on kvaliteetne ja building industry. What they all have in common is the requirement
ökonoomne ehitamine. PFEIFERi tootesüsteemid täidavad neid for high quality and economic efficiency. The Pfeifer product systems
nõudeid ka lihtsaima planeerimise ja realiseerimise korral. fulfil these requirements and offer simple planning and realisation on
Süsteemid jaotatakse järgmiselt. top. The systems can be broken down in the following groups:
ZSS Tõmbevardasüsteem ZSS Tension Rod System
PE Avatud spiraaltross – roostevaba PE Open Spiral Strand – Stainless Steel
PG Avatud spiraaltross – GALFAN PG Open Spiral Strand – GALFAN
PV Täielikult suletud tross – GALFAN PV Full Locked Cable – GALFAN
Järgnevatelt lehekülgedelt leiate näiteid erinevate kasutusvõimalu- The following pages show examples of various application possibili-
ste kohta. Kui te vajate mõne spetsiaalse valdkonna jaoks täpset ties. Should you need a specific individual solution, our team of
individuaalset lahendust, on meie kogenud meeskond teie käsutuses experienced specialists will be glad to assist you anytime. Likewise
igal ajal. Meelsasti abistab teid ka meie kogenud montaaÏimees- we would be glad to assist you with our experienced installation
kond. Oma rakistega eelpingestame tõmbeelemendid ja määrame crew. We pre-tension tension members with our own equipment and
jõud spetsiaalselt selleks valmistatud vahendite abil. calculate the forces with devices specifically developed for this pur-
pose.

Sisukord
Content
Rakendusvaldkonnad
Applications

Tehnika
Engineering

Andmelehed
Data sheets

Kasutusload
Approvals

Päringu- ja tellimisblankett
Inquiry and order form

Üldised äritingimused
General Conditions of Business
4/2008

Trosskonstruktsioonid Cable Structures

Trosskandesüsteemid – ülevaade
Cable Structures – Overview
Spordirajatised
Sports Facilities

Rakendusvaldkonnad
Applications
Fassaadid, katusekonstruktsioonid
Curtain Walls, Roof Structures

Sillad
Bridges

Suure avalised spetsiaalsed
hooned, hallid, messiehitised
Wide Span Structures, Halls,
Exhibition Buildings

Looma- ja botaanikaaiad
Zoological and Botanical Gardens

Antennid
Transmitter Masts
4/2009 1

Trosskonstruktsioonid Cable Structures

Tõmbevardasüsteem
Tension Rod System
Rakendusvaldkonnad
Applications

Lubatud tõmbevarraste otsad
Approved compression rod connector

Fermkonstruktsioon
Truss system

Püloontugi
Pylon bracing
2 4/2009

Trosskonstruktsioonid Cable Structures

Rakendusvaldkonnad
Applications
Riputamine varda/muhvi külge
Suspension at the bar / at the coupler

Tuulesõrestik koos sideplaadiga
Wind bracing with intersection plate

4/2009 3

Germany Klaasifiksaatoritega trossvõrgu ühendamine vundamendi külge Anchorage cable net to foundation with glass fitting Trossisõlmed koos klaasifiksaatoritega Cable cross clamp with glass fitting 2 2 4 4/2009 . katusekonstruktsioonid Curtain Walls. Roof Structures 3 Rakendusvaldkonnad Applications 4 2 1 1 1 Müncheni lennujaamas asuv Kempinski keti hotell (Saksamaa) Kempinski Hotel Airport Munich. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Fassaadid.

Trosskonstruktsioonid Cable Structures 3 Survetugede ühendamine kahekordse trossvõrguga Connection compression strut to parallel cabel net Rakendusvaldkonnad Applications 4 4 4 4 4 Pingutustrossi ühendamine raamkonstruktsiooniga Connection stabilizing cable to frame 4/2009 5 .

Trosskonstruktsioonid Cable Structures Sillad Bridges 1 Rakendusvaldkonnad Applications 4 1 1 Kandetrossi ühendamine püloonipeaga Trossi juhtimine üle sadula 2 2 trossi kahvelhülsi abil Suspension cable at saddle Connection suspension cable to pylon head with open spelter socket Ripptrossi ühendamine kandetrossi abil Connection hanger cable to suspension cable 6 4/2009 .

Germany Rakendusvaldkonnad Applications 4 Tugitrossi ühendamine vundamendi külge valuhülsi ja aasaga varda abil Connection stay cable to foundation with open bridge socket 4 4 3 Ripptrossi ühendamine silla Tugitrossi ühendamine vundamendi ülakonstruktsiooniga külge trossi kahvelhülsi abil Connection hanger cable to Connection stay cable to foundation bridge deck with open spelter socket 3 3 4/2009 7 . Saksamaa Elbsteg Herrenkrug Magdeburg. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Elbstegi sild Magdeburgi Herrenkrugi linnaosas.

Iga läbimõõduga süsteemielementi (pikkust) saab mugavalt reguleerida required. Selle arvutuse on kinnitanud ekspertiis. fork kahvelpea.90. is the distance between the centres of the pins. and between tension rod and coupler. connectors. Kui side.d ) põhjal tootetabelite järgi. Reguleerimisvõimalused Adjustment Options Pikkuse täpne reguleerimine on võimalik kahvelpeade parem. Tõmbevarras jääb peenikeseks smaller rod diameter.90 järgi. are available. the same loads can be taken up with a kinnitada väiksema ristlõikega varda abil. samuti ka muhvi ja tõmbevarda vahele rod and provides for flush contours between fork connector and tension rod voolava vormi. The limit tension loads resulting from design can be seen from the product Arvutuste tegemiseks peavad need olema vähemalt niisama suured kui tables below.4-kordse keerme läbimõõdu ulatuses. The Tension Rod has a slender design and economic ja ökonoomsus suureneb.ja ühendusplaadid listed in the product tables below. Selle tulemusena saab sama suuri koormusi nal material S355. Furthermore. values of impacts (Fd). to preclude failure of these components. Pingutusluku kasutamine ei ole vaja. compression rods and cable tension members are also available as tarnida ka koos kasutusloaga. If intersection plates and connecting plates valmistatakse materjalist S235.ja vasakkeerme The left-hand and right-hand threads of the fork connectors enable exact abil. Seda tehakse varda keeramise teel.d) bejõudude (NR. ning muhv connector and tension rod as well as tension rod and coupler. ja tõmbevarras. the fork kahvelpeast ja nende osadest. mille voolavuspiir on The tension rod is made of the material S460N with a yield strength of at vähemalt 460 N/mm2 ja mis on seega umbes 30% võrra kõrgem kui least 460 N/mm2. the locking nut protects the thread of the tension moodustab kahvelpea ja tõmbevarda. Locking nuts that safely lock fork millega fikseeritakse üksteise suhtes kahvelpea ja tõmbevarras. Intersection plates and connecting plates made of the Ühenduspunktidena kasutatakse side. survevardaid ja trossielemente Adapters. All threads are brushed after galvanisation.4 times the thread diameter for all sizes per system length. respectively. respectively.red) can also be piirtõmbejõudu (NR. Their geometrical design gua- Nende geomeetrilised mõõtmed kindlustavad täieliku kandevõime piirtõm. which is done by turning the rod. pins and couplers are designed to withstand higher loads so as eeritud suuremate koormuste alusel. Lisaks sellele kaitseb kontramutter tõmbevarda keeret ning are supplied. For calculation they have to be at least as high as the design mõjuvate jõudude väärtused (Fd). Tehnika Engineering Tõmbevarras Tension Rod Tõmbevarda materjalina kasutatakse S460N-i. efficiency is increased. 8 4/2009 .d. Lisaks sellele on saadaval spetsiaalsed connector and the components of the latter.ja ühendusplaate materjalist S355. thus approximately 30% higher than that of the conventio- harilikul materjalil S355. furthermore special components osad. PFEIFERi tõmbevardasüsteemi tüübi 860 kohta on tehtud tugevusarvutused The PFEIFER-Tension Rod System Type 860 was statically designed pursuant DIN 18800 osa 1/11. DIN EN ISO 1461 or by metal spraying of zinc pursuant to German standard DIN EN 22063. given. Consequently. Korrosioonikaitse Corrosion Protection Kaitseks korrosiooni eest kuumtsingitakse kõik PFEIFERi tõmbeelementide All elements of PFEIFER-Tension Rod System Type 860 are protected from tüübid 860 DIN EN ISO 1461 kohaselt või kaetakse pritstsingiga DIN EN 22063 corrosion either by hot-dip galvanisation pursuant to German standard järgi. Süsteemipikkus antakse ette 1. special components. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Tõmbevarras Tension Rod PFEIFERi tõmbevardasüsteemi tüüp 860 koosneb tõmbevardast. Said design was confirmed by an expertise. Osad Components Tõmbevardasüsteemis on tõmbevarras kõige nõrgem lüli. The PFEIFER-Tension Rod System Type 860 consists of a tension rod. to German standard DIN 18800 Part 1/11. tuleb arvutuste jaoks kasutada vähendatud are made of S235. Olemasolevad keermed harjatakse pärast tsinkimist. Tarnekomplekti kuuluvad kontramutrid. Thus. Spetsiaalsed detailid Special Components Spetsiaalsete osadena saab adaptereid. Sellest arvutusest tulenevad piirtõmbejõud tuleb võtta tootetabelitest.red). Seega on The tension rod is the weakest link in the Tension Rod System. System length mõõduna poltide keskpunktide vahel. No turnbuckle is lik.d. adjustment of length. the reduced limit tension loads (NR. rantees full load-bearing capacity as regards the limit tension loads (NR. The take-up range can be comfortably adjusted by approximately 1. material S355 are used as connecting points. polt ja muhv nende osade väljalangemise vältimiseks konstru.

necessary material quality (see Fig.5°. Connec. In the case of connecting points attention must be paid to the orientation of puutuvate süsteemitelgede asendile.5 Correctly aligned connecting plates – recommended 4/2009 9 . deviate from its plane by more than 0. the minimum width cmin as listed in the table “Fork põhjaga ning materjali vajalikust kvaliteedist (joon. The axes of load diversion and teljed peavad lõikuma ühes punktis./Fig. An estimate of the connecting-plate dimensions can be made on the basis of the connection angle and via the geometric proportions of the diameter of bore (see Fig. minimaalsest kaugusest tes have to be designed and manufactured in keeping with the diameter of fmin ava keskpunkti ja ühendusplaadi lagipunkti vahel. Especially during installation of a tension rod with con- paigaldamisel. shall illustrate the formation of connecting points and the structural alignment sioonsüsteemi konstruktiivset asendit. 2). 4 Teineteise suhtes pööratud ühenduselemendid – Bending kasutamine ei ole soovitatav! Misaligned (i. Koormuse ülekandmise ja edasijuhtimise the system axes of all abutting components. a connection edge that is parallel to the fork base and the mõõtude hindamine võib toimuda ühendusnurga ja ava läbimõõtu geo. 1). offset) connecting plates – NOT recommended! Joon. tensions are introduced into both the fork connectors and the connecting 5) järgida teineteise suhtes pööratud ühenduselementidega tõmbevarda plates (see Fig. 3 Kalle Joon. of the Tension Rod System. The connecting pla- Tehnika Engineering valmistamine toimub lähtudes ava läbimõõdust. 4 ja joon. Ühendusplaatide Connector”. care must be taken to ensure Süsteemi pöördumine oma tasandist välja ei tohi ületada 0. 1). precise structural orientation (alignment) must be ensured (see Fig. meetriliste suhete abil (joon.e. minimaalsest laiusest bore. 2 Kandur Kandur Girder Girder r 2* Sideplaat Sideplaat 3./Fig. 2).2*r α r ting plate ting plate 4*r α Konstruktiivne asend Structural Alignment Tõmbekonstruktsioonisüsteemi paigaldamisel tuleb vältida viltust asendit. non permissible bending Iseäranis Eriti tuleb täpset konstruktiivset asendit (teljelisust) (joon. 4 and Fig.5°. α 0. 1 õige/right vale/wrong Joon. paralleelsest ühendusservast kahvli of the connecting plate. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Konstrueerimise abivahendid Construction Aids Järgmised PFEIFERi tõmbekonstruktsioonsüsteemi tüübi 860 konstrueerimise The following construction aids for the PFEIFER-Tension Rod System Type 860 abivahendid selgitavad ühenduspunktide väljatöötamist ja tõmbekonstrukt. Ühendusplaatide konstrueerimine ja load transmission have to intersect in exactly one point. Connec. nections that are offset towards each other. Otherwise. Joon. 3). 3). Ühenduspunktid Connecting Points Ühenduspunktide juures tuleb osutada tähelepanu kõikide omavahel kokku. the minimum distance fmin between the centre of bore and the apex cmin vastavalt kahvelpeade tabelile. 5 Ühenduselementide ühesugune asend – soovitatav./Fig./Fig. Vastasel juhul that any misalignment is avoided. 3. During installation of the Tension Rod System. 5). Alignment of the entire system must not tekkivad kahvelpeades ja ühendusplaatides lubamatud kaldepinged (joon. Joon./Fig.

solid rods) to a minimum or even to zero.ja teepiiretele 1 2 3 Spiral Strands Applications of spiral strands: stay cables for transmitter masts.e.või terasfermidele Kandetrossid – pingutustrossid trossvõrkudele Piirdetrossid trepi-. Eelistatud variandina kasutatakse ehituses järgmisi konstruktsioone. reduces the defect rate per cross section as compared to monofilament fiilsete üksikute läbimõõtudega (nt täisvardad) minimaalseks kuni nullini. members.t üksikutest ristlõigetest. veranda-. Trossid koosnevad paljudest üksikutest traatidest. individual cross sections. s. silla. Preferably the following constructions are used in construction: Avatud spiraaltrossid (joonis 1) spiral strands (Picture 1) Täielikult suletud trossid (joonis 2) full locked cables (Picture 2) Tähtsusetutel üksikjuhtudel For specific cases of a secondary nature kiudsüdamiktrossid (joonis 3) structural wire ropes (Picture 3) Bild/Picture 1 Avatud spiraaltrossid Avatud spiraaltrosside kasutamine Tugitrossid für Antennen. i. Schornsteine Kandetrossid – ääretrossid kergetele pindkonstruktsioonidele Riputustrossid rippsildadel Alavöötrossid puit. smoke stacks suspension cables – border cables for lightweight structures hanger cables for suspension bridges stabilizing cables for wooden trusses or steel trusses suspension cables – stabilizing cables for cable nets railing cables for stairs balconies bridges and pedestrian ways 10 4/2009 .g. This Sellega vähendatakse vea esinemissagedust ristlõike kohta võrreldes mono. individual cross sections (e. Cables consist of many individual wires. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Trosside liigid Cable Types Tehnika Engineering Trossi kerimine Stranding of a cable DIN 18 800 kohaselt tuleb trossid klassifitseerida kõrgtugevate According to DIN Standard 18 800 all cables are rated as high tensile tension tõmbeelementidena.

mis takistab soovimatute võõrmater. liftitrossid) ja piirdetrosside (kallakud. border cables for textile membranes railing cables for stairs. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Trosside liigid Cable Types Täielikult suletud trossid Full Locked Cables Täielikult suletud trosside kasutamine: Applications of full locked cables: Kandetrossid – ripptrossid – alavöötrossid sillaehituses suspension cables – hanger cables for bridge construction Kandetrossid – pingutustrossid trossfermides suspension cables – stabilizing cables in cables trusses Ääretrossid trossvõrkudele border cables for cable nets Tugitrossid püloonidele. mastidele stay cables for pylons. Trossi lahtikerimine trossihasplilt Uncoiling of a cable from the drum Strand Ropes Strand ropes only play a tangential role in construction. They are mainly used as “running ropes“ (hoisting ropes. our respective technical department will be pleased to provide you with more detailed information on strand ropes. elevator ropes) and sling ropes (suspen- sion tackles. cable slings) i. the outer väliskihid moodustatakse Z-traatidest. trossaasad) valdkond.ja terasfermidele stabilizing cables for wooden trusses and steel trusses Täielikult suletud spiraaltrossidel on järgmised eelised. consistently closed surface which prevents unwanted foreign media jalide sattumist trossi sisemusse. bridges and pedestrian ways installation cables for temporary installation purpose If required. Main advantages of full locked cables are: Suur elastsusmoodul high modulus of elasticity Suur takistus pinnasurve vastu high resistance against surface pressure Ümberringi suletud välispind. Because of a lower modulus of elasticity. Ääretrossid tekstiilist membraanidele Piirdetrossid trepi-. kus vajatakse painduvat trossi. seega siis kõikjal seal. veranda-. a more damageable rope surface and lower corrosion resistance. these ropes are used only for specific requirements in architecture.ja teepiiretele MontaaÏitrossid ajutiseks kasutamiseks montaaÏitöödel Vajaduse korral saate täiendavaid materjale kiudsüdamiktrosside kohta meie osakonnast. trossi tundliku välispinna ja vähese korrosioonikindluse tõttu kasutatakse neid trosse ehituses ainult erijuhtudel. balconies. These interlocking wire profiles form a moodustavad sileda suletud välispinna. Üksteisega haakuvad traadiprofiilid layers are formed by Z-shaped wires. smooth. from entering into the cable’s interior.e. masts and ja antennidele transmitter masts Tehnika Engineering Alavöötrossid puit. silla. seetõttu hea korrosioonikaitse consistently closed surface therefore good cable core protection against trossi sees corrosion Selle trossitüübi juures koosneb südamik mitmest kihist ümartraatidest ja The core of this cable consists of several layers of round wire. 4/2009 11 . everywhere where flexible ropes are required. Kiudsüdamiktrossid Kiudsüdamiktrossid on ehituses teisejärgulise tähtsusega. Kiudsüdamik- trosside põhiline kasutusala on „jooksvate trosside" (tõstetrossid. Väikese e-mooduli.

Multiple burdening and unburdening causes the cable’s individual wires to align themselves in such a way that elongation characteristics are achieved which are reproducible to the greatest possible extend (see picture 1). Joonis/Picture 1 Jõud F Force F ! 1 2 3 4 5 ty Fo ci lasti Vorbereitung zum Vorrecken eines Seiles ul Mod smood of e Preparation of prestretching for a cable ulus tsu Elas Fu Messung der Seildehnung Measuring of cable elongation Venimine Elongation Unloaded cables show a non-linear load/elongation behaviour. Selle piirkonna jaoks vajalikku geomeetriat ja eelpinget arvestatakse trosside seeriatootmisel tehases. Cutting to length Accurate cutting to length requires measured elongation properties as well as the following criteria to be considered: ambient temperature when cutting to length relative to temperature adopted in static calculation settling of the pouring cone after cooling of molten metal and after initial load is applied additional elongation of cable after installation of cable clamps cable creep 12 4/2009 . et saavuta- takse reprodutseeritavad venimisomadused (vt joonist 1). trosside täiendavat venimist trossiklambrite kinnitamisel. First the modulus of elasticity for each cable type and diameter is measured as secant for load increase after cables have been cyclically loaded five times to between Fu up to Fo. trossi roomet. pikkusmõõtu lõikamise temperatuuri ja arvestusliku temperatuuri suhet. Even cables of Pikkuse mõõtulõikamine the same design and diameter have to be exposed to a defined load before their lengths can be compared. Selle mitmekordse koormamise ja koormuse eemaldamise korral liiguvad trossi üksikud traadid niimoodi üksteise kõrvale. Tehnika Engineering Kõigepealt mõõdetakse iga trossiliigi ja trossi iga läbimõõdu elastsusmoodul pärast viiekordset koormamist vahemikus Fu ja Fo sekandina koormuse suurenemisel. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Trossi omadused Cable Characteristics Koormamata terastrossidel on mittelineaarne koormus-venimisdiagramm. Required geometry and preloads are already taken into account during con- valukoonuse vajumist pärast jahtumist ja esmakordset koormamist. Elongation can be predicted for a pre- Trosside täpseks pikkusmõõtu lõikamiseks arvestatakse mõõdetud stretched cable only. Ka sama konstruktsiooni ja sama läbimõõduga trosside pikkusi saab võrrelda ainult defineeritud koormuse all. Alles eelvenitatud trossile saab prognoosida venimist kasutustingimustes. Seetõttu pingestatakse trossid koormuspiirkon- nas ja vastavad pikkused mõõdetakse eelpingestatud olekus. fectioning of cables in the plant. Therefore the cables are prestretched and respective venimisomadusi nagu ka: length measured under preload.

The confection of the cables is carried out in controlled conditions and at Et seeriatootmise temperatuur võib staatiliste arvutuste aluseks võetavast constant temperatures. Täiendavad kontrollmärgised lisaks põhimärgistele ment of saddles and clamps are marked. Valukoonuse vajumine Settling of the pouring cone Valukoonuse vajumine toimub teatud koormusnivoost kõrgemal. means for later adjustment for the compensation of fabrication tolerances misvõimalusi. delivered with unsettled pouring cones to the construction site (cables are shortened). this elongation must be considered. the cables are burdened and ja vabastatakse viis korda (vt lehekülge 3/18). Above mentioned arvestatakse arvutuslikult. the following measures are taken: meetmed. Eelvenitus Prestretching Tehnika Engineering Elastse venimiskarakteristiku määramiseks koormatakse süsteemid kuni Fo To determine their elastic elongation behaviour. Mõõtepunktide märkimine trossile Providing measuring points of the cable 4/2009 13 . Additional control markings allow võimaldavad pärast detailide monteerimist üle kontrollida nende täpse asukoha. Venimine klambrite tõttu Elongation through clamping Kui trossile monteeritakse täiendavad klambrid. This level. of clamps are used. unburdened five times to Fo (see page 3/18). Seda vajumist as a rule. is achieved during installation by prestressing. nii et trossid tarnitakse ehitusplatsile tavaliselt settlement is considered in the calculations. for a later check of exact position after parts have been installed. Temperatuur Temperature Kogu pinna katmine toimub kontrollitud tingimustes ja püsival temperatuuril. the rated temperature – which forms the basis for static calculations – this difference must be considered. tuleb seda vahet arvestada. and measuring errors. so that the cables are usually vajumata valukoonustega (lühendatud). the transverse compression pressimise tõttu endaga kaasa trossi lokaalse venimise klambri sees. saavutatakse reeglina montaaÏi ajal eelpingestamise teel. Valmistamisest tingitud tolerantside vähendamiseks võetakse järgmised To reduce manufacturing tolerances. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Mõõtetäpsus/tolerantsid Dimensional Accuracy / Tolerances Üldiselt ei ole trossehitiste kandesüsteemides üksikutes tõmbeelementides In general the tension members of a cable structure do not provide any olemas ehituslike tolerantside ja mõõtevigade kompenseerimiseks reguleeri. toob see ristsuunalise If additional clamps are mounted on a cable. See nivoo Settling of the pouring cone only occurs above a certain load level. causes a local cable elongation within the clamp. Especially if a large number Klambrite suure arvu korral tuleb seda venimist arvestada. Defineeritud eelpingete korral (üldiselt koormuse eelpinge ja omakaal ehitises) Under a defined preload – generally actual load applied plus dead weight in märgistatakse nii üldpikkus kui ka nende vahel asuvad mõõtepunktid sadulate the building structure – total length and all measuring points for the attach- ja klambrite kinnitamiseks. Since the confectioning temperature can deviate from arvestuslikust temperatuurist erineda.

35‰ võrra lühemana. trossi tegeliku roome Ek läbimõõdu määramiseks vastavale trossile või selle should be tested for actual cable creep value Ek or should be planned with korrigeerimisvõimalust (näiteks seadistatavate pukkide kasutamine. Hoolikal planeerimisel ja valmistamisel saab kinni pidada joonistel 2 ja 3 Careful planning and manufacture allow for the following fabrication toleran- toodud eelvenitatud ning eelpinge all märgistatud trosside valmistusto- ces Δ L for prestretched cables marked under preload as shown in pictures lerantsidest Δ L. Tehnika Engineering Time until the end of cable creeping depends on different factors. poured Picture 3 End termination for spiral strand. tuur selgelt trossi roomet. The level of Nii mõjutavad näiteks koormuse suurus. Joonis 2 Otsikud valatud DIN EN 13411-4 kohaselt Joonis 3 Pealepressitud otsikud avatud spiraaltrossidele Picture 2 End termination acc. et trossi roome ter. Therefore this values could be slightly more mida praktikas võib-olla täielikult ei saavutata või mida kergesti ületatakse. The estimated value of the cable creep about Ek=0. MontaaÏi jaoks tähendab see seda. the number of loads and the temperature influences the cable creep. take place after a certain time and load in the building. adjusting possibilities. not finished yet. or less. Ajavahemik. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Mõõtetäpsus/tolerantsid Dimensional Accuracy / Tolerances Trossi roome Cable Creep Kui ei ole sõlmitud teisi kokkuleppeid. that cable creeping will kujuneb ehitises koormuse all välja teatud aja jooksul. It is assumed.35 ‰ shor- pikkuse Ek = 0. 2 and 3. swaged Vaba trossipikkus free cable length L Δ L = ± ( L [m] + 5 mm) Δ L = ± ( L [m] + 5 mm) 14 4/2009 . sõltub erinevatest teguritest. correspond with our experience. if no other agreements are made. Lähtutakse sellest. valmistatakse kõik trossid roome Because of the cable creep all cables will be produced at Ek=0. Vajaduse korral tuleb seega tundlike ehitiste korral näha ette pikaajalisi katseid For this reason constructions which are sensitive in a geometrique way. to DIN EN 13411-4. et trosside paigaldamiseks on vaja avaldada Therefore higher loads may be needed during erection as the cable creep has suuremat jõudu.35‰ juures on tegemist kogemusliku väärtusega.35 ‰ is a value which Eeldatud väärtuse Ek = 0. koormamisvahemike arv ja tempera. loading. sest montaaÏi ajahetkeks ei ole trossi roome veel lõppenud. mille jooksul toimub trossi roome.

In a alumiinium õhuhapniku ja veega.8 mm – 4 mm: Round wires 0. the zinc coating according to DIN EN 10264-3. round wires and profile wires are usually manufactu- harilikult DIN EN 10264-3 klassi B ja klassi A järgi. Sealjuures tekib ühtlane tsingist (95%) ja GALFAN coating is applied to the individual wire. GALFANi toimes on ühendatud alumiiniumi passiivne kaitsetoime parimal GALFAN’s mode of action combines the passive protective properties of alu- viisil tsingi aktiivse kaitsetoimega. If required. Trosside korrosioonikaitset saab jagada põhiliselt nelja ossa. it is essential that cables and cable connections are not in areas where they are directly sprayed with road salt. safe and must offer a long-term effect. appropriate drilling or grooves for the sooned. Niimoodi kasvab pikkamööda terviklik alumiiniumoksiidi kiht (joonis 4). Korrosiooni. (picture 4). Thus the wires receive a alumiiniumist (5%) kaitsekiht. All connection plates on the structure must be designed in such a way niiskus kiiremini. the analoogselt tavalise tsinkimisega. Samal ajal lahustub tsink nagu normaalsel tsinkimiselgi kõige ülemistest At the same time. as is usual in conventional galvanizing. Joonis/Picture 1 Joonis/Picture 2 Joonis/Picture 3 Joonis/Picture 4 ZnO O2 H2O O2 H2O O2 H2O O2 H2O ZnO ZnO ZnO Al2 O3 Al2 O3 ZnO Al2 O3 Zn Al2 O3 Zn Zn Al2 O3 Zn Zn Al2 O3 Al2 O3 Al2 O3 Al2 O3 ZnO Al2 O3 ZnO ZnO ZnO Al2 O3 Al2 O3 Al2 O3 Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Al2 O3 Zn Al2 O3 Zn Zn Al Al2 O3 Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Al Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al Al Zn Zn Al Zn Zn Al Zn Zn Al 4/2009 15 . Esimeses faasis reageerib kaitsekihis olev minium with the active protective properties of zinc in an optimal way. Üksiku traadi korrosioonikaitse Corrosion protection of individual wires Tsingitud traadid galvanized wires Staatilisteks rakendusteks valmistatakse ümar. Vajaduse korral tuleb teha selleks sobivad avad või anchorage and clamps. quickly. Traadi läbimõõdu red according to DIN EN 10264-3 Class B und Class A. the following mini- kattekihi pindala massi kohta kindlaks määratud järgmised minimaalsed mum values have been set for the area mass (grams per square meter) of väärtused.ja profiiltraadid For static applications. which also reacts to aluminium reageerivad alumiiniumoksiidiks (joonis 3). Seejuures tekivad tühimikud (joonis 2). of the upper molecule layers resulting in vacancies (picture 2). the aluminium in the protective layer reacts with oxygen and (joonis 1). et tross ja trossiühendused that appropriate ventilation of the cables is guaranteed and humidity can dry ei asu soolase vee pihustuspiirkonnas (sulatussool). nii et vee kogunemine oleks välistatud. Corrosion Protection of cables can essentially be subdivided into four areas: Korrosioonikaitse konstruktiivsete meetmetega ehitisel Corrosion protection via constructive measures on the structure Üksiku traadi korrosioonikaitse Corrosion protection of the individual wire Trossi siseosa korrosioonikaitse (sisetäidis) Corrosion protection of the cable’s interior (inner filling) Tehnika Engineering Trossi välispinna. In a hot-dip process similar to galvanizing. water taken from the atmosphere to form aluminium oxide (picture 1). Thus a consistent layer of aluminium oxide develops gradually. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Korrosioonikaitse Corrosion Protection Korrosioonikaitse seisukohalt on ohutustehnikal oluline tähtsus.Corrosion protection is an essential component of safety engineering. Furthermore. consistent protective layer of zinc (95%) and aluminium (5%). Materi- kaitsega töödeldud materjalid peavad olema keskkonnasõbralikud ja pikaajalise als and substances used in corrosion protection must be environmentally toimega. Ümartraadi läbimõõt 0. oxide (picture 3). sealhulgas tarvikute korrosioonikaitse Corrosion protection of the cable surface inclusive end terminations Korrosioonikaitse ehitisel Corrosion protection via constructive measures on the structure Piki trossi jooksev vihmavesi peab otsaankrute ja klambrite piirkonnas Rainwater running down the cables must quickly run off in areas such as end hästi maha voolama.8 mm – 4 mm: Klass B: 70g/m2 – 135g/m2 Class B: 70g/m2 – 135g/m2 Klass A: 145g/m2 – 275g/m2 Class A: 145g/m2 – 275g/m2 Profiiltraadi kõrgus 2 mm – 8 mm: Section height of profile wires 2 mm – 8 mm: Klass B: 115g/m2 – 150g/m2 Class B: 115g/m2 – 150g/m2 Klass A: 215g/m2 – 290g/m2 Class A: 215g/m2 – 290g/m2 GALFAN – tsingitud traadid GALFAN coated wires Legeerimata terasest traatide parim võimalik korrosioonikaitse saavutatakse GALFAN currently offers the most effective corrosion protection for wires GALFANi abil. Seega vabaneb juurdepääs uutele alumiiniumi aatomitele. Depending on wire või profiiltraadi kõrguse alusel on DIN EN 10264-3 kohaselt tsingist diameter respectively section height of the profile wires. zinc is washed out pindkihtidest välja. Üksikute traatide GALFAN-tsinkimine toimub kuumas vannis made of non-alloyed steel. mille tagajärjel moodustub alumiiniumoksiid first phase. Peale selle tuleb veenduda. Kõik otsakonstruktsioonid water to run off have to be applied so that no water remains trapped in these tuleb konstrueerida nii. et kindlustada trossi hea ventilatsioon ja kuivatada areas. mis omakorda This creates a pathway for new aluminium.

the inner filling to the cable’s surface is reduced to a minimum. a corrosion protection coating. alternatively low-solvent. Trossi siseosa korrosioonikaitse Corrosion protection of the interior of the cable Täielikult suletud spiraaltrossid Full Locked Cables Trossi sisemuses olevad tühimikud paksu kihiga tsingitud ümar. Cavities existing in the cable’s interior between heavy galvanized round wires traatide vahel täidetakse aktiivse PU baasil valmistatud tsinktolmvärviga and profile wires are filled with an active inner filling: PU-oil-based zinc dust alternatiivina väikese lahustisisalduse ja tugevalt pigmenteeritud ühekompo. Thus escape of miinimumini.või roostevabad These cables consist only of GALFAN coated round wires or wires in stainless est traatidest ega sisalda sisetäidist.ja profiiltraate saab valmistada GALFANi pinnakaaluga ligikaudu Round wires and profile wires can be manufactured with a GALFAN area 300 g/m2. weight of ca. The GALFAN coating (Zn/Al) is regulated in DIN EN 10264-3. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Korrosioonikaitse Corrosion Protection Vastupidi 100% tsingikihile on alumiiniumoksiidikiht stabiilne ja takistab Contrary to a 100% zinc layer. Ümar. does not receive an inner filling. the aluminium-oxide layer is stable and thus tsingi edasist väljapesemist. Tähelepanu! Sisetäidise valikul tuleb sisetäidis sobitada hiljem (kui üldse) Take notice! When selecting an inner filling. external wires made of non-alloyed steel. prevents further washing out of zinc. Roostevabast terasest traadid Stainless steel wires Tehnika Engineering Ümartraate läbimõõduga kuni umbes 3 mm saab valikuliselt Round wires up to about 3 mm diameter can also be manufactured from non- valmistada ka roostevabast terasest. highly pigmented single-component zinc nentse tsinkpastaga. paint.5 μm 15 7. Trossi välispinna.8:1 Zn/AL:Zn=4:1 30 30 25 22 μm 22 μm 25 20 14 μm* 20 15 9. which is possibly applied later on.ja profiil. escape to the surface when load has been handed over to the cable. Sellega vähendatakse sisetäidise väljumist trossi välispinnale two GALFAN coated layers. Joonis/Picture 5 Korrosioonikaitsekihi kulumine tööstuslikus Joonis/Picture 6 Korrosioonikaitsekihi kulumine vähese koormusega keskkonnas aja jooksul keskkonnas aja jooksul Erosion of the corrosion-protection layer in industrial Erosion of the corrosion-protection layer in rural atmosphere over time: atmosphere over time: 50 50 46. Mõlemad välimised tsingitud profiiltraadikihid ei sisalda paste. Tsinkimine (Zn/Al) on reguleeritud DIN EN 10264-3 kohaselt. steel and don’t receive an inner filling. is essential. corrosive stainless steel.5 μm* 10 10 5 μm 5 5 ZINC ZINC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 GALFAN 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 GALFAN 16 4/2009 . Traatide trossiks kokkukerimisel paigaldatud sisetäidis võib koormatud Inner filling which is brought into the cables during stranding of the wires can trosside puhul väljuda trossi välispinnale. Avatud spiraaltrossid Open Spiral Strand Need trossid koosnevad GALFAN-kattega kaetud ümar. compatibility of the material with trossi paigaldatava korrosioonikaitsega. 300 g/m2. The outer GALFAN coated profile-wire layer. in case of thicker cables sisetäidist.5 μm* 42 μm* 45 45 40 40 Zn/AL:Zn=3:1 Zn/AL:Zn=6:1 35 35 Zn/AL:Zn=1. sealhulgas Corrosion protection of the cables surface inclusive of otsikute korrosioonikaitse end terminations GALFAN– tsingitud trossid täiendava pinnakatteta Cables GALFAN coated without additional coating: Legeerimata terasest traatide parim võimalik korrosioonikaitse saavutatakse GALFAN currently offers the most effective corrosion protection if used for the väliskihtides GALFANi abil.

. et umbes 95% maapinnast kuulub korrosiivsuse The following applies to Germany: for 95% of the area of land corrosiveness kategooriatesse C2 ja C3. heavy galvanizing.4462 on meie ehitusjärelevalve loa Z-14. also for inaccessible structures subject to moderate chloride or sulphur dioxide stress from industry. this results in a three to six times korrosioonikaitsekihi erosioon kui hariliku paksukihilise tsinkimise korral lower erosion rate of the corrosion-protection layer compared to conventional (joonised 5 ja 6).3-6. 1.4401 are allocated to corrosion resistance võib kasutada märkimisväärse kloriidi. mis vastab ehitajate ja arhitektide värvialastele kujun.4436 ja otsikutele materjalist dioxide stress. cleaned and coated after installation. Contingently existing threads at the end terminations are delivered bare (only Niinimetatud duplekssüsteemidega (kuum. abrasion rates of zinc as well as allocation of atmospheric Roostevabast terasest trossid ja roostevabadest terastest otsikud conditions can be determined according to DIN EN ISO 12944-2. Corrosion stress.7-411. samuti ka keskkonnatingimuste Bare threads must be degreased.7-411 kohaselt omistatud korro- sioonikindlusklass III/keskmine mõõdukas (ehitusjärelevalve luba roostevabad Stainless steel cables made of 1.4462 terased Z-30. Korrosioonikahjustusi ja tsingi kulumist. puhastada coating system) longerlasting protection and coloration requirements can be ja katta. cable fittings are delivered Trossi otsikute võimalikud keermed on tarnimisel katmata (ainult ajutine zinc-sprayed. tabel 1). Roostevabast terasest trossid valmistatakse harilikult materjalidest Stainless steel cables and end terminations made of non-corrosive nr 1. Neid trosse võib kasutada tööstuse. läikiva välispinna kindlustamiseks täiendavalt poleeritud. Z-14..ja süsinikdioksiidikoormuseta juurde. realized. tesüsteem) on võimalik saavutada pikemaid kaitseaegu ja värvilisi kujundusi. tabel 1). steels Roostevabast terasest trossidele materjalist 1.4401 või 1. end struktsioonidel. täielikult suletud pinnakatte. terminations. trossifittingud pritstsingituna. according to our technical approval Z-14.ja süsinikdioksiidi koormusega non-corrosive steels Z-30.7-411. jaotamist saab määrata DIN EN ISO 12944-2 alusel. (Picture 5 and 6) Üldiselt võib seega GALFAN-kattega trosside puhul täiendavast pinnakattest In general there is therefore no need for additional coating of cables with loobuda.We will be glad to provide you with further information about an appropriate ja värvisüsteemi kohta. we are also able dussoovidele.3-6 table 1) according to our technical approval juurdepääsetavatel konstruktsioonidel. Neid trosse Stainless steel cables made of 1. traffic or caused by maritime Põhimõtteliselt on meie roostevabast terasest trossidel kõik väliskihi traadid atmosphere. These cables can be employed in accessible structures.4401 on meie ehitusjärelevalve Stainless steel cables are usually made of materials no. Average zinc abrasion rate is ca 1µm per year. Seega ei ole korrosiivsuskoormuse C1 . These cables can be employed in accessible structures without noteworthy chloride or sulphur Roostevabast terasest trossidele materjalist 1. Through so-called Duplex-Systems (hot-dip galvanizing or zinc spraying plus Katmata keermed tuleb pärast montaaÏi igal juhul rasvatustada. et kindlustada korrosioonikaitset „mitmeks“ nizing alone is therefore not sufficient to provide corrosion protection for aastakümneks. liikluse ja are allocated to corrosion resistance class III/medium (technical approval mereatmosfääri põhjustatud mõõduka kloriidi. C3 (long lasting protection) hot-dip galva- kuumtsinkimine üksi piisav. 1..3-6 table 1) pääsetavatel konstruktsioonidel.coating and paint system for full locked cables.7-411 kohaselt omistatud korrosioonikindlusklass II/mõõdukas (ehitusjärelevalve luba roostevabad terased Z-30.4436.4436. If required. Tarvikud End terminations Trossihülsid tarnitakse tavaliselt kuumtsingituna. All external-layer wires of our stainless steel cables are subsequently polished to guarantee a shiny surface. class II/moderate (technical approval non-corrosive steels Z-30. Tehnika Engineering aastas. otsikuid ka juurdepääsmatutel kon. to accommodate desires as to coloration on the part of the project owner or architect. 4/2009 17 . several decades. Sockets of cables are usually hot-dip galvanized.3-6.4401 or 1.. Täiendava pinnakattega trossid Cables with additional coating Soovi korral anname teile meelsasti juhiseid sobiva. Keskmiselt on tsingi kulumismäär umbes 1 µm categories C2 and C3 apply. GALFAN-coated external wires.4436 and end terminations made of 1. Saksamaal kehtib norm. loa Z-14.või pritstsinkimine pluss pinnakat- temporary corrosion protection). depending on the atmosphere. korrosioonikatse). Trosskonstruktsioonid Cable Structures Korrosioonikaitse Corrosion Protection Praktikas esineb olenevalt keskkonnast vähemalt 3 kuni 6 korda väiksem In practice. C3 piires (pikk kaitseaeg) Within corrosion stresses C1 .

d 2985 kN PE Avatud spiraaltross – roostevaba teras Open Spiral Strand – Stainless Steel 26 kN ZB. continu- vastavate andmelehtede leidmist.k või NR.k 20000 kN Jäikus Stiffness Sobitatuna erinevatele kasutusvaldkondadele on saadaval Coordinated to different uses different stiffnesses can be provided: erinevad jäikused. Elastsusmoodul: Modulus of Elasticity: ZSS 210 ± 10 kN/mm2 ZSS 210 ± 10 kN/mm2 PE 130 ± 10 kN/mm2 PE 130 ± 10 kN/mm2 PG 160 ± 10 kN/mm2 PG 160 ± 10 kN/mm2 PV 160 ± 10 kN/mm2 PV 160 ± 10 kN/mm2 PFEIFERi tõmbeelemendid on väga hea korrosioonikaitsega. 1 Süsteemi valik Selecting a System Tõmbeelemendi valiku alus: Selecting a Tension Member: Vajalik koormuspiirkond (ZB.k or NR.d) Andmelehed Data Sheets Jäikus Stiffness Kasutuskoht Place of use Välimus Aesthetics Koormuspiirkond Load range ZSS Kuumtsingitud tõmbevarraste süsteem Tension Rod System – hot dip galvanized 26 kN NR. ous colour coding makes it easy to find the respective data sheets. PFEIFER Tension members offer very good corrosion protection. Läbivad värvikoodid hõlbustavad will be used for.d) Required load range (ZB.k 1189 kN PV Täielikult suletud tross – GALFAN Full Locked Cable – GALFAN 405 kN ZB.k 945 kN PG Avatud spiraaltross – GALFAN Open Spiral Strand – GALFAN 56 kN ZB. The following guide should offer assistance. Järgnev Selection of the proper tension member depends on the application it juhend abistab teid. Trosskonstruktsioonid Cable Structures PFEIFERi tõmbeelementide süsteem PFEIFER Tension Member System Tõmbeelemendi valik: Selection of the Tension Member: Õige süsteemi valik sõltub kasutusotstarbest. Korrosiivsus kasutuskohas Corrosiveness at place of use väike / low (sisepiirkonnad / interior areas ) (välispiirkond / exterior areas) suur / high ZSS PE PV PG Paksult tsingitud / heavy galvanized tsingitud / galvanized Trossi välispinna esteetika: Äesthetics of cable surface: Kuumtsingitud tõmbevarras: hall Tension rod hot dip galvanized: grey GALFAN-tsingitud traatidest tross: hõbehall Cable with GALFAN coated wires: silver-grey Roostevabadest traatidest tross: läikiv/poleeritud Cable with stainless steel wires: shining/polished 18 4/2009 .

mised ei ole vajalikud! The appropriate limit tension can be obtained directly from the tables or via Vastav piirtõmbejõud saadakse otse tabelitest või riigi spetsiifiliste country specific standards.k the fitting cable size. combination. PFEIFERi tootesüsteem aitab planeerijal määrata piirtõmbejõu The PFEIFER Product System helps the planner via the tension limit NR. Kõiki kaotegureid on andmelehtedel juba arvestatud. Täiendavad vähenda. subsequently also colour-coded data sheets. All reduction factors have already been considered in the cable data sheets.de 4/2009 19 . which hanketekstidest aadressilt www.pfeifer. the saab süsteemile valida tüüpide järgi otsikud ja tarvikud allpool end terminations and accessories can be selected according to type in the toodud värvilistelt kodeeritud andmelehtedelt.k abil sobiva suurusega trossi. Further reduction is not necessary.d to NR.de. 3 Andmelehed Data Sheets Otsik End Termination Defineeritud suurusega ja ettenähtud ühendustingimuste juures Via the defined size and the given connection conditions for the system. and end- termination 1 termination 2 Süsteemi pikkus / System length Seda saab vaadata meie PFEIFERi tõmbeelementide Can be easily taken of our tender text for PFEIFER Tension Members. 4 Süsteemi spetsifikatsioon System specifications Soovitud tõmbeelement saadakse alljärgnevalt (näide): Get the required Tension Member (example): ZSS 100 Tüüp 860 / 860 ZSS 100 Typ 860 / 860 Varras Suurus Otsik 1 ja Otsik 2 Rod Size end.pfeifer. ZB.d abil vajaliku läbimõõduga tõmbevarda või iseloomuliku find the correct tension rod diameter or via the characteristic breaking load murdejõu ZB. standardite järgi. you find under www. and end- termination 1 termination 2 Lsys PG 40 Tüüp 980 / 984 PG 40 Typ 980 / 984 Tross Suurus Otsik 1 ja Otsik 2 Cable Size end. Trosskonstruktsioonid Cable Structures 2 Andmeleht Data Sheet Soovitud süsteemikombinatsiooni saab koostada värviliselt The colour-coded data sheets make it easy to select the required system kodeeritud andmelehtedel.

0 100 19 28 15000 5.50 30 254. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Tõmbevarras. kohaselt ühendusplaat S355J2G3 Limited tension load according to DIN 18800 connecting plate S355J2G3 ** Soovitame kasutada kett-torutange We propose the use of a chain wrench 20 4/2009 . pylons Fermkonstruktsioonid: teras-.55 36 371.3 70 1463.58 20 111. DIN EN 10025 Elastsusmoodul: Modul of Elasticity: 210± 10 kN/mm2 210± 10 kN/mm2 Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: Kuumtsingitud või valtsitud sile hot dip galvanised or bare Kasutusala Field of Application Tugevduselemendid: katuse.5 90 2418.61 12 38.2 52 798.00 42 509.0 67 19 18 12000 2. ruumiline sõrestik In-line tensioning for steel-.9 100 2985.0 211 ** ** 15000 25. puitfermid.0 120 19 33 15000 8. girders Andmelehed Data Sheets Tugitarindid: katuseelemendid. walls.0 297 ** ** 15000 49.7 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification * Piirtõmbejõud DIN 18800.2 54 19 14 12000 1.55 27 208.47 24 160.0 159 19 45 15000 14.3 38 19 10 6000 0.9 48 669.0 266 ** ** 15000 39.7 56 922.0 140 19 39 15000 10.0 199 ** ** 15000 22.2 64 1215. DIN EN 10025 S460N. seinte.0 172 ** ** 15000 16.0 187 ** ** 15000 19.0 233 ** ** 15000 30.0 90 19 25 15000 4.3 33 19 9 6000 0.0 328 ** ** 15000 61.2 80 1910. tugede sideelemendid Bracings for roofs.0 80 19 22 15000 3.3 60 1073.88 16 71. space frames Suurus Kaal size weight M NR. wooden truss and steel structures.d* Lgew SFb SW Lmax mm kN mm mm mm mm kg/m 10 26. tüüp 860 Kasutusloa number Approval-Number Tension Rod Type 860 ETA-04/0039 + Z-14. püloonid Stays for roof elements.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Materjal: Material: S460N.

8 62 25 47 77 30 3.0 86 30 59 104 38 8. DIN EN 10025 S355J2G3.6 70 185 58 140 61 117 113 315 60 166. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Kahvelpea.57 27 68 23 54 25 47 44 125 24 66.8 49 20 36 58 23 1.0 107 40 73 136 47 16.2 41 15 27 52 17 0.5 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 21 .6582 DIN EN 10083-1 DIN EN 10083-1 Kontramutter: Locking Nut: S355J2G3. Nr.5 100 265 83 200 90 170 165 448 89 232. Nr.0 33 12 23 42 15 0. tüüp 860 Kasutusloa number Approval-Number Fork Connector Type 860 ETA-04/0039 + Z-14.0 115 40 81 148 52 21.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Materjal: Material: EN-GJS-400-18-LT DIN EN 1563 EN-GJS-400-18-LT DIN EN 1563 Polt: Pin: 34CrNiMo6V.74 48 120 38 96 41 78 74 213 40 118. W.0 99 35 66 120 42 12.weight M A B C D E F H dB G lM tGL fmin cmin BOHR mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg 10 25 10 20 10 19 16 52 9 27.57 42 104 33 84 37 70 66 190 36 103.0 25 10 17 29 11 0.3 80 210 68 160 71 133 132 359 70 187.0 185 75 128 240 82 85.3 74 25 53 90 34 5.14 36 90 28 72 33 64 58 167 32 89. W.6582 34CrNiMo6V.0 21 8 16 25 10 0.0 205 80 144 265 92 120.0 124 45 90 162 58 27. 1.6 55 20 39 68 25 2.5 56 148 43 112 51 95 91 254 50 138.0 132 50 90 170 58 31.7 52 136 43 104 46 85 84 231 45 126.12 12 29 12 24 11 21 18 58 10 31.34 30 77 28 60 29 52 51 138 28 74.53 20 52 18 40 17 35 31 93 16 50.20 16 42 15 32 15 30 26 77 14 41.0 144 55 98 185 63 39.95 24 58 23 48 23 46 39 115 22 59.0 165 65 114 210 73 58.9 60 162 48 120 56 106 100 275 55 146. DIN EN 10025 Ühendusplaat: Connecting Plate: S355J2G3 S355J2G3 Andmelehed Data Sheets Kasutusala Field of Application Tõmbevarras Tension Rod Suurus Kahvelpea Polt Kontramutter Ühendusplaat Kogukaal size fork connector pin lock nut connecting plate tot. 1.1 64 170 53 128 56 107 103 286 55 154.6 90 240 78 180 80 150 150 402 79 211.

W.82 20 52 18 40 17 35 31 93 16 50.2 41 100 198 30 24 12 1.0 21 50 105 15 12 6 0.0 25 60 122 18 14 7 0. DIN EN 10025 Andmelehed Data Sheets Kasutusala Field of Application Tõmbevarras Tension Rod Suurus Kahvelpea Polt Kontramutter Adapter Kogukaal size fork connector pin lock nut adapter tot. Nr.8 62 140 285 45 36 18 4.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Kahvelpea: Fork connector: EN-GJS-400-18-LT DIN EN 1563 EN-GJS-400-18-LT DIN EN 1563 Polt: Pin: 34CrNiMo6V. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Adapteriga kahvelpea Kasutusloa number Approval-Number Fork Connector with Adapter ETA-04/0039 + Z-14.6582 DIN EN 10083-1 DIN EN 10083-1 Kontramutter: Locking Nut: S355J2G3. DIN EN 10025 S460N.95 36 90 28 72 33 64 58 167 32 89.57 27 68 23 54 25 47 44 125 24 66. DIN EN 10025 Adapter: Adapter: S460N.weight M A B C D E F H dB G lM LA L Ma SW SFb mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg 10 25 10 20 10 19 16 52 9 27.32 16 42 15 32 15 30 26 77 14 41. DIN EN 10025 S355J2G3.73 30 77 28 60 29 52 51 138 28 74.3 74 170 345 54 46 22 8.52 24 58 23 48 23 46 39 115 22 59. 1. Nr.75 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 22 4/2009 .8 49 115 236 37 30 14 2. 1.19 12 29 12 24 11 21 18 58 10 31. W.0 33 80 161 24 19 10 0.6582 34CrNiMo6V.6 55 130 261 41 32 16 3.

Trosskonstruktsioonid Cable Structures Tõmbevardasüsteem Tension Rod System Lsys ± reguleerimispikkus / take up Lsys ± reguleerimispikkus / take up Andmelehed Data Sheets Lsys ± reguleerimispikkus / take up Tõmbevardasüsteem Muhviga tõmbevardasüsteem Kahe muhviga tõmbevardasüsteem tension rod system tension rod system with one coupler tension rod system with two couplers min max Verstellweg min max Verstellweg min max Verstellweg M ~Lsys Lsys take up ~Lsys Lsys take up ~Lsys Lsys take up mm mm mm ±mm mm mm ±mm mm mm ±mm 10 196 6063 14 347 12081 28 497 18098 42 12 226 6071 12 399 12080 24 573 18109 36 16 294 12087 23 528 24114 46 762 36141 69 20 359 12103 29 645 24134 58 932 36165 87 24 436 15131 35 777 30168 70 1119 45205 105 27 479 15139 40 863 30182 79 1246 45226 119 30 530 15153 43 955 30202 86 1381 45251 129 36 643 15186 52 1160 30245 104 1676 45304 156 42 734 15207 61 1329 30275 122 1923 45343 183 48 823 15228 68 1496 30306 136 2169 45384 204 52 895 15249 75 1624 30332 150 2353 45415 225 56 973 15276 82 1763 30369 164 2552 45461 246 60 1045 15305 85 1885 30405 170 2725 45505 255 64 1098 15311 89 1987 30414 178 2877 45518 267 70 1203 15343 101 2177 30458 202 3152 45573 303 80 1374 15390 116 2486 30518 232 3598 45646 348 90 1527 15436 128 2762 30580 256 3997 45724 384 100 1692 15489 141 3054 30648 282 4416 45807 423 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 23 .

5 64 362 110 27 95 17.60 24 138 42 14 36 1.04 27 156 48 15 41 1.8 60 341 105 25 90 15. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Muhv Kasutusloa number Approval-Number Coupler ETA-04/0039 + Z-14.7 80 456 144 30 125 39.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Materjal: Material: S355J2G3 S355J2G3 Kasutusala Field of Application Tõmbevarras Tension Rod Andmelehed Data Sheets Suurus Kaal size weight M L dM SFb SW mm mm mm mm mm kg 10 58 17 7 15 0.5 100 560 174 39 155 69.9 70 400 128 27 110 27.4 56 321 98 24 85 12.0 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 24 4/2009 .1 90 508 163 36 140 55.07 12 72 19 7 17 0.10 16 94 28 11 24 0.31 20 116 35 12 30 0.69 42 242 75 19 65 5.88 36 207 65 17 55 3.51 30 172 51 16 46 1.80 52 295 92 22 80 10.74 48 273 88 21 75 8.

8 57.7 69.8 13.0 80 65 73 352 114 704 200.1 17.2 92.7 159.2 48 35 42 194 66 388 34.0 64 50 58 283 90 566 101.82 16 12 15 71 23 142 1.54 1.4 12.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Materjal: Material: S355J2G3 S355J2G3 Kasutusala Field of Application Tõmbevarras Tension Rod Andmelehed Data Sheets Suurus Kaal Kaal Kaal size weight weight weight M tGL BOHR Rm f Ak 40°-55° 55°-75° 75°-90° mm mm mm mm mm mm kg kg kg 10 8 10 41 16 82 0.9 233.79 1.31 24 20 23 99 36 198 5.7 39.64 7.19 3. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Ühendusnurkadega sideplaat Kasutusloa number Approval-Number Intersection Plate with Connection Angle ETA-04/0039 + Z-14.5 114.8 446.3 18.5 27.8 152.0 42 30 38 171 59 342 22.67 0.9 26.86 7.76 1.5 95.2 432.5 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 25 .2 240.78 20 15 17 86 27 172 2.9 70 55 63 313 98 626 131.9 66.8 100 80 92 425 144 850 373.91 30 25 30 131 47 262 11.37 0.85 6.5 90 75 82 390 128 780 291.3 346.8 56 40 52 236 81 472 57.7 41.0 58.46 12 10 11 53 17 106 0.9 119.77 3.41 0.2 334.13 5.0 60 45 58 260 90 520 80.3 36 25 34 153 53 306 15.1 52 40 47 219 73 438 49.03 27 20 25 114 39 228 6.

puitfermid.2 860-988 24 109 300 17. tugede sideelemendid Bracings for roofs.3 860-988 48 536 608 34. seinte.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Kahvelpea Vt andmelehte 860 Forked end see data sheet 860 Keermestatud jätk Vt andmelehte 988 PG Swaged fitting see data sheet 988 PG Kasutusala Field of Application Tugevduselemendid: katuse.d DIN 18800 L B dB ds kN mm ± mm mm mm mm 860-988 16 56 205 11.0 43 50 36. püloonid Stays for roof elements.4 860-988 42 438 544 30. pylons ± reguleerimispikkus / take up Fermkonstruktsioonid: teras-.3 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification Mõõdud korrosioonikaitseta! Dimensions without corrosion protection! 26 4/2009 .1 860-988 36 326 470 26.5 18 16 12.0 28 32 24.0 38 40 31.5 23 22 14.1 860-988 20 81 250 14. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Keermestatud jätkuga kahvelpea Kasutusloa number Approval-Number Fork Connector with Threaded Fitting Z-14.3 860-988 56 721 711 41. ruumilised sõrestikud In-line tensioning for steel-. wooden truss and Andmelehed Data Sheets steel structures. walls.1 860-988 27 158 341 20.0 23 24 17. space frames Tüüp Suurus Piirtõmbejõud Reguleerimispikkus type size limit tension take up M(LH/RH) ZR.5 15 14 10.5 33 36 28.0 860-988 30 222 390 21.5 28 28 20. girders Tugitarindid: katuseelemendid.

walls. girders Tugitarindid: katuseelemendid.3 860-988 56 721 84 70 34 1024 82 43 50 36. pylons ± reguleerimispikkus / take up Fermkonstruktsioonid: Andmelehed Data Sheets teras-.0 860-988 30 222 45 36 18 562 43 28 28 20.4 860-988 42 438 63 50 25 782 61 33 36 28. wooden truss and steel structures.3 860-988 48 536 72 60 29 877 68 38 40 31. tugede sideelemendid Bracings for roofs.2 860-988 24 109 37 30 14 440 35 23 22 14. püloonid Stays for roof elements. puitfermid. ruumilised sõrestikud In-line tensioning for steel-. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Adapteriga ja keermestatud jätkuga kahvelpea Kasutusloa number Approval-Number Fork Connector with Adapter and Threaded Fitting Z-14.1 860-988 27 158 41 32 16 500 40 23 24 17.3 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification Mõõdud korrosioonikaitseta! Dimensions without corrosion protection! 4/2009 27 .1 860-988 20 81 30 24 12 368 29 18 16 12.1 860-988 36 326 54 46 22 678 52 28 32 24. space frames Tüüp Suurus Piirtõmbejõud Reguleerimispikkus Type size limit tension take up M(LH/RH) ZR.d DIN 18800 DAd SWAd SBAd L B dB ds kN mm mm mm mm ± mm mm mm mm 860-988 16 56 24 19 10 300 23 15 14 10.4-433 Tehnilised andmed Technical Data Kahvelpea Vt andmelehte 860 Forked end see data sheet 860 Adapter Vt andmelehte 860 Adapter see data sheet 860 Keermestatud jätk Vt andmelehte 988 PG Swaged fitting see data sheet 988 PG Kasutusala Field of Application Tugevduselemendid: katuse. seinte.

2 1 x 19 6.1 PE 5 47 28 38 0.k DIN 18800* ZR.d DIN 18800 ligikaudu/approx.5 PE 45 409 248 338 2.3 1 x 19 8.1 PE 10 101 61 83 0.1 PE 7 73 44 60 0.1 PE 60 578 350 477 3.7 1 x 19 11.k ja ASCE 19-96 järgi = Sd *according EC 3 = Fu. ligikaudu/approx.7 1 x 61 28.5 1 x 19 10.1 PE 20 195 118 161 1.1 PE 100 945 573 780 6.9 1 x 37 14.7 1 x 61 24.3 1 x 37 16.1 1 x 91 36.9 1 x 37 20. strand dia.7-411 Elastsusmoodul: Modulus of Elasticity: 130 ± 10 kN/mm2 130 ± 10 kN/mm2 Tolerants ds: Tolerance ds: Andmelehed Data Sheets + 3% + 3% Suurus Iseloomulik murdejõud Piirtõmbejõud Metalli läbimõõt Kaal Konstruktsioon Trossi nimiläbimõõt size charact. ds kN kN mm2 kg/m mm PE 3 26 16 22 0.6 PE 75 730 442 602 4.7-411 PE Tehnilised andmed Technical Data 1 x 19 1 x 37 1 x 61 1 x 91 Materjal: Material: kasutusloa Z-14.6 *EC 3 järgi = Fu.6 PE 30 298 180 246 1. breaking load limit tension metallic cross section weight construction nomin.7 1 x 91 32. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Spiraaltross DIN EN 12385 – roostevaba teras Kasutusloa number Approval-Number Spiral Strand DIN EN 12385 – Stainless Steel Z-14.7-411 kohaselt according Technical Approval Z-14.9 PE 15 141 86 117 0. ZB.k and according ASCE 19-96 = Sd Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification Suuremad suurused ja vahepealsed suurused eritellimisel Bigger dimensions and intermediate dimensions upon request 28 4/2009 .

1 6.5 PE 45 96 28.2 28.2 8.5 23 15 12 24 20 32 129 13 10 14 10 0.1 PE 7 40 14.0 92 66 55 102 86 111 547 57 45 63 44 17.1 PE 60 110 33.5 27 20 15 29 24 36 156 16 12 17 12 0.0 52 39 30 59 48 64 310 32 25 34 24 3.2 20.5 43 30 25 48 41 55 258 27 20 29 20 1.0 68 51 40 77 67 83 424 42 30 48 34 8.7-411 kohaselt according Technical Approval Z-14.6 PE 30 80 28.5 33 22 19 35 30 39 190 20 15 22 15 0.1 PE 100 142 49.1 PE 5 32 12.0 58 44 33 66 57 73 383 35 25 41 30 5.5 38 26 22 41 35 50 223 23 18 25 17 1.5 36.9 PE 15 57 20.0 76 60 45 84 71 95 466 47 35 51 36 11.2 32.1 PE 20 67 22.1 PE 10 50 17.6 *pärast pressimist *after swaging Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 29 .9 16.7 24.4 10. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Valtsitud kahvelotsik Kasutusloa number Approval-Number Open Swaged Fitting Z-14.8 11.-weight* A B C Dmax* Db E F G ~Lv* dL tL amin cmin ds mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm PE 3 25 10.5 18 13 9 18 15 27 101 10 8 11 7 0.7-411 PE Tehnilised andmed Tüüp Type 981 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.2 14.6 PE 75 117 38.7-411 Kasutusala Field of Application Spiraaltrossid Spiral strands Andmelehed Data Sheets Suurus Ühendusplaat/connnecting plate Kogukaal* size Materjal/material: S 355 tot.

6 8.1 PE 10 50 17.0 16.0 68 51 40 77 67 83 930 84 42 54 36 17.1 PE 5 32 12.7-411 PE Tehnilised andmed Tüüp Type 985 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.7-411 kohaselt according Technical Approval Z-14.1 PE 20 67 22.0 20.6 PE 30 80 28.6 *pärast pressimist *after swaging Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 30 4/2009 .5 23 15 12 24 20 32 294 28 14 16 12 0.9 PE 15 57 20.0 58 44 33 66 57 73 820 72 36 44 32 10.7 36.-weight A B C Dmax* Db E F G ~L* M SWm SWg ds mm mm mm mm mm mm mm mm mm ± mm mm mm mm kg mm PE 3 25 10.5 27 20 15 29 24 36 352 32 16 20 15 0.9 10.7-411 Kasutusala Field of Application ± reguleerimispikkus / take up Spiraaltrossid Spiral strands Andmelehed Data Sheets Suurus Reguleerimispikkus Kogukaal Size take up tot.0 52 39 30 59 48 64 682 60 30 38 30 8.0 92 66 55 102 86 111 1221 112 56 68 50 36.6 11.1 PE 7 40 14. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Kahvelotsik pingutiga Kasutusloa number Approval-Number Turnbuckle with Open Fitting Z-14.0 28.9 32.5 38 26 22 41 35 50 504 48 24 29 20 2.5 33 22 19 35 30 39 427 40 20 24 17 1.5 24.5 43 30 25 48 41 55 578 54 27 34 24 4.3 6.5 PE 45 96 28.1 PE 100 142 49.5 18 13 9 18 15 27 224 20 10 12 9 0.6 14.6 PE 75 117 38.1 PE 60 110 33.0 76 60 45 84 71 95 1051 96 48 58 45 23.

9 36.1 PE 7 16 64 169 20 15 0.8 24.9 32.6 PE 30 30 120 329 39 30 1.3 10.0 16.7-411 Lg Kasutusala Field of Application SWg Spiraaltrossid Spiral strands Lv Andmelehed Data Sheets A A øds <Dmax A-A Dmax Suurus Kaal size weight M Lg ~Lv* Dmax* SWg ds mm mm mm mm mm kg mm PE 3 10 40 104 13 9 0.2 8.7 14.9 PE 15 24 96 243 26 20 0.6 *pärast pressimist *after swaging Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 31 . Trosskonstruktsioonid Cable Structures Valtsitud jätk keermega Kasutusloa number Approval-Number Swaged Fitting with Thread Z-14.4 11.1 PE 100 56 224 594 66 50 9.5 PE 45 36 144 393 44 32 2.1 PE 20 27 108 274 30 24 1.1 PE 10 20 80 205 22 17 0.8 20.7-411 PE Tehnilised andmed Tüüp Type 989 Technical Data M Materjal: Material: kasutusloa Z-14.1 6.6 PE 75 48 192 523 60 45 6.1 PE 5 14 56 140 15 12 0.7-411 kohaselt according Technical Approval Z-14.1 PE 60 42 168 456 51 36 4.3 28.

2 8.6 36.7-411 kohaselt according Technical Approval Z-14.7-411 PE Tehnilised andmed Tüüp Type 983 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.1 PE 7 40 12 20 16 29 24 145 0. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Valtsitud üheharuline otsik Kasutusloa number Approval-Number Closed Swaged Fitting Z-14.9 PE 15 57 18 26 23 41 35 206 1.1 PE 10 50 15 22 20 35 30 176 0.6 PE 30 80 25 39 32 59 48 290 2.6 28.1 PE 60 110 30 51 42 77 67 400 6.6 *pärast pressimist *after swaging Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 32 4/2009 .1 PE 5 32 10 15 13 24 20 115 0.7 11.6 PE 75 117 35 60 47 84 71 447 9.1 PE 100 142 45 66 57 102 86 504 15.5 PE 45 96 25 44 35 66 57 344 4.4 10.2 24.6 32.5 16.1 6.9 20.1 PE 20 67 20 30 27 48 41 235 1.7-411 Kasutusala Field of Application Spiraaltrossid Spiral strands Andmelehed Data Sheets Suurus Kaal Size Weight A B Dmax* DL E F ~Lv* ds mm mm mm mm mm mm mm kg mm PE 3 25 8 13 10 18 15 86 0.0 14.

1 PG 15 134 81 87 0.7-413 PG Tehnilised andmed Technical Data 1 x 19 1 x 37 1 x 61 Materjal: Material: legeerimata kvaliteetteras unalloyed quality steel Elastsusmoodul: Modulus of Elasticity: 160 ± 10 kN/mm2 160 ± 10 kN/mm2 Tolerants ds: Tolerance ds: Andmelehed Data Sheets + 3% + 3% Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: GALFAN-tsingitud.1 PG 10 93 56 60 0.d DIN 18800 ligikaudu/approx.7 1 x 19 12.k DIN 18800* ZR. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Spiraaltross DIN EN 12385 – GALFAN Kasutusloa number Approval-Number Spiral Strand DIN EN 12385 – GALFAN Z-14.9 1 x 37 14.1 PG 55 537 326 347 2. strand dia.3 1 x 19 8.3 *EC 3 järgi = Fu. breaking load limit tension metallic cross section weight construction nomin.k and according ASCE 19-96 = Sd Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification Suuremad suurused ja vahepealsed suurused eritellimise Bigger dimensions and intermediate dimensions upon request 4/2009 33 .7 1 x 37 24. sisetäidiseta GALFAN coated without inner filling Suurus Iseloomulik murdejõud Piirtõmbejõud Metall.3 1 x 37 17.5 1 x 19 10.1 PG 25 260 158 168 1. ds kN kN mm2 kg/m mm PG 5 59 36 39 0.2 PG 20 181 109 117 0.k ja ASCE 19-96 järgi = Sd *according EC 3 = Fu.9 1 x 37 20.3 PG 125 1189 721 769 6.1 1 x 61 36.3 PG 90 884 536 572 4. ligikaudu/approx.5 1 x 61 31.4 PG 75 722 438 467 3.7 1 x 37 28. ZB.0 PG 40 367 222 237 1. läbimõõt Kaal Konstruktsioon Trossi nimiläbimõõt size charact.

0 PG 40 84 28.5 30 20 15 29 25 41 170 16 12 17 12 0.3 PG 90 128 38.1 PG 55 103 28.5 17.0 82 57 40 76 69 99 480 42 30 48 34 12.0 87 64 45 84 74 108 521 47 35 51 36 18.0 105 71 55 101 89 126 616 57 45 63 44 25.0 70 50 33 66 60 87 411 35 25 41 30 9.7-413 PG Tehnilised andmed Tüüp Type 980 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14.-weight* A B C Dmax* Db E F G ~Lv* dL tL amin cmin ds mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm PG 5 33 12.8 20.3 8.1 PG 25 69 22.5 25 16 12 24 20 36 137 13 10 14 10 0.5 48 34 25 48 41 61 283 27 20 29 20 2.1 24. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Valtsitud kahvelotsik Kasutusloa number Approval-Number Open Swaged Fitting Z-14.4 PG 75 119 33.0 12.5 37 25 19 35 30 48 205 20 15 22 15 1.5 42 30 22 41 35 55 240 23 18 25 17 1.2 PG 20 61 20.1 PG 15 51 17.0 31.6 10.1 PG 10 43 14.5 28.3 PG 125 152 49.7-413 Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: kuumtsingitud 80 µm DIN EN ISO 1461/ hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461/ pritstsingitud spraying galvanized Andmelehed Data Sheets Kasutusala Field of Application Spiraaltrossid Spiral strands Suurus Ühendusplaat/connnecting plate Kogukaal* size Materjal/material: S 355 tot.3 *pärast pressimist *after swaging Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 34 4/2009 .0 59 40 30 58 49 74 343 32 25 34 24 4.5 36.6 14.

0 24.0 105 71 55 101 89 126 1312 112 56 70 55 47.2 28.4 PG 75 119 33.7-413 Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: ± reguleerimispikkus / take up kuumtsingitud 80 µm DIN EN ISO 1461/ hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461 pritstsingitud spraying galvanized.5 30 20 15 29 25 41 366 32 16 20 16 1.5 37 25 19 35 30 48 454 40 20 24 19 2.5 42 30 22 41 35 55 537 48 24 30 24 3.0 PG 40 84 28.1 17.3 PG 125 152 49.0 87 64 45 84 74 108 1132 96 48 60 46 31.2 36.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14.4 14.5 48 34 25 48 41 61 619 54 27 34 27 5.1 10.1 PG 15 51 17.0 20.6 8.0 82 57 40 76 69 99 1016 84 42 55 41 23.1 12.2 PG 20 61 20.1 PG 10 43 14.0 31. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Kahvelotsik pingutiga Kasutusloa number Approval-Number Turnbuckle with Open Fitting Z-14.3 PG 90 128 38.0 70 50 33 66 60 87 874 72 36 46 36 15.7-413 PG Tehnilised andmed Tüüp Type 984 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.-weight A B C Dmax* Db E F G ~L* M SWm SWg ds mm mm mm mm mm mm mm mm mm ± mm mm mm mm kg mm PG 5 33 12. thread bare Pritstsingitud.3 *pärast pressimist *after swaging Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 35 .0 59 40 30 58 49 74 724 60 30 38 30 8.1 PG 25 69 22. keere katmata Andmelehed Data Sheets Kasutusala Field of Application Spiraaltrossid Spiral strands Suurus Reguleerimispikkus Kogukaal size take up tot.1 PG 55 103 28.5 25 16 12 24 20 36 306 28 14 16 13 0.

1 PG 55 36 144 394 50 36 3.3 PG 90 48 192 515 64 46 7.9 14.2 8. keere katmata spraying galvanized.5 24.3 17.7-413 PG Tehnilised andmed Tüüp Type 988 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14. thread bare Kasutusala Field of Application Andmelehed Data Sheets Spiraaltrossid Spiral strands Suurus Kaal size weight M Lg ~Lv* Dmax* SWg ds mm mm mm mm mm kg mm PG 5 14 56 141 16 13 0.5 12.7 31.7-413 Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: Pritstsingitud.1 PG 25 27 108 285 34 27 1.3 *pärast pressimist *after swaging Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 36 4/2009 .1 PG 15 20 80 206 25 19 0. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Valtsitud jätk keermega Kasutusloa number Approval-Number Swaged Fitting with Thread Z-14.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14.0 PG 40 30 120 328 40 30 1.4 28.3 36.1 PG 10 16 64 168 20 16 0.2 PG 20 24 96 244 30 24 0.4 PG 75 42 168 459 57 41 5.3 PG 125 56 224 597 71 55 11.3 10.9 20.

9 36.3 PG 125 142 45 71 57 101 89 515 16.7 12.0 PG 40 80 25 40 32 58 49 286 2.3 *pärast pressimist *after swaging Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modification 4/2009 37 .5 31.4 PG 75 110 30 57 42 76 69 392 7.2 8.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14.8 24.4 10.8 17.5 28.3 PG 90 117 35 64 47 84 74 437 10.1 PG 55 96 25 50 35 66 60 338 4.7-413 Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: pritstsingitud spraying galvanized Kasutusala Field of Application Andmelehed Data Sheets Spiraaltrossid Spiral strands Suurus Kaal size weight A B Dmax* DL E F ~Lv* ds mm mm mm mm mm mm mm kg mm PG 5 32 10 16 13 24 20 120 0.9 20.2 PG 20 57 18 30 23 41 35 204 1.1 PG 10 40 12 20 16 29 25 145 0. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Valtsitud üheharuline otsik Kasutusloa number Approval-Number Closed Swaged Fitting Z-14.7-413 PG Tehnilised andmed Tüüp Type 982 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.1 PG 25 67 20 34 27 48 41 245 1.1 PG 15 50 15 25 20 35 30 175 0.2 14.

7 VVS-3 130 PV 1860 18600 11273 12900 104.7-413 PV Tehnilised andmed Technical Data VVS-1 VVS-2 VVS-3 Materjal: Material: legeerimata kvaliteetteras unalloyed quality steel Elastsusmoodul: Modulus of Elasticity: 160 ± 10 kN/mm2 160 ± 10 kN/mm2 Tolerants ds: Tolerance ds: Andmelehed Data Sheets + 3% + 3% Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: Sisemised kihid.k and according ASCE 19-96 = Sd Eelpinge all ja / või ilmastikutingimustes on seistäidise väljumine võimalik.1 VVS-3 65 PV 490 4890 2964 3390 27.9 VVS-3 70 PV 560 5620 3406 3890 32.2 VVS-3 115 PV 1450 14500 8788 10100 83. VVS-3 = 3 and more layers z-profiled wires *EC 3 järgi = Fu. breaking load limit tension metallic cross section weight construction nomin.6 VVS-3 100 PV 1110 11100 6727 7710 63.1 VVS-3 75 PV 640 6390 3873 4420 36.9 VVS-3 140 **VVS-1 = 1.2 VVS-3 90 PV 910 9110 5521 6310 52.4 VVS-3 80 PV 720 7210 4370 4990 41.d DIN 18800 ligikaudu/approx.9 VVS-2 40 PV 195 1930 1170 1340 11. VVS-3 = 3 ja rohkem kihti profiiltraate **VVS-1 = 1. outer layers: GALFAN coated sisetäidiseta without inner filling Suurus Iseloomulik murdejõud Piirtõmbejõud Metalli läbimõõt Kaal Konstruktsioon Trossi nimiläbimõõt size charact. Due to prestressing and / or differing weather conditions inner filling may escape to the surface.5 VVS-3 105 PV 1220 12200 7394 8460 69. VVS-2 = 2.6 VVS-1 26 PV 90 916 555 634 5. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Täielikult suletud tross – GALFAN Kasutusloa number Approval-Number Full Locked Cable – GALFAN Z-14.2 VVS-3 120 PV 1580 15800 9576 10900 89. ligikaudu/approx.5 VVS-3 60 PV 420 4220 2558 2920 24.4 VVS-1 21 PV 60 621 376 430 3.8 VVS-3 135 PV 2000 20000 12121 13900 112.8 VVS-3 125 PV 1730 17300 10485 11900 96.3 VVS-2 31 PV 115 1170 709 808 6.k DIN 18800* ZR. kuumtsingitud inner layers: hot dip galvanized koos sisetäidisega with inner filling Välimised kihid: GALFAN-tsingitud. ZB. 4/2009 38 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modifications Suuremad suurused ja vahepealsed suurused eritellimisel Bigger dimensions and intermediate dimensions upon request .8 VVS-2 50 PV 300 3020 1830 2090 17.2 VVS-3 55 PV 360 3590 2176 2490 20. strand dia.8 VVS-2 35 PV 150 1520 921 1060 8.7 VVS-3 110 PV 1340 13400 8121 9240 76.2 VVS-2 45 PV 240 2380 1442 1650 13.1 VVS-3 85 PV 810 8090 4903 5600 46. VVS-2 = 2. ** ds kN kN mm2 kg/m mm PV 40 405 245 281 2.k ja ASCE 19-96 järgi = Sd *according EC 3 = Fu.0 VVS-3 95 PV 1010 10100 6121 6990 57.

-weight* max A B B1 B1 dB E L1 L ds mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm PV 40 90 103 40 42 39 48 55 170 3 21 PV 60 110 120 50 53 44 58 68 210 5 26 PV 90 135 146 60 64 54 72 83 255 9 31 PV 115 160 165 70 74 64 82 98 295 15 35 PV 150 160 165 70 74 64 82 98 295 15 40 PV 195 180 190 80 85 73 96 110 340 23 45 PV 240 200 210 90 96 83 106 123 380 31 50 PV 300 230 235 100 107 88 120 140 425 44 55 PV 360 250 251 110 118 98 130 153 465 58 60 PV 420 270 281 120 129 108 144 165 510 76 65 PV 490 290 296 130 139 118 154 178 550 95 70 PV 560 320 335 140 150 128 168 195 595 149 75 PV 640 340 359 150 161 138 178 208 635 183 80 PV 720 360 374 160 172 142 192 220 680 215 85 PV 810 380 401 170 183 153 202 233 720 262 90 PV 910 410 434 180 194 162 231 260 780 324 95 PV 1010 430 451 190 205 172 223 263 805 369 100 PV 1110 450 466 200 216 182 240 275 850 424 105 PV 1220 480 498 205 222 187 262 295 900 527 110 PV 1340 503 520 218 237 202 264 317 935 625 115 PV 1450 530 544 230 251 207 302 335 1015 749 120 PV 1580 550 555 238 259 217 288 350 1020 808 125 PV 1730 570 590 247 269 227 300 365 1063 913 130 PV 1860 590 605 256 280 237 315 380 1105 1015 135 PV 2000 620 622 267 290 247 324 395 1148 1132 140 * ilma valumaterjalita * Without molten zinc Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection 4/2009 Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modifications 39 Suuremad suurused eritellimisel Bigger dimensions upon request . max.7-413 kohaselt According Technical Approval Z-14. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Kahvelhülss trossile Kasutusloa number Approval-Number Open Spelter Socket Z-14. spiral strands Suurus Kogukaal* size min.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14. tot. max. spraying galvanized Andmelehed Data Sheets Valumuhv: Socketing: kasutusloa Z-14.7-413 Kasutusala Field of Application Täielikult suletud trossid. spiraaltrossid Full locked cables.7-413 Korrosioonikaitse: Corrosion Protection: kuumtsingitud 80 µm DIN EN ISO 1461/ hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461 pritstsingitud.7-413 PV Tehnilised andmed Tüüp Type 802 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14. alternatiivina pritstsingitud altern.

7-413 PV Tehnilised andmed Tüüp Type 810 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.ja väliskeermega valuhülss Kasutusloa number Approval-Number Cylindrical Socket with Internal and External Thread Z-14.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14. spiral strands Sisekeeret Mi kasutatakse ainult Internal Thread Mi is only eelpingestamiseks designed for pretensioning montaaÏil ja teda during erection and may tohib koormata only be loaded with maksimaalselt 60 % of the limit 60% piirtõmbejõuga tension in accordance DIN 18 800 kohaselt with DIN 18 800 (trossi andmelehed)! (cable data sheets)! Suurus Kaal* size weight* max Ma Mi L L1 L2 ds mm mm mm kg mm PV 40 70 x 4 42 x 3 165 65 95 3 21 PV 60 85 x 4 52 x 3 200 75 120 5 26 PV 90 100 x 4 64 x 4 235 85 145 8 31 PV 115 115 x 6 75 x 4 270 95 168 14 35 PV 150 115 x 6 75 x 4 270 95 168 14 40 PV 195 130 x 6 85 x 4 305 105 193 19 45 PV 240 145 x 6 95 x 4 350 125 218 27 50 PV 300 160 x 6 108 x 4 385 135 243 36 55 PV 360 175 x 6 118 x 4 420 145 268 47 60 PV 420 195 x 6 128 x 4 460 160 293 65 65 PV 490 210 x 8 140 x 4 495 170 318 80 70 PV 560 225 x 8 150 x 4 530 180 343 98 75 PV 640 240 x 8 160 x 4 565 190 365 119 80 PV 720 255 x 8 172 x 4 600 200 390 142 85 PV 810 270 x 8 185 x 6 645 220 415 169 90 PV 910 285 x 8 195 x 6 680 230 440 199 95 PV 1010 300 x 8 205 x 6 715 240 465 232 100 PV 1110 320 x 8 215 x 6 760 260 490 285 105 PV 1220 335 x 8 225 x 6 800 275 515 329 110 PV 1340 350 x 8 235 x 6 840 290 538 376 115 PV 1450 370 x 8 245 x 6 880 305 563 448 120 PV 1580 385 x 10 260 x 6 920 320 588 497 125 PV 1730 400 x 10 270 x 6 960 335 613 560 130 PV 1860 415 x 10 280 x 6 1000 350 638 628 135 PV 2000 430 x 10 290 x 6 1040 365 663 700 140 * ilma valumaterjalita * without molten zinc Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modifications 4/2009 40 Suuremad suurused eritellimisel Bigger dimensions upon request .7-413 Kasutusala Field of Application Täielikult suletud trossid. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Silindriline sise. keere katmata altern. spiraaltrossid Full locked cables.7-413 Korrosioonikaitse: kuumtsingitud Corrosion Protection: 80 µm DIN EN ISO 1461/ pritstsingitud. hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461 Alternatiivina pritstsingitud. spraying galvanized.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14. thread bare Andmelehed Data Sheets Valumuhv: Socketing: kasutusloa Z-14.

tüüp 810 PV ja 812 PV Sockets type 810 PV and 812 PV Suurus Mutri kaal Seibi kaal size weight nut weight disc DS DM Ma S L L1 mm mm mm mm mm mm kg kg PV 40 120 105 70 x 4 25 58 42 2 1 PV 60 140 125 85 x 4 25 66 51 3 1 PV 90 165 150 100 x 4 35 82 60 4 3 PV 115 190 170 115 x 6 35 89 69 6 4 PV 150 190 170 115 x 6 35 89 69 6 4 PV 195 215 195 130 x 6 45 106 78 9 6 PV 240 235 215 145 x 6 45 113 87 13 7 PV 300 260 240 160 x 6 55 130 96 18 10 PV 360 280 260 175 x 6 55 137 105 23 11 PV 420 310 290 195 x 6 65 156 117 31 16 PV 490 335 315 210 x 8 65 163 126 40 19 PV 560 355 335 225 x 8 75 180 135 48 24 PV 640 380 360 240 x 8 75 187 144 60 27 PV 720 405 380 255 x 8 85 204 153 70 36 PV 810 430 405 270 x 8 85 211 162 84 40 PV 910 450 425 285 x 8 95 228 171 97 49 PV 1010 475 450 300 x 8 95 235 180 117 54 PV 1110 505 480 320 x 8 105 253 192 141 67 PV 1220 525 500 335 x 8 105 264 201 162 70 PV 1340 550 525 350 x 8 115 278 210 185 85 PV 1450 580 555 370 x 8 115 286 222 217 92 PV 1580 600 575 385 x 10 125 306 231 244 108 PV 1730 630 600 400 x 10 125 312 240 276 123 PV 1860 650 620 415 x 10 135 329 249 304 139 PV 2000 675 645 430 x 10 135 334 258 340 150 Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modifications 4/2009 Suuremad suurused eritellimisel Bigger dimensions upon request 41 . thread bare Andmelehed Data Sheets Kasutusala Field of Application Valuhülsid. DIN EN 10025 Korrosioonikaitse: kuumtsingitud Corrosion Protection: 80 µm DIN EN ISO 1461/ pritstsingitud hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461 Alternatiivina pritstsingitud. DIN EN 10025 S355J2+N. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Sfääriline mutter / sfääriline seib Spherical Nut/Spherical Disc PV Tehnilised andmed Tüüp Type 813/814 Technical Data Materjal: Material: S355J2+N. keere katmata alternate spraying galvanized.

Trosskonstruktsioonid Cable Structures Sisekeermega kooniline valuhülss Kasutusloa number Approval-Number Conical Socket with Internal Thread Z-14. keere katmata alternate spraying galvanized.7-413 Kasutusala Field of Application Täielikult suletud trossid.7-413 PV Tehnilised andmed Tüüp Type 800 Technical Data Materjal: Material: kasutusloa Z-14.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14.7-413 Korrosioonikaitse: kuumtsingitud Corrosion Protection: 80 µm DIN EN ISO 1461/ pritstsingitud hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461 Alternatiivina pritstsingitud. spiral strands Suurus Kaal* size weight* max D L L1 Mi ds mm mm mm kg mm PV 40 80 165 65 42 x3 4 21 PV 60 95 200 75 52 x3 6 26 PV 90 110 235 85 64 x4 9 31 PV 115 125 270 95 75 x4 13 35 PV 150 125 270 95 75 x4 13 40 PV 195 140 305 105 85 x4 18 45 PV 240 155 350 125 95 x4 25 50 PV 300 170 385 135 108 x4 32 55 PV 360 185 420 145 118 x4 42 60 PV 420 205 460 160 128 x4 56 65 PV 490 220 495 170 140 x4 69 70 PV 560 235 530 180 150 x4 90 75 PV 640 250 565 190 160 x4 109 80 PV 720 265 600 200 172 x4 128 85 PV 810 280 645 220 185 x6 154 90 PV 910 295 680 230 195 x6 184 95 PV 1010 310 715 240 205 x6 208 100 PV 1110 330 760 260 215 x6 253 105 PV 1220 345 800 275 225 x6 295 110 PV 1340 360 840 290 235 x6 337 115 PV 1450 380 880 305 245 x6 395 120 PV 1580 395 920 320 260 x6 441 125 PV 1730 410 960 335 270 x6 495 130 PV 1860 425 1000 350 280 x6 552 135 PV 2000 440 1040 365 290 x6 615 140 * ilma valumaterjalita * without molten zinc Mõõdud korrosioonikaitseta Dimensions without corrosion protection Konstruktsiooni muudatused võimalikud Subject to technical modifications 4/2009 42 Suuremad suurused eritellimisel Bigger dimensions upon request . spiraaltrossid Full locked cables. thread bare Andmelehed Data Sheets Valumuhv: Socketing: kasutusloa Z-14.

spiraaltrossid Full locked cables. tüüp 860 Kasutusloa number Approval-Number Conical Socket Type 800 – Fork Connector Type 860 Z-14. Techn. spiral strands L ds Kahvli mõõdud tüübi 860 järgi Fork dimensions like type 860 Suurus Kahvelpea Valuhülss Reguleerimi.7-413 kohaselt according Technical Approval Z-14. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Kooniline valuhülss.7-413 and Z-14.4-433 kohaselt acc.4-433 PV Tehnilised andmed Tüüp Type 864 Technical Data cmin fmin Materjal: Material: BOHR tGL kasutusloa Z-14.7-413 Kasutusala Field of Application Täielikult suletud trossid. thread bare Andmelehed Data Sheets Valumuhv: Socketing: kasutusloa Z-14. tüüp 800 – Kahvelpea.4-433 Korrosioonikaitse: kuumtsingitud Corrosion Protection: 80 µm DIN EN ISO 1461/ pritstsingitud hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461 Alternatiivina pritstsingitud.Kogukaal * tüüp 860 tüüp 800 PV spikkus size fork connector socket take up tot.7-413/Z-14.-weight * type 860 type 800 PV L max. ds tGL fmin Cmin BOHR mm ± mm kg mm mm mm mm mm PV 40 36 PV 40 480 35 12 21 25 53 90 34 PV 60 42 PV 60 560 41 19 26 30 59 104 38 PV 90 48 PV 90 630 41 27 31 35 66 120 42 PV 115 56 PV 115 740 47 44 35 40 81 148 52 PV 150 64 PV 150 790 50 56 40 50 90 170 58 PV 195 70 PV 195 870 55 73 45 55 98 185 63 PV 240 80 PV 240 1000 67 107 50 65 114 210 73 PV 300 90 PV 300 1090 70 150 55 75 128 240 82 PV 360 100 PV 360 1210 75 204 60 80 144 265 92 *ohne Vergussmaterial *without molten zinc Konstruktionsänderungen vorbehalten Subject to technical modification Maßangaben ohne Korrosionsschutz Dimensions without corrosion protection 4/2009 43 .7-413 ja Z-14. Approval Z-14. keere katmata altern. spraying galvanized.

de 44 4/2009 . Kasutuslubade täieliku sõnastuse saate alla laadida aadressilt www.pfeifer. Z-14. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Seil.de www. They are subject to inspections by independent inspectors at prescribed intervals.de.und Hebetechnik GmbH Dr.4-433 Saksa ehitustehnika instituudilt Z-14.-Karl-Lenz-Straße 66 D-87700 Memmingen Zulassungs-Nr.4-433 of the German Institut for Construction Engineering Neid jälgivad pidevalt sõltumatud inspektorid.4-433 PFEIFER-Zugstabsystem 860 Kasutusload Institut für Stahlbau TU Braunschweig Technical Approvals Meie toodetel on järgmised kasutusload: The following approvals belong to our products: Kasutusload Technical Approvals ETA-04/0039 Euroopa tehnilise tunnustuse organisatsioonilt ETA-04/0039 of the European Organisation for Technical Approvals Z-14. The complete technical approvals can be downloaded free of charge under www.pfeifer.pfeifer.

our products may be used in buildings lustame ehitaja. Sellega kind.7-411 ja Because of our building regulations approvals Z-14. The complete technical approvals can be downloaded free of charge under www. Meie tooteid kon.7-413 kohaselt võib meie tooteid ehitustel kasutada. Täielikud kasutusload saate alla laadida aadressilt www.7-411 Z-14.7-413 Kasutusload Seil-Zugglieder Seil-Zugglieder aus nichtrostenden Stählen aus unlegierten Stählen Technical Approvals Universität Stuttgart Universität Stuttgart Institut für Fördertechnik Institut für Fördertechnik Saksa ehitustehnika instituudi väljastatud kasutuslubade Z-14.und Hebetechnik GmbH Seil. Kasutusload Technical Approvals Z-14.pfeifer. dent quality inspectors. Thus we create the amount of implementation safety that owners. granted by the Berlin-based Deutsches Institut für Bautechnik (German Insti- trollivad korrapäraste ajavahemike tagant sõltumatud eksperdid.7-411 and Z-14.de.pfeifer. Our products are examined at regular intervals by indepen- vastaval ehitusobjektil. Trosskonstruktsioonid Cable Structures Seil.de 4/2009 45 .7-413. konstruktsioonide projekteerija ja katsetusinseneri ohutuse and structures.-Karl-Lenz-Straße 66 Dr. tute for Construction Engineering). designers and engineers need to go ahead with a project.de www.-Karl-Lenz-Straße 66 D-87700 Memmingen D-87700 Memmingen Zulassungs-Nr. Zulassungs-Nr.und Hebetechnik GmbH Dr. Z-14.pfeifer.

860 20 Näide PG 75 980 984 33. PV [mm] Näide ZSS 36 860 860 2 muhvi + 1 adapter 10.pfeifer. Faks: +372 606 38 70 .und Hebetechnik GmbH üldised äritingimused. PE.520 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarneaeg: Kehtivad PFEIFER Seil.de Kliendi aadress: Tarneaadress: Ehitusobjekt: Ettevõte: Ettevõte: Tänav: Tänav: Indeks/koht: Indeks/koht: Telefon: Telefon: Päringu. Süsteem Suurus 1 ots 2 ots Tarvikud + märkus Süsteem L Tükiarv ZSS.ja tellimisblankett Inquiry and order form Faks: Faks: Kontaktisik: Kontaktisik: Märkused: Märkused: Pos.semtu.ee www.UND HEBETECHNIK GMBH Faksipäringu blankett SEMTU AS TELEFON +372 606 38 70 FAKS +372 60 38 71 E-POST semtu@semtu. PG.ee PFEIFERitõmbeelemendid INTERNET www. Trosskonstruktsioonid Cable Structures PFEIFER Faksipäring SEIL.

PE.: Telephone no.UND HEBETECHNIK GMBH Fax order form DR.pfeifer.860 20 example PG 75 980 984 33. Trosskonstruktsioonid Cable Structures PFEIFER Fax inquiry SEIL.-KARL-LENZ-STRASSE 66 D-87700 MEMMINGEN TELEFON +49 (0)8331-937-393 TELEFAX +49 (0)8331-937-350 PFEIFER Tension Members E-MAIL zugglieder@pfeifer.: Päringu. PG.: Contact: Contact: comments: comments: Pos.: Fax no.ja tellimisblankett Inquiry and order form Fax no.520 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Delivery time: In according with General conditions of business PFEIFER Seil.de Customer address: Delivery address: Building project: Company: Company: Street: Street: Zip code/City: Zip code/City: Telephone no. System Size 1 end 2 end accessoirs + remarks System L Number ZSS.de INTERNET www.und Hebetechnik GmbH. PV [mm] example ZSS 36 860 860 2 couplers + 1 adapter 10. Fax: +49(0 ) 83 31 / 937-350 .

1. sonstiger natürlicher Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsan. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG werden bei kostenfreier Rücksendung und Wiedereingang in gutem Zustand an das Lieferwerk innerhalb von Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist. Verarbeitung. zu überzeugen. Krieg. In der Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns.9 haben. Unsere Miteigentumsrechte gel- ten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 3. z. nachlässiger Behandlung. dass die Montage oder Aufstellung ohne Unterbrechung erfolgen kann und die notwendigen Vorbereitungen. soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 7. den Käufer gerade gegen die eingetretenen Schäden abzusichern.gegenstand selbst entstanden sind. weigern. Bei der Weiterveräußerung von Waren. erteilt wurde. Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen. so sind wir berechtigt.7 widerrufen und für noch ausstehende 6. wesentliche vertragliche Pflicht verletzt wurde. 6.3 Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme. sten kommt. Lieferung der Ware aus von uns zu vertretenden Gründen unmöglich wird. Die 6. Gewicht und Güte sind nach DIN oder der geltenden Übung zulässig. die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zustehen. wenn durch sie eine lösungssätzen sowie die Spesen für Aufenthalt und Anfahrt zu ersetzen. sonstige Betriebsstörungen und Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Betriebsstoffe oder Bayern. keit unserer Verbindlichkeit fällig und mit Wertstellung abgerechnet. der auf eine Gefährdung unserer Forderung hindeutet.8 Wir behalten uns vor. Abs. Elektroanschlussmöglichkeit und dergleichen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. an denen wir 4. bedingt oder befristet sind. LIEFERZEITEN. Gegebenenfalls beziehen sich diese Vereinbarungen nur auf den 7. ggf. Jute usw. Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk. 5.3 Technische Angaben und Beschreibungen des Liefergegenstandes sind unverbindlich. Wir können die Beseitigung von Mängeln ver- nach vorheriger schriftlicher Anzeige von einem Monat vor Geltendmachung der Aufrechnung erfolgen. – sowie ausschließlicher Gerichtsstand ist Memmingen/ Unfälle. wir widerrufen gert. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon zur Verfügung zu stellen. soweit diese für den Käufer zumutbar sind.und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr.– anteilige Bearbeitungskosten von EUR 25. dem Käufer zustehen.4 Mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer. Ein. Als Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum und die ausschließlichen Urheberrechte vor.6 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren weiterveräußert. Üldised äritingimused General Conditions of Business 3.1.und Maßangaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Eingriff von hoher Hand. kzunehmen. 4.1. so hat der Kunde das Recht. so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums. sofern diese nach dem Umsatzsteuergesetz und den EU-Vorschriften auszuweisen ist. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND baren Sorgfalt nicht abwenden konnten. die nicht an dem Liefer. bei Aufträgen bis zu EUR 100. 2. Wenn die Ware ohne Anstelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine solche Regelung. Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst nach unserer Der Verkäufer verpflichtet sich. bei fehlerhafter oder Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. unverzüglich zurückzugeben. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN noch nicht erfüllten Teil des Vertrages. haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung ver- 2 Monaten zu 2/3 des in Rechnung gestellten Wertes gutgeschrieben.oder Neben- kostensteigerungen zu erhöhen. GEWÄHRLEISTUNG 2.– als Mindestbestellwert zu verlangen. wenn ihm die Abnahme wegen der Verzögerung nicht zumutbar ist. Das gleiche Recht hat der Käufer. 7. kann der Käufer nach Ablauf einer 1. MASSE. wenn versandbereit gemeldete Ware nicht innerhalb von 4 Tagen abgerufen die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. längstens jedoch von 21 Tagen 9. wenn uns die kaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. die grober Fahrlässigkeit des Verkäufers zu. Sonstige 7.3 Eine Aufrechnung durch den Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. 4.und Einbauanleitungen erfolgen. die Ware zurük.B. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung. den Käufer an seinem Vormaterialien. wird die Ware unverpackt und nicht gegen Rost geschützt nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet. VERSENDUNG UND GEFAHRENÜBERGANG Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. 5.und -haspeln werden berechnet und nicht zurückgenommen. z. es sei denn. unsere Forderung unmittelbar fällig zu stel. an dem Sie von dem 2. 7. bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten. wenn von einer Seite Barzahlung und von der anderen Zahlung in Wechseln oder andere Lei- stungen erfüllungshalber vereinbart worden sind. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 3. 6.3 Bei Transportschäden hat der Käufer uns unverzüglich zu informieren und den Spediteur zur Diese sind auch nicht durch unsere Einzugsermächtigung an den Käufer gestattet. Für 5. dem Produkthaftungsgesetz unberührt. insbesondere andere Gewährleistungsansprüche sowie Ansprüche auf Ersatz von Schäden. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Nr. Nrn. 5. Dasselbe gilt.6 Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben unberührt. wird. ist er 2. GÜTEN Rechnungswert der verwendeten Waren und verwahrt sie unentgeltlich für uns. 5. Erfüllungsort – auch bei Verkauf frachtfrei oder fob etc. Als PFEIFER SEIL. ZPO).2 Be. als die Zusicherung den Zweck len und Zahlung zu verlangen.6 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. durch Inaugenscheinnahme. sind ausgeschlossen. aus Umkehrwechseln. 6.und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB. 02/2002 48 4/2009 . zu verpflichten.5 Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von 3 Monaten ab dem Zeitpunkt. die bei der Abnahme hätten fest- Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. werden unsere Forderungen insoweit spätestens mit der Fällig. Weitere Ansprüche des Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu. Kunststoff. Dies gilt auch für Factoring-Geschäfte. falls nicht anders vereinbart.1 Bei berechtigter. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung.3 Für die Einhaltung der Lieferzeiten ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk maßgebend. MÄNGEL DER WARE. Mehrwertsteuer.UND HEBETECHNIK GMBH eine von uns nicht zu vertretende Behinderung im Sinne dieses Absatzes gelten auch Streiks oder Aussperrungen. die tet. 5. die Einziehungsermächtigung in den in Nr. gegen Dritte zu verlangen. An unseren Kostenvoranschlägen. Die Lieferzeit verlängert sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – um den Zeitraum. insbesondere Schadensersatzansprüche.5 Ein dem Käufer oder uns nach Nr. 20 %. alle zur Erhaltung der Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Abnehmer sofort von der Forderungsabtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns Rechnung zu stellen. Erfolgt innerhalb Rechnungen nicht in Verzug befindet. Einbauanleitungen und Gebrauchsanweisungen. unter Ausschluss sonstiger Skonto muss besonders vereinbart werden und wird nur dann gewährt. unsere Lieferzeiten – unbe- schadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – entsprechend den Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes 10. Frühestens mit Ablauf der Nachfrist können wir in Verzug gesetzt werden. uns von dem Mangel. 7. liegt. ohne uns Saldo. 7. wenn sich der Käufer mit anderen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Ersatz oder bessern nach (innerhalb Deutschlands). die auf einem Verstoß gegen diese Bestimmungen beruhen. die Ersatzlieferung wiederholt fehl. Dies gilt auch für künftige und bedingte Forderungen. Verpackungsmaterial aus Papier. 7. übermäßiger Beanspruchung. dazu den Betrieb des Käufers zu betreten. Einflüsse oder Nichtbeachtung unserer technischen Richtlinien. abgetreten. Der Käufer ist verpflichtet. geliefert. Dabei hat der Käufer dafür zu sorgen. 7.B. sondern sind unverbind. 7. soweit 4.9 Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich 4. 6. 7. sind wir berechtigt.2 Der Käufer hat uns unverzüglich Gelegenheit zu geben.4 Soweit infolge von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen. seine gern. Wir können außerdem die Weiterverarbeitung unse. vorausgesetzt. traglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Vermischung oder Sonderanfertigungen bis zu 5 % der Einzelposten zum Vertragspreis zu übernehmen.1 Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. TEILUNWIRKSAMKEIT angemessen hinauszuschieben. dass er mit seinem 3. Herabsetzung der von ihm zu zahlenden 2. liche Beschaffenheitsangaben.11. spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder benachrichtigen. Naturgewalten. sowie Einwegpaletten.5 und 7. so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 4.2 Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde.Sinn und Zweck. haften wir nicht. sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung des Käufers ergibt. ausgeschlossen. Zahlungsrückstand.8 Bei Montage und Aufstellung sind uns die entstandenen Aufwendungen zu unseren Montage.6 Weitergehende Rechte. Nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferfrist von der Dauer der Lieferfrist.4 zustehendes Rücktrittsrecht erstreckt sich grundsätzlich nur auf den 2. wie die Vorbehaltsware im Sinne der Nr.1 Unsere Preise gelten. 7. In den Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften wir nur insoweit. gegen sämtliche Forderungen des Käufers gegen uns aufzurechnen. sind wir berechtigt.7 Wir sind berechtigt. unverzüglicher Mängelrüge liefern wir nach unserer Wahl. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet. wäh- 1.oder Nebenpflichten – wie Eröffnung eines nationalen Kauf beweglicher Sachen und des Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Akkreditivs. 5. verzö. 4.und Aus.2 Unsere Angebote sind freibleibend. der unwirksamen Klausel am näch- bereitschaft.oder ausländischer Bescheinigungen. 7. LIEFERVERZÖGERUNGEN Der Einsatz der von uns gelieferten Teile darf nur unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften und entsprechend den jeweils gültigen Normen sowie unserer Bedienungs. Material. Sie 8. des Lagers.1 Transportweg und Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder Frachtführers sind ohne Miteigentumsanteile gem. Kommen wir in Verzug. Kunden. Dies gilt auch für Wechsel. Dies gilt nicht.2 Wenn der Käufer vertragliche Pflichten – auch Mitwirkungs.6 auf uns übergeht.5 Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die Incoterms 1990. mit sämtlichen Forderungen. 7. In beiden Fällen können wir die Einziehungsermächtigung nach Nr.4 Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch Eintritt unvorhergesehener Ereignisse gehindert werden.3 Bei Verarbeitung.4 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Abweichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung. Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche unseres Kunden lichen Rechte.und Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen oder wenn uns der Auftrag nicht Werklieferungsverträgen.5 Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen. wenn der Käufer den Zahlungsrückstand nicht zu vertreten hat. ungeeigneter Betriebsmittel.7 Soweit nicht handelsüblich oder anders vereinbart. sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.– oder steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum EUR 100. innere Unruhen. 1. unabhängig von deren Laufzeit. Prüfung von Kaufverträgen über bewegliche Sachen. Forderungen abgetreten. Der Käufer ist zur Annahme und Zahlung der Teillieferungen verpflich. wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der besonderer Weisung uns zu überlassen. des Auftrags und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen durch den Käufer. Verbindung und Vermischung der Vorbehaltswaren mit anderen Waren durch den Käufer 2. es sei denn. kein Rücktritt vom Vertrag.4 Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen bei Schäden infolge natürlicher Abnutzung. stehen dem Käufer nur bei Vorsatz oder Wir behalten uns das Recht vor. Wir behalten uns Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und dass die Forderung aus der Weiterveräußerung gem. ist die Rüge von Mängeln. 7. EIGENTUMSVORBEHALT 2. rer Ware untersagen. Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. können wir vom Vertrag zurücktre- ten. Tatbestandsaufnahme zu veranlassen. unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zwecksetzung.1 Norm-Angaben beziehen sich auf die jeweils neueste gültige Fassung. spruches abwenden. 2.4 Sämtliche Produkt. die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. den der Käufer zu vertreten hat. Beibringung in. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht leitender Erfüllungsgehilfen haften wir jedoch nur.2 Abweichungen von Maß. verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit.1 unverzüglich zu unterrichten. Leistung einer Vorauszahlung. gestellt werden können. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN renddessen der Käufer uns gegenüber in Verzug ist. wie Von dieser Regelung bleiben Ansprüche wegen Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach Unterbau. Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist weiterveräußern. ab Werk zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt. Sind die Forderungen verschieden fällig.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen. so sind wir berechtigt. solange der Kunde den unbeanstandeten Teil der Lieferung nicht bezahlt hat. den Konstruktionsänderungen vor.1 Die vereinbarten Lieferzeiten gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten Schäden. Das gleiche gilt.11 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt. die Waren nach beliebigem Ermessen einzula. Die gesetzlichen Vorschriften über den Annahmeverzug bleiben unberührt.10 Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 4. ohne Abzug. auf Kosten und Gefahr des Käufers. 4. Zeichnungen oder Mustern oder ähnliches nicht rechtzeitig erfüllt. Bei Zahlungsüberschreitungen werden Zinsen ab Fälligkeitsdatum in Höhe angemessener Zeit keine Ausbesserung oder Ersatz der mangelhaften Ware oder schlägt die Ausbesserung oder von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet. allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. die uns oder unseren Zulieferer betreffen und die wir auch mit der nach den Umständen des Falles zumut. Allgemeine Geschäftsbedingungen Wird uns die Lieferung durch die Behinderung unmöglich oder unzumutbar. 5. 7. Die be. eingehend zu erfolgen.2 Zahlungen haben bis zu 30 Tagen nach Lieferung ab Werk bei uns. von ihm schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. anfallende Mehrmengen bei Rechnungswert der verwendeten Waren. gelten die Lieferzeiten ab Meldung der Versand.4 genannten Fällen. GEWICHTE. spätestens jedoch innerhalb von 12 Monaten nach der Ablieferung. Gerät der Käufer in verfolgt. insbesondere auch derjenigen Saldoforderungen. die uns – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegenüber 7. ANZUWENDENDES RECHT in Lauf gesetzt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Einheitlichen Gesetzes über den inter- 5.8 Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt. auch soweit sie Mangel Kenntnis erlangen.bzw. 2. den Käufer von dem Eintritt eines unvorhergesehenen Ereignisses im Sinne des schriftlichen Bestätigung verbindlich. wenn beide Parteien Vollkaufleute sind (§ 29 und 38. geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch dann. Leihhaspeln werden in Rechnung gestellt und sind voll zu bezahlen. die Annahme der Teillieferung ist für ihn unzumutbar oder beeinträchtigt seine sonstigen vertrag.5 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns 3.7 Der Käufer ist berechtigt. Wir sind berechtigt. Sind erbrachte Teillieferungen für den Käufer jedoch unverwendbar.

This shall also 4. If the customer however cannot use the partial ship- conditions of the customer are herewith rejected. We are We commit ourselves to informing the customer immediately about the occurrence of an unforeseen event. It is prohibited to disclose them to any third party and they must be returned if the pur. we shall be entitled to co-ownership of the new chattel in the same proportion as that of the invoice value of said reserved goods to that of the other merchandise processed. etc.1 Agreed delivery times are only valid on condition that all order details have been clarified in time and the We can only be held responsible for wilful intent or severe negligence of our non-executive personnel if the in- customer has fulfilled all his obligations.5 and 3. claims ari- 2.1. Üldised äritingimused General Conditions of Business Our rights to co-ownership shall constitute reserved goods within the understanding of sub-section 7.reserved goods by us does not represent a withdrawal from contract if not laid down otherwise by the Hire mer’s account with two thirds of the value invoiced. supply of as standards and our operating and mounting instructions. thus excluding customer’s right to any further claim. the risk is passed on to the customer. war. held responsible for. cing at our disposal the faulty material or samples of it. Any further claims by the customer in particular those for damages discounts are subject to prior agreement and are only granted if the customer is not in default of payment of any and warranty which do not relate to the delivered item itself are excluded. 7. All costs estimates. at the request of the customer release such securities at our discretion. 4. Regulations about taking delivery in due time remain unaffected. ble time or their repair or replacement has failed again the customer is entitled to a reduction of the goods’ value ting from collective agreements and increased material or additional costs.7 If not agreed otherwise goods are shipped unpacked and unprotected against rust. LAW APPLICABLE 5. We may also forbid the processing of supplied goods. We can refuse the elimination of defects as long as the customer has 2. risk as well as to take appropriate steps for their preservation and to invoice them like shipped ones. shall be Memmingen/Bavaria if both parties are fully qualified businessmen (§ 29 and 38. g. etc. ZPO). and that any claims arising from said resale shall pass to ourselves in accordance with sub-section 7. Goods must be used in compliance with the current safety regulations as well 5. This applies also for any drafts irrespective of their maturity dates. PVC.2 Our quotations are not binding.1 Unless otherwise agreed our prices are to be understood ex works plus VAT if to be added according to the 6. 7.apply to factoring. 4. as well as non-returnable reels and pallets are not taken back. We reserve the right for any reaso- nable technical modification of a product. Purchasing tion 5. The right to withhold payments may only be exercised if based on the same 6.goods or to demand the assignment of our customer’s claim against a third party. e.from an infringement of these provisions. or to demand withdrawal from contract. goods from different owners. opening of a letter of credit. sing the customer agrees to assign in advance his proprietary or expectant rights to the new part or object the 3. PRICE AND PAYMENT TERMS 6. Purchase Law. 5. GENERAL CONDITIONS 5. Packing material made 7. entitles us to take back the goods and should the situation arise to enter the customer’s company in order to 6. The same right applies to the customer if accep. 1. 4. 2.5 Warranty claims lapse within 3 months after detection of a defect.7 We are entitled to offset all our claims concerning the customer – whatever the legal justification may be – sing from reverse bills. 7. g.1 Choice of transport route and means as well as of the transport agent or carrier is up to us if no contrary shall be in proportion of the invoice value of the reserved goods to the invoice value of the other merchandise. to clause no 7. latest however within 12 months after In both cases we may revoke the collection authority acc. The customer also agrees to hold such claims on our behalf free of charge. electric connections and suchlike will be at our disposal free of charge. checking of drawings and sam. 02/2002 4/2009 49 . PARTIAL INOPERATIVENESS supply of essential raw material hinder us or our suppliers to fulfil contractual obligations. by any arrangement of which the aim and object come legally close to the invalid term in view of the economi- tance of goods becomes unreasonable because of the delay. damage to privately used objects.7 and ask advance payment for still receipt of goods. 7. any natural influence or non-observance of our technical guidelines. This shall also apply to all future or qualified claims.8. We cannot be held responsible for damages arising any required domestic or foreign certificates.– as minimum order 7. natural phenomenon. act of God. It shall be of the same time as the original delivery time however not longer than 21 days. drawal from contract.3 The moment of shipment ex works is of prime importance to the determination whether the delivery time The law of the Federal Republic of Germany shall apply to the above stipulated General Conditions of Business was kept. ty of negligence or having acted with intent. If returned to us in good condition within 2 months they will be credited to the custo. poor or careless handling. These conditions cease to be in force if use. Only According to the Product Liability Law above provision shall not apply to claims arising from personal injury or after expiry of the extended delivery time.4 only applies to the unfulfilled part of the contract.6 Legal regulations concerning the default of payment remain unaffected. If the goods are not repaired or replaced within a reasona- ces of contracts with an agreed delivery time of more than four months in accordance with increased costs resul. Upon request he shall immediately inform his customers of the assignment of ready for shipment.3 The customer has to inform us immediately if goods are damaged in transit and see to it that the forwarding collection. Reels on loan are invoi.6 We are allowed to make partial shipments.10 Should the value of securities existing in our favour exceed the total of claims by more than 20 % we shall al shipment if reasonable and not interfering with any of his contractual rights.2 If loading or shipment of goods is delayed by the customer we are entitled to store them at his expense and claim corresponding to the share of co-ownership must be assigned to us. ments already received he is entitled to withdraw from the entire contract. FAULTY MATERIAL AND WARRANTY 2. against the ones the customer may have against us. The use of reserved goods to fulfil a contract for materials and services shall also constitute such a resale. value of the other materials used. work of the existing business relationship. WEIGHT AND QUALITY In cases in which our property is deemed extinguished as a result of such connection.7. is proof for having respected the delivery time. default of payment. authority. to which the customer is not even entitled to factoring under the terms of our collection tory or warehouse. other invoice.4 If unforeseen events.4 All details concerning products and dimensions are non-warranted properties and represent quality state. g.1. latest however when goods leave the fac. 3. one month written notice in advance.6 If the reserved goods are sold by the customer together with other merchandise. Late payments are charged interest of 5 % above the discount rate of the Federal Bank of Germany. standing of subsection 7. the delivery time be- comes extended for the period of obstruction plus a reasonable time to get going again.4 At the time goods are taken over by the transport agent or carrier. 2. The taking back or seizure of ced and must be fully paid.2 Tolerances in dimension.11 If a customer is in breach of contract. 5. in particular any claim in respect of a current debit balance in our favour to which we are entitled within the frame- 2. instructions are given by the customer.6 Any other rights and in particular claims for damages can be exercised by the customer only if we are guil- firmed by us in writing. Strikes and lockouts are obstructions we cannot be cal effectiveness. agent reports on the facts.8 The customer shall under no circumstance be authorized to dispose of claims by assignment.General Conditions of Business PFEIFER SEIL. Cash not paid the unclaimed part of the shipment.course of business exercised under his standard business terms and only if he is not in default of any payment. The customer has to make sure that the works can be carried out without interruption and all prelimina. 4. weight and quality are allowed if in accordance with the DIN-standard or general total of which shall be in the same proportion as that of the invoice value of the reserved goods to the invoice practice. further notice.5.5 We are entitled to sureties corresponding to the nature and volume of our claims even if they are limited or restricted in time.1 In case of an immediate and justified claim of faults we replace or repair the goods (within Germany only!) regulations of the sales tax law and the ones of the European Community. ments without obligation.The place of performance and exclusive jurisdiction for all sales including those on the basis carriage paid. bly instruction and application instructions. connected or otherwise incorporated by the customer with value. In case of different settlement dates our claims become due for payment latest on settlement date of obligation.8 We reserve the right to charge a handling fee of EUR 25. An inoperative term can be replaced the contract if delivery becomes impossible or unreasonable.UND HEBETECHNIK GMBH 1. These claims serve as security to the same extent as do the reserved goods under sub-section 7.4 If payments are endangered by a customer’s financial setback after signing of contract we are entitled to 6.5 Incoterms 1990 are the rules for the interpretation of trade terms. We reserve the right to increase pri. Delivery time is extended for a period during which the customer is causing a delay. accident. chase order is not placed with us. If it is not our fault that goods cannot be shipped in time the notice that goods are ready for shipment excluding the uniform laws on international purchase and conclusion of contracts of movable commodities. we are entitled to take back the reserved of paper. jute. 9. production hold-up and delay of 10. Default of payment inspection are excluded. drawings and any other documents remain our 7. 6. 3.7 The customer shall retain the authority to collect such assigned claims accruing from the resale of reserved applies to goods for which request of delivery has not been received within 4 days after notification that they are goods until being revoked by us.3 Technical data and description of items to be delivered are not binding. We can withdraw from If any terms of the contract become inoperative all others remain in effect. however also entitled to take proceedings against the customer at his place of jurisdiction. assem- the customer is not responsible for the default of payment. The taking back of goods does not represent a with. If necessary the agreements only concern the as manufacturers within the understanding of § 950 BGB (German Civil Code) and without subjecting us to any balance. undelivered goods. In the case of goods resold in which we have the right of co-ownership as specified under sub-section 7. DELIVERY TIME AND DELAYED SHIPMENT event of wilful intent or severe negligence.2 If the customer does not timely fulfil his contractual obligations e. 2. All legal consequences are avoidable if the customer offers a surety amounting to the total value of the claim.7. 4. If no separate agreement has been reached to the contrary in above stipulated General Conditions of Business we are liable for indemnity arising from the infringement of contractual or non-contractual obligations only in the 5. GENERAL LIMITATION OF LIABILITY ry works like foundations. ce. SHIPMENT AND PASSING OF RISK 7. unsuitable operating material. e.3 the 4. The chattel so processed or finished shall be deemed to constitute reserved goods within the under- our liabilities.1 Norm indications always refer to the latest version.8. transfer of an advance payment. On expiry of the agreed delivery time an extension is granted without fringement concerns an essential contractual obligation. fob.1 All goods delivered shall remain our property (reserved goods) until all our claims have been met in full. incorporation or proces- 3.8 For assembly and erection works our travel allowances and expenses for journey and stay have to be reim- bursed. g.This can also be done if one party has agreed on cash sett- 7.4 Warranty is excluded in case of damages resulting from natural wear. This authorization is also subject to the provision that he agrees to a similar reservation of title with his custo- mer.2 Payments have to be made within 30 days from date of shipment ex works on net terms only. 7. we can be put in delay. We can only be held responsible for material lacking warranted quality if such warranty specially serves the pur- 2. RESERVATION OF TITLE 2. excessive seize the goods. DIMENSION.2 Any processing or finishing of the reserved goods shall be deemed to have been conducted on our behalf lement and the other one on drafts or any other kind of payment. we are entitled to postpone our delivery time according to production requirements regardless of our rights resulting from the delay caused by the customer. The same 7. Same applies to us if shipment of goods becomes impossible because of legitimate reason. e. contracts and any other agreements only become binding after being con.5 The customer assigns in advance any claim accruing to him from the resale of the reserved goods.4 The customer shall only be entitled to resell or otherwise dispose of the reserved goods in the ordinary property and copyright.5 The right of withdrawal from the contract to which the customer and ourselves are entitled according to sec- 1.– on all orders up to EUR 100. the claim assigned to us 4. such claims – if not already done by us – and provide us with all documents and information necessary for their 4.3 In case in which reserved goods are processed.3 If an inspection of goods was carried out claims regarding defects which could have been detected during claim immediate payment.3 The customer may only offset payments against indisputable and legally valid claims after having given an pose to protect the customer against the damages occured.1. The customer commits himself to accepting and paying a parti. PLACE OF PERFORMANCE AND JURISDICTION customer can withdraw from the contract after having granted us a reasonable extension period by written noti.9 The customer must inform us immediately of any attachment or other prejudice in favour of a third party.1 Supplies and performances are exclusively carried out on the basis of the following conditions.2 The customer must offer us the opportunity by inspection to become convinced that there is a defect by pla- contractual relationship. ples etc. If we cause the delay the 11.

09.30 WA/HZ 210829 .08.