You are on page 1of 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

11 BOTOŞANI
Calea Națională, nr.75

E-mail:scoalano11@yahoo.com

http:// scoalanr11botosani.info

Concursul de limbă și literatură română START SPRE PERFORMANȚĂ

Clasa a VI-a - Model de subiect propus de prof. Eugenia Filip

I. (50 de puncte – 10 X 5p fiecare cerință) Se dă textul:

Privesc grăbiţii nouri ce-alunecă pe zări, Oceane mari de apă pe-a cerului genuni
Topindu-se departe şi revenind întruna. Câteodată-s limpezi ca lacrima pe-o pleoapă,
Parcă-mi trimit tăcute, nostalgice chemări, Revarsă altădată şi trăsnet şi furtuni -
Ei, fraţii cu dreptatea, cu ziua şi cu luna. Rămân aceleaşi totuşi oceane mari de apă.

Ce chipuri prinde-n slavă al norilor convoi!
Centauri, turme, nave, creneluri de redută...
Noi îi urâm când grindini revarsă peste noi,
Noi îi iubim, cu stropii lor calzi, când ne sărută. (Nourii, de N. Labiș)

Se cere:
1. Transcrie din text două imagini artistice diferite și precizează felul lor.
2. Transcrie din text cinci figuri de stil diferite. Denumește-le.
3. Precizează modul de expunere dominant în text.
4. Explică, în trei-cinci rânduri, înțelesul versurilor: „Noi îi urâm când grindini revarsă
peste noi,/ Noi îi iubim, cu stropii lor calzi, când ne sărută.”
5. Precizează câte sunete și câte litere au cuvintele: nostalgice, chemări, oceane,
cerului, chipuri.
6. Transcrie din text câte un cuvânt care să conțină diftong și hiat. Subliniază grupurile și
denumește-le.
7. Transcrie din text câte două cuvinte formate prin derivare, două cuvinte compuse și
unul format prin conversiune. Precizează, pentru fiecare, procedeul de formare.
8. Transcrie din text două verbe la două moduri și precizează modurile.
9. Precizează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în text: departe, -mi, cu, a,
aceleași.
10. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor scrise îngroșat în text: de apă, limpezi, ca
lacrima, altădată, furtuni..

II. Alcătuiește o compunere descriptivă de 15-25 de rânduri în care să prezinți
un peisaj de toamnă.
În compunerea ta trebuie:
 Să folosești descrierea ca mod de expunere;
 Să existe cel puțin patru figuri de stil diferite, pe care le vei sublinia;
 Să formulezi un titlu sugestiv;
 Să respecți normele de exprimare, de ortografie și de punctuație.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru – 60 de minute.

CONCURSUL START SPRE PERFORMANȚĂ