1

EDUCATION of ELAKSAMANA

1.2

BENTUK KATA TUNGGAL

y Bentuk kata tunggal merujuk kepada perkataan yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. y Kata tunggal merujuk kepada bentuk kata akar atau kata dasar dan bentuk inilah yang mendirikan perkataan tersebut. y Kebanyakan kata tunggal boleh diperluaskan untuk membentuk kata terbitan, tetapi kata tunggal seperti ini, itu, sini, situ dan sana tidak boleh diperluas lagi. 1.2.1 KATA TUNGGAL SATU SUKU KATA

Kata tunggal satu suku kata dalam bahasa melayu amat terhad dan ada antaranya merupakan kata pinjaman dari bahasa asing. Namun kependekan dari dua suku kata menjadi satu suku kata seperti engkau menjadi kau dan aku menjadi ku tidak boleh dianggap kata tunggal satu suku kata. Contoh kata tunggal satu suku kata adalah seperti berikut : SUKU KATA KV VK KVK KKVK KVKK KKKV KKKVK 1.2.2 CONTOH PERKATAAN yu ru lap krim bank skrip bah Stor Golf cap dram

ya Am tin draf zink Skru straw

KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA

Kata tunggal dua suku kata banyak terdapat di dalam bahasa melayu. Antara pola kata tunggal dua suku kata adalah seperti berikut. SUKU KATA V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK CONTOH ini ais acah undi uncang tua liat bapa surut pintu lantai PERKATAAN apa aib alat asli akrab gua buat saya karut tunggu santai

ibu aur ubat inti anjung dua biar laga pulut tangki tunggal

cik air ikan erti undang sua mual lupa cawan bantu jemput

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

1.2.3

KATA TUNGGAL TIGA SUKU KATA

Sebahagian besar kata tunggal tiga suku kata dalam bahasa melayu merupakan kata pinjaman. Kata tinggal jenis ini kecil bilangannya namun mempunyai pola susunan konsonan dan vokal yang pelbagai seperti contoh berikut : SUKU KATA KV + V + KV KV + V + KVK V + KV+ V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KV + KVK + KVK KVK + KVK + KV 1.2.4 CONTOH buaya ziarah urea deria rahsia haluan manfaat azali ibarat indera seteru bestari ikhtiar akaun riwayat mahkamah keranda kelompok sempurna PERKATAAN niaga siasat idea mulia rumbia sekian lengkuas udara akibat almari budaya misteri ilmiah elaun hikayat martabat belanja gelombang

biasa kiamat usia setia dahlia rasuah sengkuang agama amaran istana delima bendera akliah amaun teratak sembilan selamba belimbing

KATA TUNGGAL EMPAT SUKU KATA

Kata tunggal empat suku kata juga amat kecil bilangannya dan kebanyakannya adalah kata pinjaman. SUKU KATA KV + KV + VK + KV KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV KVK + KV + V + KV KV + KV + KV + KV KV + KV + KV + KVK KVK + KV + KV + KVK KVK + KVK + KV + KV KV + KV + V + KVK V + KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV + KVK KV + KV + KV + KV + KV + KV CONTOH keluarga sejahtera bendahara sentiasa selesema muzakarah sentimeter singgahsana nasional universiti kosmopolitan maharajalela PERKATAAN biduanda sementara laksamana samudera hulubalang

mesyuarat

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times