You are on page 1of 2

Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008

COLEGIO “KERPEN HORREN”
EXAMEN DE TRIGONOMETRIA 4. Calcular el valor aproximado de Tg29°
ALUMNO:
AÑO DE SECUNDARIA:5to FILA”A” FECHA: 23/06/08 A) 15/31 B) 17/31 C) 19/31
D) 21/31 E) 23/31
1. Si: Tg 4  + Ctg 4  = 194 ; (Tg  + Ctg  ) es:

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

5. Simplificar :
2. Si se cumple que: 2cos x  45 
 cot x
1

1
=a+bTg c sen   x
1  Senx Cscx 1

A) 0 B) 1/2 C) 1
Calcular: “a+bc” D) 2 E) 3

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

3. Reducir:
Lima, 23 de Junio de 2008
1  Cosx Cscx  Ctgx El Profesor
A  ;x  IC
1  Cosx Cscx  Ctgx

A) 2Senx B) 2Cscx C) 2Ctgx
D) 2Tgx E) 2Secx

Si: Tg 4  + Ctg 4  = 194 . Calcular el valor aproximado de Tg29° A) 15/31 B) 17/31 C) 19/31 D) 21/31 E) 23/31 3.x  IC 1  Cosx Cscx  Ctgx A) 2Senx B) 2Cscx C) 2Ctgx D) 2Tgx E) 2Secx . (Tg  + Ctg  ) es: A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. 23 de Junio de 2008 El Profesor 1  Cosx Cscx  Ctgx A  . Si se cumple que: A) 0 B) 1/2 C) 1 1 1  =a+bTg c D) 2 E) 3 1  Senx Cscx 1 Calcular: “a+bc” A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. Simplificar : ALUMNO: 2cos x  45   cot x AÑO DE SECUNDARIA:5to FILA”B” FECHA: 23/06/08 sen   x 1. Reducir: Lima. Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008 COLEGIO “KERPEN HORREN” EXAMEN DE TRIGONOMETRIA 4.