You are on page 1of 8

Karta Postaci

Historia:

(...)Czasem, wrd opowieci, ktre snuj bajarze mona si natkn na historie o Bogach,
Demonach i ich wiecznej walce. Jedna z nich jest o tym, jak to Waukeen, pani dobrobytu, bya wiziona
przez demonicznego ksicia Graz'zta.
Kr rne spekulacje na temat tego co uczynia, by si uwolni. Niektrzy heretycy uwaaj,
i zapacia mu czci swej domeny, zatem ci co j wyznaj, tak naprawd oddaj cze Mrocznemu
Ksiciu. Wikszo jednak wierzy, i Zota Panna nigdy nie zawioda swych wyznawcw.
Pojawiy si rwnie, niczym nie potwierdzone, pogoski, e w czasach jej nieobecnoci,
powstay zaklte artefakty, ktre miay na celu skorumpowa dusze tych co lubi pikno i bogactwo.
Takie przedmioty tkwiy skryte wrd innych wspaniaoci targowisk Faerunu, by trafi w rce osb,
ktre aktywuj ich magi.(...)

Kobieta rozczesywaa swoje dugie wosy wpatrujc si w niewielkie lustro, ktre posiadajc pikna
aurow, zot ram i idealnie wypolerowan, krysztaow tafl, byo jednym z najpikniejszych elementw
jej bogatego domu. Przygldaa si swojemu odbiciu, lecz to co widziaa nie podobao jej si. Pierwsze
oznaki starzenia zauwaya ponad dekad temu. Od tamtego czasu, wydaa niemal fortun na maci,
mikstury i inne magiczne artefakty, po to by powstrzyma ten proces, jednak bezskutecznie. Jej uroda bya
dla niej najcenniejszym co posiadaa, a teraz powoli i nieubaganie przemijaa. Zrobiaby wszystko, dosownie
wszystko, by znw by mod. Tak oto, bdc zupenie sam w komnacie, alia si swemu odbiciu i gdyby
ktokolwiek by wiadkiem tej sytuacji, uznaby j za szalon.
Urodzia si w Saerloon, duym, wielokulturowym, sembijskim porcie, nazwano j Eliena Greyriver.
Jej rodzina od wielu lat, z duym powodzeniem, zajmowaa si handlem. wiadczya o tym ich bogata, stara
rezydencja, ktr zamieszkiwaa wraz z dwjka starszych braci i dwoma modszymi siostrami oraz zbytki,
ktrymi si otaczali. Zgodnie z tradycj, ycie rodzestwa zostao zaplanowane jeszcze przed ich
narodzinami. Najstarszy z synw mia przejc cay majtek, modszy mia zosta oficerem w armii, a crki
suyy jako dodatkowe karty przetargowe w podpisywaniu umw.

Eliena dorastaa w otoczeniu nianiek i guwernantek, nie miaa bliszego kontaktu z rodzicami. Jej
ojciec by zajty zarabianiem pienidzy, a matka ich wydawaniem. Brak ich zainteresowania dziemi
wykorzystywaa suba, ktra zncaa si nad nimi gdy tylko miaa okazj, dlatego e wiody dostatnie ycie
w luksusie. W skutek tego, nastoletnia Eliena, tak jak i jej koleanki, sigaa w tajemnicy po rne magiczne i
drogie proszki, ktre alchemik sprzedawa spod lady, by dziki nim zaznawa chwil zapomnienia. Mimo
wszystko, rodzice zadbali by otrzymaa wyksztacenie waciwe dla eleganckiej pani dobrego domu,
zapewne po to tylko, by podnie jej warto. Bya leniw uczennic, bowiem nie interesowao j to jak dobra
bdzie jej kaligrafia, czy haft. Wiksz uwag powicaa nauce taca, chocia i to wydawao jej si nudne.
Wolne chwile spdzaa na czytanie romansw, marzc o yciu penym przygd i mioci. Nikt jednak nie
przejmowa si tym, czego ona naprawd chciaa, czua si niczym ptak zamknity w zotej klatce.

Z jej zampjciem nie czekano zbyt dugo, gdy tylko skoczya szesnacie wiosen, ojciec wyda j
za swojego wsplnika i przyjaciela. Z gorycz wspominaa to wydarzenie, sdzc, i sprzedano j jedynie za
statek.
Jej m, Vintez Fairdragon, by trzykrotnie od niej starszy. Dziewczyna nie bya szczliwa w tym
zwizku, marzy jej si przystojny modzieniec, z ktrym mogaby spdza czas na zabawie. Bya
zawiedziona, e jej dorose ycie nie wyglda jak zakoczenie z ksiek, ktre czytaa i wci czua si
winiem, z tym, e jedna zota klatka zostaa zamieniona na drug, tylko adniejsz. Zapewne dlatego, e
nigdy nie miaa okazji tak naprawd pozna swego ma, ani w aden sposb zwiza si z nim uczuciowo,
gdy rzadko bywa w domu. Mczyzna wci podrowa midzy portami sembijskiego wybrzea, by
doglda interesw w innych placwkach swojej kampanii handlowej. Z tych wypraw przywozi jej kosztowne
prezenty, by wynagrodzi sw nieobecno. Mimo to, pozostawa dla niej obcym, z ktrym od czasu do
czasu musiaa dzieli oe, w zamian za drogocenne przedmioty. Z pocztku, bdc zbyt mod i
niedowiadczon, nie buntowaa si przeciw temu w aden sposb. Szukaa jedynie spenienia pawic si w
luksusie i odurzajc si magicznymi proszkami, jak to zwyky robi kobiety w jej rodzinie.
Jednym z pierwszych podarunkw, ktre da jej maonek, byo zwierciado. Stosunkowo niewielkie i
lekkie, w piknej, zotej, bogato zdobionej ramie, idealne pasowao do toaletki w komnatach zamonej damy.
Lustro stao si ulubionym przedmiotem Elieny, a z idealnie wypolerowanej tafli spogldaa na ni przyjazna,
pena zrozumienia, twarz jej twarz. Gdy bya sama mwia do swego odbicia, bo wydawao jej si, e ma w
nim niem doradczyni i jedyna powierniczk sekretw, ktrych z czasem zaczo przybywa.

We wczesnych latach maestwa, Eliena urodzia dwch synw. Speniwszy ten obowizek, nie
czua si zobligowana, by pozostawa wiern on. Zatem w czasie nieobecnoci ma, z dala od
ciekawskich oczu, by nie powodowa skandalu, zacza prowadzi bardziej rozwize ycie, organizujc
liczne przyjcia i poszerzajc swoje znajomoci. W jej otoczeniu pojawili si wtedy modzi i przystojni
adoratorzy, dziki ktrym odkrywaa uroki chwil wolnoci, a gdy tylko Vintez powraca do domu, ponownie
wcielaa si w rol przykadnej ony. Jeden z jej pniejszych romansw okaza si brzemienny w skutkach i
powia crk, jednak majc ju wpraw w zwodzeniu ma, zaaranowaa wszystko tak, by nigdy si nie
domyli, e to nie on j spodzi. Tak naprawd nie miaa pewnoci co do tego, ktry z jej kochankw do tego
si przyczyni, gdy zazwyczaj byo ich kilku. Dziewczynka okazaa si liczn istotk, lecz jej pojawienie nie
zmikczyo serca Elieny. Kobieta swj czas z dziemi ograniczaa do minimum, zajmujc si gwnie sob.
Jedn z jej rozrywek byy take polowania, w ktrych braa udzia wraz z innymi zamonymi damami. Byy to
eleganckie wypady do pobliskiego lasu, w czasie ktrych strzelay z kusz do naganianej zwierzyny, a czasem
i do suby. Trwao to do czasu, gdy miaa wypadek i mimo, i kapani wyleczyli wszystkie jej obraenia, baa
si dosiada konia.

W towarzystwie cieszya si doskona opini, gdy dobrze ukrywaa wszelkie swoje ekscesy,
stwarzajc pozory doskonaej ony i matki. Mijay lata, dzieci dorastay, jej znajomi rwnie si zestarzeli i
mniej chtnie brali udzia w organizowanych przez ni imprezach, a i ona wolaa otacza si modszymi
ludmi. Jednak spraszanie takich do siebie, byo kosztowne i trudniej byo to ukry, zwaszcza, e bacznie
obserwowali j jej synowie, ktrzy ju za ycia rodzicw dzielili si spadkiem po nich i nie chcieli, by matka
trwonia ich pienidze. Z czasem jednak opucili dom, a najstarszy powoli przejmowa obowizki handlowe
ojca.

Pewnego dnia Vintez zachorowa i przez kilka miesicy pozostawa w domu. Medycy nie wryli mu
powrotu do zdrowia, gdy przekroczy ju sidma dekad swego ycia. Eliana nie moga znie jego
przeduajcej si obecnoci. Pewnej nocy zakrada si do jego sypialni i udusia go poduszk. Wszyscy
jednak byli przekonani, e pan Fairdragon dokona swojego ywota, ze staroci, we nie. Nikt nie
podejrzewa nawet, e pogrona w aobie wdowa, w duchu szaleje ze szczcia, nie mogc si doczeka
upragnionej wolnoci.

Jednak dla zachowania pozorw, dopiero kilka miesicy pniej, wyprawia wystawne przyjcie
zapraszajc na nie mietank towarzysk miasta. Niestety nie sprawio jej to oczekiwanej radoci, czua si
jak zwida ra wrd bukietu wieych kwiatw. Po tym zamkna si w swych komnatach i rozpaczaa w
samotnoci nad czasami, ktre bezpowrotnie odeszy.
Przygldaa si swojemu odbiciu z niesmakiem, wcierajc kolejn warstw magicznej maci, ktra
miaa wygadzi jej skr. alia si swej przyjacice, jaki to okrutny i niesprawiedliwy jest los, obwiniajc
najbliszych, i zmarnowali jej ycie. Zawsze wydawao jej si, e kobieta w lustrze bierze aktywny udzia w
tej rozmowie, a to za pomoc lekkich gestw, umiechw, czy te penego zrozumienia spojrzenia. Tym
razem jednak uczucie, i rzeczywicie jej sucha, byo bardziej intensywne ni zwykle, a nawet miaa
wraenie, e mwi do niej by doda jej otuchy. Co wicej Odbicie podsuwao rozwizanie jej problemu, ktre
jednak wydawao si niemoliwe do zrealizowania. Zwaszcza, e nie byo to tak atwe, jak uduszenie
konajcego ma poduszk. Kobieta nie traktowaa tych podpowiedzi powanie, biorc je za narkotyczne
zwidy. Wszelkie jej wtpliwoci rozwiay si jednak, gdy nagle przyjacika zmienia si. Znowu wpatrywaa
si w ni z lustra pikna, moda kobieta sprzed lat. Eliena bya zachwycona, jej do odruchowo
powdrowaa do twarzy, by sprawdzi, czy ta zmiana nastpia i u niej. Jake jednak bya rozczarowana, gdy
pod palcami poczua sw star, pomarszczon skr i bya jeszcze bardziej zdesperowana by to zmieni.
Uwierzya wtedy, e po drugiej stronie jej zwierciada, rzeczywicie jest kto, kto sucha i moe jej pomc.
Pragnienie, by by zawsze mod, byo zbyt silne ni wszelkie przesdy i obawy, zatem gotowa bya zapaci
kad cen, a nawet paktowa z Demonem, by to osign. Istota w lustrze dokadnie poinstruowaa j co,
kiedy i jak ma robi.

Kilka tygodni pniej wezwaa do swych komnat crk. Dziewczyna miaa ju niespena
siedemnacie wiosen, lecz wci znajdowaa si pod opiek matki, zamieszkujc ich dom i czekajc, a jej
rodzicielka zgodzi si by polubia jednego z jej licznych adoratorw. Kobiety nigdy nie miay ze sob
dobrego kontaktu, Eliena nie zaznaa mioci i nie potrafia przekaza jej crce. Wydao si dziwnym, e
nagle zaprosia j do siebie, gdy od kilku lat zupenie si nie spotykay. By to wybr Elieny, gdy nie moga
znie widoku dziewczyny, ktrej zazdrocia modoci i urody. Tym razem prowadziy zupenie przyjacielsk
rozmow, a nawet posadzia crk przed swoj ulubion toaletk, z piknym zwierciadem. Poczstowaa j
winem, do ktrego wczeniej, ukradkiem, wsypaa rodek nasenny i skarc si na saby wzrok, poprosia by
ta przeczytaa rkopis w dziwnym jzyku. Dziewczyna niewiadoma tego, e matka ni manipuluje, bez
obiekcji wykonywaa polecenia, do momentu gdy trucizna zacza dziaa i usna opierajc gow na blacie
toaletki. Eliena kontynuowaa wtedy rytua, ktry podstpnie zacza. Na pododze, pod dywanem, ukrya
wasnorcznie wyrysowany krg przywoa, a w jego centrum postawia zwierciado. Ze zwoju powoli i
dokadnie wyczytaa zaklcie. Wiele dni zajo jej nauczenie si go tak, by brzmiao poprawnie, zapewne
gdyby nie pomoc i wola Demona, nigdy by tego nie dokonaa. Skoczywszy, zupenie opada z si i osuna
si na podog. Wtedy, ku swej satysfakcji, ujrzaa i z lustra wypeza ciemno, ktra powoli zacza
tworzy wysok, niemal ludzka, posta. Kobieta poczua lk, a take fascynacj widzc demonicznego
przybysza, bdc pod jego urokiem przerwaa krg, zapraszajc go do swego domu, po tym stracia
przytomno.

Przebudzi j ostry zapach dymu, w pomieszczeniu panowa pmrok, miaa zawroty i bl gowy.
Czua si inaczej, obok ujrzaa spoczywajc siebie, bez ycia, a ona bya sw crk. Lustro te si
zmienio, odbicie w nim byo mtne, a rama stara i zardzewiaa, a gdyby nie ksztat i rozmiar, zupenie by go
nie poznaa. Nie miaa jednak czasu na gbsze rozwaania, gdy w domu szala poar. Mimo, i bya
obolaa po tym co zrobi Demon, by dokona podmiany i wci si przyzwyczajaa do nowego ciaa, szybko
przebraa si w skromne szaty. Zgarna zwierciado do wczeniej przygotowanej i spakowanej torby, po
czym pospiesznie, jednym z bocznych wyj, opucia rezydencj. Zachowywaa zimny spokj, gdy
wszystko to przebiegao zgodnie z planem. Doskonale wiedziaa co si stao z dusz crki, lecz nie czua z
tego powodu wyrzutw sumienia, ani alu, wrcz przeciwnie, przepeniaa j szalona rado, gdy pena
modzieczego wigoru zbiegaa po schodach. Nawet si nie obejrzaa za siebie, by po raz ostatni zobaczy
swj poncy dom. Szybko przemieszczaa si bocznymi uliczkami, jakby sam Diabe j goni, by dotrze do
miejsca, w ktrym czekaa na ni karawana. Doczajc do niej opucia granice miasta i udaa si drog na
pnoc w kierunku Dolin.
Musiaa zerwa wszelkie kontakty z rodzin, znajomymi, stworzy sobie now tosamo i modli
si w duchu, by nikt jej nie rozpozna, gdy baa si, e to co uczynia mogoby wyj na jaw. Utrata tego co
miaa, bya cen, ktr gotowa bya ponie, za obietnic niemiertelnoci.
Przedstawiaa si jako Kerri Darkwood, zapytana o cel podry mwia, i przeprowadza si do
Dolin, do rodziny swojej matki. Demon zapewni j, e w Dolinach spotka osob, ktra pomoe jej okiezna
now moc, o ktrej nic tak naprawd nie wiedziaa, jedynie czua j w sobie.
Zwierciado nie byo ju tym czym wczeniej i nie moga si nawet w nim przejrze, zatem by ukry
przed wiatem ten dowd swych czynw, zakopaa je w lesie podczas jednego z postojw. By to jedyny
przedmiot, ktry odwaya si ze sob zabra, po za szkatuka pen monet, ktre ciko byo w jaki sposb
powiza z jej osob. Brakowao jej rozmw ze swym odbiciem i gdy tylko miaa okazj kupia sobie
przejrzyste, porczne lusterko, wydajc przy tym spor cz swoich oszczdnoci.
W czasie podry zaczy nachodzi j wtpliwoci, powoli docierao do niej, i ycie, ktre
wczeniej prowadzia nie przygotowao j na trudy wiata, po za murami jej bezpiecznej rezydencji, a brak
suby dawa si we znaki. Proste czynnoci byy dla niej wyzwaniem i z pocztku chodzia brudna i godna,
nie mogc sobie poradzi z praniem, czy przygotowaniem posikw. Jej towarzysze podry okazali jej
pomoc, widzc w niej dziecko, ktre dopiero wyszo spod skrzyde matki. Czua si jak ptak, ktry cay czas
mieszka w klatce, a nagle zosta wypuszczony na wolno i za bardzo nie wiedzia, jak si w tym odnale.
W miar jak okolica stawaa si bardziej obca, gas jej optymizm. Zoto w sakiewce topniao niczym nieg na
wiosn, a ona nie wiedziaa jak sprawi, by zaczo go przybywa. Umiejtnoci, ktre wyniosa z domu, jak
haft, kaligrafia i taniec, wydaway si zupenie zbdne. Tym bardziej, e nie moga si pozby naogu, w
ktrym tkwia od lat. Brakowao jej magicznych proszkw, zatem szukaa pokrzepienia w taszych
substytutach. Pierwszy raz baa si biedy, zacza aowa i porzucia sw zot klatk, a nawet gotowa
bya zamkn si w kolejnej.
Nawizywaa znajomo ze wsppasaerami karawany, starajc si dowiedzie o nich jak
najwicej, szukajc sobie bogatego sponsora, dziki ktremu ponownie bdzie ya w luksusie. Szybko
zrozumiaa, e duma i arogancja nie pomog jej w osign to czego chciaa, zatem skrya je pod maska
ciekawoci i niewinnoci, bdc wiadom, e teraz ma ciao modej dziewczyny.

Pierwsze powane trudnoci pojawiy si, gdy karawan napadli bandyci. Dziewczyna nie chciaa
pozbywa si swego niewielkiego dobytku, zatem zwodzc zbjw sw pozorn naiwnoci, dobia z nimi
targu, zdradzajc gdzie w wozach ukrywano kosztownoci. W efekcie doczya do grupy, a wdajc si w
romans z ich przywdc Buldarem, zapewnia sobie bezpieczestwo. Pobyt w ich obozie niczym nie
przypomina historii z ksiek, ktre czytaa bdc nastolatk, nie byli to przystojni rabusie, ale banda
niedomytych drabw. Wykorzystaa jednak ten czas, by uczy si rzeczy przydatnych, jak podstawy
posugiwania si broni, czy nawet przygotowywanie posikw nad ogniskiem. Nie braa udziau w ich
wypadach, gdy bya zbyt niedowiadczona by na co si przyda, ale z czasem pozwolono jej samotnie
pata si po okolicy. Gdy p roku pniej nadarzya si okazja, zdradzia pozycj bandy awanturnikom,
ktrzy zlikwidowali szajk, a widzc w niej niewinn ofiar, pomogli bezpiecznie dotrze do Ashaby. Nie
wiedziaa jednak, e Buldar przey ten atak. Bka si przez kilka dni po lesie szukajc niedobitkw oraz
Kerri, ktra obiecaa mu dozgonn mio. Nie chcia uwierzy, e to ona moga sprowadzi na nich zagad,
a gdy nie odnalaz jej ciaa, postanowi wyruszy na ratunek ukochanej, ktra w jego mniemaniu, moga mie
kopoty.

Od momentu gdy opucia rodzinny dom, przesza metamorfoz, chocia sama uwaaa si dopiero
za poczwark motyla, w ktrego dopiero miaa si przeistoczy. Wiecznie piknego motyla, powtarzaa sobie
w duchu, by odegna al, czy zwtpienie. Staa si bardziej zaradna i mniej wybredna, nadal przesadnie
dbaa o siebie, lecz nauczya si szanowa kad monet w swoim posiadaniu. Odkrya w sobie natur
oportunisty, ktra bya bardzo przydatna w nowych okolicznociach. Ukradkiem gdy, przebywaa w
odosobnieniu, badaa swoje umiejtnoci. Czasem, w przypywie gniewu, czua w doniach magiczne iskry,
lecz wywoyway w niej lk, a waciwie baa si reakcji jak mog spowodowa u ewentualnych wiadkw,
zatem staraa si kontrolowa swoje emocje. Wci miaa powierniczk i niem doradczyni w swoim
odbiciu, lecz rwnie zauwaya, e wie midzy nimi staa si jakby silniejsza.
Historia, ktr opowiadaa o sobie, brzmiaa nastpujco - bya sembijsk sierot, ktra podrowaa
w Doliny, by zamieszka u rodziny swej matki. Nie dotara tam jednak bez problemw, bo jej karawana
zostaa napadnita przez bandytw, ktrzy wzili ja do niewoli. Zostaa uratowana z niej przez
dobrodusznych awanturnikw, a ci pomogli jej dosta si w okolice Ashaby. Niestety na miejscu zastaa tylko
spalony dom wujostwa, o ktrych such zagin, zatem pozostao jej jako ogarn swoje ycie, by nie
doczy do grona bezdomnych ebrakw.
Powtarzaa sobie ta historyjk tak czsto, a w ni uwierzya, by sowa te brzmiay wiarygodnie, do
tego dorzucaa oczy pene ez, by wzbudzi lito ewentualnych suchaczy o mikkim sercu. Postanowia
poszuka sobie pracy gdzie u magw, by mie atwy dostp do wiedzy. Liczya te, i w ten sposb,
spotka kogo, kto zostanie jej mentorem, przynajmniej do czasu, a zrozumie kim si staa. Zdawaa sobie
spraw, e prdzej czy pniej, jej moc moe zosta wykryta, lecz wierzya, e za pomoc swej modoci i
pozornej naiwnoci, uniknie ewentualnych negatywnych konsekwencji. W efekcie chce zyska umiejtno
przejmowania cia modych kobiet, najlepiej crek, by moga dziedziczy swj majtek. W zamian za t moc,
dusze swych ofiar odda Graz'towi.

Waniejsze osoby w jej yciu:


Issabel Fairdragon 17 letnia crka Elieny, ktrej przeja ciao. Uznano, i zgina w poarze domu,
wraz z matk i kilkoma sukami. Podobno przyczyn tego by niedogaszony piec w kuchni. Zwglone ciaa
pochowano w rodzinnym grobowcu. Dziewczyna bya mi i dobr osob, ktra wspieraa lokalny sierociniec,
na jej pogrzebie, gdzie na tyach tumu aobnikw, staa spora grupka dzieci, ktre szczerze pakay.

Erdgar Fairdragon najstarszy z synw Elieny i Vinteza, ma 32 lata, po mierci matki odziedziczy to co
pozostao z majtku i przeprowadzi si do Selgaunt, gdy tam jego placwka lepiej prosperowaa. Kupi tam
sporych rozmiarw rezydencj, ktr przebudowuje, planuje zaoy rodzin. Podobnie jak zmary ojciec,
jest pracoholikiem. Gdyby, w jaki sposb dowiedzia si, e siostra yje, zapewne prbowaby wykorzysta
j w interesach.

Brandan Fairdragon modszy z jej synw, ma 30 lat, jest kapitanem w sembijskim wojsku, obecnie
stacjonuje niedaleko pnocno-zachodniej granicy pastwa. Win, za swj pogbiajcy si alkoholizm,
obarcza mier matki i siostry, prawdziwym powodem tego jednak jest to, i zawsze by marzycielem, ktry
pragn zosta poet, a nie wojskowym. Chocia wykonuje swoje obowizki sumiennie, ycie w armii mu nie
odpowiada. Gdyby jednak natkn si na dziewczyn o wygldzie siostry, zapewne potraktowaby to jako
znak od bogw, by zacz nowe ycie.

Rodzina Greyriver Rodzicie Elieny zmarli dobr dekad przed jej domniemana mierci, miaa tylko
sporadyczny kontakt ze swoim rodzestwem i ich dziemi, lecz wszyscy przybyli na jej wystawny pogrzeb,
by okaza szacunek zmarej.

Buldar Byy przywdca bandy rozbjniczej, mczyzna zbliajcy si do 30, jego twarz szpec blizny po
ospie i licznych bitkach na pici. Jest duy, tak e swa postur wypenia otwr w drzwiach. Ciemnowosy,
brodaty, przypomina niedwiedzia, zarwno zapachem jak i postur, a take ubiorem z brzowych skr.
atwo traci nad sob kontrol i wpada w sza, a tym wzbudza lk, i szacunek reszty szajki. Jest zakochany
w dziewczynie o imieniu Kerri i nikomu nie ma zamiaru jej odstpi, zatem po rozpadzie bandy, postanowi
jej odszuka. Zawsze traktowa ja dobrze, widzc w niej towarzyszk ycia. Lubi gdy pieszczotliwie mwia
do niego mj misiaczku. Moliwe, e w gdzie gbokich czeluciach swej duszy jest romantykiem, gdy
da si zwie czuym sowom dziewczyny i zawsze mia do niej sabo.

Dane o postaci:
Konto: Sylph
Imi i nazwisko: Kerri Darkwood (Eleina Greyriver-Fairdragon, Issabel Feirdragon)
Rasa: Czowiek
Pe: Kobieta
Klasa: Warlock
Pochodzenie: Saerloon, Sembia
Wiek: 17 lat
Charakter: NZ
Bstwo: Bezbona (Graz'zt nie urs jeszcze do miary bstwa)
Znane jzyki: Wsplny, Chondathski, Otchanny (otrzymaa go w chwili transformacji od swego Pana, by
lepiej rozumiaa jego polecenia)

Rys Psychologiczny:
Dziewczyna ta z pozoru wydaje si niemia i naiwn
osob. Niechtnie mwi o sobie, a zwaszcza o przeszoci.
Zlkniona, nieporadna, mona odnie wraenie, e lubi rady i
towarzystwo innych.
W rzeczywistoci jednak jest samolubn oportunistk, ktra
ma obsesje na punkcie swojego modego wygldu. Stara si jednak
tego nie uzewntrznia, bojc si, i jej tajemnice mog by
wykorzystane przeciw niej. Nie zawaha si kama i zdradza, jeli
bdzie moga mie z tego jakie korzyci.
Trudno oczekiwa od niej bezinteresownej pomocy, czy
wspczucia, chocia mimo wszystko zaley jej na dobrym
wizerunku w oczach innych, by atwiej mc nimi manipulowa.
Odkrya, e sowa prosz, dzikuj, przepraszam, dziaaj jak
magiczne zaklcia, dziki ktrym wielu ulega jej zachciankom, wic
chtnie ich uywa. Obce jest jej mio i zaufanie, a gdy kto pozna
j lepiej odkryje, e jest cyniczna i zoliwa. Skrywa jednak wszelkie
swoje emocje pod mask nieporadnoci i niewiedzy, ktra czasem rzeczywicie wynika z zaistniaej sytuacji.
Pakt z Demonem uwaa za zaszczyt, a chocia cena jak zapacia bya wysoka, cieszy si z drugiej szansy,
gdy zawsze panicznie baa si staroci i mierci. Zatem bdzie si staraa wykorzysta now okazj jak
najlepiej, by jej ycie byo dugie i przyjemne. Zdaje sobie spraw, e w obecnej sytuacji, bdzie musiaa na
to zapracowa, co gasi jej optymizm, bo w gruncie rzeczy jest leniwa. Liczy jednak, e zdobywajc wiedz i
umiejtnoci magiczne, atwiej zrealizuje swoje marzenia.
Jej saboci s rodki odurzajce, stroni jednak od nadmiaru alkoholu, gdy woli bardziej subtelne
doznania, zatem chtnie siga po rne grzyby czy magiczne proszki, ktre pozwalaj jej si odpry.
Jednak jej zamglony wzrok i nienaturalnie nerwowe ruchy, wynikajce z bycia pod ich wpywem, dodaj
wikszego realizmu do jej udawanego zagubienia i nieporadnoci. Wolaaby jednak cieszy si dobr
reputacj, zatem bdzie krya si ze swoimi naogami i innymi ekscesami oraz nie podejmie si prostytucji.
Jej marzeniem jest sta si niezalen, bogat, wpywow, wiecznie mod i pikn osob, zatem wszystkie
jej dziaania bd zmierzay w tym kierunku.

-lubi wszystko co dobre - dobre potrawy, wino, magiczne proszki, adne ubrania, wygod i pomocnych
ludzi, oczywicie jeli to ona jest w centrum ich zainteresowania,
-nie lubi pracy fizycznej, brudu, blu, jazdy konnej, ciemnego piwa, odpowiedzialnoci,
-boi si najbardziej staroci, mierci, niedonoci, kary za swe czyny, maych robakw (wszy, pluskwy),
-pragnie wiecznej modoci, mocy, wadzy nad innymi, ale bez odpowiedzialnoci,
-nienawidzi gdy co idzie nie po jej myli,
-hobby jej jest przesadne dbanie o swe ciao, ktre moe wyda si zabawne, dla postronnego obserwatora,
jak okady z warzyw, czy mietany.

Opis zewntrzny:
Gowa: Modziutka dziewczyna o dugich, prostych, ciemnych, jak
krucze skrzyda, wosach. Jej twarz, w ksztacie serca, jest gadka i jasna
niczym porcelana, a dominujcym jej elementem s oczy, due, ciemne, z
dugimi rzsami, niczym u cielaka, ktre podkrelaj ciemne wyraziste
brwi. Usta ma pene i zmysowe, a nos niewielki, prosty, koci policzkowe
delikatnie zarysowane, gowa jest bardzo regularna, a uszy niewielkie,
przylegajce, o cienkich patkach, zazwyczaj skryte wosami.
Sylwetka: Wysoka, szczupa i gibka niczym topola. Ma wyrazist
tali, zgrabne, krge poladki i biust. Nie wyglda na uminiona, nie
mniej jej postura, wydaje si raczej krzepka.
Zachowania: Jej gos jest w rednich barwach, melodyjny. Gdy
chodzi stawia krtkie kroki, a gdy biega to susami niczym gazela.
Zazwyczaj jest zadbana i starannie wyczesana, pachnca fiokami. Ubiera
si w proste, lecz eleganckie stroje, zazwyczaj w ciemnych barwach.
Dugie wosy nosi rozpuszczone, by je pokaza. Jej spojrzenie jest czsto
zamglone i jakby nieobecne, gdy jest pod wpywem rodkw odurzajcych.

Podstawowe atrybuty:
Sia -8
Zrczno -14
Kondycja -14
Inteligencja -14
Mdro -10
Charyzma - 16