You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 895

INDEKS MIEJSCOWOCI KRAINY ZGROMADZENIA:


NAZWA WIEL POPUL ZAMO GARNIZON/
WADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KO1 ACJA3 NO4 MILICJA5
STARSZY HISME MNY
EICHESCHATTEN MS Starszyzna 2012 5 administracja, handel, 150b/200c Stolica Krainy Zgromadzenia.
rybowstwo, uprawy Prom na rzece Aver.
HEUKERN MM Starszyzna 895 4 handel, uprawy 25b/100c
Barliton W Starszyzna 65 3 bydo, uprawy 5c
SEVARAPFEL MM Starszyzna 750 4 kozy, owce, rybowstwo, 25b/100c Prom na rzece Aver. Najlepsze jabeczniki
uprawy w Krainie Zgromadzenia.
FALLENBLATT MM Starszyzna 450 3 handel, rybowstwo, 25b/100c Prom na rzece Aver.
uprawy
Birnbaum W Starszyzna 75 3 bydo, rybowstwo, 5c Prom na rzece Aver.
uprawy
DREIFLUSSEN MM Starszyzna 908 4 kozy, owce, handel, 25b/100c Prom na rzece Aver.
rybowstwo, uprawy
Eisamholz W Starszyzna 96 3 kozy, owce, rybowstwo, 5c Prom na rzece Aver.
ser, uprawy
Gipfel W Starszyzna 91 3 bydo, tyto, uprawy 5c
Grunhugel W Starszyzna 85 3 bydo, rybowstwo, 5c Prom na rzece Aver.
uprawy
UWAGI:
1 - Osady oznaczona nastpujco: Miasto (M), Miasto-Pastwo (MP), Miasteczko (MS), Mae miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Wadca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonuj rwnie rady miejskie; w wioskach za wadz sprawuj mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana warto okrela ludno zobowizan do pacenia podatkw, nie uwzgldnia przyjezdnych, ebrakw, zodziei itd. Aby otrzyma cakowit liczb przebywajcej w
osadach ludnoci naley pomnoy t warto przez modyfikator zamonoci.
4 - Zamono osad uszeregowano w kolejnoci od 1 (ubstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczb zawodowych onierzy, stacjonujcych w osadzie, milicja za - liczb ochotnikw lub poborowych, pilnujcych przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jako (wyszkolenie i wyposaenia) oddziaw: a - doskonaa, b - przecitna, c - saba. Mieszkacy wiosek zarabiaj w inny sposb, ale wielu z nich mona w razie potrzeby
szybko powoa pod bro.

896 - WARHAMMER FRP