You are on page 1of 3

Linus 2.

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT GARAM

MINIT MESYUARAT LINUS KALI PERTAMA 2017

Tarikh : 7 Februari 2017

Masa : 3.00 petang

Tempat : Bilik Guru

Pengerusi : Puan Nurfazila bt Mohd Zam Zam

Kehadiran (Bilangan) : Dilampirkan

Turut Hadir (Jika ada) : Pn Jean Vergara (Penyelia petang)

1. PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang
telah dapat hadir.
1.2 Peringatan kepada semua guru supaya menyampaikan maklumat yang di
dapati semasa menghadiri kursus atau taklimat kepada rakan rakan
guru yang lain sebelum kecairan maklumat.

Tindakan:
Semua guru

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


TIADA

3. PERKARA PERKARA BERBANGKIT


TIADA

4. FOKUS MESYUARAT

4.1 Taklimat Pelaksanaan Program Linus 2.0


4.1.1 Tarikh Saringan Belum diberitahu.
4.1.2 Semua guru yang terlibat hendaklah mengisi data di dalam portal
NKRA LINUS 2.0.

4.2 Pengurusan Murid Yang Tidak Menguasai


4.2.1 Jika dalam satu kelas ada 10 orang murid yang tidak menguasai, ia
bole diajar oleh Guru Pemulihan LINUS.

Sk Bukit Garam 2017


Linus 2.0

4.2.2 Ia juga boleh diajar di dalam kelas tetapi diasingkan. Aktiviti


diasingkan untuk murid yang tidak menguasai untuk mengajar
mengikut kemahiran di dalam KSSR.

Tindakan:
Semua guru LINUS dan Guru
Pemulihan LINUS / Khas

4.3 Program Interversi Linus


4.3.1 Program yang telah dijalankan iaitu Program Saya Hafal Sifir dan
Program Bijak Mengeja Mahir Membaca diteruskan dengan lebih
sistematik.
4.3.2 Cadangan program interversi untuk Literasi Bahasa Inggeris sahaja
oleh penyelaras linus memandangkan penguasaan murid masih
ditahap lemah.

Tindakan:
Semua guru LINUS dan Guru
Pemulihan LINUS / Khas

5. HAL HAL LAIN


5.1 Semua guru-guru LINUS dikehendaki mengisi data murid dengan secepat
mungkin selepas saringan selesai dilakukan untuk mengelakkan daripada
sistem yang bermasalah atau lambat proses.
5.2 Ia juga untuk memudahkan penyelaras membuat analisis dengan cepat
sebelum tarikh tutup online.
5.3 Untuk guru Bahasa Inggeris yang mempunyai masalah dalam mengisi
data, boleh menghubungi penyelaras pada bila-bila masa untuk bantuan.

6. PENUTUP
6.1 Ucapan penangguhan oleh pengerusi.
6.2 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.15 petang.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

______________________ ________________________

(Nurul Azfariena bt Azlan) (Pn. Jean Vergara)

Sk Bukit Garam 2017


Linus 2.0

Setiausaha Program LINUS Penyelia Petang,


SK Bukit Garam, SK Bukit Garam,
Kinabatangan Sabah Kinabatangan, Sabah

Disemak oleh,

______________________

(Nurfazila bt Mohd Zam Zam)


Penyelaras LINUS
SK Bukit Garam,
Kinabatangan Sabah

Sk Bukit Garam 2017