You are on page 1of 2

Paulina Weśniuk

Aleksandra Zakrzewska
Czym jest Learningapps.org?
Zgodnie z definicją zamieszczona na stronie producenta learningapps.org jest
aplikacją Web 2.0 Wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych
interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w
nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Celem jest
zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje nie
zawierają żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są ograniczone
wyłącznie do interaktywnej części. Aplikacje nie stanowią, zatem jednostki lekcyjnej, lecz
muszą być osadzone w odpowiednim scenariuszu nauczania.
Strona jest narzędziem pomocnym w tworzeniu lub znajdowaniu już gotowych pomocy
naukowych. Które ułatwiają i urozmaicają nauczanie wszystkich przedmiotów.
Na stronie możemy znaleźć gotowe szablony, które możemy wypełniać swoimi treściami a
następnie publikować gotową już aplikację, aby inni też mogli z niej skorzystać.
Wśród gotowych szablonów dostępne są między innymi:
● Selekcja:​quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, znaczenie w tekście, wykreślanka
słowna;
● Przyporządkowywanie​
: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memo w różnych wersjach;
● Porządkowanie​
: oś czasu i ustalanie kolejności;
● Pisanie​
: wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz;
● Narzędzia​
: głosowanie, matrix, czat, wspólne pisanie; kalendarz;mapa myśli,
notatnik, tablica korkowa online;
● Gry i zadania dla większej liczby graczy.
Oraz wiele innych, w sumie do wyboru mamy ponad trzydzieści szablonów, z których
możemy skorzystać i które są ciągle rozwijane i udoskonalane przez programistów.
Gry edukacyjne można tworzyć i przechowywać na platformie, jako prywatne, lub
publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych
użytkowników. Platforma jest wielojęzyczna (w tym język polski).

Oprócz stosowania prostych stylów i rozwoju własnych typów zadań
LearningApps.org oferuje osiem innych przydatnych narzędzi, które mogą być stosowane
pojedynczo lub zintegrowane z istniejącą stroną, wiki czy platformą nauczania, takich jak
tablica prezentacyjna, na której oprócz tekstu i obrazów mogą być zamieszczane nagrania
audio i wideo, narzędzie do tworzenia map myśli, kalendarz, tworzenie kolekcji wielu
aplikacji, szablon pozwalający wstawić do audio / wideo dodatkowe banery informacyjne,
prosty chat do osadzenia na stronie, notatnik, narzędzie do głosowania, wspólne pisanie.
Moduły kształcenia mogą być zarządzane i używane prywatnie lub w klasie , ale
mogą być również publikowane na platformie , a następnie udostępniane innym. Gotowe
aplikacje możemy modyfikować lub tworzyć na ich podstawie nowe. Do gotowej aplikacji
możemy podać link (także w wersji pełnoekranowej), kod QR (mogą być używane na
urządzeniach mobilnych), osadzić na stronie, pobrać pakiet SCORM, widget iBooks Author
lub pliki źródłowe (w tym wypadku same szablony).

Rejestracja jest bezpłatna i nieobowiązkowa, ale zapewnia dodatkowe możliwości. Po
rejestracji poszczególne aplikacje możemy oceniać i przypisywać do swojego konta na
osobistej liście- “Moje aplikacje”. Możemy też publikować aplikacje i wstawiać własne.
Istnieje także możliwość tworzenia wirtualnych klas.
Learning apps stanowi niewyczerpane źródło pomocy naukowych ograniczone
jedynie inwencją autora. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę
i rozwijać kreatywność. Środowisko nauczycielskie przekazując sobie wzajemnie nowe
pomysły, aby jak najskuteczniej zachęcić uczniów do efektywnej i przynoszącej wymierne
korzyści metody nauki. Co więcej metody interaktywnej, a więc atrakcyjnej z punktu
widzenia dzisiejszego ucznia przyzwyczajonego do odbierania informacji poprzez wiele
bodźców.
Podczas lekcji z komputerem uczniowie mogą sami tworzyć swoje aplikacje, co
wspomaga ich rozwój intelektualny, kreatywność, pomysłowość i pewność siebie. Radość z
odniesionego sukcesu dydaktycznego będzie nieocenionym motywatorem do dalszej
samodzielnej pracy ucznia w domu i szkole.